PATAGONIA - Patagonia21
Word frequency

Words with language tag: cym (1629)

yn (PRT) [138], a (and.CONJ) [59], y (the.DET.DEF) [49], i (to.PREP) [48], uh (er.IM) [47], yr (the.DET.DEF) [46], mae (be.V.3S.PRES) [41], ni (we.PRON.1P) [33], yn (in.PREP) [31], oedd (be.V.3S.IMPERF) [25], i (I.PRON.1S) [24], ia (yes.ADV) [24], na (no.ADV) [24], dw (be.V.1S.PRES) [23], nhw (they.PRON.3P) [23], dyna (that_is.ADV) [20], fo (he.PRON.M.3S) [20], hi (she.PRON.F.3S) [20], um (um.IM) [19], dim (not.ADV) [18], fi (I.PRON.1S+SM) [18], ond (but.CONJ) [18], ti (you.PRON.2S) [17], oedden (be.V.1P.IMPERF) [15], wneud (make.V.INFIN+SM) [14], yna (there.ADV) [14], efo (with.PREP) [13], wedi (after.PREP) [13], maen (be.V.3P.PRES) [12], o (he.PRON.M.3S) [12], wel (well.IM) [12], bathio (bathe.V.INFIN) [9], be (what.INT) [9], bwrdd (table.N.M.SG) [9], cael (get.V.INFIN) [9], ddim (not.ADV+SM) [9], mam (mother.N.F.SG) [9], mynd (go.V.INFIN) [9], oedda (be.V.2S.IMPERF) [9], oedden (be.V.13P.IMPERF) [9], un (one.NUM) [9], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [9], licio (like.V.INFIN) [8], lle (where.INT) [8], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [8], fach (small.ADJ+SM) [7], fel (like.CONJ) [7], o (of.PREP) [7], pryd (when.INT) [7], ydy (be.V.3S.PRES) [7], cofio (remember.V.INFIN) [6], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [6], fferm (farm.N.F.SG) [6], hogan (girl.N.F.SG) [6], jam (jam.N.M.SG) [6], mm (mm.IM) [6], mmhm (mmhm.IM) [6], môr (sea.N.M.SG) [6], oedden (be.V.3P.IMPERF) [6], adre (home.ADV) [5], afon (river.N.F.SG) [5], allan (out.ADV) [5], am (for.PREP) [5], amser (time.N.M.SG) [5], bob (each.PREQ+SM) [5], codi (lift.V.INFIN) [5], dan (be.V.1P.PRES) [5], lan (shore.N.F.SG+SM) [5], lle (place.N.M.SG) [5], siŵr (sure.ADJ) [5], te (tea.N.M.SG) [5], tomato (tomato.N.M.SG) [5], (house.N.M.SG) [5], tynnu (draw.V.INFIN) [5], wedyn (afterwards.ADV) [5], wyt (be.V.2S.PRES) [5], ar_ôl (after.PREP) [4], bach (small.ADJ) [4], bwyta (eat.V.INFIN) [4], chi (you.PRON.2P) [4], cwcio (cook.V.INFIN) [4], cwinsys (quince.N.M.PL) [4], dada (Daddy.N.M.SG) [4], deud (say.V.INFIN) [4], dod (come.V.INFIN) [4], dydd (day.N.M.SG) [4], fyw (live.V.INFIN+SM) [4], iawn (very.ADV) [4], nawr (now.ADV) [4], plant (child.N.M.PL) [4], siarad (talk.V.INFIN) [4], awydd (desire.N.M.SG) [3], cweir (beating.N.F.SG) [3], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [3], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [3], fawr (big.ADJ+SM) [3], gael (get.V.INFIN+SM) [3], gwyrdd (green.ADJ) [3], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [3], iawn (OK.ADV) [3], llosgodd (burn.V.3S.PAST) [3], Mam (name) [3], nain (grandmother.N.F.SG) [3], neu (or.CONJ) [3], ochr (side.N.F.SG) [3], pwdin (pudding.N.M.SG) [3], roid (give.V.INFIN+SM) [3], siwgwr (sugar.N.M.SG) [3], sy (be.V.3S.PRES.REL) [3], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [3], â (with.PREP) [2], adref (homewards.ADV) [2], annwyl (dear.ADJ) [2], bechgyn (boys.N.M.PL) [2], bod (be.V.INFIN) [2], caniatáu (allow.V.INFIN) [2], cegin (kitchen.N.F.SG) [2], cer (go.V.2S.IMPER) [2], chwarae (play.V.INFIN) [2], chwilio (search.V.INFIN) [2], clais (bruise.N.M.SG) [2], crio (cry.V.INFIN) [2], da (good.ADJ) [2], ddoe (yesterday.ADV) [2], difrifol (serious.ADJ) [2], digon (enough.QUAN) [2], dlws (pretty.ADJ+SM) [2], eistedd (sit.V.INFIN) [2], eto (again.ADV) [2], fan (place.N.MF.SG+SM) [2], fath (type.N.F.SG+SM) [2], fwyaf (biggest.ADJ+SM) [2], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [2], gadael (leave.V.INFIN) [2], gallu (be_able.V.INFIN) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], gormod (too_much.QUANT) [2], grêps (grapes.N.M.SG) [2], gwybod (know.V.INFIN) [2], gynno (with_him.PREP+PRON.M.3S) [2], hadau (seed.N.M.PL) [2], haf (summer.N.M.SG) [2], hawdd (easy.ADJ) [2], heb (without.PREP) [2], hefyd (also.ADV) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], hir (long.ADJ) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], isio (want.N.M.SG) [2], llosgi (burn.V.INFIN) [2], meddwl (think.V.INFIN) [2], mor (so.ADV) [2], nac (PRT.NEG) [2], no (yes.ADV.PAST+NM) [2], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [2], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [2], oer (cold.ADJ) [2], ofn (fear.N.M.SG) [2], pasio (pass.V.INFIN) [2], plyms (plums.N.M.PL) [2], pwy (who.PRON) [2], rai (some.PRON+SM) [2], rhag (from.PREP) [2], rhaid (necessity.N.M.SG) [2], ryw (some.PREQ+SM) [2], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [2], Sul (Sunday.N.M.SG) [2], switsian (switch.V.3P.FUT) [2], swper (supper.N.MF.SG) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], taid (grandfather.N.M.SG) [2], teulu (family.N.M.SG) [2], unig (only.PREQ) [2], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [2], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], y (that.PRON.REL) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], ymdrech (effort.N.MF.SG) [2], achos (because.CONJ) [1], achub (save.V.INFIN) [1], acw (over there.ADV) [1], aeddfedu (mature.V.INFIN) [1], agosa (close.ADJ.SUP) [1], ail (second.ORD) [1], amdani (for_her.PREP+PRON.F.3S) [1], amryw (several.PREQ) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], ar (on.PREP) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arfer (habit.N.M.SG) [1], babi (baby.N.MF.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], bedrŵm (bedroom.N.F.SG) [1], berwi (boil.V.INFIN) [1], beth (what.INT) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], blasus (tasty.ADJ) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], blynyddoedd (years.N.F.PL) [1], bobl (people.N.F.SG+SM) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], bore (morning.N.M.SG) [1], braf (fine.ADJ) [1], braidd (rather.ADV) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], car (car.N.M.SG) [1], chwaith (neither.ADV) [1], coed (trees.N.F.PL) [1], colled (loss.N.MF.SG.[or].lose.V.3S.IMPER) [1], credu (believe.V.INFIN) [1], cusanu (kiss.V.INFIN) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], cysgu (sleep.V.INFIN) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dal (still.ADV) [1], damp (damp.ADJ+SM) [1], dan (under.PREP.[or].until.PREP+SM.[or].be.V.1P.PRES) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], dde (south.N.M.SG+SM.[or].right.N.M.SG+SM) [1], ddrwg (bad.ADJ+SM) [1], dewch (come.V.2P.IMPER) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwrnod (day.N.M.SG) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], dro (turn.N.M.SG+SM) [1], dylsa (ought_to.V.3S.PLUPERF) [1], dyma (this_is.ADV) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], eleni (this year.ADV) [1], er (er.IM) [1], eraill (others.PRON) [1], ers (since.PREP) [1], est (go.V.2S.PAST) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fewn (in.PREP+SM) [1], ffenestri (windows.N.F.PL) [1], fis (month.N.M.SG+SM) [1], flasus (tasty.ADJ+SM) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fu (be.V.3S.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [1], fynd (go.V.INFIN+SM) [1], gaethon (get.V.1P.PAST+SM) [1], galla (be_able.V.1S.PRES) [1], gegin (kitchen.N.F.SG+SM) [1], gest (get.V.2S.PAST+SM) [1], glan (shore.N.F.SG) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gwahanol (different.ADJ) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwaith (work.N.M.SG) [1], gweld (see.V.INFIN) [1], gwely (bed.N.M.SG) [1], gwialen (rod.N.F.SG) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwylltio (fly_into a temper.V.INFIN) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gyfnodau (periods.N.M.PL+SM) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [1], Haf (name) [1], help (help.N.SG) [1], hen (old.ADJ) [1], hoffi (like.V.INFIN) [1], hon (this.PRON.DEM.F.SG) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hwyl (fun.N.F.SG) [1], hwyrach (perhaps.ADV) [1], hyll (ugly.ADJ) [1], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [1], hynny (that.PRON.DEM.SP) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], i_fyny (up.ADV) [1], iogwrt (yoghurt.N.M.SG) [1], iwsio (use.V.INFIN) [1], jeli (jelly.N.M.SG) [1], lân (clean.ADJ+SM) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], le (where.INT+SM) [1], llawn (full.ADJ) [1], llawr (floor.N.M.SG) [1], lluchio (throw.V.INFIN) [1], llynedd (last year.ADV) [1], lot (lot.QUAN) [1], lwcus (lucky.ADJ) [1], mamau (mothers.N.F.PL) [1], meddyliwch (think.V.2P.IMPER) [1], menthyg (lend.V.INFIN+NM) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], mis (month.N.M.SG) [1], misoedd (months.N.M.PL) [1], modryb (aunt.N.F.SG) [1], mwy (more.ADJ.COMP) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], na ((n)or.CONJ) [1], na (PRT.NEG) [1], neis (nice.ADJ) [1], neithiwr (last_night.ADV) [1], nesaf (next.ADJ.SUP) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nôl (fetch.V.INFIN) [1], ofnadwy (terrible.ADJ) [1], orwedd (lie_down.V.INFIN+SM) [1], os (if.CONJ) [1], pam (why?.ADV) [1], pantri (pantry.N.M.SG) [1], peswch (cough.N.M.SG) [1], peswch (cough.N.M.SG.[or].cough.V.3S.PRES.[or].cough.V.INFIN) [1], peth (thing.N.M.SG) [1], pigog (spiky.ADJ) [1], pob (each.PREQ) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], pump (five.NUM) [1], raid (necessity.N.M.SG+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rew (ice.N.M.SG+SM) [1], rhai (some.PRON) [1], rhedeg (run.V.INFIN) [1], rheina (those.PRON) [1], rhyw (some.PREQ) [1], rŵm (room.N.F.SG) [1], rwmsys (room.N.F.PL) [1], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [1], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [1], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], sgert (skirt.N.F.SG) [1], sgimio (skim.V.INFIN) [1], sied (shed.N.M.SG) [1], storm (storm.N.F.SG) [1], switisian (unk) [1], swits (switch.N.M.SG) [1], symud (move.V.INFIN) [1], tad (father.N.M.SG) [1], tadau (fathers.N.M.PL) [1], teisennod (cake.N.F.PL) [1], teuluoedd (families.N.M.PL) [1], trafferth (trouble.N.MF.SG) [1], trafferthus (troublesome.ADJ) [1], waith (work.N.F.SG+SM) [1], weithiau (times.N.F.PL+SM) [1], weld (see.V.INFIN+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], yli (you_know.IM) [1], yma (here.ADV) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], ynde (isn't_it.IM) [1], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], yn_ôl (back.ADV) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (238)

eh (eh.IM) [56], ah (ah.IM) [51], Roberto (name) [8], oh (oh.IM) [6], Chile (name) [5], Terri (name) [5], Bertha (name) [4], Laura (name) [4], Mariana (name) [4], Viña (name) [4], Alberto (name) [3], Esquel (name) [3], López (name) [3], Tucumán (name) [3], Alba (name) [2], Ann (name) [2], Antonio (name) [2], Argentina (name) [2], Beto (name) [2], Carla (name) [2], Castro (name) [2], George (name) [2], Gwawr (name) [2], Myfyr (name) [2], Neruda (name) [2], Oscar (name) [2], Tammy (name) [2], Tom (name) [2], Trelew (name) [2], Albert (name) [1], Amelia (name) [1], Anastasia (name) [1], Andreína (name) [1], Andrés (name) [1], Annie (name) [1], Antonia (name) [1], Bariloche (name) [1], Bolsón (name) [1], Carlos (name) [1], Carmen (name) [1], Catalina (name) [1], Conchita (name) [1], Davies (name) [1], Diana (name) [1], Don (name) [1], El_Chaltén (name) [1], Elma (name) [1], Esperanza (name) [1], Fredy (name) [1], Futaleufu (name) [1], Gales (name) [1], Gwyneth (name) [1], hmm (unk) [1], Il_postino (name) [1], Isa (name) [1], John (name) [1], Johnny (name) [1], Jonathan (name) [1], Lewis (name) [1], Lloyd (name) [1], Lowri (name) [1], Luisa (name) [1], Mar_del_Plata (name) [1], Mendoza (name) [1], Negra (name) [1], Pérez (name) [1], pizza (pizza.N.F.SG) [1], Productores_Cenceros (name) [1], Puerto_Monte (name) [1], Santiago (name) [1], Sean (name) [1], Sonia (name) [1], Susan (name) [1], Temuco (name) [1], Tim (name) [1], Tomy (name) [1], Trevelin (name) [1], um (unk) [1],

Words with language tag: eng (7)

uhhuh (uhhuh.IM) [3], citrus (citrus.N.SG) [1], fashion (fashion.N.SG) [1], feast (feast.N.SG) [1], lady (lady.N.SG) [1],

Words with language tag: eng&spa (2)

Ana (name) [1], Pérez (name) [1],

Words with language tag: spa (3798)

(yes.ADV) [252], no (not.ADV) [198], y (and.CONJ) [136], la (the.DET.DEF.F.SG) [115], de (of.PREP) [95], que (that.CONJ) [90], a (to.PREP) [75], pero (but.CONJ) [67], el (the.DET.DEF.M.SG) [59], es (be.V.3S.PRES) [59], en (in.PREP) [58], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [57], con (with.PREP) [47], que (that.PRON.REL) [45], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [44], claro (of_course.E) [37], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [36], los (the.DET.DEF.M.PL) [34], por (for.PREP) [32], un (one.DET.INDEF.M.SG) [29], una (a.DET.INDEF.F.SG) [27], muy (very.ADV) [26], porque (because.CONJ) [26], si (if.CONJ) [26], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [24], las (the.DET.DEF.F.PL) [22], más (more.ADV) [22], para (for.PREP) [22], como (like.CONJ) [20], ya (already.ADV) [19], era (be.V.13S.IMPERF) [17], lo (the.DET.DEF.NT.SG) [17], qué (what.INT) [17], cuando (when.CONJ) [16], estaba (be.V.13S.IMPERF) [16], o (or.CONJ) [16], ahora (now.ADV) [15], había (have.V.13S.IMPERF) [15], son (be.V.3P.PRES) [15], tiene (have.V.3S.PRES) [15], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [14], así (thus.ADV) [14], también (too.ADV) [14], bueno (well.E) [13], ella (she.PRON.SUB.F.3S) [13], entonces (then.ADV) [13], la (her.PRON.OBJ.F.3S) [13], hay (there_is.V.3S.PRES) [12], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [12], algo (something.PRON.M.SG) [11], casa (house.N.F.SG) [11], entre (between.PREP) [11], está (be.V.3S.PRES) [11], (know.V.1S.PRES) [11], vos (you.PRON.SUB.2S) [11], ahí (there.ADV) [10], comen (eat.V.3P.PRES) [10], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [10], eran (be.V.3P.IMPERF) [10], haber (have.V.INFIN) [9], hasta (until.PREP) [9], montaña (mountain.N.F.SG) [9], siempre (always.ADV) [9], ves (see.V.2S.PRES) [9], antes (before.ADV) [8], comer (eat.V.INFIN) [8], dos (two.NUM) [8], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [8], mayor (main.ADJ.M.SG.[or].main.N.M) [8], nosotros (we.PRON.SUB.M.1P) [8], tengo (have.V.1S.PRES) [8], va (go.V.3S.PRES) [8], vamos (go.V.1P.PRES) [8], van (go.V.3P.PRES) [8], ve (see.V.3S.PRES) [8], vez (time.N.F.SG) [8], acá (here.ADV) [7], años (year.N.M.PL) [7], cuatro (four.NUM) [7], donde (where.REL) [7], fue (be.V.3S.PAST) [7], ha (have.V.3S.PRES) [7], le (him.PRON.OBL.MF.23S) [7], nos (us.PRON.OBL.MF.1P) [7], ser (be.V.INFIN) [7], tres (three.NUM) [7], agua (water.N.F.SG) [6], chicos (lad.N.M.PL) [6], cómo (how.INT) [6], después (afterwards.ADV) [6], él (he.PRON.SUB.M.3S) [6], ellos (they.PRON.SUB.M.3P) [6], estar (be.V.INFIN) [6], familia (family.N.F.SG) [6], grande (large.ADJ.M.SG) [6], ir (go.V.INFIN) [6], mesa (table.N.F.SG) [6], mi (my.ADJ.POSS.MF.1S.SG) [6], nada (nothing.PRON) [6], papá (daddy.N.M.SG) [6], soy (be.V.1S.PRES) [6], todo (everything.PRON.M.SG) [6], uno (one.PRON.M.SG) [6], viste (see.V.2S.PAST) [6], ajá (aha.IM) [5], año (year.N.M.SG) [5], bien (well.ADV) [5], cosa (thing.N.F.SG) [5], dicen (tell.V.3P.PRES) [5], están (be.V.3P.PRES) [5], este (this.PRON.DEM.M.SG) [5], hijos (son.N.M.PL) [5], les (them.PRON.OBL.MF.23P) [5], mirá (look.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [5], mis (my.ADJ.POSS.MF.1S.PL) [5], probable (prospective.ADJ.M.SG) [5], ruta (route.N.F.SG) [5], sea (be.V.13S.SUBJ.PRES) [5], tenía (have.V.13S.IMPERF) [5], tiempo (time.N.M.SG) [5], todo (all.ADJ.M.SG) [5], vas (go.V.2S.PRES) [5], ah (ah.IM) [4], calor (heat.N.M.SG) [4], chico (lad.N.M.SG) [4], cierto (certain.ADJ.M.SG) [4], comida (meal.N.F.SG) [4], día (day.N.M.SG) [4], dulce (sweet.ADJ.M.SG) [4], esa (that.ADJ.DEM.F.SG) [4], ese (that.ADJ.DEM.M.SG) [4], estaban (be.V.3P.IMPERF) [4], hacía (do.V.13S.IMPERF) [4], hermana (sister.N.F.SG) [4], hielo (ice.N.M.SG) [4], hijo (son.N.M.SG) [4], lado (side.N.M.SG) [4], linda (beautiful.ADJ.F.SG) [4], medio (half.ADJ.M.SG.[or].half.ADV.[or].middle.N.M.SG.[or].intervene.V.1S.PRES) [4], montañas (mountain.N.F.PL) [4], mucho (much.ADV) [4], nunca (never.ADV) [4], ocho (eight.NUM) [4], otra (other.PRON.F.SG) [4], otro (other.PRON.M.SG) [4], poner (put.V.INFIN) [4], primos (prime.ADJ.M.PL) [4], recuerdo (recall.V.1S.PRES) [4], se (be.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [4], seis (six.NUM) [4], silla (chair.N.F.SG) [4], tal (such.ADJ.MF.SG) [4], tan (so.ADV) [4], tenés (have.V.2S.PRES) [4], tienen (have.V.3P.PRES) [4], todo (all.ADJ.M.SG.[or].everything.PRON.M.SG) [4], tu (your.ADJ.POSS.MF.2S.SG) [4], unos (one.DET.INDEF.M.PL) [4], ver (see.V.INFIN) [4], acuerdo (arrangement.N.M.SG.[or].remind.V.1S.PRES) [3], adentro (inside.ADV) [3], afuera (outside.ADV) [3], asado (barbecue.N.M.SG) [3], aspersores (sprinkler.N.M.PL) [3], cama (bed.N.F.SG) [3], cartero (postman.N.M.SG) [3], casas (household.N.F.PL) [3], chacra (farm.N.F.SG) [3], cisterna (cistern.N.F.SG) [3], ciudad (town.N.F.SG) [3], come (eat.V.2S.IMPER.[or].eat.V.3S.PRES) [3], comíamos (eat.V.1P.IMPERF) [3], compro (buy.V.1S.PRES) [3], conocer (meet.V.INFIN) [3], cosas (thing.N.F.PL) [3], costa (coast.N.F.SG) [3], creo (believe.V.1S.PRES) [3], cuál (which.PRON.INT.MF.SG) [3], da (give.V.3S.PRES) [3], departamento (department.N.M.SG) [3], desde (since.PREP) [3], dice (tell.V.3S.PRES) [3], dulces (sweet.ADJ.M.PL) [3], edad (age.N.F.SG) [3], ese (that.PRON.DEM.M.SG) [3], estamos (be.V.1P.PRES) [3], helada (frost.N.F.SG) [3], humitos (fume.N.M.PL.DIM) [3], mamá (mum.N.F.SG) [3], mami (Mummy.N.F.SG) [3], mar (sea.N.M) [3], menos (less.ADV.[or].except.PREP) [3], mío (of_mine.ADJ.POSS.MF.1S.M.SG) [3], moscas (fly.N.F.PL) [3], mosquitos (mosquito.N.M.PL) [3], muchas (much.ADJ.F.PL) [3], parece (seem.V.3S.PRES) [3], pileta (swimming_pool.N.F.SG) [3], poquito (little.ADJ.M.SG.DIM) [3], qué (how.ADV) [3], quería (want.V.13S.IMPERF) [3], reunión (meeting.N.F.SG) [3], saben (know.V.3P.PRES) [3], sabés (know.V.2S.PRES) [3], sabía (know.V.13S.IMPERF) [3], seguramente (surely.ADV) [3], seguro (sure.ADJ.M.SG.[or].sure.ADV.[or].sure.N.M.SG) [3], sido (be.V.PASTPART) [3], sillita (chair.N.F.SG.DIM) [3], sola (only.ADJ.F.SG) [3], son (sound.N.M.SG) [3], tanto (so_much.ADJ.M.SG) [3], tapan (cover.V.3P.PRES) [3], teníamos (have.V.1P.IMPERF) [3], tío (uncle.N.M.SG) [3], veces (time.N.F.PL) [3], viene (come.V.3S.PRES) [3], vivía (live.V.13S.IMPERF) [3], abrupta (rugged.ADJ.F.SG) [2], además (moreover.ADV) [2], agarró (grab.V.3S.PAST) [2], algún (some.ADJ.M.SG) [2], allá (there.ADV) [2], almuerzo (breakfast.N.M.SG) [2], alta (high.ADJ.F.SG) [2], andando (walk.V.PRESPART) [2], arriba (up.ADV.[or].arrive.V.2S.IMPER.[or].arrive.V.3S.PRES) [2], atención (attention.N.F.SG) [2], avanzando (advance.V.PRESPART) [2], ayer (yesterday.ADV) [2], cambio (switch.N.M.SG) [2], canal (channel.N.M.SG) [2], caprichosos (wayward.ADJ.M.PL) [2], caros (expensive.ADJ.M.PL) [2], casada (marry.V.F.SG.PASTPART) [2], catorce (fourteen.NUM) [2], cerca (near.ADV.[or].wall.N.F.SG.[or].hover.V.2S.IMPER.[or].hover.V.3S.PRES) [2], cerezas (cherry.N.F.PL) [2], chiquititos (kid.N.M.PL.DIM.DIM) [2], chuño (potato_flour.N.M.SG) [2], cincuenta (fifty.NUM) [2], comidas (meal.N.F.PL) [2], conozco (meet.V.1S.PRES) [2], creo (believe.V.1S.PRES.[or].create.V.1S.PRES) [2], cuarenta (forty.NUM) [2], cuarto (fourth.N.M.SG) [2], debe (owe.V.2S.IMPER.[or].owe.V.3S.PRES) [2], decía (tell.V.13S.IMPERF) [2], decís (tell.V.2P.PRES) [2], dejan (let.V.3P.PRES) [2], dio (give.V.3S.PAST) [2], distintas (distinct.ADJ.F.PL) [2], ellas (they.PRON.SUB.F.3P) [2], era (era.N.F.SG.[or].be.V.13S.IMPERF) [2], error (misconception.N.M.SG) [2], esa (that.PRON.DEM.F.SG) [2], esas (that.PRON.DEM.F.PL) [2], especial (special.ADJ.M.SG) [2], esta (this.ADJ.DEM.F.SG) [2], estás (be.V.2S.PRES) [2], este (this.ADJ.DEM.M.SG) [2], estricta (strict.ADJ.F.SG) [2], estuvo (be.V.3S.PAST) [2], exactamente (just.ADV) [2], experiencia (experience.N.F.SG) [2], fácil (easy.ADJ.M.SG) [2], fíjate (fix.V.2S.IMPER.PRECLITIC+TE[PRON.MF.2S]) [2], filtros (filter.N.M.PL) [2], fotos (photo.N.F.PL) [2], gente (people.N.F.SG) [2], gusta (like.V.3S.PRES) [2], habían (have.V.3P.IMPERF) [2], hablábamos (talk.V.1P.IMPERF) [2], hace (do.V.3S.PRES) [2], hacen (do.V.3P.PRES) [2], hacés (do.V.2S.PRES) [2], hacia (toward.PREP) [2], han (have.V.3P.PRES) [2], hecho (do.V.PASTPART) [2], heladas (freezing.ADJ.F.PL.[or].frost.N.F.PL) [2], hermanas (sister.N.F.PL) [2], hermanos (sister.N.M.PL) [2], hija (daughter.N.F.SG) [2], hizo (do.V.3S.PAST) [2], hubiese (have.V.13S.SUBJ.IMPERF) [2], idea (notion.N.F.SG.[or].contrive.V.2S.IMPER.[or].contrive.V.3S.PRES) [2], igual (equal.ADJ.M.SG.[or].equal.ADV) [2], imagino (imagine.V.1S.PRES) [2], invento (invention.N.M.SG) [2], lejos (far.ADV) [2], lindo (cute.ADJ.M.SG) [2], llama (call.V.3S.PRES) [2], mano (hand.N.F.SG) [2], mayor (main.N.M) [2], medio (half.ADJ.M.SG) [2], menor (minor.N.M) [2], menor (minor.ADJ.M.SG.[or].minor.N.M) [2], menos (less.ADV) [2], meses (month.N.M.PL) [2], metí (put.V.1S.PAST) [2], momento (momentum.N.M.SG) [2], motor (motor.N.M.SG) [2], mucha (much.ADJ.F.SG) [2], murió (die.V.3S.PAST) [2], negra (black.ADJ.F.SG.[or].black.N.F.SG) [2], ni (nor.CONJ) [2], ningún (no.ADJ.M.SG) [2], noche (night.N.F.SG) [2], norte (north.N.M.SG) [2], nuestra (our.ADJ.POSS.MF.1P.F.SG) [2], nuestros (our.ADJ.POSS.MF.1P.M.PL) [2], nueve (nine.NUM) [2], otra (other.ADJ.F.SG) [2], otro (other.ADJ.M.SG) [2], otros (others.PRON.M.PL) [2], otros (other.ADJ.M.PL) [2], padre (father.N.M.SG) [2], padres (father.N.M.PL) [2], papás (daddy.N.M.PL) [2], pariente (relative.N.M) [2], parte (part.N.F.SG) [2], peladito (bare.ADJ.M.SG.DIM) [2], película (movie.N.F.SG) [2], pensé (think.V.1S.PAST) [2], pesar (weigh.V.INFIN) [2], pintón (ripening.ADJ) [2], planta (plant.N.F.SG) [2], plato (plate.N.M.SG) [2], poco (little.ADJ.M.SG) [2], ponían (put.V.3P.IMPERF) [2], primas (prime.ADJ.F.PL) [2], primer (first.ORD.M.SG) [2], problemas (trouble.N.M.PL) [2], quedó (stay.V.3S.PAST) [2], quiere (want.V.2S.IMPER.[or].want.V.3S.PRES) [2], quizá (perhaps.ADV) [2], remolacha (beetroot.N.F.SG) [2], sacan (remove.V.3P.PRES) [2], (be.V.2S.IMPER) [2], semana (week.N.F.SG) [2], (yes.ADV.[or].himself.PRON.PREP.MF.3S) [2], siete (seven.NUM) [2], sin (without.PREP) [2], sistema (system.N.M.SG) [2], sobre (over.PREP) [2], sólido (solid.ADJ.M.SG.[or].solid.N.M.SG) [2], sus (his.ADJ.POSS.MF.3SP.PL) [2], tábanos (horsefly.N.M.PL) [2], tampoco (neither.ADV) [2], tantos (so_much.ADJ.M.PL) [2], (tea.N.M.SG) [2], tener (have.V.INFIN) [2], tirando (throw.V.PRESPART) [2], todos (all.ADJ.M.PL) [2], todos (everything.PRON.M.PL) [2], trabajado (work.V.PASTPART) [2], (you.PRON.SUB.MF.2S) [2], tus (your.ADJ.POSS.MF.2S.PL) [2], una (a.DET.INDEF.F.SG.[or].one.PRON.F.SG.[or].unite.V.13S.SUBJ.PRES) [2], unas (one.DET.INDEF.F.PL) [2], única (unique.ADJ.F.SG) [2], varón (man.N.M.SG) [2], vegetación (vegetation.N.F.SG) [2], vemos (see.V.1P.PRES) [2], verano (summer.N.M.SG) [2], vi (see.V.1S.PAST) [2], vienen (come.V.3P.PRES) [2], vivientes (living.ADJ.M.PL) [2], vos (you.PRON.OBJ.2S) [2], yendo (go.V.PRESPART) [2], abajo (below.ADV) [1], abocamos (unk) [1], abuelo (grandmother.N.M.SG) [1], aca (unk) [1], acordaba (remind.V.13S.IMPERF) [1], acostumbrados (accustom.V.M.PL.PASTPART) [1], actividad (activity.N.F.SG) [1], acuerdo (arrangement.N.M.SG) [1], afortunadamente (thankfully.ADV) [1], agarrar (grab.V.INFIN) [1], agarraron (grab.V.3P.PAST) [1], agradecerle (appreciate.V.INFIN+LE[PRON.MF.3S]) [1], alegrías (joy.N.F.PL) [1], alguna (some.PRON.F.SG) [1], algunas (some.ADJ.F.PL) [1], alguno (some.PRON.M.SG) [1], algunos (some.PRON.M.PL) [1], algunos (some.ADJ.M.PL) [1], almorzar (have_lunch.V.INFIN) [1], alpargata (sandal.N.F.SG) [1], alpargatazo (sandal.N.M.SG.AUG) [1], alquiló (rent.V.3S.PAST) [1], alto (high.ADJ.M.SG.[or].high.ADV) [1], altura (height.N.F.SG) [1], amarillas (yellow.ADJ.F.PL) [1], amiga (friend.N.F.SG) [1], amigo (friend.N.M.SG) [1], amigos (friend.N.M.PL) [1], andan (walk.V.3P.PRES) [1], animamos (warm.V.1P.PAST.[or].warm.V.1P.PRES) [1], anoche (.ADV.[or].last_night.ADV) [1], anterior (previous.ADJ.M.SG) [1], aparato (device.N.M.SG) [1], aparte (aside.ADV.[or].separate.V.13S.SUBJ.PRES) [1], apellido (surname.N.M.SG) [1], aprende (learn.V.3S.PRES) [1], aprendiendo (learn.V.PRESPART) [1], aquellos (that.PRON.DEM.M.PL) [1], árbol (tree.N.M.SG) [1], árboles (tree.N.M.PL) [1], atento (attentive.ADJ.M.SG.[or].attack.V.1S.PRES) [1], aunque (though.CONJ) [1], averiguá (find_out.V.2S.IMPER) [1], averiguaba (find_out.V.13S.IMPERF) [1], azúcar (sugar.N.M.SG) [1], baja (lower.V.3S.PRES) [1], bajarse (lower.V.INFIN+SE[PRON.MF.3S]) [1], bajás (lower.V.2S.PRES) [1], bajo (low.ADJ.M.SG) [1], bastante (enough.ADJ.SG) [1], basura (rubbish.N.F.SG) [1], bebé (newborn.N.M.SG) [1], bellísimo (beautiful.ADJ.M.SG.AUG) [1], bicharracos (bug.N.M.PL.AUG) [1], bicharro (bug.N.M.SG) [1], bien (good.N.M.SG) [1], bigotes (moustache.N.M.PL) [1], bonito (pretty.ADJ.M.SG) [1], botellas (bottle.N.F.PL) [1], botellitas (ampul.N.F.PL) [1], bravas (finicky.ADJ.F.PL) [1], buenos (well.ADJ.M.PL) [1], buscaba (seek.V.13S.IMPERF) [1], buscando (seek.V.PRESPART) [1], cabeza (head.N.F.SG) [1], caen (fall.V.3P.PRES) [1], caer (fall.V.INFIN) [1], caes (fall.V.2S.PRES) [1], caídas (fall.N.F.PL.[or].fall.V.F.PL.PASTPART) [1], calabaza (pumpkin.N.F.SG) [1], calurosas (hot.ADJ.F.PL) [1], cambiado (shift.V.PASTPART) [1], cambiamos (shift.V.1P.PAST.[or].shift.V.1P.PRES) [1], caminos (way.N.M.PL) [1], camorrerita (hooligan.N.F.SG.DIM) [1], campiña (countryside.N.F.SG) [1], canales (channel.N.M.PL) [1], canoso (grey-haired.ADJ.M.SG) [1], capilla (chapel.N.F.SG) [1], caprichosa (wayward.ADJ.F.SG) [1], caramelo (candy.N.M.SG) [1], carísimos (expensive.ADJ.M.PL.AUG) [1], caroso (stone.N.M.SG) [1], casa (house.N.F.SG.[or].marry.V.2S.IMPER.[or].marry.V.3S.PRES) [1], casados (marry.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].marry.V.M.PL.PASTPART) [1], casas (household.N.F.PL.[or].marry.V.2S.PRES) [1], cascada (waterfall.N.F.SG.[or].crack.V.F.SG.PASTPART) [1], cascó (crack.V.3S.PAST) [1], casero (home-made.N.M.SG) [1], caseros (home-made.ADJ.M.PL.[or].home-made.N.M.PL) [1], caseros (home-made.ADJ.M.PL) [1], casi (nearly.ADV) [1], centro (centre.N.M.SG) [1], cerquita (near.ADV.DIM) [1], chacrita (farm.N.F.SG.DIM) [1], chaquetas (jacket.N.F.PL) [1], chascaron (unk) [1], chiquitas (small.ADJ.F.PL.DIM) [1], chiquiticos (kid.N.M.PL.DIM.DIM) [1], chiquititas (kid.N.F.PL.DIM.DIM) [1], chiquitito (small.ADJ.M.SG.DIM.DIM) [1], chiquitos (small.ADJ.M.PL.DIM) [1], chocas (crash.V.2S.PRES) [1], cinco (five.NUM) [1], ciruelas (plum.N.F.PL) [1], cisternas (unk) [1], citrus (unk) [1], clima (climate.N.M.SG) [1], colmo (satisfy.V.1S.PRES) [1], color (colour.N.M.SG) [1], columna (column.N.F.SG) [1], combatir (combat.V.INFIN) [1], comeríamos (eat.V.1P.COND) [1], comiera (eat.V.13S.SUBJ.IMPERF) [1], como (eat.V.1S.PRES) [1], competencia (competition.N.F.SG) [1], comprar (buy.V.INFIN) [1], común (common.ADJ.M.SG) [1], comunes (common.ADJ.M.PL) [1], congela (freeze.V.3S.PRES) [1], congelarse (freeze.V.INFIN+SE[PRON.MF.3S]) [1], conitos (cone.N.M.PL.DIM) [1], contaba (explain.V.13S.IMPERF) [1], contar (explain.V.INFIN) [1], controlar (monitor.V.INFIN) [1], correr (run.V.INFIN) [1], corría (run.V.13S.IMPERF) [1], corriendo (run.V.PRESPART) [1], corriéndola (run.V.PRESPART.PRECLITIC+LA[PRON.F.3S]) [1], corta (witless.ADJ.F.SG.[or].cut.V.2S.IMPER.[or].cut.V.3S.PRES) [1], cosas (thing.N.F.PL.[or].sew.V.2S.SUBJ.PRES) [1], cosquillita (tickle.N.F.SG.DIM) [1], costado (side.N.M.SG.[or].cost.V.PASTPART) [1], costas (coast.N.F.PL) [1], costumbre (habit.N.F.SG) [1], crees (believe.V.2S.PRES) [1], cruzados (intersect.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P]) [1], cuadra (block.N.F.SG) [1], cualquier (whatever.ADJ.MF.SG) [1], cuán (how.ADV) [1], cuántos (how_many.ADJ.INT.M.PL) [1], cubren (cover.V.3P.PRES) [1], cuenta (tally.N.F.SG) [1], cuenta (tally.N.F.SG.[or].explain.V.2S.IMPER.[or].explain.V.3S.PRES) [1], cuentan (explain.V.3P.PRES) [1], cuestión (question.N.F.SG) [1], cuidado (care_for.V.PASTPART) [1], debe (owe.V.3S.PRES) [1], deben (owe.V.3P.PRES) [1], debes (owe.V.2S.PRES) [1], dejaban (let.V.3P.IMPERF) [1], dejar (let.V.INFIN) [1], dejé (let.V.1S.PAST) [1], demasiado (too_much.ADJ.M.SG.[or].too_much.ADV) [1], derecha (right.N.F.SG) [1], desarrolla (develop.V.3S.PRES) [1], desilusiona (disillusion.V.2S.IMPER.[or].disillusion.V.3S.PRES) [1], desparraman (scatter.V.3P.PRES) [1], detrás (behind.ADV) [1], diablo (devil.N.M.SG) [1], días (day.N.M.PL) [1], diecinueve (nineteen.NUM) [1], diferencia (difference.N.F.SG.[or].differentiate.V.2S.IMPER.[or].differentiate.V.3S.PRES) [1], diferencia (difference.N.F.SG) [1], digan (tell.V.3P.SUBJ.PRES) [1], digo (tell.V.1S.PRES) [1], dijeron (tell.V.3P.PAST) [1], dijiste (tell.V.2S.PAST) [1], dijo (tell.V.3S.PAST) [1], dios (god.N.M.SG.[or].tell.V.2S.IMPER+OS[PRON.MF.2P]) [1], disciplinado (discipline.V.PASTPART) [1], distancia (distance.N.F.SG) [1], divertido (fun.ADJ.M.SG) [1], divertido (fun.ADJ.M.SG.[or].amuse.V.PASTPART) [1], doblemente (doubly.ADV) [1], dolió (hurt.V.3S.PAST) [1], dónde (where.INT) [1], dormíamos (sleep.V.1P.IMPERF) [1], doy (give.V.1S.PRES) [1], dudas (doubt.N.F.PL) [1], durante (throughout.PREP) [1], ecológico (ecological.ADJ.M.SG) [1], ejemplo (example.N.M.SG) [1], ella (she.PRON.OBJ.F.3S) [1], Emilia (name) [1], empecé (start.V.1S.PAST) [1], empezado (start.V.PASTPART) [1], empezando (start.V.PRESPART) [1], empezó (start.V.3S.PAST) [1], encanta (bewitch.V.3S.PRES) [1], encontré (find.V.1S.PAST) [1], entendía (understand.V.13S.IMPERF) [1], entiendo (understand.V.1S.PRES) [1], entrar (enter.V.INFIN) [1], época (period.N.F.SG) [1], equivocación (mistake.N.F.SG) [1], era (era.N.F.SG) [1], éramos (be.V.1P.IMPERF) [1], esas (that.ADJ.DEM.F.PL) [1], escuela (school.N.F.SG) [1], esos (that.PRON.DEM.M.PL) [1], espacio (space.N.M.SG) [1], espantada (scare.V.F.SG.PASTPART) [1], espanto (scare.V.1S.PRES) [1], espectáculo (show.N.M.SG) [1], esposas (manacle.V.2S.PRES) [1], esposo (husband.N.M.SG) [1], esta (this.PRON.DEM.F.SG) [1], estábamos (be.V.1P.IMPERF) [1], estado (be.V.PASTPART) [1], estas (this.PRON.DEM.F.PL) [1], estas (this.ADJ.DEM.F.PL) [1], esto (this.PRON.DEM.NT.SG) [1], estos (this.ADJ.DEM.M.PL) [1], estuve (be.V.1S.PAST) [1], estuvieran (be.V.3P.SUBJ.IMPERF) [1], explicar (explain.V.INFIN) [1], extraña (weird.ADJ.F.SG) [1], familiar (family.ADJ.M.SG) [1], familias (family.N.F.PL) [1], feast (unk) [1], fenómeno (phenomenon.N.M.SG) [1], fideos (noodle.N.M.PL) [1], fijáte (fix.V.2P.IMPER.PRECLITIC+TE[PRON.MF.2S]) [1], final (final.ADJ.MF.SG) [1], firme (firm.ADJ.M.SG.[or].sign.V.13S.SUBJ.PRES) [1], forma (shape.N.F.SG) [1], foto (photo.N.F.SG) [1], frescas (fresh.ADJ.F.PL) [1], frío (chill.N.M.SG) [1], frío (chill.ADJ.M.SG) [1], frontera (frontier.N.F.SG) [1], fruta (fruit.N.F.SG) [1], frutita (fruit.N.F.SG.DIM) [1], fueran (be.V.3P.SUBJ.IMPERF) [1], fueron (be.V.3P.PAST.[or].go.V.3P.PAST) [1], fuerte (strong.ADJ.M.SG) [1], fuerza (strength.N.F.SG.[or].force.V.2S.IMPER.[or].force.V.3S.PRES) [1], fuerza (strength.N.F.SG) [1], fui (be.V.1S.PAST) [1], fui (go.V.1S.PAST) [1], fuimos (go.V.1P.PAST) [1], funcionamos (work.V.1P.PAST.[or].work.V.1P.PRES) [1], funcionan (work.V.3P.PRES) [1], galés (Welsh.N.M.SG) [1], galesa (Welsh.ADJ.F.SG) [1], gelatina (aspic.N.F.SG) [1], grandes (large.ADJ.M.PL) [1], grave (grave.ADJ.M.SG.[or].tax.V.13S.SUBJ.PRES) [1], grita (shout.V.2S.IMPER.[or].shout.V.3S.PRES) [1], grupo (pool.N.M.SG) [1], guía (guide.N.F.SG) [1], gustaba (like.V.13S.IMPERF) [1], gustan (like.V.3P.PRES) [1], gustó (like.V.3S.PAST) [1], habido (have.V.M.PASTPART) [1], hablando (talk.V.PRESPART) [1], hablar (talk.V.INFIN) [1], hacer (do.V.INFIN) [1], hacerlas (do.V.INFIN+LAS[PRON.F.3P]) [1], hacerle (do.V.INFIN+LE[PRON.MF.3S]) [1], hacerte (do.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], haciendo (do.V.PRESPART) [1], haga (do.V.13S.SUBJ.PRES) [1], hago (do.V.1S.PRES) [1], haya (have.V.13S.SUBJ.PRES) [1], he (have.V.1S.PRES) [1], helada (freezing.ADJ.F.SG.[or].frost.N.F.SG) [1], hice (do.V.1S.PAST) [1], hiciera (do.V.13S.SUBJ.IMPERF) [1], hicimos (do.V.1P.PAST) [1], hiciste (do.V.2S.PAST) [1], hígado (liver.N.M.SG) [1], hombre (man.N.M.SG) [1], hora (time.N.F.SG) [1], horas (time.N.F.PL) [1], horizonte (horizon.N.M.SG) [1], horrible (horrible.ADJ.M.SG) [1], hospital (hospital.N.M.SG) [1], hubiesen (have.V.3P.SUBJ.IMPERF) [1], hubieses (have.V.2S.SUBJ.IMPERF) [1], húmedo (damp.ADJ.M.SG) [1], humo (smoke.N.M.SG) [1], ibas (go.V.2S.IMPERF) [1], idea (contrive.V.3S.PRES) [1], igualmente (equally.ADV) [1], importante (major.ADJ.SG) [1], impresión (printing.N.F.SG) [1], indudablemente (indubitably.ADV) [1], instante (instant.N.M.SG) [1], iremos (go.V.1P.FUT) [1], irme (go.V.INFIN+ME[PRON.MF.1S]) [1], joven (young.ADJ.M.SG.[or].young.N.M) [1], juntos (together.ADJ.M.PL) [1], lados (side.N.M.PL) [1], lanzado (sling.V.PASTPART) [1], levanta (raise.V.3S.PRES) [1], libera (release.V.2S.IMPER.[or].release.V.3S.PRES) [1], liberar (release.V.INFIN) [1], límites (limit.N.M.PL) [1], llamaba (call.V.13S.IMPERF) [1], llamativo (striking.ADJ.M.SG) [1], llegaba (get.V.13S.IMPERF) [1], llegar (get.V.INFIN) [1], llegué (get.V.1S.PAST) [1], llovía (rain.V.13S.IMPERF) [1], loca (mad.ADJ.F.SG) [1], los (them.PRON.OBJ.M.3P) [1], lugares (place.N.M.PL) [1], madre (mother.N.F.SG) [1], mal (poorly.ADJ.M.SG) [1], malos (nasty.ADJ.M.PL) [1], mandan (order.V.3P.PRES) [1], mandó (order.V.3S.PAST) [1], manzana (apple.N.F.SG) [1], marca (trademark.N.F.SG) [1], masticar (chew.V.INFIN) [1], matrimonio (marriage.N.M.SG) [1], mayor (main.ADJ.M.SG) [1], médico (medical.N.M.SG) [1], medida (size.N.F.SG) [1], medio (middle.N.M.SG) [1], mellizas (twins.N.F.PL) [1], meten (put.V.3P.PRES) [1], meterte (put.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], mezclaban (mix.V.3P.IMPERF) [1], mezclas (mixture.N.F.PL) [1], minipimer (unk) [1], mirar (look.V.INFIN) [1], misma (same.ADJ.F.SG) [1], mismo (same.ADJ.M.SG) [1], mmhm (unk) [1], montón (pile.N.M.SG) [1], motores (motor.N.M.PL) [1], moverse (shift.V.INFIN+SE[PRON.MF.3S]) [1], murieron (die.V.3P.PAST) [1], músculos (muscle.N.M.PL) [1], nacido (be_born.V.PASTPART) [1], natural (natural.ADJ.M.SG) [1], naturalmente (naturally.ADV) [1], negras (black.ADJ.F.PL) [1], nietas (granddaughter.N.F.PL) [1], ninguno (none.PRON.M.SG) [1], niñitos (baby.N.M.PL.DIM) [1], niños (kid.N.M.PL) [1], noviembre (November.N.M.SG) [1], nuestro (our.ADJ.POSS.MF.1P.M.SG) [1], nuevo (new.ADJ.M.SG) [1], ochenta (eighty.NUM) [1], ocupar (occupy.V.INFIN) [1], ocurre (occur.V.3S.PRES) [1], ofrecido (offer.V.PASTPART) [1], Olga (name) [1], oportunidades (opportunity.N.F.PL) [1], ordenaditos (organise.ADJ.M.PL.DIM) [1], otras (others.PRON.F.PL) [1], otras (other.ADJ.F.PL) [1], paisaje (landscape.N.M.SG) [1], pan (bread.N.M.SG) [1], paradas (stall.V.F.PL.PASTPART) [1], parados (unemployed.ADJ.M.PL) [1], parecida (alike.ADJ.F.SG.[or].seem.V.F.SG.PASTPART) [1], parecido (alike.N.M.SG) [1], partículas (particle.N.F.PL) [1], pasada (past.ADJ.F.SG) [1], pasado (past.N.M.SG) [1], pasado (past.ADJ.M.SG) [1], pasás (pass.V.2S.PRES) [1], pasear (stroll.V.INFIN) [1], pasó (pass.V.3S.PAST) [1], paternidad (paternity.N.F.SG) [1], pedazo (piece.N.M.SG) [1], pediatra (pediatrician.N.M) [1], pega (punch.V.3S.PRES) [1], pegó (punch.V.3S.PAST) [1], pelada (shell.V.F.SG.PASTPART) [1], peladas (shell.V.F.PL.PASTPART) [1], pelo (shell.V.1S.PRES) [1], pena (sorrow.N.F.SG) [1], pensando (think.V.PRESPART) [1], pérdida (loss.N.F.SG) [1], perdido (miss.V.PASTPART) [1], Pérez (name) [1], perro (dog.N.M.SG) [1], perspectiva (prospect.N.F.SG) [1], pico (bite.V.1S.PRES) [1], picoteando (nibble.V.PRESPART) [1], picotenado (unk) [1], pies (foot.N.M.PL) [1], piquitos (peak.N.M.PL.DIM) [1], piso (floor.N.M.SG.[or].step.V.1S.PRES) [1], piso (floor.N.M.SG) [1], plano (flat.ADJ.M.SG.[or].flat.N.M.SG) [1], plantitas (plant.N.F.PL.DIM) [1], pobrecita (poor.ADJ.F.SG.DIM) [1], poco (little.ADJ.M.SG.[or].little.ADV) [1], poco (little.ADV) [1], pocos (few.PRON.M.PL) [1], podés (be_able.V.2S.PRES) [1], podía (be_able.V.13S.IMPERF) [1], pone (put.V.3S.PRES) [1], prácticamente (practically.ADV) [1], preciosa (precious.ADJ.F.SG) [1], preciosísimo (precious.ADJ.M.SG.AUG) [1], prendido (turn.V.PASTPART) [1], preocupaciones (worry.N.F.PL) [1], presta (give.V.3S.PRES) [1], prima (cousin.N.F.SG) [1], primera (first.ORD.F.SG) [1], primero (first.ADV) [1], probablemente (probably.ADV) [1], productos (product.N.M.PL) [1], pronóstico (prognosis.N.M.SG) [1], protege (protect.V.2S.IMPER.[or].protect.V.3S.PRES) [1], pudo (be_able.V.3S.PAST) [1], puedan (be_able.V.3P.SUBJ.PRES) [1], puede (be_able.V.2S.IMPER.[or].be_able.V.3S.PRES) [1], puede (be_able.V.2S.IMPER) [1], puras (pure.ADJ.F.PL) [1], que (than.CONJ) [1], queda (stay.V.2S.IMPER.[or].stay.V.3S.PRES) [1], quedan (stay.V.3P.PRES) [1], quemó (burn.V.3S.PAST) [1], querer (want.V.INFIN) [1], queriendo (want.V.PRESPART) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], quieren (want.V.3P.PRES) [1], quiero (want.V.1S.PRES) [1], raras (rare.ADJ.F.PL) [1], raro (rare.ADJ.M.SG) [1], rato (while.N.M.SG) [1], razón (reason.N.F.SG) [1], realmente (really.ADV) [1], reboleando (throw.V.PRESPART.INTENS) [1], recomendar (recommend.V.INFIN) [1], recorrer (visit.V.INFIN) [1], repente (suddenly.ADV) [1], resulta (result.V.2S.IMPER) [1], retado (tell_off.V.PASTPART) [1], reunirían (gather.V.3P.COND) [1], riega (irrigate.V.3S.PRES) [1], riegan (irrigate.V.3P.PRES) [1], Roberto (name) [1], roca (rock.N.F.SG) [1], rocas (rock.N.F.PL) [1], rocosas (rocky.ADJ.F.PL) [1], rosa (pink.N.F.SG.[or].pink.N.M.SG) [1], sabes (know.V.2S.PRES) [1], sabíamos (know.V.1P.IMPERF) [1], sacaba (remove.V.13S.IMPERF) [1], sale (exit.V.3S.PRES) [1], salen (exit.V.3P.PRES) [1], salí (exit.V.1S.PAST) [1], salía (exit.V.13S.IMPERF) [1], salir (exit.V.INFIN) [1], salvo (except.PREP.[or].save.V.1S.PRES) [1], salvó (save.V.3S.PAST) [1], satisfacciones (satisfaction.N.F.PL) [1], secuencia (sequence.N.F.SG) [1], seguidos (follow.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].follow.V.M.PL.PASTPART) [1], seguro (sure.N.M.SG) [1], sembrar (seed.V.INFIN) [1], señor (gentleman.N.M.SG) [1], sensación (feeling.N.F.SG) [1], sensores (sensor.N.M.PL) [1], sentada (sit.V.F.SG.PASTPART) [1], sentados (sit.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].sit.V.M.PL.PASTPART) [1], sentía (feel.V.13S.IMPERF) [1], sentido (sense.N.M.SG) [1], será (be.V.3S.FUT) [1], sería (be.V.13S.COND) [1], serio (serious.ADJ.M.SG) [1], serios (serious.ADJ.M.PL) [1], servido (serve.V.PASTPART) [1], setenta (seventy.NUM) [1], sienta (feel.V.13S.SUBJ.PRES.[or].sit.V.3S.PRES) [1], sientan (sit.V.3P.PRES.[or].feel.V.3P.SUBJ.PRES) [1], siguen (follow.V.3P.PRES) [1], sillas (chair.N.F.PL) [1], sino (but.CONJ) [1], situación (situation.N.F.SG) [1], sobrina (niece.N.F.SG) [1], sobrino (nephew.N.M.SG) [1], solamente (only.ADV) [1], sombras (shadow.N.F.PL) [1], sorprenda (surprise.V.13S.SUBJ.PRES) [1], subí (rise.V.1S.PAST) [1], sucios (dirty.ADJ.M.PL) [1], suelo (soil.N.M.SG.[or].be_accustomed.V.1S.PRES) [1], suficiente (sufficient.ADJ.M.SG) [1], supiste (know.V.2S.PAST) [1], suponé (suppose.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], supongo (suppose.V.1S.PRES) [1], sur (south.N.M.SG) [1], tamariscos (tamarisk.N.M.PL) [1], tantas (so_much.ADJ.F.PL) [1], tele (TV.N.F.SG) [1], telefónica (telephone.ADJ.F.SG) [1], televisión (TV.N.F.SG) [1], tema (topic.N.M.SG) [1], temporada (season.N.F.SG) [1], tendría (have.V.13S.COND) [1], tendríamos (have.V.1P.COND) [1], tenemos (have.V.1P.PRES) [1], tengan (have.V.3P.SUBJ.PRES) [1], tenían (have.V.3P.IMPERF) [1], tenido (have.V.PASTPART) [1], teniendo (have.V.PRESPART) [1], terrible (terrible.ADJ.M.SG) [1], terriblemente (terribly.ADV) [1], tía (aunt.N.F.SG) [1], tiempos (times.N.M.PL) [1], tienes (have.V.2S.PRES) [1], tíos (uncle.N.M.PL) [1], tipo (type.N.M.SG) [1], tirado (throw.V.PASTPART) [1], tirándolo (throw.V.PRESPART.PRECLITIC+LO[PRON.M.3S]) [1], tiró (throw.V.3S.PAST) [1], toda (all.ADJ.F.SG.[or].everything.PRON.F.SG) [1], toda (all.ADJ.F.SG) [1], todas (everything.PRON.F.PL) [1], todas (all.ADJ.F.PL) [1], todos (all.ADJ.M.PL.[or].everything.PRON.M.PL) [1], toma (take.V.2S.IMPER.[or].take.V.3S.PRES) [1], tomado (take.V.PASTPART) [1], tomás (take.V.2S.PRES) [1], tomates (tomato.N.M.PL) [1], tonta (silly.ADJ.F.SG) [1], trabajo (work.N.M.SG.[or].work.V.1S.PRES) [1], trabajo (work.V.1S.PRES) [1], trae (bring.V.2S.IMPER.[or].bring.V.3S.PRES) [1], tranquilos (quiet.ADJ.M.PL) [1], trataba (treat.V.13S.IMPERF) [1], trato (deal.N.M.SG) [1], travesura (prank.N.F.SG) [1], treinta (thirty.NUM) [1], tristezas (sadness.N.F.PL) [1], tuvieras (have.V.2S.SUBJ.IMPERF) [1], tuvo (have.V.3S.PAST) [1], tuya (of_yours.ADJ.POSS.MF.2S.F.SG) [1], um (unk) [1], Urquiza (name) [1], usan (use.V.3P.PRES) [1], usando (use.V.PRESPART) [1], usar (use.V.INFIN) [1], veían (see.V.3P.IMPERF) [1], veinti (unk) [1], veinticinco (twenty_five.NUM) [1], ven (see.V.3P.PRES) [1], venían (come.V.3P.IMPERF) [1], veo (see.V.1S.PRES) [1], verdura (vegetable.N.F.SG) [1], vereda (footpath.N.F.SG) [1], verlo (see.V.INFIN+LO[PRON.M.3S]) [1], vertebral (vertebral.ADJ.M.SG) [1], vida (life.N.F.SG) [1], viendo (see.V.PRESPART) [1], viento (wind.N.M.SG) [1], viernes (Friday.N.M) [1], vino (wine.N.M.SG) [1], vino (come.V.3S.PAST) [1], vista (view.N.F.SG) [1], visto (see.V.PASTPART) [1], vivan (live.V.3P.SUBJ.PRES) [1], viven (live.V.3P.PRES) [1], vivíamos (live.V.1P.IMPERF) [1], vivían (live.V.3P.IMPERF) [1], vivido (live.V.PASTPART) [1], vivir (live.V.INFIN) [1], volcán (volcano.N.M.SG) [1], volcancitos (volcano.N.M.PL.DIM) [1], volcanes (volcano.N.M.PL) [1], voy (go.V.1S.PRES) [1], vuelvas (return.V.2S.SUBJ.PRES) [1], yerno (son_in_law.N.M.SG) [1], zapallo (pumpkin.N.M.SG) [1], zapallos (pumpkin.N.M.PL) [1], zona (zone.N.F.SG) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia21: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.