PATAGONIA - Patagonia39
Word frequency

Words with language tag: cym (5431)

yn (PRT) [420], ia (yes.ADV) [172], i (I.PRON.1S) [150], a (and.CONJ) [149], mae (be.V.3S.PRES) [134], i (to.PREP) [112], y (the.DET.DEF) [96], na (no.ADV) [95], oedd (be.V.3S.IMPERF) [93], o (he.PRON.M.3S) [89], yr (the.DET.DEF) [83], nhw (they.PRON.3P) [81], o (of.PREP) [81], ie (yes.ADV) [80], dw (be.V.1S.PRES) [70], ni (we.PRON.1P) [65], wedi (after.PREP) [65], yna (there.ADV) [65], ond (but.CONJ) [63], dyna (that_is.ADV) [58], uh (er.IM) [57], mynd (go.V.INFIN) [56], yn (in.PREP) [56], ddim (not.ADV+SM) [52], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [50], mm (mm.IM) [47], ti (you.PRON.2S) [47], fo (he.PRON.M.3S) [46], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [45], wneud (make.V.INFIN+SM) [44], wel (well.IM) [38], maen (be.V.3P.PRES) [35], siŵr (sure.ADJ) [33], efo (with.PREP) [32], wedyn (afterwards.ADV) [32], fan (place.N.MF.SG+SM) [30], mi (PRT.AFF) [28], bod (be.V.INFIN) [27], dod (come.V.INFIN) [27], iawn (OK.ADV) [27], bobl (people.N.F.SG+SM) [26], cael (get.V.INFIN) [25], achos (because.CONJ) [24], hi (she.PRON.F.3S) [24], siarad (talk.V.INFIN) [24], lot (lot.QUAN) [23], um (um.IM) [23], am (for.PREP) [22], deud (say.V.INFIN) [22], fel (like.CONJ) [21], dan (be.V.1P.PRES) [20], be (what.INT) [19], gwybod (know.V.INFIN) [19], ynde (isn't_it.IM) [19], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [18], oedden (be.V.3P.IMPERF) [18], yma (here.ADV) [18], dim (not.ADV) [17], hefyd (also.ADV) [17], neis (nice.ADJ) [17], wyt (be.V.2S.PRES) [17], ar (on.PREP) [16], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [16], lle (where.INT) [16], mmhm (mmhm.IM) [16], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [16], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [16], un (one.NUM) [16], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [15], sy (be.V.3S.PRES.REL) [15], ydy (be.V.3S.PRES) [15], â (with.PREP) [14], bach (small.ADJ) [14], oedden (be.V.1P.IMPERF) [14], di (you.PRON.2S+SM) [13], do (yes.ADV.PAST) [13], fod (be.V.INFIN+SM) [13], gallu (be_able.V.INFIN) [13], hyfryd (delightful.ADJ) [13], pan (when.CONJ) [13], plant (child.N.M.PL) [13], wir (true.ADJ+SM) [13], amser (time.N.M.SG) [12], credu (believe.V.INFIN) [12], darllen (read.V.INFIN) [12], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [12], hynny (that.PRON.DEM.SP) [12], licio (like.V.INFIN) [12], meddwl (think.V.INFIN) [12], arall (other.ADJ) [11], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [11], gweld (see.V.INFIN) [11], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [11], mewn (in.PREP) [11], mor (so.ADV) [11], neb (anyone.PRON) [11], rai (some.PRON+SM) [11], rywun (someone.N.M.SG+SM) [11], ychydig (a_little.QUAN) [11], criw (crew.N.M.SG) [10], fi (I.PRON.1S+SM) [10], gobeithio (hope.V.INFIN) [10], gwrando (listen.V.INFIN) [10], ifanc (young.ADJ) [10], o (from.PREP) [10], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [10], ac (and.CONJ) [9], allan (out.ADV) [9], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [9], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [9], hynna (that.PRON.DEM.SP) [9], nain (grandmother.N.F.SG) [9], popeth (everything.N.M.SG) [9], rŵan (now.ADV) [9], bob (each.PREQ+SM) [8], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [8], digon (enough.QUAN) [8], hawdd (easy.ADJ) [8], hwyl (fun.N.F.SG) [8], iawn (very.ADV) [8], jyst (just.ADV) [8], nawr (now.ADV) [8], neu (or.CONJ) [8], pam (why?.ADV) [8], peth (thing.N.M.SG) [8], ryw (some.PREQ+SM) [8], taid (grandfather.N.M.SG) [8], arfer (use.V.INFIN) [7], beth (what.INT) [7], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [7], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [7], erbyn (by.PREP) [7], fath (type.N.F.SG+SM) [7], fynd (go.V.INFIN+SM) [7], ges (get.V.1S.PAST+SM) [7], gymaint (so much.ADJ+SM) [7], isio (want.N.M.SG) [7], oer (cold.ADJ) [7], weithiau (times.N.F.PL+SM) [7], wrth (by.PREP) [7], wyli (weep.V.2S.PRES.[or].watch.V.2S.PRES+SM) [7], ymlaen (forward.ADV) [7], barod (ready.ADJ+SM) [6], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [6], chi (you.PRON.2P) [6], chwaith (neither.ADV) [6], chwarae (play.V.INFIN) [6], cofio (remember.V.INFIN) [6], efallai (perhaps.CONJ) [6], erioed (never.ADV) [6], fawr (big.ADJ+SM) [6], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [6], gael (get.V.INFIN+SM) [6], gaeson (get.V.1P.PAST+SM) [6], gen (with.PREP) [6], griw (crew.N.M.SG+SM) [6], gwaith (work.N.M.SG) [6], hanner (half.N.M.SG) [6], hyn (this.PRON.DEM.SP) [6], le (place.N.M.SG+SM) [6], paratoi (prepare.V.INFIN) [6], pawb (everyone.PRON) [6], teledu (television.N.M.SG) [6], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [6], yn_ôl (back.ADV) [6], ysgol (school.N.F.SG) [6], anodd (difficult.ADJ) [5], at (to.PREP) [5], blant (child.N.M.PL+SM) [5], bore (morning.N.M.SG) [5], ddeud (say.V.INFIN+SM) [5], ddod (come.V.INFIN+SM) [5], deall (understand.V.INFIN) [5], diwrnod (day.N.M.SG) [5], dre (town.N.F.SG+SM) [5], dydd (day.N.M.SG) [5], ein (our.ADJ.POSS.1P) [5], es (go.V.1S.PAST) [5], eto (again.ADV) [5], felly (so.ADV) [5], hapus (happy.ADJ) [5], hel (collect.V.INFIN) [5], llawer (many.QUAN) [5], merched (girl.N.F.PL) [5], nac (PRT.NEG) [5], newydd (new.ADJ) [5], paid (stop.V.2S.IMPER) [5], pwy (who.PRON) [5], rhy (too.ADJ) [5], (house.N.M.SG) [5], wahanol (different.ADJ+SM) [5], weld (see.V.INFIN+SM) [5], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [5], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [5], arnon (on_us.PREP+PRON.1P) [4], ar_ôl (after.PREP) [4], awydd (desire.N.M.SG) [4], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [4], canu (sing.V.INFIN) [4], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [4], dechrau (begin.V.INFIN) [4], dim_ond (only.ADV) [4], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [4], dysgu (teach.V.INFIN) [4], enjoio (enjoy.V.INFIN) [4], fewn (in.PREP+SM) [4], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [4], ganu (sing.V.INFIN+SM) [4], golwg (view.N.F.SG) [4], hen (old.ADJ) [4], hogan (girl.N.F.SG) [4], iaith (language.N.F.SG) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], intrest (interest.N.M.SG) [4], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [4], lle (place.N.M.SG) [4], mawr (big.ADJ) [4], north (north.N.M.SG) [4], os (if.CONJ) [4], raid (necessity.N.M.SG+SM) [4], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [4], sgwrs (chat.N.F.SG) [4], ta (be.IM) [4], tan (until.PREP) [4], teisennod (cake.N.F.PL) [4], torri (break.V.INFIN) [4], trwy (through.PREP) [4], well (better.ADJ.COMP+SM) [4], werth (value.N.M.SG+SM) [4], ydw (be.V.1S.PRES) [4], â (as.CONJ) [3], aml (frequent.ADJ) [3], aros (wait.V.INFIN) [3], beth (thing.N.M.SG+SM) [3], bethau (things.N.M.PL+SM) [3], biti (pity.N.M.SG+SM) [3], bydd (be.V.3S.FUT) [3], chwech (six.NUM) [3], clywed (hear.V.INFIN) [3], cyn (before.PREP) [3], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [3], ddeg (ten.NUM+SM) [3], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [3], de (be.IM+SM) [3], drist (sad.ADJ+SM) [3], edrych (look.V.INFIN) [3], eistedd (sit.V.INFIN) [3], ers_talwm (for_some_time.ADV) [3], fach (small.ADJ+SM) [3], ffwrn (oven.N.F.SG) [3], fues (be.V.1S.PAST+SM) [3], gloch (bell.N.F.SG+SM) [3], gobaith (hope.N.M.SG) [3], gorau (best.ADJ.SUP) [3], gynta (first.ORD+SM) [3], heb (without.PREP) [3], heddiw (today.ADV) [3], helpu (help.V.INFIN) [3], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [3], jôcs (joke.N.F.PL) [3], Llundain (London.N.F.SG.PLACE) [3], lwc (luck.N.F.SG) [3], man (place.N.MF.SG) [3], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [3], mwy (more.ADJ.COMP) [3], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [3], na ((n)or.CONJ) [3], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [3], nos (night.N.F.SG) [3], oed (age.N.M.SG) [3], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [3], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [3], pêl_droed (football.N.F.SG) [3], pethau (things.N.M.PL) [3], pobl (people.N.F.SG) [3], pres (money.N.M.SG) [3], program (programme.N.M.SG) [3], reis (rice.N.M.SG) [3], roid (give.V.INFIN+SM) [3], rygbi (rugby.N.M.SG) [3], sbâr (spare.ADJ) [3], sefyll (stand.V.INFIN) [3], sôn (mention.V.INFIN) [3], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [3], teimlo (feel.V.INFIN) [3], teledu (televise.V.INFIN) [3], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [3], wrando (listen.V.INFIN+SM) [3], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], adrodd (recite.V.INFIN) [2], aeson (go.V.1P.PAST) [2], amdan (for_them.PREP+PRON.3P) [2], anghofiais (forget.V.1S.PAST) [2], arferiad (custom.N.MF.SG) [2], arian (money.N.M.SG) [2], arna (on_me.PREP+PRON.1S) [2], arnyn (on_them.PREP+PRON.3P) [2], athrawes (teacher.N.F.SG) [2], awr (hour.N.F.SG) [2], basai (be.V.3S.PLUPERF) [2], bechgyn (boys.N.M.PL) [2], bell (far.ADJ+SM) [2], bendigedig (wonderful.ADJ) [2], beryg (danger.N.M.SG+SM) [2], blodau (flowers.N.M.PL) [2], braidd (rather.ADV) [2], bwrw (strike.V.INFIN) [2], bws (bus.N.M.SG) [2], bwyta (eat.V.INFIN) [2], byth (never.ADV) [2], cadw (keep.V.INFIN) [2], ceffyl (horse.N.M.SG) [2], cennin (leeks.N.F.PL.[or].leeks.N.F.PL) [2], codi (lift.V.INFIN) [2], colli (lose.V.INFIN) [2], consert (concert.N.M.SG) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], cwcio (cook.V.INFIN) [2], cwrdd (meeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN) [2], cyfieithu (translate.V.INFIN) [2], cyfri (cover.V.2S.PRES) [2], cymeryd (take.V.INFIN) [2], dada (Daddy.N.M.SG) [2], dal (continue.V.INFIN) [2], dal (continue.V.2S.IMPER) [2], dau_ddeg (twenty.NUM) [2], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [2], ddiarth (strange.ADJ+SM) [2], ddigon (enough.QUAN+SM) [2], ddiolchgar (thankful.ADJ+SM) [2], debyg (similar.ADJ+SM) [2], derbyn (receive.V.INFIN.[or].accept.V.INFIN) [2], deuddeg (twelve.NUM) [2], dewach (fat.ADJ.COMP+SM) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], diolch (thank.V.INFIN) [2], disgwyl (expect.V.INFIN) [2], drud (expensive.ADJ) [2], Dyffryn (name) [2], dyn (man.N.M.SG) [2], e (he.PRON.M.3S) [2], fe (PRT.AFF) [2], feddwl (think.V.INFIN+SM) [2], fendigedig (wonderful.ADJ+SM) [2], ferch (girl.N.F.SG+SM) [2], ffermydd (farms.N.F.PL) [2], ffrind (friend.N.M.SG) [2], fisit (miss.V.2S.IMPERF+SM) [2], fraint (privilege.N.MF.SG+SM) [2], fy (my.ADJ.POSS.1S) [2], gefn (back.N.M.SG+SM) [2], gès (clue.N.M.SG) [2], glaw (rain.N.M.SG) [2], goed (trees.N.F.PL+SM) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], gwyntog (windy.ADJ) [2], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [2], haul (sun.N.M.SG) [2], hiraeth (longing.N.M.SG) [2], hoffi (like.V.INFIN) [2], hufen (cream.N.M.SG) [2], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hwyr (late.ADJ) [2], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [2], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [2], llaeth (milk.N.M.SG) [2], llai (smaller.ADJ.COMP) [2], llall (other.PRON) [2], llefydd (places.N.M.PL) [2], llyfr (book.N.M.SG) [2], llynedd (last year.ADV) [2], llywodraeth (government.N.F.SG) [2], mam (mother.N.F.SG) [2], meddwl (think.V.2S.IMPER) [2], na (who_not.PRON.REL.NEG) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], naddo (no.ADV.PAST) [2], nag (than.CONJ) [2], newid (change.V.INFIN) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], ormod (too_much.QUANT+SM) [2], pedwar (four.NUM.M) [2], plât (plate.N.M.SG) [2], pnawn (afternoon.N.M.SG) [2], pob (each.PREQ) [2], radio (radio.N.M.SG) [2], rhyfedd (strange.ADJ) [2], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [2], saith (seven.NUM) [2], Sbaen (name) [2], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [2], siarad (talk.V.2S.IMPER) [2], slo (slow.ADJ) [2], stopio (stop.V.INFIN) [2], stydio (study.V.INFIN) [2], sut (how.INT) [2], sŵp (soup.N.M.SG) [2], swper (supper.N.MF.SG) [2], taw (that.CONJ) [2], te (tea.N.M.SG) [2], teisen (cake.N.F.SG) [2], teliffon (telephone.N.M.SG) [2], tyfu (grow.V.INFIN) [2], tywydd (weather.N.M.SG) [2], wahaniaeth (difference.N.M.SG+SM) [2], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [2], wnewn (do.V.1S.PRES+SM) [2], wyddost (know.V.2S.PRES+SM) [2], ym (in.PREP) [2], ymarfer (practise.V.INFIN) [2], adre (home.ADV) [1], adrès (address.N.M.SG) [1], adroddiad (report.N.M.SG) [1], afael (grasp.V.INFIN+SM) [1], afon (river.N.F.SG) [1], ag (with.PREP) [1], agos (near.ADJ) [1], air (word.N.M.SG+SM) [1], ajá (unk) [1], amryw (several.PREQ) [1], annwyd (cold.N.M.SG) [1], athrawon (teachers.N.M.PL) [1], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], basen (be.V.1P.PLUPERF) [1], basio (pass.V.INFIN+SM) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], bodd (pleasure.N.M.SG) [1], bosib (possible.ADJ+SM) [1], braf (fine.ADJ) [1], bres (money.N.M.SG+SM) [1], bump (five.NUM+SM) [1], bwrdd (table.N.M.SG) [1], bwysig (important.ADJ+SM) [1], byd (world.N.M.SG) [1], byw (live.V.INFIN) [1], caniatâd (permission.N.M.SG) [1], canol (middle.N.M.SG) [1], cant (hundred.N.M.SG) [1], capel (chapel.N.M.SG) [1], cartre (home.N.M.SG) [1], cartrefol (homely.ADJ) [1], ces (get.V.1S.PAST) [1], chwarae (game.N.M.SG) [1], chwarter (quarter.N.M.SG) [1], chwe_deg (sixty.NUM) [1], chwerthin (laugh.V.INFIN) [1], cinio (dinner.N.M.SG) [1], clàs (class.N.M.SG) [1], cnocio (knock.V.INFIN) [1], coed (trees.N.F.PL) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], crosio (crochet.V.INFIN) [1], cymanfa (assembly.N.F.SG) [1], cymdeithas (society.N.F.SG) [1], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cyngerdd (concert.N.MF.SG) [1], cynrychioli (represent.V.INFIN) [1], cynt (earlier.ADJ) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], dair (three.NUM.F+SM) [1], dal (still.ADV) [1], dalia (continue.V.1S.PRES) [1], dangos (show.V.INFIN) [1], dawel (quiet.ADJ+SM) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [1], ddawnsio (dance.V.INFIN+SM) [1], ddechreuon (beginnings.N.M.PL+SM.[or].begin.V.1P.PAST+SM.[or].begin.V.3P.PAST+SM) [1], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddost (come.V.2S.PAST+SM) [1], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddwy (two.NUM.F+SM) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], ddyn (man.N.M.SG+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], de (south.N.M.SG.[or].right.N.M.SG.[or].tea.N.M.SG+SM) [1], deall (understand.V.3S.PRES.[or].understand.V.INFIN) [1], deallt (understand.V.INFIN) [1], deisen (cake.N.F.SG+SM) [1], deledu (televise.V.INFIN+SM) [1], delicet (delicate.ADJ) [1], dewis (choose.V.INFIN) [1], diarth (strange.ADJ) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], drafod (discuss.V.INFIN+SM) [1], drama (drama.N.F.SG) [1], draw (yonder.ADV) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], dros (over.PREP+SM) [1], drostoch (over_you.PREP+PRON.2P) [1], druan (poor_thing.N.M.SG+SM) [1], drwy (through.PREP+SM) [1], drygioni (wrongdoing.N.M.SG) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dwy (two.NUM.F) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], dyddiau (day.N.M.PL) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dylsech (ought_to.V.2P.PLUPERF) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], eira (snow.N.M.SG) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], enw (name.N.M.SG) [1], eraill (others.PRON) [1], ers (since.PREP) [1], est (go.V.2S.PAST) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], fabi (baby.N.MF.SG+SM) [1], fagais (rear.V.1S.PAST+SM) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], fechgyn (boys.N.M.PL+SM) [1], fentro (venture.V.INFIN+SM) [1], ferched (girl.N.F.PL+SM) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], ffordd (way.N.F.SG) [1], ffwrdd (way.N.M.SG) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fory (tomorrow.ADV) [1], frysio (hurry.V.INFIN+SM) [1], fuest (be.V.2S.PAST+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fyddan (be.V.3P.FUT+SM) [1], fyddech (be.V.2P.COND+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fyn (insist.V.3S.PRES+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], fyswn (finger.V.1S.IMPERF+SM) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], gaesoch (get.V.2P.PAST+SM) [1], gallet (be_able.V.2S.IMPERF) [1], gallu (capability.N.M.SG) [1], gei (get.V.2S.PRES+SM) [1], gilydd (other.N.M.SG+SM) [1], glawio (rain.V.INFIN) [1], glywais (hear.V.1S.PAST+SM) [1], goeden (tree.N.F.SG+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], grio (cry.V.INFIN+SM) [1], groesawus (welcoming.ADJ+SM) [1], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwahoddiad (invitation.N.M.SG) [1], gwario (spend.V.INFIN) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gweu (knit.V.INFIN) [1], gwir (truth.N.M.SG) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwnïo (sew.V.INFIN) [1], gwpaniad (cupful.N.M.SG+SM) [1], gyda (with.PREP) [1], gymdeithas (society.N.F.SG+SM) [1], gyngerdd (concert.N.MF.SG+SM) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], gywilydd (shame.N.M.SG+SM) [1], haeddu (deserve.V.INFIN) [1], hedfan (fly.V.INFIN) [1], henaf (old.ADJ.SUP) [1], heno (tonight.ADV) [1], henw (name.N.M.SG+H) [1], hogyn (lad.N.M.SG) [1], hunan (self.PRON.SG) [1], hym (hmm.IM) [1], ieuengaf (youngest.ADJ) [1], i_fewn (in.PREP) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], iwsio (use.V.INFIN) [1], lai (smaller.ADJ.COMP+SM) [1], lawen (merry.ADJ+SM) [1], lefydd (places.N.M.PL+SM) [1], lleill (others.PRON) [1], llestri (vessel.N.M.PL) [1], llian (cloth.N.M.SG) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], luniau (pictures.N.M.PL+SM) [1], lwmp (lump.N.M.SG) [1], mhen (head.N.M.SG+NM) [1], mil (thousand.N.F.SG) [1], miwsig (music.N.M.SG) [1], modd (means.N.M.SG) [1], mrawd (brother.N.M.SG+NM) [1], mreuddwyd (dream.N.MF.SG+NM) [1], naci (no.ADV) [1], nad (who_not.PRON.REL.NEG) [1], naw (nine.NUM) [1], naw_deg (ninety.NUM) [1], neisiach (nice.ADJ.COMP) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], ngwddw (neck.N.M.SG+NM) [1], nhwythau (they.PRON.EMPH.3P) [1], noson (night.N.F.SG) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o_dan (under.PREP) [1], ofn (fear.N.M.SG) [1], ofnadwy (terrible.ADJ) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], o_gwmpas (around.ADV) [1], ohonoch (from_you.PREP+PRON.2P) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], peiriant (machine.N.M.SG) [1], pêl (ball.N.F.SG) [1], plên (aeroplane.N.M.SG) [1], pleser (pleasure.N.M.SG) [1], porfa (pasture.N.F.SG) [1], pwdin (pudding.N.M.SG) [1], rai (some.PREQ+SM) [1], ran (part.N.F.SG+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rhagor (more.QUAN) [1], rhydd (free.ADJ) [1], rhyddid (freedom.N.M.SG) [1], roi (give.V.INFIN+SM) [1], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [1], sand (sand.N.M.SG) [1], sbel (spell.N.F.SG) [1], sbesial (special.ADJ) [1], secret (secret.N.M.SG) [1], sgwennu (write.V.INFIN) [1], sgwrsio (chat.V.INFIN) [1], siareda (talk.V.2S.IMPER) [1], sobr (extremely.ADV) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], sti (you_know.IM) [1], storis (story.N.F.PL) [1], sychu (dry.V.INFIN) [1], syffro (suffer.V.INFIN) [1], sylw (comment.N.M.SG) [1], syth (straight.ADJ) [1], taclus (tidy.ADJ) [1], tad (father.N.M.SG) [1], tân (fire.N.M.SG) [1], tawel (quiet.ADJ) [1], tawelwch (quiet.N.M.SG.[or].silence.V.2P.IMPER.[or].silence.V.2P.PRES) [1], te (be.IM) [1], teg (fair.ADJ) [1], teliffons (telephone.N.M.SG) [1], tir (land.N.M.SG) [1], tra (while.CONJ) [1], trafod (transaction.N.M.SG.[or].discuss.V.INFIN) [1], trio (try.V.INFIN) [1], troi (turn.V.INFIN) [1], tu_fewn (inside.ADV) [1], ugain (twenty.NUM) [1], union (exact.ADJ) [1], Urdd (Urdd.N.F.SG) [1], wahoddiad (invitation.N.M.SG+SM) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], waith (time.N.F.SG+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [1], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wnewch (do.V.2P.PRES+SM) [1], ŵr (man.N.M.SG+SM) [1], wrandan (listen.V.3P.FUT+SM) [1], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [1], wyau (eggs.N.M.PL) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], yli (you_know.IM) [1], ymdrech (effort.N.MF.SG) [1], ynddo (in_him.PREP+PRON.M.3S) [1], yr (that.PRON.REL) [1],

Words with language tag: cym&spa (183)

ah (ah.IM) [57], oh (oh.IM) [31], eh (eh.IM) [16], Trevelin (name) [10], Buenos_Aires (name) [7], Port_Talbot (name) [6], Gaiman (name) [5], Marco (name) [4], Cordoba (name) [3], Dafydd (name) [3], Deina (name) [3], Gruffudd (name) [3], Jane (name) [3], Barcelona (name) [2], Casa_Verde (name) [2], Esquel (name) [2], Hefin_Francis (name) [2], Sali (name) [2], taxi (taxi.N.M.SG) [2], Tecwyn (name) [2], Veronica (name) [2], Ariannin (name) [1], Chubut (name) [1], Côr_Seion (name) [1], Emily (name) [1], Fangor (name) [1], Fontana (name) [1], Gruffudd_Tomos (name) [1], Lara (name) [1], Liani (name) [1], Madrid (name) [1], Marco_Huws (name) [1], O_Farell (name) [1], Sgerbwd_y_Milwr (name) [1], Tomas (name) [1], Trelew (name) [1], Wil (name) [1],

Words with language tag: eng (3)

feast (feast.N.SG) [1], Italy (name) [1], university (university.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (208)

no (not.ADV) [15], ajá (aha.IM) [13], (yes.ADV) [13], en (in.PREP) [8], chao (goodbye.E) [6], bueno (well.E) [4], el (the.DET.DEF.M.SG) [4], la (the.DET.DEF.F.SG) [4], muy (very.ADV) [4], vos (you.PRON.SUB.2S) [4], a (to.PREP) [3], cómo (how.INT) [3], con (with.PREP) [3], es (be.V.3S.PRES) [3], estoy (be.V.1S.PRES) [3], qué (what.INT) [3], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [3], viste (see.V.2S.PAST) [3], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [3], ahora (now.ADV) [2], bien (well.ADV) [2], central (centre.ADJ.M.SG) [2], consuelo (consolation.N.M.SG) [2], desfile (parade.N.M.SG) [2], grabando (record.V.PRESPART) [2], gracias (thanks.E) [2], hola (hi.E) [2], interesante (interesting.ADJ.SG) [2], noche (night.N.F.SG) [2], nos (us.PRON.OBL.MF.1P) [2], porque (because.CONJ) [2], salón (.N.M.SG) [2], también (too.ADV) [2], verdad (truth.N.F.SG) [2], acá (here.ADV) [1], ah (ah.IM) [1], andá (walk.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], andás (walk.V.2S.PRES) [1], ay (oh.IM) [1], bosques (wood.N.M.PL) [1], buenas (well.ADJ.F.PL) [1], bueno (well.ADJ.M.SG.[or].well.E) [1], cambio (switch.N.M.SG) [1], climático (climatic.ADJ.M.SG) [1], cosas (sew.V.2S.SUBJ.PRES) [1], de (of.PREP) [1], después (afterwards.ADV) [1], dos (two.NUM) [1], ecología (ecology.N.F.SG) [1], entrevista (interview.N.F.SG) [1], entrevistas (interview.N.F.PL.[or].interview.V.2S.PRES.[or].glimpse.V.F.PL.PASTPART) [1], era (be.V.13S.IMPERF) [1], España (name) [1], esta (this.ADJ.DEM.F.SG) [1], está (be.V.3S.PRES) [1], estamos (be.V.1P.PRES) [1], están (be.V.3P.PRES) [1], estas (this.ADJ.DEM.F.PL) [1], este (East.N.M.SG) [1], galeses (Welsh.N.M.PL) [1], grabar (record.V.INFIN) [1], he (hey.IM.[or].have.V.1S.PRES) [1], hoy (today.ADV) [1], iba (go.V.13S.IMPERF) [1], interesa (interest.V.3S.PRES) [1], ir (go.V.INFIN) [1], las (the.DET.DEF.F.PL) [1], le (him.PRON.OBL.MF.23S) [1], lector (reader.N.M.SG) [1], linda (beautiful.ADJ.F.SG) [1], llamar (call.V.INFIN) [1], llamo (call.V.1S.PRES) [1], lloviendo (rain.V.PRESPART) [1], lluvias (rain.N.F.PL) [1], Londres (name) [1], los (the.DET.DEF.M.PL) [1], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [1], mejor (good.ADJ.M.SG) [1], mira (look.V.2S.IMPER) [1], mirá (look.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], momento (momentum.N.M.SG) [1], muchas (much.ADJ.F.PL.[or].many.PRON.F.PL) [1], mucho (much.ADV) [1], nacional (national.ADJ.M.SG) [1], parece (seem.V.3S.PRES) [1], pasa (pass.V.2S.IMPER.[or].pass.V.3S.PRES) [1], periodista (journalist.N.M) [1], polideportivo (sports_centre.N.M.SG) [1], pueblo (village.N.M.SG) [1], puedo (be_able.V.1S.PRES) [1], que (that.CONJ) [1], qué (how.ADV) [1], querés (want.V.2S.PRES) [1], quieres (want.V.2S.PRES) [1], ratito (while.N.M.SG.DIM) [1], saber (know.N.M.SG.[or].know.V.INFIN) [1], sabés (know.V.2S.PRES) [1], saludos (greeting.N.M.PL) [1], si (if.CONJ) [1], siete (seven.NUM) [1], sobre (over.PREP) [1], tal (such.ADJ.MF.SG) [1], tarde (afternoon.N.F.SG) [1], tardes (late.N.F.PL) [1], tenido (have.V.PASTPART) [1], un (one.DET.INDEF.M.SG) [1], una (a.DET.INDEF.F.SG) [1], va (go.V.3S.PRES) [1], voy (go.V.1S.PRES) [1], y (and.CONJ) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia39: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.