PATAGONIA - Patagonia19
Word frequency

Words with language tag: cym (4832)

yn (PRT) [398], a (and.CONJ) [185], ti (you.PRON.2S) [149], i (to.PREP) [133], ia (yes.ADV) [127], mae (be.V.3S.PRES) [117], nhw (they.PRON.3P) [93], y (the.DET.DEF) [86], yr (the.DET.DEF) [80], yna (there.ADV) [72], i (I.PRON.1S) [71], wedi (after.PREP) [68], na (no.ADV) [67], be (what.INT) [61], dw (be.V.1S.PRES) [59], ddim (not.ADV+SM) [58], mynd (go.V.INFIN) [55], yn (in.PREP) [53], chi (you.PRON.2P) [52], mmhm (mmhm.IM) [52], wyt (be.V.2S.PRES) [51], pwy (who.PRON) [49], ni (we.PRON.1P) [47], gyda (with.PREP) [45], oedd (be.V.3S.IMPERF) [43], wneud (make.V.INFIN+SM) [41], o (he.PRON.M.3S) [38], dan (be.V.1P.PRES) [35], gwybod (know.V.INFIN) [34], ydy (be.V.3S.PRES) [34], siarad (talk.V.INFIN) [33], wedyn (afterwards.ADV) [33], fan (place.N.MF.SG+SM) [31], maen (be.V.3P.PRES) [29], sy (be.V.3S.PRES.REL) [29], arall (other.ADJ) [28], o (of.PREP) [28], achos (because.CONJ) [26], mm (mm.IM) [26], un (one.NUM) [26], ac (and.CONJ) [25], am (for.PREP) [25], fi (I.PRON.1S+SM) [25], hi (she.PRON.F.3S) [25], dweud (say.V.INFIN) [24], ysgol (school.N.F.SG) [24], ie (yes.ADV) [23], um (um.IM) [23], yma (here.ADV) [23], dach (be.V.2P.PRES) [22], pam (why?.ADV) [22], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [21], mam (mother.N.F.SG) [21], uh (er.IM) [20], ond (but.CONJ) [19], weithiau (times.N.F.PL+SM) [19], beth (what.INT) [18], hoffi (like.V.INFIN) [18], neu (or.CONJ) [18], sut (how.INT) [18], cael (get.V.INFIN) [17], fel (like.CONJ) [17], ar (on.PREP) [16], ble (where.INT) [16], deud (say.V.INFIN) [16], dod (come.V.INFIN) [16], cofio (remember.V.INFIN) [14], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [14], fo (he.PRON.M.3S) [14], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [14], beth (thing.N.M.SG+SM) [13], bach (small.ADJ) [12], darllen (read.V.INFIN) [12], dim (not.ADV) [12], do (yes.ADV.PAST) [12], dy (your.ADJ.POSS.2S) [12], iawn (very.ADV) [12], iawn (OK.ADV) [12], mwy (more.ADJ.COMP) [12], dydd (day.N.M.SG) [11], gallu (be_able.V.INFIN) [11], isio (want.N.M.SG) [11], llyfr (book.N.M.SG) [11], pa (which.ADJ) [11], amser (time.N.M.SG) [10], bod (be.V.INFIN) [10], cyfnither (cousin.N.F.SG) [10], da (good.ADJ) [10], fach (small.ADJ+SM) [10], wel (well.IM) [10], aros (wait.V.INFIN) [9], edrych (look.V.2S.IMPER) [9], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [9], fynd (go.V.INFIN+SM) [9], oedden (be.V.3P.IMPERF) [9], plant (child.N.M.PL) [9], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [9], dyna (that_is.ADV) [8], faint (size.N.M.SG+SM) [8], gen (with.PREP) [8], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [8], mi (I.PRON.1S) [8], paid (stop.V.2S.IMPER) [8], pobl (people.N.F.SG) [8], saith (seven.NUM) [8], torri (break.V.INFIN) [8], gael (get.V.INFIN+SM) [7], gorfod (have_to.V.INFIN) [7], nawr (now.ADV) [7], neithiwr (last_night.ADV) [7], penblwydd (birthday.N.M.SG) [7], wnaethoch (do.V.2P.PAST+SM) [7], â (with.PREP) [6], acw (over there.ADV) [6], ar_ôl (after.PREP) [6], brecwast (breakfast.N.MF.SG) [6], canu (sing.V.INFIN) [6], cerddoriaeth (music.N.F.SG) [6], dawnsio (dance.V.INFIN) [6], deall (understand.V.INFIN) [6], eu (their.ADJ.POSS.3P) [6], fory (tomorrow.ADV) [6], gadael (leave.V.INFIN) [6], hogan (girl.N.F.SG) [6], lle (where.INT) [6], naw (nine.NUM) [6], neis (nice.ADJ) [6], oren (orange.N.MF.SG) [6], (house.N.M.SG) [6], wyth (eight.NUM) [6], adrodd (recite.V.INFIN) [5], anti (aunt.N.F.SG) [5], athrawes (teacher.N.F.SG) [5], awr (hour.N.F.SG) [5], bara (bread.N.M.SG) [5], bwyta (eat.V.INFIN) [5], capel (chapel.N.M.SG) [5], cinio (dinner.N.M.SG) [5], cyn (before.PREP) [5], ddweud (say.V.INFIN+SM) [5], dechrau (begin.V.INFIN) [5], diod (drink.N.F.SG) [5], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [5], eistedd (sit.V.INFIN) [5], gorau (best.ADJ.SUP) [5], gweld (see.V.INFIN) [5], gwranda (listen.V.2S.IMPER) [5], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [5], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [5], hanner (half.N.M.SG) [5], hefyd (also.ADV) [5], hen (old.ADJ) [5], hoff (favourite.ADJ) [5], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [5], jiw (heavens.E) [5], llun (picture.N.M.SG) [5], nain (grandmother.N.F.SG) [5], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [5], pawb (everyone.PRON) [5], peth (thing.N.M.SG) [5], pethau (things.N.M.PL) [5], sef (namely.CONJ) [5], sudd (juice.N.M.SG) [5], tyrd (come.V.2S.IMPER) [5], wy (egg.N.M.SG) [5], ynde (isn't_it.IM) [5], yn_ôl (back.ADV) [5], arnyn (on_them.PREP+PRON.3P) [4], athrawon (teachers.N.M.PL) [4], caneuon (songs.N.F.PL) [4], cant (hundred.N.M.SG) [4], chwarae (play.V.INFIN) [4], ciosg (kiosk.N.M.SG) [4], clywed (hear.V.INFIN) [4], coffi (coffee.N.M.SG) [4], cwshin (cushion.N.M.SG) [4], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [4], dad (father.N.M.SG+SM) [4], ddeud (say.V.INFIN+SM) [4], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [4], dyn (man.N.M.SG) [4], enw (name.N.M.SG) [4], est (go.V.2S.PAST) [4], feithrin (nurture.V.INFIN+SM) [4], felly (so.ADV) [4], ffraeo (quarrel.V.INFIN) [4], fod (be.V.INFIN+SM) [4], fwyd (food.N.M.SG+SM) [4], gobeithio (hope.V.INFIN) [4], gofyn (ask.V.INFIN) [4], gwaith (work.N.M.SG) [4], gwers (lesson.N.F.SG) [4], gyd (joint.ADJ+SM) [4], helpu (help.V.INFIN) [4], hym (hmm.IM) [4], jam (jam.N.M.SG) [4], llawer (many.QUAN) [4], lluniau (pictures.N.M.PL) [4], lot (lot.QUAN) [4], nabod (know_someone.V.INFIN) [4], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [4], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [4], os (if.CONJ) [4], peiriant (machine.N.M.SG) [4], pob (each.PREQ) [4], prynu (buy.V.INFIN) [4], rhei (some.PRON) [4], wirion (silly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM) [4], ydyn (be.V.3P.PRES) [4], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [4], agor (open.V.INFIN) [3], annwyl (dear.ADJ) [3], anrheg (present.N.F.SG) [3], arian (money.N.M.SG) [3], bethau (things.N.M.PL+SM) [3], biau (own.V.INFIN+SM) [3], byw (live.V.INFIN) [3], cadw (keep.V.INFIN) [3], chwech (six.NUM) [3], cig (meat.N.M.SG) [3], côr (choir.N.M.SG) [3], credu (believe.V.INFIN) [3], dau (two.NUM.M) [3], ddeg (ten.NUM+SM) [3], dewch (come.V.2P.IMPER) [3], drwchus (thick.ADJ+SM) [3], drwg (bad.ADJ) [3], dwy (two.NUM.F) [3], efo (with.PREP) [3], erbyn (by.PREP) [3], ewin (fingernail.N.M.SG) [3], ffrindiau (friends.N.M.PL) [3], ffrio (fry.V.INFIN) [3], fil (thousand.N.F.SG+SM) [3], frecwast (breakfast.N.MF.SG+SM) [3], gallwn (be_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES) [3], ganu (sing.V.INFIN+SM) [3], gweithiau (times.N.F.PL) [3], gymeryd (take.V.INFIN+SM) [3], helo (hunt.V.3S.SUBJ) [3], help (help.N.SG) [3], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [3], llaeth (milk.N.M.SG) [3], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [3], merch (girl.N.F.SG) [3], mi (PRT.AFF) [3], na ((n)or.CONJ) [3], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [3], oed (age.N.M.SG) [3], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [3], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [3], paent (paint.N.M.SG) [3], pryd (when.INT) [3], roi (give.V.INFIN+SM) [3], roid (give.V.INFIN+SM) [3], ryw (some.PREQ+SM) [3], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [3], taid (grandfather.N.M.SG) [3], tatws (potatoes.N.F.PL) [3], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [3], wobr (prize.N.MF.SG+SM) [3], wrthych (to_you.PREP+PRON.2P) [3], ydw (be.V.1S.PRES) [3], ambell (occasional.PREQ) [2], amdanyn (for_them.PREP+PRON.3P) [2], anfon (send.V.INFIN) [2], angen (need.N.M.SG) [2], arnat (on_you.PREP+PRON.2S) [2], atat (to_you.PREP+PRON.2S) [2], barod (ready.ADJ+SM) [2], baset (be.V.2S.PLUPERF) [2], beirniad (adjudicator.N.M.SG) [2], blant (child.N.M.PL+SM) [2], blas (taste.N.M.SG.[or].flavour.N.M.SG) [2], blwyddyn (year.N.F.SG) [2], bob (each.PREQ+SM) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], brif (principal.PREQ+SM) [2], bws (bus.N.M.SG) [2], cariad (love.N.MF.SG) [2], caws (cheese.N.M.SG) [2], chwaer (sister.N.F.SG) [2], chwarae (play.V.2S.IMPER) [2], clai (clay.N.M.SG) [2], criw (crew.N.M.SG) [2], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [2], dadi (daddy.N.M.SG) [2], daethon (come.V.3P.PAST) [2], dangos (show.V.INFIN) [2], darlunio (illustrate.V.INFIN) [2], ddangos (show.V.INFIN+SM) [2], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [2], ddosbarth (class.N.M.SG+SM) [2], ddwy (two.NUM.F+SM) [2], di (you.PRON.2S+SM) [2], diddorol (interesting.ADJ) [2], digwyddodd (happen.V.3S.PAST) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], dorri (break.V.INFIN+SM) [2], drws (door.N.M.SG) [2], dysgu (teach.V.INFIN) [2], edrych (look.V.INFIN) [2], eich (your.ADJ.POSS.2P) [2], ein (our.ADJ.POSS.1P) [2], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [2], eto (again.ADV) [2], frawd (brother.N.M.SG+SM) [2], fy (my.ADJ.POSS.1S) [2], gadair (chair.N.F.SG+SM) [2], gêm (game.N.F.SG) [2], ginio (dinner.N.M.SG+SM) [2], gloch (bell.N.F.SG+SM) [2], gorffen (complete.V.INFIN) [2], Gwener (Friday.N.F.SG) [2], gwlad (country.N.F.SG) [2], gwneud (make.V.INFIN) [2], gŵr (man.N.M.SG) [2], gwraig (wife.N.F.SG) [2], gwyn (white.ADJ.M) [2], gynnar (early.ADJ+SM) [2], gynta (first.ORD+SM) [2], gyntaf (first.ORD+SM) [2], halen (salt.N.M.SG) [2], honna (claim.V.2S.IMPER) [2], hufen (cream.N.M.SG) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hyn (this.PRON.DEM.SP) [2], hynna (that.PRON.DEM.SP) [2], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [2], Iau (Thursday.N.M.SG) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], Julie (name) [2], jyst (just.ADV) [2], lle (place.N.M.SG) [2], lliwiau (colours.N.M.PL) [2], lolipop (lollipop.N.M.SG) [2], menyn (butter.N.M.SG) [2], modryb (aunt.N.F.SG) [2], môr (sea.N.M.SG) [2], na (PRT.NEG) [2], nos (night.N.F.SG) [2], ohonych (from_you.PREP+PRON.2P) [2], pedwar (four.NUM.M) [2], radio (radio.N.M.SG) [2], rain (these.PRON+SM) [2], recordio (record.V.INFIN) [2], rheina (those.PRON) [2], rhydd (free.ADJ.[or].give.V.3S.PRES) [2], rŵan (now.ADV) [2], sbâr (spare.ADJ) [2], siâp (shape.N.M.SG) [2], stryd (street.N.F.SG) [2], ta (be.IM) [2], taflu (throw.V.INFIN) [2], teisen (cake.N.F.SG) [2], teledu (television.N.M.SG) [2], teulu (family.N.M.SG) [2], tipyn (little_bit.N.M.SG) [2], trefn (order.N.F.SG) [2], triciau (trick.N.M.PL) [2], trwy (through.PREP) [2], tynnu (draw.V.INFIN) [2], wahodd (invite.V.INFIN+SM) [2], weiddi (shout.V.INFIN+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], wladfa (colony.N.F.SG+SM) [2], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [2], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [2], wrth (by.PREP) [2], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [2], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], ynddo (in_him.PREP+PRON.M.3S) [2], yr (that.PRON.REL) [2], yw (be.V.3S.PRES) [2], a (who.PRON.REL) [1], adeg (time.N.F.SG) [1], adnabod (recognise_(identify).V.INFIN) [1], adroddwr (narrator.N.M.SG) [1], aethoch (go.V.2P.PAST) [1], ag (with.PREP) [1], allan (out.ADV) [1], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [1], amdanon (for_us.PREP+PRON.1P) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], araf (slow.ADJ) [1], arbennig (special.ADJ) [1], Archentwr (name) [1], Archentwraig (name) [1], arnot (on_you.PREP+PRON.1S) [1], basech (be.V.2P.PLUPERF) [1], basen (be.V.3P.PLUPERF) [1], bedwar (four.NUM.M+SM) [1], beirniaid (adjudicators.N.M.PL) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], beth_bynnag (anyway.ADV) [1], blynyddoedd (years.N.F.PL) [1], bobl (people.N.F.SG+SM) [1], brifo (hurt.V.INFIN) [1], brynaist (buy.V.2S.PAST+SM) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], byd (world.N.M.SG) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], cadair (chair.N.F.SG) [1], Caerdydd (Cardiff.NAME.PLACE) [1], camgymeriad (mistake.N.M.SG) [1], canol (middle.N.M.SG) [1], cartref (home.N.M.SG) [1], cau (close.V.INFIN) [1], cefnder (cousin.N.M.SG) [1], cerdd (music.N.F.SG) [1], chest (get.V.2S.PAST+AM) [1], ci (dog.N.M.SG) [1], clamp (pile.N.M.SG) [1], cloch (bell.N.F.SG) [1], cnocio (knock.V.INFIN) [1], cof (memory.N.M.SG) [1], croesi (cross.V.INFIN) [1], cuddio (hide.V.INFIN) [1], cwpan (cup.N.MF.SG) [1], cymaint (so much.ADJ) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cymysgu (mix.V.INFIN) [1], cyntaf (first.ORD) [1], cysgu (sleep.V.INFIN) [1], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [1], dathliad (celebration.N.M.SG) [1], datŵ (tattoo.N.M.SG+SM) [1], dawns (dance.N.F.SG) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddigwyddodd (happen.V.3S.PAST+SM) [1], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], debyg (similar.ADJ+SM) [1], deffro (waken.V.INFIN) [1], dillad (clothes.N.M.PL) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], diweddar (recent.ADJ) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], doli (be_thrifty.V.2S.PRES+SM) [1], dosbarth (class.N.M.SG) [1], duw (god.N.M.SG) [1], Duw (name) [1], dŵr (water.N.M.SG) [1], dŵr (water.N.M.SG.[or].tower.N.M.SG+SM) [1], dydw (be.V.1S.PRES.NEG) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [1], e (he.PRON.M.3S) [1], efallai (perhaps.CONJ) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [1], eich_gilydd (each_other.PRON.2P) [1], eisteddwch (sit.V.2P.IMPER) [1], enwau (names.N.M.PL) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], ffeindio (find.V.INFIN) [1], ffindio (find.V.INFIN) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffordd (way.N.F.SG) [1], ffrind (friend.N.M.SG) [1], ffwrdd (way.N.M.SG) [1], flynedd (years.N.F.PL+SM) [1], fraich (arm.N.F.SG+SM) [1], frown (brown.ADJ+SM) [1], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [1], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], galed (hard.ADJ+SM) [1], gar (car.N.M.SG+SM) [1], gerdd (music.N.F.SG+SM) [1], ges (get.V.1S.PAST+SM) [1], gest (get.V.2S.PAST+SM) [1], gilydd (other.N.M.SG+SM) [1], glamp (pile.N.M.SG+SM) [1], glaw (rain.N.M.SG) [1], go (rather.ADV) [1], goch (red.ADJ+SM) [1], gofio (remember.V.INFIN+SM) [1], gofyn (ask.V.2S.IMPER) [1], Gogledd (North.N.M.SG) [1], go_lew (rather.ADV) [1], golofn (column.N.F.SG+SM) [1], gorsedd (Gorsedd.N.F.SG) [1], gwario (spend.V.INFIN) [1], gwarthus (disgraceful.ADJ) [1], Gwener (Friday.N.F.SG.[or].Venus.N.F.SG) [1], gwir (truth.N.M.SG) [1], gwmpas (round.N.M.SG+SM) [1], gwobr (prize.N.MF.SG) [1], gwrando (listen.V.INFIN) [1], gwyliau (holidays.N.F.PL) [1], gwynt (wind.N.M.SG) [1], gymerodd (take.V.3S.PAST+SM) [1], gymysgu (mix.V.INFIN+SM) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], hanes (story.N.M.SG) [1], heddiw (today.ADV) [1], hir (long.ADJ) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], hon (this.PRON.DEM.F.SG) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hwyrach (late.ADJ.COMP.[or].perhaps.ADV) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], hynny (that.PRON.DEM.SP) [1], ìa (name) [1], (ice.N.M.SG) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], i_fewn (in.PREP) [1], i_ffwrdd (out.ADV) [1], i_lawr (down.ADV) [1], i_mewn (in.ADV) [1], jest (just.ADV) [1], lan (shore.N.F.SG+SM) [1], le (place.N.M.SG+SM) [1], licio (like.V.INFIN) [1], llawn (full.ADJ) [1], Llun (Monday.N.M.SG) [1], llyfrau (books.N.M.PL) [1], llygaid (eyes.N.M.PL) [1], losin (sweets.N.F.PL) [1], mab (son.N.M.SG) [1], maith (extensive.ADJ) [1], man (place.N.MF.SG) [1], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [1], meddwl (think.V.INFIN) [1], melyn (yellow.ADJ) [1], Mercher (Wednesday.N.F.SG) [1], mis (month.N.M.SG) [1], mor (so.ADV) [1], Morus (name) [1], na (than.CONJ) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], nac ((n)or.CONJ) [1], nag (than.CONJ) [1], nage (no.ADV) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [1], nôl (fetch.V.INFIN) [1], o (from.PREP) [1], o_dan (under.PREP) [1], oedran (age.N.M.SG) [1], o_gwmpas (around.ADV.[or].around.PREP) [1], o_k (OK.ADV) [1], o_leiaf (at_least.ADV) [1], paentio (paint.V.INFIN) [1], pan (when.CONJ) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], parc (park.N.M.SG) [1], parti (party.N.M.SG) [1], peidiad (stop.V.INFIN) [1], peidiwch (stop.V.2P.IMPER) [1], pen (head.N.M.SG) [1], pennau (heads.N.M.PL) [1], Pepsi (name) [1], perchen (owner.N.M.SG) [1], Philip_Jones (name) [1], profiad (experience.N.M.SG) [1], pump (five.NUM) [1], reina (those.PRON+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rhaeadrau (waterfall.N.F.SG) [1], rhain (these.PRON) [1], rhein (these.PRON) [1], rhieni (parents.N.M.PL) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhoid (give.V.INFIN) [1], rhydd (free.ADJ) [1], rhyfedd (strange.ADJ) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], rydd (free.ADJ+SM) [1], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], sbectol (glasses.N.F.PL) [1], sbïo (look.V.INFIN) [1], siarad (talk.V.2S.IMPER) [1], siaradwch (talk.V.2P.IMPER) [1], siocled (chocolate.N.M.SG) [1], siŵr (sure.ADJ) [1], solet (solid.ADJ) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], stop (stop.N.M.SG) [1], stori (story.N.F.SG) [1], stwnsio (hash.V.INFIN.[or].mash.V.INFIN) [1], stydio (study.V.INFIN) [1], sŵn (noise.N.M.SG) [1], sychu (dry.V.INFIN) [1], syml (simple.ADJ) [1], system (system.N.F.SG) [1], syth (straight.ADJ) [1], talcen (forehead.N.M.SG) [1], tan (until.PREP) [1], tatŵ (tattoo.N.M.SG) [1], teithiau (journeys.N.F.PL) [1], tendio (tend.V.INFIN) [1], teuluoedd (families.N.M.PL) [1], tlws (pretty.ADJ) [1], tref (town.N.F.SG) [1], tri (three.NUM.M) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], troi (turn.V.INFIN) [1], twtsiad (touch.V.INFIN) [1], twyt (unk) [1], uchel (high.ADJ) [1], unig (only.PREQ) [1], unrhyw (any.ADJ) [1], wahaniaeth (difference.N.M.SG+SM) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], warthus (disgraceful.ADJ+SM) [1], werin (folk.N.F.SG+SM) [1], wers (lesson.N.F.SG+SM) [1], wff (oof.E) [1], wirion (silly.ADJ+SM) [1], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [1], wrth_gwrs (of_course.ADV) [1], wrthyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], wyneb (face.N.M.SG.[or].face.N.M.SG+SM) [1], ych_a_fi (yuck.E) [1], ymlacio (relax.V.INFIN) [1], yn_do (wasn't_it.IM) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], yng (my.ADJ.POSS.1S) [1], yng (my.ADJ.POSS.1S.[or].in.PREP) [1], yno (there.ADV) [1], ysgrifennu (write.V.INFIN) [1], ystod (range.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (271)

ah (ah.IM) [41], eh (eh.IM) [19], oh (oh.IM) [17], o_k (OK.ADV) [10], Catrin (name) [9], Julie (name) [8], Aled (name) [6], Carys (name) [6], party (party.N.M.SG) [6], Antonio (name) [5], Berta (name) [5], Elin (name) [5], Guadalupe (name) [5], Gwern (name) [5], piano (piano.N.M.SG) [5], piyama (pyjamas.N.F.SG) [5], Silvia (name) [5], Chizitos (name) [4], Coca_Cola (name) [4], Deiniol (name) [4], Hortensia (name) [4], Llion (name) [4], Maxima (name) [4], Eva (name) [3], Gaiman (name) [3], Isabel (name) [3], Joseph (name) [3], Lilen (name) [3], Mariela (name) [3], Mererid (name) [3], Trelew (name) [3], Apolinar (name) [2], Bethel (name) [2], Catrin_Mai (name) [2], Dilys (name) [2], Heledd (name) [2], Hywel (name) [2], Iguazú (name) [2], Morus (name) [2], Palitos (name) [2], Roger (name) [2], Siancin (name) [2], Sofia (name) [2], Tomos (name) [2], Amy (name) [1], Cande (name) [1], Conor (name) [1], Conor_Williams (name) [1], Cruz (name) [1], Dafydd (name) [1], Duw (name) [1], Gisela (name) [1], Gwenda (name) [1], Gwern_Stephens (name) [1], Gwlith (name) [1], he (hey.IM.[or].have.V.1S.PRES) [1], Herminia (name) [1], Ifan (name) [1], Jac_y_Jwc (name) [1], Jesusa (name) [1], Jinci_Janci (name) [1], Jini (name) [1], Maleira (name) [1], Margaret (name) [1], Mariana (name) [1], Martin (name) [1], Odalis (name) [1], Owain (name) [1], pasta (pasta.N.F.SG) [1], Patagonia (name) [1], Pererid (name) [1], peso (weight.N.M.SG.[or].weigh.V.1S.PRES) [1], Reyes (name) [1], Sali_Mali (name) [1], satsuma (satsuma.N.F.SG) [1], Sinci_Siancin (name) [1], Smot (name) [1], Sprite (name) [1], Sylvia (name) [1],

Words with language tag: eng (2)

oil (oil.N.SG) [2],

Words with language tag: spa (52)

empanada (turnover.N.F.SG) [3], taller (workshop.N.M.SG) [3], chicles (.N.M.PL) [2], fotocopias (photocopy.N.F.PL) [2], mate (dull.ADJ.SG.[or].herbal_tea.N.M.SG.[or].kill.V.13S.SUBJ.PRES) [2], mate (herbal_tea.N.M.SG) [2], puré (purée.N.M.SG) [2], recreo (re-create.V.1S.PRES) [2], salchichas (sausage.N.F.PL) [2], aceite (oil.N.M.SG) [1], Argentina (name) [1], bombilla (bulb.N.F.SG) [1], café (coffee.N.M.SG) [1], cajón (drawer.N.M.SG) [1], cocido (bake.V.PASTPART) [1], cómo (how.INT) [1], con (with.PREP) [1], cooperadora (cooperative.N.F.SG) [1], de (of.PREP) [1], el (the.DET.DEF.M.SG) [1], equivocar (be_wrong.V.INFIN) [1], facturas (invoice.N.F.PL.[or].invoice.V.2S.PRES) [1], fotocopia (photocopy.N.F.SG) [1], fotocopias (photocopy.N.F.PL.[or].photocopy.V.2S.PRES) [1], fritas (chips.N.F.PL) [1], hija (daughter.N.F.SG) [1], jurado (jury.N.M.SG.[or].vow.V.PASTPART) [1], leche (milk.N.F.SG) [1], macanas (nuisance.N.F.PL) [1], mate (dull.ADJ.SG) [1], pelear (fight.V.INFIN.[or].fight.V.INFIN) [1], penitencia (penance.N.F.SG) [1], planeta (planet.N.M.SG) [1], plaza (square.N.F.SG) [1], podrían (be_able.V.3P.COND) [1], quiosquito (kiosk.N.M.SG.DIM) [1], ravioles (ravioli.N.M.PL) [1], señora (lady.N.F.SG) [1], tornillito (screw.N.M.SG.DIM) [1], torta (cake.N.F.SG) [1], un (one.DET.INDEF.M.SG) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia19: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.