PATAGONIA - Patagonia34
Word frequency

Words with language tag: cym (2966)

yn (PRT) [176], ia (yes.ADV) [154], yr (the.DET.DEF) [97], mae (be.V.3S.PRES) [95], i (to.PREP) [79], a (and.CONJ) [78], y (the.DET.DEF) [72], na (no.ADV) [67], i (I.PRON.1S) [63], uh (er.IM) [61], ti (you.PRON.2S) [41], ond (but.CONJ) [40], oedd (be.V.3S.IMPERF) [38], hi (she.PRON.F.3S) [36], yn (in.PREP) [36], o (of.PREP) [35], yna (there.ADV) [33], efo (with.PREP) [31], nhw (they.PRON.3P) [28], dw (be.V.1S.PRES) [26], o (he.PRON.M.3S) [26], ddim (not.ADV+SM) [25], ie (yes.ADV) [25], ni (we.PRON.1P) [23], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [23], wneud (make.V.INFIN+SM) [23], be (what.INT) [22], fel (like.CONJ) [22], wedi (after.PREP) [22], neu (or.CONJ) [21], wel (well.IM) [21], mynd (go.V.INFIN) [20], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [20], achos (because.CONJ) [18], meddwl (think.V.INFIN) [18], â (with.PREP) [17], um (um.IM) [17], dim (not.ADV) [16], maen (be.V.3P.PRES) [15], un (one.NUM) [15], efallai (perhaps.CONJ) [14], felly (so.ADV) [14], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [14], siarad (talk.V.INFIN) [14], ar (on.PREP) [13], fi (I.PRON.1S+SM) [13], mor (so.ADV) [13], weld (see.V.INFIN+SM) [13], bach (small.ADJ) [12], sy (be.V.3S.PRES.REL) [12], wedyn (afterwards.ADV) [12], bod (be.V.INFIN) [11], mm (mm.IM) [11], pethau (things.N.M.PL) [11], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [11], yma (here.ADV) [11], gallu (be_able.V.INFIN) [10], pam (why?.ADV) [10], pan (when.CONJ) [10], raid (necessity.N.M.SG+SM) [10], ac (and.CONJ) [9], am (for.PREP) [9], cael (get.V.INFIN) [9], dydd (day.N.M.SG) [9], rhaid (necessity.N.M.SG) [9], fan (place.N.MF.SG+SM) [8], fod (be.V.INFIN+SM) [8], iawn (very.ADV) [8], mi (PRT.AFF) [8], rŵan (now.ADV) [8], siŵr (sure.ADJ) [8], ydy (be.V.3S.PRES) [8], bob (each.PREQ+SM) [7], bobl (people.N.F.SG+SM) [7], chi (you.PRON.2P) [7], dan (be.V.1P.PRES) [7], fo (he.PRON.M.3S) [7], isio (want.N.M.SG) [7], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [7], amser (time.N.M.SG) [6], arbennig (special.ADJ) [6], ardderchog (excellent.ADJ) [6], ar_ôl (after.PREP) [6], bethau (things.N.M.PL+SM) [6], fynd (go.V.INFIN+SM) [6], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [6], golchi (wash.V.INFIN) [6], gymaint (so much.ADJ+SM) [6], lot (lot.QUAN) [6], plant (child.N.M.PL) [6], arall (other.ADJ) [5], bore (morning.N.M.SG) [5], chwaer (sister.N.F.SG) [5], chwarae (game.N.M.SG) [5], cofio (remember.V.INFIN) [5], da (good.ADJ) [5], do (yes.ADV.PAST) [5], dod (come.V.INFIN) [5], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [5], ferch (girl.N.F.SG+SM) [5], gwaith (work.N.M.SG) [5], gweld (see.V.INFIN) [5], hyfryd (delightful.ADJ) [5], neis (nice.ADJ) [5], o_gwbl (at_all.ADV) [5], paid (stop.V.2S.IMPER) [5], plastig (plastic.N.M.SG) [5], ryw (some.PREQ+SM) [5], teg (fair.ADJ) [5], tro (turn.N.M.SG) [5], Urdd (Urdd.N.F.SG) [5], ychydig (a_little.QUAN) [5], ble (where.INT) [4], bwyta (eat.V.INFIN) [4], canolfan (centre.N.MF.SG) [4], cariad (love.N.MF.SG) [4], cyn (before.PREP) [4], dechrau (begin.V.INFIN) [4], defnydd (material.N.M.SG) [4], deud (say.V.INFIN) [4], diddorol (interesting.ADJ) [4], dillad (clothes.N.M.PL) [4], dŵr (water.N.M.SG) [4], erbyn (by.PREP) [4], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [4], gael (get.V.INFIN+SM) [4], heb (without.PREP) [4], ifanc (young.ADJ) [4], lle (place.N.M.SG) [4], lliw (colour.N.M.SG) [4], mwy (more.ADJ.COMP) [4], neithiwr (last_night.ADV) [4], newid (change.V.INFIN) [4], sefyll (stand.V.INFIN) [4], siwtio (suit.V.INFIN) [4], tynnu (draw.V.INFIN) [4], yr (that.PRON.REL) [4], ysgol (school.N.F.SG) [4], bydd (be.V.3S.FUT) [3], coridor (corridor.N.M.SG) [3], cot (cot.N.M.SG) [3], credu (believe.V.INFIN) [3], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [3], cynta (first.ORD) [3], cyrtens (curtain.N.M.PL) [3], daeth (come.V.3S.PAST) [3], ddau (two.NUM.M+SM) [3], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [3], ddigon (enough.QUAN+SM) [3], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [3], ddrud (expensive.ADJ+SM) [3], debyg (similar.ADJ+SM) [3], dim_byd (nothing.ADV) [3], diwetha (last.ADJ) [3], doctor (doctor.N.M.SG) [3], doeddwn (be.V.1S.IMPERF.NEG) [3], dweud (say.V.INFIN) [3], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [3], dyma (this_is.ADV) [3], edrych (look.V.INFIN) [3], eto (again.ADV) [3], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [3], feithrin (nurture.V.INFIN+SM) [3], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [3], gwybod (know.V.INFIN) [3], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [3], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], hysbysebu (advertise.V.INFIN) [3], Iau (Thursday.N.M.SG) [3], iawn (OK.ADV) [3], lai (smaller.ADJ.COMP+SM) [3], Llun (Monday.N.M.SG) [3], mamau (mothers.N.F.PL) [3], math (type.N.F.SG) [3], mewn (in.PREP) [3], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [3], nain (grandmother.N.F.SG) [3], nawfed (ninth.ORD) [3], newydd (new.ADJ) [3], os (if.CONJ) [3], pawb (everyone.PRON) [3], pwy (who.PRON) [3], Sadwrn (Saturday.N.M.SG.[or].Saturn.N.M.SG) [3], sut (how.INT) [3], torri (break.V.INFIN) [3], trwy (through.PREP) [3], w (ooh.IM) [3], waith (work.N.M.SG+SM) [3], weithiau (times.N.F.PL+SM) [3], wythnos (week.N.F.SG) [3], ydw (be.V.1S.PRES) [3], adeilad (building.N.MF.SG) [2], adre (home.ADV) [2], aeson (go.V.1P.PAST) [2], anfon (send.V.INFIN) [2], arfer (habit.N.M.SG) [2], ar_gyfer (for.PREP) [2], at (to.PREP) [2], awdur (author.N.M.SG) [2], awydd (desire.N.M.SG) [2], babis (baby.N.M.SG) [2], barnwr (judge.N.M.SG) [2], blwyddyn (year.N.F.SG) [2], bwys (weight.N.M.SG+SM) [2], bwysig (important.ADJ+SM) [2], bydda (be.V.1S.FUT) [2], chwarae (play.V.INFIN) [2], codi (lift.V.INFIN) [2], colli (lose.V.INFIN) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], cwpwrdd (cupboard.N.M.SG) [2], cymaint (so much.ADJ) [2], cymdeithasu (associate.V.INFIN) [2], cynt (earlier.ADJ) [2], cysgu (sleep.V.INFIN) [2], dach (be.V.2P.PRES) [2], dannedd (tooth.N.M.PL) [2], dda (good.ADJ+SM) [2], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], ddistaw (silent.ADJ+SM) [2], dechreuodd (begin.V.3S.PAST) [2], degfed (tenth.ORD) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], dim (nothing.N.M.SG) [2], dim_ond (only.ADV) [2], diwrnod (day.N.M.SG) [2], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], du (black.ADJ) [2], ein (our.ADJ.POSS.1P) [2], fach (small.ADJ+SM) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], fath (type.N.F.SG+SM) [2], ffasiynol (fashionable.ADJ) [2], ffit (fit.ADJ) [2], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [2], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [2], go (rather.ADV) [2], goch (red.ADJ+SM) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], golwg (view.N.F.SG) [2], gwaed (blood.N.M.SG) [2], gŵr (man.N.M.SG) [2], gynnon (with_us.PREP+PRON.1P) [2], hefyd (also.ADV) [2], hoffi (like.V.INFIN) [2], hon (this.PRON.DEM.F.SG) [2], huh (huh.IM) [2], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], llongyfarch (congratulate.V.INFIN) [2], llygaid (eyes.N.M.PL) [2], mami (mammy.N.F.SG) [2], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [2], mêc (make.N.M.SG) [2], mis (month.N.M.SG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], na (PRT.NEG) [2], na (who_not.PRON.REL.NEG) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], Nain (name) [2], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [2], oherwydd (because.CONJ) [2], pedwar_deg (forty.NUM) [2], peiriant (machine.N.M.SG) [2], penblwydd (birthday.N.M.SG) [2], penwythnos (weekend.N.M.SG) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], pnawn (afternoon.N.M.SG) [2], pob (each.PREQ) [2], pobl (people.N.F.SG) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], pryd (when.INT) [2], pythefnos (fortnight.N.MF.SG) [2], rai (some.PRON+SM) [2], roedd (be.V.3S.IMPERF) [2], roeddwn (be.V.1S.IMPERF) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [2], siarad (talk.V.2S.IMPER) [2], smwddio (iron.V.INFIN) [2], sylweddoli (realise.V.INFIN) [2], syniad (idea.N.M.SG) [2], tan (until.PREP) [2], teithio (travel.V.INFIN) [2], teulu (family.N.M.SG) [2], tri (three.NUM.M) [2], trio (try.V.INFIN) [2], unwaith (once.ADV) [2], welais (see.V.1S.PAST+SM) [2], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [2], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [2], wrth (by.PREP) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], â (as.CONJ) [1], achosion (causes.N.M.PL) [1], aethost (go.V.2S.PAST) [1], allan (out.ADV) [1], angen (need.N.M.SG) [1], annwyl (dear.ADJ) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], anrhegion (presents.N.F.PL) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arna (on_me.PREP+PRON.1S) [1], bachgen (boy.N.M.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], basa (be.V.1S.PLUPERF) [1], bechod (how_sad.IM) [1], berffaith (perfect.ADJ+SM) [1], blodau (flowers.N.M.PL) [1], brifo (hurt.V.INFIN) [1], bron (almost.ADV.[or].breast.N.F.SG) [1], brynu (buy.V.INFIN+SM) [1], brysur (busy.ADJ+SM) [1], buodd (be.V.3S.PAST) [1], byw (live.V.INFIN) [1], caled (hard.ADJ) [1], canu (sing.V.INFIN) [1], cardigan (cardigan.N.M.SG) [1], cau (close.V.INFIN) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], chwerthin (laugh.V.INFIN) [1], creulon (cruel.ADJ) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cwrs (course.N.M.SG) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cymharu (compare.V.INFIN) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], dal (still.ADV) [1], darn (piece.N.M.SG) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], dawel (quiet.ADJ+SM) [1], ddechreuodd (begin.V.3S.PAST+SM) [1], ddes (come.V.1S.PAST+SM) [1], ddi (she.PRON.F.3S) [1], ddigwyddodd (happen.V.3S.PAST+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddiwedd (end.N.M.SG+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], ddraig (dragon.N.F.SG+SM) [1], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], dechrau (beginning.N.M.SG) [1], defnyddio (use.V.INFIN) [1], denau (thin.ADJ+SM) [1], deudais (say.V.1S.PAST) [1], di (you.PRON.2S+SM) [1], di_Cymraeg (non-Welsh.ADJ) [1], difrifol (serious.ADJ) [1], digon (enough.QUAN) [1], dilledyn (garment.N.M.SG) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], dros (over.PREP+SM) [1], drwy (through.PREP+SM) [1], du (side.N.M.SG+SM) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], dywedodd (say.V.3S.PAST) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [1], eistedd (sit.V.INFIN) [1], eistedd (sit.V.3S.PRES.[or].sit.V.INFIN) [1], en (with.PREP+SM) [1], enfilop (envelope.N.M.SG) [1], enghraifft (example.N.F.SG) [1], enw (name.N.M.SG) [1], er (er.IM) [1], esgidiau (shoes.N.F.PL) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], fedru (be_able.V.INFIN+SM) [1], ffabrig (fabric.N.F.SG) [1], ffair (fair.N.F.SG) [1], ffansïo (fancy.V.INFIN) [1], ffilm (film.N.F.SG.[or].film.N.F.SG) [1], ffrog (frock.N.F.SG) [1], ffrogiau (frock.N.F.PL) [1], fisgedi (biscuits.N.F.PL+SM.[or].biscuits.N.F.PL+SM) [1], fuan (soon.ADJ+SM) [1], fuest (be.V.2S.PAST+SM) [1], fy (my.ADJ.POSS.1S) [1], gafon (get.V.1P.PAST+SM) [1], galed (hard.ADJ+SM) [1], galla (be_able.V.1S.PRES) [1], gallwch (be_able.V.2P.IMPER) [1], ganddi (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ganolfan (centre.N.MF.SG+SM) [1], gegin (kitchen.N.F.SG+SM) [1], gei (get.V.2S.PRES+SM) [1], gen (with.PREP) [1], ges (get.V.1S.PAST+SM) [1], ginio (dinner.N.M.SG+SM) [1], glanhau (clean.V.INFIN) [1], glas (blue.ADJ) [1], glywed (hear.V.INFIN+SM) [1], gobaith (hope.N.M.SG) [1], golchais (wash.V.1S.PAST) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gorfod (have_to.V.INFIN) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], gwallt (hair.N.M.SG) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwyn (white.ADJ.M) [1], gwyneb (face.N.M.SG) [1], gwyrdd (green.ADJ) [1], gymdeithasu (associate.V.INFIN+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], gynnoch (with_you.PREP+PRON.2P) [1], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [1], haf (summer.N.M.SG) [1], handi (handy.ADJ) [1], haul (sun.N.M.SG) [1], heddiw (today.ADV) [1], hir (long.ADJ) [1], hogan (girl.N.F.SG) [1], honna (claim.V.2S.IMPER) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hwnna (that.ADJ.DEM.M.SG) [1], iaith (language.N.F.SG) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], i_fewn (in.PREP) [1], isel (low.ADJ) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], le (place.N.M.SG+SM) [1], leinin (lining.N.M.SG) [1], llaeth (milk.N.M.SG) [1], llall (other.PRON) [1], llawer (many.QUAN) [1], llys (court.N.M.SG) [1], losin (sweets.N.F.PL) [1], mam (mother.N.F.SG) [1], mawr (big.ADJ) [1], meddal (soft.ADJ) [1], mi (I.PRON.1S) [1], na (than.CONJ) [1], nag (than.CONJ) [1], neilon (nylon.N.M.SG) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], nos (night.N.F.SG) [1], o (from.PREP) [1], oedden (be.V.3P.IMPERF) [1], oedden (be.V.1P.IMPERF) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], pa (which.ADJ) [1], paent (paint.N.M.SG) [1], para (last.V.INFIN) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], person (person.N.M.SG) [1], phob (each.PREQ+AM) [1], pigo (pick.V.INFIN) [1], pob_dim (everything.N.M.SG) [1], poeni (worry.V.INFIN) [1], posib (possible.ADJ) [1], practis (practice.N.M.SG) [1], priodi (marry.V.INFIN) [1], problem (problem.N.MF.SG) [1], profion (tests.N.M.PL) [1], prynu (buy.V.INFIN) [1], pump (five.NUM) [1], pwysau (weights.N.M.PL) [1], Ragfyr (December.N.M.SG+SM) [1], rei (some.PRON+SM) [1], Rhagfyr (December.N.M.SG) [1], rhaglen (programme.N.F.SG) [1], rhai (some.PRON) [1], rhedeg (run.V.INFIN) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], ry (too.ADJ+SM.[or].give.V.3S.PRES+SM) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], Saesneg (English.N.F.SG) [1], Saeson (name) [1], Sais (name) [1], sbïa (look.V.2S.IMPER) [1], sgert (skirt.N.F.SG) [1], siaced (jacket.N.F.SG) [1], siâp (shape.N.M.SG) [1], siop (shop.N.F.SG) [1], siopau (shops.N.F.PL) [1], smart (smart.ADJ) [1], smwthio (iron.V.INFIN) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], sori (sorry.E) [1], Sul (Sunday.N.M.SG) [1], swper (supper.N.MF.SG) [1], swyddfa (office.N.F.SG) [1], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [1], syml (simple.ADJ) [1], syrpréis (surprise.N.M.SG) [1], ta (be.IM) [1], Tachwedd (November.N.M.SG) [1], taid (grandfather.N.M.SG) [1], te (tea.N.M.SG) [1], tebyg (similar.ADJ) [1], teuluoedd (families.N.M.PL) [1], tîm (team.N.M.SG) [1], tois (roof.V.1S.PAST) [1], top (top.N.M.SG) [1], trwch (thickness.N.M.SG) [1], tu_fewn (inside.ADV) [1], twtsio (touch.V.INFIN) [1], (house.N.M.SG) [1], waed (blood.N.M.SG+SM) [1], wahân (separate.ADJ+SM) [1], warthus (disgraceful.ADJ+SM) [1], we (web.N.F.SG+SM) [1], wela (see.V.1S.PRES+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], welson (see.V.1P.PAST+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wn (know.V.1S.PRES+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [1], wrth_gwrs (of_course.ADV) [1], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], wyddost (know.V.2S.PRES+SM) [1], ymlacio (relax.V.INFIN) [1], ysbryd (spirit.N.M.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (165)

ah (ah.IM) [59], oh (oh.IM) [23], eh (eh.IM) [22], Elin (name) [10], Carys (name) [5], Mari (name) [3], Nain (name) [3], Sioned (name) [3], Trelew (name) [3], Elliw (name) [2], Gloria (name) [2], Joaquina (name) [2], Nerys (name) [2], Saskia (name) [2], Adalberto (name) [1], Alba (name) [1], Anita (name) [1], Dilys (name) [1], Elisa (name) [1], Fernando (name) [1], Guiomar (name) [1], Heulwen (name) [1], Ioan (name) [1], Jennifer (name) [1], Juan (name) [1], Lago_Puelo (name) [1], Llanbed (name) [1], Madryn (name) [1], Mar_Del_Plata (name) [1], Margaret (name) [1], Maria (name) [1], Neal (name) [1], Paloma (name) [1], Penri (name) [1], peso (weight.N.M.SG.[or].weigh.V.1S.PRES) [1], Rawson (name) [1], Sasha (name) [1], Trevelin (name) [1],

Words with language tag: eng (5)

pashmina (unk) [2], fridge (fridge.N.SG) [1], period (period.N.SG) [1], wow (wow.IM) [1],

Words with language tag: spa (375)

no (not.ADV) [30], (yes.ADV) [23], de (of.PREP) [11], a (to.PREP) [10], el (the.DET.DEF.M.SG) [9], que (that.CONJ) [8], estaba (be.V.13S.IMPERF) [5], la (the.DET.DEF.F.SG) [5], lo (the.DET.DEF.NT.SG) [5], que (that.PRON.REL) [5], bien (well.ADV) [4], todo (all.ADJ.M.SG) [4], va (go.V.3S.PRES) [4], acá (here.ADV) [3], bueno (well.E) [3], chiquitito (small.ADJ.M.SG.DIM.DIM) [3], como (like.CONJ) [3], dormir (sleep.V.INFIN) [3], expedientes (file.N.M.PL) [3], hola (hi.E) [3], iba (go.V.13S.IMPERF) [3], le (him.PRON.OBL.MF.23S) [3], micrófono (microphone.N.M.SG) [3], musculosa (vest.N.F.SG) [3], muy (very.ADV) [3], papá (daddy.N.M.SG) [3], qué (what.INT) [3], quiere (want.V.2S.IMPER.[or].want.V.3S.PRES) [3], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [3], ver (see.V.INFIN) [3], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [3], A_D_N (name) [2], ajá (aha.IM) [2], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [2], amor (love.N.M.SG) [2], cargo (post.N.M.SG) [2], claro (of_course.E) [2], como (eat.V.1S.PRES) [2], con (with.PREP) [2], es (be.V.3S.PRES) [2], esas (that.ADJ.DEM.F.PL) [2], está (be.V.3S.PRES) [2], están (be.V.3P.PRES) [2], hacer (do.V.INFIN) [2], ir (go.V.INFIN) [2], lindo (cute.ADJ.M.SG) [2], los (the.DET.DEF.M.PL) [2], más (more.ADV) [2], mostrame (show.V.2P.IMPER.PRECLITIC+ME[PRON.MF.1S]) [2], para (for.PREP) [2], qué (how.ADV) [2], sabía (know.V.13S.IMPERF) [2], sentate (sit.V.2P.IMPER.PRECLITIC+TE[PRON.MF.2S]) [2], si (if.CONJ) [2], silencio (silence.N.M.SG) [2], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [2], torta (cake.N.F.SG) [2], un (one.DET.INDEF.M.SG) [2], una (a.DET.INDEF.F.SG) [2], y (and.CONJ) [2], accesoria (outbuilding.M.F.SG) [1], agenda (diary.N.F.SG) [1], ahí (there.ADV) [1], Alberto (name) [1], ánimo (encouragement.N.M.SG) [1], aprendiste (learn.V.2S.PAST) [1], asignar (assign.V.INFIN) [1], ay (oh.IM) [1], azúcar (sugar.N.M.SG) [1], bárbaro (barbaric.ADJ.M.SG) [1], beso (kiss.N.M.SG) [1], biológica (biological.ADJ.F.SG) [1], buenísimas (well.ADJ.F.PL.AUG) [1], bueno (well.ADJ.M.SG.[or].well.E) [1], buzo (diver.N.M.SG) [1], buzos (diver.N.M.PL) [1], cae (fall.V.3S.PRES) [1], capaz (capable.ADJ.M.SG) [1], cargar (load.V.INFIN) [1], chiquitita (small.ADJ.F.SG.DIM.DIM) [1], chiquititas (kid.N.F.PL.DIM.DIM) [1], come (eat.V.3S.PRES) [1], consejo (tip.N.M.SG) [1], conversación (conversation.N.F.SG) [1], cosa (thing.N.F.SG) [1], cosas (thing.N.F.PL) [1], coso (thing.N.M.SG) [1], cubano (cuban.ADJ.M.SG) [1], dale (give.V.2S.IMPER+LE[PRON.MF.3S]) [1], débil (weak.ADJ.M.SG) [1], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], di (give.V.1S.PAST.[or].tell.V.2S.IMPER) [1], dibujo (drawing.N.M.SG) [1], dice (tell.V.3S.PRES) [1], diciembre (December.N.M.SG) [1], digamos (tell.V.1P.SUBJ.PRES) [1], dulcero (sweet_tooth.N.M.SG) [1], duro (tough.ADJ.M.SG.[or].last.V.1S.PRES) [1], encargado (attendant.N.M.SG) [1], encías (gums.N.F.PL) [1], encima (uppermost.ADV) [1], enfermo (sick.ADJ.M.SG.[or].sick.N.M.SG) [1], entonces (then.ADV) [1], entra (enter.V.3S.PRES) [1], era (be.V.13S.IMPERF) [1], esas (that.PRON.DEM.F.PL) [1], ese (that.PRON.DEM.M.SG) [1], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [1], esta (this.PRON.DEM.F.SG) [1], estamos (be.V.1P.PRES) [1], finito (finite.ADJ.M.SG) [1], fiscalía (prosecutor's_office.N.F.SG) [1], fondo (fund.N.M.SG) [1], fue (go.V.3S.PAST) [1], galés (Welsh.N.M.SG) [1], goma (rubber.N.F.SG) [1], grabando (record.V.PRESPART) [1], gustado (like.V.PASTPART) [1], gustan (like.V.3P.PRES) [1], gustar (like.V.INFIN) [1], hablá (talk.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], hablar (talk.V.INFIN) [1], haciendo (do.V.PRESPART) [1], heladería (.N.F.SG) [1], hisopo (hyssop.N.M.SG) [1], hisopos (hyssop.N.M.PL) [1], hoy (today.ADV) [1], hubiera (have.V.13S.SUBJ.IMPERF) [1], informes (report.N.M.PL) [1], inquieto (restless.ADJ.M.SG) [1], judicatura (judicature.N.F.SG) [1], judicial (judicial.ADJ.M.SG) [1], juramento (swearing.N.M.SG) [1], justo (just.ADJ.M.SG) [1], la (her.PRON.OBJ.F.3S) [1], lavar (wash.V.INFIN) [1], levantar (raise.V.INFIN) [1], lleva (wear.V.3S.PRES) [1], llevar (wear.V.INFIN) [1], llevó (wear.V.3S.PAST) [1], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [1], mal (poorly.ADJ.M.SG.[or].poorly.ADV.[or].poorly.N.M.SG) [1], manoteando (steal.V.PRESPART) [1], martes (Tuesday.N.M) [1], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [1], medialunas (croissant.N.F.PL) [1], mi (my.ADJ.POSS.MF.1S.SG) [1], milhojas (millefeuille.N.F.PL) [1], muestra (sample.N.F.SG) [1], ni (nor.CONJ) [1], nos (us.PRON.OBL.MF.1P) [1], o (or.CONJ) [1], oficina (office.N.F.SG) [1], oficios (job.N.M.PL) [1], ositos (bear.N.M.PL.DIM) [1], pasa (pass.V.2S.IMPER.[or].pass.V.3S.PRES) [1], paso (pass.V.1S.PRES) [1], perezosa (lazy.ADJ.F.SG) [1], pero (but.CONJ) [1], piojito (honey.N.M.SG) [1], pobrecita (poor.ADJ.F.SG.DIM) [1], poneme (unk) [1], por (for.PREP) [1], porque (because.CONJ) [1], practicamos (practise.V.1P.PAST.[or].practise.V.1P.PRES) [1], procuración (power_of_attorney.N.F.SG) [1], pruebas (trial.N.F.PL) [1], pulóver (pullover.N.M.SG) [1], querés (want.V.2S.PRES) [1], resulta (result.V.3S.PRES) [1], sábado (Saturday.N.M.SG) [1], sacó (remove.V.3S.PAST) [1], sale (exit.V.3S.PRES) [1], saliva (saliva.N.F.SG) [1], saques (kickoff.N.M.PL.[or].remove.V.2S.SUBJ.PRES) [1], se (to_him.PRON.INDIR.MF.3SP) [1], (know.V.1S.PRES) [1], secretaria (secretary.N.F.SG) [1], sentencia (sentence.N.F.SG) [1], ser (be.V.INFIN) [1], sería (be.V.13S.COND) [1], sobre (over.PREP) [1], también (too.ADV) [1], tan (so.ADV) [1], tapetico (rug.N.M.SG.DIM) [1], taza (cup.N.F.SG) [1], tela (cloth.N.F.SG) [1], termina (finish.V.2S.IMPER) [1], tiempo (time.N.M.SG) [1], tiene (have.V.3S.PRES) [1], tintorería (dry_cleaner.N.F.SG) [1], todas (all.ADJ.F.PL) [1], uy (phew.E) [1], veinte (twenty.NUM) [1], veinticinco (twenty_five.NUM) [1], veintinueve (twenty_nine.NUM) [1], veintiocho (twenty_eight.NUM) [1], veintiséis (twenty_six.NUM) [1], veintisiete (twenty_seven.NUM) [1], vos (you.PRON.SUB.2S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia34: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.