PATAGONIA - Patagonia12
Word frequency

Words with language tag: cym (4307)

yn (PRT) [287], ia (yes.ADV) [146], mae (be.V.3S.PRES) [123], i (to.PREP) [116], a (and.CONJ) [114], i (I.PRON.1S) [113], yr (the.DET.DEF) [113], wedi (after.PREP) [95], dw (be.V.1S.PRES) [94], ti (you.PRON.2S) [89], mynd (go.V.INFIN) [78], o (of.PREP) [75], yn (in.PREP) [63], ie (yes.ADV) [57], y (the.DET.DEF) [51], ddim (not.ADV+SM) [48], nhw (they.PRON.3P) [48], cael (get.V.INFIN) [46], oedd (be.V.3S.IMPERF) [44], neis (nice.ADJ) [43], wel (well.IM) [43], na (no.ADV) [42], ond (but.CONJ) [40], amser (time.N.M.SG) [38], ni (we.PRON.1P) [37], efo (with.PREP) [36], o (he.PRON.M.3S) [35], fi (I.PRON.1S+SM) [33], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [33], bod (be.V.INFIN) [31], wneud (make.V.INFIN+SM) [28], yna (there.ADV) [28], wyt (be.V.2S.PRES) [27], hi (she.PRON.F.3S) [26], rŵan (now.ADV) [26], uh (er.IM) [26], mm (mm.IM) [25], dod (come.V.INFIN) [24], dyna (that_is.ADV) [24], iawn (very.ADV) [24], maen (be.V.3P.PRES) [24], fo (he.PRON.M.3S) [23], am (for.PREP) [22], achos (because.CONJ) [21], wedyn (afterwards.ADV) [21], deud (say.V.INFIN) [19], bwyd (food.N.M.SG) [18], gweld (see.V.INFIN) [18], ofnadwy (terrible.ADJ) [18], yma (here.ADV) [18], yn_ôl (back.ADV) [18], fan (place.N.MF.SG+SM) [17], ysgol (school.N.F.SG) [17], dan (be.V.1P.PRES) [16], gloch (bell.N.F.SG+SM) [16], gweithio (work.V.INFIN) [16], hefyd (also.ADV) [16], lot (lot.QUAN) [16], iawn (OK.ADV) [15], mwy (more.ADJ.COMP) [15], um (um.IM) [14], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [14], ac (and.CONJ) [13], be (what.INT) [13], beth (what.INT) [13], fel (like.CONJ) [13], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [13], byw (live.V.INFIN) [12], dy (your.ADJ.POSS.2S) [12], prifysgol (university.N.F.SG) [12], un (one.NUM) [12], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [12], ydy (be.V.3S.PRES) [12], gorfod (have_to.V.INFIN) [11], gorod (have_to.V.INFIN) [11], pan (when.CONJ) [11], siŵr (sure.ADJ) [11], ar (on.PREP) [10], bobl (people.N.F.SG+SM) [10], dda (good.ADJ+SM) [10], ffliw (flu.N.M.SG) [10], isio (want.N.M.SG) [10], llawer (many.QUAN) [10], aros (wait.V.INFIN) [9], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [9], credu (believe.V.INFIN) [9], felly (so.ADV) [9], gwybod (know.V.INFIN) [9], hanner (half.N.M.SG) [9], popeth (everything.N.M.SG) [9], raid (necessity.N.M.SG+SM) [9], arbennig (special.ADJ) [8], blino (tire.V.INFIN) [8], chi (you.PRON.2P) [8], dydd (day.N.M.SG) [8], edrych (look.V.INFIN) [8], faint (size.N.M.SG+SM) [8], ffarm (farm.N.F.SG) [8], oedda (be.V.2S.IMPERF) [8], oedden (be.V.1P.IMPERF) [8], pasio (pass.V.INFIN) [8], pobl (people.N.F.SG) [8], wahanol (different.ADJ+SM) [8], â (with.PREP) [7], anodd (difficult.ADJ) [7], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [7], dechrau (begin.V.INFIN) [7], do (yes.ADV.PAST) [7], fam (mother.N.F.SG+SM) [7], gael (get.V.INFIN+SM) [7], heddiw (today.ADV) [7], neu (or.CONJ) [7], bach (small.ADJ) [6], barod (ready.ADJ+SM) [6], blodau (flowers.N.M.PL) [6], chwe_deg (sixty.NUM) [6], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [6], dawnsio (dance.V.INFIN) [6], dewis (choose.V.INFIN) [6], digwydd (happen.V.INFIN) [6], fory (tomorrow.ADV) [6], fynd (go.V.INFIN+SM) [6], hoffi (like.V.INFIN) [6], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [6], mewn (in.PREP) [6], parti (party.N.M.SG) [6], stydio (study.V.INFIN) [6], teulu (family.N.M.SG) [6], trefnu (arrange.V.INFIN) [6], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [6], andros (exceptionally.ADV) [5], annwyd (cold.N.M.SG) [5], ar_ôl (after.PREP) [5], awydd (desire.N.M.SG) [5], bore (morning.N.M.SG) [5], briodi (marry.V.INFIN+SM) [5], cyn (before.PREP) [5], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [5], dim (not.ADV) [5], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [5], galed (hard.ADJ+SM) [5], gwaith (work.N.M.SG) [5], hunan (self.PRON.SG) [5], hwyl (fun.N.F.SG) [5], hynny (that.PRON.DEM.SP) [5], licio (like.V.INFIN) [5], llosgi (burn.V.INFIN) [5], meddwl (think.V.INFIN) [5], mor (so.ADV) [5], munud (minute.N.M.SG) [5], neithiwr (last_night.ADV) [5], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [5], oedden (be.V.3P.IMPERF) [5], oer (cold.ADJ) [5], os (if.CONJ) [5], pam (why?.ADV) [5], pethau (things.N.M.PL) [5], prynhawn (afternoon.N.M.SG) [5], pwy (who.PRON) [5], roid (give.V.INFIN+SM) [5], sy (be.V.3S.PRES.REL) [5], weld (see.V.INFIN+SM) [5], allan (out.ADV) [4], blwyddyn (year.N.F.SG) [4], bob (each.PREQ+SM) [4], brysur (busy.ADJ+SM) [4], bydd (be.V.3S.FUT) [4], canu (sing.V.INFIN) [4], chdi (you.PRON.2S) [4], chwarae (play.V.INFIN) [4], clywed (hear.V.INFIN) [4], darfod (expire.V.INFIN) [4], di (you.PRON.2S+SM) [4], digon (enough.QUAN) [4], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [4], disgwyl (expect.V.INFIN) [4], erbyn (by.PREP) [4], ers (since.PREP) [4], mi (PRT.AFF) [4], newid (change.V.INFIN) [4], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [4], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [4], pawb (everyone.PRON) [4], plant (child.N.M.PL) [4], pryd (when.INT) [4], saith (seven.NUM) [4], symud (move.V.INFIN) [4], teledu (televise.V.INFIN) [4], tipyn (little_bit.N.M.SG) [4], ychydig (a_little.QUAN) [4], ynde (isn't_it.IM) [4], adre (home.ADV) [3], arfer (use.V.INFIN) [3], awr (hour.N.F.SG) [3], awyren (aeroplane.N.F.SG) [3], becws (bakehouse.N.M.SG) [3], blynedd (years.N.F.PL) [3], braidd (rather.ADV) [3], car (car.N.M.SG) [3], chwaith (neither.ADV) [3], coginio (cook.V.INFIN) [3], cwmni (company.N.M.SG) [3], cymeryd (take.V.INFIN) [3], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [3], dach (be.V.2P.PRES) [3], ddeud (say.V.INFIN+SM) [3], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [3], ein (our.ADJ.POSS.1P) [3], Ewrop (Europe.NAME.PLACE) [3], ffrindiau (friends.N.M.PL) [3], ffwrn (oven.N.F.SG) [3], gallu (be_able.V.INFIN) [3], gilydd (other.N.M.SG+SM) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], golwg (view.N.F.SG) [3], grip (flu.N.M.SG) [3], gwahanol (different.ADJ) [3], Gwener (Friday.N.F.SG) [3], gwerin (folk.N.F.SG) [3], gwynt (wind.N.M.SG) [3], gyd (joint.ADJ+SM) [3], gynno (with_him.PREP+PRON.M.3S) [3], helpu (help.V.INFIN) [3], hwyrach (perhaps.ADV) [3], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [3], ifainc (young.ADJ) [3], i_gyd (all.ADJ) [3], jyst (just.ADV) [3], mam (mother.N.F.SG) [3], meddylia (think.V.2S.IMPER) [3], nesa (next.ADJ.SUP) [3], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [3], roedden (be.V.3P.IMPERF) [3], rosod (rose.N.M.PL+SM) [3], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [3], sydyn (sudden.ADJ) [3], taid (grandfather.N.M.SG) [3], tatws (potatoes.N.F.PL) [3], (house.N.M.SG) [3], tywydd (weather.N.M.SG) [3], un_deg (ten.NUM) [3], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [3], well (better.ADJ.COMP+SM) [3], wyth (eight.NUM) [3], altro (alter.V.INFIN) [2], Ariannin (Argentina.N.F.SG.PLACE) [2], arnat (on_you.PREP+PRON.2S) [2], astudio (study.V.INFIN) [2], basai (be.V.3S.PLUPERF) [2], bedyddio (baptise.V.INFIN) [2], bell (far.ADJ+SM) [2], ben (head.N.M.SG+SM) [2], blant (child.N.M.PL+SM) [2], ble (where.INT) [2], blynyddoedd (years.N.F.PL) [2], braf (fine.ADJ) [2], bwriadu (intend.V.INFIN) [2], bwyta (eat.V.INFIN) [2], byddet (be.V.2S.COND) [2], bywyd (life.N.M.SG) [2], capel (chapel.N.M.SG) [2], cofio (remember.V.INFIN) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], cymaint (so much.ADJ) [2], cysgu (sleep.V.INFIN) [2], cyw (chick.N.M.SG) [2], dathlu (celebrate.V.INFIN) [2], dau (two.NUM.M) [2], dau_ddeg (twenty.NUM) [2], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [2], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [2], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [2], ddoe (yesterday.ADV) [2], deg (ten.NUM) [2], diwetha (last.ADJ) [2], dreifio (drive.V.INFIN) [2], dwy (two.NUM.F) [2], dyddiau (day.N.M.PL) [2], dywydd (weather.N.M.SG+SM) [2], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [2], eraill (others.PRON) [2], eu (their.ADJ.POSS.3P) [2], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [2], frodyr (brothers.N.M.PL+SM) [2], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [2], fyddet (be.V.2S.COND+SM) [2], gadael (leave.V.INFIN) [2], gaethoch (get.V.3P.PAST+SM) [2], gân (song.N.F.SG+SM.[or].sing.V.3S.PRES+SM) [2], glaw (rain.N.M.SG) [2], glawio (rain.V.INFIN) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], gormod (too_much.QUANT) [2], gry (strong.ADJ+SM) [2], gwrando (listen.V.INFIN) [2], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [2], gynnar (early.ADJ+SM) [2], hel (collect.V.INFIN) [2], heno (tonight.ADV) [2], hwyr (late.ADJ) [2], hym (hmm.IM) [2], hynna (that.PRON.DEM.SP) [2], iâr (hen.N.F.SG) [2], i_ffwrdd (out.ADV) [2], intrest (interest.N.M.SG) [2], jest (just.ADV) [2], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [2], magu (rear.V.INFIN) [2], mawr (big.ADJ) [2], mis (month.N.M.SG) [2], mmhm (mmhm.IM) [2], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [2], na (who_not.PRON.REL.NEG) [2], na (PRT.NEG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], naw (nine.NUM) [2], newyddion (news.N.M.PL) [2], nôl (fetch.V.INFIN) [2], nos (night.N.F.SG) [2], noson (night.N.F.SG) [2], o (from.PREP) [2], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [2], oed (age.N.M.SG) [2], oglau (smell.N.M.PL) [2], organ (organ.N.F.SG) [2], paid (stop.V.2S.IMPER) [2], potyn (pot.N.M.SG) [2], presento (present.V.INFIN) [2], priodi (marry.V.INFIN) [2], reit (quite.ADV) [2], ry (too.ADJ+SM) [2], sgwrs (chat.N.F.SG) [2], siarad (talk.V.INFIN) [2], sŵn (noise.N.M.SG) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], syth (straight.ADJ) [2], taith (journey.N.F.SG) [2], teimlo (feel.V.INFIN) [2], teledu (television.N.M.SG) [2], tri (three.NUM.M) [2], tua (towards.PREP) [2], unrhyw (any.ADJ) [2], w (ooh.IM) [2], ŵan (now.ADV) [2], weithiau (times.N.F.PL+SM) [2], weithio (work.V.INFIN+SM) [2], ych_a_fi (yuck.E) [2], ymyl (edge.N.F.SG) [2], acw (over there.ADV) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], amdanat (for_you.PREP+PRON.2S) [1], aml (frequent.ADJ) [1], amynedd (patience.N.M.SG) [1], anfon (send.V.INFIN) [1], arall (other.ADJ) [1], arholiadau (examinations.N.M.PL) [1], arno (on_him.PREP+PRON.M.3S) [1], at (to.PREP) [1], athrawesydd (teacher.N.F.PL) [1], bachgen (boy.N.M.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], bara (bread.N.M.SG) [1], basio (pass.V.INFIN+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], boeth (hot.ADJ+SM) [1], boi (lad.N.M.SG) [1], bump (five.NUM+SM) [1], bwrw (strike.V.INFIN) [1], bws (bus.N.M.SG) [1], byddai (be.V.3S.COND) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], cartref (home.N.M.SG) [1], casáu (hate.V.INFIN) [1], Catholig (name) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], cerddoriaeth (music.N.F.SG) [1], chwarae (game.N.M.SG) [1], chwech (six.NUM) [1], chwiorydd (sisters.N.F.PL) [1], cinio (dinner.N.M.SG) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], cyflym (fast.ADJ) [1], cymanfa (assembly.N.F.SG) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], cynnar (early.ADJ) [1], cynnau (light.V.INFIN) [1], cynta (first.ORD) [1], da (be.IM+SM) [1], daid (grandfather.N.M.SG+SM) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], ddaru (do.V.123SP.PAST) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddeg (ten.NUM+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddinas (city.N.F.SG+SM) [1], ddos (dose.N.F.SG+SM) [1], ddyddie (day.N.M.PL+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], deudodd (say.V.3S.PAST) [1], dibynnu (depend.V.INFIN) [1], dillad (clothes.N.M.PL) [1], dim_byd (nothing.ADV) [1], diog (lazy.ADJ) [1], dosbarthu (distribute.V.INFIN) [1], doson (come.V.1P.PAST) [1], drama (drama.N.F.SG) [1], draw (yonder.ADV) [1], droi (turn.V.INFIN+SM) [1], dros (over.PREP+SM) [1], dŵad (come.V.INFIN) [1], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [1], dysgu (teach.V.INFIN) [1], edrych (look.V.2S.IMPER) [1], efallai (perhaps.CONJ) [1], Eidal (name) [1], ein_gilydd (each_other.PRON.1P) [1], enfawr (enormous.ADJ) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], eto (again.ADV) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], farw (dead.ADJ+SM) [1], fath (type.N.F.SG+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], fedyddio (baptise.V.INFIN+SM) [1], ferched (girl.N.F.PL+SM) [1], ffarwelio (farewell.V.INFIN) [1], ffonio (phone.V.INFIN) [1], Ffrainc (France.N.F.SG.PLACE) [1], ffrind (friend.N.M.SG) [1], ffrwythau (fruits.N.M.PL) [1], finnau (I.PRON.EMPH.1S+SM) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], flynedd (years.N.F.PL+SM) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fwyd (food.N.M.SG+SM) [1], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [1], fyddech (be.V.2P.COND+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], gaethon (get.V.1P.PAST+SM) [1], gallest (be_able.V.2S.PAST) [1], galw (call.V.INFIN) [1], gan (with.PREP) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gest (get.V.2S.PAST+SM) [1], ginio (dinner.N.M.SG+SM) [1], glywed (hear.V.INFIN+SM) [1], godro (milk.V.INFIN) [1], golchi (wash.V.INFIN) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwartheg (cattle.N.M.PL) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwir (truth.N.M.SG) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gŵr (man.N.M.SG) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], gyna (with_you.PREP+PRON.2S) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], gynnaf (light.V.1S.PRES+SM) [1], gynnon (with_us.PREP+PRON.1P) [1], gynta (first.ORD+SM) [1], gyntaf (first.ORD+SM) [1], hapus (happy.ADJ) [1], hau (sow.V.INFIN) [1], hawdd (easy.ADJ) [1], hedfan (fly.V.INFIN) [1], hefo (with.PREP+H) [1], hen (old.ADJ) [1], holl (all.PREQ) [1], huh (huh.IM) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hunain (self.PRON.PL) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], Iau (Thursday.N.M.SG) [1], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], lawr (down.ADV) [1], le (where.INT+SM) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], lle (where.INT) [1], lle (place.N.M.SG) [1], llenyddiaeth (literature.N.F.SG) [1], lliwiau (colours.N.M.PL) [1], llwyd (grey.ADJ) [1], lwcus (lucky.ADJ) [1], marciau (marks.N.M.PL) [1], marw (die.V.INFIN) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], medru (be_able.V.INFIN) [1], mil (thousand.N.F.SG) [1], na (than.CONJ) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], nac (PRT.NEG) [1], neb (anyone.PRON) [1], neges (message.N.F.SG) [1], nerfs (nerve.N.F.PL) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nesaf (next.ADJ.SUP) [1], oeddaf (be.V.1S.IMPERF) [1], ofalus (careful.ADJ+SM) [1], ofynnais (ask.V.1S.PAST+SM) [1], o_gwbl (at_all.ADV) [1], oherwydd (because.CONJ) [1], orffen (complete.V.INFIN+SM) [1], pa (which.ADJ) [1], paned (cupful.N.M.SG) [1], peth (thing.N.M.SG) [1], pilio (peel.V.INFIN) [1], piti (pity.N.M.SG) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], profiad (experience.N.M.SG) [1], prynu (buy.V.INFIN) [1], pump (five.NUM) [1], rei (some.PRON+SM) [1], rêl (real.ADV) [1], rhaglenni (programmes.N.F.PL.[or].programme.V.2S.PRES) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhuban (ribbon.N.M.SG) [1], rhy (too.ADJ) [1], rhywun (someone.N.M.SG) [1], roedd (be.V.3S.IMPERF) [1], rwyt (be.V.2S.PRES) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], Sbaen (name) [1], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [1], sbia (look.V.2S.IMPER) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], sut (how.INT) [1], tair (three.NUM.F) [1], tan (until.PREP) [1], te (be.IM) [1], tecst (text.N.M.SG) [1], trafaelu (labour.V.INFIN) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], trwy (through.PREP) [1], tynnu (draw.V.INFIN) [1], unig (lonely.ADJ.[or].only.PREQ) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], wnei (do.V.2S.PRES+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], wyneb (face.N.M.SG.[or].face.N.M.SG+SM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], y (that.PRON.REL) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], yfory (tomorrow.ADV) [1], ym (in.PREP) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yndan (be.V.1P.PRES.EMPH) [1], yn_do (wasn't_it.IM) [1], yn_doedd (be.V.3S.IMPERF.TAG) [1], yn_does (be.V.3S.PRES.INDEF.TAG) [1], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], yr (that.PRON.REL) [1], ysgolion (schools.N.F.PL) [1],

Words with language tag: cym&spa (171)

oh (oh.IM) [41], ah (ah.IM) [39], Córdoba (name) [9], Samuel (name) [9], Twm (name) [7], Buenos_Aires (name) [6], Gaiman (name) [6], Mam (name) [6], Steffan (name) [3], Taid (name) [3], Trelew (name) [3], Treorci (name) [3], Andes (name) [2], Bryn (name) [2], Camwy (name) [2], Catarina (name) [2], eh (eh.IM) [2], lasaña (lasagne.N.F.SG) [2], Nain (name) [2], Raimundo_Davies (name) [2], Beryl_Phillips (name) [1], Dad (name) [1], Dolavon (name) [1], Edwards (name) [1], Elwyn (name) [1], Guillermo (name) [1], Guillermo_Lewis (name) [1], Gutiérrez (name) [1], Juan (name) [1], Lewis (name) [1], Luís (name) [1], Manuel (name) [1], Manuela (name) [1], Martin (name) [1], Natalia (name) [1], o_k (OK.ADV) [1], radio (radio.N.F.SG) [1], Raimundo_Garcia (name) [1], Rodrigo (name) [1], Trystan (name) [1],

Words with language tag: spa (23)

talleres (workshop.N.M.PL) [4], asado (barbecue.N.M.SG) [3], bueno (well.E) [3], (yes.ADV) [3], castellano (Spanish.N.M.SG) [1], desmayó (faint.V.3S.PAST) [1], florero (vase.N.M.SG) [1], folclore (folklore.N.M.SG) [1], hablamos (talk.V.1P.PAST.[or].talk.V.1P.PRES) [1], no (not.ADV) [1], orquídeas (orchid.N.F.PL) [1], presión (pressure.N.F.SG) [1], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [1], televisión (TV.N.F.SG) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia12: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.