SIARAD - Fusser18
Word frequency

Words with language tag: cym (5063)

yn (PRT) [232], mae (be.3S.PRES) [175], a (and) [111], ia (yes) [107], i (PRON.1S) [105], i (to) [98], yr (DET) [96], nhw (PRON.3PL) [90], y (DET) [88], dw (be.1S.PRES) [84], o (PRON.3SM) [78], oedd (be.3S.IMP) [75], yna (there) [72], o (of) [70], wedi (PRT.PAST) [64], yndy (be.3S.PRES) [62], ddim (NEG) [58], ond (but) [57], ni (PRON.1PL) [55], mynd (go.NONFIN) [54], ti (PRON.2S) [52], wneud (do.NONFIN) [50], ar (on) [48], yn (in) [48], cael (get.NONFIN) [45], bod (be.NONFIN) [44], wedyn (then) [44], ac (and) [42], be (what) [41], isio (want) [38], ydy (be.3S.PRES) [35], un (one) [33], meddwl (think.NONFIN) [32], yma (here) [32], mae (be.3PL.PRES) [31], na (no) [31], am (for) [29], â (with) [28], hynna (that) [27], hi (PRON.3SF) [22], felly (thus) [21], neu (or) [21], oes (be.3S.PRES) [21], bach (small) [20], dydd (day) [20], dyna (there) [19], efo (with) [19], fath (kind) [19], sy (be.PRES.REL) [19], do (yes) [18], dydy (be.3S.PRES.NEG) [18], hefyd (also) [18], gael (get.NONFIN) [17], gwybod (know.NONFIN) [17], basai (be.3S.CONDIT) [16], dy (POSS.2S) [16], i (for) [16], iawn (right) [16], dan (be.1PL.PRES) [15], ei (POSS.3S) [15], ei (POSS.3SM) [15], o'n (be.1S.IMP) [15], rywbeth (something) [15], chi (PRON.2PL) [14], lawr (down) [14], de (TAG) [13], ie (yes) [13], rywun (somebody) [13], fel (like) [12], fo (PRON.3SM) [12], fydd (be.3S.FUT) [12], wan (now) [12], wrth_gwrs (of_course) [12], allan (out) [11], chdi (PRON.2S) [11], dod (come.NONFIN) [11], ffordd (way) [11], gwaith (work) [11], hyn (this) [11], mewn (in) [11], na (PRT) [11], o (from) [11], os (if) [11], pan (when) [11], rei (some) [11], ysgol (school) [11], di (PRON.2S) [10], dim (NEG) [10], does (be.3S.PRES.NEG) [10], fan (place) [10], gweld (see.NONFIN) [10], gwneud (do.NONFIN) [10], iawn (very) [10], lle (place) [10], nos (night) [10], deud (say.NONFIN) [9], fi (PRON.1S) [9], fynd (go.NONFIN) [9], lle (where) [9], newydd (new) [9], oedden (be.3PL.IMP) [9], peth (thing) [9], trio (try.NONFIN) [9], fory (tomorrow) [8], nag (NEG) [8], pawb (everybody) [8], ryw (some) [8], te (tea) [8], tri_deg (thirty) [8], wsnos (week) [8], arall (other) [7], blaen (front) [7], bore (morning) [7], da (good) [7], dach (be.2PL.PRES) [7], dda (good) [7], de (tea) [7], edrych (look.NONFIN) [7], eu (POSS.3PL) [7], gorod (must.NONFIN) [7], hwyrach (perhaps) [7], llofft (loft) [7], pwy (who) [7], weld (see.NONFIN) [7], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [7], am (about) [6], ati (so_on) [6], dipyn (a_little) [6], drosodd (over) [6], dysgu (learn.NONFIN) [6], eitha (quite) [6], gawn (get.1PL.NONPAST) [6], Mawrth (Tuesday) [6], mwynhau (enjoy.NONFIN) [6], rhan (part) [6], rheina (those) [6], sôn (mention.NONFIN) [6], wnes (do.1S.PAST) [6], y (POSS.1S) [6], yn_de (TAG) [6], baswn (be.1S.CONDIT) [5], cae (field) [5], chwarae (play.NONFIN) [5], cymryd (take.NONFIN) [5], dal (still) [5], dallt (understand.NONFIN) [5], darllen (read.NONFIN) [5], Fawrth (Tuesday) [5], fwy (more) [5], fwynhau (enjoy.NONFIN) [5], gei (get.2S.NONPAST) [5], gyn (with) [5], hapus (happy) [5], i_gyd (all) [5], licio (like.NONFIN) [5], mi (PRT) [5], sbïo (look.NONFIN) [5], sgwennu (write.NONFIN) [5], talu (pay.NONFIN) [5], tri (three.M) [5], wedyn (after) [5], wna (do.1S.NONPAST) [5], wrth (by) [5], ymlaen (forward) [5], yn_does (be.3S.PRES.NEG) [5], yndw (be.1S.PRES) [5], yndyn (be.3PL.PRES) [5], ar_hyd (along) [4], ar_ôl (after) [4], beth (thing) [4], bob (every) [4], bryd (time) [4], cadw (keep.NONFIN) [4], cofio (remember.NONFIN) [4], cwmni (company) [4], dail (leaves) [4], digon (enough) [4], diwrnod (day) [4], dyn (be.3PL.PRES.NEG) [4], eistedd (sit.NONFIN) [4], enwedig (particular) [4], eto (again) [4], fyny (up) [4], grwpiau (groups) [4], gyrru (drive.NONFIN) [4], halen (salt) [4], hanner (half) [4], hawddach (easier) [4], hefo (with) [4], hwnna (that) [4], i_fyny (up) [4], Llun (Monday) [4], medru (can.NONFIN) [4], Mercher (Wednesday) [4], o_gwbl (at_all) [4], paned (cuppa) [4], pryd (when) [4], raid (necessity) [4], rei (ones) [4], rhifau (numbers) [4], roid (put.NONFIN) [4], rŵan (now) [4], siopa (shop.NONFIN) [4], sut (how) [4], swydd (job) [4], syniad (idea) [4], teimlo (feel.NONFIN) [4], waith (work) [4], well (better) [4], wnaeth (do.3S.PAST) [4], wnawn (do.1PL.NONPAST) [4], wyt (be.2S.PRES) [4], wythnos (week) [4], yn_do (yes) [4], a (go.1S.NONPAST) [3], adeg (time) [3], amser (time) [3], annwyd (cold) [3], anodd (difficult) [3], ardd (garden) [3], at (to) [3], barod (ready) [3], basen (be.1PL.CONDIT) [3], bawb (everybody) [3], beth (what) [3], blaen (before) [3], brechdanau (sandwiches) [3], brifysgol (university) [3], brynu (buy.NONFIN) [3], bwyd (food) [3], bysai (be.3S.CONDIT) [3], cartre (home) [3], chwaith (either) [3], chwe_deg (sixty) [3], chwith (left) [3], colli (lose.NONFIN) [3], cry (strong) [3], cychwyn (start.NONFIN) [3], cysylltwch (connect.2PL.IMPER) [3], dau (two.M) [3], ddydd (day) [3], deuddeg (twelve) [3], dreifio (drive.NONFIN) [3], drwydded (licence) [3], dwytha (previous) [3], effeithiol (effective) [3], ei (POSS.3SF) [3], ella (perhaps) [3], esgidiau (shoes) [3], faint (how_much) [3], ffonio (phone.NONFIN) [3], gaea (winter) [3], gallu (can.NONFIN) [3], gloch (clock) [3], gobeithio (hope.NONFIN) [3], gormod (too_much) [3], gweithio (work.NONFIN) [3], gwir (truth) [3], gyda (with) [3], gynna (with.1S) [3], gynta (first) [3], ha (summer) [3], hel (gather.NONFIN) [3], heno (tonight) [3], holi (inquire.NONFIN) [3], i_fewn (in) [3], leni (this_year) [3], llawer (much) [3], llnau (clean.NONFIN) [3], mwy (more) [3], na (NEG) [3], nain (grandmother) [3], nôl (back) [3], o_fewn (within) [3], ofnadwy (terrible) [3], olchi (wash.NONFIN) [3], pen_blwydd (birthday) [3], pethau (things) [3], punt (pound) [3], ran (part) [3], rhad (cheap) [3], rheiny (those) [3], Sadwrn (Saturday) [3], safon (standard) [3], saith_deg (seventy) [3], sydd (be.PRES.REL) [3], sydyn (sudden) [3], (house) [3], tyfu (grow.NONFIN) [3], waeth (worse) [3], waliau (walls) [3], weithiau (sometimes) [3], werth (worth) [3], wnaethon (do.1PL.PAST) [3], wneith (do.3S.NONPAST) [3], ymyl (side) [3], yn_hytrach (rather) [3], yno (there) [3], ysgolion (schools) [3], ystod (range) [3], a (PRT) [2], â (PRT) [2], achos (because) [2], adrannau (departments) [2], adre (home) [2], aeddfed (mature) [2], ag (PRT) [2], A_pum_deg_pump (A_fifty_five) [2], ar (DET) [2], arfer (habit) [2], ar_gael (available) [2], ar_gyfer (for) [2], babi (baby) [2], bechod (sin) [2], ben_blwydd (birthday) [2], bethau (things) [2], bob_dim (everything) [2], bwcio (book.NONFIN) [2], bydd (be.3S.FUT) [2], bynnag (ever) [2], bysedd (fingers) [2], bythefnos (two_weeks) [2], capel (chapel) [2], chant (hundred) [2], chwarter (quarter) [2], chweched (sixth) [2], coed (wood) [2], coleg (college) [2], criwiau (crews) [2], cyffuriau (drugs) [2], Cymru (Wales) [2], cynta (first) [2], daclus (tidy) [2], dal (catch.NONFIN) [2], ddal (catch.NONFIN) [2], ddarllen (read.NONFIN) [2], ddau (two.M) [2], ddaw (come.3S.NONPAST) [2], dde (right) [2], ddechrau (start.NONFIN) [2], ddeud (say.NONFIN) [2], ddim_byd (nothing) [2], ddrwg (bad) [2], deg (ten) [2], deifwyr (divers) [2], dewis (choose.NONFIN) [2], dim_byd (nothing) [2], diod (drink) [2], diolch (thanks) [2], dirwy (fine) [2], disgwyl (expect.NONFIN) [2], dosbarth (class) [2], dros (over) [2], dyddiau (days) [2], dylanwadu (influence.NONFIN) [2], eraill (other) [2], erbyn (by) [2], fawr (big) [2], fedri (can.2S.NONPAST) [2], ffrind (friend) [2], fuais (be.1S.PAST) [2], gadael (leave.NONFIN) [2], gadarnhau (confirm.NONFIN) [2], gaeth (get.3S.PAST) [2], ges (get.1S.PAST) [2], ginio (lunch) [2], golchi (wash.NONFIN) [2], gorau (best) [2], gwaelod (bottom) [2], gwahanol (different) [2], gwanwyn (spring) [2], gwatsiad (watch.NONFIN) [2], gwerth (worth) [2], gwyliau (holidays) [2], gyffredinol (general) [2], gyfnod (period) [2], gymharu (compare.NONFIN) [2], gyn (by) [2], gynnar (early) [2], gynnoch (with.2PL) [2], gynnyn (with.3PL) [2], hen (old) [2], hir (long) [2], hoel (trace) [2], hollol (complete) [2], hwn (this) [2], hyblyg (flexible) [2], hynny (that) [2], iddo (to.3SM) [2], iddyn (for.3PL) [2], ladd (kill.NONFIN) [2], llefydd (places) [2], llond (full) [2], math (kind) [2], Mawrth (March) [2], mi (PRON.1S) [2], mlynedd (year) [2], mor (so) [2], munud (minute) [2], myfyrwyr (students) [2], neb (nobody) [2], neges (message) [2], neithiwr (last_night) [2], ofalus (careful) [2], olau (light) [2], oriau (hours) [2], pa (which) [2], parch (respect) [2], pasio (pass.NONFIN) [2], peidio (desist.NONFIN) [2], pêl_droed (football) [2], penderfynu (decide.NONFIN) [2], pethau (and) [2], plant (children) [2], pobl (people) [2], posib (possible) [2], pren (wood) [2], prif (main) [2], pwynt (point) [2], pwysau (pressure) [2], rhatach (cheaper) [2], rhedeg (run.NONFIN) [2], rhoi (give.NONFIN) [2], rhy (too) [2], Rhydychen (Oxford) [2], rhyfedd (strange) [2], rywle (somewhere) [2], seren (star) [2], siarad (speak.NONFIN) [2], sicr (certain) [2], slofi (slow.NONFIN) [2], sôn (mention) [2], stafelloedd (rooms) [2], Sul (Sunday) [2], swper (supper) [2], symud (move.NONFIN) [2], syth (straight) [2], ta (or) [2], tair (three.F) [2], teuluoedd (families) [2], timod (know.2S) [2], tro (turn) [2], troi (turn.NONFIN) [2], trwy (through) [2], tua (approximately) [2], tymor (term) [2], w (POSS.3PL) [2], warthus (disgraceful) [2], wir (true) [2], wnaethon (do.3PL.PAST) [2], ychydig (a_little) [2], ymestyn (lengthen.NONFIN) [2], yn (feel.NONFIN) [2], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [2], yn_dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [2], yndyn (be.1PL.PRES) [2], ynglŷn (regarding) [2], yn_ôl (after) [2], yr (age) [2], a (start.NONFIN) [1], a (NEG) [1], a (do.NONFIN) [1], ac (up) [1], addysg (education) [1], adegau (times) [1], aelodau (members) [1], aethon (go.1PL.PAST) [1], agosach (closer) [1], alla (can.1S.NONPAST) [1], ambell (some) [1], amhosibl (impossible) [1], angen (need) [1], anghwrtais (impolite) [1], anghywir (incorrect) [1], anhygoel (incredible) [1], annheg (unfair) [1], annifyr (unpleasat) [1], annwyds (colds) [1], arddio (garden.NONFIN) [1], arno (on.3SM) [1], aseiniadau (assignments) [1], at (DET) [1], at (for) [1], ateb (answer.NONFIN) [1], awn (go.1PL.NONPAST) [1], awydd (desire) [1], awyr (air) [1], awyren (aeroplane) [1], awyrenau (aeroplanes) [1], baent (paint) [1], baned (cuppa) [1], banhau (enjoy.NONFIN) [1], bara (last.NONFIN) [1], barch (respect) [1], barlysu (paralyse.NONFIN) [1], basen (be.3PL.CONDIT) [1], baset (be.2S.CONDIT) [1], bedair (four.F) [1], bellach (further) [1], bensal (pencil) [1], blynedd (year) [1], blynyddoedd (years) [1], bobl (people) [1], bod (somebody) [1], bod (people) [1], bodd (liking) [1], bosib (possible) [1], braf (fine) [1], braf (to) [1], braidd (rather) [1], brecio (brake.NONFIN) [1], briffordd (motorway) [1], brifo (hurt.NONFIN) [1], broblemau (problems) [1], brysur (busy) [1], bum (five) [1], bunnoedd (pounds) [1], bythefnos (two_week) [1], cael (NEG) [1], can (hundred) [1], canmol (praise.NONFIN) [1], cartrefi (homes) [1], cau (close.NONFIN) [1], ceg (mouth) [1], ceir (cars) [1], chanol (middle) [1], chefn (back) [1], ches (get.1S.PAST) [1], chwarae (play) [1], chwech (six) [1], chwyrlïo (whirl.NONFIN) [1], cinio (lunch) [1], clirio (clear.NONFIN) [1], clywed (hear.NONFIN) [1], cofio (remember) [1], Coleg_Glannau_Dyfrdwy (Deeside_College) [1], Coleg_Meirion_Dwyfor (Coleg_Meirion_Dwyfor) [1], comisiynu (commission.NONFIN) [1], costio (cost.NONFIN) [1], cotiau (coats) [1], cyfateb (correspond.NONFIN) [1], cyfateb (on) [1], cyfri (count.NONFIN) [1], cyfrifiadur (computer) [1], cymdeithas (society) [1], cymeriad (character) [1], cymharu (compare.NONFIN) [1], cyngor (council) [1], cyn_gynted (as_soon) [1], cynhesu (warm.NONFIN) [1], cyrraedd (reach.NONFIN) [1], cysylltu (connect.NONFIN) [1], cysylltu (contact.NONFIN) [1], dail (leaf) [1], dair (three.F) [1], dan (under) [1], dano (under.3SM) [1], dargedu (target.NONFIN) [1], daro (knock.NONFIN) [1], dawel (quiet) [1], dda (good.NONFIN) [1], dda (towards) [1], ddaeth (come.3S.PAST) [1], ddail (leaves) [1], ddarlithoedd (lectures) [1], ddarn (piece) [1], ddaru (happen.PAST) [1], ddawnsio (dance.NONFIN) [1], ddeud (truth) [1], ddeudodd (say.3S.PAST) [1], ddewis (choice) [1], ddifri (serious) [1], ddiwedd (end) [1], ddoe (yesterday) [1], ddrud (expensive) [1], ddu (black) [1], ddwytha (final) [1], ddychrynllyd (frightful) [1], ddylsen (should.1PL.CONDIT) [1], ddylswn (should.1S.CONDIT) [1], de (and) [1], de ([...]) [1], de (south) [1], dechrau (plant.NONFIN) [1], defnyddio (use.NONFIN) [1], deg (fair) [1], deimlo (be.NONFIN) [1], deithio (travel.NONFIN) [1], del (pretty) [1], deugain (forty) [1], di (pron) [1], diddim (of_poor_quality) [1], diddordeb (interest) [1], diflas (tiresome) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], dillad (clothes) [1], dim (PRT.PAST) [1], dim (fine) [1], dinasoedd (cities) [1], dirwy (at_all) [1], diwedd (end) [1], Dolig (Christmas) [1], dowch (come.2PL.IMPER) [1], drafaelio (travel.NONFIN) [1], dri_deg (thirty) [1], drio (try.NONFIN) [1], droeodd (turn.3S.PAST) [1], drost (over) [1], drwadd (through) [1], drwg (bad) [1], dw (be.3S.PRES) [1], dŵad (say.2S.IMPER) [1], dŵr (water) [1], dwyt (be.3S.PRES.NEG) [1], dydyn (be.1PL.PRES.NEG) [1], dyfu (grow.NONFIN) [1], dywyll (dark) [1], e (PRON.3SM) [1], edrych (look.2S.IMPER) [1], effaith (effect.NONFIN) [1], enghraifft (example) [1], enw (name) [1], er (although) [1], er (for) [1], eraill (PRT) [1], ers (since) [1], eto (yet) [1], eto (that) [1], fabis (babies) [1], fach (small) [1], fain (how_much) [1], faint (how_many) [1], farnllyd (critical) [1], fasai (be.3S.CONDIT) [1], fath (thus) [1], fathau (kinds) [1], feddwl (think.NONFIN) [1], fedr (can.3S.NONPAST) [1], fedra (can.1S.NONPAST) [1], fedran (can.3PL.NONPAST) [1], fedran (x) [1], fedrwn (can.1PL.NONPAST) [1], felly (rather) [1], fethu (fail.NONFIN) [1], fewn (in) [1], ffansïo (fancy.NONFIN) [1], ffeindio (find.NONFIN) [1], ffenestr (window) [1], ffordd (road) [1], ffordd (now) [1], ffotocopïo (photocopy.NONFIN) [1], ffrindiau (friends) [1], ffrwythau (fruits) [1], ffwrdd (away) [1], fi (be.PRES.REL) [1], flaen (front) [1], flinedig (tiring) [1], flynyddoedd (years) [1], fod (be.NONFIN) [1], fodd (liking) [1], fory (fory) [1], fotio (vote.NONFIN) [1], fuan (soon) [1], funud (minute) [1], fychan (small) [1], fyddwch (be.2PL.FUT) [1], fyfyrwyr (students) [1], fyny (travel.NONFIN) [1], fysai (be.3S.CONDIT) [1], fysen (be.1PL.CONDIT) [1], ga (get.1S.NONPAST) [1], gadw (keep.NONFIN) [1], gaethon (get.1PL.PAST) [1], galed (hard) [1], galon (heart) [1], galwadau (calls) [1], gan (from) [1], gân (get.3PL.NONPAST) [1], gannoedd (hundreds) [1], ganwaith (hundred_times) [1], geir (ecars) [1], geiriau (words) [1], geith (get.3S.NONPAST) [1], gen (with) [1], genna (with.1S) [1], glân (clean) [1], gofyn (ask.NONFIN) [1], gogledd (north) [1], goleuo (light.NONFIN) [1], gollodd (lose.3S.PAST) [1], goreuon (best_ones) [1], gorffen (finish.NONFIN) [1], griwiau (crews) [1], gwaith (work.NONFIN) [1], gwarchod (protect.NONFIN) [1], gwarchrod (protect.NONFIN) [1], gwared (riddance) [1], gweddill (remainder) [1], gweddill (rest) [1], gweld (see) [1], gwerthoedd (values) [1], gwestai (hotels) [1], gwestiynau (questions) [1], gwir (feel.NONFIN) [1], gwmni (company) [1], gwmpas (around) [1], gwneud (make.NONFIN) [1], gwneud (something) [1], gwnstabl (constable) [1], gwpan (cup) [1], gwrando (listen.NONFIN) [1], gwyliau (holiday) [1], gyd (all) [1], gyfarfod (meeting) [1], gyfartal (equal) [1], gyfrifiadur (computer) [1], gymdeithas (society) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gynhesu (warm.NONFIN) [1], gynni (with.3SF) [1], gynnon (with.1PL) [1], gynnon (with.3PL) [1], gynt (earlier) [1], gystal (as_good) [1], hanes (history) [1], hawdd (easy.NONFIN) [1], haws (easier) [1], heddiw (today) [1], heddlu (police) [1], hedfan (fly.NONFIN) [1], heibio (past) [1], helpu (help.NONFIN) [1], hogiau (boys) [1], hun (self) [1], hyd (along) [1], hynna (do.NONFIN) [1], hynod (extraordinary) [1], i (say.NONFIN) [1], i (on) [1], Iau (Thursday) [1], i_lawr (down) [1], i_lawr (and) [1], i_mewn (in) [1], innau (PRON.1S) [1], lai (less) [1], lampau (lamps) [1], lân (clean) [1], lawer (much) [1], lawn (down) [1], lawr (donw) [1], le (room) [1], leia (least) [1], liw (coulour) [1], lladd (kill.NONFIN) [1], llai (less) [1], llath (yard) [1], lleill (others) [1], Lloegr (England) [1], llyfr (book) [1], llygad (eye) [1], llysiau (vegetables) [1], maes (ground) [1], mai (PRT) [1], mai (just) [1], mamau (mothers) [1], man (place) [1], Manceinion (Manchester) [1], marw (die.NONFIN) [1], mathemateg (mathematics) [1], matsio (match.NONFIN) [1], mawr (big) [1], Mawrth (Tuesdays) [1], meindio (mind.NONFIN) [1], metel (metal) [1], methu (fail.NONFIN) [1], milltir (mile) [1], mirionheddol (truly) [1], mis (month) [1], mwynhau (enjoy) [1], na (be.NONFIN) [1], nesa (next) [1], neuadd (hall) [1], neuaddau (halls) [1], newid (change.NONFIN) [1], nhrwydded (licence) [1], nhw (porn.3PL) [1], nhw (pronl.3PL) [1], nhwythau (PRON.3PL) [1], ni (PRON.3PL) [1], ni (can.1PL.NONPAST) [1], nifer (number) [1], nirwy (fine) [1], nofio (swim.NONFIN) [1], o (rather) [1], o'ch (be.2S.IMP) [1], ochr (side) [1], oed (age) [1], oeddet (be.2S.IMP) [1], oedran (DET) [1], oedran (there) [1], oedran (age) [1], oel (trace) [1], o_gwmpas (around) [1], ohono (from.3SM) [1], ôl (back) [1], ôl (trace) [1], ola (last) [1], olew (oil) [1], o_lew (alright) [1], orau (best) [1], oren (orange) [1], paid (desist.2S.IMPER) [1], pawb (everybod) [1], pedwar (four.M) [1], peintio (paint.NONFIN) [1], pennau (heads) [1], penwythnos (weekend) [1], pigo (pick.NONFIN) [1], plannu (things) [1], pob_dim (everything) [1], pobl (other) [1], poeni (worry.NONFIN) [1], polisio (polish.NONFIN) [1], pres (money) [1], presant (present) [1], prisiau (prices) [1], pryd (time) [1], prynu (buy.NONFIN) [1], pum (five) [1], pwll (pool) [1], pwyntiau (points) [1], pwysig (important) [1], rai (some) [1], reswm (reason) [1], rhaid (necessity) [1], rhatach (cheapter) [1], rhei (some) [1], rhein (these) [1], rheiny (thos) [1], rhesymol (reasonable) [1], rhewi (freeze.NONFIN) [1], rhoid (put.NONFIN) [1], roi (give.NONFIN) [1], roid (give.NONFIN) [1], Rufain (Rome) [1], rwydd (easy) [1], rywbeth (PRT) [1], rywsut (somehow) [1], rywun (PRT) [1], saeth (arrow) [1], saith (seven) [1], sbïad (look.NONFIN) [1], sefyll (stand.NONFIN) [1], setlo (settle.NONFIN) [1], sir (county) [1], siwrnai (journey) [1], so (so) [1], sobri (sober.NONFIN) [1], sortio (sort.NONFIN) [1], stafell (room) [1], sti (know.2S) [1], stopio (stop.NONFIN) [1], swyddfa (office) [1], sy (do.NONFIN) [1], sylfaenu (found.NONFIN) [1], sylwi (notice.NONFIN) [1], taclus (tidy) [1], taeru (assert.NONFIN) [1], taflen (sheet) [1], taflenni (sheets) [1], taid (grandfather) [1], taids (grandfathers) [1], tatws (potatoes) [1], technel (technology) [1], technoleg (technology) [1], teg (fair) [1], teimlo (PRT) [1], teimlo (DET) [1], teledu (television) [1], tenau (thin) [1], torcalonnus (heartbreaking) [1], tra (while) [1], trafaelio (TAG) [1], trefnu (organise.NONFIN) [1], trefnu (arrange.NONFIN) [1], trefnu (organise) [1], trethi (taxes) [1], tri_deg_pump (thirty_five) [1], tsiecio (check.NONFIN) [1], tu (side) [1], tuag (towards) [1], tyrd (come.2S.IMPER) [1], tywyllu (darken.NONFIN) [1], un (kind) [1], un_deg_dau (twelve) [1], un_deg_pedwar (fourteen) [1], un_deg_pump (fifteen) [1], union (exact) [1], uwch (above) [1], wag (empty) [1], wahaniaeth (difference) [1], wahanol (different) [1], wal (wall) [1], wallt (hair.POSSD.3SM) [1], wan (TAG) [1], wastad (always) [1], watsiad (watch.NONFIN) [1], we (web) [1], wedi (get.NONFIN) [1], weithfeydd (works) [1], weithio (work.NONFIN) [1], welais (see.1S.PAST) [1], weld (ee.NONFIN) [1], wersi (lessons) [1], wirioneddol (truly) [1], wna (do.1S.nonpat) [1], wnaethoch (do.2PL.PAST) [1], wnawn (be.1PL.NONPAST) [1], wnei (do.2S.NONPAST) [1], wneud (PRON.1PL) [1], wneud (things) [1], wrtho (to.3PL) [1], wybod (know.NONFIN) [1], wyllt (wild) [1], wyth (eight) [1], y (road) [1], y (right) [1], ydyn (be.1PL.PRES) [1], yfed (drink.NONFIN) [1], ymarfer (practise.NONFIN) [1], ymlaen (on) [1], ymlaen (ahead) [1], ymolchi (wash_oneself.NONFIN) [1], yn (POSS.1S) [1], yn (wrong) [1], yn (fine) [1], yn (correspond.NONFIN) [1], yna (ther) [1], yna (thus) [1], yn_bydd (be.3S.FUT) [1], yn_hytrach (PRT) [1], yn_ôl (back) [1], ynyn (in.3PL) [1], yr (one) [1], ysbyty (hospital) [1], ysu (yearn.NONFIN) [1],

Words with language tag: cym&eng (776)

oh (IM) [126], um (IM) [87], so (so) [55], yeah (yeah) [55], er (IM) [41], right (right) [36], mmm (IM) [32], Haf (Haf) [21], just (just) [21], well (well) [16], Cai (Cai) [13], phone (phone) [13], sure (sure) [10], bus (bus) [9], nice (nice) [9], car (car) [8], rice (rice) [6], problem (problem) [5], Vodafone (Vodafone) [5], Bronllys (Bronllys) [4], dad (dad) [4], lot (lot) [4], My_Little_Pony (My_Little_Pony) [4], alcohol (alcohol) [3], Bangor (Bangor) [3], beef (beef) [3], camera (camera) [3], dear (dear) [3], fam (mum) [3], help (help) [3], judo (judo) [3], licence (licence) [3], mam (mum) [3], Orange (Orange) [3], stuff (stuff) [3], sum (sum) [3], Tesco (Tesco) [3], Argos (Argos) [2], bath (bath) [2], box (box) [2], break (break) [2], broblem (problem) [2], club (club) [2], coat (coat) [2], couple (couple) [2], drama (drama) [2], Easyjet (Easyjet) [2], Elf (Elf) [2], Europe (Europe) [2], level (level) [2], limit (limit) [2], magnolia (magnolia) [2], Marks (Marks) [2], microphone (microphone) [2], nghar (car) [2], nuisance (nuisance) [2], off (off) [2], o_k (o_k) [2], positive (positive) [2], Powys (Powys) [2], question (question) [2], round (round) [2], Sellotape (Sellotape) [2], stage (stage) [2], story (story) [2], system (system) [2], Top_Gear (Top_Gear) [2], type (type) [2], Aberystwyth (Aberystwyth) [1], ah (IM) [1], alloy (alloy) [1], alright (alright) [1], Alun (Alun) [1], Alun_a'r_Car (Alun_a''r_Car) [1], Asda (Asda) [1], bag (bag) [1], baragraph (paragraph) [1], Blu_Tack (Blu_Tack) [1], Bodelwyddan (Bodelwyddan) [1], bresent (present) [1], British (British) [1], British_Hotel (British_Hotel) [1], Brunstrom (Brunstrom) [1], cameras (cameras) [1], Carphone_Warehouse (Carphone_Warehouse) [1], casserole (casserole) [1], Ceylon (Ceylon) [1], change (change) [1], Clwb_Garnedd (Clwb_Garnedd) [1], crew (crew) [1], dal (catch) [1], dype (type) [1], dyslexia (dyslexia) [1], Eileen (Eileen) [1], emulsion (emulsion) [1], Eurotunnel (Eurotunnel) [1], fath (bath) [1], ferry (ferry) [1], flu (flu) [1], fonnet (bonnet) [1], fresh (fresh) [1], fusiness (business) [1], gar (car) [1], Garnedd (Garnedd) [1], grant (grant) [1], grants (grants) [1], great (great) [1], G_Three (G_Three) [1], hello (hello) [1], hotel (hotel) [1], Jet_to_Go (Jet_to_Go) [1], job (job) [1], just (IM) [1], lift (lift) [1], lorry (lorry) [1], number (number) [1], option (option) [1], paragraph (paragraph) [1], Paris (Paris) [1], pasta (pasta) [1], Penmaenmawr (Penmaenmawr) [1], phartner (partner) [1], Plas_Silyn (Plas_Silyn) [1], point (point) [1], policy (policy) [1], present (present) [1], pride (pride) [1], private (private) [1], Richard_Brunstrom (Richard_Brunstrom) [1], roast (roast) [1], Ryanair (Ryanair) [1], shabby (shabby) [1], sign (sign) [1], slabs (slabs) [1], sobr (sober) [1], solar (solar) [1], sorry (sorry) [1], speed (speed) [1], stigma (stigma) [1], storoy (story) [1], strainer (strainer) [1], stuck (stuck) [1], students (students) [1], swing (swing) [1], Three_G (Three_G) [1], title (title) [1], touch (touch) [1], traffic (traffic) [1], train (train) [1], um (PRON.1S) [1], um (IN) [1], Vatican (Vatican) [1], well (better) [1], wrong (thus) [1], yeah (.2S) [1], zone (zone) [1],

Words with language tag: eng (101)

because (because) [14], one (one) [8], flights (flights) [3], four (four) [3], I'm (I''m) [3], limiter (limiter) [3], service (service) [3], seven (seven) [3], anyway (anyway) [2], basics (basics) [2], fluid (fluid) [2], fried (fried) [2], grading (grading) [2], mobile (mobile) [2], stir_fry (stir_fry) [2], street_wise (street_wise) [2], wash (wash) [2], a (a) [1], allowance (allowance) [1], and (and) [1], any (any) [1], anyway (anywya) [1], arrow (arrow) [1], Beach_Road (Beach_Road) [1], but (but) [1], coast (coast) [1], courtesy (courtesy) [1], Deeside (Deeside) [1], Deiniol_Center (Deiniol_Center) [1], Educational_Maintenance_Grants (Educational_Maintenance_Grants) [1], egg (egg) [1], E_M_A (E_M_A) [1], enemy (enemy) [1], felt_tips (felt_tips) [1], flight (flight) [1], for (for) [1], getting (getting) [1], gonna (gonna) [1], here (here) [1], immature (immature) [1], in (in) [1], lane (lane) [1], luxuries (luxuries) [1], on (on) [1], packaging (packaging) [1], Pills_Thrills_and_Automobiles (Pills_Thrills_and_Automobiles) [1], pound (pound) [1], presentation (presentation) [1], sit (sit) [1], south (south) [1], swings (swings) [1], tea (tea) [1], tea_bags (tea_bags) [1], text (text) [1], thing (thing) [1], thirty (thirty) [1], this (this) [1], week (week) [1], wheels (wheels) [1], work (work) [1],

Words with language tag: eng+cym (1)

treat_io (treat.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

fusser18: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.