PATAGONIA - Patagonia31
Word frequency

Words with language tag: cym (6928)

yn (PRT) [489], a (and.CONJ) [222], mae (be.V.3S.PRES) [198], oedd (be.V.3S.IMPERF) [198], i (I.PRON.1S) [194], i (to.PREP) [153], ie (yes.ADV) [150], yr (the.DET.DEF) [147], hi (she.PRON.F.3S) [125], o (he.PRON.M.3S) [122], ia (yes.ADV) [115], yna (there.ADV) [109], dw (be.V.1S.PRES) [107], y (the.DET.DEF) [107], nhw (they.PRON.3P) [100], wedi (after.PREP) [98], ddim (not.ADV+SM) [96], ti (you.PRON.2S) [91], o (of.PREP) [89], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [85], uh (er.IM) [77], mynd (go.V.INFIN) [69], wedyn (afterwards.ADV) [68], wel (well.IM) [68], na (no.ADV) [62], fo (he.PRON.M.3S) [61], fan (place.N.MF.SG+SM) [60], yn (in.PREP) [55], deud (say.V.INFIN) [52], bod (be.V.INFIN) [51], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [51], ni (we.PRON.1P) [50], efo (with.PREP) [49], be (what.INT) [45], ond (but.CONJ) [42], achos (because.CONJ) [40], ydy (be.V.3S.PRES) [38], dyna (that_is.ADV) [37], oedden (be.V.3P.IMPERF) [36], wneud (make.V.INFIN+SM) [35], gwybod (know.V.INFIN) [34], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [34], cofio (remember.V.INFIN) [31], um (um.IM) [31], rŵan (now.ADV) [30], fel (like.CONJ) [29], fi (I.PRON.1S+SM) [29], meddai (say.V.3S.IMPERF) [28], neu (or.CONJ) [28], siŵr (sure.ADJ) [28], maen (be.V.3P.PRES) [26], ar (on.PREP) [25], bach (small.ADJ) [25], dŵr (water.N.M.SG) [25], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [25], â (with.PREP) [24], ynde (isn't_it.IM) [24], dod (come.V.INFIN) [23], mi (PRT.AFF) [23], ryw (some.PREQ+SM) [23], lle (where.INT) [22], rhyw (some.PREQ) [20], ac (and.CONJ) [19], am (for.PREP) [19], cael (get.V.INFIN) [19], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [19], fynd (go.V.INFIN+SM) [18], gyda (with.PREP) [18], pan (when.CONJ) [18], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [17], yma (here.ADV) [17], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [16], neis (nice.ADJ) [16], wyt (be.V.2S.PRES) [16], byw (live.V.INFIN) [15], lot (lot.QUAN) [15], siarad (talk.V.INFIN) [15], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [15], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [14], diwrnod (day.N.M.SG) [14], isio (want.N.M.SG) [14], meddwl (think.V.INFIN) [14], mor (so.ADV) [14], amser (time.N.M.SG) [13], dan (be.V.1P.PRES) [12], fod (be.V.INFIN+SM) [12], hen (old.ADJ) [12], iawn (very.ADV) [12], lle (place.N.M.SG) [12], roid (give.V.INFIN+SM) [12], weld (see.V.INFIN+SM) [12], ychydig (a_little.QUAN) [12], bob (each.PREQ+SM) [11], ddoe (yesterday.ADV) [11], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [11], os (if.CONJ) [11], pwy (who.PRON) [11], sy (be.V.3S.PRES.REL) [11], un (one.NUM) [11], diar (dear.IM) [10], enw (name.N.M.SG) [10], fewn (in.PREP+SM) [10], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [10], heddiw (today.ADV) [10], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [10], mm (mm.IM) [10], rywun (someone.N.M.SG+SM) [10], arall (other.ADJ) [9], bachgen (boy.N.M.SG) [9], basai (be.V.3S.PLUPERF) [9], ers (since.PREP) [9], gweld (see.V.INFIN) [9], hefyd (also.ADV) [9], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [9], oedden (be.V.1P.IMPERF) [9], perthyn (belong.V.INFIN) [9], torri (break.V.INFIN) [9], tro (turn.N.M.SG) [9], yfed (drink.V.INFIN) [9], bobl (people.N.F.SG+SM) [8], bwrdd (table.N.M.SG) [8], chwaer (sister.N.F.SG) [8], credu (believe.V.INFIN) [8], dim (not.ADV) [8], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [8], dwy (two.NUM.F) [8], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [8], gallu (be_able.V.INFIN) [8], gofyn (ask.V.INFIN) [8], iawn (OK.ADV) [8], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [8], i_gyd (all.ADJ) [8], na (PRT.NEG) [8], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [8], wrth_gwrs (of_course.ADV) [8], aml (frequent.ADJ) [7], arfer (use.V.INFIN) [7], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [7], cysgu (sleep.V.INFIN) [7], deall (understand.V.INFIN) [7], dydd (day.N.M.SG) [7], dyma (this_is.ADV) [7], ffordd (way.N.F.SG) [7], gadael (leave.V.INFIN) [7], hynny (that.PRON.DEM.SP) [7], litr (litre.N.M.SG) [7], mewn (in.PREP) [7], naw_deg (ninety.NUM) [7], newydd (new.ADJ) [7], pethau (things.N.M.PL) [7], prynu (buy.V.INFIN) [7], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [7], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [7], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [7], acw (over there.ADV) [6], ar_ôl (after.PREP) [6], blaen (front.N.M.SG) [6], chi (you.PRON.2P) [6], do (yes.ADV.PAST) [6], edrych (look.V.INFIN) [6], efallai (perhaps.CONJ) [6], faint (size.N.M.SG+SM) [6], felly (so.ADV) [6], gŵr (man.N.M.SG) [6], hir (long.ADJ) [6], hunan (self.PRON.SG) [6], lawr (down.ADV) [6], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [6], mawr (big.ADJ) [6], merched (girl.N.F.PL) [6], mwy (more.ADJ.COMP) [6], nabod (know_someone.V.INFIN) [6], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [6], oedden (be.V.13P.IMPERF) [6], ofnadwy (terrible.ADJ) [6], pam (why?.ADV) [6], pedwar (four.NUM.M) [6], popeth (everything.N.M.SG) [6], raid (necessity.N.M.SG+SM) [6], reit (quite.ADV) [6], taclu (tackle.V.INFIN) [6], trwy (through.PREP) [6], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [6], bethau (things.N.M.PL+SM) [5], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [5], dim_byd (nothing.ADV) [5], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [5], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [5], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [5], gael (get.V.INFIN+SM) [5], galw (call.V.INFIN) [5], gwaith (work.N.M.SG) [5], heno (tonight.ADV) [5], hogan (girl.N.F.SG) [5], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [5], hwyrach (perhaps.ADV) [5], ochr (side.N.F.SG) [5], pil (peel.N.M.SG) [5], plant (child.N.M.PL) [5], pump (five.NUM) [5], pwyllgor (committee.N.M.SG) [5], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [5], sut (how.INT) [5], tan (until.PREP) [5], ugain (twenty.NUM) [5], wraig (wife.N.F.SG+SM) [5], yno (there.ADV) [5], yn_ôl (back.ADV) [5], yr (that.PRON.REL) [5], aros (wait.V.INFIN) [4], at (to.PREP) [4], brynu (buy.V.INFIN+SM) [4], byth (never.ADV) [4], cau (close.V.INFIN) [4], cnau (nuts.N.F.PL) [4], codi (lift.V.INFIN) [4], cyn (before.PREP) [4], dda (good.ADJ+SM) [4], ddeud (say.V.INFIN+SM) [4], ddod (come.V.INFIN+SM) [4], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [4], dechrau (begin.V.INFIN) [4], draw (yonder.ADV) [4], dy (your.ADJ.POSS.2S) [4], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [4], ein (our.ADJ.POSS.1P) [4], fach (small.ADJ+SM) [4], fam (mother.N.F.SG+SM) [4], gen (with.PREP) [4], gorffen (complete.V.INFIN) [4], gorfod (have_to.V.INFIN) [4], gwraig (wife.N.F.SG) [4], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [4], hanes (story.N.M.SG) [4], heb (without.PREP) [4], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [4], le (place.N.M.SG+SM) [4], llall (other.PRON) [4], mam (mother.N.F.SG) [4], marw (die.V.INFIN) [4], merch (girl.N.F.SG) [4], methu (fail.V.INFIN) [4], nymbar (number.N.M.SG) [4], peth (thing.N.M.SG) [4], platiau (plate.N.M.SG) [4], rhaid (necessity.N.M.SG) [4], rhywun (someone.N.M.SG) [4], rownd (round.N.F.SG) [4], teisen (cake.N.F.SG) [4], tua (towards.PREP) [4], waith (work.N.M.SG+SM) [4], weithiau (times.N.F.PL+SM) [4], well (better.ADJ.COMP+SM) [4], y (that.PRON.REL) [4], aeson (go.V.1P.PAST) [3], aeth (go.V.3S.PAST) [3], agor (open.V.INFIN) [3], allan (out.ADV) [3], alw (call.V.INFIN+SM) [3], andros (exceptionally.ADV) [3], ar_goll (lost.ADV) [3], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [3], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], beirniad (adjudicator.N.M.SG) [3], biti (pity.N.M.SG+SM) [3], blwyddyn (year.N.F.SG) [3], bwyta (eat.V.INFIN) [3], cartref (home.N.M.SG) [3], cerdded (walk.V.INFIN) [3], chwaith (neither.ADV) [3], chwarae (game.N.M.SG) [3], cwbl (all.ADJ) [3], cynta (first.ORD) [3], dal (still.ADV) [3], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [3], ddwy (two.NUM.F+SM) [3], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [3], debyg (similar.ADJ+SM) [3], diwetha (last.ADJ) [3], drws (door.N.M.SG) [3], dyn (man.N.M.SG) [3], eistedd (sit.V.INFIN) [3], ennill (win.V.INFIN) [3], fawr (big.ADJ+SM) [3], ferch (girl.N.F.SG+SM) [3], ferched (girl.N.F.PL+SM) [3], ffôn (phone.N.M.SG) [3], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [3], gloch (bell.N.F.SG+SM) [3], gloyw (bright.ADJ) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], golwg (view.N.F.SG) [3], gormod (too_much.QUANT) [3], gornel (corner.N.F.SG+SM) [3], gymaint (so much.ADJ+SM) [3], hanner (half.N.M.SG) [3], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [3], hynna (that.PRON.DEM.SP) [3], ifanc (young.ADJ) [3], lles (benefit.N.M.SG) [3], munud (minute.N.M.SG) [3], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [3], na ((n)or.CONJ) [3], nac (PRT.NEG) [3], neb (anyone.PRON) [3], nos (night.N.F.SG) [3], o (from.PREP) [3], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [3], pasio (pass.V.INFIN) [3], rheisins (raisins.N.M.PL) [3], rhy (too.ADJ) [3], rhywle (somewhere.N.M.SG) [3], rolyn (roll.N.M.SG) [3], sâl (ill.ADJ) [3], siôl (shawl.N.F.SG) [3], talu (pay.V.INFIN) [3], tarddu (originate.V.INFIN) [3], teg (fair.ADJ) [3], teimlo (feel.V.INFIN) [3], tynnu (draw.V.INFIN) [3], wats (watch.N.F.SG) [3], weithio (work.V.INFIN+SM) [3], welais (see.V.1S.PAST+SM) [3], wrth (by.PREP) [3], ydyn (be.V.3P.PRES) [3], yn_does (be.V.3S.PRES.INDEF.TAG) [3], ysgol (school.N.F.SG) [3], adael (leave.V.INFIN+SM) [2], ail (second.ORD) [2], alla (be_able.V.1S.PRES+SM) [2], allet (be_able.V.2S.IMPERF+SM) [2], anifeiliaid (animals.N.M.PL) [2], ar_draws (across.PREP) [2], ar_gyfer (for.PREP) [2], arno (on_him.PREP+PRON.M.3S) [2], awydd (desire.N.M.SG) [2], basen (be.V.3P.PLUPERF) [2], basen (be.V.1P.PLUPERF) [2], bath (bath.N.M.SG) [2], beidio (stop.V.INFIN+SM) [2], beipen (pipe.N.F.SG+SM) [2], ben (head.N.M.SG+SM) [2], beth (what.INT) [2], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [2], blant (child.N.M.PL+SM) [2], blynedd (years.N.F.PL) [2], brysur (busy.ADJ+SM) [2], camp (achievement.N.F.SG) [2], candi (candy.N.M.SG) [2], canu (sing.V.INFIN) [2], cefn (back.N.M.SG) [2], cerrig (stones.N.F.PL) [2], chwerthin (laugh.V.INFIN) [2], cinio (dinner.N.M.SG) [2], clywed (hear.V.INFIN) [2], colli (lose.V.INFIN) [2], cwcio (cook.V.INFIN) [2], cwpanaid (cupful.N.M.SG) [2], cymryd (take.V.INFIN) [2], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [2], cyw (chick.N.M.SG) [2], da (be.IM+SM) [2], da (good.ADJ) [2], dair (three.NUM.F+SM) [2], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [2], ddefaid (sheep.N.F.PL+SM) [2], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], ddynion (men.N.M.PL+SM) [2], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [2], deg (ten.NUM) [2], dew (fat.ADJ+SM) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], dosbarth (class.N.M.SG) [2], dros (over.PREP+SM) [2], drwm (heavy.ADJ+SM) [2], (house.N.M.SG+SM) [2], dyddiau (day.N.M.PL) [2], dysgl (dish.N.F.SG) [2], echdoe (day before yesterday.ADV) [2], eith (go.V.ES.PRES) [2], erbyn (by.PREP) [2], ers_talwm (for_some_time.ADV) [2], es (go.V.1S.PAST) [2], eu (their.ADJ.POSS.3P) [2], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [2], fe (PRT.AFF) [2], fentro (venture.V.INFIN+SM) [2], fer (short.ADJ) [2], ffenest (window.N.F.SG) [2], ffres (fresh.ADJ) [2], ffrynt (front.N.M.SG) [2], flaen (front.N.M.SG+SM) [2], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [2], fodryb (aunt.N.F.SG+SM) [2], frith (speckled.ADJ+SM.[or].speckled.ADJ+SM) [2], fudr (dirty.ADJ+SM) [2], fuest (be.V.2S.PAST+SM) [2], ganol (middle.N.M.SG+SM) [2], ganu (sing.V.INFIN+SM) [2], glan (shore.N.F.SG) [2], glywais (hear.V.1S.PAST+SM) [2], gofio (remember.V.INFIN+SM) [2], go_lew (rather.ADV) [2], gwaethaf (worst.ADJ.SUP) [2], gwartheg (cattle.N.M.PL) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], gwell (better.ADJ.COMP) [2], gyfnither (cousin.N.F.SG+SM) [2], gyrru (drive.V.INFIN) [2], hebddo (without_him.PREP+PRON.M.3S) [2], heibio (past.PREP) [2], hogyn (lad.N.M.SG) [2], holi (ask.V.INFIN) [2], hollol (completely.ADJ) [2], honna (that.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES) [2], hufen (cream.N.M.SG) [2], hyd (length.N.M.SG) [2], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [2], jam (jam.N.M.SG) [2], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [2], lemon (lemon.N.M.SG) [2], licio (like.V.INFIN) [2], liw (colour.N.M.SG+SM) [2], llawer (many.QUAN) [2], llwch (dust.N.M.SG) [2], llwyd (grey.ADJ) [2], lwcus (lucky.ADJ) [2], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [2], melys (sweet.ADJ) [2], modryb (aunt.N.F.SG) [2], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [2], na (who_not.PRON.REL.NEG) [2], nage (no.ADV) [2], nawr (now.ADV) [2], nhad (father.N.M.SG+NM) [2], nôl (fetch.V.INFIN) [2], nymbars (number.N.M.PL) [2], oed (age.N.M.SG) [2], o_gwbl (at_all.ADV) [2], o_hyd (always.ADV) [2], paratoi (prepare.V.INFIN) [2], pawb (everyone.PRON) [2], posib (possible.ADJ) [2], pryd (when.INT) [2], pwdin (pudding.N.M.SG) [2], rain (these.PRON+SM) [2], rentu (rent.V.INFIN+SM) [2], rhentu (rent.V.INFIN) [2], rhywbeth (something.N.M.SG) [2], soser (saucer.N.F.SG) [2], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [2], sti (you_know.IM) [2], stori (story.N.F.SG) [2], swper (supper.N.MF.SG) [2], tanc (tank.N.M.SG) [2], tra (while.CONJ) [2], treulio (spend.V.INFIN.[or].digest.V.INFIN) [2], un_deg (ten.NUM) [2], unwaith (once.ADV) [2], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [2], ym (in.PREP) [2], â (as.CONJ) [1], achos (cause.N.M.SG) [1], adeg (time.N.F.SG) [1], adra (homewards.ADV) [1], adre (home.ADV) [1], afon (river.N.F.SG) [1], afonydd (rivers.N.F.PL) [1], ag (with.PREP) [1], agos (near.ADJ) [1], agosach (close.ADJ.COMP) [1], ailwneud (redo.V.INFIN) [1], allen (be_able.V.1P.IMPERF+SM) [1], allith (be_able.V.3S.FUT+SM) [1], alwais (call.V.1S.PAST+SM) [1], amdanon (for_us.PREP+PRON.1P) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], annwyl (dear.ADJ) [1], arferiad (custom.N.MF.SG) [1], ar_wahân (separate.ADV) [1], baratoi (prepare.V.INFIN+SM) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], basen (be.V.13P.PLUPERF) [1], baset (be.V.2S.PLUPERF) [1], bedd (grave.N.M.SG) [1], Bennets (name) [1], berthnasau (relations.N.F.PL+SM) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], bildio (build.V.INFIN) [1], bilio (bill.V.INFIN.[or].peel.V.INFIN+SM) [1], blac (black.ADJ) [1], blât (plate.N.M.SG+SM) [1], blatiau (plate.N.M.SG+SM) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], blynyddau (years.N.F.PL) [1], bocsys (boxes.N.M.PL) [1], boeth (hot.ADJ+SM) [1], boliau (bellies.N.M.PL) [1], bont (bridge.N.F.SG+SM) [1], bore (morning.N.M.SG) [1], boteli (bottle.V.2S.PRES+SM) [1], bowlen (bowl.N.F.SG) [1], braidd (rather.ADV) [1], briodas (marriage.N.F.SG+SM) [1], brynais (buy.V.1S.PAST+SM) [1], brynodd (buy.V.3S.PAST+SM) [1], bump (five.NUM+SM) [1], bur (pure.ADJ+SM.[or].fairly.PREQ+SM) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bwcediad (bucketful.N.M.SG) [1], bwngalo (bungalow.N.M.SG) [1], bws (bus.N.M.SG) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bydd (be.V.3S.FUT) [1], bywiog (lively.ADJ) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], cant (hundred.N.M.SG) [1], car (car.N.M.SG) [1], cartre (home.N.M.SG) [1], ceffyl (horse.N.M.SG) [1], ceir (cars.N.M.PL) [1], chimod (know.V.2P.PRES) [1], chlyw (sense of hearing.N.M.SG+AM.[or].hear.V.2S.IMPER+AM) [1], choes (leg.N.F.SG+AM) [1], chwarter (quarter.N.M.SG) [1], chwiorydd (sisters.N.F.PL) [1], claddu (bury.V.INFIN) [1], cofia (remember.V.2S.IMPER) [1], creadur (creature.N.M.SG) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], cwmni (company.N.M.SG) [1], cwpanau (cups.N.MF.PL) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cyfle (opportunity.N.M.SG) [1], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [1], cynilo (save.V.INFIN) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], daclu (tackle.V.INFIN+SM) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], daith (journey.N.F.SG+SM) [1], damprwydd (dampness.N.M.SG+SM) [1], dangos (show.V.INFIN) [1], dau (two.NUM.M) [1], dawnsiad (dancing.N.M.SG) [1], dawnsio (dance.V.INFIN) [1], ddaethon (come.V.3P.PAST+SM) [1], ddaliwn (continue.V.1P.PRES+SM) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddawnsio (dance.V.INFIN+SM) [1], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [1], ddechreuodd (begin.V.3S.PAST+SM) [1], ddeg (ten.NUM+SM) [1], ddi (she.PRON.F.3S) [1], ddifyrrwch (amuse.V.2P.PRES+SM) [1], ddigon (enough.QUAN+SM) [1], ddigwyddiad (event.N.M.SG+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [1], ddiwetha (last.ADJ+SM) [1], ddoson (come.V.1P.PAST+SM) [1], ddraig (dragon.N.F.SG+SM) [1], ddweud (say.V.INFIN+SM) [1], ddyddiau (day.N.M.PL+SM) [1], ddyfrio (water.V.INFIN+SM) [1], ddyrniad (fistful.N.M.SG+SM) [1], de (south.N.M.SG.[or].right.N.M.SG.[or].tea.N.M.SG+SM) [1], deffro (waken.V.INFIN) [1], deisen (cake.N.F.SG+SM) [1], deuddeg (twelve.NUM) [1], dibynnu (depend.V.INFIN) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], dim_ond (only.ADV) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], disgynnodd (descend.V.3S.PAST) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [1], drin (treat.V.INFIN+SM) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], druan (poor_thing.N.M.SG+SM) [1], drud (expensive.ADJ) [1], drwsgl (awkward.ADJ) [1], dryslyd (confusing.ADJ) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dwylo (hands.N.F.PL) [1], dwyn (take.V.INFIN) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], dynes (woman.N.F.SG) [1], dywydd (weather.N.M.SG+SM) [1], e (he.PRON.M.3S) [1], effeithio (effect.V.INFIN) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], eitha (fairly.ADV) [1], eleni (this year.ADV) [1], enwi (name.V.INFIN) [1], er (er.IM) [1], erioed (never.ADV) [1], esbleinio (explain.V.INFIN) [1], eto (again.ADV) [1], ew (oh.IM) [1], farwodd (die.V.3S.PAST+SM) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], fedrwn (be_able.V.1P.PRES+SM) [1], felyn (yellow.ADJ+SM) [1], ffenestri (windows.N.F.PL) [1], ffens (fence.N.F.SG) [1], fferm (farm.N.F.SG) [1], fflat (flat.N.F.SG) [1], ffrind (friend.N.M.SG) [1], ffugenw (alias.N.M.SG.[or].nick.N.M.SG) [1], ffwndro (bewilder.V.INFIN) [1], flynedd (years.N.F.PL+SM) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fore (morning.N.M.SG+SM) [1], frawd (brother.N.M.SG+SM) [1], frodyr (brothers.N.M.PL+SM) [1], fuan (soon.ADJ+SM) [1], fues (be.V.1S.PAST+SM) [1], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], ga (get.V.1S.PRES+SM) [1], gallet (be_able.V.2S.IMPERF) [1], gallith (be_able.V.3S.FUT.[or].get_wiser.V.3S.FUT+SM) [1], gant (hundred.N.M.SG+SM) [1], garets (carrots.N.M.PL+SM) [1], gas (nasty.ADJ+SM) [1], geffyl (horse.N.M.SG+SM) [1], gefn (back.N.M.SG+SM) [1], geg (mouth.N.F.SG+SM) [1], gegin (kitchen.N.F.SG+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], gig (meat.N.M.SG+SM) [1], glân (clean.ADJ) [1], glanach (clean.ADJ.COMP) [1], glanhau (clean.V.INFIN) [1], glustiau (ears.N.MF.PL+SM) [1], glywaist (hear.V.2S.PAST+SM) [1], glywed (hear.V.INFIN+SM) [1], go (rather.ADV) [1], goch (red.ADJ+SM) [1], godais (lift.V.1S.PAST+SM) [1], goes (leg.N.F.SG+SM) [1], golchi (wash.V.INFIN) [1], gratio (grate.V.INFIN) [1], groesawgar (welcoming.ADJ+SM) [1], gwaelod (bottom.N.M.SG) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwallt (hair.N.M.SG) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwpanau (cups.N.MF.PL+SM) [1], gwyneb (face.N.M.SG) [1], gwyno (complain.V.INFIN+SM) [1], gychwyn (start.V.INFIN+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], Gymro (Welsh_person.N.M.SG+SM) [1], gymysg (mixed.ADJ+SM) [1], gymysgu (mix.V.INFIN+SM) [1], gynnon (with_them.PREP+PRON.3P) [1], haf (summer.N.M.SG) [1], hapus (happy.ADJ) [1], heblaw (without.PREP) [1], hoes (age.N.F.SG+H) [1], holau (track.N.M.PL+H) [1], hon (this.ADJ.DEM.F.SG) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hunain (self.PRON.PL) [1], hunangofiant (autobiography.N.M.SG) [1], hurt (silly.ADJ) [1], hwyr (late.ADJ) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], isel (low.ADJ) [1], jyst (just.ADV) [1], lan (shore.N.F.SG+SM) [1], laru (get_fed_up.V.INFIN) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], le (where.INT+SM) [1], leni (this year.ADV) [1], les (benefit.N.M.SG+SM) [1], letys (lettuce.N.F.SG) [1], llacio (slacken.V.INFIN) [1], lleill (others.PRON) [1], llenwi (fill.V.INFIN) [1], llestri (vessel.N.M.PL) [1], llian (cloth.N.M.SG) [1], llynedd (last year.ADV) [1], magu (rear.V.INFIN) [1], man (place.N.MF.SG) [1], masîns (machine.N.F.SG) [1], Mawrth (March.N.M.SG) [1], mis (month.N.M.SG) [1], molchi (wash_oneself.V.INFIN) [1], mor (as.ADJ) [1], morwyn (maid.N.F.SG) [1], mwyafrif (majority.N.M.SG) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (than.CONJ) [1], naeth (come.V.3S.PAST+NM) [1], nag (than.CONJ) [1], nant (brook.N.F.SG) [1], naw (nine.NUM) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], newid (change.V.INFIN) [1], ngŵr (man.N.M.SG+NM) [1], nofio (swim.V.INFIN) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oddi (from.PREP) [1], ofn (fear.N.M.SG) [1], ofynnais (ask.V.1S.PAST+SM) [1], oren (orange.N.MF.SG) [1], oriau (hours.N.F.PL) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], palmant (pavement.N.M.SG) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], pedwar_deg (forty.NUM) [1], perthnasau (relations.N.F.PL) [1], perthynas (relative.N.F.SG.[or].relation.N.F.SG) [1], pigo (pick.V.INFIN) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], pob (each.PREQ) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], porfa (pasture.N.F.SG) [1], prisiau (prices.N.M.PL) [1], pwll (pool.N.M.SG) [1], pwmp (pump.N.M.SG) [1], ragor (more.QUAN+SM) [1], reis (rice.N.M.SG) [1], reol (rule.N.F.SG+SM) [1], rhag (from.PREP) [1], rhagbrofion (preliminary_round.N.G.PL) [1], rhaglen (programme.N.F.SG) [1], rhagor (more.QUAN) [1], rhai (some.PRON) [1], rhain (these.PRON) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rheina (those.PRON) [1], rhoddais (give.V.1S.PAST) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhoid (give.V.INFIN) [1], rhyngddon (between_us.PREP+PRON.1P) [1], roedd (be.V.3S.IMPERF) [1], roid (give.V.0.IMPERF+SM.[or].give.V.INFIN+SM) [1], roth (give.V.3S.PAST) [1], rwber (rubber.N.M.SG) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], rywfaint (amount.N.M.SG+SM) [1], saim (fat.N.M.SG) [1], saith (seven.NUM) [1], sand (sand.N.M.SG) [1], sbel (spell.N.F.SG) [1], sbeliau (spell.N.F.PL) [1], sbrings (spring.N.M.PL) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], soffa (sofa.N.F.SG) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], soseri (saucer.N.F.PL) [1], spesial (special.ADJ) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], sŵp (soup.N.M.SG) [1], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [1], Sylvia_Huws (name) [1], syth (straight.ADJ) [1], ta (be.IM) [1], tair (three.NUM.F) [1], tarddiad (source.N.M.SG) [1], tasai (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [1], tatws (potatoes.N.F.PL) [1], te (tea.N.M.SG) [1], teledu (television.N.M.SG) [1], teliffon (telephone.N.M.SG) [1], tendio (tend.V.INFIN) [1], tra (very.ADV.[or].while.CONJ) [1], tri (three.NUM.M) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], troed (foot.N.MF.SG.[or].turn.V.3S.IMPER) [1], trwm (heavy.ADJ) [1], tu (side.N.M.SG) [1], tuag (towards.PREP) [1], (house.N.M.SG) [1], tymor (season.N.M.SG) [1], un_ai (either.ADV) [1], un_ar_ddeg (eleven.NUM) [1], union (exact.ADJ) [1], waith (time.N.F.SG+SM) [1], ŵan (now.ADV) [1], wartheg (cattle.N.M.PL+SM) [1], watsys (watches.N.F.PL) [1], werth (value.N.M.SG+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wirion (silly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM) [1], wna (do.V.1S.PRES+SM) [1], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wy (egg.N.M.SG) [1], wyth (eight.NUM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], ydan (be.V.1P.PRES) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], yli (you_know.IM) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yndan (be.V.1P.PRES.EMPH) [1], yn_dydan (be.V.1P.PRES.TAG) [1], yntau (he.PRON.EMPH.M.3S) [1], ysgrif (writing.N.F.SG) [1], ystyr (meaning.N.M.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (381)

oh (oh.IM) [82], ah (ah.IM) [79], Rosa (name) [11], Julia (name) [7], Neuquén (name) [7], Alwyn (name) [6], Barbara (name) [6], Gaiman (name) [6], Esquel (name) [5], Isabel (name) [5], Lucy (name) [5], siesta (siesta.N.F.SG) [5], Bennet (name) [4], Gerwyn (name) [4], Linda (name) [4], Begw_Grug (name) [3], Bryn (name) [3], Carla (name) [3], Claire (name) [3], Felipe (name) [3], Geraint (name) [3], Lena (name) [3], Merfyn (name) [3], Nansi (name) [3], Olivia (name) [3], Patagones (name) [3], Paulina (name) [3], Rivadavia (name) [3], Sebastián (name) [3], Swyn (name) [3], Trevelin (name) [3], Adler (name) [2], Alejandro (name) [2], Baenas (name) [2], Barcelona (name) [2], Barri (name) [2], Bennets (name) [2], Buenos_Aires (name) [2], Esyllt (name) [2], Ina (name) [2], Joaquin (name) [2], Lucía (name) [2], Mare (name) [2], Maria_Castaña (name) [2], Marianna (name) [2], Plottier (name) [2], Alberto (name) [1], Aled (name) [1], Alicia (name) [1], Alviar (name) [1], Belén (name) [1], Beto (name) [1], Bonetto (name) [1], Branwen (name) [1], Branwen_Huws (name) [1], Carenza (name) [1], Carwyn (name) [1], Comdoro (name) [1], Córdoba (name) [1], Corn (name) [1], Cristian (name) [1], Derfel (name) [1], Dolavon (name) [1], Dora (name) [1], Drelew (name) [1], Eduardo (name) [1], Eduardo_Morales (name) [1], Edwards (name) [1], Elin (name) [1], Emilio_Tomás (name) [1], Esyllt_Tegid (name) [1], Eurig_Llywelyn (name) [1], Evans (name) [1], Felipe_Marquez (name) [1], Flora (name) [1], Fontana (name) [1], García (name) [1], Gareth_Prys (name) [1], Geraint_Davies (name) [1], Harri (name) [1], Herman (name) [1], idea (notion.N.F.SG.[or].contrive.V.2S.IMPER.[or].contrive.V.3S.PRES) [1], Joaquin_Dyfed (name) [1], Joseph_Parry (name) [1], Julia_Corn (name) [1], Julia_Marquez (name) [1], Lucía_ap_Gwynfor (name) [1], Magwen (name) [1], Megan (name) [1], Meilir (name) [1], Mynydd_Llwyd (name) [1], Ned (name) [1], Nia (name) [1], Olivia_Lorca (name) [1], par (pair.N.M.SG) [1], Perno (name) [1], Quichaura (name) [1], Richard (name) [1], Roberto (name) [1], Rocío (name) [1], Sali (name) [1], Selena (name) [1], Siân (name) [1], Siwan (name) [1], Sylvia_Huws (name) [1], Teresa (name) [1], Tom_Harris (name) [1], Tomos (name) [1], Total (name) [1], Trefor (name) [1], Trelew (name) [1], Tudur (name) [1], Villa_Regina (name) [1],

Words with language tag: eng (2)

freezer (freezer.N.SG) [1], home (home.ADV) [1],

Words with language tag: spa (91)

bueno (well.E) [7], gasoil (diesel.N.M.SG) [4], acá (here.ADV) [3], claro (of_course.E) [3], claveles (carnation.N.M.PL) [3], veinticinco (twenty_five.NUM) [3], clavel (carnation.N.M.SG) [2], de (of.PREP) [2], estamos (be.V.1P.PRES) [2], este (this.PRON.DEM.M.SG) [2], farmacia (pharmacy.N.F.SG) [2], heladeras (refrigerator.N.F.PL) [2], mil (thousand.NUM) [2], no (not.ADV) [2], noviembre (November.N.M.SG) [2], ahora (now.ADV) [1], ajá (aha.IM) [1], argentino (argentine.ADJ.M.SG) [1], avenida (avenue.N.F.SG) [1], camioneta (van.N.F.SG) [1], cinco (five.NUM) [1], cincuenta (fifty.NUM) [1], conocés (meet.V.2S.PRES) [1], cuatro (four.NUM) [1], ddoctora (doctor.N.F.SG.SM) [1], diciembre (December.N.M.SG) [1], domates (tomato.N.M.SG.SM) [1], doscientos (two_hundred.N.M.PL) [1], el (the.DET.DEF.M.SG) [1], empanadas (turnover.N.F.PL) [1], fate (herbal_tea.N.M.SG.SM) [1], folclore (folklore.N.M.SG) [1], geriátrico (old_people's_home.N.M.SG) [1], gota (drop.N.F.SG) [1], grados (grade.N.M.PL) [1], granja (farm.N.F.SG) [1], hace (do.V.3S.PRES) [1], hospedaje (accommodation.N.M.SG) [1], intendente (intendant.N.M) [1], la (the.DET.DEF.F.SG) [1], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [1], mensaje (message.N.M.SG) [1], moto (motorbike.N.F.SG) [1], municipal (municipal.ADJ.M.SG) [1], nietos (grandson.N.M.PL) [1], oi (oh.IM) [1], operación (operation.N.F.SG) [1], pavimento (pavement.N.M.SG) [1], perillas (knob.N.F.PL) [1], peso (weight.N.M.SG) [1], qué (how.ADV) [1], qué (what.INT) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], roca (rock.N.F.SG) [1], saludo (greeting.N.M.SG.[or].greet.V.1S.PRES) [1], seguros (sure.ADJ.M.PL) [1], seguros (sure.ADJ.M.PL.[or].sure.N.M.PL) [1], sémola (semolina.N.F.SG) [1], señora (lady.N.F.SG) [1], soy (be.V.1S.PRES) [1], tal (such.ADJ.MF.SG) [1], también (too.ADV) [1], tiene (have.V.3S.PRES) [1], treinta (thirty.NUM) [1], y (and.CONJ) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia31: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.