SIARAD - Fusser9
Word frequency for speaker ABE

Words with language tag: cym (4527)

yn (PRT) [232], timod (know.2S) [197], de (TAG) [173], a (and) [160], yr (DET) [110], mae (be.3S.PRES) [109], y (DET) [94], o (of) [81], o (PRON.3SM) [78], ryw (some) [74], yn (in) [74], i (PRON.1S) [72], ac (and) [66], oedd (be.3S.IMP) [62], ti (PRON.2S) [61], yna (there) [52], bod (be.NONFIN) [51], i (to) [48], ia (yes) [47], wedyn (then) [44], ond (but) [41], wedi (PRT.PAST) [40], mynd (go.NONFIN) [38], dw (be.1S.PRES) [36], yma (here) [35], ar (on) [34], ddim (NEG) [33], felly (thus) [33], nhw (PRON.3PL) [31], neu (or) [30], gyn (with) [26], ydy (be.3S.PRES) [25], fel (like) [24], be (what) [22], cael (get.NONFIN) [21], chdi (PRON.2S) [21], dyna (there) [21], fo (PRON.3SM) [21], peth (thing) [21], ballu (such) [20], na (no) [20], pan (when) [20], un (one) [20], isio (want) [19], ei (POSS.3SM) [18], â (with) [17], allan (out) [17], bach (small) [16], efo (with) [16], mwy (more) [16], wrth_gwrs (of_course) [16], wyt (be.2S.PRES) [14], rywbeth (something) [13], Duw (God) [12], eu (POSS.3PL) [12], fath (kind) [12], hynny (that) [12], iawn (right) [12], oherwydd (because) [12], o'n (be.1S.IMP) [12], os (if) [12], anhygoel (incredible) [11], fan (place) [11], yndy (be.3S.PRES) [11], bob (every) [10], mewn (in) [10], oes (be.3S.PRES) [10], yno (there) [10], am (about) [9], am (for) [9], deud (say.NONFIN) [9], diawl (devil) [9], duwcs (gosh) [9], gael (get.NONFIN) [9], gymaint (so_much) [9], hefyd (also) [9], hen (old) [9], hun (self) [9], lai (less) [9], lle (place) [9], mawr (big) [9], arglwydd (lord) [8], beth (what) [8], bethau (things) [8], bynnag (ever) [8], cofio (remember.NONFIN) [8], di (PRON.2S) [8], ei (POSS.3S) [8], go (rather) [8], hi (PRON.3SF) [8], hollol (exact) [8], meddwl (think.NONFIN) [8], mi (PRT) [8], ni (PRON.1PL) [8], sti (know.2S) [8], sy (be.PRES.REL) [8], wan (now) [8], achan (mate) [7], acw (there) [7], dod (come.NONFIN) [7], dy (POSS.2S) [7], eto (yet) [7], fawr (big) [7], fysai (be.3S.CONDIT) [7], iawn (very) [7], i_fewn (in) [7], i_fyny (up) [7], mae (be.3PL.PRES) [7], math (kind) [7], oedden (be.3PL.IMP) [7], wsti (know.2S) [7], yn_de (TAG) [7], argoeledig (gosh) [6], blaen (front) [6], ddim_byd (nothing) [6], dipyn (a_little) [6], does (be.3S.PRES.NEG) [6], dŵad (come.NONFIN) [6], dydy (be.3S.PRES.NEG) [6], dyma (here) [6], ella (perhaps) [6], ffordd (way) [6], fwy (more) [6], gweld (see.NONFIN) [6], gwybod (know.NONFIN) [6], hollol (complete) [6], hyn (this) [6], lle (where) [6], llefydd (places) [6], na (PRT) [6], rywun (somebody) [6], arall (other) [5], beth (thing) [5], bob_dim (everything) [5], debyg (likely) [5], enwau (names) [5], eraill (other) [5], ers (since) [5], fedr (can.3S.NONPAST) [5], fi (PRON.1S) [5], gwneud (do.NONFIN) [5], hanner (half) [5], hwn (this) [5], hwnna (that) [5], iddo (to.3SM) [5], llall (other) [5], mor (so) [5], mwya (most) [5], o (from) [5], pobl (people) [5], ran (part) [5], rei (some) [5], wneud (do.NONFIN) [5], afon (river) [4], annwyl (dear) [4], byw (live.NONFIN) [4], creu (create.NONFIN) [4], ddigon (enough) [4], dim (NEG) [4], dŵad (say.2S.IMPER) [4], fe (PRT) [4], feddwl (think.NONFIN) [4], ffin (boundary) [4], flwyddyn (year) [4], fyth (ever) [4], galw (call.NONFIN) [4], gwagio (empty.NONFIN) [4], gymeriad (character) [4], mhen (head) [4], rhein (these) [4], rheiny (those) [4], sbïo (look.NONFIN) [4], tua (approximately) [4], weithiau (sometimes) [4], yn_ôl (back) [4], agor (open.NONFIN) [3], amser (time) [3], argoel (gosh) [3], ar_ôl (after) [3], at (to) [3], bagio (back.NONFIN) [3], bobl (people) [3], bosib (possible) [3], bysgod (fish) [3], cerrig (stones) [3], cwbl (whole) [3], cymeryd (take.NONFIN) [3], cyn (before) [3], defnyddio (use.NONFIN) [3], diwedd (end) [3], dro (turn) [3], drwy (through) [3], dŵr (water) [3], finnau (PRON.1S) [3], fynd (go.NONFIN) [3], ganol (middle) [3], gei (get.2S.NONPAST) [3], gofyn (ask.NONFIN) [3], gry (strong) [3], gwial (wicker) [3], gyffredinol (general) [3], gynno (with.2S) [3], gynno (with.3SM) [3], hefo (with) [3], hynna (that) [3], lawr (down) [3], le (place) [3], medru (can.NONFIN) [3], methu (fail.NONFIN) [3], mynydd (mountain) [3], nag (NEG) [3], newydd (new) [3], nôl (back) [3], o (be.3S.IMP) [3], pam (why) [3], petai (if_be.3S.CONDIT) [3], raid (necessity) [3], rhan (part) [3], rhyfedd (strange) [3], roid (put.NONFIN) [3], rwan (now) [3], rywfaint (some_amount) [3], rywsut (somehow) [3], siom (disappointment) [3], straeon (stories) [3], sut (how) [3], sydd (be.PRES.REL) [3], syml (simple) [3], wahanol (different) [3], wyth (eight) [3], y (POSS.1S) [3], yn (POSS.1S) [3], yndw (be.1S.PRES) [3], yng (in) [3], yntau (PRON.3SM) [3], ynys (island) [3], a (PRT) [2], addasu (modify.NONFIN) [2], amcan (estimate) [2], amrywiaeth (variety) [2], arbennig (special) [2], ardal (area) [2], ar_draws (across) [2], arfer (use.NONFIN) [2], argian (lord) [2], argraff (impression) [2], arno (on.3SM) [2], atgofion (memories) [2], baswn (be.1S.CONDIT) [2], ben (head) [2], blynyddoedd (years) [2], bodolaeth (existence) [2], byth (ever) [2], cachu (shit) [2], call (sensible) [2], ceiliog (cockerel) [2], chwilio (search.NONFIN) [2], chwythu (blow.NONFIN) [2], clyw (hear.2S.IMPER) [2], cychwyn (start.NONFIN) [2], cyfeiriad (direction) [2], cyfnod (period) [2], cyfnodau (periods) [2], cyhuddo (accuse.NONFIN) [2], cyll (hazel) [2], cyrraedd (arrive.NONFIN) [2], dal (catch.NONFIN) [2], dan (under) [2], darn (piece) [2], datblygiad (development) [2], ddefnydd (use) [2], ddelwedd (image) [2], ddisgrifio (describe.NONFIN) [2], ddod (come.NONFIN) [2], ddoth (come.3S.PAST) [2], deg (ten) [2], deledu (television) [2], deuda (say.2S.IMPER) [2], diddordeb (interest) [2], digwydd (happen.NONFIN) [2], diwrnod (day) [2], draw (over) [2], drosodd (over) [2], dwsin (dozen) [2], dwyt (be.2S.PRES.NEG) [2], dyddio (date.NONFIN) [2], dyddyn (homestead) [2], dydw (be.1S.PRES.NEG) [2], dywod (sand) [2], efallai (perhaps) [2], effeithio (effect.NONFIN) [2], egwyddor (principle) [2], Enlli (Bardsey) [2], eogiaid (salmons) [2], fach (small) [2], faint (how_much) [2], fedri (can.2S.NONPAST) [2], ffeindio (find.NONFIN) [2], ffitio (fit.NONFIN) [2], fynedfa (entrance) [2], gadael (leave.NONFIN) [2], gafon (get.1PL.PAST) [2], gawell (cage) [2], gilydd (other) [2], gloddiau (hedges) [2], gobeithio (hope.NONFIN) [2], gored (weir) [2], gorod (must.NONFIN) [2], greu (create.NONFIN) [2], gwaddod (sediment) [2], gwestiynau (questions) [2], gwir (truth) [2], gyfarwydd (familiar) [2], gyfeiriad (direction) [2], gyffyrddus (comfortable) [2], gyn (from) [2], gynnon (with.1PL) [2], hanes (history) [2], hapus (happy) [2], helaeth (extensive) [2], hir (long) [2], honno (that) [2], hwnnw (that) [2], hyd_yn_oed (even) [2], hyfforddiant (training) [2], hytrach (rather) [2], i (for) [2], iâr (hen) [2], ie (yes) [2], lathen (yard) [2], lawer (lot) [2], leni (this_year) [2], li (flow) [2], llanw (tide) [2], llaw (hand) [2], lli (flow) [2], mallryg (ergot) [2], melys (sweet) [2], môr (sea) [2], mynyddoedd (mountains) [2], nes (until) [2], oed (age) [2], oedd (PRON.3SM) [2], oedden (be.1S.IMP) [2], o_gwbl (at_all) [2], o_gwmpas (around) [2], ohono (of.3SM) [2], paldaruo (blather.NONFIN) [2], pen (end) [2], pen (head) [2], penodol (specific) [2], pethau (things) [2], plas (mansion) [2], pren (wood) [2], pwnc (subject) [2], pysgod (fish) [2], ramblwr (rambler) [2], rhoid (give.NONFIN) [2], rywle (somewhere) [2], Saeson (English_people) [2], safle (site) [2], sbardun (spur) [2], sgwâr (square) [2], sgyrsiau (talks) [2], sych (dry) [2], syniad (idea) [2], syniadau (ideas) [2], tad (father) [2], teledu (television) [2], tirlun (landscape) [2], to (roof) [2], topiau (tops) [2], trio (try.NONFIN) [2], unrhyw (any) [2], weld (see.NONFIN) [2], well (better) [2], wir (true) [2], wna (do.1S.NONPAST) [2], wrachyddiaeth (witchery) [2], wybodaeth (information) [2], ŵyr (know.3S.NONPAST) [2], ychydig (a_little) [2], ydw (be.3S.PRES) [2], ydyn (be.3PL.PRES) [2], ymgyrch (campaign) [2], ymlaen (ahead) [2], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [2], a (this) [1], a (be.3S.IMP) [1], a (other) [1], adar (birds) [1], adeiladwaith (construction) [1], agos (close) [1], ai (PRT.INT) [1], Alban (Scotland) [1], ambell (some) [1], amcanion (objectives) [1], amdana (about.2S) [1], amdano (about.3SM) [1], aml (often) [1], andros (devil) [1], anifeiliaid (animals) [1], ar (visions) [1], ar (and) [1], ar (of) [1], ar (DET) [1], arbenigedd (expertise) [1], arfer (habit) [1], arglwydd (gosh) [1], arna (on.1S) [1], arolygaeth (supervision) [1], arwain (lead.NONFIN) [1], atgofion (recollections) [1], athro (teacher) [1], athroniaeth (philosophy) [1], ati (so_on) [1], ato (to.1S) [1], atyn (to.3PL) [1], ba (which) [1], ballu (of_course) [1], ballu (suchlike) [1], barod (ready) [1], basai (be.3S.CONDIT) [1], baset (be.2S.CONDIT) [1], bedair (four.F) [1], bedwar (four.M) [1], ben (top) [1], bendigedig (magnificent) [1], berchnogaeth (ownership) [1], bobl (crew) [1], bobl (on) [1], bod (glad) [1], boddau (liking) [1], boddran (bother.NONFIN) [1], bore (morning) [1], bowlen (bowl) [1], braf (nice) [1], bres (money) [1], bron (almost) [1], brysur (busy) [1], bum (five) [1], bwysicach (more_important) [1], bychan (small) [1], bydd (be.3S.FUT) [1], bysai (be.3S.CONDIT) [1], byswn (be.1S.CONDIT) [1], cadw (keep.NONFIN) [1], canlyniadau (results) [1], canol (middle) [1], canoloesoedd (middle_ages) [1], caregog (stony) [1], cefnogol (supporting) [1], ceg (mouth) [1], cegog (mouthy) [1], cell (cell) [1], celwydd (lie) [1], cerrynt (current) [1], chwaith (either) [1], chweched (sixth) [1], chwythwyd (blow.IMPERSONAL.PAST) [1], clymu (tie.NONFIN) [1], codi (raise.NONFIN) [1], corlan (pen) [1], craffu (inspect.NONFIN) [1], creadigol (creative) [1], croeso (welcome) [1], crynion (round) [1], cwbl (complete) [1], cwd (scrotum) [1], cwm (valley) [1], cwyno (complain.NONFIN) [1], cyfarwyddyd (familiarisation) [1], cyfateb (correspond.NONFIN) [1], cyffredinol (general) [1], cyfiawnhau (justify.NONFIN) [1], cylch (circle) [1], cylla (stomach) [1], cyswllt (connection) [1], da (good) [1], daclo (tackle.NONFIN) [1], dacw (there) [1], daear (earth) [1], dair (three.F) [1], dal (hold.NONFIN) [1], dal (still) [1], damaid (piece) [1], dan (be.1PL.PRES) [1], dân (fire) [1], dangos (show.NONFIN) [1], darlledu (broadcast.NONFIN) [1], datblygu (develop.NONFIN) [1], dda (good) [1], ddaearyddol (geographical) [1], ddal (catch.NONFIN) [1], ddal (hold.NONFIN) [1], ddarllen (read.NONFIN) [1], ddatganiadau (statements) [1], ddau (two.M) [1], ddawn (talent) [1], ddefnyddio (use.NONFIN) [1], ddeg (ten) [1], ddelweddau (images) [1], ddiddordeb (interest) [1], ddifa (eradicate.NONFIN) [1], ddifri (earnest) [1], ddifyr (interesting) [1], ddigwyddiad (incident) [1], ddilyn (follow.NONFIN) [1], ddisodli (displace.NONFIN) [1], ddiwrnod (day) [1], ddod (come) [1], ddŵr (water) [1], ddwy (two.F) [1], ddychmygus (imaginary) [1], ddychymyg (imagination) [1], ddyddiadur (diary) [1], ddylanwad (influence) [1], ddylsen (should.3PL.CONDIT) [1], de (know.2S) [1], dechrau (start.NONFIN) [1], defaid (sheep) [1], defnydd (use) [1], deifio (dive.NONFIN) [1], deud (tell.NONFIN) [1], diawlaid (devils) [1], dibynnu (depend.NONFIN) [1], di_ddim (insignificant) [1], diddordebau (interests) [1], difyr (interesting) [1], digon (enough) [1], dir (land) [1], diweddar (recent) [1], dlodaidd (poorly) [1], do (yes) [1], doedd (be.3S.IMP.NEG) [1], do'n (be.1S.IMP.NEG) [1], draddodi (deliver.NONFIN) [1], draddodwr (speaker) [1], draed (feet) [1], draenio (drain.NONFIN) [1], draethu (speak.NONFIN) [1], dreifar (driver) [1], dri (three.M) [1], dripiau (trips) [1], drws (door) [1], duwedd (God) [1], dw (know.2S) [1], dwmffat (funnel) [1], dwy (two.F) [1], dwyrain (east) [1], dyddiau (days) [1], dyfu (grow.NONFIN) [1], e (PRON.3SM) [1], ecoleg (ecology) [1], ecolegol (ecological) [1], edrych (look.NONFIN) [1], effaith (effect) [1], effeithiau (effects) [1], efo (carry.NONFIN) [1], ei_gilydd (each_other) [1], ein (POSS.1PL) [1], eistedd (sit.NONFIN) [1], eitha (quite) [1], eithriadol (extreme) [1], eithriadol (exceptional) [1], elyn (enemy) [1], Enlli (Enlli) [1], ennill (win.NONFIN) [1], enw (name) [1], enwedig (particular) [1], enwedig (special) [1], eog (salmon) [1], er (IM) [1], er (although) [1], erbyn (by) [1], erioed (ever) [1], Eryri (Snowdonia) [1], esblygu (evolve.NONFIN) [1], fachu (grab.NONFIN) [1], fain (thin) [1], falch (PRON.1S) [1], falle (perhaps) [1], fân (small) [1], fanwl (exact) [1], fanylder (precision) [1], fasai (be.3S.CONDIT) [1], faswn (be.1S.CONDIT) [1], fechan (small) [1], fechan (mate) [1], fedra (can.1S.NONPAST) [1], fedran (can.3PL.NONPAST) [1], Fercher (Wednesday) [1], fesur (measure.NONFIN) [1], fewn (in) [1], fewnol (inner) [1], feysydd (areas) [1], fflydlif (flood) [1], Ffrangeg (French) [1], fod (be.NONFIN) [1], fodolaeth (existence) [1], frest (chest) [1], fy (POSS.1S) [1], fydda (be.1S.FUT) [1], fynydd (mountain) [1], fyswn (be.1S.CONDIT) [1], fyw (alive) [1], gacen (cake) [1], gadw (keep.NONFIN) [1], gafael (hold) [1], gall (sensible) [1], gall (sane) [1], gan (by) [1], gardiau (cards) [1], gario (go.NONFIN) [1], garw (rough) [1], geg (mouth) [1], gen (with) [1], gerrig (stones) [1], gerrynt (current) [1], giât (gate) [1], ginio (dinner) [1], glo (coal) [1], glwyd (gate) [1], glywed (hear.NONFIN) [1], gofio (remember.NONFIN) [1], gogledd (north) [1], golau (light) [1], golwg (look) [1], gorffennol (past) [1], gorllewinol (westerly) [1], gosod (place.NONFIN) [1], graig (rock) [1], griwiau (crews) [1], gweddol (quite) [1], gweiriau (grasses) [1], gweithio (work.NONFIN) [1], gwell (better) [1], gwirionedd (truth) [1], gwlyb (wet) [1], gwrachod (witches) [1], gwrando (listen.NONFIN) [1], gwreiddiol (original) [1], gwthio (push.NONFIN) [1], gwybod (know.2S) [1], gwybodaeth (information) [1], gwybodaeth (knowledge) [1], gwych (excellent) [1], gyd (all) [1], gyda (with) [1], gyfanrwydd (entirety) [1], gyfiawnhau (justify.NONFIN) [1], gyflawni (achieve.NONFIN) [1], gyfle (chance) [1], gyflogedig (employed) [1], gymdeithas (society) [1], gymeriadau (characters) [1], Gymreig (Welsh) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gymuned (community) [1], gymunedau (communities) [1], gyn (devilish) [1], gynharach (TAG) [1], gynnar (early) [1], gynno (with.1S) [1], gynnyn (with.3PL) [1], gynnyrch (produce) [1], gyrsiau (courses) [1], gythraul (devil) [1], gythreulig (PRT) [1], gythreulig (devillish) [1], hafn (crevasse) [1], hanesyddol (historical) [1], hatebion (answers) [1], heibio (past) [1], hel (collect.NONFIN) [1], holi (ask.NONFIN) [1], holl (whole) [1], hongian (hand.NONFIN) [1], hongian (hang.NONFIN) [1], hwyl (fun) [1], hyd (length) [1], Hydref (October) [1], hyn (and) [1], hynod (extraordinary) [1], i (mate) [1], i (PRT) [1], i (of) [1], iddyn (to.3PL) [1], ieithegol (linguistic) [1], Iesu (Jesus) [1], i_gyd (all) [1], i_lawr (down) [1], i_mewn (in) [1], innau (PRON.1S) [1], lai (more) [1], lai (smaller) [1], leia (least) [1], leoliadau (locations) [1], lici (like.NONFIN) [1], llall (TAG) [1], llathen (yard) [1], llathenni (yards) [1], lled (rather) [1], lleill (others) [1], Llên_Gwerin (Llên_Gwerin) [1], lleoedd (places) [1], llifo (flow.NONFIN) [1], lliwgar (colourful) [1], lloc (enclosure) [1], Lloegr (England) [1], llosgi (burn.NONFIN) [1], llun (picture) [1], llwyr (absolute) [1], llwyr (total) [1], llygad (eye) [1], lond (full) [1], losgi (burn.NONFIN) [1], lythyrau (letters) [1], mae (be.3s.PRES) [1], mae (PRES.3S.PRES) [1], magu (bring_up.NONFIN) [1], maharan (ram) [1], mana (finest) [1], mathau (kinds) [1], mathemateg (mathematics) [1], meddai (say.1S.PAST) [1], Medi (September) [1], mesuriadau (measurements) [1], mhobman (everywhere) [1], milltir (mile) [1], mlynedd (year) [1], munud (minute) [1], mwnci (monkey) [1], mwy (DET) [1], mwynhau (enjoy.NONFIN) [1], myn (by) [1], mynach (monk) [1], mynachlogydd (monasteries) [1], mynachod (monks) [1], mynd (be.PRES.REL) [1], na (NEG) [1], nabod (know.NONFIN) [1], naddo (no) [1], naturiol (natural) [1], naw (nine) [1], neb (nobody) [1], nesa (next) [1], neu (project) [1], newid (change.NONFIN) [1], newydd (newly) [1], ngheg (mouth) [1], nodiadau (notes) [1], nodlyfr (notebook) [1], nofio (swim.NONFIN) [1], nos (night) [1], nosau (nights) [1], nychymyg (imagination) [1], o (be.2S.IMP) [1], o (rather) [1], o (PRON.2S) [1], o (PRT) [1], oddi_ar (from) [1], oedden (be.1PL.IMP) [1], oeddwn (be.1S.IMP) [1], oedran (age) [1], o_flaen (before) [1], ôl (back) [1], olion (traces) [1], olygfa (view) [1], oriau (hours) [1], ormod (too_much) [1], o't (be.2S.IMP) [1], ots (matter) [1], paratoad (preparation) [1], paratoi (prepare.NONFIN) [1], pawb (everybody) [1], pentre (village) [1], phopeth (everything) [1], pitw (tiny) [1], Plas (Plas) [1], pobl (earlier) [1], pres (money) [1], pridd (earth) [1], procio (prod.NONFIN) [1], projectau (projects) [1], pumdegau (fifties) [1], pump (five) [1], pwll (pool) [1], pwy (who) [1], pysgodyn (fish) [1], raddau (degrees) [1], reportio (report.NONFIN) [1], rhaffu (string.NONFIN) [1], rhefru (rant.NONFIN) [1], rheolaeth (control) [1], rhoid (put.NONFIN) [1], rhwng (between) [1], rhyfel (war) [1], rhyg (rye) [1], roid (give.NONFIN) [1], roth (give.3S.PAST) [1], Sadwrn (Saturday) [1], saethu (shoot.NONFIN) [1], sail (foundation) [1], saith (seven) [1], sbelan (spell) [1], sefyllfa (situation) [1], seiliedig (on) [1], sêr (stars) [1], seryddol (astronomical) [1], seryddwr (astronomer) [1], sgubo (sweep.NONFIN) [1], sgwrs (talk) [1], sgwrs (chat) [1], sicr (certain) [1], sôn (mention) [1], stafell (room) [1], straewr (storyteller) [1], straewr (story_teller) [1], stretsio (stretch.NONFIN) [1], sychach (drier) [1], sydd (of) [1], sylwi (notice.NONFIN) [1], symptomau (symptoms) [1], symud (move.NONFIN) [1], synnwn (wonder.1S.NONPAST) [1], synnwyr (sense) [1], ta (PRT) [1], ta (then) [1], taith (trip) [1], tanseilio (undermine.NONFIN) [1], tarddiadau (derivations) [1], tarfu (disturb.NONFIN) [1], thir (land) [1], ti (be.NONFIN) [1], ticio (tick.NONFIN) [1], timod (people) [1], tonyddu (wave.NONFIN) [1], torri (break.NONFIN) [1], tra (while) [1], traddodi (deliver.NONFIN) [1], traddodwyr (speakers) [1], traeth (beach) [1], tridegau (and) [1], troedfedd (foot) [1], troi (turn.NONFIN) [1], trydan (electricity) [1], tu (side) [1], tueddol (tending) [1], twmffat (funnel) [1], tyddynod (homesteads) [1], tyner (mild) [1], tyrd (come.2S.IMPER) [1], tywydd (weather) [1], uchder (height) [1], uchel (high) [1], uffern (hell) [1], uffernol (hellish) [1], unigol (individual) [1], union (exact) [1], uwch (higher) [1], waelod (bottom) [1], waglaw (empty_handed) [1], waith (work) [1], watsied (watch.NONFIN) [1], weddol (quite) [1], wedyn (after) [1], weledigaeth (vision) [1], weledigaethau (thirties) [1], weli (see.2S.NONPAST) [1], wely (bed) [1], wlyb (wet) [1], wneith (do.3S.NONPAST) [1], wnes (do.1S.PAST) [1], wraig (wife) [1], wreiddiol (original) [1], wrth (by) [1], wrth_gwrs (TAG) [1], wybod (know.NONFIN) [1], wyddonol (scientific) [1], wyneb (face) [1], wynt (wind) [1], xx (talk) [1], y (POSS.2S) [1], y (people) [1], ydau (cereals) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], yli (see.2S.IMPER) [1], ym (in) [1], ymddeoliad (retirement) [1], ymdrin (deal.NONFIN) [1], ymhell (far) [1], ymlaen (to) [1], ymlaen (on) [1], ymwneud (deal.NONFIN) [1], yn (people) [1], yn (be.1S.PRES) [1], yn (based) [1], yna (then) [1], yna (here) [1], ynddo (in.3SM) [1], ynddyn (in.3PL) [1], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [1], yn_does (be.3S.PRES.NEG) [1], yng (POSS.1S) [1], yno (in.3SM) [1], yn_ôl (according_to) [1], yntau (or) [1], yn_tydy (be.3S.PRES.NEG) [1], yr (on) [1], ysgol (ladder) [1], Ysgol (School) [1], ystol (ladder.NONFIN) [1],

Words with language tag: cym&eng (520)

um (IM) [77], yeah (yeah) [74], er (IM) [64], oh (IM) [49], yeah () [16], just (just) [15], well (well) [15], oh () [13], bloody (bloody) [10], foy (boy) [4], Nebo (Nebo) [4], o_k (o_k) [4], um () [4], frame (frame) [3], fungi (fungi) [3], Gored_Beuno (Gored_Beuno) [3], grew (crew) [3], lot (lot) [3], off (off) [3], right (right) [3], ruddydendrons (ruddydendrons) [3], story (story) [3], aerial (aerial) [2], blaster (plaster) [2], boy (boy) [2], Clynnog (Clynnog) [2], ergot (ergot) [2], fap (map) [2], Hafod_y_Wern (Hafod_y_Wern) [2], hey (hey) [2], mmm (IM) [2], oh (oh) [2], stuff (stuff) [2], Tan_y_Bwlch (Tan_y_Bwlch) [2], top (top) [2], Aberdesach (Aberdesach) [1], acid (acid) [1], ah (IM) [1], ah () [1], Aran_Fawddwy (Aran_Fawddwy) [1], bacteria (bacteria) [1], Beddgelert () [1], Betws (Betws) [1], Betws_y_Coed (Betws_y_Coed) [1], brocess (process) [1], broject (project) [1], brotein (protein) [1], bus (bus) [1], Cader_Idris (Cader_Idris) [1], Charlie_One_Eye () [1], commando (commando) [1], course (course) [1], Crafwyn (Crafwyn) [1], damp (damp) [1], dear () [1], Dic_Motor_Coch (Dic_Motor_Coch) [1], drap (trap) [1], Drefor (Trefor) [1], Edward_Llwyd (Edward_Llwyd) [1], Elen (Elen) [1], Europe (Europe) [1], farm (farm) [1], fince_pies (mince_pies) [1], George (George) [1], George_Campbell (George_Campbell) [1], Gethin (Gethin) [1], Gethin_Evans (Gethin_Evans) [1], Glan_Clwyd (Glan_Clwyd) [1], Glynnog (Clynnog) [1], goffee (coffee) [1], gouple (couple) [1], gourse (course) [1], great (great) [1], grew (with) [1], hallelujah (hallelujah) [1], humour (humour) [1], income (income) [1], Lledr (Lledr) [1], matter (matter) [1], microphone (microphone) [1], mmm () [1], Moelwyn (Moelwyn) [1], Motor_Coch (Motor_Coch) [1], nice (nice) [1], N_V_C (N_V_C) [1], ooh () [1], ooh (IM) [1], ounce (ounce) [1], paranoia (paranoia) [1], patch (patch) [1], Paul (Paul) [1], Paul_Cox (Paul_Cox) [1], pedant (pedant) [1], pedantic (pedantic) [1], Penrallt (Penrallt) [1], Penrallt_Ucha (Penrallt_Ucha) [1], photochrom (photochrom) [1], plastic (plastic) [1], Pont_Lloc (Pont_Lloc) [1], post (post) [1], project (with) [1], quite (quite) [1], real (real) [1], Rhinogydd (Rhinogydd) [1], Rhiwlas (Rhiwlas) [1], Russia (Russia) [1], safe (safe) [1], stories (stories) [1], straight (straight) [1], style (style) [1], sudden (sudden) [1], sure (sure) [1], system (system) [1], temper (temper) [1], trigger (trigger) [1], trouble (trouble) [1], Waunfawr (Waunfawr) [1], well () [1], wow (wow) [1],

Words with language tag: eng (58)

blooming (blooming) [4], view (view) [4], over (over) [2], the (the) [2], there (there) [2], circulation (circulation) [1], current (current) [1], dangent (tangent) [1], day (day) [1], embellishments (embellishments) [1], funny (funny) [1], got (got) [1], hallucinations (hallucinations) [1], hill (hill) [1], I (I) [1], machine_gun (machine_gun) [1], moraine (moraine) [1], mountain (mountain) [1], nitty_gritty (nitty_gritty) [1], now (now) [1], of (of) [1], pillboxes (pillboxes) [1], property (property) [1], that's () [1], this () [1], using (using) [1], vernacular (vernacular) [1], was (was) [1], we (we) [1],

Words with language tag: eng+cym (1)

hand_io (hand.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

fusser9: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.