PATAGONIA - Patagonia3
Word frequency for speaker PIL

Words with language tag: cym (2444)

yn (PRT) [160], ie (yes.ADV) [88], mae (be.V.3S.PRES) [78], uh (er.IM) [77], a (and.CONJ) [70], ia (yes.ADV) [62], oedd (be.V.3S.IMPERF) [62], ni (we.PRON.1P) [59], yr (the.DET.DEF) [59], i (to.PREP) [56], nhw (they.PRON.3P) [52], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [47], y (the.DET.DEF) [40], wedi (after.PREP) [39], wel (well.IM) [34], dyna (that_is.ADV) [31], fo (he.PRON.M.3S) [27], o (of.PREP) [26], hi (she.PRON.F.3S) [25], yn (in.PREP) [25], ynde (isn't_it.IM) [25], ddim (not.ADV+SM) [24], mynd (go.V.INFIN) [24], ac (and.CONJ) [21], ond (but.CONJ) [21], achos (because.CONJ) [20], dan (be.V.1P.PRES) [20], wedyn (afterwards.ADV) [20], cael (get.V.INFIN) [17], hefyd (also.ADV) [17], o (he.PRON.M.3S) [17], oedden (be.V.3P.IMPERF) [16], ti (you.PRON.2S) [16], um (um.IM) [16], yma (here.ADV) [16], i (I.PRON.1S) [14], lot (lot.QUAN) [13], bobl (people.N.F.SG+SM) [12], dod (come.V.INFIN) [12], fan (place.N.MF.SG+SM) [12], mi (PRT.AFF) [12], ein (our.ADJ.POSS.1P) [11], iawn (very.ADV) [11], na (no.ADV) [10], fel (like.CONJ) [9], yna (there.ADV) [9], bod (be.V.INFIN) [8], de (be.IM+SM) [8], efo (with.PREP) [8], isio (want.N.M.SG) [8], mm (mm.IM) [8], oedden (be.V.1P.IMPERF) [8], pan (when.CONJ) [8], wyth (eight.NUM) [8], ar (on.PREP) [7], be (what.INT) [7], dysgu (teach.V.INFIN) [7], fi (I.PRON.1S+SM) [7], gobeithio (hope.V.INFIN) [7], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [7], maen (be.V.3P.PRES) [7], mam (mother.N.F.SG) [7], pethau (things.N.M.PL) [7], rhai (some.PRON) [7], ysgol (school.N.F.SG) [7], bob (each.PREQ+SM) [6], dros (over.PREP+SM) [6], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [6], fawr (big.ADJ+SM) [6], felly (so.ADV) [6], fod (be.V.INFIN+SM) [6], hen (old.ADJ) [6], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [6], popeth (everything.N.M.SG) [6], siŵr (sure.ADJ) [6], sy (be.V.3S.PRES.REL) [6], ydy (be.V.3S.PRES) [6], amser (time.N.M.SG) [5], byw (live.V.INFIN) [5], dw (be.V.1S.PRES) [5], erbyn (by.PREP) [5], mil (thousand.N.F.SG) [5], mwy (more.ADJ.COMP) [5], nain (grandmother.N.F.SG) [5], nawr (now.ADV) [5], neis (nice.ADJ) [5], oedden (be.V.13P.IMPERF) [5], rhaid (necessity.N.M.SG) [5], rhyfel (war.N.MF.SG) [5], wyt (be.V.2S.PRES) [5], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [5], yn_ôl (back.ADV) [5], â (with.PREP) [4], at (to.PREP) [4], ben (head.N.M.SG+SM) [4], capel (chapel.N.M.SG) [4], codi (lift.V.INFIN) [4], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [4], ddiolchgar (thankful.ADJ+SM) [4], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [4], e (he.PRON.M.3S) [4], fydden (be.V.3P.COND+SM) [4], gallu (be_able.V.INFIN) [4], gweld (see.V.INFIN) [4], gwybod (know.V.INFIN) [4], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [4], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [4], hyn (this.PRON.DEM.SP) [4], iawn (OK.ADV) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], i_lawr (down.ADV) [4], licio (like.V.INFIN) [4], na (PRT.NEG) [4], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [4], pedwar (four.NUM.M) [4], sut (how.INT) [4], wneud (make.V.INFIN+SM) [4], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [4], addysg (education.N.F.SG) [3], allan (out.ADV) [3], am (for.PREP) [3], ar_ôl (after.PREP) [3], barchus (respectful.ADJ+SM) [3], blynyddoedd (years.N.F.PL) [3], braidd (rather.ADV) [3], colli (lose.V.INFIN) [3], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [3], cyntaf (first.ORD) [3], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [3], ddod (come.V.INFIN+SM) [3], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [3], dim (not.ADV) [3], dim_byd (nothing.ADV) [3], doedden (be.V.3P.IMPERF.NEG) [3], draw (yonder.ADV) [3], dweud (say.V.INFIN) [3], dydd (day.N.M.SG) [3], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [3], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [3], fferm (farm.N.F.SG) [3], ffermio (farm.V.INFIN) [3], fy (my.ADJ.POSS.1S) [3], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [3], gorau (best.ADJ.SUP) [3], hela (hunt.V.INFIN) [3], helpu (help.V.INFIN) [3], hyfryd (delightful.ADJ) [3], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], Indiaid (name) [3], lawr (down.ADV) [3], misus (Mrs.N.F.SG) [3], neu (or.CONJ) [3], newid (change.V.INFIN) [3], nhad (father.N.M.SG+NM) [3], ofnadwy (terrible.ADJ) [3], parchu (respect.V.INFIN) [3], plant (child.N.M.PL) [3], pres (money.N.M.SG) [3], taid (grandfather.N.M.SG) [3], te (tea.N.M.SG) [3], tsiawns (chance.N.F.SG) [3], un (one.NUM) [3], wlad (country.N.F.SG+SM) [3], arall (other.ADJ) [2], bach (small.ADJ) [2], bell (far.ADJ+SM) [2], bethau (things.N.M.PL+SM) [2], beth_bynnag (anyway.ADV) [2], blant (child.N.M.PL+SM) [2], buasai (be.V.3S.PLUPERF) [2], buaswn (be.V.1S.PLUPERF) [2], byd (world.N.M.SG) [2], canol (middle.N.M.SG) [2], cant (hundred.N.M.SG) [2], chwmni (company.N.M.SG+AM) [2], cymdeithas (society.N.F.SG) [2], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [2], dad (father.N.M.SG+SM) [2], ddaethon (come.V.3P.PAST+SM) [2], ddi (she.PRON.F.3S) [2], disgwyl (expect.V.INFIN) [2], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], dri (three.NUM.M+SM) [2], dy (your.ADJ.POSS.2S) [2], dylsen (ought_to.V.3P.PLUPERF) [2], ein_gilydd (each_other.PRON.1P) [2], eleni (this year.ADV) [2], eraill (others.PRON) [2], eto (again.ADV) [2], ffeindio (find.V.INFIN) [2], ffrind (friend.N.M.SG) [2], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [2], fysa (finger.V.3S.PRES+SM) [2], gwartheg (cattle.N.M.PL) [2], gwneud (make.V.INFIN) [2], heddiw (today.ADV) [2], hel (collect.V.INFIN) [2], hir (long.ADJ) [2], hôl (track.N.M.SG+H) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hwylus (convenient.ADJ) [2], hynny (that.PRON.DEM.SP) [2], i_fewn (in.PREP) [2], jam (jam.N.M.SG) [2], lle (place.N.M.SG) [2], lle (where.INT) [2], lwcus (lucky.ADJ) [2], man (place.N.MF.SG) [2], meddwl (think.V.INFIN) [2], merched (girl.N.F.PL) [2], methu (fail.V.INFIN) [2], mewn (in.PREP) [2], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oed (age.N.M.SG) [2], orsedd (Gorsedd.N.F.SG+SM) [2], Parch (name) [2], pawb (everyone.PRON) [2], perthyn (belong.V.INFIN) [2], pobl (people.N.F.SG) [2], ry (too.ADJ+SM) [2], saith_deg (seventy.NUM) [2], tad (father.N.M.SG) [2], teimlo (feel.V.INFIN) [2], trio (try.V.INFIN) [2], wahaniaeth (difference.N.M.SG+SM) [2], wahanol (different.ADJ+SM) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], Wladfa (name) [2], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [2], ymdrechu (strive.V.INFIN) [2], ymlaen (forward.ADV) [2], yr (that.PRON.REL) [2], adra (homewards.ADV) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], ardal (region.N.F.SG) [1], ar_gyfer (for.PREP) [1], arian (money.N.M.SG) [1], arnyn (on_them.PREP+PRON.3P) [1], banc (bank.N.M.SG) [1], bargen (bargain.N.F.SG) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], bellach (far.ADJ.COMP+SM) [1], bendigedig (wonderful.ADJ) [1], berffaith (perfect.ADJ+SM) [1], biti (pity.N.M.SG+SM) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], bore (morning.N.M.SG) [1], briodi (marry.V.INFIN+SM) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bwysig (important.ADJ+SM) [1], bydd (be.V.3S.FUT) [1], bydden (be.V.3P.COND) [1], byddet (be.V.2S.COND) [1], byth (never.ADV) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], Caerfyrddin (Carmarthen.NAME.PLACE) [1], canu (sing.V.INFIN) [1], capeli (chapels.N.M.PL) [1], cartref (home.N.M.SG) [1], ceir (cars.N.M.PL) [1], cerddau (songs.N.F.PL) [1], chwaer (sister.N.F.SG) [1], chwaith (neither.ADV) [1], chwe (six.NUM) [1], chwech (six.NUM) [1], cig (meat.N.M.SG) [1], cofio (remember.V.INFIN) [1], côr (choir.N.M.SG) [1], credu (believe.V.INFIN) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cydio (grip.V.INFIN) [1], cylch (circle.N.M.SG) [1], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [1], cyn (before.PREP) [1], cynta (first.ORD) [1], cyrraedd (arrive.V.2S.IMPER) [1], cystadleuol (competitive.ADJ) [1], da (good.ADJ) [1], dada (Daddy.N.M.SG) [1], dair (three.NUM.F+SM) [1], dan (under.PREP.[or].until.PREP+SM.[or].be.V.1P.PRES) [1], dau (two.NUM.M) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], dawel (quiet.ADJ+SM) [1], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], ddigalon (disheartened.ADJ+SM) [1], ddim_ond (only.ADV+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], ddos (dose.N.F.SG+SM) [1], ddwedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], defaid (sheep.N.F.PL) [1], deud (say.V.INFIN) [1], deuddeg (twelve.NUM) [1], di (you.PRON.2S+SM) [1], digon (enough.QUAN) [1], diolch (thank.V.INFIN) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], do (yes.ADV.PAST) [1], doeddwn (be.V.1S.IMPERF.NEG) [1], dorri (break.V.INFIN+SM) [1], drwm (heavy.ADJ+SM) [1], dŵad (come.V.INFIN) [1], dwy (two.NUM.F) [1], dyddiau (day.N.M.PL) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dyma (this_is.ADV) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], efallai (perhaps.CONJ) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], ennill (win.V.INFIN) [1], enw (name.N.M.SG) [1], er (er.IM) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], estron (foreigner.N.M.SG) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], farwodd (die.V.3S.PAST+SM) [1], fe (he.PRON.M.3S) [1], ffrindiau (friends.N.M.PL) [1], ffrwythau (fruits.N.M.PL) [1], fu (be.V.3S.PAST+SM) [1], fues (be.V.1S.PAST+SM) [1], fyglyd (clammy.ADJ+SM) [1], fynd (go.V.INFIN+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], gallwn (be_able.V.1P.IMPER) [1], ganu (sing.V.INFIN+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gen (with.PREP) [1], geni (be_born.V.INFIN) [1], gloch (bell.N.F.SG+SM) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gorsedd (Gorsedd.N.F.SG) [1], groesawus (welcoming.ADJ+SM) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwaith (work.N.M.SG) [1], gweithiais (work.V.1S.PAST) [1], Gwener (Friday.N.F.SG) [1], gwerth (value.N.M.SG.[or].sell.V.3S.PRES) [1], gwir (truth.N.M.SG) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], haeddu (deserve.V.INFIN) [1], haf (summer.N.M.SG) [1], handi (handy.ADJ) [1], hanes (story.N.M.SG) [1], heb (without.PREP) [1], heblaw (without.PREP) [1], hefo (with.PREP+H) [1], henach (old.ADJ.COMP) [1], het (hat.N.F.SG) [1], hogan (girl.N.F.SG) [1], hosbital (hospital.N.F.SG) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], hynna (that.PRON.DEM.SP) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], iaith (language.N.F.SG) [1], ifanc (young.ADJ) [1], jyst (just.ADV) [1], llawn (full.ADJ) [1], lloau (calf.N.M.PL) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], meddwl (thought.N.M.SG) [1], merch (girl.N.F.SG) [1], mister (mr.N.M.SG) [1], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [1], mor (so.ADV) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], na (than.CONJ) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], nag (than.CONJ) [1], naw (nine.NUM) [1], nawdegfed (ninetieth.ORD) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], nos (night.N.F.SG) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o (from.PREP) [1], oddi (from.PREP) [1], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [1], ofn (fear.N.M.SG) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], onibai (unless.CONJ) [1], os (if.CONJ) [1], paned (cupful.N.M.SG) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], parch (respect.N.M.SG) [1], pasbort (passport.N.M.SG) [1], penderfynu (decide.V.INFIN) [1], perthnasau (relations.N.F.PL) [1], peth (thing.N.M.SG) [1], petrol (petrol.N.M.SG) [1], plwc (pluck.N.M.SG) [1], prin (scarce.ADJ) [1], pump (five.NUM) [1], raid (necessity.N.M.SG+SM) [1], rhag (from.PREP) [1], rhai (some.PREQ) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhewi (freeze.V.INFIN) [1], rhyfedd (strange.ADJ) [1], rhyfeddodau (marvels.N.M.PL) [1], roedd (be.V.3S.IMPERF) [1], roedden (be.V.3P.IMPERF) [1], roid (give.V.INFIN+SM) [1], rŵan (now.ADV) [1], rydyn (be.V.3P.PRES) [1], ryw (some.PREQ+SM) [1], sach (sack.N.F.SG) [1], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [1], saer (carpenter.N.M.SG) [1], Saesneg (English.N.F.SG) [1], saith (seven.NUM) [1], sefodd (stand.V.3S.PAST) [1], siarad (talk.V.INFIN) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], sylweddoli (realise.V.INFIN) [1], tacluso (tidy.V.INFIN) [1], tair (three.NUM.F) [1], teisen (cake.N.F.SG) [1], teithio (travel.V.INFIN) [1], telefision (television.N.M.SG) [1], thad (father.N.M.SG+AM) [1], ticed (ticket.N.F.SG) [1], tlws (pretty.ADJ) [1], tra (while.CONJ) [1], traed (feet.N.MF.SG) [1], Treuddyn (name) [1], trwyn (nose.N.M.SG) [1], tua (towards.PREP) [1], tuag (towards.PREP) [1], un_deg (ten.NUM) [1], waith (time.N.F.SG+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], wraig (wife.N.F.SG+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrth_gwrs (of_course.ADV) [1], wyrion (grandson.N.M.PL) [1], y (that.PRON.REL) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], ymyl (edge.N.F.SG) [1], yndyfe (doesn't_it.IM) [1], yn_erbyn (against.PREP) [1], yno (there.ADV) [1], ysbryd (spirit.N.M.SG) [1], yw (be.V.3S.PRES) [1],

Words with language tag: cym&spa (89)

oh (oh.IM) [34], ah (ah.IM) [13], Bryn_Gwyn (name) [4], Gaiman (name) [4], Buenos_Aires (name) [2], Camwy (name) [2], Esquel (name) [2], Iago (name) [2], Llwyn_Celyn (name) [2], Talysarn (name) [2], Bariloche (name) [1], Batagonia (name) [1], Bethan_Dafydd (name) [1], Córdoba (name) [1], Corwen (name) [1], C_W_Jones (name) [1], Dylan_Davies (name) [1], Edryd (name) [1], Eleanor (name) [1], Enlli (name) [1], Griffiths (name) [1], Heulfryn_Lewis (name) [1], Lewis (name) [1], London_Bank (name) [1], Maes_yr (name) [1], Maes_yr_Haf (name) [1], Rawson (name) [1], Sioned (name) [1], Tomos_Huws_Parry (name) [1], Trelew (name) [1], Vaughan (name) [1], Wladfa (name) [1],

Words with language tag: eng (17)

to (to.PREP) [2], why (why.REL) [2], airport (airport.N.SG) [1], cave (cave.N.SG) [1], class (class.N.SG) [1], do (do.V.PRES) [1], effort (effort.N.SG) [1], go (go.V.INFIN) [1], governor (governor.N.SG) [1], luggage (luggage.N.SG) [1], president (president.N.SG) [1], that (that.DEM.FAR) [1], want (want.V.2SP.PRES) [1], wilderness (wilderness.N.SG) [1], you (you.PRON.SUB.2SP) [1],

Words with language tag: spa (10)

bueno (well.E) [1], cómo (how.INT) [1], cultura (culture.N.F.SG) [1], dice (tell.V.3S.PRES) [1], este (this.PRON.DEM.M.SG) [1], esto (this.PRON.DEM.NT.SG) [1], lástima (pity.N.F.SG) [1], qué (what.INT) [1], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [1], (yes.ADV) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.