PATAGONIA - Patagonia3
Instances of hyn for speaker PIL

52PIL+< i te (.) dan ni (y)n cael fan (h)yn ie .
  ito.PREP tetea.N.M.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ieyes.ADV .
  yes that we have here yes.
330PILwel &də dw i (y)n saith_deg wyth (.) erbyn hyn &=laugh .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT saith_degseventy.NUM wytheight.NUM erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  well, I'm seventy eight by now.
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
502PIL+< mae pethau wedi newid erbyn hyn ydyn .
  maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP newidchange.V.INFIN erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ydynbe.V.3P.PRES .
  things have changed by now, yes they have.
525PILdy(na) [//] dyna (ei)n hanes ni fan hyn yn BatagoniaCS .
  dynathat_is.ADV dynathat_is.ADV einour.ADJ.POSS.1P hanesstory.N.M.SG niwe.PRON.1P fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Batagonianame .
  that's our history here in Patagonia.
677PIL+< fan [/] fan hyn [//] fan hyn ydy (y)r uh (.) ein cymdeithas ni .
  fanplace.N.MF.SG+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM einour.ADJ.POSS.1P cymdeithassociety.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  our society is here.
677PIL+< fan [/] fan hyn [//] fan hyn ydy (y)r uh (.) ein cymdeithas ni .
  fanplace.N.MF.SG+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM einour.ADJ.POSS.1P cymdeithassociety.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  our society is here.
693PILond dan ni fan hyn +...
  ondbut.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  but we're here.
743PILond (dy)na fo erbyn hyn (.) wel dan ni (y)n mynd yn he(n) +/.
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT henold.ADJ .
  but there we go, by now we're getting old.
757PILnhw sy (y)n (gw)neud jyst yr eisteddfod yn TrelewCS ynde achos (.) fan hyn mae (y)r (.) mwy o Gymraeg [/] (.) yn y GaimanCS (.) mwy o Gymraeg .
  nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwneudmake.V.INFIN jystjust.ADV yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ynin.PREP Trelewname yndeisn't_it.IM achosbecause.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  it's them that only do the Eisteddfod in Trelew, isn't it because... here there's more Welsh, more Welsh.
763PILond uh uh (.) (dy)na fo erbyn hyn +...
  ondbut.CONJ uher.IM uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  but er, that's the way it is by now.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.