PATAGONIA - Patagonia3
Instances of iddyn for speaker PIL

90PILmae [/] mae o (y)n iawn iddyn nhw .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  it's ok for them.
93PILmae (y)n bargen iddyn nhw yndy .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT bargenbargain.N.F.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it's a bargain for them, yes.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
668PILdiolch iddyn nhw bo(d) ni (we)di cael y tsiawns ynde .
  diolchthanks.N.M.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  it's thanks to them that we had the chance, isn't it.
712PIL(d)oedden nhw (ddi)m yn gwybod i (.) sut i hela wedyn oedden nhw (y)n dod â cig a pethau felly iddyn nhw de .
  doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ito.PREP suthow.INT ito.PREP helahunt.V.INFIN wedynafterwards.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN âwith.PREP cigmeat.N.M.SG aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P debe.IM+SM .
  they didn't know how to hunt so they brought them meat and the like.
773PILdan ni (we)di &m mae [/] mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar iddyn nhw .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  we've... we have to be grateful to them.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.