PATAGONIA - Patagonia3
Instances of y for speaker PIL

67PILgobeithio fydd y +...
  gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF .
  hopefully the...
124PILy &bə bobl sy â addysg .
  ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL âwith.PREP addysgeducation.N.F.SG .
  educated people.
143PIL+< y governorE .
  ythe.DET.DEF governorgovernor.N.SG .
  the governor.
191PILy gorsedd .
  ythe.DET.DEF gorseddGorsedd.N.F.SG .
  the throne.
278PILa (.) gobeithio fydd y bobl sy (y)n dod yma .
  aand.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN ymahere.ADV .
  and hopefully the people who come here...
279PILfydden nhw (y)n mwynhau (.) y dyddiau yma yndyfe .
  fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT mwynhauenjoy.V.INFIN ythe.DET.DEF dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV yndyfedoesn't_it.IM .
  they'll enjoy their days here, eh?
319PILa wedyn (.) pan fydden ni isio dod adra (..) wel (dy)na fo mae (y)n dri dau neu dri o (y)r gloch yn y bore a [/] a dy(dy) (hy)nna byth &=laugh .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV panwhen.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P isiowant.N.M.SG dodcome.V.INFIN adrahomewards.ADV welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ynPRT drithree.NUM.M+SM dautwo.NUM.M neuor.CONJ drithree.NUM.M+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG aand.CONJ aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hynnathat.PRON.DEM.SP bythnever.ADV .
  and then, when we want to come home, well there we go, it's three... two or three o'clock in the morning and that's never...
365PILond uh wel fel mae (h)i oedd y (.) &ǀ pasbort ddim yn barod a pethau felly ac +...
  ondbut.CONJ uher.IM welwell.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF pasbortpassport.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT barodready.ADJ+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV acand.CONJ .
  but as it goes, the passport wasn't ready and things, and...
412PILoedd hi <wedi ffeindio> [//] wedi cwrdd â fo uh pan oedd y rhyfel (.) un_deg pedwar ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S uher.IM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M yndeisn't_it.IM .
  she met him during the war, (19)14 wasn't it?
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
419PIL+< ar y fferm .
  aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  on the farm.
433PIL+< y rhyfel ie ie ie (..) mm +...
  ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV mmmm.IM .
  the war, yeah, yeah.
439PILtaid a nain fi uh (.) nhw oedd y rhai cynta (y)n dod i [/] i (y)r GaimanCS .
  taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntafirst.ORD ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname .
  my grandparents, they were the first to come to the Gaiman.
447PILac uh (.) oedden nhw (y)n um (.) uh ar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n (y)n_ôl .
  acand.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT umum.IM uher.IM ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT yn_ôlback.ADV .
  and they... they came back after the war.
448PILar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n_ôl .
  ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV .
  they came back after the war.
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
464PILond dyna nhw oedd y rhai cyntaf yma (.) ia .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD ymahere.ADV iayes.ADV .
  but, there we go, they were the first here... yes.
506PILa mae isio dweud y gwir .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG dweudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  and people have to, really.
571PILar y fferm ia yn Llwyn_CelynCS .
  aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG iayes.ADV ynin.PREP Llwyn_Celynname .
  on the farm yes, at Llwyn Celyn.
584PILwel oedd y bobl i_gyd yn ffermio ynde .
  welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM i_gydall.ADJ ynPRT ffermiofarm.V.INFIN yndeisn't_it.IM .
  well, everybody was a farmer though.
587PIL<dod uh> [//] (.) edrych ar_ôl y lloau a roid bwyd i (y)r gwartheg a wel fel oedd hi ynde .
  dodcome.V.INFIN uher.IM edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF lloaucalf.N.M.PL aand.CONJ roidgive.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF gwarthegcattle.N.M.PL aand.CONJ welwell.IM fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S yndeisn't_it.IM .
  looking after the calves and feeding the cows and, well, how it was.
590PILachos oedd [//] doedd dim ceir amser hynny achos uh amser y rhyfel ynde .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG dimnot.ADV ceircars.N.M.PL amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP achosbecause.CONJ uher.IM amsertime.N.M.SG ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG yndeisn't_it.IM .
  because there weren't cars in that time because of the war eh?
592PILac uh (.) wel &o &o o(edde)n ni (we)di cael amser da ar y fferm .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG dagood.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  and... well I had a good time on the farm.
618PILac uh (.) yr un oedd yn ennill yr [//] y sach fach wedyn hwnnw oedd yr gorau .
  acand.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ennillwin.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF sachsack.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM wedynafterwards.ADV hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP .
  and the winner of the sach fach (little sack), he was the best.
642PILoedden nhw yn [/] yn y capel oedden nhw (y)n dysgu popeth (.) um xxx &s <sut uh (.) i> [/] (.) sut i fyw a sut i (.) i bod yn barchus efo bobl eraill a (.) wel a lot o bethau bach heblaw dysgu uh pethau yr ysgol ynde (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dysguteach.V.INFIN popetheverything.N.M.SG umum.IM suthow.INT uher.IM ito.PREP suthow.INT ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM aand.CONJ suthow.INT ito.PREP ito.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM efowith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON aand.CONJ welwell.IM aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ heblawwithout.PREP dysguteach.V.INFIN uher.IM pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG yndeisn't_it.IM iayes.ADV .
  they were in chapel, they taught everything, how to live and how to be respectful towards others... well, and a lot of little other things apart from teaching school things, yes.
654PIL+, bod hi wedi ymdrechu i [/] i [/] i (y)r plant y [/] y WladfaCS cael tsiawns (.) i cael addysg ynde (.) i cael addysg .
  bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF Wladfaname caelget.V.INFIN tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG yndeisn't_it.IM ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG .
  that she made an effort to give the settlement's children a chance to have an education, to have an education.
654PIL+, bod hi wedi ymdrechu i [/] i [/] i (y)r plant y [/] y WladfaCS cael tsiawns (.) i cael addysg ynde (.) i cael addysg .
  bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF Wladfaname caelget.V.INFIN tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG yndeisn't_it.IM ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG .
  that she made an effort to give the settlement's children a chance to have an education, to have an education.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
668PILdiolch iddyn nhw bo(d) ni (we)di cael y tsiawns ynde .
  diolchthanks.N.M.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  it's thanks to them that we had the chance, isn't it.
670PILwel dan ni (we)di cael y tsiawns i [/] (.) i ddysgu (..) ac wedyn (dy)na fo .
  welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP ito.PREP ddysguteach.V.INFIN+SM acand.CONJ wedynafterwards.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, we've had the chance to learn... so there we go.
673PILmi gweithiais yn y banc (.) y (.) London_BankCS (.) am (.) deuddeg mlynedd .
  miPRT.AFF gweithiaiswork.V.1S.PAST ynin.PREP ythe.DET.DEF bancbank.N.M.SG ythe.DET.DEF London_Bankname amfor.PREP deuddegtwelve.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM .
  I worked in the bank... the London bank... for twelve years.
673PILmi gweithiais yn y banc (.) y (.) London_BankCS (.) am (.) deuddeg mlynedd .
  miPRT.AFF gweithiaiswork.V.1S.PAST ynin.PREP ythe.DET.DEF bancbank.N.M.SG ythe.DET.DEF London_Bankname amfor.PREP deuddegtwelve.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM .
  I worked in the bank... the London bank... for twelve years.
703PILwel &d &d dw i (y)n credu na lwcus am y bobl oedd yn byw yma fel (..) be (fy)sa ti (y)n dweud ?
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG lwcuslucky.ADJ amfor.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT bywlive.V.INFIN ymahere.ADV fellike.CONJ bewhat.INT fysafinger.V.3S.PRES+SM tiyou.PRON.2S ynPRT dweudsay.V.INFIN ?
  well I think it's lucky for the people who lived here like... what would you say?
719PIL<mae o> [///] oedd y [/] oedd y +/.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF .
  it was, it was...
719PIL<mae o> [///] oedd y [/] oedd y +/.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF .
  it was, it was...
757PILnhw sy (y)n (gw)neud jyst yr eisteddfod yn TrelewCS ynde achos (.) fan hyn mae (y)r (.) mwy o Gymraeg [/] (.) yn y GaimanCS (.) mwy o Gymraeg .
  nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwneudmake.V.INFIN jystjust.ADV yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ynin.PREP Trelewname yndeisn't_it.IM achosbecause.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  it's them that only do the Eisteddfod in Trelew, isn't it because... here there's more Welsh, more Welsh.
776PILoedd o (y)n helpu (.) mwy nag oedd o gallu (..) ar y bobl .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT helpuhelp.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP nagthan.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S gallube_able.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM .
  he helped people more than he could.
784PILonibai &k y capel (bua)sai ddim_byd yma .
  onibaiunless.CONJ ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG buasaibe.V.3S.PLUPERF ddim_bydnothing.ADV+SM ymahere.ADV .
  if it weren't for the chapel, there wouldn't be anything here.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.