PATAGONIA - Patagonia3
Instances of dod for speaker PIL

177PILcyrraedd BarilocheCS dod i EsquelCS ac i_lawr yma .
  cyrraeddarrive.V.2S.IMPER Barilochename dodcome.V.INFIN ito.PREP Esquelname acand.CONJ i_lawrdown.ADV ymahere.ADV .
  arrive at Bariloche, go to Esquel then down here.
278PILa (.) gobeithio fydd y bobl sy (y)n dod yma .
  aand.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN ymahere.ADV .
  and hopefully the people who come here...
297PILydy dy ffrind EnlliCS yn dod efo ni i (y)r eisteddfod .
  ydybe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S ffrindfriend.N.M.SG Enlliname ynPRT dodcome.V.INFIN efowith.PREP niwe.PRON.1P ito.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  is your friend Enlli coming with you to the Eisteddfod?
299PILohCS &n ydy hi ddim yn dod (.) uh +...
  ohoh.IM ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT dodcome.V.INFIN uher.IM .
  oh isn't she coming, um...
304PILmae (y)n dod dydd Sadwrn .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT dodcome.V.INFIN dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG .
  she's coming on Saturday.
319PILa wedyn (.) pan fydden ni isio dod adra (..) wel (dy)na fo mae (y)n dri dau neu dri o (y)r gloch yn y bore a [/] a dy(dy) (hy)nna byth &=laugh .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV panwhen.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P isiowant.N.M.SG dodcome.V.INFIN adrahomewards.ADV welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ynPRT drithree.NUM.M+SM dautwo.NUM.M neuor.CONJ drithree.NUM.M+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG aand.CONJ aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hynnathat.PRON.DEM.SP bythnever.ADV .
  and then, when we want to come home, well there we go, it's three... two or three o'clock in the morning and that's never...
439PILtaid a nain fi uh (.) nhw oedd y rhai cynta (y)n dod i [/] i (y)r GaimanCS .
  taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntafirst.ORD ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname .
  my grandparents, they were the first to come to the Gaiman.
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
479PILcyn dod allan .
  cynbefore.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV .
  before coming out.
587PIL<dod uh> [//] (.) edrych ar_ôl y lloau a roid bwyd i (y)r gwartheg a wel fel oedd hi ynde .
  dodcome.V.INFIN uher.IM edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF lloaucalf.N.M.PL aand.CONJ roidgive.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF gwarthegcattle.N.M.PL aand.CONJ welwell.IM fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S yndeisn't_it.IM .
  looking after the calves and feeding the cows and, well, how it was.
712PIL(d)oedden nhw (ddi)m yn gwybod i (.) sut i hela wedyn oedden nhw (y)n dod â cig a pethau felly iddyn nhw de .
  doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ito.PREP suthow.INT ito.PREP helahunt.V.INFIN wedynafterwards.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN âwith.PREP cigmeat.N.M.SG aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P debe.IM+SM .
  they didn't know how to hunt so they brought them meat and the like.
717PILoedd rhai o (y)r plant yn dod i (y)r capel (..) a wedi dysgu Cymraeg xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rhaisome.PRON oof.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG aand.CONJ wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  some of the children came to the chapel... and had learnt Welsh.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.