PATAGONIA - Patagonia3
Instances of lot for speaker PIL

31PILwel ti (y)n gwybod uh dan ni (ddi)m wedi cael lot o jam (e)leni achos um (.) mi r(oedd) +/.
  welwell.IM tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP jamjam.N.M.SG elenithis year.ADV achosbecause.CONJ umum.IM miPRT.AFF roeddbe.V.3S.IMPERF .
  well you know, we haven't had much jam lately because, um...
100PILmae (y)na lot o bobl yn siarad Cymraeg eto er mae (y)r cymdeithas yn mynd lawr a lawr tra mae (y)r hen bobl yn mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG etoagain.ADV erer.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV aand.CONJ lawrdown.ADV trawhile.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  there are still many people who speak Welsh but society is going downhill as old people leave it.
122PILa maen nhw &b [//] <maen nhw yn parchu> [/] maen nhw yn parchu lot o (y)r Cymry hefyd uh .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT parchurespect.V.INFIN maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT parchurespect.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP yrthe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL hefydalso.ADV uher.IM .
  and they respect a lot of the Welsh as well.
345PILohCS mae lot o (ei)n ffrindiau ni wedi mynd yn_erbyn ni ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P ffrindiaufriends.N.M.PL niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yn_erbynagainst.PREP niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  oh, a lot of our friends have gone against us.
463PILia oedd (y)na lot o rhai xxx oedd (y)na lot o +//.
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP rhaisome.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP .
  yeah there were many
463PILia oedd (y)na lot o rhai xxx oedd (y)na lot o +//.
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP rhaisome.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP .
  yeah there were many
504PILyr hen Gymry wedi ymdrechu yn fawr iawn a wedi crio lot yma (he)fyd .
  yrthe.DET.DEF henold.ADJ GymryWelsh_people.N.M.PL+SM wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aand.CONJ wediafter.PREP criocry.V.INFIN lotlot.QUAN ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  the old Welsh settlers made a lot of effort and shed a lot of tears here too.
642PILoedden nhw yn [/] yn y capel oedden nhw (y)n dysgu popeth (.) um xxx &s <sut uh (.) i> [/] (.) sut i fyw a sut i (.) i bod yn barchus efo bobl eraill a (.) wel a lot o bethau bach heblaw dysgu uh pethau yr ysgol ynde (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dysguteach.V.INFIN popetheverything.N.M.SG umum.IM suthow.INT uher.IM ito.PREP suthow.INT ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM aand.CONJ suthow.INT ito.PREP ito.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM efowith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON aand.CONJ welwell.IM aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ heblawwithout.PREP dysguteach.V.INFIN uher.IM pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG yndeisn't_it.IM iayes.ADV .
  they were in chapel, they taught everything, how to live and how to be respectful towards others... well, and a lot of little other things apart from teaching school things, yes.
691PIL+< mae hwnna (y)n wneud lot o wahaniaeth [///] yndy mae o (y)n lot o wahaniaeth .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM .
  that makes a big difference, yes it's a big difference.
691PIL+< mae hwnna (y)n wneud lot o wahaniaeth [///] yndy mae o (y)n lot o wahaniaeth .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM .
  that makes a big difference, yes it's a big difference.
731PILuh oedd lot o +...
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF lotlot.QUAN oof.PREP .
  there were many...
742PIL<dan ni> [/] dan ni (we)di colli lot o bethau .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP collilose.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM .
  we've lost a lot.
775PILa lot o bobl oedd yma (h)efyd yn [//] yn yn trio eu gorau i &i codi (ei)n ysbryd ni (.) fel (..) Parch IagoCS (.) IagoCS uh (..) VaughanCS ynde .
  aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV hefydalso.ADV ynPRT ynPRT ynPRT triotry.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP codilift.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P ysbrydspirit.N.M.SG niwe.PRON.1P fellike.CONJ Parchname Iagoname Iagoname uher.IM Vaughanname yndeisn't_it.IM .
  and a lot of people who were here as well, tried their best to lift our spirits, like Reverend Iago Vaughan.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.