PATAGONIA - Patagonia3
Instances of achos for speaker PIL

31PILwel ti (y)n gwybod uh dan ni (ddi)m wedi cael lot o jam (e)leni achos um (.) mi r(oedd) +/.
  welwell.IM tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP jamjam.N.M.SG elenithis year.ADV achosbecause.CONJ umum.IM miPRT.AFF roeddbe.V.3S.IMPERF .
  well you know, we haven't had much jam lately because, um...
164PIL+< achos .
  achosbecause.CONJ .
  because.
281PILachos uh (.) mae [//] dan ni (y)n bell o (ei)n_gilydd .
  achosbecause.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT bellfar.ADJ+SM oof.PREP ein_gilyddeach_other.PRON.1P .
  because there's, we're far from each other.
292PILachos ti [//] wyt ti yn yr airportE a wedi disgwyl fan (y)na .
  achosbecause.CONJ tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynin.PREP yrthe.DET.DEF airportairport.N.SG aand.CONJ wediafter.PREP disgwylexpect.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  because you're in the airport, having waited there.
318PILachos mae (y)n mynd dros uh (.) mwy na canol nos .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM uher.IM mwymore.ADJ.COMP na(n)or.CONJ canolmiddle.N.M.SG nosnight.N.F.SG .
  because it goes on past, er, midnight.
362PILo(eddw)n i (we)di meddwl mynd eleni (h)efyd achos <oedd um (..) <rhag ofn> [=! whispers]> [//] oedd Dylan_DaviesCS xxx yn &m (.) isio fi uh +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN elenithis year.ADV hefydalso.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF umum.IM rhagfrom.PREP ofnfear.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Daviesname ynPRT isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  I thought of going this year as well because... Dylan Davies wanted me to, er...
404PILachos mae (y)r blynyddoedd (y)n mynd a <dan ni ddim> [/] dan ni ddim yn teimlo fel mynd pan bydden ni (y)n (h)enach (.) ynde .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P ynPRT henachold.ADJ.COMP yndeisn't_it.IM .
  because the years are passing by and we won't feel like going when we're older, will we?
410PIL+< achos o(edd) +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF .
  because...
411PILachos mam [//] oedd mam yn dŵad o [/] o Caerfyrddin a mi ddoth yma yn uh mil naw cant dau_ddeg chwech (.) i briodi fy nhad .
  achosbecause.CONJ mammother.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT dŵadcome.V.INFIN oof.PREP ofrom.PREP CaerfyrddinCarmarthen.NAME.PLACE aand.CONJ miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM ymahere.ADV ynPRT uher.IM milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG dau_ddegtwenty.NUM chwechsix.NUM ito.PREP briodimarry.V.INFIN+SM fymy.ADJ.POSS.1S nhadfather.N.M.SG+NM .
  because Mum came from Carmarthen and she came here in 1926 to marry my father.
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
450PILachos <oedd hi> [/] oedd hi (y)n ddigalon iawn arnyn nhw (y)n cyrraedd yma +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ddigalondisheartened.ADJ+SM iawnvery.ADV arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN ymahere.ADV .
  because they were very upset indeed arriving here.
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
580PILia xxx achos xxx capel Bryn_GwynCS a ysgol Bryn_GwynCS oedden ni (y)n mynd pan oedden ni (y)n blant .
  iayes.ADV achosbecause.CONJ capelchapel.N.M.SG Bryn_Gwynname aand.CONJ ysgolschool.N.F.SG Bryn_Gwynname oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  because we went to Bryn Gwyn Chapel and Bryn Gwyn School when we were children.
590PILachos oedd [//] doedd dim ceir amser hynny achos uh amser y rhyfel ynde .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG dimnot.ADV ceircars.N.M.PL amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP achosbecause.CONJ uher.IM amsertime.N.M.SG ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG yndeisn't_it.IM .
  because there weren't cars in that time because of the war eh?
590PILachos oedd [//] doedd dim ceir amser hynny achos uh amser y rhyfel ynde .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG dimnot.ADV ceircars.N.M.PL amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP achosbecause.CONJ uher.IM amsertime.N.M.SG ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG yndeisn't_it.IM .
  because there weren't cars in that time because of the war eh?
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
711PILachos (d)oedden nhw (ddi)m yn gallu hela .
  achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN helahunt.V.INFIN .
  because they couldn't hunt.
713PILachos oedden nhw (y)n hela (.) ac yn helpu nhw (.) dipyn (h)efyd .
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT helahunt.V.INFIN acand.CONJ ynPRT helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P dipynlittle_bit.N.M.SG+SM hefydalso.ADV .
  because they hunted... and helped them a bit too.
715PILachos oedden nhw yn uh +...
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT uher.IM .
  because they er...
757PILnhw sy (y)n (gw)neud jyst yr eisteddfod yn TrelewCS ynde achos (.) fan hyn mae (y)r (.) mwy o Gymraeg [/] (.) yn y GaimanCS (.) mwy o Gymraeg .
  nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwneudmake.V.INFIN jystjust.ADV yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ynin.PREP Trelewname yndeisn't_it.IM achosbecause.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  it's them that only do the Eisteddfod in Trelew, isn't it because... here there's more Welsh, more Welsh.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.