PATAGONIA - Patagonia3
Instances of uh for speaker PIL

31PILwel ti (y)n gwybod uh dan ni (ddi)m wedi cael lot o jam (e)leni achos um (.) mi r(oedd) +/.
  welwell.IM tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP jamjam.N.M.SG elenithis year.ADV achosbecause.CONJ umum.IM miPRT.AFF roeddbe.V.3S.IMPERF .
  well you know, we haven't had much jam lately because, um...
39PILuh (.) dan ni &d methu bod heb jam a teisen beth_bynnag .
  uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P methufail.V.INFIN bodbe.V.INFIN hebwithout.PREP jamjam.N.M.SG aand.CONJ teisencake.N.F.SG beth_bynnaganyway.ADV .
  er we can't go without jam and cake anyway.
69PILohCS <mae o (y)n xxx> [///] wel uh ein pres ni sy (dd)im gwerth hefyd ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT welwell.IM uher.IM einour.ADJ.POSS.1P presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM gwerthvalue.N.M.SG.[or].sell.V.3S.PRES hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM .
  oh it's er our money, it's worthless too, isn't it?
74PIL<mae (y)r> [/] mae (y)r uh ticed ar yr [/] (.) yr +...
  maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM ticedticket.N.F.SG aron.PREP yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  the aeroplane ticket...
82PIL&dɛ uh mae pres ni +...
  uher.IM maebe.V.3S.PRES presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P .
  er our money...
83PILuh oedd o (y)n iawn yn yr uh nawdegfed xxx .
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM nawdegfedninetieth.ORD .
  er it was ok in the nineties.
83PILuh oedd o (y)n iawn yn yr uh nawdegfed xxx .
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM nawdegfedninetieth.ORD .
  er it was ok in the nineties.
110PILohCS xxx fel mae e yn [/] yn bob uh mm uh +...
  ohoh.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S ynPRT ynin.PREP bobeach.PREQ+SM uher.IM mmmm.IM uher.IM .
  oh that's how it is in every...
110PILohCS xxx fel mae e yn [/] yn bob uh mm uh +...
  ohoh.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S ynPRT ynin.PREP bobeach.PREQ+SM uher.IM mmmm.IM uher.IM .
  oh that's how it is in every...
122PILa maen nhw &b [//] <maen nhw yn parchu> [/] maen nhw yn parchu lot o (y)r Cymry hefyd uh .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT parchurespect.V.INFIN maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT parchurespect.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP yrthe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL hefydalso.ADV uher.IM .
  and they respect a lot of the Welsh as well.
228PILxxx &n mae merch ti yn uh yn CamwyCS heddiw siŵr yndy ?
  maebe.V.3S.PRES merchgirl.N.F.SG tiyou.PRON.2S ynPRT uher.IM ynin.PREP Camwyname heddiwtoday.ADV siŵrsure.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  your daughter's in Camwy today surely, isn't she?
267PILmae (y)r uh SionedCS uh (.) yn ffrind uh +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM Sionedname uher.IM ynPRT ffrindfriend.N.M.SG uher.IM .
  Sioned is a...
267PILmae (y)r uh SionedCS uh (.) yn ffrind uh +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM Sionedname uher.IM ynPRT ffrindfriend.N.M.SG uher.IM .
  Sioned is a...
267PILmae (y)r uh SionedCS uh (.) yn ffrind uh +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM Sionedname uher.IM ynPRT ffrindfriend.N.M.SG uher.IM .
  Sioned is a...
273PIL&ab uh +/.
  uher.IM .
  and er...
275PILac uh wel (dy)na fo ynde .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  and, er, well there we go eh.
277PILac uh &n trio ein gorau i wneud bob peth dros bobl .
  acand.CONJ uher.IM triotry.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bobeach.PREQ+SM peththing.N.M.SG drosover.PREP+SM boblpeople.N.F.SG+SM .
  and we try our best to do things for people.
281PILachos uh (.) mae [//] dan ni (y)n bell o (ei)n_gilydd .
  achosbecause.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT bellfar.ADJ+SM oof.PREP ein_gilyddeach_other.PRON.1P .
  because there's, we're far from each other.
290PILuh ia yndy yndy .
  uher.IM iayes.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is, it is.
299PILohCS &n ydy hi ddim yn dod (.) uh +...
  ohoh.IM ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT dodcome.V.INFIN uher.IM .
  oh isn't she coming, um...
318PILachos mae (y)n mynd dros uh (.) mwy na canol nos .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM uher.IM mwymore.ADJ.COMP na(n)or.CONJ canolmiddle.N.M.SG nosnight.N.F.SG .
  because it goes on past, er, midnight.
332PILdw i ddim yn gallu sylweddoli (.) uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN sylweddolirealise.V.INFIN uher.IM .
  I can't realise, er...
357PILond uh uh (e)fallai bod dim plwc &=laugh ie ie .
  ondbut.CONJ uher.IM uher.IM efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN dimnot.ADV plwcpluck.N.M.SG ieyes.ADV ieyes.ADV .
  but, er... maybe they don't have enough get-up-and-go... yes, yes.
357PILond uh uh (e)fallai bod dim plwc &=laugh ie ie .
  ondbut.CONJ uher.IM uher.IM efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN dimnot.ADV plwcpluck.N.M.SG ieyes.ADV ieyes.ADV .
  but, er... maybe they don't have enough get-up-and-go... yes, yes.
362PILo(eddw)n i (we)di meddwl mynd eleni (h)efyd achos <oedd um (..) <rhag ofn> [=! whispers]> [//] oedd Dylan_DaviesCS xxx yn &m (.) isio fi uh +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN elenithis year.ADV hefydalso.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF umum.IM rhagfrom.PREP ofnfear.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Daviesname ynPRT isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  I thought of going this year as well because... Dylan Davies wanted me to, er...
365PILond uh wel fel mae (h)i oedd y (.) &ǀ pasbort ddim yn barod a pethau felly ac +...
  ondbut.CONJ uher.IM welwell.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF pasbortpassport.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT barodready.ADJ+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV acand.CONJ .
  but as it goes, the passport wasn't ready and things, and...
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
399PILac uh (.) (bua)swn i (he)fyd (y)n lic(io) [/] licio gweld uh Tomos_Huws_ParryCS (.) o [//] (.) sy (y)n byw (y)n ymyl &ka uh CorwenCS .
  acand.CONJ uher.IM buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S hefydalso.ADV ynPRT liciolike.V.INFIN liciolike.V.INFIN gweldsee.V.INFIN uher.IM Tomos_Huws_Parryname oof.PREP sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ymyledge.N.F.SG uher.IM Corwenname .
  and I'd also like to see Tomos Huws Parry, who lives next to Corwen.
399PILac uh (.) (bua)swn i (he)fyd (y)n lic(io) [/] licio gweld uh Tomos_Huws_ParryCS (.) o [//] (.) sy (y)n byw (y)n ymyl &ka uh CorwenCS .
  acand.CONJ uher.IM buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S hefydalso.ADV ynPRT liciolike.V.INFIN liciolike.V.INFIN gweldsee.V.INFIN uher.IM Tomos_Huws_Parryname oof.PREP sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ymyledge.N.F.SG uher.IM Corwenname .
  and I'd also like to see Tomos Huws Parry, who lives next to Corwen.
399PILac uh (.) (bua)swn i (he)fyd (y)n lic(io) [/] licio gweld uh Tomos_Huws_ParryCS (.) o [//] (.) sy (y)n byw (y)n ymyl &ka uh CorwenCS .
  acand.CONJ uher.IM buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S hefydalso.ADV ynPRT liciolike.V.INFIN liciolike.V.INFIN gweldsee.V.INFIN uher.IM Tomos_Huws_Parryname oof.PREP sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ymyledge.N.F.SG uher.IM Corwenname .
  and I'd also like to see Tomos Huws Parry, who lives next to Corwen.
401PILac uh mae perthnasau arall efo fi (he)fyd (.) EleanorCS a [/] (.) a wel (dy)na fo .
  acand.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES perthnasaurelations.N.F.PL arallother.ADJ efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM hefydalso.ADV Eleanorname aand.CONJ aand.CONJ welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and I have other relatives too... Eleanor and, well, that's it.
411PILachos mam [//] oedd mam yn dŵad o [/] o Caerfyrddin a mi ddoth yma yn uh mil naw cant dau_ddeg chwech (.) i briodi fy nhad .
  achosbecause.CONJ mammother.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT dŵadcome.V.INFIN oof.PREP ofrom.PREP CaerfyrddinCarmarthen.NAME.PLACE aand.CONJ miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM ymahere.ADV ynPRT uher.IM milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG dau_ddegtwenty.NUM chwechsix.NUM ito.PREP briodimarry.V.INFIN+SM fymy.ADJ.POSS.1S nhadfather.N.M.SG+NM .
  because Mum came from Carmarthen and she came here in 1926 to marry my father.
412PILoedd hi <wedi ffeindio> [//] wedi cwrdd â fo uh pan oedd y rhyfel (.) un_deg pedwar ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S uher.IM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M yndeisn't_it.IM .
  she met him during the war, (19)14 wasn't it?
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
414PILond uh (dy)na fo (.) mi ddoth hi &=laugh .
  ondbut.CONJ uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S .
  but, there we go, she came.
439PILtaid a nain fi uh (.) nhw oedd y rhai cynta (y)n dod i [/] i (y)r GaimanCS .
  taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntafirst.ORD ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname .
  my grandparents, they were the first to come to the Gaiman.
441PILia xxx wel yn mil uh wyth [//] mil wyth cant uh saith_deg pedwar .
  iayes.ADV welwell.IM ynin.PREP milthousand.N.F.SG uher.IM wytheight.NUM milthousand.N.F.SG wytheight.NUM canthundred.N.M.SG uher.IM saith_degseventy.NUM pedwarfour.NUM.M .
  yes, well in 1874.
441PILia xxx wel yn mil uh wyth [//] mil wyth cant uh saith_deg pedwar .
  iayes.ADV welwell.IM ynin.PREP milthousand.N.F.SG uher.IM wytheight.NUM milthousand.N.F.SG wytheight.NUM canthundred.N.M.SG uher.IM saith_degseventy.NUM pedwarfour.NUM.M .
  yes, well in 1874.
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
444PILaethon nhw (y)n_ôl i uh (y)r hen wlad pan oedd o (y)n [//] yn dair xxx tair oed .
  aethongo.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV ito.PREP uher.IM yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT dairthree.NUM.F+SM tairthree.NUM.F oedage.N.M.SG .
  they went back to the old land when he was three years old.
447PILac uh (.) oedden nhw (y)n um (.) uh ar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n (y)n_ôl .
  acand.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT umum.IM uher.IM ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT yn_ôlback.ADV .
  and they... they came back after the war.
447PILac uh (.) oedden nhw (y)n um (.) uh ar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n (y)n_ôl .
  acand.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT umum.IM uher.IM ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT yn_ôlback.ADV .
  and they... they came back after the war.
449PILa wedyn um uh dyna fo <dan ni (y)n perthyn i> [/] &=laugh dan ni (y)n perthyn i [/] i yma .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV umum.IM uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT perthynbelong.V.INFIN ito.PREP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT perthynbelong.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ymahere.ADV .
  and then, there we go, we belong here.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
492PILoedd fy uh mam a tad uh um fy mam ddim isio iddi ddod allan um +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF fymy.ADJ.POSS.1S uher.IM mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG uher.IM umum.IM fymy.ADJ.POSS.1S mammother.N.F.SG ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM allanout.ADV umum.IM .
  my mother's parents didn't want her to come over.
492PILoedd fy uh mam a tad uh um fy mam ddim isio iddi ddod allan um +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF fymy.ADJ.POSS.1S uher.IM mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG uher.IM umum.IM fymy.ADJ.POSS.1S mammother.N.F.SG ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM allanout.ADV umum.IM .
  my mother's parents didn't want her to come over.
583PILac uh (.) wel ffermio oedd dada (.) ffermio .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ffermiofarm.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF dadaDaddy.N.M.SG ffermiofarm.V.INFIN .
  and my father was a farmer.
587PIL<dod uh> [//] (.) edrych ar_ôl y lloau a roid bwyd i (y)r gwartheg a wel fel oedd hi ynde .
  dodcome.V.INFIN uher.IM edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF lloaucalf.N.M.PL aand.CONJ roidgive.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF gwarthegcattle.N.M.PL aand.CONJ welwell.IM fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S yndeisn't_it.IM .
  looking after the calves and feeding the cows and, well, how it was.
590PILachos oedd [//] doedd dim ceir amser hynny achos uh amser y rhyfel ynde .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG dimnot.ADV ceircars.N.M.PL amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP achosbecause.CONJ uher.IM amsertime.N.M.SG ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG yndeisn't_it.IM .
  because there weren't cars in that time because of the war eh?
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
592PILac uh (.) wel &o &o o(edde)n ni (we)di cael amser da ar y fferm .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG dagood.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  and... well I had a good time on the farm.
618PILac uh (.) yr un oedd yn ennill yr [//] y sach fach wedyn hwnnw oedd yr gorau .
  acand.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ennillwin.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF sachsack.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM wedynafterwards.ADV hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP .
  and the winner of the sach fach (little sack), he was the best.
642PILoedden nhw yn [/] yn y capel oedden nhw (y)n dysgu popeth (.) um xxx &s <sut uh (.) i> [/] (.) sut i fyw a sut i (.) i bod yn barchus efo bobl eraill a (.) wel a lot o bethau bach heblaw dysgu uh pethau yr ysgol ynde (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dysguteach.V.INFIN popetheverything.N.M.SG umum.IM suthow.INT uher.IM ito.PREP suthow.INT ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM aand.CONJ suthow.INT ito.PREP ito.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM efowith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON aand.CONJ welwell.IM aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ heblawwithout.PREP dysguteach.V.INFIN uher.IM pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG yndeisn't_it.IM iayes.ADV .
  they were in chapel, they taught everything, how to live and how to be respectful towards others... well, and a lot of little other things apart from teaching school things, yes.
642PILoedden nhw yn [/] yn y capel oedden nhw (y)n dysgu popeth (.) um xxx &s <sut uh (.) i> [/] (.) sut i fyw a sut i (.) i bod yn barchus efo bobl eraill a (.) wel a lot o bethau bach heblaw dysgu uh pethau yr ysgol ynde (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dysguteach.V.INFIN popetheverything.N.M.SG umum.IM suthow.INT uher.IM ito.PREP suthow.INT ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM aand.CONJ suthow.INT ito.PREP ito.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM efowith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON aand.CONJ welwell.IM aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ heblawwithout.PREP dysguteach.V.INFIN uher.IM pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG yndeisn't_it.IM iayes.ADV .
  they were in chapel, they taught everything, how to live and how to be respectful towards others... well, and a lot of little other things apart from teaching school things, yes.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
667PIL+< ie (dy)na fo (.) dyna oedden ni yn uh +...
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT uher.IM .
  yeah, that's it, that's what we...
677PIL+< fan [/] fan hyn [//] fan hyn ydy (y)r uh (.) ein cymdeithas ni .
  fanplace.N.MF.SG+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM einour.ADJ.POSS.1P cymdeithassociety.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  our society is here.
706PILond uh ddim Indiaid oedden nhw yn diwedd ynde ?
  ondbut.CONJ uher.IM ddimnot.ADV+SM Indiaidname oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT diweddend.N.M.SG yndeisn't_it.IM ?
  
715PILachos oedden nhw yn uh +...
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT uher.IM .
  because they er...
731PILuh oedd lot o +...
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF lotlot.QUAN oof.PREP .
  there were many...
749PILuh culturaS ?
  uher.IM culturaculture.N.F.SG ?
  er, culture?
763PILond uh uh (.) (dy)na fo erbyn hyn +...
  ondbut.CONJ uher.IM uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  but er, that's the way it is by now.
763PILond uh uh (.) (dy)na fo erbyn hyn +...
  ondbut.CONJ uher.IM uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  but er, that's the way it is by now.
775PILa lot o bobl oedd yma (h)efyd yn [//] yn yn trio eu gorau i &i codi (ei)n ysbryd ni (.) fel (..) Parch IagoCS (.) IagoCS uh (..) VaughanCS ynde .
  aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV hefydalso.ADV ynPRT ynPRT ynPRT triotry.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP codilift.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P ysbrydspirit.N.M.SG niwe.PRON.1P fellike.CONJ Parchname Iagoname Iagoname uher.IM Vaughanname yndeisn't_it.IM .
  and a lot of people who were here as well, tried their best to lift our spirits, like Reverend Iago Vaughan.
795PILia (.) a wedyn uh mae (y)n rhaid i ni fod yn ddiolchgar (..) mm +...
  iayes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM mmmm.IM .
  yeah so, er... we have to be grateful.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.