PATAGONIA - Patagonia3
Instances of wyth for speaker PIL

330PILwel &də dw i (y)n saith_deg wyth (.) erbyn hyn &=laugh .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT saith_degseventy.NUM wytheight.NUM erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  well, I'm seventy eight by now.
441PILia xxx wel yn mil uh wyth [//] mil wyth cant uh saith_deg pedwar .
  iayes.ADV welwell.IM ynin.PREP milthousand.N.F.SG uher.IM wytheight.NUM milthousand.N.F.SG wytheight.NUM canthundred.N.M.SG uher.IM saith_degseventy.NUM pedwarfour.NUM.M .
  yes, well in 1874.
441PILia xxx wel yn mil uh wyth [//] mil wyth cant uh saith_deg pedwar .
  iayes.ADV welwell.IM ynin.PREP milthousand.N.F.SG uher.IM wytheight.NUM milthousand.N.F.SG wytheight.NUM canthundred.N.M.SG uher.IM saith_degseventy.NUM pedwarfour.NUM.M .
  yes, well in 1874.
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
466PIL+< ahCS wy(th) [//] wyth wyth pedwar .
  ahah.IM wytheight.NUM wytheight.NUM wytheight.NUM pedwarfour.NUM.M .
  ah (18)84.
466PIL+< ahCS wy(th) [//] wyth wyth pedwar .
  ahah.IM wytheight.NUM wytheight.NUM wytheight.NUM pedwarfour.NUM.M .
  ah (18)84.
466PIL+< ahCS wy(th) [//] wyth wyth pedwar .
  ahah.IM wytheight.NUM wytheight.NUM wytheight.NUM pedwarfour.NUM.M .
  ah (18)84.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.