PATAGONIA - Patagonia3
Instances of mynd for speaker PIL

8PILa dy(dy) nhw (ddi)m yn wneud dim effortE <i i> [/] i mynd â pethau (y)mlaen a +...
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM dimnot.ADV efforteffort.N.SG ito.PREP ito.PREP ito.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP pethauthings.N.M.PL ymlaenforward.ADV aand.CONJ .
  and they don't make any effort to take things forward and...
65PILfelly mae (y)r byd yn mynd ymlaen a +//.
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV aand.CONJ .
  then the world continues turning and...
100PILmae (y)na lot o bobl yn siarad Cymraeg eto er mae (y)r cymdeithas yn mynd lawr a lawr tra mae (y)r hen bobl yn mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG etoagain.ADV erer.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV aand.CONJ lawrdown.ADV trawhile.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  there are still many people who speak Welsh but society is going downhill as old people leave it.
100PILmae (y)na lot o bobl yn siarad Cymraeg eto er mae (y)r cymdeithas yn mynd lawr a lawr tra mae (y)r hen bobl yn mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG etoagain.ADV erer.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV aand.CONJ lawrdown.ADV trawhile.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  there are still many people who speak Welsh but society is going downhill as old people leave it.
223PILdydy mae yn mynd yn fyglyd yn_dydy .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT fyglydclammy.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  isn't it, it gets clammy, doesn't it?
276PILfelly mae (y)r byd (y)ma yn mynd .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN .
  that's the way of the world.
294PILa wedyn wel mae hwn yn mynd (.) yn drwm braidd .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV welwell.IM maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT drwmheavy.ADJ+SM braiddrather.ADV .
  and well it gets quite heavy going.
308PILwyt ti (y)n mynd i (h)ôl hi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP hôltrack.N.M.SG+H hishe.PRON.F.3S ?
  are you going to fetch her?
318PILachos mae (y)n mynd dros uh (.) mwy na canol nos .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM uher.IM mwymore.ADJ.COMP na(n)or.CONJ canolmiddle.N.M.SG nosnight.N.F.SG .
  because it goes on past, er, midnight.
320PILdan ni (y)n mynd yn hen nawr .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT henold.ADJ nawrnow.ADV .
  we're getting old now.
331PIL<mae o (we)di> [///] mae (y)r blynyddoedd wedi mynd mor (h)andi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV handihandy.ADJ .
  it's... the years have gone by so fast.
345PILohCS mae lot o (ei)n ffrindiau ni wedi mynd yn_erbyn ni ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P ffrindiaufriends.N.M.PL niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yn_erbynagainst.PREP niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  oh, a lot of our friends have gone against us.
362PILo(eddw)n i (we)di meddwl mynd eleni (h)efyd achos <oedd um (..) <rhag ofn> [=! whispers]> [//] oedd Dylan_DaviesCS xxx yn &m (.) isio fi uh +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN elenithis year.ADV hefydalso.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF umum.IM rhagfrom.PREP ofnfear.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Daviesname ynPRT isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  I thought of going this year as well because... Dylan Davies wanted me to, er...
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
367PILa wedyn aeth hwnnw chwaith a wedyn oedd popeth mynd +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV aethgo.V.3S.PAST hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG chwaithneither.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF popetheverything.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  and then that didn't go ahead either and everything was going...
402PIL(bua)swn i (y)n licio mynd i weld nhw a [/] (..) a rhai eraill hefyd .
  buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P aand.CONJ aand.CONJ rhaisome.PRON eraillothers.PRON hefydalso.ADV .
  I'd like to go and see them and others too.
404PILachos mae (y)r blynyddoedd (y)n mynd a <dan ni ddim> [/] dan ni ddim yn teimlo fel mynd pan bydden ni (y)n (h)enach (.) ynde .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P ynPRT henachold.ADJ.COMP yndeisn't_it.IM .
  because the years are passing by and we won't feel like going when we're older, will we?
404PILachos mae (y)r blynyddoedd (y)n mynd a <dan ni ddim> [/] dan ni ddim yn teimlo fel mynd pan bydden ni (y)n (h)enach (.) ynde .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P ynPRT henachold.ADJ.COMP yndeisn't_it.IM .
  because the years are passing by and we won't feel like going when we're older, will we?
446PILa wedyn oedd fe [//] mi sefodd o (.) wel o(e)dd o (y)n mynd i (y)r ysgol a bopeth draw .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF fehe.PRON.M.3S miPRT.AFF sefoddstand.V.3S.PAST ohe.PRON.M.3S welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM drawyonder.ADV .
  and then he stood... well, he went to school over there and everything.
493PIL+" i be wyt ti isio mynd +..?
  ito.PREP bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ?
  why do you want to go?
536PIL+< mynd yn yr haf a +...
  myndgo.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF hafsummer.N.M.SG aand.CONJ .
  go in the summer and...
580PILia xxx achos xxx capel Bryn_GwynCS a ysgol Bryn_GwynCS oedden ni (y)n mynd pan oedden ni (y)n blant .
  iayes.ADV achosbecause.CONJ capelchapel.N.M.SG Bryn_Gwynname aand.CONJ ysgolschool.N.F.SG Bryn_Gwynname oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  because we went to Bryn Gwyn Chapel and Bryn Gwyn School when we were children.
588PILa mynd i (y)r ysgol ar ein traed .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aron.PREP einour.ADJ.POSS.1P traedfeet.N.MF.SG .
  and going to school by foot.
743PILond (dy)na fo erbyn hyn (.) wel dan ni (y)n mynd yn he(n) +/.
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT henold.ADJ .
  but there we go, by now we're getting old.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.