PATAGONIA - Patagonia3
Instances of ein for speaker PIL

19PILond gobeithio fydden ni ddim yn colli ein iaith ynde .
  ondbut.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT collilose.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P iaithlanguage.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  but let us hope that we don't lose our language
69PILohCS <mae o (y)n xxx> [///] wel uh ein pres ni sy (dd)im gwerth hefyd ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT welwell.IM uher.IM einour.ADJ.POSS.1P presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM gwerthvalue.N.M.SG.[or].sell.V.3S.PRES hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM .
  oh it's er our money, it's worthless too, isn't it?
277PILac uh &n trio ein gorau i wneud bob peth dros bobl .
  acand.CONJ uher.IM triotry.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bobeach.PREQ+SM peththing.N.M.SG drosover.PREP+SM boblpeople.N.F.SG+SM .
  and we try our best to do things for people.
345PILohCS mae lot o (ei)n ffrindiau ni wedi mynd yn_erbyn ni ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P ffrindiaufriends.N.M.PL niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yn_erbynagainst.PREP niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  oh, a lot of our friends have gone against us.
525PILdy(na) [//] dyna (ei)n hanes ni fan hyn yn BatagoniaCS .
  dynathat_is.ADV dynathat_is.ADV einour.ADJ.POSS.1P hanesstory.N.M.SG niwe.PRON.1P fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Batagonianame .
  that's our history here in Patagonia.
588PILa mynd i (y)r ysgol ar ein traed .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aron.PREP einour.ADJ.POSS.1P traedfeet.N.MF.SG .
  and going to school by foot.
677PIL+< fan [/] fan hyn [//] fan hyn ydy (y)r uh (.) ein cymdeithas ni .
  fanplace.N.MF.SG+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM einour.ADJ.POSS.1P cymdeithassociety.N.F.SG niwe.PRON.1P .
  our society is here.
765PIL+, gallwn ni fod yn ddiolchgar bod (.) ni (we)di cael mam a tad fel dan ni (we)di cael i cael ein dysgu ni .
  gallwnbe_able.V.1P.IMPER niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG fellike.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P dysguteach.V.INFIN niwe.PRON.1P .
  we can be thankful that we've had a mother and father like we've had to teach us.
775PILa lot o bobl oedd yma (h)efyd yn [//] yn yn trio eu gorau i &i codi (ei)n ysbryd ni (.) fel (..) Parch IagoCS (.) IagoCS uh (..) VaughanCS ynde .
  aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV hefydalso.ADV ynPRT ynPRT ynPRT triotry.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP codilift.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P ysbrydspirit.N.M.SG niwe.PRON.1P fellike.CONJ Parchname Iagoname Iagoname uher.IM Vaughanname yndeisn't_it.IM .
  and a lot of people who were here as well, tried their best to lift our spirits, like Reverend Iago Vaughan.
790PIL+< ia ro(edde)n ni (we)di cael (ei)n .
  iayes.ADV roeddenbe.V.3P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P .
  yes, we were...
791PILie dan ni (we)di cael ein codi fan (y)na .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P codilift.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  yes we were raised there.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.