PATAGONIA - Patagonia3
Instances of yma for speaker PIL

166PILmwy o arian i fan (y)ma .
  mwymore.ADJ.COMP oof.PREP arianmoney.N.M.SG ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV .
  more money for here.
177PILcyrraedd BarilocheCS dod i EsquelCS ac i_lawr yma .
  cyrraeddarrive.V.2S.IMPER Barilochename dodcome.V.INFIN ito.PREP Esquelname acand.CONJ i_lawrdown.ADV ymahere.ADV .
  arrive at Bariloche, go to Esquel then down here.
276PILfelly mae (y)r byd (y)ma yn mynd .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN .
  that's the way of the world.
278PILa (.) gobeithio fydd y bobl sy (y)n dod yma .
  aand.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN ymahere.ADV .
  and hopefully the people who come here...
279PILfydden nhw (y)n mwynhau (.) y dyddiau yma yndyfe .
  fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT mwynhauenjoy.V.INFIN ythe.DET.DEF dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV yndyfedoesn't_it.IM .
  they'll enjoy their days here, eh?
411PILachos mam [//] oedd mam yn dŵad o [/] o Caerfyrddin a mi ddoth yma yn uh mil naw cant dau_ddeg chwech (.) i briodi fy nhad .
  achosbecause.CONJ mammother.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT dŵadcome.V.INFIN oof.PREP ofrom.PREP CaerfyrddinCarmarthen.NAME.PLACE aand.CONJ miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM ymahere.ADV ynPRT uher.IM milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG dau_ddegtwenty.NUM chwechsix.NUM ito.PREP briodimarry.V.INFIN+SM fymy.ADJ.POSS.1S nhadfather.N.M.SG+NM .
  because Mum came from Carmarthen and she came here in 1926 to marry my father.
416PIL+< a lwcus (r)ydyn ni yma nawr !
  aand.CONJ lwcuslucky.ADJ rydynbe.V.3P.PRES niwe.PRON.1P ymahere.ADV nawrnow.ADV !
  and we're lucky to be here now!
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
449PILa wedyn um uh dyna fo <dan ni (y)n perthyn i> [/] &=laugh dan ni (y)n perthyn i [/] i yma .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV umum.IM uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT perthynbelong.V.INFIN ito.PREP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT perthynbelong.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ymahere.ADV .
  and then, there we go, we belong here.
450PILachos <oedd hi> [/] oedd hi (y)n ddigalon iawn arnyn nhw (y)n cyrraedd yma +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ddigalondisheartened.ADJ+SM iawnvery.ADV arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN ymahere.ADV .
  because they were very upset indeed arriving here.
464PILond dyna nhw oedd y rhai cyntaf yma (.) ia .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD ymahere.ADV iayes.ADV .
  but, there we go, they were the first here... yes.
504PILyr hen Gymry wedi ymdrechu yn fawr iawn a wedi crio lot yma (he)fyd .
  yrthe.DET.DEF henold.ADJ GymryWelsh_people.N.M.PL+SM wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aand.CONJ wediafter.PREP criocry.V.INFIN lotlot.QUAN ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  the old Welsh settlers made a lot of effort and shed a lot of tears here too.
703PILwel &d &d dw i (y)n credu na lwcus am y bobl oedd yn byw yma fel (..) be (fy)sa ti (y)n dweud ?
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG lwcuslucky.ADJ amfor.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT bywlive.V.INFIN ymahere.ADV fellike.CONJ bewhat.INT fysafinger.V.3S.PRES+SM tiyou.PRON.2S ynPRT dweudsay.V.INFIN ?
  well I think it's lucky for the people who lived here like... what would you say?
775PILa lot o bobl oedd yma (h)efyd yn [//] yn yn trio eu gorau i &i codi (ei)n ysbryd ni (.) fel (..) Parch IagoCS (.) IagoCS uh (..) VaughanCS ynde .
  aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV hefydalso.ADV ynPRT ynPRT ynPRT triotry.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP codilift.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P ysbrydspirit.N.M.SG niwe.PRON.1P fellike.CONJ Parchname Iagoname Iagoname uher.IM Vaughanname yndeisn't_it.IM .
  and a lot of people who were here as well, tried their best to lift our spirits, like Reverend Iago Vaughan.
783PIL+< na na (bua)sai ddim_byd yma &s [//] fysa ddim_byd .
  nano.ADV naPRT.NEG buasaibe.V.3S.PLUPERF ddim_bydnothing.ADV+SM ymahere.ADV fysafinger.V.3S.PRES+SM ddim_bydnothing.ADV+SM .
  no there wouldn't be anything here, nothing.
784PILonibai &k y capel (bua)sai ddim_byd yma .
  onibaiunless.CONJ ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG buasaibe.V.3S.PLUPERF ddim_bydnothing.ADV+SM ymahere.ADV .
  if it weren't for the chapel, there wouldn't be anything here.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.