PATAGONIA - Patagonia3
Instances of oedd for speaker PIL

83PILuh oedd o (y)n iawn yn yr uh nawdegfed xxx .
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM nawdegfedninetieth.ORD .
  er it was ok in the nineties.
362PILo(eddw)n i (we)di meddwl mynd eleni (h)efyd achos <oedd um (..) <rhag ofn> [=! whispers]> [//] oedd Dylan_DaviesCS xxx yn &m (.) isio fi uh +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN elenithis year.ADV hefydalso.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF umum.IM rhagfrom.PREP ofnfear.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Daviesname ynPRT isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  I thought of going this year as well because... Dylan Davies wanted me to, er...
362PILo(eddw)n i (we)di meddwl mynd eleni (h)efyd achos <oedd um (..) <rhag ofn> [=! whispers]> [//] oedd Dylan_DaviesCS xxx yn &m (.) isio fi uh +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN elenithis year.ADV hefydalso.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF umum.IM rhagfrom.PREP ofnfear.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Daviesname ynPRT isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  I thought of going this year as well because... Dylan Davies wanted me to, er...
365PILond uh wel fel mae (h)i oedd y (.) &ǀ pasbort ddim yn barod a pethau felly ac +...
  ondbut.CONJ uher.IM welwell.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF pasbortpassport.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT barodready.ADJ+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV acand.CONJ .
  but as it goes, the passport wasn't ready and things, and...
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
367PILa wedyn aeth hwnnw chwaith a wedyn oedd popeth mynd +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV aethgo.V.3S.PAST hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG chwaithneither.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF popetheverything.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  and then that didn't go ahead either and everything was going...
368PIL<a mi oedd o> [//] <mi ddeu(d)odd> [//] oedd [//] mi ddwedodd e wrth +"/.
  aand.CONJ miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S miPRT.AFF ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM oeddbe.V.3S.IMPERF miPRT.AFF ddwedoddsay.V.3S.PAST+SM ehe.PRON.M.3S wrthby.PREP .
  and he said to...
368PIL<a mi oedd o> [//] <mi ddeu(d)odd> [//] oedd [//] mi ddwedodd e wrth +"/.
  aand.CONJ miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S miPRT.AFF ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM oeddbe.V.3S.IMPERF miPRT.AFF ddwedoddsay.V.3S.PAST+SM ehe.PRON.M.3S wrthby.PREP .
  and he said to...
410PIL+< achos o(edd) +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF .
  because...
411PILachos mam [//] oedd mam yn dŵad o [/] o Caerfyrddin a mi ddoth yma yn uh mil naw cant dau_ddeg chwech (.) i briodi fy nhad .
  achosbecause.CONJ mammother.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF mammother.N.F.SG ynPRT dŵadcome.V.INFIN oof.PREP ofrom.PREP CaerfyrddinCarmarthen.NAME.PLACE aand.CONJ miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM ymahere.ADV ynPRT uher.IM milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG dau_ddegtwenty.NUM chwechsix.NUM ito.PREP briodimarry.V.INFIN+SM fymy.ADJ.POSS.1S nhadfather.N.M.SG+NM .
  because Mum came from Carmarthen and she came here in 1926 to marry my father.
412PILoedd hi <wedi ffeindio> [//] wedi cwrdd â fo uh pan oedd y rhyfel (.) un_deg pedwar ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S uher.IM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M yndeisn't_it.IM .
  she met him during the war, (19)14 wasn't it?
412PILoedd hi <wedi ffeindio> [//] wedi cwrdd â fo uh pan oedd y rhyfel (.) un_deg pedwar ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S uher.IM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M yndeisn't_it.IM .
  she met him during the war, (19)14 wasn't it?
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
439PILtaid a nain fi uh (.) nhw oedd y rhai cynta (y)n dod i [/] i (y)r GaimanCS .
  taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntafirst.ORD ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname .
  my grandparents, they were the first to come to the Gaiman.
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
444PILaethon nhw (y)n_ôl i uh (y)r hen wlad pan oedd o (y)n [//] yn dair xxx tair oed .
  aethongo.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV ito.PREP uher.IM yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT dairthree.NUM.F+SM tairthree.NUM.F oedage.N.M.SG .
  they went back to the old land when he was three years old.
446PILa wedyn oedd fe [//] mi sefodd o (.) wel o(e)dd o (y)n mynd i (y)r ysgol a bopeth draw .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF fehe.PRON.M.3S miPRT.AFF sefoddstand.V.3S.PAST ohe.PRON.M.3S welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM drawyonder.ADV .
  and then he stood... well, he went to school over there and everything.
446PILa wedyn oedd fe [//] mi sefodd o (.) wel o(e)dd o (y)n mynd i (y)r ysgol a bopeth draw .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF fehe.PRON.M.3S miPRT.AFF sefoddstand.V.3S.PAST ohe.PRON.M.3S welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aand.CONJ bopetheverything.N.M.SG+SM drawyonder.ADV .
  and then he stood... well, he went to school over there and everything.
450PILachos <oedd hi> [/] oedd hi (y)n ddigalon iawn arnyn nhw (y)n cyrraedd yma +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ddigalondisheartened.ADJ+SM iawnvery.ADV arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN ymahere.ADV .
  because they were very upset indeed arriving here.
450PILachos <oedd hi> [/] oedd hi (y)n ddigalon iawn arnyn nhw (y)n cyrraedd yma +/.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ddigalondisheartened.ADJ+SM iawnvery.ADV arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN ymahere.ADV .
  because they were very upset indeed arriving here.
457PILoedd hi (y)n [//] oedden nhw (y)n (.) ti (y)n gwybod lle oedden nhw (y)n byw ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynin.PREP tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT bywlive.V.INFIN ?
  yes they... do you know where they lived?
459PILoedd hi (y)n ofnadwy oedd [/] oedd dim_byd wedi cael ei paratoi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF dim_bydnothing.ADV wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S paratoiprepare.V.INFIN .
  it was awful, nothing had been prepared.
459PILoedd hi (y)n ofnadwy oedd [/] oedd dim_byd wedi cael ei paratoi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF dim_bydnothing.ADV wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S paratoiprepare.V.INFIN .
  it was awful, nothing had been prepared.
459PILoedd hi (y)n ofnadwy oedd [/] oedd dim_byd wedi cael ei paratoi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF dim_bydnothing.ADV wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S paratoiprepare.V.INFIN .
  it was awful, nothing had been prepared.
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
463PILia oedd (y)na lot o rhai xxx oedd (y)na lot o +//.
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP rhaisome.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP .
  yeah there were many
463PILia oedd (y)na lot o rhai xxx oedd (y)na lot o +//.
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP rhaisome.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP .
  yeah there were many
464PILond dyna nhw oedd y rhai cyntaf yma (.) ia .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD ymahere.ADV iayes.ADV .
  but, there we go, they were the first here... yes.
468PILmi oedd pethau (y)n well erbyn hynny .
  miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF pethauthings.N.M.PL ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM erbynby.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP .
  things were better by then.
472PILohCS ia dyna be oedd oedd e (y)n ofnadwy xxx .
  ohoh.IM iayes.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ehe.PRON.M.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  oh yeah, that's what... it was awful.
472PILohCS ia dyna be oedd oedd e (y)n ofnadwy xxx .
  ohoh.IM iayes.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ehe.PRON.M.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  oh yeah, that's what... it was awful.
474PIL<oedd hi> [/] oedd hi (y)n &d +/?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ?
  she was...
474PIL<oedd hi> [/] oedd hi (y)n &d +/?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ?
  she was...
492PILoedd fy uh mam a tad uh um fy mam ddim isio iddi ddod allan um +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF fymy.ADJ.POSS.1S uher.IM mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG uher.IM umum.IM fymy.ADJ.POSS.1S mammother.N.F.SG ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM allanout.ADV umum.IM .
  my mother's parents didn't want her to come over.
495PILoedd hi (y)n deud +".
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  she would say.
498PILoedd hi (y)n gweld (y)n bellach na (e)i trwyn &=laugh .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gweldsee.V.INFIN ynPRT bellachfar.ADJ.COMP+SM naPRT.NEG eihis.ADJ.POSS.M.3S trwynnose.N.M.SG .
  she was looking further than her nose.
573PILoedd ei enw fo .
  oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S enwname.N.M.SG fohe.PRON.M.3S .
  was its name.
583PILac uh (.) wel ffermio oedd dada (.) ffermio .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ffermiofarm.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF dadaDaddy.N.M.SG ffermiofarm.V.INFIN .
  and my father was a farmer.
584PILwel oedd y bobl i_gyd yn ffermio ynde .
  welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM i_gydall.ADJ ynPRT ffermiofarm.V.INFIN yndeisn't_it.IM .
  well, everybody was a farmer though.
586PILond oedd rhaid i ni weithio (he)fyd pan oedden ni (y)n blant .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P weithiowork.V.INFIN+SM hefydalso.ADV panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  but we had to work when we were children too.
587PIL<dod uh> [//] (.) edrych ar_ôl y lloau a roid bwyd i (y)r gwartheg a wel fel oedd hi ynde .
  dodcome.V.INFIN uher.IM edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF lloaucalf.N.M.PL aand.CONJ roidgive.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF gwarthegcattle.N.M.PL aand.CONJ welwell.IM fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S yndeisn't_it.IM .
  looking after the calves and feeding the cows and, well, how it was.
590PILachos oedd [//] doedd dim ceir amser hynny achos uh amser y rhyfel ynde .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG dimnot.ADV ceircars.N.M.PL amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP achosbecause.CONJ uher.IM amsertime.N.M.SG ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG yndeisn't_it.IM .
  because there weren't cars in that time because of the war eh?
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
611PIL+< ohCS oedd .
  ohoh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes we were.
618PILac uh (.) yr un oedd yn ennill yr [//] y sach fach wedyn hwnnw oedd yr gorau .
  acand.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ennillwin.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF sachsack.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM wedynafterwards.ADV hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP .
  and the winner of the sach fach (little sack), he was the best.
618PILac uh (.) yr un oedd yn ennill yr [//] y sach fach wedyn hwnnw oedd yr gorau .
  acand.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ennillwin.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF sachsack.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM wedynafterwards.ADV hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP .
  and the winner of the sach fach (little sack), he was the best.
703PILwel &d &d dw i (y)n credu na lwcus am y bobl oedd yn byw yma fel (..) be (fy)sa ti (y)n dweud ?
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG lwcuslucky.ADJ amfor.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT bywlive.V.INFIN ymahere.ADV fellike.CONJ bewhat.INT fysafinger.V.3S.PRES+SM tiyou.PRON.2S ynPRT dweudsay.V.INFIN ?
  well I think it's lucky for the people who lived here like... what would you say?
717PILoedd rhai o (y)r plant yn dod i (y)r capel (..) a wedi dysgu Cymraeg xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rhaisome.PRON oof.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG aand.CONJ wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  some of the children came to the chapel... and had learnt Welsh.
719PIL<mae o> [///] oedd y [/] oedd y +/.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF .
  it was, it was...
719PIL<mae o> [///] oedd y [/] oedd y +/.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF .
  it was, it was...
721PILoedd [/] oedd [/] oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes it was, it was.
721PILoedd [/] oedd [/] oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes it was, it was.
721PILoedd [/] oedd [/] oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes it was, it was.
731PILuh oedd lot o +...
  uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF lotlot.QUAN oof.PREP .
  there were many...
737PILoedd pawb yn (..) het at ei +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF pawbeveryone.PRON ynPRT hethat.N.F.SG atto.PREP eiher.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES .
  everybody would come together...
770PILoedd rhaid i ni parchu pawb .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P parchurespect.V.INFIN pawbeveryone.PRON .
  we had to respect everybody.
775PILa lot o bobl oedd yma (h)efyd yn [//] yn yn trio eu gorau i &i codi (ei)n ysbryd ni (.) fel (..) Parch IagoCS (.) IagoCS uh (..) VaughanCS ynde .
  aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV hefydalso.ADV ynPRT ynPRT ynPRT triotry.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP codilift.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P ysbrydspirit.N.M.SG niwe.PRON.1P fellike.CONJ Parchname Iagoname Iagoname uher.IM Vaughanname yndeisn't_it.IM .
  and a lot of people who were here as well, tried their best to lift our spirits, like Reverend Iago Vaughan.
776PILoedd o (y)n helpu (.) mwy nag oedd o gallu (..) ar y bobl .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT helpuhelp.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP nagthan.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S gallube_able.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM .
  he helped people more than he could.
776PILoedd o (y)n helpu (.) mwy nag oedd o gallu (..) ar y bobl .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT helpuhelp.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP nagthan.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S gallube_able.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM .
  he helped people more than he could.
781PIL+< ohCS <fuon nhw> [/] fuon nhw (.) oedd .
  ohoh.IM fuonbe.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P fuonbe.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF .
  oh they were, they were yes.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.