PATAGONIA - Patagonia3
Instances of wedi for speaker PIL

31PILwel ti (y)n gwybod uh dan ni (ddi)m wedi cael lot o jam (e)leni achos um (.) mi r(oedd) +/.
  welwell.IM tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP jamjam.N.M.SG elenithis year.ADV achosbecause.CONJ umum.IM miPRT.AFF roeddbe.V.3S.IMPERF .
  well you know, we haven't had much jam lately because, um...
34PILoedden nhw (we)di rhewi i_gyd ynde .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP rhewifreeze.V.INFIN i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  they were all frozen, weren't they?
73PILa wedyn <mae hi> [/] <mae hi> [//] mae pethau (we)di codi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP codilift.V.INFIN .
  but then things have become more expensive.
76PIL+< wedi codi .
  wediafter.PREP codilift.V.INFIN .
  become more expensive.
170PILmae criw EdrydCS wedi cyrraedd heddiw yndy ?
  maebe.V.3S.PRES criwcrew.N.M.SG Edrydname wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN heddiwtoday.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  Edryd's crew have arrived today, haven't they?
186PIL&=laugh ia dw i (we)di anghofio (y)r gair .
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP anghofioforget.V.INFIN yrthe.DET.DEF gairword.N.M.SG .
  yes I've forgotten the word.
207PILia (dy)dyn nhw ddim wedi (.) gorffen eto taclu(so) [?] lle (y)r orsedd .
  iayes.ADV dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN etoagain.ADV taclusotidy.V.INFIN lleplace.N.M.SG yrthe.DET.DEF orseddGorsedd.N.F.SG+SM .
  yes they haven't finished cleaning the place with the throne yet.
292PILachos ti [//] wyt ti yn yr airportE a wedi disgwyl fan (y)na .
  achosbecause.CONJ tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynin.PREP yrthe.DET.DEF airportairport.N.SG aand.CONJ wediafter.PREP disgwylexpect.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  because you're in the airport, having waited there.
293PILa wedi [/] wedi teithio wedyn a disgwyl (.) luggageE wedyn <yn yr> [//] pan wyt ti (we)di cyrraedd .
  aand.CONJ wediafter.PREP wediafter.PREP teithiotravel.V.INFIN wedynafterwards.ADV aand.CONJ disgwylexpect.V.INFIN luggageluggage.N.SG wedynafterwards.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN .
  and then you've travelled afterwards and waited for the luggage, then in the, when you arrive...
293PILa wedi [/] wedi teithio wedyn a disgwyl (.) luggageE wedyn <yn yr> [//] pan wyt ti (we)di cyrraedd .
  aand.CONJ wediafter.PREP wediafter.PREP teithiotravel.V.INFIN wedynafterwards.ADV aand.CONJ disgwylexpect.V.INFIN luggageluggage.N.SG wedynafterwards.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN .
  and then you've travelled afterwards and waited for the luggage, then in the, when you arrive...
293PILa wedi [/] wedi teithio wedyn a disgwyl (.) luggageE wedyn <yn yr> [//] pan wyt ti (we)di cyrraedd .
  aand.CONJ wediafter.PREP wediafter.PREP teithiotravel.V.INFIN wedynafterwards.ADV aand.CONJ disgwylexpect.V.INFIN luggageluggage.N.SG wedynafterwards.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN .
  and then you've travelled afterwards and waited for the luggage, then in the, when you arrive...
331PIL<mae o (we)di> [///] mae (y)r blynyddoedd wedi mynd mor (h)andi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV handihandy.ADJ .
  it's... the years have gone by so fast.
331PIL<mae o (we)di> [///] mae (y)r blynyddoedd wedi mynd mor (h)andi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV handihandy.ADJ .
  it's... the years have gone by so fast.
345PILohCS mae lot o (ei)n ffrindiau ni wedi mynd yn_erbyn ni ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P ffrindiaufriends.N.M.PL niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yn_erbynagainst.PREP niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  oh, a lot of our friends have gone against us.
362PILo(eddw)n i (we)di meddwl mynd eleni (h)efyd achos <oedd um (..) <rhag ofn> [=! whispers]> [//] oedd Dylan_DaviesCS xxx yn &m (.) isio fi uh +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN elenithis year.ADV hefydalso.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF umum.IM rhagfrom.PREP ofnfear.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Daviesname ynPRT isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  I thought of going this year as well because... Dylan Davies wanted me to, er...
364PILa (y)r wraig wedi gwahodd fi a xxx (.) nhw wedi penderfynu bod fi fod i fynd .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM wediafter.PREP gwahoddinvite.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP penderfynudecide.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  and the wife invited me and I'd decided that I was supposed to go.
364PILa (y)r wraig wedi gwahodd fi a xxx (.) nhw wedi penderfynu bod fi fod i fynd .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM wediafter.PREP gwahoddinvite.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP penderfynudecide.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  and the wife invited me and I'd decided that I was supposed to go.
366PIL+, oedd uh <rhai merched> [/] uh merched uh (.) fan hyn o (y)r GaimanCS wedi hel at ei_gilydd i [//] (.) fel côr a meddwl mynd draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM rhaisome.PREQ merchedgirl.N.F.PL uher.IM merchedgirl.N.F.PL uher.IM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname wediafter.PREP helcollect.V.INFIN atto.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ito.PREP fellike.CONJ côrchoir.N.M.SG aand.CONJ meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV .
  some of the girls from here in the Gaiman had come together to form a choir and were thinking of going over.
412PILoedd hi <wedi ffeindio> [//] wedi cwrdd â fo uh pan oedd y rhyfel (.) un_deg pedwar ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S uher.IM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M yndeisn't_it.IM .
  she met him during the war, (19)14 wasn't it?
412PILoedd hi <wedi ffeindio> [//] wedi cwrdd â fo uh pan oedd y rhyfel (.) un_deg pedwar ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ffeindiofind.V.INFIN wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S uher.IM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M yndeisn't_it.IM .
  she met him during the war, (19)14 wasn't it?
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
459PILoedd hi (y)n ofnadwy oedd [/] oedd dim_byd wedi cael ei paratoi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ofnadwyterrible.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF dim_bydnothing.ADV wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S paratoiprepare.V.INFIN .
  it was awful, nothing had been prepared.
460PILoedd pobl yn byw yn RawsonCS achos oedd y &r rhai cyntaf wedi dod yn mil wyth chwe pump ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Rawsonname achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM chwesix.NUM pumpfive.NUM yndeisn't_it.IM .
  there were people living in Rawson because the first ones had come in 1865, hadn't they?
502PIL+< mae pethau wedi newid erbyn hyn ydyn .
  maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP newidchange.V.INFIN erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ydynbe.V.3P.PRES .
  things have changed by now, yes they have.
504PILyr hen Gymry wedi ymdrechu yn fawr iawn a wedi crio lot yma (he)fyd .
  yrthe.DET.DEF henold.ADJ GymryWelsh_people.N.M.PL+SM wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aand.CONJ wediafter.PREP criocry.V.INFIN lotlot.QUAN ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  the old Welsh settlers made a lot of effort and shed a lot of tears here too.
504PILyr hen Gymry wedi ymdrechu yn fawr iawn a wedi crio lot yma (he)fyd .
  yrthe.DET.DEF henold.ADJ GymryWelsh_people.N.M.PL+SM wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aand.CONJ wediafter.PREP criocry.V.INFIN lotlot.QUAN ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  the old Welsh settlers made a lot of effort and shed a lot of tears here too.
592PILac uh (.) wel &o &o o(edde)n ni (we)di cael amser da ar y fferm .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG dagood.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  and... well I had a good time on the farm.
654PIL+, bod hi wedi ymdrechu i [/] i [/] i (y)r plant y [/] y WladfaCS cael tsiawns (.) i cael addysg ynde (.) i cael addysg .
  bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP ymdrechustrive.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF Wladfaname caelget.V.INFIN tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG yndeisn't_it.IM ito.PREP caelget.V.INFIN addysgeducation.N.F.SG .
  that she made an effort to give the settlement's children a chance to have an education, to have an education.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
668PILdiolch iddyn nhw bo(d) ni (we)di cael y tsiawns ynde .
  diolchthanks.N.M.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  it's thanks to them that we had the chance, isn't it.
670PILwel dan ni (we)di cael y tsiawns i [/] (.) i ddysgu (..) ac wedyn (dy)na fo .
  welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP ito.PREP ddysguteach.V.INFIN+SM acand.CONJ wedynafterwards.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, we've had the chance to learn... so there we go.
717PILoedd rhai o (y)r plant yn dod i (y)r capel (..) a wedi dysgu Cymraeg xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rhaisome.PRON oof.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG aand.CONJ wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG .
  some of the children came to the chapel... and had learnt Welsh.
742PIL<dan ni> [/] dan ni (we)di colli lot o bethau .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP collilose.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM .
  we've lost a lot.
747PILmae (y)r telefision wedi cydio (.) yr (.) meddwl bobl (.) (y)r (.) pobl ifanc beth_bynnag .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF telefisiontelevision.N.M.SG wediafter.PREP cydiogrip.V.INFIN yrthe.DET.DEF meddwlthought.N.M.SG boblpeople.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG ifancyoung.ADJ beth_bynnaganyway.ADV .
  the television has gripped people's minds... young people anyway.
765PIL+, gallwn ni fod yn ddiolchgar bod (.) ni (we)di cael mam a tad fel dan ni (we)di cael i cael ein dysgu ni .
  gallwnbe_able.V.1P.IMPER niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG fellike.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P dysguteach.V.INFIN niwe.PRON.1P .
  we can be thankful that we've had a mother and father like we've had to teach us.
765PIL+, gallwn ni fod yn ddiolchgar bod (.) ni (we)di cael mam a tad fel dan ni (we)di cael i cael ein dysgu ni .
  gallwnbe_able.V.1P.IMPER niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG fellike.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ito.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P dysguteach.V.INFIN niwe.PRON.1P .
  we can be thankful that we've had a mother and father like we've had to teach us.
773PILdan ni (we)di &m mae [/] mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar iddyn nhw .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  we've... we have to be grateful to them.
790PIL+< ia ro(edde)n ni (we)di cael (ei)n .
  iayes.ADV roeddenbe.V.3P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P .
  yes, we were...
791PILie dan ni (we)di cael ein codi fan (y)na .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P codilift.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  yes we were raised there.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.