PATAGONIA - Patagonia3
Instances of oedden for speaker PIL

34PILoedden nhw (we)di rhewi i_gyd ynde .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP rhewifreeze.V.INFIN i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  they were all frozen, weren't they?
447PILac uh (.) oedden nhw (y)n um (.) uh ar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n (y)n_ôl .
  acand.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT umum.IM uher.IM ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT yn_ôlback.ADV .
  and they... they came back after the war.
457PILoedd hi (y)n [//] oedden nhw (y)n (.) ti (y)n gwybod lle oedden nhw (y)n byw ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynin.PREP tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT bywlive.V.INFIN ?
  yes they... do you know where they lived?
457PILoedd hi (y)n [//] oedden nhw (y)n (.) ti (y)n gwybod lle oedden nhw (y)n byw ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynin.PREP tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT bywlive.V.INFIN ?
  yes they... do you know where they lived?
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
497PILie <oedden nhw> [/] oedden nhw (y)n iawn hefyd .
  ieyes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT iawnOK.ADV hefydalso.ADV .
  yes, they were righ too.
497PILie <oedden nhw> [/] oedden nhw (y)n iawn hefyd .
  ieyes.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT iawnOK.ADV hefydalso.ADV .
  yes, they were righ too.
580PILia xxx achos xxx capel Bryn_GwynCS a ysgol Bryn_GwynCS oedden ni (y)n mynd pan oedden ni (y)n blant .
  iayes.ADV achosbecause.CONJ capelchapel.N.M.SG Bryn_Gwynname aand.CONJ ysgolschool.N.F.SG Bryn_Gwynname oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  because we went to Bryn Gwyn Chapel and Bryn Gwyn School when we were children.
580PILia xxx achos xxx capel Bryn_GwynCS a ysgol Bryn_GwynCS oedden ni (y)n mynd pan oedden ni (y)n blant .
  iayes.ADV achosbecause.CONJ capelchapel.N.M.SG Bryn_Gwynname aand.CONJ ysgolschool.N.F.SG Bryn_Gwynname oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  because we went to Bryn Gwyn Chapel and Bryn Gwyn School when we were children.
586PILond oedd rhaid i ni weithio (he)fyd pan oedden ni (y)n blant .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P weithiowork.V.INFIN+SM hefydalso.ADV panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM .
  but we had to work when we were children too.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
592PILac uh (.) wel &o &o o(edde)n ni (we)di cael amser da ar y fferm .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG dagood.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  and... well I had a good time on the farm.
615PILohCS ie (..) oedden .
  ohoh.IM ieyes.ADV oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  oh yes, they did.
640PILo(edde)n [/] oedden nhw (y)n haeddu parch .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT haeddudeserve.V.INFIN parchrespect.N.M.SG .
  yes, they deserved respect.
640PILo(edde)n [/] oedden nhw (y)n haeddu parch .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT haeddudeserve.V.INFIN parchrespect.N.M.SG .
  yes, they deserved respect.
641PILoedden nhw (y)n bobl dros ben [/] dros ben (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT boblpeople.N.F.SG+SM drosover.PREP+SM benhead.N.M.SG+SM drosover.PREP+SM benhead.N.M.SG+SM iayes.ADV .
  they were fantastic people, fanstastic yes.
642PILoedden nhw yn [/] yn y capel oedden nhw (y)n dysgu popeth (.) um xxx &s <sut uh (.) i> [/] (.) sut i fyw a sut i (.) i bod yn barchus efo bobl eraill a (.) wel a lot o bethau bach heblaw dysgu uh pethau yr ysgol ynde (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dysguteach.V.INFIN popetheverything.N.M.SG umum.IM suthow.INT uher.IM ito.PREP suthow.INT ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM aand.CONJ suthow.INT ito.PREP ito.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM efowith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON aand.CONJ welwell.IM aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ heblawwithout.PREP dysguteach.V.INFIN uher.IM pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG yndeisn't_it.IM iayes.ADV .
  they were in chapel, they taught everything, how to live and how to be respectful towards others... well, and a lot of little other things apart from teaching school things, yes.
642PILoedden nhw yn [/] yn y capel oedden nhw (y)n dysgu popeth (.) um xxx &s <sut uh (.) i> [/] (.) sut i fyw a sut i (.) i bod yn barchus efo bobl eraill a (.) wel a lot o bethau bach heblaw dysgu uh pethau yr ysgol ynde (.) ia .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dysguteach.V.INFIN popetheverything.N.M.SG umum.IM suthow.INT uher.IM ito.PREP suthow.INT ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM aand.CONJ suthow.INT ito.PREP ito.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT barchusrespectful.ADJ+SM efowith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON aand.CONJ welwell.IM aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ heblawwithout.PREP dysguteach.V.INFIN uher.IM pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG yndeisn't_it.IM iayes.ADV .
  they were in chapel, they taught everything, how to live and how to be respectful towards others... well, and a lot of little other things apart from teaching school things, yes.
644PIL+< oedden (..) ie .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF ieyes.ADV .
  they did... yes.
645PILac oedden ni (y)n canu +/.
  acand.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT canusing.V.INFIN .
  and we'd sing.
647PIL+< ie ie oedden oedden .
  ieyes.ADV ieyes.ADV oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  yes we would, yes.
647PIL+< ie ie oedden oedden .
  ieyes.ADV ieyes.ADV oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  yes we would, yes.
667PIL+< ie (dy)na fo (.) dyna oedden ni yn uh +...
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT uher.IM .
  yeah, that's it, that's what we...
671PILpan oedden ni (y)n fawr mae (y)n +...
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT fawrbig.ADJ+SM maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  when we we're older, it's...
706PILond uh ddim Indiaid oedden nhw yn diwedd ynde ?
  ondbut.CONJ uher.IM ddimnot.ADV+SM Indiaidname oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT diweddend.N.M.SG yndeisn't_it.IM ?
  
712PIL(d)oedden nhw (ddi)m yn gwybod i (.) sut i hela wedyn oedden nhw (y)n dod â cig a pethau felly iddyn nhw de .
  doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ito.PREP suthow.INT ito.PREP helahunt.V.INFIN wedynafterwards.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN âwith.PREP cigmeat.N.M.SG aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P debe.IM+SM .
  they didn't know how to hunt so they brought them meat and the like.
713PILachos oedden nhw (y)n hela (.) ac yn helpu nhw (.) dipyn (h)efyd .
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT helahunt.V.INFIN acand.CONJ ynPRT helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P dipynlittle_bit.N.M.SG+SM hefydalso.ADV .
  because they hunted... and helped them a bit too.
715PILachos oedden nhw yn uh +...
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT uher.IM .
  because they er...
785PILdyna lle oedden ni (y)n hel at ein_gilydd .
  dynathat_is.ADV llewhere.INT oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT helcollect.V.INFIN atto.PREP ein_gilyddeach_other.PRON.1P .
  that's where we all got together.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.