PATAGONIA - Patagonia3
Instances of mae for speaker PIL

13PILmae popeth yn newid .
  maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG ynPRT newidchange.V.INFIN .
  everything is changing
16PIL+< mae popeth yn newid .
  maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG ynPRT newidchange.V.INFIN .
  everything is changing
58PILohCS yndy mae [/] mae te yn neis .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES tetea.N.M.SG ynPRT neisnice.ADJ .
  oh it is, tea is nice.
58PILohCS yndy mae [/] mae te yn neis .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES tetea.N.M.SG ynPRT neisnice.ADJ .
  oh it is, tea is nice.
65PILfelly mae (y)r byd yn mynd ymlaen a +//.
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV aand.CONJ .
  then the world continues turning and...
69PILohCS <mae o (y)n xxx> [///] wel uh ein pres ni sy (dd)im gwerth hefyd ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT welwell.IM uher.IM einour.ADJ.POSS.1P presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM gwerthvalue.N.M.SG.[or].sell.V.3S.PRES hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM .
  oh it's er our money, it's worthless too, isn't it?
72PILfan (y)na mae hi .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's the thing.
73PILa wedyn <mae hi> [/] <mae hi> [//] mae pethau (we)di codi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP codilift.V.INFIN .
  but then things have become more expensive.
73PILa wedyn <mae hi> [/] <mae hi> [//] mae pethau (we)di codi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP codilift.V.INFIN .
  but then things have become more expensive.
73PILa wedyn <mae hi> [/] <mae hi> [//] mae pethau (we)di codi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP codilift.V.INFIN .
  but then things have become more expensive.
74PIL<mae (y)r> [/] mae (y)r uh ticed ar yr [/] (.) yr +...
  maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM ticedticket.N.F.SG aron.PREP yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  the aeroplane ticket...
74PIL<mae (y)r> [/] mae (y)r uh ticed ar yr [/] (.) yr +...
  maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM ticedticket.N.F.SG aron.PREP yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  the aeroplane ticket...
77PILmae [//] ie mae raid i nhw +/.
  maebe.V.3S.PRES ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP nhwthey.PRON.3P .
  yes they have to...
77PILmae [//] ie mae raid i nhw +/.
  maebe.V.3S.PRES ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP nhwthey.PRON.3P .
  yes they have to...
82PIL&dɛ uh mae pres ni +...
  uher.IM maebe.V.3S.PRES presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P .
  er our money...
90PILmae [/] mae o (y)n iawn iddyn nhw .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  it's ok for them.
90PILmae [/] mae o (y)n iawn iddyn nhw .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  it's ok for them.
93PILmae (y)n bargen iddyn nhw yndy .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT bargenbargain.N.F.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it's a bargain for them, yes.
98PILia felly mae (h)i .
  iayes.ADV fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  yes that's how it is.
100PILmae (y)na lot o bobl yn siarad Cymraeg eto er mae (y)r cymdeithas yn mynd lawr a lawr tra mae (y)r hen bobl yn mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG etoagain.ADV erer.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV aand.CONJ lawrdown.ADV trawhile.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  there are still many people who speak Welsh but society is going downhill as old people leave it.
100PILmae (y)na lot o bobl yn siarad Cymraeg eto er mae (y)r cymdeithas yn mynd lawr a lawr tra mae (y)r hen bobl yn mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG etoagain.ADV erer.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV aand.CONJ lawrdown.ADV trawhile.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  there are still many people who speak Welsh but society is going downhill as old people leave it.
100PILmae (y)na lot o bobl yn siarad Cymraeg eto er mae (y)r cymdeithas yn mynd lawr a lawr tra mae (y)r hen bobl yn mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG etoagain.ADV erer.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV aand.CONJ lawrdown.ADV trawhile.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN .
  there are still many people who speak Welsh but society is going downhill as old people leave it.
105PIL+< mae (y)r cylch +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cylchcircle.N.M.SG .
  the group is...
110PILohCS xxx fel mae e yn [/] yn bob uh mm uh +...
  ohoh.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S ynPRT ynin.PREP bobeach.PREQ+SM uher.IM mmmm.IM uher.IM .
  oh that's how it is in every...
117PILmae hwnna (y)n (.) wahanol .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM .
  that's different.
121PIL+< ohCS oes oes mae hôl .
  ohoh.IM oesbe.V.3S.PRES.INDEF oesbe.V.3S.PRES.INDEF maebe.V.3S.PRES hôltrack.N.M.SG+H .
  oh yes, yes there's a mark.
170PILmae criw EdrydCS wedi cyrraedd heddiw yndy ?
  maebe.V.3S.PRES criwcrew.N.M.SG Edrydname wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN heddiwtoday.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  Edryd's crew have arrived today, haven't they?
210PILmae (y)n llawn llwch yn man (y)na yn_dydy .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT llawnfull.ADJ llwchdust.N.M.SG ynPRT manplace.N.MF.SG ynathere.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  it's covered in dust there, isn't it?
223PILdydy mae yn mynd yn fyglyd yn_dydy .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT fyglydclammy.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  isn't it, it gets clammy, doesn't it?
226PILia (.) man (y)na mae (h)i .
  iayes.ADV manplace.N.MF.SG ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  yeah that's it.
228PILxxx &n mae merch ti yn uh yn CamwyCS heddiw siŵr yndy ?
  maebe.V.3S.PRES merchgirl.N.F.SG tiyou.PRON.2S ynPRT uher.IM ynin.PREP Camwyname heddiwtoday.ADV siŵrsure.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  your daughter's in Camwy today surely, isn't she?
236PILa mae wyrion ti yno hefyd yn_dydy ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES wyriongrandson.N.M.PL tiyou.PRON.2S ynothere.ADV hefydalso.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  and your grandchildren are there too, aren't they?
258PILa mae hi (y)n CórdobaCS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynin.PREP Córdobaname .
  she's in Córdoba.
267PILmae (y)r uh SionedCS uh (.) yn ffrind uh +...
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM Sionedname uher.IM ynPRT ffrindfriend.N.M.SG uher.IM .
  Sioned is a...
276PILfelly mae (y)r byd (y)ma yn mynd .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN .
  that's the way of the world.
281PILachos uh (.) mae [//] dan ni (y)n bell o (ei)n_gilydd .
  achosbecause.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT bellfar.ADJ+SM oof.PREP ein_gilyddeach_other.PRON.1P .
  because there's, we're far from each other.
287PILmae o (y)n bell &t iawn .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT bellfar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  it's very far.
294PILa wedyn wel mae hwn yn mynd (.) yn drwm braidd .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV welwell.IM maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT drwmheavy.ADJ+SM braiddrather.ADV .
  and well it gets quite heavy going.
304PILmae (y)n dod dydd Sadwrn .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT dodcome.V.INFIN dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG .
  she's coming on Saturday.
314PIL&m &m mae (y)r steddfod braidd yn hir (.) braidd yn hir .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF steddfodeisteddfod.N.F.SG braiddrather.ADV ynPRT hirlong.ADJ braiddrather.ADV ynPRT hirlong.ADJ .
  the Eisteddfod's quite long, quite long.
316PILie mae e &m yndy a dylsen nhw dorri &m bach i_lawr .
  ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S yndybe.V.3S.PRES.EMPH aand.CONJ dylsenought_to.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P dorribreak.V.INFIN+SM bachsmall.ADJ i_lawrdown.ADV .
  yes it's, um, they should cut down on it a bit.
318PILachos mae (y)n mynd dros uh (.) mwy na canol nos .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM uher.IM mwymore.ADJ.COMP na(n)or.CONJ canolmiddle.N.M.SG nosnight.N.F.SG .
  because it goes on past, er, midnight.
319PILa wedyn (.) pan fydden ni isio dod adra (..) wel (dy)na fo mae (y)n dri dau neu dri o (y)r gloch yn y bore a [/] a dy(dy) (hy)nna byth &=laugh .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV panwhen.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P isiowant.N.M.SG dodcome.V.INFIN adrahomewards.ADV welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ynPRT drithree.NUM.M+SM dautwo.NUM.M neuor.CONJ drithree.NUM.M+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG aand.CONJ aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hynnathat.PRON.DEM.SP bythnever.ADV .
  and then, when we want to come home, well there we go, it's three... two or three o'clock in the morning and that's never...
331PIL<mae o (we)di> [///] mae (y)r blynyddoedd wedi mynd mor (h)andi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV handihandy.ADJ .
  it's... the years have gone by so fast.
331PIL<mae o (we)di> [///] mae (y)r blynyddoedd wedi mynd mor (h)andi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV handihandy.ADJ .
  it's... the years have gone by so fast.
345PILohCS mae lot o (ei)n ffrindiau ni wedi mynd yn_erbyn ni ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP einour.ADJ.POSS.1P ffrindiaufriends.N.M.PL niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yn_erbynagainst.PREP niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  oh, a lot of our friends have gone against us.
365PILond uh wel fel mae (h)i oedd y (.) &ǀ pasbort ddim yn barod a pethau felly ac +...
  ondbut.CONJ uher.IM welwell.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF pasbortpassport.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT barodready.ADJ+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV acand.CONJ .
  but as it goes, the passport wasn't ready and things, and...
401PILac uh mae perthnasau arall efo fi (he)fyd (.) EleanorCS a [/] (.) a wel (dy)na fo .
  acand.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES perthnasaurelations.N.F.PL arallother.ADJ efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM hefydalso.ADV Eleanorname aand.CONJ aand.CONJ welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and I have other relatives too... Eleanor and, well, that's it.
404PILachos mae (y)r blynyddoedd (y)n mynd a <dan ni ddim> [/] dan ni ddim yn teimlo fel mynd pan bydden ni (y)n (h)enach (.) ynde .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P ynPRT henachold.ADJ.COMP yndeisn't_it.IM .
  because the years are passing by and we won't feel like going when we're older, will we?
502PIL+< mae pethau wedi newid erbyn hyn ydyn .
  maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP newidchange.V.INFIN erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ydynbe.V.3P.PRES .
  things have changed by now, yes they have.
506PILa mae isio dweud y gwir .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG dweudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  and people have to, really.
523PILfelly mae (h)i .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's how it is.
529PIL+< ohCS <mae (y)n> [/] ia ohCS mae (y)n hyfryd nawr .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT iayes.ADV ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT hyfryddelightful.ADJ nawrnow.ADV .
  oh it's beautiful now.
529PIL+< ohCS <mae (y)n> [/] ia ohCS mae (y)n hyfryd nawr .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT iayes.ADV ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT hyfryddelightful.ADJ nawrnow.ADV .
  oh it's beautiful now.
530PILmae [/] (.) mae [/] mae popeth (h)efo ni .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG hefowith.PREP+H niwe.PRON.1P .
  we have everything.
530PILmae [/] (.) mae [/] mae popeth (h)efo ni .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG hefowith.PREP+H niwe.PRON.1P .
  we have everything.
530PILmae [/] (.) mae [/] mae popeth (h)efo ni .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG hefowith.PREP+H niwe.PRON.1P .
  we have everything.
541PILyndy mae um yndy mae (y)n rhan o (y)r cartref xxx .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES umum.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT rhanpart.N.F.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF cartrefhome.N.M.SG .
  yes, it's part of our home.
541PILyndy mae um yndy mae (y)n rhan o (y)r cartref xxx .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES umum.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT rhanpart.N.F.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF cartrefhome.N.M.SG .
  yes, it's part of our home.
636PIL+< síS a misus GriffithsCS hefyd ia [/] ia (.) mae isio +...
  yes.ADV aand.CONJ misusMrs.N.F.SG Griffithsname hefydalso.ADV iayes.ADV iayes.ADV maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG .
  yes, and Mrs Griffiths too yes, yes, we need to...
664PIL+< ia na mae digon efo ti &=laugh .
  iayes.ADV naPRT.NEG maebe.V.3S.PRES digonenough.QUAN efowith.PREP tiyou.PRON.2S .
  yes, no you have enough.
671PILpan oedden ni (y)n fawr mae (y)n +...
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT fawrbig.ADJ+SM maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  when we we're older, it's...
689PILyndy mae .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES .
  yes it does.
691PIL+< mae hwnna (y)n wneud lot o wahaniaeth [///] yndy mae o (y)n lot o wahaniaeth .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM .
  that makes a big difference, yes it's a big difference.
691PIL+< mae hwnna (y)n wneud lot o wahaniaeth [///] yndy mae o (y)n lot o wahaniaeth .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM .
  that makes a big difference, yes it's a big difference.
694PILond ohCS mae [/] maen nhw (y)n gweld rhyfeddodau &=laugh .
  ondbut.CONJ ohoh.IM maebe.V.3S.PRES maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gweldsee.V.INFIN rhyfeddodaumarvels.N.M.PL .
  oh but he (they) sees wonders.
696PILmae o (y)n gweld hi (y)n rhyfedd ac yn +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT rhyfeddstrange.ADJ acand.CONJ ynPRT .
  he sees it as strange and...
719PIL<mae o> [///] oedd y [/] oedd y +/.
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF .
  it was, it was...
745PIL+< yndy mae (y)n wahanol .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM .
  yes, it's different.
747PILmae (y)r telefision wedi cydio (.) yr (.) meddwl bobl (.) (y)r (.) pobl ifanc beth_bynnag .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF telefisiontelevision.N.M.SG wediafter.PREP cydiogrip.V.INFIN yrthe.DET.DEF meddwlthought.N.M.SG boblpeople.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF poblpeople.N.F.SG ifancyoung.ADJ beth_bynnaganyway.ADV .
  the television has gripped people's minds... young people anyway.
748PILa wedyn mae hwnna um um mae (y)r +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG umum.IM umum.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF .
  and then that...
748PILa wedyn mae hwnna um um mae (y)r +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG umum.IM umum.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF .
  and then that...
753PILohCS na mae rhaid i fi +/.
  ohoh.IM nano.ADV maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  oh no I have to...
755PIL+< yndy (.) ohCS mae GaimanCS yn +...
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ohoh.IM maebe.V.3S.PRES Gaimanname ynPRT .
  yes, oh the Gaiman is...
757PILnhw sy (y)n (gw)neud jyst yr eisteddfod yn TrelewCS ynde achos (.) fan hyn mae (y)r (.) mwy o Gymraeg [/] (.) yn y GaimanCS (.) mwy o Gymraeg .
  nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gwneudmake.V.INFIN jystjust.ADV yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ynin.PREP Trelewname yndeisn't_it.IM achosbecause.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname mwymore.ADJ.COMP oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  it's them that only do the Eisteddfod in Trelew, isn't it because... here there's more Welsh, more Welsh.
773PILdan ni (we)di &m mae [/] mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar iddyn nhw .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  we've... we have to be grateful to them.
773PILdan ni (we)di &m mae [/] mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar iddyn nhw .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  we've... we have to be grateful to them.
795PILia (.) a wedyn uh mae (y)n rhaid i ni fod yn ddiolchgar (..) mm +...
  iayes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM mmmm.IM .
  yeah so, er... we have to be grateful.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.