PATAGONIA - Patagonia3
Instances of ac for speaker PIL

86PILynde (.) dan ni fyny ac i_lawr .
  yndeisn't_it.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P fynyup.ADV acand.CONJ i_lawrdown.ADV .
  we're up and down.
177PILcyrraedd BarilocheCS dod i EsquelCS ac i_lawr yma .
  cyrraeddarrive.V.2S.IMPER Barilochename dodcome.V.INFIN ito.PREP Esquelname acand.CONJ i_lawrdown.ADV ymahere.ADV .
  arrive at Bariloche, go to Esquel then down here.
275PILac uh wel (dy)na fo ynde .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  and, er, well there we go eh.
277PILac uh &n trio ein gorau i wneud bob peth dros bobl .
  acand.CONJ uher.IM triotry.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P goraubest.ADJ.SUP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bobeach.PREQ+SM peththing.N.M.SG drosover.PREP+SM boblpeople.N.F.SG+SM .
  and we try our best to do things for people.
365PILond uh wel fel mae (h)i oedd y (.) &ǀ pasbort ddim yn barod a pethau felly ac +...
  ondbut.CONJ uher.IM welwell.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF pasbortpassport.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT barodready.ADJ+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV acand.CONJ .
  but as it goes, the passport wasn't ready and things, and...
399PILac uh (.) (bua)swn i (he)fyd (y)n lic(io) [/] licio gweld uh Tomos_Huws_ParryCS (.) o [//] (.) sy (y)n byw (y)n ymyl &ka uh CorwenCS .
  acand.CONJ uher.IM buaswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S hefydalso.ADV ynPRT liciolike.V.INFIN liciolike.V.INFIN gweldsee.V.INFIN uher.IM Tomos_Huws_Parryname oof.PREP sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ymyledge.N.F.SG uher.IM Corwenname .
  and I'd also like to see Tomos Huws Parry, who lives next to Corwen.
401PILac uh mae perthnasau arall efo fi (he)fyd (.) EleanorCS a [/] (.) a wel (dy)na fo .
  acand.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES perthnasaurelations.N.F.PL arallother.ADJ efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM hefydalso.ADV Eleanorname aand.CONJ aand.CONJ welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and I have other relatives too... Eleanor and, well, that's it.
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
443PILac uh wel o uh oedd <nhad uh> [/] nhad uh (.) wedi cael ei geni yma .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM nhadfather.N.M.SG+NM uher.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S genibe_born.V.INFIN ymahere.ADV .
  and er, my father was born here.
447PILac uh (.) oedden nhw (y)n um (.) uh ar_ôl y rhyfel ddaethon nhw (y)n (y)n_ôl .
  acand.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT umum.IM uher.IM ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG ddaethoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT yn_ôlback.ADV .
  and they... they came back after the war.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
462PILa wedyn mi ddoth yn_ôl yn mil wyth &s uh saith pedwar (.) ac o(edde)n nhw (y)r rhai cyntaf ac uh uh Parch uh Heulfryn_LewisCS (.) ac um um misus um mister a misus um (.) LewisCS um <Maes_yrCS> [/] Maes_yr_HafCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP milthousand.N.F.SG wytheight.NUM uher.IM saithseven.NUM pedwarfour.NUM.M acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF rhaisome.PRON cyntaffirst.ORD acand.CONJ uher.IM uher.IM Parchname uher.IM Heulfryn_Lewisname acand.CONJ umum.IM umum.IM misusMrs.N.F.SG umum.IM mistermr.N.M.SG aand.CONJ misusMrs.N.F.SG umum.IM Lewisname umum.IM Maes_yrname Maes_yr_Hafname .
  and then they came back in 1874 and they were the first ones... and Reverend Heulfryn Lewis and... mister and missus Lewis, um, from Maes yr Haf.
583PILac uh (.) wel ffermio oedd dada (.) ffermio .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM ffermiofarm.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF dadaDaddy.N.M.SG ffermiofarm.V.INFIN .
  and my father was a farmer.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
592PILac uh (.) wel &o &o o(edde)n ni (we)di cael amser da ar y fferm .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG dagood.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  and... well I had a good time on the farm.
618PILac uh (.) yr un oedd yn ennill yr [//] y sach fach wedyn hwnnw oedd yr gorau .
  acand.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ennillwin.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF sachsack.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM wedynafterwards.ADV hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP .
  and the winner of the sach fach (little sack), he was the best.
645PILac oedden ni (y)n canu +/.
  acand.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT canusing.V.INFIN .
  and we'd sing.
670PILwel dan ni (we)di cael y tsiawns i [/] (.) i ddysgu (..) ac wedyn (dy)na fo .
  welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG ito.PREP ito.PREP ddysguteach.V.INFIN+SM acand.CONJ wedynafterwards.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, we've had the chance to learn... so there we go.
696PILmae o (y)n gweld hi (y)n rhyfedd ac yn +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT rhyfeddstrange.ADJ acand.CONJ ynPRT .
  he sees it as strange and...
713PILachos oedden nhw (y)n hela (.) ac yn helpu nhw (.) dipyn (h)efyd .
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT helahunt.V.INFIN acand.CONJ ynPRT helpuhelp.V.INFIN nhwthey.PRON.3P dipynlittle_bit.N.M.SG+SM hefydalso.ADV .
  because they hunted... and helped them a bit too.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.