PATAGONIA - Patagonia3
Instances of ddim for speaker PIL

8PILa dy(dy) nhw (ddi)m yn wneud dim effortE <i i> [/] i mynd â pethau (y)mlaen a +...
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM dimnot.ADV efforteffort.N.SG ito.PREP ito.PREP ito.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP pethauthings.N.M.PL ymlaenforward.ADV aand.CONJ .
  and they don't make any effort to take things forward and...
19PILond gobeithio fydden ni ddim yn colli ein iaith ynde .
  ondbut.CONJ gobeithiohope.V.INFIN fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT collilose.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P iaithlanguage.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  but let us hope that we don't lose our language
31PILwel ti (y)n gwybod uh dan ni (ddi)m wedi cael lot o jam (e)leni achos um (.) mi r(oedd) +/.
  welwell.IM tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP jamjam.N.M.SG elenithis year.ADV achosbecause.CONJ umum.IM miPRT.AFF roeddbe.V.3S.IMPERF .
  well you know, we haven't had much jam lately because, um...
33PILddim ffrwythau .
  ddimnot.ADV+SM ffrwythaufruits.N.M.PL .
  no fruit.
69PILohCS <mae o (y)n xxx> [///] wel uh ein pres ni sy (dd)im gwerth hefyd ynde .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT welwell.IM uher.IM einour.ADJ.POSS.1P presmoney.N.M.SG niwe.PRON.1P sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM gwerthvalue.N.M.SG.[or].sell.V.3S.PRES hefydalso.ADV yndeisn't_it.IM .
  oh it's er our money, it's worthless too, isn't it?
85PILond o [//] (dy)dy o ddim nawr .
  ondbut.CONJ oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM nawrnow.ADV .
  but it isn't now.
173PILdw i (ddi)m yn siŵr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ .
  I'm not sure.
207PILia (dy)dyn nhw ddim wedi (.) gorffen eto taclu(so) [?] lle (y)r orsedd .
  iayes.ADV dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN etoagain.ADV taclusotidy.V.INFIN lleplace.N.M.SG yrthe.DET.DEF orseddGorsedd.N.F.SG+SM .
  yes they haven't finished cleaning the place with the throne yet.
299PILohCS &n ydy hi ddim yn dod (.) uh +...
  ohoh.IM ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT dodcome.V.INFIN uher.IM .
  oh isn't she coming, um...
329PILohCS ti (ddi)m isio cofio &=laugh !
  ohoh.IM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG cofioremember.V.INFIN !
  oh you don't want to remember!
332PILdw i ddim yn gallu sylweddoli (.) uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN sylweddolirealise.V.INFIN uher.IM .
  I can't realise, er...
365PILond uh wel fel mae (h)i oedd y (.) &ǀ pasbort ddim yn barod a pethau felly ac +...
  ondbut.CONJ uher.IM welwell.IM fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF pasbortpassport.N.M.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT barodready.ADJ+SM aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV acand.CONJ .
  but as it goes, the passport wasn't ready and things, and...
404PILachos mae (y)r blynyddoedd (y)n mynd a <dan ni ddim> [/] dan ni ddim yn teimlo fel mynd pan bydden ni (y)n (h)enach (.) ynde .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P ynPRT henachold.ADJ.COMP yndeisn't_it.IM .
  because the years are passing by and we won't feel like going when we're older, will we?
404PILachos mae (y)r blynyddoedd (y)n mynd a <dan ni ddim> [/] dan ni ddim yn teimlo fel mynd pan bydden ni (y)n (h)enach (.) ynde .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN fellike.CONJ myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P ynPRT henachold.ADJ.COMP yndeisn't_it.IM .
  because the years are passing by and we won't feel like going when we're older, will we?
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
413PILac uh (.) oedd ei mam a (e)i thad hi ddim isio iddi ddod (.) <i (y)r> [/] i (y)r Wladfa achos doedden nhw ddim yn gwybod dim_byd am y Wladfa ynde .
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG aand.CONJ eiher.ADJ.POSS.F.3S thadfather.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN dim_bydnothing.ADV amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname yndeisn't_it.IM .
  and her mother and father didn't want her to come to the settlement because they didn't know anything about the settlement, did they?
491PIL+< na (.) wnes i [/] wnes i ddim nabod nain [/] nain o ochr dad na nain ochr oddi xxx mam .
  nawho_not.PRON.REL.NEG wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM nabodknow_someone.V.INFIN naingrandmother.N.F.SG naingrandmother.N.F.SG oof.PREP ochrside.N.F.SG dadfather.N.M.SG+SM na(n)or.CONJ naingrandmother.N.F.SG ochrside.N.F.SG oddifrom.PREP mammother.N.F.SG .
  no, I never knew my grandmother, from Dad's side or from Mum's.
492PILoedd fy uh mam a tad uh um fy mam ddim isio iddi ddod allan um +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF fymy.ADJ.POSS.1S uher.IM mammother.N.F.SG aand.CONJ tadfather.N.M.SG uher.IM umum.IM fymy.ADJ.POSS.1S mammother.N.F.SG ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM allanout.ADV umum.IM .
  my mother's parents didn't want her to come over.
591PILac oedd uh uh wel uh oedd ddim uh (.) petrol achos uh oedden nhw (y)n gyrru o allan i_gyd ynde .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM welwell.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM uher.IM petrolpetrol.N.M.SG achosbecause.CONJ uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S allanout.ADV i_gydall.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and there wasn't any petrol because they used to send it all overseas.
675PIL(d)o(eddw)n i (ddi)m yn licio Buenos_AiresCS .
  doeddwnbe.V.1S.IMPERF.NEG iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT liciolike.V.INFIN Buenos_Airesname .
  I didn't like Buenos Aires.
706PILond uh ddim Indiaid oedden nhw yn diwedd ynde ?
  ondbut.CONJ uher.IM ddimnot.ADV+SM Indiaidname oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT diweddend.N.M.SG yndeisn't_it.IM ?
  
711PILachos (d)oedden nhw (ddi)m yn gallu hela .
  achosbecause.CONJ doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN helahunt.V.INFIN .
  because they couldn't hunt.
712PIL(d)oedden nhw (ddi)m yn gwybod i (.) sut i hela wedyn oedden nhw (y)n dod â cig a pethau felly iddyn nhw de .
  doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ito.PREP suthow.INT ito.PREP helahunt.V.INFIN wedynafterwards.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN âwith.PREP cigmeat.N.M.SG aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P debe.IM+SM .
  they didn't know how to hunt so they brought them meat and the like.
794PIL(d)oedd ddim lle arall .
  doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG ddimnot.ADV+SM lleplace.N.M.SG arallother.ADJ .
  there was nowhere else.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.