PATAGONIA - Patagonia3
Instances of ar for speaker PIL

74PIL<mae (y)r> [/] mae (y)r uh ticed ar yr [/] (.) yr +...
  maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM ticedticket.N.F.SG aron.PREP yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  the aeroplane ticket...
419PIL+< ar y fferm .
  aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  on the farm.
571PILar y fferm ia yn Llwyn_CelynCS .
  aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG iayes.ADV ynin.PREP Llwyn_Celynname .
  on the farm yes, at Llwyn Celyn.
588PILa mynd i (y)r ysgol ar ein traed .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG aron.PREP einour.ADJ.POSS.1P traedfeet.N.MF.SG .
  and going to school by foot.
592PILac uh (.) wel &o &o o(edde)n ni (we)di cael amser da ar y fferm .
  acand.CONJ uher.IM welwell.IM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG dagood.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffermfarm.N.F.SG .
  and... well I had a good time on the farm.
656PILie dan ni (y)n [/] (.) yn ddiolchgar yn fawr iawn iddyn nhw i_gyd sy (we)di bod yn (.) ar hyd y blynyddoedd yn wneud y [/] y gwaith tuag at y uh (.) dysgu ynde dysgu plant .
  ieyes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM ynPRT fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT aron.PREP hydlength.N.M.SG ythe.DET.DEF blynyddoeddyears.N.F.PL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG tuagtowards.PREP atto.PREP ythe.DET.DEF uher.IM dysguteach.V.INFIN yndeisn't_it.IM dysguteach.V.INFIN plantchild.N.M.PL .
  yes we're very grateful to all those who have worked throughout the years towards educating children.
776PILoedd o (y)n helpu (.) mwy nag oedd o gallu (..) ar y bobl .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT helpuhelp.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP nagthan.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S gallube_able.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM .
  he helped people more than he could.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.