SIARAD - Fusser18
Word frequency for speaker BEU

Words with language tag: cym (2005)

mae (be.3S.PRES) [76], yn (PRT) [62], i (to) [46], i (PRON.1S) [45], dw (be.1S.PRES) [37], yr (DET) [36], oedd (be.3S.IMP) [33], o (PRON.3SM) [32], y (DET) [32], a (and) [31], nhw (PRON.3PL) [31], mynd (go.NONFIN) [30], ddim (NEG) [27], o (of) [27], wneud (do.NONFIN) [27], yna (there) [27], yndy (be.3S.PRES) [27], ond (but) [26], ar (on) [24], yma (here) [24], wedi (PRT.PAST) [23], isio (want) [20], â (with) [19], ac (and) [18], un (one) [18], fath (kind) [17], ti (PRON.2S) [17], am (for) [16], yn (in) [16], hi (PRON.3SF) [15], dydy (be.3S.PRES.NEG) [14], mae (be.3PL.PRES) [14], hynna (that) [13], meddwl (think.NONFIN) [13], ni (PRON.1PL) [13], bod (be.NONFIN) [12], cael (get.NONFIN) [12], de (TAG) [12], na (no) [12], be (what) [11], i (for) [11], gael (get.NONFIN) [10], ydy (be.3S.PRES) [10], lawr (down) [9], oes (be.3S.PRES) [9], gwybod (know.NONFIN) [8], ia (yes) [8], na (PRT) [8], o'n (be.1S.IMP) [8], rywun (somebody) [8], chdi (PRON.2S) [7], dy (POSS.2S) [7], dyna (there) [7], hefyd (also) [7], newydd (new) [7], rywbeth (something) [7], sy (be.PRES.REL) [7], ati (so_on) [6], chi (PRON.2PL) [6], dim (NEG) [6], do (yes) [6], dydd (day) [6], fo (PRON.3SM) [6], fydd (be.3S.FUT) [6], gweld (see.NONFIN) [6], ie (yes) [6], lle (place) [6], neu (or) [6], os (if) [6], pan (when) [6], tri_deg (thirty) [6], wan (now) [6], wedyn (then) [6], basai (be.3S.CONDIT) [5], deud (say.NONFIN) [5], di (PRON.2S) [5], does (be.3S.PRES.NEG) [5], ei (POSS.3S) [5], ffordd (way) [5], fi (PRON.1S) [5], gorod (must.NONFIN) [5], gwaith (work) [5], o (from) [5], peth (thing) [5], ryw (some) [5], sbïo (look.NONFIN) [5], sôn (mention.NONFIN) [5], trio (try.NONFIN) [5], allan (out) [4], am (about) [4], bach (small) [4], cymryd (take.NONFIN) [4], diwrnod (day) [4], drosodd (over) [4], efo (with) [4], ei (POSS.3SM) [4], fel (like) [4], fory (tomorrow) [4], hyn (this) [4], medru (can.NONFIN) [4], mewn (in) [4], nag (NEG) [4], pwy (who) [4], rei (some) [4], rheina (those) [4], talu (pay.NONFIN) [4], wna (do.1S.NONPAST) [4], wsnos (week) [4], ymlaen (forward) [4], arall (other) [3], at (to) [3], blaen (before) [3], bob (every) [3], cadw (keep.NONFIN) [3], cwmni (company) [3], dail (leaves) [3], dal (still) [3], dan (be.1PL.PRES) [3], darllen (read.NONFIN) [3], ei (POSS.3SF) [3], eistedd (sit.NONFIN) [3], ella (perhaps) [3], eto (again) [3], ffonio (phone.NONFIN) [3], fwy (more) [3], fynd (go.NONFIN) [3], fyny (up) [3], gynta (first) [3], hanner (half) [3], hefo (with) [3], hel (gather.NONFIN) [3], i_fewn (in) [3], llawer (much) [3], nôl (back) [3], pawb (everybody) [3], pethau (things) [3], pryd (when) [3], raid (necessity) [3], rhad (cheap) [3], roid (put.NONFIN) [3], syniad (idea) [3], te (tea) [3], wedyn (after) [3], werth (worth) [3], wnaeth (do.3S.PAST) [3], wrth (by) [3], wrth_gwrs (of_course) [3], y (POSS.1S) [3], ymyl (side) [3], ysgol (school) [3], adeg (time) [2], amser (time) [2], annwyd (cold) [2], ar_gael (available) [2], ar_hyd (along) [2], baswn (be.1S.CONDIT) [2], ben_blwydd (birthday) [2], beth (thing) [2], bore (morning) [2], bryd (time) [2], bwcio (book.NONFIN) [2], bwyd (food) [2], bythefnos (two_weeks) [2], cae (field) [2], capel (chapel) [2], chwaith (either) [2], chwarae (play.NONFIN) [2], chwe_deg (sixty) [2], Cymru (Wales) [2], da (good) [2], dach (be.2PL.PRES) [2], dal (catch.NONFIN) [2], ddau (two.M) [2], ddydd (day) [2], deg (ten) [2], digon (enough) [2], diolch (thanks) [2], dipyn (a_little) [2], dirwy (fine) [2], dod (come.NONFIN) [2], dreifio (drive.NONFIN) [2], dros (over) [2], dyddiau (days) [2], dylanwadu (influence.NONFIN) [2], dyn (be.3PL.PRES.NEG) [2], dysgu (learn.NONFIN) [2], erbyn (by) [2], fawr (big) [2], fedri (can.2S.NONPAST) [2], felly (thus) [2], gei (get.2S.NONPAST) [2], golchi (wash.NONFIN) [2], gorau (best) [2], gyn (with) [2], gynnar (early) [2], halen (salt) [2], hoel (trace) [2], iawn (right) [2], iddo (to.3SM) [2], i_fyny (up) [2], llefydd (places) [2], Mawrth (March) [2], Mawrth (Tuesday) [2], munud (minute) [2], mwy (more) [2], mwynhau (enjoy.NONFIN) [2], neb (nobody) [2], nos (night) [2], oedden (be.3PL.IMP) [2], olchi (wash.NONFIN) [2], pa (which) [2], peidio (desist.NONFIN) [2], penderfynu (decide.NONFIN) [2], pethau (and) [2], pobl (people) [2], posib (possible) [2], rei (ones) [2], rhatach (cheaper) [2], seren (star) [2], slofi (slow.NONFIN) [2], sôn (mention) [2], sut (how) [2], sydyn (sudden) [2], trwy (through) [2], tyfu (grow.NONFIN) [2], waeth (worse) [2], waliau (walls) [2], weithiau (sometimes) [2], weld (see.NONFIN) [2], well (better) [2], wnaethon (do.1PL.PAST) [2], wnawn (do.1PL.NONPAST) [2], wnes (do.1S.PAST) [2], wythnos (week) [2], yn_does (be.3S.PRES.NEG) [2], yndw (be.1S.PRES) [2], yndyn (be.1PL.PRES) [2], yn_ôl (after) [2], ystod (range) [2], a (NEG) [1], a (do.NONFIN) [1], a (start.NONFIN) [1], ac (up) [1], adre (home) [1], aeddfed (mature) [1], ag (PRT) [1], agosach (closer) [1], alla (can.1S.NONPAST) [1], anghywir (incorrect) [1], annheg (unfair) [1], A_pum_deg_pump (A_fifty_five) [1], ar (DET) [1], ardd (garden) [1], arfer (habit) [1], arno (on.3SM) [1], awyr (air) [1], awyrenau (aeroplanes) [1], babi (baby) [1], baent (paint) [1], barod (ready) [1], basen (be.1PL.CONDIT) [1], bawb (everybody) [1], bedair (four.F) [1], blynyddoedd (years) [1], bob_dim (everything) [1], bosib (possible) [1], braidd (rather) [1], brechdanau (sandwiches) [1], brecio (brake.NONFIN) [1], briffordd (motorway) [1], brifo (hurt.NONFIN) [1], brifysgol (university) [1], bum (five) [1], bunnoedd (pounds) [1], bysedd (fingers) [1], cael (NEG) [1], can (hundred) [1], cartre (home) [1], cau (close.NONFIN) [1], chanol (middle) [1], chefn (back) [1], chwarae (play) [1], chwarter (quarter) [1], chwyrlïo (whirl.NONFIN) [1], clywed (hear.NONFIN) [1], coed (wood) [1], cofio (remember.NONFIN) [1], coleg (college) [1], Coleg_Glannau_Dyfrdwy (Deeside_College) [1], colli (lose.NONFIN) [1], cry (strong) [1], cychwyn (start.NONFIN) [1], cyffuriau (drugs) [1], cyfri (count.NONFIN) [1], cyfrifiadur (computer) [1], cymharu (compare.NONFIN) [1], cyn_gynted (as_soon) [1], cynhesu (warm.NONFIN) [1], cynta (first) [1], cysylltu (contact.NONFIN) [1], dallt (understand.NONFIN) [1], dan (under) [1], dda (good) [1], ddal (catch.NONFIN) [1], ddaru (happen.PAST) [1], ddechrau (start.NONFIN) [1], ddeudodd (say.3S.PAST) [1], ddwytha (final) [1], de (and) [1], de (tea) [1], de ([...]) [1], de (south) [1], dechrau (plant.NONFIN) [1], deg (fair) [1], deifwyr (divers) [1], del (pretty) [1], deuddeg (twelve) [1], deugain (forty) [1], di (pron) [1], dim (PRT.PAST) [1], dim (fine) [1], dim_byd (nothing) [1], dirwy (at_all) [1], disgwyl (expect.NONFIN) [1], diwedd (end) [1], drwydded (licence) [1], dwytha (previous) [1], e (PRON.3SM) [1], edrych (look.NONFIN) [1], effeithiol (effective) [1], enw (name) [1], eraill (other) [1], ers (since) [1], eto (that) [1], eu (POSS.3PL) [1], faint (how_much) [1], fan (place) [1], fathau (kinds) [1], Fawrth (Tuesday) [1], feddwl (think.NONFIN) [1], fedr (can.3S.NONPAST) [1], fedran (x) [1], fedrwn (can.1PL.NONPAST) [1], fethu (fail.NONFIN) [1], fewn (in) [1], ffansïo (fancy.NONFIN) [1], ffeindio (find.NONFIN) [1], ffenestr (window) [1], ffordd (now) [1], ffrwythau (fruits) [1], ffwrdd (away) [1], flaen (front) [1], flynyddoedd (years) [1], fod (be.NONFIN) [1], fory (fory) [1], fotio (vote.NONFIN) [1], fuan (soon) [1], funud (minute) [1], fwynhau (enjoy.NONFIN) [1], fyny (travel.NONFIN) [1], fysai (be.3S.CONDIT) [1], gaea (winter) [1], gaeth (get.3S.PAST) [1], galed (hard) [1], galwadau (calls) [1], gan (from) [1], gân (get.3PL.NONPAST) [1], gannoedd (hundreds) [1], gawn (get.1PL.NONPAST) [1], gen (with) [1], gobeithio (hope.NONFIN) [1], gogledd (north) [1], gollodd (lose.3S.PAST) [1], gormod (too_much) [1], gwahanol (different) [1], gwanwyn (spring) [1], gwared (riddance) [1], gweithio (work.NONFIN) [1], gweld (see) [1], gwerth (worth) [1], gwestai (hotels) [1], gwnstabl (constable) [1], gwyliau (holiday) [1], gwyliau (holidays) [1], gyffredinol (general) [1], gyfnod (period) [1], gymharu (compare.NONFIN) [1], gynnoch (with.2PL) [1], gynnon (with.3PL) [1], gynnyn (with.3PL) [1], gyrru (drive.NONFIN) [1], gystal (as_good) [1], hapus (happy) [1], haws (easier) [1], heddiw (today) [1], hedfan (fly.NONFIN) [1], heno (tonight) [1], hir (long) [1], holi (inquire.NONFIN) [1], hun (self) [1], hwnna (that) [1], hyd (along) [1], hynna (do.NONFIN) [1], hynny (that) [1], i (on) [1], Iau (Thursday) [1], i_gyd (all) [1], i_lawr (down) [1], i_lawr (and) [1], innau (PRON.1S) [1], lawn (down) [1], leni (this_year) [1], liw (coulour) [1], llath (yard) [1], lle (where) [1], lleill (others) [1], llofft (loft) [1], Llun (Monday) [1], llyfr (book) [1], llygad (eye) [1], maes (ground) [1], mamau (mothers) [1], man (place) [1], Manceinion (Manchester) [1], matsio (match.NONFIN) [1], mawr (big) [1], Mercher (Wednesday) [1], metel (metal) [1], mi (PRT) [1], mi (PRON.1S) [1], milltir (mile) [1], mis (month) [1], mlynedd (year) [1], mor (so) [1], newid (change.NONFIN) [1], nhrwydded (licence) [1], nhw (pronl.3PL) [1], ni (can.1PL.NONPAST) [1], nirwy (fine) [1], nofio (swim.NONFIN) [1], o (rather) [1], o'ch (be.2S.IMP) [1], ochr (side) [1], oedran (age) [1], ofalus (careful) [1], o_gwbl (at_all) [1], o_gwmpas (around) [1], ohono (from.3SM) [1], ôl (trace) [1], olau (light) [1], paid (desist.2S.IMPER) [1], paned (cuppa) [1], parch (respect) [1], pasio (pass.NONFIN) [1], pêl_droed (football) [1], pigo (pick.NONFIN) [1], plannu (things) [1], plant (children) [1], poeni (worry.NONFIN) [1], pren (wood) [1], pres (money) [1], prif (main) [1], pryd (time) [1], punt (pound) [1], pwll (pool) [1], pwynt (point) [1], pwysau (pressure) [1], rai (some) [1], ran (part) [1], reswm (reason) [1], rhan (part) [1], rhatach (cheapter) [1], rhedeg (run.NONFIN) [1], rhei (some) [1], rhewi (freeze.NONFIN) [1], rhy (too) [1], Rhydychen (Oxford) [1], rywle (somewhere) [1], safon (standard) [1], saith_deg (seventy) [1], setlo (settle.NONFIN) [1], siarad (speak.NONFIN) [1], so (so) [1], stafelloedd (rooms) [1], sti (know.2S) [1], stopio (stop.NONFIN) [1], Sul (Sunday) [1], swydd (job) [1], swyddfa (office) [1], syth (straight) [1], ta (or) [1], taflenni (sheets) [1], tair (three.F) [1], teg (fair) [1], teimlo (feel.NONFIN) [1], teledu (television) [1], tenau (thin) [1], teuluoedd (families) [1], timod (know.2S) [1], trafaelio (TAG) [1], trefnu (arrange.NONFIN) [1], trefnu (organise.NONFIN) [1], trethi (taxes) [1], tri (three.M) [1], tri_deg_pump (thirty_five) [1], tro (turn) [1], troi (turn.NONFIN) [1], tsiecio (check.NONFIN) [1], tua (approximately) [1], tuag (towards) [1], (house) [1], tymor (term) [1], tywyllu (darken.NONFIN) [1], un_deg_dau (twelve) [1], wag (empty) [1], wal (wall) [1], wallt (hair.POSSD.3SM) [1], wan (TAG) [1], wastad (always) [1], we (web) [1], wedi (get.NONFIN) [1], wir (true) [1], wna (do.1S.nonpat) [1], wnaethoch (do.2PL.PAST) [1], wnaethon (do.3PL.PAST) [1], wnei (do.2S.NONPAST) [1], wneith (do.3S.NONPAST) [1], wneud (PRON.1PL) [1], wneud (things) [1], wrtho (to.3PL) [1], wyllt (wild) [1], wyth (eight) [1], y (road) [1], ychydig (a_little) [1], ymestyn (lengthen.NONFIN) [1], ymlaen (ahead) [1], yn (POSS.1S) [1], yn_do (yes) [1], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [1], yndyn (be.3PL.PRES) [1], yn_ôl (back) [1], ysbyty (hospital) [1], ysgolion (schools) [1],

Words with language tag: cym&eng (304)

yeah (yeah) [45], um (IM) [30], so (so) [26], er (IM) [25], oh (IM) [18], mmm (IM) [12], just (just) [11], right (right) [10], well (well) [8], bus (bus) [5], phone (phone) [5], Bronllys (Bronllys) [4], Cai (Cai) [3], car (car) [3], dad (dad) [3], Haf (Haf) [3], problem (problem) [3], stuff (stuff) [3], sure (sure) [3], Vodafone (Vodafone) [3], camera (camera) [2], coat (coat) [2], couple (couple) [2], Easyjet (Easyjet) [2], Europe (Europe) [2], licence (licence) [2], limit (limit) [2], lot (lot) [2], nice (nice) [2], nuisance (nuisance) [2], Orange (Orange) [2], Top_Gear (Top_Gear) [2], type (type) [2], Aberystwyth (Aberystwyth) [1], alcohol (alcohol) [1], alloy (alloy) [1], alright (alright) [1], Bangor (Bangor) [1], bath (bath) [1], box (box) [1], break (break) [1], British (British) [1], broblem (problem) [1], Brunstrom (Brunstrom) [1], change (change) [1], dal (catch) [1], drama (drama) [1], Eileen (Eileen) [1], emulsion (emulsion) [1], Eurotunnel (Eurotunnel) [1], fam (mum) [1], ferry (ferry) [1], fresh (fresh) [1], fusiness (business) [1], gar (car) [1], great (great) [1], help (help) [1], Jet_to_Go (Jet_to_Go) [1], judo (judo) [1], lorry (lorry) [1], magnolia (magnolia) [1], mam (mum) [1], Marks (Marks) [1], number (number) [1], off (off) [1], o_k (o_k) [1], Penmaenmawr (Penmaenmawr) [1], phartner (partner) [1], point (point) [1], policy (policy) [1], positive (positive) [1], Powys (Powys) [1], private (private) [1], rice (rice) [1], Richard_Brunstrom (Richard_Brunstrom) [1], Ryanair (Ryanair) [1], Sellotape (Sellotape) [1], sign (sign) [1], speed (speed) [1], stage (stage) [1], strainer (strainer) [1], stuck (stuck) [1], students (students) [1], system (system) [1], traffic (traffic) [1], well (better) [1], yeah (.2S) [1], zone (zone) [1],

Words with language tag: eng (34)

because (because) [9], flights (flights) [3], one (one) [3], anyway (anyway) [2], allowance (allowance) [1], anyway (anywya) [1], coast (coast) [1], Deeside (Deeside) [1], enemy (enemy) [1], flight (flight) [1], fluid (fluid) [1], four (four) [1], grading (grading) [1], lane (lane) [1], limiter (limiter) [1], service (service) [1], seven (seven) [1], south (south) [1], thing (thing) [1], wash (wash) [1], wheels (wheels) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

fusser18: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.