SIARAD - Fusser18
Word frequency for speaker ARD

Words with language tag: cym (2992)

yn (PRT) [165], ia (yes) [98], mae (be.3S.PRES) [98], a (and) [79], yr (DET) [60], nhw (PRON.3PL) [59], i (PRON.1S) [56], y (DET) [53], i (to) [52], o (PRON.3SM) [46], yna (there) [45], o (of) [43], ni (PRON.1PL) [42], oedd (be.3S.IMP) [42], dw (be.1S.PRES) [40], wedi (PRT.PAST) [38], wedyn (then) [38], ti (PRON.2S) [35], yndy (be.3S.PRES) [35], cael (get.NONFIN) [33], bod (be.NONFIN) [32], ond (but) [31], yn (in) [31], be (what) [28], ddim (NEG) [28], ac (and) [24], mynd (go.NONFIN) [24], ydy (be.3S.PRES) [23], ar (on) [22], wneud (do.NONFIN) [22], felly (thus) [19], meddwl (think.NONFIN) [19], isio (want) [18], mae (be.3PL.PRES) [17], na (no) [17], bach (small) [16], efo (with) [15], neu (or) [15], un (one) [15], dydd (day) [14], am (for) [13], hynna (that) [13], iawn (right) [13], dan (be.1PL.PRES) [12], dyna (there) [12], oes (be.3S.PRES) [12], basai (be.3S.CONDIT) [11], do (yes) [11], ei (POSS.3SM) [11], hefyd (also) [11], sy (be.PRES.REL) [11], ei (POSS.3S) [10], gwneud (do.NONFIN) [10], iawn (very) [10], â (with) [9], dod (come.NONFIN) [9], dy (POSS.2S) [9], fan (place) [9], wrth_gwrs (of_course) [9], chi (PRON.2PL) [8], fel (like) [8], lle (where) [8], nos (night) [8], rywbeth (something) [8], yma (here) [8], ysgol (school) [8], allan (out) [7], blaen (front) [7], gael (get.NONFIN) [7], gwybod (know.NONFIN) [7], hi (PRON.3SF) [7], hwyrach (perhaps) [7], hyn (this) [7], mewn (in) [7], oedden (be.3PL.IMP) [7], o'n (be.1S.IMP) [7], rei (some) [7], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [7], dda (good) [6], de (tea) [6], edrych (look.NONFIN) [6], eitha (quite) [6], eu (POSS.3PL) [6], ffordd (way) [6], fo (PRON.3SM) [6], fydd (be.3S.FUT) [6], fynd (go.NONFIN) [6], gwaith (work) [6], o (from) [6], wan (now) [6], yn_de (TAG) [6], bore (morning) [5], da (good) [5], dach (be.2PL.PRES) [5], di (PRON.2S) [5], does (be.3S.PRES.NEG) [5], gawn (get.1PL.NONPAST) [5], i (for) [5], ie (yes) [5], lawr (down) [5], licio (like.NONFIN) [5], llofft (loft) [5], os (if) [5], pan (when) [5], pawb (everybody) [5], rhan (part) [5], rywun (somebody) [5], sgwennu (write.NONFIN) [5], te (tea) [5], weld (see.NONFIN) [5], arall (other) [4], ar_ôl (after) [4], chdi (PRON.2S) [4], deud (say.NONFIN) [4], dim (NEG) [4], dipyn (a_little) [4], dydy (be.3S.PRES.NEG) [4], dysgu (learn.NONFIN) [4], enwedig (particular) [4], Fawrth (Tuesday) [4], fi (PRON.1S) [4], fory (tomorrow) [4], fwynhau (enjoy.NONFIN) [4], grwpiau (groups) [4], gweld (see.NONFIN) [4], hapus (happy) [4], hawddach (easier) [4], i_gyd (all) [4], lle (place) [4], Mawrth (Tuesday) [4], mi (PRT) [4], mwynhau (enjoy.NONFIN) [4], nag (NEG) [4], peth (thing) [4], rŵan (now) [4], siopa (shop.NONFIN) [4], tri (three.M) [4], trio (try.NONFIN) [4], waith (work) [4], wnes (do.1S.PAST) [4], wsnos (week) [4], wyt (be.2S.PRES) [4], yndyn (be.3PL.PRES) [4], a (go.1S.NONPAST) [3], anodd (difficult) [3], baswn (be.1S.CONDIT) [3], beth (what) [3], brynu (buy.NONFIN) [3], bysai (be.3S.CONDIT) [3], cae (field) [3], chwarae (play.NONFIN) [3], cofio (remember.NONFIN) [3], dau (two.M) [3], esgidiau (shoes) [3], gallu (can.NONFIN) [3], gei (get.2S.NONPAST) [3], gloch (clock) [3], gwir (truth) [3], gyn (with) [3], gynna (with.1S) [3], gyrru (drive.NONFIN) [3], ha (summer) [3], llnau (clean.NONFIN) [3], Llun (Monday) [3], Mercher (Wednesday) [3], na (NEG) [3], na (PRT) [3], nain (grandmother) [3], o_fewn (within) [3], ofnadwy (terrible) [3], o_gwbl (at_all) [3], paned (cuppa) [3], pen_blwydd (birthday) [3], pwy (who) [3], rheiny (those) [3], rhifau (numbers) [3], ryw (some) [3], Sadwrn (Saturday) [3], swydd (job) [3], sydd (be.PRES.REL) [3], teimlo (feel.NONFIN) [3], y (POSS.1S) [3], yn_do (yes) [3], yn_does (be.3S.PRES.NEG) [3], yn_hytrach (rather) [3], yno (there) [3], a (PRT) [2], â (PRT) [2], achos (because) [2], adrannau (departments) [2], am (about) [2], ardd (garden) [2], ar_gyfer (for) [2], ar_hyd (along) [2], barod (ready) [2], basen (be.1PL.CONDIT) [2], bawb (everybody) [2], bechod (sin) [2], beth (thing) [2], bethau (things) [2], brechdanau (sandwiches) [2], brifysgol (university) [2], bryd (time) [2], bydd (be.3S.FUT) [2], bynnag (ever) [2], cartre (home) [2], chant (hundred) [2], chweched (sixth) [2], chwith (left) [2], colli (lose.NONFIN) [2], criwiau (crews) [2], cry (strong) [2], cychwyn (start.NONFIN) [2], cysylltwch (connect.2PL.IMPER) [2], daclus (tidy) [2], dal (still) [2], dallt (understand.NONFIN) [2], ddarllen (read.NONFIN) [2], ddaw (come.3S.NONPAST) [2], ddeud (say.NONFIN) [2], ddim_byd (nothing) [2], ddrwg (bad) [2], deuddeg (twelve) [2], dewis (choose.NONFIN) [2], digon (enough) [2], diod (drink) [2], dosbarth (class) [2], drosodd (over) [2], drwydded (licence) [2], dwytha (previous) [2], dyn (be.3PL.PRES.NEG) [2], effeithiol (effective) [2], faint (how_much) [2], fath (kind) [2], ffrind (friend) [2], fuais (be.1S.PAST) [2], fwy (more) [2], gadael (leave.NONFIN) [2], gadarnhau (confirm.NONFIN) [2], gaea (winter) [2], ges (get.1S.PAST) [2], ginio (lunch) [2], gobeithio (hope.NONFIN) [2], gormod (too_much) [2], gorod (must.NONFIN) [2], gwaelod (bottom) [2], gwatsiad (watch.NONFIN) [2], gweithio (work.NONFIN) [2], gyda (with) [2], gyn (by) [2], halen (salt) [2], hen (old) [2], heno (tonight) [2], holi (inquire.NONFIN) [2], hollol (complete) [2], hwn (this) [2], hwnna (that) [2], hyblyg (flexible) [2], iddyn (for.3PL) [2], i_fyny (up) [2], ladd (kill.NONFIN) [2], leni (this_year) [2], llond (full) [2], math (kind) [2], myfyrwyr (students) [2], neges (message) [2], neithiwr (last_night) [2], newydd (new) [2], oriau (hours) [2], punt (pound) [2], ran (part) [2], rei (ones) [2], rhoi (give.NONFIN) [2], rhyfedd (strange) [2], safon (standard) [2], saith_deg (seventy) [2], sicr (certain) [2], sut (how) [2], swper (supper) [2], symud (move.NONFIN) [2], tri_deg (thirty) [2], (house) [2], w (POSS.3PL) [2], warthus (disgraceful) [2], wedyn (after) [2], well (better) [2], wnawn (do.1PL.NONPAST) [2], wneith (do.3S.NONPAST) [2], wrth (by) [2], wythnos (week) [2], yn (feel.NONFIN) [2], yn_dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [2], ynglŷn (regarding) [2], yr (age) [2], ysgolion (schools) [2], addysg (education) [1], adeg (time) [1], adegau (times) [1], adre (home) [1], aeddfed (mature) [1], aelodau (members) [1], aethon (go.1PL.PAST) [1], ag (PRT) [1], ambell (some) [1], amhosibl (impossible) [1], amser (time) [1], angen (need) [1], anghwrtais (impolite) [1], anhygoel (incredible) [1], annifyr (unpleasat) [1], annwyd (cold) [1], annwyds (colds) [1], A_pum_deg_pump (A_fifty_five) [1], ar (DET) [1], arddio (garden.NONFIN) [1], arfer (habit) [1], aseiniadau (assignments) [1], at (DET) [1], at (for) [1], ateb (answer.NONFIN) [1], awn (go.1PL.NONPAST) [1], awydd (desire) [1], awyren (aeroplane) [1], babi (baby) [1], baned (cuppa) [1], banhau (enjoy.NONFIN) [1], bara (last.NONFIN) [1], barch (respect) [1], barlysu (paralyse.NONFIN) [1], basen (be.3PL.CONDIT) [1], baset (be.2S.CONDIT) [1], bellach (further) [1], bensal (pencil) [1], blynedd (year) [1], bob (every) [1], bob_dim (everything) [1], bobl (people) [1], bod (people) [1], bod (somebody) [1], bodd (liking) [1], braf (fine) [1], braf (to) [1], broblemau (problems) [1], brysur (busy) [1], bwyd (food) [1], bysedd (fingers) [1], bythefnos (two_week) [1], cadw (keep.NONFIN) [1], canmol (praise.NONFIN) [1], cartrefi (homes) [1], ceg (mouth) [1], ceir (cars) [1], ches (get.1S.PAST) [1], chwaith (either) [1], chwarter (quarter) [1], chwech (six) [1], chwe_deg (sixty) [1], cinio (lunch) [1], clirio (clear.NONFIN) [1], coed (wood) [1], cofio (remember) [1], coleg (college) [1], Coleg_Meirion_Dwyfor (Coleg_Meirion_Dwyfor) [1], comisiynu (commission.NONFIN) [1], costio (cost.NONFIN) [1], cotiau (coats) [1], cwmni (company) [1], cyfateb (on) [1], cyffuriau (drugs) [1], cymdeithas (society) [1], cymeriad (character) [1], cymryd (take.NONFIN) [1], cyngor (council) [1], cynta (first) [1], cyrraedd (reach.NONFIN) [1], cysylltu (connect.NONFIN) [1], dail (leaf) [1], dail (leaves) [1], dair (three.F) [1], dano (under.3SM) [1], dargedu (target.NONFIN) [1], darllen (read.NONFIN) [1], daro (knock.NONFIN) [1], dawel (quiet) [1], dda (good.NONFIN) [1], dda (towards) [1], ddaeth (come.3S.PAST) [1], ddail (leaves) [1], ddal (catch.NONFIN) [1], ddarlithoedd (lectures) [1], ddarn (piece) [1], ddawnsio (dance.NONFIN) [1], dde (right) [1], ddechrau (start.NONFIN) [1], ddeud (truth) [1], ddewis (choice) [1], ddifri (serious) [1], ddiwedd (end) [1], ddoe (yesterday) [1], ddrud (expensive) [1], ddu (black) [1], ddychrynllyd (frightful) [1], ddydd (day) [1], ddylsen (should.1PL.CONDIT) [1], ddylswn (should.1S.CONDIT) [1], de (TAG) [1], defnyddio (use.NONFIN) [1], deifwyr (divers) [1], deimlo (be.NONFIN) [1], deithio (travel.NONFIN) [1], diddim (of_poor_quality) [1], diddordeb (interest) [1], diflas (tiresome) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], dillad (clothes) [1], dim_byd (nothing) [1], dinasoedd (cities) [1], disgwyl (expect.NONFIN) [1], Dolig (Christmas) [1], dowch (come.2PL.IMPER) [1], drafaelio (travel.NONFIN) [1], dreifio (drive.NONFIN) [1], dri_deg (thirty) [1], drio (try.NONFIN) [1], droeodd (turn.3S.PAST) [1], drost (over) [1], drwadd (through) [1], drwg (bad) [1], dw (be.3S.PRES) [1], dŵad (say.2S.IMPER) [1], dŵr (water) [1], dwyt (be.3S.PRES.NEG) [1], dydyn (be.1PL.PRES.NEG) [1], dyfu (grow.NONFIN) [1], dywyll (dark) [1], edrych (look.2S.IMPER) [1], effaith (effect.NONFIN) [1], eistedd (sit.NONFIN) [1], enghraifft (example) [1], er (although) [1], er (for) [1], eraill (PRT) [1], eraill (other) [1], eto (yet) [1], eto (again) [1], fabis (babies) [1], fach (small) [1], fain (how_much) [1], faint (how_many) [1], farnllyd (critical) [1], fasai (be.3S.CONDIT) [1], fath (thus) [1], fedra (can.1S.NONPAST) [1], fedran (can.3PL.NONPAST) [1], felly (rather) [1], ffordd (road) [1], ffotocopïo (photocopy.NONFIN) [1], ffrindiau (friends) [1], fi (be.PRES.REL) [1], flinedig (tiring) [1], fodd (liking) [1], fychan (small) [1], fyddwch (be.2PL.FUT) [1], fyfyrwyr (students) [1], fyny (up) [1], fysen (be.1PL.CONDIT) [1], ga (get.1S.NONPAST) [1], gadw (keep.NONFIN) [1], gaeth (get.3S.PAST) [1], gaethon (get.1PL.PAST) [1], galon (heart) [1], ganwaith (hundred_times) [1], geir (ecars) [1], geiriau (words) [1], geith (get.3S.NONPAST) [1], genna (with.1S) [1], glân (clean) [1], gofyn (ask.NONFIN) [1], goleuo (light.NONFIN) [1], goreuon (best_ones) [1], gorffen (finish.NONFIN) [1], griwiau (crews) [1], gwahanol (different) [1], gwaith (work.NONFIN) [1], gwanwyn (spring) [1], gwarchod (protect.NONFIN) [1], gwarchrod (protect.NONFIN) [1], gweddill (remainder) [1], gweddill (rest) [1], gwerth (worth) [1], gwerthoedd (values) [1], gwestiynau (questions) [1], gwir (feel.NONFIN) [1], gwmni (company) [1], gwmpas (around) [1], gwneud (something) [1], gwneud (make.NONFIN) [1], gwpan (cup) [1], gwrando (listen.NONFIN) [1], gwyliau (holidays) [1], gyfarfod (meeting) [1], gyfartal (equal) [1], gyffredinol (general) [1], gyfnod (period) [1], gyfrifiadur (computer) [1], gymdeithas (society) [1], gymharu (compare.NONFIN) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gynhesu (warm.NONFIN) [1], gynni (with.3SF) [1], gynnoch (with.2PL) [1], gynnon (with.1PL) [1], gynnyn (with.3PL) [1], gynt (earlier) [1], hanes (history) [1], hanner (half) [1], hawdd (easy.NONFIN) [1], heddlu (police) [1], hefo (with) [1], heibio (past) [1], helpu (help.NONFIN) [1], hir (long) [1], hogiau (boys) [1], hynny (that) [1], hynod (extraordinary) [1], i (say.NONFIN) [1], i_mewn (in) [1], lai (less) [1], lampau (lamps) [1], lân (clean) [1], lawer (much) [1], lawr (donw) [1], le (room) [1], leia (least) [1], lladd (kill.NONFIN) [1], llai (less) [1], Lloegr (England) [1], llysiau (vegetables) [1], mai (just) [1], mai (PRT) [1], marw (die.NONFIN) [1], mathemateg (mathematics) [1], Mawrth (Tuesdays) [1], meindio (mind.NONFIN) [1], methu (fail.NONFIN) [1], mi (PRON.1S) [1], mirionheddol (truly) [1], mlynedd (year) [1], mor (so) [1], mwy (more) [1], mwynhau (enjoy) [1], na (be.NONFIN) [1], nesa (next) [1], neuadd (hall) [1], neuaddau (halls) [1], nhw (porn.3PL) [1], nhwythau (PRON.3PL) [1], ni (PRON.3PL) [1], nifer (number) [1], oed (age) [1], oeddet (be.2S.IMP) [1], oedran (DET) [1], oedran (there) [1], oel (trace) [1], ofalus (careful) [1], ôl (back) [1], ola (last) [1], olau (light) [1], olchi (wash.NONFIN) [1], olew (oil) [1], o_lew (alright) [1], orau (best) [1], oren (orange) [1], parch (respect) [1], pasio (pass.NONFIN) [1], pawb (everybod) [1], pedwar (four.M) [1], peintio (paint.NONFIN) [1], pêl_droed (football) [1], pennau (heads) [1], penwythnos (weekend) [1], plant (children) [1], pobl (other) [1], polisio (polish.NONFIN) [1], pren (wood) [1], presant (present) [1], prif (main) [1], prisiau (prices) [1], pryd (when) [1], prynu (buy.NONFIN) [1], pum (five) [1], pwynt (point) [1], pwyntiau (points) [1], pwysau (pressure) [1], pwysig (important) [1], raid (necessity) [1], rhaid (necessity) [1], rhedeg (run.NONFIN) [1], rheiny (thos) [1], rhesymol (reasonable) [1], rhoid (put.NONFIN) [1], rhy (too) [1], Rhydychen (Oxford) [1], roi (give.NONFIN) [1], roid (give.NONFIN) [1], roid (put.NONFIN) [1], Rufain (Rome) [1], rwydd (easy) [1], rywbeth (PRT) [1], rywle (somewhere) [1], rywsut (somehow) [1], rywun (PRT) [1], saeth (arrow) [1], saith (seven) [1], sbïad (look.NONFIN) [1], sefyll (stand.NONFIN) [1], siarad (speak.NONFIN) [1], sir (county) [1], siwrnai (journey) [1], sobri (sober.NONFIN) [1], sôn (mention.NONFIN) [1], sortio (sort.NONFIN) [1], stafelloedd (rooms) [1], Sul (Sunday) [1], sy (do.NONFIN) [1], sydyn (sudden) [1], sylfaenu (found.NONFIN) [1], sylwi (notice.NONFIN) [1], syniad (idea) [1], syth (straight) [1], ta (or) [1], taclus (tidy) [1], taeru (assert.NONFIN) [1], taflen (sheet) [1], taid (grandfather) [1], taids (grandfathers) [1], tair (three.F) [1], talu (pay.NONFIN) [1], tatws (potatoes) [1], technel (technology) [1], technoleg (technology) [1], teimlo (DET) [1], teimlo (PRT) [1], teuluoedd (families) [1], timod (know.2S) [1], torcalonnus (heartbreaking) [1], tra (while) [1], trefnu (organise) [1], tro (turn) [1], troi (turn.NONFIN) [1], tu (side) [1], tua (approximately) [1], tyfu (grow.NONFIN) [1], tymor (term) [1], tyrd (come.2S.IMPER) [1], un (kind) [1], un_deg_pedwar (fourteen) [1], un_deg_pump (fifteen) [1], union (exact) [1], uwch (above) [1], waeth (worse) [1], wahaniaeth (difference) [1], wahanol (different) [1], waliau (walls) [1], watsiad (watch.NONFIN) [1], weithfeydd (works) [1], weithiau (sometimes) [1], weithio (work.NONFIN) [1], welais (see.1S.PAST) [1], weld (ee.NONFIN) [1], wersi (lessons) [1], wir (true) [1], wirioneddol (truly) [1], wna (do.1S.NONPAST) [1], wnaeth (do.3S.PAST) [1], wnaethon (do.1PL.PAST) [1], wnaethon (do.3PL.PAST) [1], wnawn (be.1PL.NONPAST) [1], wybod (know.NONFIN) [1], y (right) [1], ychydig (a_little) [1], ydyn (be.1PL.PRES) [1], yfed (drink.NONFIN) [1], ymarfer (practise.NONFIN) [1], ymestyn (lengthen.NONFIN) [1], ymlaen (on) [1], ymlaen (forward) [1], ymolchi (wash_oneself.NONFIN) [1], yn (wrong) [1], yn (fine) [1], yn (correspond.NONFIN) [1], yna (ther) [1], yna (thus) [1], yn_bydd (be.3S.FUT) [1], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [1], yn_hytrach (PRT) [1], ynyn (in.3PL) [1], yr (one) [1], ystod (range) [1], ysu (yearn.NONFIN) [1],

Words with language tag: cym&eng (464)

oh (IM) [106], um (IM) [55], so (so) [29], right (right) [26], mmm (IM) [19], Haf (Haf) [18], er (IM) [16], Cai (Cai) [10], just (just) [10], yeah (yeah) [9], phone (phone) [8], well (well) [8], nice (nice) [7], sure (sure) [7], car (car) [5], rice (rice) [5], bus (bus) [4], My_Little_Pony (My_Little_Pony) [4], beef (beef) [3], dear (dear) [3], Tesco (Tesco) [3], alcohol (alcohol) [2], Argos (Argos) [2], Bangor (Bangor) [2], club (club) [2], fam (mum) [2], help (help) [2], judo (judo) [2], level (level) [2], lot (lot) [2], mam (mum) [2], microphone (microphone) [2], nghar (car) [2], problem (problem) [2], question (question) [2], round (round) [2], story (story) [2], sum (sum) [2], Vodafone (Vodafone) [2], ah (IM) [1], Alun (Alun) [1], Alun_a'r_Car (Alun_a''r_Car) [1], Asda (Asda) [1], bag (bag) [1], baragraph (paragraph) [1], bath (bath) [1], Blu_Tack (Blu_Tack) [1], Bodelwyddan (Bodelwyddan) [1], box (box) [1], break (break) [1], bresent (present) [1], British_Hotel (British_Hotel) [1], broblem (problem) [1], camera (camera) [1], cameras (cameras) [1], Carphone_Warehouse (Carphone_Warehouse) [1], casserole (casserole) [1], Ceylon (Ceylon) [1], Clwb_Garnedd (Clwb_Garnedd) [1], crew (crew) [1], dad (dad) [1], drama (drama) [1], dype (type) [1], dyslexia (dyslexia) [1], Elf (Elf) [1], fath (bath) [1], flu (flu) [1], fonnet (bonnet) [1], Garnedd (Garnedd) [1], grant (grant) [1], grants (grants) [1], G_Three (G_Three) [1], hello (hello) [1], hotel (hotel) [1], job (job) [1], just (IM) [1], licence (licence) [1], lift (lift) [1], magnolia (magnolia) [1], Marks (Marks) [1], off (off) [1], o_k (o_k) [1], option (option) [1], Orange (Orange) [1], paragraph (paragraph) [1], Paris (Paris) [1], pasta (pasta) [1], Plas_Silyn (Plas_Silyn) [1], positive (positive) [1], Powys (Powys) [1], present (present) [1], pride (pride) [1], roast (roast) [1], Sellotape (Sellotape) [1], shabby (shabby) [1], slabs (slabs) [1], sobr (sober) [1], solar (solar) [1], sorry (sorry) [1], stage (stage) [1], stigma (stigma) [1], storoy (story) [1], swing (swing) [1], system (system) [1], Three_G (Three_G) [1], title (title) [1], touch (touch) [1], train (train) [1], um (IN) [1], um (PRON.1S) [1], Vatican (Vatican) [1], wrong (thus) [1],

Words with language tag: eng (67)

because (because) [5], one (one) [5], I'm (I''m) [3], basics (basics) [2], four (four) [2], fried (fried) [2], limiter (limiter) [2], mobile (mobile) [2], service (service) [2], seven (seven) [2], stir_fry (stir_fry) [2], street_wise (street_wise) [2], a (a) [1], and (and) [1], any (any) [1], arrow (arrow) [1], Beach_Road (Beach_Road) [1], but (but) [1], courtesy (courtesy) [1], Deiniol_Center (Deiniol_Center) [1], Educational_Maintenance_Grants (Educational_Maintenance_Grants) [1], egg (egg) [1], E_M_A (E_M_A) [1], felt_tips (felt_tips) [1], fluid (fluid) [1], for (for) [1], getting (getting) [1], gonna (gonna) [1], grading (grading) [1], here (here) [1], immature (immature) [1], in (in) [1], luxuries (luxuries) [1], on (on) [1], packaging (packaging) [1], Pills_Thrills_and_Automobiles (Pills_Thrills_and_Automobiles) [1], pound (pound) [1], presentation (presentation) [1], sit (sit) [1], swings (swings) [1], tea (tea) [1], tea_bags (tea_bags) [1], text (text) [1], thirty (thirty) [1], this (this) [1], wash (wash) [1], week (week) [1], work (work) [1],

Words with language tag: eng+cym (1)

treat_io (treat.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

fusser18: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.