PATAGONIA - Patagonia31
Word frequency for speaker CZA

Words with language tag: cym (3707)

yn (PRT) [265], a (and.CONJ) [131], oedd (be.V.3S.IMPERF) [120], mae (be.V.3S.PRES) [111], i (I.PRON.1S) [107], ie (yes.ADV) [94], i (to.PREP) [86], yr (the.DET.DEF) [72], o (he.PRON.M.3S) [68], hi (she.PRON.F.3S) [67], ti (you.PRON.2S) [58], ia (yes.ADV) [57], nhw (they.PRON.3P) [56], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [54], y (the.DET.DEF) [53], ddim (not.ADV+SM) [52], wedi (after.PREP) [50], dw (be.V.1S.PRES) [49], wedyn (afterwards.ADV) [47], o (of.PREP) [45], uh (er.IM) [44], mynd (go.V.INFIN) [43], yna (there.ADV) [43], na (no.ADV) [41], fo (he.PRON.M.3S) [38], deud (say.V.INFIN) [36], wel (well.IM) [31], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [30], fan (place.N.MF.SG+SM) [29], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [28], um (um.IM) [26], bod (be.V.INFIN) [24], dyna (that_is.ADV) [24], yn (in.PREP) [24], achos (because.CONJ) [23], be (what.INT) [21], efo (with.PREP) [21], ydy (be.V.3S.PRES) [21], fi (I.PRON.1S+SM) [20], ni (we.PRON.1P) [20], oedden (be.V.3P.IMPERF) [20], siŵr (sure.ADJ) [20], â (with.PREP) [19], cofio (remember.V.INFIN) [19], mi (PRT.AFF) [19], ond (but.CONJ) [19], meddai (say.V.3S.IMPERF) [18], gwybod (know.V.INFIN) [17], rŵan (now.ADV) [17], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [16], ac (and.CONJ) [15], ar (on.PREP) [15], cael (get.V.INFIN) [15], fel (like.CONJ) [15], neu (or.CONJ) [15], wneud (make.V.INFIN+SM) [15], bach (small.ADJ) [14], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [14], dod (come.V.INFIN) [13], maen (be.V.3P.PRES) [13], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [11], diwrnod (day.N.M.SG) [11], dŵr (water.N.M.SG) [11], fynd (go.V.INFIN+SM) [11], gyda (with.PREP) [11], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [11], ryw (some.PREQ+SM) [11], amser (time.N.M.SG) [10], ddoe (yesterday.ADV) [10], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [10], pan (when.CONJ) [10], rhyw (some.PREQ) [10], weld (see.V.INFIN+SM) [10], ynde (isn't_it.IM) [10], am (for.PREP) [9], bachgen (boy.N.M.SG) [9], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [9], isio (want.N.M.SG) [9], roid (give.V.INFIN+SM) [9], ychydig (a_little.QUAN) [9], lle (place.N.M.SG) [8], neis (nice.ADJ) [8], byw (live.V.INFIN) [7], enw (name.N.M.SG) [7], lle (where.INT) [7], lot (lot.QUAN) [7], siarad (talk.V.INFIN) [7], wyt (be.V.2S.PRES) [7], yma (here.ADV) [7], arfer (use.V.INFIN) [6], deall (understand.V.INFIN) [6], dim (not.ADV) [6], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [6], fod (be.V.INFIN+SM) [6], mor (so.ADV) [6], tro (turn.N.M.SG) [6], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [6], yfed (drink.V.INFIN) [6], ar_ôl (after.PREP) [5], blaen (front.N.M.SG) [5], dan (be.V.1P.PRES) [5], ers (since.PREP) [5], faint (size.N.M.SG+SM) [5], gofyn (ask.V.INFIN) [5], heddiw (today.ADV) [5], hwyrach (perhaps.ADV) [5], iawn (very.ADV) [5], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [5], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [5], lawr (down.ADV) [5], mewn (in.PREP) [5], na (PRT.NEG) [5], os (if.CONJ) [5], perthyn (belong.V.INFIN) [5], pil (peel.N.M.SG) [5], prynu (buy.V.INFIN) [5], sy (be.V.3S.PRES.REL) [5], torri (break.V.INFIN) [5], un (one.NUM) [5], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [5], acw (over there.ADV) [4], aml (frequent.ADJ) [4], bob (each.PREQ+SM) [4], credu (believe.V.INFIN) [4], cysgu (sleep.V.INFIN) [4], do (yes.ADV.PAST) [4], draw (yonder.ADV) [4], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [4], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [4], fewn (in.PREP+SM) [4], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [4], gadael (leave.V.INFIN) [4], gael (get.V.INFIN+SM) [4], galw (call.V.INFIN) [4], gen (with.PREP) [4], gweld (see.V.INFIN) [4], hir (long.ADJ) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], meddwl (think.V.INFIN) [4], methu (fail.V.INFIN) [4], mm (mm.IM) [4], nymbar (number.N.M.SG) [4], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [4], oedden (be.V.1P.IMPERF) [4], platiau (plate.N.M.SG) [4], pump (five.NUM) [4], pwy (who.PRON) [4], reit (quite.ADV) [4], tua (towards.PREP) [4], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [4], y (that.PRON.REL) [4], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [4], yno (there.ADV) [4], aeson (go.V.1P.PAST) [3], allan (out.ADV) [3], alw (call.V.INFIN+SM) [3], arall (other.ADJ) [3], bwrdd (table.N.M.SG) [3], bwyta (eat.V.INFIN) [3], cwbl (all.ADJ) [3], cynta (first.ORD) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [3], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [3], dwy (two.NUM.F) [3], dy (your.ADJ.POSS.2S) [3], dydd (day.N.M.SG) [3], dyma (this_is.ADV) [3], edrych (look.V.INFIN) [3], felly (so.ADV) [3], ffôn (phone.N.M.SG) [3], ffordd (way.N.F.SG) [3], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [3], gallu (be_able.V.INFIN) [3], gorffen (complete.V.INFIN) [3], gŵr (man.N.M.SG) [3], hanes (story.N.M.SG) [3], hen (old.ADJ) [3], hunan (self.PRON.SG) [3], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [3], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [3], litr (litre.N.M.SG) [3], mam (mother.N.F.SG) [3], mawr (big.ADJ) [3], nabod (know_someone.V.INFIN) [3], naw_deg (ninety.NUM) [3], newydd (new.ADJ) [3], nos (night.N.F.SG) [3], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [3], pam (why?.ADV) [3], pasio (pass.V.INFIN) [3], pedwar (four.NUM.M) [3], pethau (things.N.M.PL) [3], plant (child.N.M.PL) [3], popeth (everything.N.M.SG) [3], rolyn (roll.N.M.SG) [3], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [3], rywun (someone.N.M.SG+SM) [3], taclu (tackle.V.INFIN) [3], tan (until.PREP) [3], teisen (cake.N.F.SG) [3], weithio (work.V.INFIN+SM) [3], well (better.ADJ.COMP+SM) [3], yn_ôl (back.ADV) [3], ar_goll (lost.ADV) [2], at (to.PREP) [2], awydd (desire.N.M.SG) [2], basai (be.V.3S.PLUPERF) [2], basen (be.V.3P.PLUPERF) [2], bath (bath.N.M.SG) [2], ben (head.N.M.SG+SM) [2], bethau (things.N.M.PL+SM) [2], bobl (people.N.F.SG+SM) [2], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [2], brynu (buy.V.INFIN+SM) [2], byth (never.ADV) [2], candi (candy.N.M.SG) [2], cartref (home.N.M.SG) [2], cau (close.V.INFIN) [2], cefn (back.N.M.SG) [2], chwaer (sister.N.F.SG) [2], chwarae (game.N.M.SG) [2], cnau (nuts.N.F.PL) [2], codi (lift.V.INFIN) [2], cwpanaid (cupful.N.M.SG) [2], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [2], cyw (chick.N.M.SG) [2], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [2], ddefaid (sheep.N.F.PL+SM) [2], ddeud (say.V.INFIN+SM) [2], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [2], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [2], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [2], dechrau (begin.V.INFIN) [2], deg (ten.NUM) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], dyddiau (day.N.M.PL) [2], dysgl (dish.N.F.SG) [2], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [2], fach (small.ADJ+SM) [2], fam (mother.N.F.SG+SM) [2], fentro (venture.V.INFIN+SM) [2], ferch (girl.N.F.SG+SM) [2], ffrynt (front.N.M.SG) [2], fudr (dirty.ADJ+SM) [2], fuest (be.V.2S.PAST+SM) [2], gloch (bell.N.F.SG+SM) [2], gofio (remember.V.INFIN+SM) [2], gorfod (have_to.V.INFIN) [2], gormod (too_much.QUANT) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gwell (better.ADJ.COMP) [2], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [2], heb (without.PREP) [2], heibio (past.PREP) [2], hynny (that.PRON.DEM.SP) [2], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [2], lemon (lemon.N.M.SG) [2], marw (die.V.INFIN) [2], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [2], merch (girl.N.F.SG) [2], merched (girl.N.F.PL) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], na (who_not.PRON.REL.NEG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], nôl (fetch.V.INFIN) [2], o (from.PREP) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oed (age.N.M.SG) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], ofnadwy (terrible.ADJ) [2], o_gwbl (at_all.ADV) [2], o_hyd (always.ADV) [2], paratoi (prepare.V.INFIN) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], raid (necessity.N.M.SG+SM) [2], rhentu (rent.V.INFIN) [2], rhy (too.ADJ) [2], rhywle (somewhere.N.M.SG) [2], rhywun (someone.N.M.SG) [2], sti (you_know.IM) [2], sut (how.INT) [2], swper (supper.N.MF.SG) [2], tarddu (originate.V.INFIN) [2], teg (fair.ADJ) [2], trwy (through.PREP) [2], un_deg (ten.NUM) [2], unwaith (once.ADV) [2], waith (work.N.M.SG+SM) [2], weithiau (times.N.F.PL+SM) [2], welais (see.V.1S.PAST+SM) [2], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [2], wrth (by.PREP) [2], ym (in.PREP) [2], ysgol (school.N.F.SG) [2], adael (leave.V.INFIN+SM) [1], adra (homewards.ADV) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], ag (with.PREP) [1], agor (open.V.INFIN) [1], agos (near.ADJ) [1], agosach (close.ADJ.COMP) [1], ail (second.ORD) [1], allet (be_able.V.2S.IMPERF+SM) [1], alwais (call.V.1S.PAST+SM) [1], andros (exceptionally.ADV) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], anifeiliaid (animals.N.M.PL) [1], arferiad (custom.N.MF.SG) [1], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [1], aros (wait.V.INFIN) [1], ar_wahân (separate.ADV) [1], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], baratoi (prepare.V.INFIN+SM) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], basen (be.V.1P.PLUPERF) [1], basen (be.V.13P.PLUPERF) [1], baset (be.V.2S.PLUPERF) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], beipen (pipe.N.F.SG+SM) [1], beirniad (adjudicator.N.M.SG) [1], Bennets (name) [1], bilio (bill.V.INFIN.[or].peel.V.INFIN+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], blynedd (years.N.F.PL) [1], blynyddau (years.N.F.PL) [1], boeth (hot.ADJ+SM) [1], bore (morning.N.M.SG) [1], bowlen (bowl.N.F.SG) [1], brynodd (buy.V.3S.PAST+SM) [1], brysur (busy.ADJ+SM) [1], bump (five.NUM+SM) [1], bwcediad (bucketful.N.M.SG) [1], bwngalo (bungalow.N.M.SG) [1], bydd (be.V.3S.FUT) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], cant (hundred.N.M.SG) [1], canu (sing.V.INFIN) [1], car (car.N.M.SG) [1], ceir (cars.N.M.PL) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], cerrig (stones.N.F.PL) [1], chimod (know.V.2P.PRES) [1], chlyw (sense of hearing.N.M.SG+AM.[or].hear.V.2S.IMPER+AM) [1], choes (leg.N.F.SG+AM) [1], chwaith (neither.ADV) [1], cinio (dinner.N.M.SG) [1], cofia (remember.V.2S.IMPER) [1], cwcio (cook.V.INFIN) [1], cwmni (company.N.M.SG) [1], cwpanau (cups.N.MF.PL) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cyn (before.PREP) [1], dair (three.NUM.F+SM) [1], dal (still.ADV) [1], dau (two.NUM.M) [1], dawnsiad (dancing.N.M.SG) [1], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [1], ddeg (ten.NUM+SM) [1], ddi (she.PRON.F.3S) [1], ddigon (enough.QUAN+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddraig (dragon.N.F.SG+SM) [1], ddyddiau (day.N.M.PL+SM) [1], ddyfrio (water.V.INFIN+SM) [1], ddynion (men.N.M.PL+SM) [1], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], deffro (waken.V.INFIN) [1], deuddeg (twelve.NUM) [1], dew (fat.ADJ+SM) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], dim_byd (nothing.ADV) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], diwetha (last.ADJ) [1], drud (expensive.ADJ) [1], drwm (heavy.ADJ+SM) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dwyn (take.V.INFIN) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], dywydd (weather.N.M.SG+SM) [1], e (he.PRON.M.3S) [1], echdoe (day before yesterday.ADV) [1], effeithio (effect.V.INFIN) [1], eistedd (sit.V.INFIN) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], erioed (never.ADV) [1], ers_talwm (for_some_time.ADV) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], esbleinio (explain.V.INFIN) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], ew (oh.IM) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], felyn (yellow.ADJ+SM) [1], ferched (girl.N.F.PL+SM) [1], ffenestri (windows.N.F.PL) [1], ffens (fence.N.F.SG) [1], ffres (fresh.ADJ) [1], ffwndro (bewilder.V.INFIN) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fore (morning.N.M.SG+SM) [1], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [1], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], ga (get.V.1S.PRES+SM) [1], gallet (be_able.V.2S.IMPERF) [1], gallith (be_able.V.3S.FUT.[or].get_wiser.V.3S.FUT+SM) [1], ganol (middle.N.M.SG+SM) [1], gant (hundred.N.M.SG+SM) [1], garets (carrots.N.M.PL+SM) [1], geffyl (horse.N.M.SG+SM) [1], geg (mouth.N.F.SG+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], gig (meat.N.M.SG+SM) [1], glân (clean.ADJ) [1], glanach (clean.ADJ.COMP) [1], glanhau (clean.V.INFIN) [1], gloyw (bright.ADJ) [1], glustiau (ears.N.MF.PL+SM) [1], glywais (hear.V.1S.PAST+SM) [1], goch (red.ADJ+SM) [1], goes (leg.N.F.SG+SM) [1], go_lew (rather.ADV) [1], golwg (view.N.F.SG) [1], gornel (corner.N.F.SG+SM) [1], gratio (grate.V.INFIN) [1], gwaethaf (worst.ADJ.SUP) [1], gwartheg (cattle.N.M.PL) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwraig (wife.N.F.SG) [1], gwyneb (face.N.M.SG) [1], gychwyn (start.V.INFIN+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], Gymro (Welsh_person.N.M.SG+SM) [1], gymysg (mixed.ADJ+SM) [1], gymysgu (mix.V.INFIN+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], hanner (half.N.M.SG) [1], hapus (happy.ADJ) [1], hebddo (without_him.PREP+PRON.M.3S) [1], hefyd (also.ADV) [1], heno (tonight.ADV) [1], holau (track.N.M.PL+H) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], hon (this.ADJ.DEM.F.SG) [1], honna (that.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES) [1], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], iawn (OK.ADV) [1], ifanc (young.ADJ) [1], isel (low.ADJ) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], lan (shore.N.F.SG+SM) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], leni (this year.ADV) [1], letys (lettuce.N.F.SG) [1], llawer (many.QUAN) [1], llenwi (fill.V.INFIN) [1], lles (benefit.N.M.SG) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], lwcus (lucky.ADJ) [1], man (place.N.MF.SG) [1], Mawrth (March.N.M.SG) [1], melys (sweet.ADJ) [1], mis (month.N.M.SG) [1], molchi (wash_oneself.V.INFIN) [1], morwyn (maid.N.F.SG) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], na (than.CONJ) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], nac (PRT.NEG) [1], naeth (come.V.3S.PAST+NM) [1], nage (no.ADV) [1], naw (nine.NUM) [1], nawr (now.ADV) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nhad (father.N.M.SG+NM) [1], nymbars (number.N.M.PL) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oddi (from.PREP) [1], ofn (fear.N.M.SG) [1], ofynnais (ask.V.1S.PAST+SM) [1], oren (orange.N.MF.SG) [1], perthnasau (relations.N.F.PL) [1], perthynas (relative.N.F.SG.[or].relation.N.F.SG) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], posib (possible.ADJ) [1], pwyllgor (committee.N.M.SG) [1], rain (these.PRON+SM) [1], rentu (rent.V.INFIN+SM) [1], rhag (from.PREP) [1], rhagor (more.QUAN) [1], rhaid (necessity.N.M.SG) [1], rhain (these.PRON) [1], rheina (those.PRON) [1], rheisins (raisins.N.M.PL) [1], rhoddais (give.V.1S.PAST) [1], rhoid (give.V.INFIN) [1], rhyngddon (between_us.PREP+PRON.1P) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], roedd (be.V.3S.IMPERF) [1], roth (give.V.3S.PAST) [1], rownd (round.N.F.SG) [1], rywfaint (amount.N.M.SG+SM) [1], sâl (ill.ADJ) [1], sand (sand.N.M.SG) [1], sbel (spell.N.F.SG) [1], sbrings (spring.N.M.PL) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], soser (saucer.N.F.SG) [1], spesial (special.ADJ) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], sŵp (soup.N.M.SG) [1], Sylvia_Huws (name) [1], syth (straight.ADJ) [1], tanc (tank.N.M.SG) [1], tarddiad (source.N.M.SG) [1], tatws (potatoes.N.F.PL) [1], tra (very.ADV.[or].while.CONJ) [1], treulio (spend.V.INFIN.[or].digest.V.INFIN) [1], trwm (heavy.ADJ) [1], (house.N.M.SG) [1], tymor (season.N.M.SG) [1], tynnu (draw.V.INFIN) [1], un_ar_ddeg (eleven.NUM) [1], union (exact.ADJ) [1], wats (watch.N.F.SG) [1], werth (value.N.M.SG+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wirion (silly.ADJ+SM.[or].check.V.1P.PAST+SM.[or].check.V.3P.PAST+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wrth_gwrs (of_course.ADV) [1], wy (egg.N.M.SG) [1], wyth (eight.NUM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], ydan (be.V.1P.PRES) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], yndan (be.V.1P.PRES.EMPH) [1], yr (that.PRON.REL) [1], ysgrif (writing.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (192)

ah (ah.IM) [46], oh (oh.IM) [15], Rosa (name) [10], Barbara (name) [6], Neuquén (name) [6], Julia (name) [5], Gerwyn (name) [4], Isabel (name) [4], Linda (name) [4], Bryn (name) [3], Carla (name) [3], Felipe (name) [3], Nansi (name) [3], Olivia (name) [3], Paulina (name) [3], Swyn (name) [3], Alejandro (name) [2], Bennets (name) [2], Buenos_Aires (name) [2], Claire (name) [2], Esyllt (name) [2], Ina (name) [2], Lena (name) [2], Lucía (name) [2], Lucy (name) [2], Maria_Castaña (name) [2], Marianna (name) [2], Sebastián (name) [2], siesta (siesta.N.F.SG) [2], Trevelin (name) [2], Adler (name) [1], Alberto (name) [1], Aled (name) [1], Alicia (name) [1], Alviar (name) [1], Alwyn (name) [1], Baenas (name) [1], Barcelona (name) [1], Barri (name) [1], Begw_Grug (name) [1], Belén (name) [1], Bennet (name) [1], Carwyn (name) [1], Comdoro (name) [1], Córdoba (name) [1], Derfel (name) [1], Dolavon (name) [1], Dora (name) [1], Eduardo (name) [1], Elin (name) [1], Emilio_Tomás (name) [1], Esquel (name) [1], Felipe_Marquez (name) [1], Fontana (name) [1], Gaiman (name) [1], García (name) [1], Geraint (name) [1], Harri (name) [1], Julia_Corn (name) [1], Lucía_ap_Gwynfor (name) [1], Magwen (name) [1], Megan (name) [1], Meilir (name) [1], Mynydd_Llwyd (name) [1], Nia (name) [1], Olivia_Lorca (name) [1], par (pair.N.M.SG) [1], Plottier (name) [1], Quichaura (name) [1], Richard (name) [1], Rivadavia (name) [1], Teresa (name) [1], Tomos (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

home (home.ADV) [1],

Words with language tag: spa (52)

bueno (well.E) [6], veinticinco (twenty_five.NUM) [3], acá (here.ADV) [2], claveles (carnation.N.M.PL) [2], estamos (be.V.1P.PRES) [2], este (this.PRON.DEM.M.SG) [2], gasoil (diesel.N.M.SG) [2], noviembre (November.N.M.SG) [2], ahora (now.ADV) [1], ajá (aha.IM) [1], avenida (avenue.N.F.SG) [1], camioneta (van.N.F.SG) [1], claro (of_course.E) [1], clavel (carnation.N.M.SG) [1], conocés (meet.V.2S.PRES) [1], ddoctora (doctor.N.F.SG.SM) [1], domates (tomato.N.M.SG.SM) [1], doscientos (two_hundred.N.M.PL) [1], el (the.DET.DEF.M.SG) [1], farmacia (pharmacy.N.F.SG) [1], fate (herbal_tea.N.M.SG.SM) [1], geriátrico (old_people's_home.N.M.SG) [1], gota (drop.N.F.SG) [1], grados (grade.N.M.PL) [1], granja (farm.N.F.SG) [1], heladeras (refrigerator.N.F.PL) [1], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [1], mensaje (message.N.M.SG) [1], mil (thousand.NUM) [1], municipal (municipal.ADJ.M.SG) [1], nietos (grandson.N.M.PL) [1], no (not.ADV) [1], oi (oh.IM) [1], operación (operation.N.F.SG) [1], pavimento (pavement.N.M.SG) [1], saludo (greeting.N.M.SG.[or].greet.V.1S.PRES) [1], seguros (sure.ADJ.M.PL) [1], soy (be.V.1S.PRES) [1], treinta (thirty.NUM) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia31: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.