PATAGONIA - Patagonia5
Word frequency

Words with language tag: cym (3037)

yn (PRT) [203], i (to.PREP) [90], mae (be.V.3S.PRES) [78], a (and.CONJ) [77], y (the.DET.DEF) [77], uh (er.IM) [61], yr (the.DET.DEF) [61], i (I.PRON.1S) [58], wedi (after.PREP) [56], ie (yes.ADV) [48], ni (we.PRON.1P) [42], yn (in.PREP) [41], ti (you.PRON.2S) [40], ia (yes.ADV) [38], o (of.PREP) [38], ond (but.CONJ) [31], yna (there.ADV) [31], ar (on.PREP) [29], mynd (go.V.INFIN) [29], wel (well.IM) [29], ddim (not.ADV+SM) [26], dw (be.V.1S.PRES) [26], bod (be.V.INFIN) [25], nhw (they.PRON.3P) [24], um (um.IM) [24], deud (say.V.INFIN) [23], am (for.PREP) [22], dyna (that_is.ADV) [22], o (he.PRON.M.3S) [22], ac (and.CONJ) [21], gallu (be_able.V.INFIN) [18], na (no.ADV) [18], oedd (be.V.3S.IMPERF) [18], be (what.INT) [17], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [17], mi (PRT.AFF) [17], gael (get.V.INFIN+SM) [15], fynd (go.V.INFIN+SM) [14], hi (she.PRON.F.3S) [14], iawn (very.ADV) [14], rywun (someone.N.M.SG+SM) [14], wyt (be.V.2S.PRES) [14], canu (sing.V.INFIN) [13], dan (be.V.1P.PRES) [13], fo (he.PRON.M.3S) [13], raid (necessity.N.M.SG+SM) [13], achos (because.CONJ) [12], cael (get.V.INFIN) [12], fel (like.CONJ) [12], neu (or.CONJ) [12], wedyn (afterwards.ADV) [12], â (with.PREP) [11], cofio (remember.V.INFIN) [11], efo (with.PREP) [11], fan (place.N.MF.SG+SM) [11], gwneud (make.V.INFIN) [11], os (if.CONJ) [11], wneud (make.V.INFIN+SM) [11], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [10], meddwl (think.V.INFIN) [10], mewn (in.PREP) [10], mm (mm.IM) [10], basai (be.V.3S.PLUPERF) [9], chi (you.PRON.2P) [9], felly (so.ADV) [9], fi (I.PRON.1S+SM) [9], siŵr (sure.ADJ) [9], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [9], debyg (similar.ADJ+SM) [8], dysgu (teach.V.INFIN) [8], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [8], gweithio (work.V.INFIN) [8], gwir (truth.N.M.SG) [8], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [8], lle (where.INT) [8], mor (so.ADV) [8], neb (anyone.PRON) [8], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [8], un (one.NUM) [8], amser (time.N.M.SG) [7], cig (meat.N.M.SG) [7], dod (come.V.INFIN) [7], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [7], lle (place.N.M.SG) [7], pan (when.CONJ) [7], ryw (some.PREQ+SM) [7], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [7], siarad (talk.V.INFIN) [7], wir (true.ADJ+SM) [7], yma (here.ADV) [7], bobl (people.N.F.SG+SM) [6], ddod (come.V.INFIN+SM) [6], di (you.PRON.2S+SM) [6], drws (door.N.M.SG) [6], dydd (day.N.M.SG) [6], eu (their.ADJ.POSS.3P) [6], ffordd (way.N.F.SG) [6], fod (be.V.INFIN+SM) [6], gen (with.PREP) [6], hefyd (also.ADV) [6], lawer (many.QUAN+SM) [6], mynydd (mountain.N.M.SG) [6], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [6], ychydig (a_little.QUAN) [6], ymlaen (forward.ADV) [6], yn_ôl (back.ADV) [6], aml (frequent.ADJ) [5], bach (small.ADJ) [5], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [5], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [5], ddeud (say.V.INFIN+SM) [5], ein (our.ADJ.POSS.1P) [5], eto (again.ADV) [5], heb (without.PREP) [5], heddiw (today.ADV) [5], hen (old.ADJ) [5], hym (hmm.IM) [5], iawn (OK.ADV) [5], isio (want.N.M.SG) [5], llawer (many.QUAN) [5], maen (be.V.3P.PRES) [5], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [5], oedden (be.V.1P.IMPERF) [5], popeth (everything.N.M.SG) [5], rhew (ice.N.M.SG) [5], Sul (Sunday.N.M.SG) [5], sy (be.V.3S.PRES.REL) [5], wrth (by.PREP) [5], wyddost (know.V.2S.PRES+SM) [5], ynde (isn't_it.IM) [5], yn_de (isn't_it.IM) [5], ar_ôl (after.PREP) [4], beth (what.INT) [4], bethau (things.N.M.PL+SM) [4], cadw (keep.V.INFIN) [4], credu (believe.V.INFIN) [4], dach (be.V.2P.PRES) [4], dda (good.ADJ+SM) [4], ddiolchgar (thankful.ADJ+SM) [4], digwydd (happen.V.INFIN) [4], diolch (thanks.N.M.SG) [4], dy (your.ADJ.POSS.2S) [4], fath (type.N.F.SG+SM) [4], fyw (live.V.INFIN+SM) [4], gadw (keep.V.INFIN+SM) [4], ganu (sing.V.INFIN+SM) [4], geiriau (words.N.M.PL) [4], gwybod (know.V.INFIN) [4], gyfeillion (mates.N.M.PL+SM) [4], hoffi (like.V.INFIN) [4], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [4], hynny (that.PRON.DEM.SP) [4], mwy (more.ADJ.COMP) [4], nos (night.N.F.SG) [4], oedden (be.V.3P.IMPERF) [4], onest (honest.ADJ+SM) [4], plant (child.N.M.PL) [4], pwdin (pudding.N.M.SG) [4], reis (rice.N.M.SG) [4], roi (give.V.INFIN+SM) [4], traddodiadau (traditions.N.M.PL) [4], ydy (be.V.3S.PRES) [4], ardderchog (excellent.ADJ) [3], baset (be.V.2S.PLUPERF) [3], bob (each.PREQ+SM) [3], bydd (be.V.3S.FUT) [3], byddi (be.V.2S.FUT) [3], chwaith (neither.ADV) [3], chwarae (play.V.INFIN) [3], cymanfa (assembly.N.F.SG) [3], dal (continue.V.INFIN) [3], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [3], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [3], deuawd (duet.N.F.SG) [3], dim (not.ADV) [3], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [3], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [3], drio (try.V.INFIN+SM) [3], er (er.IM) [3], eraill (others.PRON) [3], fach (small.ADJ+SM) [3], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [3], fy (my.ADJ.POSS.1S) [3], gymaint (so much.ADJ+SM) [3], hunan (self.PRON.SG) [3], hwyrach (perhaps.ADV) [3], hyd (length.N.M.SG) [3], hyfryd (delightful.ADJ) [3], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], licio (like.V.INFIN) [3], meddyliau (thoughts.N.M.PL) [3], mmhm (mmhm.IM) [3], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [3], nac (PRT.NEG) [3], neis (nice.ADJ) [3], newydd (new.ADJ) [3], pasio (pass.V.INFIN) [3], pawb (everyone.PRON) [3], pethau (things.N.M.PL) [3], sgwrs (chat.N.F.SG) [3], stôf (stove.N.F.SG) [3], teithio (travel.V.INFIN) [3], weld (see.V.INFIN+SM) [3], wlad (country.N.F.SG+SM) [3], wyliau (holidays.N.F.PL+SM) [3], ydw (be.V.1S.PRES) [3], adre (home.ADV) [2], alla (be_able.V.1S.PRES+SM) [2], alli (be_able.V.2S.PRES+SM) [2], allwn (be_able.V.1P.PRES+SM) [2], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [2], anghofio (forget.V.INFIN) [2], arall (other.ADJ) [2], arwain (lead.V.INFIN) [2], at (to.PREP) [2], awydd (desire.N.M.SG) [2], buon (be.V.3P.PAST) [2], bydda (be.V.1S.FUT) [2], capel (chapel.N.M.SG) [2], chwbl (all.ADJ+AM) [2], cyfle (opportunity.N.M.SG) [2], cymaint (so much.ADJ) [2], darllen (read.V.INFIN) [2], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [2], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [2], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [2], dechrau (beginning.N.M.SG) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], dim_ond (only.ADV) [2], draw (yonder.ADV) [2], dro (turn.N.M.SG+SM) [2], drosodd (over.ADV+SM) [2], dwy (two.NUM.F) [2], dyffryn (valley.N.M.SG) [2], Dyffryn (name) [2], dywed (say.V.2S.IMPER) [2], edrych (look.V.INFIN) [2], efallai (perhaps.CONJ) [2], eich (your.ADJ.POSS.2P) [2], eistedd (sit.V.INFIN) [2], emyn (hymn.N.M.SG) [2], erbyn (by.PREP) [2], er_mwyn (for_the_sake_of.PREP) [2], fawr (big.ADJ+SM) [2], fedra (be_able.V.1S.PRES+SM) [2], fewn (in.PREP+SM) [2], ffarm (farm.N.F.SG) [2], ffôn (phone.N.M.SG) [2], fory (tomorrow.ADV) [2], fraint (privilege.N.MF.SG+SM) [2], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [2], fyny (up.ADV) [2], fyswn (finger.V.1S.IMPERF+SM) [2], galla (be_able.V.1S.PRES) [2], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [2], gof (memory.N.M.SG+SM) [2], gofio (remember.V.INFIN+SM) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], gonsert (concert.N.M.SG+SM) [2], gwahanol (different.ADJ) [2], gwahodd (invite.V.INFIN) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gweld (see.V.INFIN) [2], gwell (better.ADJ.COMP) [2], gwelwch (see.V.2P.IMPER) [2], gwyliau (holidays.N.F.PL) [2], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [2], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [2], hawdd (easy.ADJ) [2], iechyd (health.N.M.SG) [2], i_fyny (up.ADV) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [2], lan (shore.N.F.SG+SM) [2], le (place.N.M.SG+SM) [2], lefydd (places.N.M.PL+SM) [2], lot (lot.QUAN) [2], lwcus (lucky.ADJ) [2], mawr (big.ADJ) [2], meddwl (think.V.2S.IMPER) [2], misus (Mrs.N.F.SG) [2], môr (sea.N.M.SG) [2], na (PRT.NEG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], naddo (no.ADV.PAST) [2], nag (than.CONJ) [2], naw_deg (ninety.NUM) [2], nawr (now.ADV) [2], nesa (next.ADJ.SUP) [2], ngolwg (view.N.F.SG+NM) [2], ofn (fear.N.M.SG) [2], organ (organ.N.F.SG) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], pobl (people.N.F.SG) [2], pump (five.NUM) [2], pwy (who.PRON) [2], rhyfedd (strange.ADJ) [2], rost (roast.ADJ+SM) [2], rostio (roast.V.INFIN+SM) [2], rŵan (now.ADV) [2], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [2], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [2], setla (settle.V.3S.PRES) [2], sôn (mention.V.INFIN) [2], tatws (potatoes.N.F.PL) [2], teimlo (feel.V.INFIN) [2], trio (try.V.INFIN) [2], trybini (misfortune.N.G.SG) [2], weithio (work.V.INFIN+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [2], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [2], ysgol (school.N.F.SG) [2], â (as.CONJ) [1], â (as.PREP) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], afael (grasp.V.INFIN+SM) [1], afon (river.N.F.SG) [1], ag (as.PREP) [1], agor (open.V.INFIN) [1], agored (open.ADJ.[or].open.V.3S.IMPER) [1], agos (near.ADJ) [1], agosâ (approach.V.3S.PRES) [1], air (word.N.M.SG+SM) [1], alla (be_able.V.13S.PRES+SM) [1], allan (out.ADV) [1], allu (be_able.V.INFIN+SM) [1], amdana (for_me.PREP+PRON.1S) [1], amdani (for_her.PREP+PRON.F.3S) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], arbennig (special.ADJ) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arferion (habits.N.M.PL) [1], Arglwydd (name) [1], arian (money.N.M.SG) [1], atoch (to_you.PREP+PRON.2P) [1], awn (go.V.1P.PRES) [1], awyren (aeroplane.N.F.SG) [1], bas (bass.ADJ) [1], basan (be.V.1P.PLUPERF) [1], basech (be.V.2P.PLUPERF) [1], basen (be.V.1P.PLUPERF) [1], basiwn (pass.V.1P.PRES+SM) [1], bedair (four.NUM.F+SM) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], bellach (far.ADJ.COMP+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], bendith (blessing.N.F.SG) [1], bennod (chapter.N.F.SG+SM) [1], beryg (danger.N.M.SG+SM) [1], beth_bynnag (anyway.ADV) [1], blaen (front.N.M.SG) [1], blant (child.N.M.PL+SM) [1], blentyn (child.N.M.SG+SM) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], blynedd (years.N.F.PL) [1], boblogi (populate.V.INFIN+SM) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], bosib (possible.ADJ+SM) [1], bractisio (practice.V.INFIN+SM) [1], brenin (king.N.M.SG) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bwysig (important.ADJ+SM) [1], byddan (be.V.3P.FUT) [1], bys (pea.N.F.PL+SM.[or].finger.N.M.SG) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], cadeirydd (chairman.N.M.SG) [1], caletach (hard.ADJ.COMP) [1], canmlwyddiant (centenary.N.M.SG) [1], cerwch (love.V.2P.IMPER) [1], chael (get.V.INFIN+AM) [1], chaeson (get.V.1P.PAST+AM) [1], chroesi (cross.V.INFIN+AM) [1], chwi (you.PRON) [1], cinio (dinner.N.M.SG) [1], claddu (bury.V.INFIN) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], cof (memory.N.M.SG) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG) [1], cyfeiliant (accompany.V.3P.PRES) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cynnig (offer.V.INFIN) [1], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [1], da (be.IM+SM) [1], dada (Daddy.N.M.SG) [1], dair (three.NUM.F+SM) [1], daliwch (continue.V.2P.IMPER) [1], dau (two.NUM.M) [1], ddarn (piece.N.M.SG+SM) [1], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [1], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [1], ddiolch (thank.V.INFIN+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], Dduw (name) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], ddyddie (day.N.M.PL+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], dechrau (begin.V.INFIN) [1], deuaf (come.V.1S.PRES) [1], digon (enough.QUAN) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], diwrnod (day.N.M.SG) [1], do (yes.ADV.PAST) [1], doedden (be.V.3P.IMPERF.NEG) [1], drosto (over_him.PREP+PRON.M.3S+SM) [1], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [1], dynes (woman.N.F.SG) [1], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], eisio (want.N.M.SG) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], emynau (hymns.N.M.PL) [1], emynydd (hymn.N.M.PL) [1], enw (name.N.M.SG) [1], enwedig (especially.ADJ) [1], er_gwaetha (in_spite_of.PREP) [1], ers (since.PREP) [1], ers_talwm (for_some_time.ADV) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], fagu (rear.V.INFIN+SM) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], feddwl (thought.N.M.SG+SM.[or].think.V.3S.PRES+SM.[or].think.V.INFIN+SM) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], fedri (be_able.V.2S.PRES+SM) [1], fendith (blessing.N.F.SG+SM.[or].remedy.V.3S.FUT+SM) [1], fentro (venture.V.INFIN+SM) [1], ffwrdd (way.N.M.SG) [1], ffwrn (oven.N.F.SG) [1], finnau (I.PRON.EMPH.1S+SM) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], fodlon (content.ADJ+SM) [1], fu (be.V.3S.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fwyd (food.N.M.SG+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fyddi (be.V.2S.FUT+SM) [1], fysai (finger.V.3S.IMPERF+SM) [1], gaeaf (winter.N.M.SG) [1], gafael (grasp.V.INFIN) [1], Gaiman (name) [1], gallu (capability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN) [1], galw (call.V.INFIN) [1], gam (step.V.INFIN+SM) [1], gân (song.N.F.SG+SM) [1], gana (sing.V.3S.PRES+SM) [1], gant (hundred.N.M.SG+SM) [1], gapel (chapel.N.M.SG+SM) [1], gas (nasty.ADJ+SM) [1], gastiog (contrary.ADJ) [1], gau (close.V.INFIN+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM.[or].get.V.1S.IMPERF+SM) [1], gerbyd (carriage.N.M.SG+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], ges (get.V.1S.PAST+SM) [1], go (rather.ADV) [1], godi (lift.V.INFIN+SM) [1], gofalu (take_care.V.INFIN) [1], goginio (cook.V.INFIN+SM) [1], gogledd (north.N.M.SG) [1], go_lew (rather.ADV) [1], golli (lose.V.INFIN+SM) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], greaduriaid (creatures.N.M.PL+SM) [1], gwaelod (bottom.N.M.SG) [1], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [1], gwch (boat.N.M.SG+SM) [1], gwcio (cook.V.INFIN+SM) [1], Gweddi (name) [1], Gwener (Friday.N.F.SG) [1], gwlad (country.N.F.SG) [1], gwmni (company.N.M.SG+SM) [1], gwmpas (round.N.M.SG+SM) [1], gŵr (man.N.M.SG) [1], gwrando (listen.V.INFIN) [1], gwrdd (meeting.V.INFIN+SM) [1], gwrdd (meet.V.INFIN+SM) [1], gyda (with.PREP) [1], gyfle (opportunity.N.M.SG+SM) [1], gymdeithas (society.N.F.SG+SM) [1], gymeryd (take.V.INFIN+SM) [1], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], gynno (with_him.PREP+PRON.M.3S) [1], gynnon (with_us.PREP+PRON.1P) [1], hamser (time.N.M.SG+H) [1], hapus (happy.ADJ) [1], harferion (habits.N.M.PL+H) [1], heblaw (without.PREP) [1], helo (hunt.V.3S.SUBJ) [1], hólides (holidays.N.M.PL) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hwyl (fun.N.F.SG) [1], hwylus (convenient.ADJ) [1], hwyluso (ease.V.INFIN) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], iaith (language.N.F.SG) [1], Iesu (name) [1], ifainc (young.ADJ) [1], i_ffwrdd (out.ADV) [1], lân (clean.ADJ+SM) [1], lawr (down.ADV) [1], le (where.INT+SM) [1], lew (lion.N.M.SG+SM) [1], lîgs (league.N.M.SG) [1], llais (voice.N.M.SG) [1], llwyddo (succeed.V.INFIN) [1], mae'r (unk) [1], magu (rear.V.INFIN) [1], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [1], mam (mother.N.F.SG) [1], meddai (say.V.3S.IMPERF) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], mhob (each.PREQ+NM) [1], mi (I.PRON.1S) [1], mis (month.N.M.SG) [1], mlaen (front.N.M.SG+NM) [1], motor (car.N.M.SG) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nghof (memory.N.M.SG+NM) [1], nghwmpas (round.N.M.SG+NM) [1], nghyfeillion (mates.N.M.PL+NM) [1], ngorau (best.ADJ.SUP+NM) [1], nofio (swim.V.INFIN) [1], o_blaen (before.ADV) [1], oddi (from.PREP) [1], oedden (be.V.13P.IMPERF) [1], ofnadwy (terrible.ADJ) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], Paid_â'm_gadael_dirion_Iesu (name) [1], pam (why?.ADV) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], pedwarawd (quartet.N.M.SG) [1], pedwar_deg (forty.NUM) [1], peidio (stop.V.INFIN) [1], pennod (chapter.N.F.SG) [1], phlentyn (child.N.M.SG+AM) [1], piti (pity.N.M.SG) [1], posib (possible.ADJ) [1], pregeth (sermon.N.F.SG) [1], pryd (time.N.M.SG) [1], reit (quite.ADV) [1], rhai (some.PRON) [1], rheisins (raisins.N.M.PL) [1], rhif (number.N.M.SG) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhwng (between.PREP) [1], rhyfeddol (wonderful.ADJ) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], rown (give.V.1P.PRES+SM) [1], ry (too.ADJ+SM.[or].give.V.3S.PRES+SM) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], Salem (name) [1], salm (psalm.N.F.SG) [1], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], sgwâr (square.N.M.SG) [1], sgwrsio (chat.V.INFIN) [1], solffeuo (sing_solfa.V.INFIN) [1], sut (how.INT) [1], sŵn (noise.N.M.SG) [1], syrnêm (surname.N.M.SG) [1], ta (be.IM) [1], talu (pay.V.INFIN) [1], tân (fire.N.M.SG) [1], tasai (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [1], tasen (be.V.3P.PLUPERF.HYP) [1], tebyg (similar.ADJ) [1], teulu (family.N.M.SG) [1], tithau (you.PRON.EMPH.2S) [1], tlotaf (poorest.ADJ) [1], tôn (tone.N.F.SG) [1], tonau (tones.N.F.PL) [1], tra (while.CONJ) [1], tra (very.ADV.[or].while.CONJ) [1], traed (feet.N.MF.SG) [1], tre (town.N.F.SG) [1], tri (three.NUM.M) [1], triawd (trio.N.M.SG) [1], trist (sad.ADJ) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], troi (turn.V.INFIN) [1], trwy (through.PREP) [1], tua (towards.PREP) [1], unig (only.PREQ) [1], w (ooh.IM) [1], waelod (bottom.N.M.SG+SM) [1], waeth (worse.ADJ.COMP+SM) [1], wahanol (different.ADJ+SM) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], werth (value.N.M.SG+SM) [1], werthfawr (valuable.ADJ+SM) [1], wn (know.V.1S.PRES+SM) [1], wrando (listen.V.INFIN+SM) [1], wrthat (to_you.PREP+PRON.2S) [1], wrthoch (to_you.PREP+PRON.2P) [1], wrthot (to you.PREP+PRON.2S) [1], wrthych (to_you.PREP+PRON.2P) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], yfe (isn't_it.IM.TAG) [1], yli (you_know.IM) [1], ym (in.PREP) [1], ymhell (afar.ADV) [1], yndan (be.V.1P.PRES.EMPH) [1], ynddo (in_him.PREP+PRON.M.3S) [1], yn_do (wasn't_it.IM) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], yng (my.ADJ.POSS.1S) [1], yrru (drive.V.INFIN+SM) [1], ysbryd (spirit.N.M.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (94)

oh (oh.IM) [25], ah (ah.IM) [8], eh (eh.IM) [8], Peredur (name) [4], Gaiman (name) [3], Ignacio (name) [3], Pamela (name) [3], Perito_Moreno (name) [3], Rawson (name) [3], Trevelin (name) [3], Andes (name) [2], Arglwydd_dyma_fi (name) [2], Bariloche (name) [2], Linda (name) [2], Margaret (name) [2], Paid_â'm_gadael (name) [2], Alan (name) [1], Alan_Williams (name) [1], Baca (name) [1], Beryl (name) [1], Carwyn (name) [1], Daniel (name) [1], Drofadulog (name) [1], Elwyn_Lloyd (name) [1], Mam (name) [1], Misiones (name) [1], Nita (name) [1], No_Me_Dejes (name) [1], Pedro (name) [1], piano (piano.N.M.SG) [1], radio (radio.N.F.SG) [1], Santa_Cruz (name) [1], Sara (name) [1], Serena (name) [1], Sian (name) [1],

Words with language tag: spa (89)

no (not.ADV) [9], que (that.CONJ) [6], cómo (how.INT) [5], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [5], (yes.ADV) [5], dice (tell.V.3S.PRES) [4], cataratas (cataract.N.F.PL) [3], para (for.PREP) [3], Argentina (name) [2], cuánto (how_much.ADJ.INT.M.SG.[or].how_much.PRON.INT.M.SG) [2], este (East.N.M.SG) [2], este (this.PRON.DEM.M.SG) [2], glaciar (glacier.N.M.SG) [2], nada (nothing.PRON) [2], vengan (come.V.3P.SUBJ.PRES) [2], y (and.CONJ) [2], bien (well.ADV) [1], bueno (well.E) [1], claro (of_course.E) [1], con (with.PREP) [1], decir (tell.V.INFIN) [1], dijo (tell.V.3S.PAST) [1], el (the.DET.DEF.M.SG) [1], en (in.PREP) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [1], está (be.V.3S.PRES) [1], exactamente (just.ADV) [1], galés (Welsh.N.M.SG) [1], guía (guide.V.2S.IMPER) [1], hablamos (talk.V.1P.PAST.[or].talk.V.1P.PRES) [1], la (the.DET.DEF.F.SG) [1], llama (call.V.3S.PRES) [1], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [1], lo (the.DET.DEF.NT.SG) [1], más (more.ADV) [1], mirá (look.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], muchacho (boy.N.F.SG) [1], muy (very.ADV) [1], pastor (pastor.N.M.SG) [1], puedo (be_able.V.1S.PRES) [1], (know.V.1S.PRES) [1], telefónica (telephone.ADJ.F.SG) [1], tenés (have.V.2S.PRES) [1], terminés (finish.V.2S.SUBJ.PRES) [1], tradición (tradition.N.F.SG) [1], ven (see.V.3P.PRES) [1], vos (you.PRON.SUB.2S) [1], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia5: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.