PATAGONIA - Patagonia41
Word frequency

Words with language tag: cym (2503)

yn (PRT) [165], ie (yes.ADV) [131], uh (er.IM) [109], yr (the.DET.DEF) [94], mae (be.V.3S.PRES) [77], a (and.CONJ) [75], y (the.DET.DEF) [68], i (to.PREP) [62], ni (we.PRON.1P) [46], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [41], o (of.PREP) [37], um (um.IM) [35], ti (you.PRON.2S) [34], efo (with.PREP) [29], yna (there.ADV) [29], dyna (that_is.ADV) [28], i (I.PRON.1S) [28], yn (in.PREP) [27], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [26], mm (mm.IM) [26], wedi (after.PREP) [24], fo (he.PRON.M.3S) [20], ddim (not.ADV+SM) [19], am (for.PREP) [18], nhw (they.PRON.3P) [18], pwy (who.PRON) [18], na (no.ADV) [17], raid (necessity.N.M.SG+SM) [17], te (tea.N.M.SG) [17], dw (be.V.1S.PRES) [16], iawn (very.ADV) [16], neis (nice.ADJ) [16], o (he.PRON.M.3S) [16], oedd (be.V.3S.IMPERF) [14], siŵr (sure.ADJ) [14], hefyd (also.ADV) [13], bydd (be.V.3S.FUT) [12], canu (sing.V.INFIN) [12], cofio (remember.V.INFIN) [12], ond (but.CONJ) [12], ar (on.PREP) [11], beth (what.INT) [11], bod (be.V.INFIN) [11], mynd (go.V.INFIN) [11], neu (or.CONJ) [11], wedyn (afterwards.ADV) [11], yma (here.ADV) [10], ynde (isn't_it.IM) [10], cael (get.V.INFIN) [9], lle (where.INT) [9], plant (child.N.M.PL) [9], roedd (be.V.3S.IMPERF) [9], ydy (be.V.3S.PRES) [9], arall (other.ADJ) [8], hi (she.PRON.F.3S) [8], paratoi (prepare.V.INFIN) [8], sut (how.INT) [8], wyt (be.V.2S.PRES) [8], bach (small.ADJ) [7], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [7], mmhm (mmhm.IM) [7], o (from.PREP) [7], patsh (patch.N.M.SG) [7], un (one.NUM) [7], wel (well.IM) [7], wneud (make.V.INFIN+SM) [7], awr (hour.N.F.SG) [6], bobl (people.N.F.SG+SM) [6], capel (chapel.N.M.SG) [6], dan (be.V.1P.PRES) [6], eisiau (want.N.M.SG) [6], iawn (OK.ADV) [6], maen (be.V.3P.PRES) [6], mi (PRT.AFF) [6], oedden (be.V.1P.IMPERF) [6], peth (thing.N.M.SG) [6], rŵan (now.ADV) [6], ryw (some.PREQ+SM) [6], siarad (talk.V.INFIN) [6], sosban (saucepan.N.F.SG) [6], tywydd (weather.N.M.SG) [6], wir (true.ADJ+SM) [6], blwyddyn (year.N.F.SG) [5], côr (choir.N.M.SG) [5], credu (believe.V.INFIN) [5], dim (not.ADV) [5], dod (come.V.INFIN) [5], dweud (say.V.INFIN) [5], dy (your.ADJ.POSS.2S) [5], erbyn (by.PREP) [5], felly (so.ADV) [5], grŵp (group.N.M.SG) [5], gwybod (know.V.INFIN) [5], Gŵyl_Dewi (St_David's_Day.N.F.SG) [5], helpu (help.V.INFIN) [5], ifanc (young.ADJ) [5], nesa (next.ADJ.SUP) [5], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [5], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [5], rywun (someone.N.M.SG+SM) [5], trefnu (arrange.V.INFIN) [5], ychydig (a_little.QUAN) [5], â (with.PREP) [4], allan (out.ADV) [4], arbennig (special.ADJ) [4], berwi (boil.V.INFIN) [4], chi (you.PRON.2P) [4], cystadlu (compete.V.INFIN) [4], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [4], eistedd (sit.V.INFIN) [4], fel (like.CONJ) [4], fi (I.PRON.1S+SM) [4], gadair (chair.N.F.SG+SM) [4], gael (get.V.INFIN+SM) [4], gallu (be_able.V.INFIN) [4], gobeithio (hope.V.INFIN) [4], graig (rock.N.F.PL+SM) [4], gweld (see.V.INFIN) [4], llawr (floor.N.M.SG) [4], meddwl (think.V.INFIN) [4], nage (no.ADV) [4], oed (age.N.M.SG) [4], pawb (everyone.PRON) [4], rhyw (some.PREQ) [4], sy (be.V.3S.PRES.REL) [4], tân (fire.N.M.SG) [4], yn_de (isn't_it.IM) [4], achos (because.CONJ) [3], anrheg (present.N.F.SG) [3], anrhegiau (present.N.F.SG) [3], anrhegion (presents.N.F.PL) [3], arfer (use.V.INFIN) [3], arferiad (custom.N.MF.SG) [3], batsh (batch.N.M.SG.[or].patch.N.M.SG+SM) [3], blant (child.N.M.PL+SM) [3], bore (morning.N.M.SG) [3], byw (live.V.INFIN) [3], cadair (chair.N.F.SG) [3], chwilio (search.V.INFIN) [3], coed (trees.N.F.PL) [3], criw (crew.N.M.SG) [3], cyngerdd (concert.N.MF.SG) [3], dau (two.NUM.M) [3], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [3], dechrau (begin.V.INFIN) [3], dŵr (water.N.M.SG) [3], dyn (man.N.M.SG) [3], dysgu (teach.V.INFIN) [3], e (he.PRON.M.3S) [3], er_mwyn (for_the_sake_of.PREP) [3], fan (place.N.MF.SG+SM) [3], fawr (big.ADJ+SM) [3], fyddan (be.V.3P.FUT+SM) [3], galw (call.V.INFIN) [3], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [3], haearn (iron.N.M.SG) [3], hanner (half.N.M.SG) [3], hoffi (like.V.INFIN) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], i_gyd (all.ADJ) [3], jam (jam.N.M.SG) [3], mawr (big.ADJ) [3], merch (girl.N.F.SG) [3], merched (girl.N.F.PL) [3], mwy (more.ADJ.COMP) [3], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [3], o_hyd (always.ADV) [3], pa (which.ADJ) [3], pobl (people.N.F.SG) [3], popeth (everything.N.M.SG) [3], prynu (buy.V.INFIN) [3], pwyllgor (committee.N.M.SG) [3], ran (part.N.F.SG+SM) [3], roedden (be.V.3P.IMPERF) [3], sgwrs (chat.N.F.SG) [3], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [3], te (be.IM) [3], teulu (family.N.M.SG) [3], tynnu (draw.V.INFIN) [3], ymlaen (forward.ADV) [3], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [3], ysgol (school.N.F.SG) [3], amser (time.N.M.SG) [2], anodd (difficult.ADJ) [2], arwain (lead.V.INFIN) [2], awn (go.V.1P.PRES) [2], B_B_C (name) [2], bechgyn (boys.N.M.PL) [2], ben (head.N.M.SG+SM) [2], blancedi (blanket.N.M.SG) [2], buwch (cow.N.F.SG) [2], canmlwydd (hundred_years_old.ADJ) [2], cariad (love.N.MF.SG) [2], chwe_deg (sixty.NUM) [2], cwympo (fall.V.INFIN) [2], cyfarfod (meeting.N.M.SG) [2], cysidro (consider.V.INFIN) [2], da (good.ADJ) [2], dda (good.ADJ+SM) [2], de (be.IM+SM) [2], di (you.PRON.2S+SM) [2], dillad (clothes.N.M.PL) [2], diwrnod (day.N.M.SG) [2], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [2], drefnu (arrange.V.INFIN+SM) [2], drws (door.N.M.SG) [2], dwy (two.NUM.F) [2], dych (be.V.2P.PRES) [2], dydd (day.N.M.SG) [2], efallai (perhaps.CONJ) [2], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [2], eistedd (sit.V.3S.PRES.[or].sit.V.INFIN) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], ffilm (film.N.F.SG.[or].film.N.F.SG) [2], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [2], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [2], fyn (insist.V.3S.PRES+SM) [2], goch (red.ADJ+SM) [2], gofio (remember.V.INFIN+SM) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], gyntaf (first.ORD+SM) [2], heffer (heifer.N.F.SG) [2], hir (long.ADJ) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [2], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [2], ifainc (young.ADJ) [2], lawr (down.ADV) [2], lladd (kill.V.INFIN) [2], mab (son.N.M.SG) [2], meddwl (thought.N.M.SG.[or].think.V.2S.IMPER.[or].think.V.3S.PRES.[or].think.V.INFIN) [2], mor (so.ADV) [2], na (than.CONJ) [2], na (PRT.NEG) [2], nhad (father.N.M.SG+NM) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], o_gwmpas (around.ADV) [2], pan (when.CONJ) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], reit (quite.ADV) [2], rhannu (divide.V.INFIN) [2], rhywun (someone.N.M.SG) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [2], sachedi (bag.N.F.PL) [2], Sul (Sunday.N.M.SG) [2], swper (supper.N.MF.SG) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], wrth (by.PREP) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], ynte (or.CONJ) [2], ac (and.CONJ) [1], achos (cause.N.M.SG) [1], agos (near.ADJ) [1], amdan (for_them.PREP+PRON.3P) [1], amlach (often.ADJ.COMP) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], â'r (name) [1], arhosan (wait.V.3P.FUT) [1], arian (money.N.M.SG) [1], ar_ôl (after.PREP) [1], arwain (lead.V.2S.IMPER) [1], bagiau (bags.N.M.PL) [1], baratoi (prepare.V.INFIN+SM) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], bawb (everyone.PRON+SM) [1], be (what.INT) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], berchennog (owner.N.M.SG+SM) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], beth_bynnag (anyway.ADV) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bwynt (point.N.M.SG+SM) [1], cân (song.N.F.SG) [1], cant (hundred.N.M.SG) [1], cantorion (singer.N.M.PL) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], cerrig (stones.N.F.PL) [1], chwaith (neither.ADV) [1], clamp (pile.N.M.SG) [1], clapio (clap.V.INFIN) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], cnocio (knock.V.INFIN) [1], corau (choirs.N.M.PL) [1], cwbl (all.ADJ) [1], cwestiwn (question.N.M.SG.[or].hold_an inquiry.V.1P.IMPER.[or].hold_an inquiry.V.1P.PRES.[or].hold_an inquiry.V.1S.IMPERF) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN) [1], cyfarfod (meet.V.INFIN) [1], cyfforddus (comfortable.ADJ) [1], cymdeithas (society.N.F.SG) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cynnar (early.ADJ) [1], cynta (first.ORD) [1], cysgu (sleep.V.INFIN) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], daw (come.V.3S.PRES) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddeffro (waken.V.INFIN+SM) [1], ddeud (say.V.INFIN+SM) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], dechreuais (begin.V.1S.PAST) [1], deffro (waken.V.2S.IMPER.[or].waken.V.2S.IMPER.[or].waken.V.3S.PRES.[or].waken.V.3S.PRES.[or].waken.V.INFIN) [1], deud (say.V.INFIN) [1], diddorol (interesting.ADJ) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], dinas (city.N.F.SG) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], doedden (be.V.3P.IMPERF.NEG) [1], dref (town.N.F.SG+SM) [1], dri_deg (thirty.NUM+SM) [1], dwyt (be.V.2S.PRES.NEG) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [1], ein (our.ADJ.POSS.1P) [1], eith (go.V.ES.PRES) [1], Elwyn (name) [1], enw (name.N.M.SG) [1], er (er.IM) [1], erioed (never.ADV) [1], ers (since.PREP) [1], ew (oh.IM) [1], Fawrth (March.N.M.SG+SM.[or].Mars.N.M.SG+SM.[or].Tuesday.N.M.SG+SM) [1], fechgyn (boys.N.M.PL+SM) [1], fflàg (flag.N.F.SG) [1], ffonio (phone.V.INFIN) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fuan (soon.ADJ+SM) [1], fy (my.ADJ.POSS.1S) [1], fyny (up.ADV) [1], gaeson (get.V.1P.PAST+SM) [1], gallwn (be_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES) [1], ganddi (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ganu (sing.V.INFIN+SM) [1], gario (carry.V.INFIN+SM) [1], gen (with.PREP) [1], gloch (bell.N.F.SG+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], gonsert (concert.N.M.SG+SM) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gorfod (have_to.V.INFIN) [1], greigiau (rocks.N.F.PL+SM) [1], griw (crew.N.M.SG+SM) [1], gwahanol (different.ADJ) [1], gwaith (work.N.M.SG) [1], gwraig (wife.N.F.SG) [1], gwreiddiau (roots.N.M.PL) [1], Gŵyl_Ddewi (name) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gynnar (early.ADJ+SM) [1], gynnoch (with_you.PREP+PRON.2P) [1], hapus (happy.ADJ) [1], haul (sun.N.M.SG) [1], hawddach (easy.ADJ.COMP) [1], hawsach (easy.ADJ.COMP) [1], help (help.N.SG) [1], hoffwn (like.V.1S.IMPERF) [1], hogan (girl.N.F.SG) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], hunan (self.PRON.SG) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], i_fewn (in.PREP) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], jyst (just.ADV) [1], le (place.N.M.SG+SM) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], lluchio (throw.V.INFIN) [1], lot (lot.QUAN) [1], Mawrth (March.N.M.SG.[or].Tuesday.N.M.SG.[or].Mars.N.M.SG) [1], meddwl (think.V.3S.PRES.[or].think.V.INFIN) [1], mewn (in.PREP) [1], mil (thousand.N.F.SG) [1], na ((n)or.CONJ) [1], naw (nine.NUM) [1], nawr (now.ADV) [1], oedden (be.V.13P.IMPERF) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], o_gwbl (at_all.ADV) [1], ohono (from_him.PREP+PRON.M.3S) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], os (if.CONJ) [1], penblwydd (birthday.N.M.SG) [1], perthyn (belong.V.INFIN) [1], pob (each.PREQ) [1], practis (practice.N.M.SG) [1], Prydain (Britain.N.F.SG.PLACE) [1], pump (five.NUM) [1], pwnc (subject.N.M.SG) [1], pwtyn (pet.N.M.SG) [1], rannu (divide.V.INFIN+SM) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhewi (freeze.V.INFIN) [1], rhieni (parents.N.M.PL) [1], rhoid (give.V.INFIN) [1], rhwng (between.PREP) [1], rhy (too.ADJ.[or].give.V.3S.PRES) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], roeddwn (be.V.1S.IMPERF) [1], roes (give.V.3S.PAST+SM) [1], rwyf (be.V.1S.PRES) [1], saith (seven.NUM) [1], saith_deg (seventy.NUM) [1], sef (namely.CONJ) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], seston (cistern.N.F.SG) [1], siop (shop.N.F.SG) [1], siopau (shops.N.F.PL) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], sydyn (sudden.ADJ) [1], sylweddoli (realise.V.INFIN) [1], ta_beth (anyway.ADV) [1], taclo (tackle.V.INFIN) [1], taclu (tackle.V.INFIN) [1], talwm (long_time.N.M.SG) [1], tegell (kettle.N.M.SG) [1], teisen (cake.N.F.SG) [1], to (roof.N.M.SG) [1], Tommy_Davies (name) [1], torri (break.V.INFIN) [1], traddodiad (tradition.N.M.SG) [1], (house.N.M.SG) [1], waith (work.N.F.SG+SM) [1], wir (truth.N.M.SG+SM) [1], wn (know.V.1S.PRES+SM) [1], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], wynt (wind.N.M.SG+SM) [1], ymarfer (exercise.N.F.SG.[or].practise.V.INFIN) [1], yndan (be.V.1P.PRES.EMPH) [1], ynddon (in_them.PREP+PRON.3P) [1], yn_do (wasn't_it.IM) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], ysgolion (schools.N.F.PL) [1],

Words with language tag: cym&spa (144)

ah (ah.IM) [28], oh (oh.IM) [12], Cordoba (name) [6], eh (eh.IM) [5], Twm_Williams (name) [5], Carys (name) [4], Anselmo (name) [3], Bobby (name) [3], Eben_Morris (name) [3], pickup (pickup.N.M.SG) [3], Trelew (name) [3], Wendy_Price (name) [3], Agustín (name) [2], Ann (name) [2], Carla (name) [2], Danny (name) [2], Eddie (name) [2], Federico (name) [2], Gaiman (name) [2], Glenys (name) [2], Goronwy (name) [2], huh (unk) [2], John (name) [2], Melia (name) [2], Nedw (name) [2], Trevelin (name) [2], Tulio (name) [2], Ajupete (name) [1], Bethel (name) [1], Bob (name) [1], Bruce (name) [1], Buenos_Aires (name) [1], Camilo (name) [1], Carla_Ibarra (name) [1], Cayo_Espinal (name) [1], Celestino (name) [1], Celestino_Balderas (name) [1], Diaz (name) [1], Diego_Morales (name) [1], Drelew (name) [1], Drevelin (name) [1], Eifion_Pritchard (name) [1], fa (fa.N.M.SG) [1], Hunydd (name) [1], Hunydd_Matthews (name) [1], Isabel_Diaz (name) [1], la (the.DET.DEF.F.SG.[or].la.N.M.SG.[or].her.PRON.OBJ.F.3S) [1], Liani (name) [1], Maldwyn (name) [1], Maldwyn_Roberts (name) [1], Mansel (name) [1], Mansel_Davies (name) [1], Melissa (name) [1], Powell (name) [1], Richard (name) [1], Sabina_Ortega (name) [1], Seion (name) [1], Serafina (name) [1], Serena (name) [1], Sioned (name) [1], (tea.N.M.SG) [1], Tommy_Davies (name) [1], Wendy_Pina (name) [1],

Words with language tag: eng (3)

a (a.DET.INDEF) [1], cow (cow.N.SG) [1], custom (custom.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (181)

no (not.ADV) [30], (yes.ADV) [10], bueno (well.E) [8], ajá (aha.IM) [5], de (of.PREP) [5], el (the.DET.DEF.M.SG) [5], en (in.PREP) [5], claro (of_course.E) [4], o (or.CONJ) [4], la (the.DET.DEF.F.SG) [3], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [3], una (a.DET.INDEF.F.SG) [3], ay (oh.IM) [2], bien (well.ADV) [2], con (with.PREP) [2], costumbre (habit.N.F.SG) [2], fue (go.V.3S.PAST) [2], han (have.V.3P.PRES) [2], hecho (do.V.PASTPART) [2], hora (time.N.F.SG) [2], hoy (today.ADV) [2], igual (equal.ADJ.M.SG.[or].equal.ADV) [2], más (more.ADV) [2], muchacho (boy.N.F.SG) [2], muy (very.ADV) [2], preparó (prime.V.3S.PAST) [2], que (that.PRON.REL) [2], un (one.DET.INDEF.M.SG) [2], y (and.CONJ) [2], a (to.PREP) [1], acá (here.ADV) [1], ahí (there.ADV) [1], andamos (walk.V.1P.PRES) [1], asado (barbecue.N.M.SG) [1], así (thus.ADV) [1], B_B_C (name) [1], casi (nearly.ADV) [1], che (mate.N.M.SG) [1], chico (lad.N.M.SG) [1], comeré (eat.V.1S.FUT) [1], comió (eat.V.3S.PAST) [1], cómo (how.INT) [1], cuarenta (forty.NUM) [1], dejó (let.V.3S.PAST) [1], después (afterwards.ADV) [1], dicen (tell.V.3P.PRES) [1], dos (two.NUM) [1], ella (she.PRON.SUB.F.3S) [1], embajadora (ambassador.N.F.SG) [1], encuesta (poll.N.F.SG) [1], entrevistas (interview.N.F.PL.[or].interview.V.2S.PRES.[or].glimpse.V.F.PL.PASTPART) [1], época (period.N.F.SG) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [1], estirálo (strain.V.2P.IMPER.PRECLITIC+LO[PRON.M.3S]) [1], Gran_Bretaña (name) [1], hacen (do.V.3P.PRES) [1], hay (there_is.V.3S.PRES) [1], masita (pastry.N.F.SG) [1], media (stocking.N.F.SG) [1], media (half.ADJ.F.SG) [1], membrillo (quince.N.M.SG) [1], minutos (minute.N.M.PL) [1], nos (us.PRON.OBL.MF.1P) [1], noviembre (November.N.M.SG) [1], para (for.PREP) [1], partes (part.N.F.PL.[or].split.V.2S.PRES) [1], posible (possible.ADJ.M.SG) [1], preguntas (question.N.F.PL) [1], que (that.CONJ) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], quieres (want.V.2S.PRES) [1], Rifleros (name) [1], ropa (clothing.N.F.SG) [1], señora (lady.N.F.SG) [1], ser (be.V.INFIN) [1], solos (only.ADJ.M.PL.[or].only.N.M.PL) [1], también (too.ADV) [1], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [1], (tea.N.M.SG) [1], tenés (have.V.2S.PRES) [1], tía (aunt.N.F.SG.[or].aunt.N.M.SG) [1], todas (everything.PRON.F.PL) [1], tomó (take.V.3S.PAST) [1], unas (one.DET.INDEF.F.PL) [1], van (go.V.3P.PRES) [1], veinticinco (twenty_five.NUM) [1], vendría (come.V.13S.COND) [1], ver (see.V.INFIN) [1], vino (wine.N.M.SG.[or].come.V.3S.PAST) [1], ya (already.ADV) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia41: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.