PATAGONIA - Patagonia31
Word frequency for speaker SOF

Words with language tag: cym (3221)

yn (PRT) [224], a (and.CONJ) [91], i (I.PRON.1S) [87], mae (be.V.3S.PRES) [87], oedd (be.V.3S.IMPERF) [78], yr (the.DET.DEF) [75], i (to.PREP) [67], yna (there.ADV) [66], dw (be.V.1S.PRES) [58], hi (she.PRON.F.3S) [58], ia (yes.ADV) [58], ie (yes.ADV) [56], o (he.PRON.M.3S) [54], y (the.DET.DEF) [54], wedi (after.PREP) [48], ddim (not.ADV+SM) [44], nhw (they.PRON.3P) [44], o (of.PREP) [44], wel (well.IM) [37], ti (you.PRON.2S) [33], uh (er.IM) [33], fan (place.N.MF.SG+SM) [31], yn (in.PREP) [31], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [31], ni (we.PRON.1P) [30], efo (with.PREP) [28], bod (be.V.INFIN) [27], mynd (go.V.INFIN) [26], be (what.INT) [24], fo (he.PRON.M.3S) [23], ond (but.CONJ) [23], na (no.ADV) [21], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [21], wedyn (afterwards.ADV) [21], wneud (make.V.INFIN+SM) [20], achos (because.CONJ) [17], gwybod (know.V.INFIN) [17], ydy (be.V.3S.PRES) [17], deud (say.V.INFIN) [16], oedden (be.V.3P.IMPERF) [16], lle (where.INT) [15], dŵr (water.N.M.SG) [14], fel (like.CONJ) [14], ynde (isn't_it.IM) [14], dyna (that_is.ADV) [13], maen (be.V.3P.PRES) [13], neu (or.CONJ) [13], rŵan (now.ADV) [13], cofio (remember.V.INFIN) [12], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [12], ryw (some.PREQ+SM) [12], bach (small.ADJ) [11], am (for.PREP) [10], ar (on.PREP) [10], diar (dear.IM) [10], dod (come.V.INFIN) [10], meddai (say.V.3S.IMPERF) [10], meddwl (think.V.INFIN) [10], rhyw (some.PREQ) [10], yma (here.ADV) [10], fi (I.PRON.1S+SM) [9], hen (old.ADJ) [9], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [9], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [9], wyt (be.V.2S.PRES) [9], byw (live.V.INFIN) [8], hefyd (also.ADV) [8], lot (lot.QUAN) [8], mor (so.ADV) [8], neis (nice.ADJ) [8], pan (when.CONJ) [8], siarad (talk.V.INFIN) [8], siŵr (sure.ADJ) [8], basai (be.V.3S.PLUPERF) [7], bob (each.PREQ+SM) [7], dan (be.V.1P.PRES) [7], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [7], fynd (go.V.INFIN+SM) [7], gyda (with.PREP) [7], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [7], iawn (OK.ADV) [7], iawn (very.ADV) [7], pwy (who.PRON) [7], rywun (someone.N.M.SG+SM) [7], wrth_gwrs (of_course.ADV) [7], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [7], arall (other.ADJ) [6], bobl (people.N.F.SG+SM) [6], chi (you.PRON.2P) [6], chwaer (sister.N.F.SG) [6], efallai (perhaps.CONJ) [6], fewn (in.PREP+SM) [6], fod (be.V.INFIN+SM) [6], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [6], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [6], mm (mm.IM) [6], os (if.CONJ) [6], sy (be.V.3S.PRES.REL) [6], un (one.NUM) [6], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [6], â (with.PREP) [5], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [5], bwrdd (table.N.M.SG) [5], dwy (two.NUM.F) [5], gallu (be_able.V.INFIN) [5], gweld (see.V.INFIN) [5], heddiw (today.ADV) [5], hogan (girl.N.F.SG) [5], hynny (that.PRON.DEM.SP) [5], isio (want.N.M.SG) [5], oedden (be.V.1P.IMPERF) [5], ugain (twenty.NUM) [5], um (um.IM) [5], wraig (wife.N.F.SG+SM) [5], ac (and.CONJ) [4], cael (get.V.INFIN) [4], credu (believe.V.INFIN) [4], ddod (come.V.INFIN+SM) [4], dim_byd (nothing.ADV) [4], dydd (day.N.M.SG) [4], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [4], dyma (this_is.ADV) [4], ein (our.ADJ.POSS.1P) [4], ers (since.PREP) [4], ffordd (way.N.F.SG) [4], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [4], heno (tonight.ADV) [4], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], le (place.N.M.SG+SM) [4], litr (litre.N.M.SG) [4], llall (other.PRON) [4], lle (place.N.M.SG) [4], merched (girl.N.F.PL) [4], mi (PRT.AFF) [4], mwy (more.ADJ.COMP) [4], naw_deg (ninety.NUM) [4], newydd (new.ADJ) [4], oedden (be.V.13P.IMPERF) [4], ofnadwy (terrible.ADJ) [4], perthyn (belong.V.INFIN) [4], pethau (things.N.M.PL) [4], pwyllgor (committee.N.M.SG) [4], raid (necessity.N.M.SG+SM) [4], torri (break.V.INFIN) [4], trwy (through.PREP) [4], yr (that.PRON.REL) [4], aml (frequent.ADJ) [3], amser (time.N.M.SG) [3], aros (wait.V.INFIN) [3], bethau (things.N.M.PL+SM) [3], biti (pity.N.M.SG+SM) [3], cyn (before.PREP) [3], cysgu (sleep.V.INFIN) [3], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [3], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [3], ddwy (two.NUM.F+SM) [3], debyg (similar.ADJ+SM) [3], diwrnod (day.N.M.SG) [3], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [3], drws (door.N.M.SG) [3], dyn (man.N.M.SG) [3], edrych (look.V.INFIN) [3], ennill (win.V.INFIN) [3], enw (name.N.M.SG) [3], felly (so.ADV) [3], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [3], gadael (leave.V.INFIN) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], gofyn (ask.V.INFIN) [3], gwaith (work.N.M.SG) [3], gŵr (man.N.M.SG) [3], gwraig (wife.N.F.SG) [3], gymaint (so much.ADJ+SM) [3], hunan (self.PRON.SG) [3], hynna (that.PRON.DEM.SP) [3], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [3], mawr (big.ADJ) [3], munud (minute.N.M.SG) [3], na (PRT.NEG) [3], nabod (know_someone.V.INFIN) [3], neb (anyone.PRON) [3], ochr (side.N.F.SG) [3], pam (why?.ADV) [3], pedwar (four.NUM.M) [3], popeth (everything.N.M.SG) [3], rhaid (necessity.N.M.SG) [3], roid (give.V.INFIN+SM) [3], rownd (round.N.F.SG) [3], siôl (shawl.N.F.SG) [3], sut (how.INT) [3], taclu (tackle.V.INFIN) [3], talu (pay.V.INFIN) [3], teimlo (feel.V.INFIN) [3], tro (turn.N.M.SG) [3], ychydig (a_little.QUAN) [3], yfed (drink.V.INFIN) [3], yn_does (be.V.3S.PRES.INDEF.TAG) [3], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [3], acw (over there.ADV) [2], aeth (go.V.3S.PAST) [2], agor (open.V.INFIN) [2], alla (be_able.V.1S.PRES+SM) [2], andros (exceptionally.ADV) [2], ar_draws (across.PREP) [2], ar_gyfer (for.PREP) [2], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [2], arno (on_him.PREP+PRON.M.3S) [2], at (to.PREP) [2], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], beirniad (adjudicator.N.M.SG) [2], beth (what.INT) [2], blant (child.N.M.PL+SM) [2], blwyddyn (year.N.F.SG) [2], brynu (buy.V.INFIN+SM) [2], byth (never.ADV) [2], camp (achievement.N.F.SG) [2], cau (close.V.INFIN) [2], cerdded (walk.V.INFIN) [2], chwaith (neither.ADV) [2], chwerthin (laugh.V.INFIN) [2], clywed (hear.V.INFIN) [2], cnau (nuts.N.F.PL) [2], codi (lift.V.INFIN) [2], colli (lose.V.INFIN) [2], da (be.IM+SM) [2], da (good.ADJ) [2], dal (still.ADV) [2], ddeud (say.V.INFIN+SM) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], dechrau (begin.V.INFIN) [2], dim (not.ADV) [2], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [2], diwetha (last.ADJ) [2], do (yes.ADV.PAST) [2], dosbarth (class.N.M.SG) [2], dros (over.PREP+SM) [2], (house.N.M.SG+SM) [2], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [2], eistedd (sit.V.INFIN) [2], eith (go.V.ES.PRES) [2], erbyn (by.PREP) [2], fach (small.ADJ+SM) [2], fam (mother.N.F.SG+SM) [2], fawr (big.ADJ+SM) [2], fer (short.ADJ) [2], ferched (girl.N.F.PL+SM) [2], ffenest (window.N.F.SG) [2], flaen (front.N.M.SG+SM) [2], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [2], fodryb (aunt.N.F.SG+SM) [2], frith (speckled.ADJ+SM.[or].speckled.ADJ+SM) [2], ganu (sing.V.INFIN+SM) [2], glan (shore.N.F.SG) [2], gloyw (bright.ADJ) [2], golwg (view.N.F.SG) [2], gorfod (have_to.V.INFIN) [2], gornel (corner.N.F.SG+SM) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], gyfnither (cousin.N.F.SG+SM) [2], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [2], hanner (half.N.M.SG) [2], heb (without.PREP) [2], hir (long.ADJ) [2], hogyn (lad.N.M.SG) [2], hollol (completely.ADJ) [2], hufen (cream.N.M.SG) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [2], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [2], ifanc (young.ADJ) [2], jam (jam.N.M.SG) [2], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [2], licio (like.V.INFIN) [2], liw (colour.N.M.SG+SM) [2], lles (benefit.N.M.SG) [2], llwyd (grey.ADJ) [2], marw (die.V.INFIN) [2], merch (girl.N.F.SG) [2], mewn (in.PREP) [2], modryb (aunt.N.F.SG) [2], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [2], nac (PRT.NEG) [2], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [2], pawb (everyone.PRON) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], plant (child.N.M.PL) [2], pryd (when.INT) [2], prynu (buy.V.INFIN) [2], pwdin (pudding.N.M.SG) [2], reit (quite.ADV) [2], rheisins (raisins.N.M.PL) [2], rhywun (someone.N.M.SG) [2], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [2], sâl (ill.ADJ) [2], stori (story.N.F.SG) [2], tan (until.PREP) [2], tra (while.CONJ) [2], tynnu (draw.V.INFIN) [2], waith (work.N.M.SG+SM) [2], wats (watch.N.F.SG) [2], weithiau (times.N.F.PL+SM) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [2], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [2], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], â (as.CONJ) [1], achos (cause.N.M.SG) [1], adael (leave.V.INFIN+SM) [1], adeg (time.N.F.SG) [1], adre (home.ADV) [1], afon (river.N.F.SG) [1], afonydd (rivers.N.F.PL) [1], ail (second.ORD) [1], ailwneud (redo.V.INFIN) [1], allen (be_able.V.1P.IMPERF+SM) [1], allet (be_able.V.2S.IMPERF+SM) [1], allith (be_able.V.3S.FUT+SM) [1], amdanon (for_us.PREP+PRON.1P) [1], anifeiliaid (animals.N.M.PL) [1], annwyl (dear.ADJ) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], ar_goll (lost.ADV) [1], ar_ôl (after.PREP) [1], basen (be.V.1P.PLUPERF) [1], bedd (grave.N.M.SG) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], beipen (pipe.N.F.SG+SM) [1], berthnasau (relations.N.F.PL+SM) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], bildio (build.V.INFIN) [1], blac (black.ADJ) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blaen (front.N.M.SG) [1], blât (plate.N.M.SG+SM) [1], blatiau (plate.N.M.SG+SM) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], blynedd (years.N.F.PL) [1], bocsys (boxes.N.M.PL) [1], boliau (bellies.N.M.PL) [1], bont (bridge.N.F.SG+SM) [1], boteli (bottle.V.2S.PRES+SM) [1], braidd (rather.ADV) [1], briodas (marriage.N.F.SG+SM) [1], brynais (buy.V.1S.PAST+SM) [1], brysur (busy.ADJ+SM) [1], bur (pure.ADJ+SM.[or].fairly.PREQ+SM) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bws (bus.N.M.SG) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bywiog (lively.ADJ) [1], canu (sing.V.INFIN) [1], cartre (home.N.M.SG) [1], cartref (home.N.M.SG) [1], ceffyl (horse.N.M.SG) [1], cerrig (stones.N.F.PL) [1], chwarae (game.N.M.SG) [1], chwarter (quarter.N.M.SG) [1], chwiorydd (sisters.N.F.PL) [1], cinio (dinner.N.M.SG) [1], claddu (bury.V.INFIN) [1], creadur (creature.N.M.SG) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], cwcio (cook.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cyfle (opportunity.N.M.SG) [1], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cynilo (save.V.INFIN) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], daclu (tackle.V.INFIN+SM) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], dair (three.NUM.F+SM) [1], daith (journey.N.F.SG+SM) [1], damprwydd (dampness.N.M.SG+SM) [1], dangos (show.V.INFIN) [1], dawnsio (dance.V.INFIN) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], ddaethon (come.V.3P.PAST+SM) [1], ddaliwn (continue.V.1P.PRES+SM) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddawnsio (dance.V.INFIN+SM) [1], ddechreuodd (begin.V.3S.PAST+SM) [1], ddifyrrwch (amuse.V.2P.PRES+SM) [1], ddigwyddiad (event.N.M.SG+SM) [1], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [1], ddiwetha (last.ADJ+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], ddoson (come.V.1P.PAST+SM) [1], ddweud (say.V.INFIN+SM) [1], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [1], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [1], ddynion (men.N.M.PL+SM) [1], ddyrniad (fistful.N.M.SG+SM) [1], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], de (south.N.M.SG.[or].right.N.M.SG.[or].tea.N.M.SG+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], deisen (cake.N.F.SG+SM) [1], dew (fat.ADJ+SM) [1], dibynnu (depend.V.INFIN) [1], dim_ond (only.ADV) [1], disgynnodd (descend.V.3S.PAST) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [1], drin (treat.V.INFIN+SM) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], druan (poor_thing.N.M.SG+SM) [1], drwm (heavy.ADJ+SM) [1], drwsgl (awkward.ADJ) [1], dryslyd (confusing.ADJ) [1], dwylo (hands.N.F.PL) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dynes (woman.N.F.SG) [1], echdoe (day before yesterday.ADV) [1], eitha (fairly.ADV) [1], eleni (this year.ADV) [1], enwi (name.V.INFIN) [1], er (er.IM) [1], ers_talwm (for_some_time.ADV) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], eto (again.ADV) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], farwodd (die.V.3S.PAST+SM) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], fedrwn (be_able.V.1P.PRES+SM) [1], ferch (girl.N.F.SG+SM) [1], fferm (farm.N.F.SG) [1], fflat (flat.N.F.SG) [1], ffres (fresh.ADJ) [1], ffrind (friend.N.M.SG) [1], ffugenw (alias.N.M.SG.[or].nick.N.M.SG) [1], flynedd (years.N.F.PL+SM) [1], frawd (brother.N.M.SG+SM) [1], frodyr (brothers.N.M.PL+SM) [1], fuan (soon.ADJ+SM) [1], fues (be.V.1S.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], gael (get.V.INFIN+SM) [1], galw (call.V.INFIN) [1], ganol (middle.N.M.SG+SM) [1], gas (nasty.ADJ+SM) [1], gefn (back.N.M.SG+SM) [1], gegin (kitchen.N.F.SG+SM) [1], gloch (bell.N.F.SG+SM) [1], glywais (hear.V.1S.PAST+SM) [1], glywaist (hear.V.2S.PAST+SM) [1], glywed (hear.V.INFIN+SM) [1], go (rather.ADV) [1], godais (lift.V.1S.PAST+SM) [1], golchi (wash.V.INFIN) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], groesawgar (welcoming.ADJ+SM) [1], gwaelod (bottom.N.M.SG) [1], gwaethaf (worst.ADJ.SUP) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwallt (hair.N.M.SG) [1], gwartheg (cattle.N.M.PL) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwpanau (cups.N.MF.PL+SM) [1], gwyno (complain.V.INFIN+SM) [1], gynnon (with_them.PREP+PRON.3P) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], haf (summer.N.M.SG) [1], hanes (story.N.M.SG) [1], hebddo (without_him.PREP+PRON.M.3S) [1], heblaw (without.PREP) [1], hoes (age.N.F.SG+H) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], honna (that.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hunain (self.PRON.PL) [1], hunangofiant (autobiography.N.M.SG) [1], hurt (silly.ADJ) [1], hwyr (late.ADJ) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], jyst (just.ADV) [1], laru (get_fed_up.V.INFIN) [1], lawr (down.ADV) [1], le (where.INT+SM) [1], les (benefit.N.M.SG+SM) [1], llacio (slacken.V.INFIN) [1], llawer (many.QUAN) [1], lleill (others.PRON) [1], llestri (vessel.N.M.PL) [1], llian (cloth.N.M.SG) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], llynedd (last year.ADV) [1], lwcus (lucky.ADJ) [1], magu (rear.V.INFIN) [1], mam (mother.N.F.SG) [1], masîns (machine.N.F.SG) [1], melys (sweet.ADJ) [1], mor (as.ADJ) [1], mwyafrif (majority.N.M.SG) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], na ((n)or.CONJ) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], nag (than.CONJ) [1], nage (no.ADV) [1], nant (brook.N.F.SG) [1], nawr (now.ADV) [1], ngŵr (man.N.M.SG+NM) [1], nhad (father.N.M.SG+NM) [1], nofio (swim.V.INFIN) [1], nymbars (number.N.M.PL) [1], o (from.PREP) [1], oriau (hours.N.F.PL) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], palmant (pavement.N.M.SG) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], pedwar_deg (forty.NUM) [1], pigo (pick.V.INFIN) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], pob (each.PREQ) [1], porfa (pasture.N.F.SG) [1], posib (possible.ADJ) [1], prisiau (prices.N.M.PL) [1], pump (five.NUM) [1], pwll (pool.N.M.SG) [1], pwmp (pump.N.M.SG) [1], ragor (more.QUAN+SM) [1], rain (these.PRON+SM) [1], reis (rice.N.M.SG) [1], rentu (rent.V.INFIN+SM) [1], reol (rule.N.F.SG+SM) [1], rhagbrofion (preliminary_round.N.G.PL) [1], rhaglen (programme.N.F.SG) [1], rhai (some.PRON) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhy (too.ADJ) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], rhywle (somewhere.N.M.SG) [1], roid (give.V.0.IMPERF+SM.[or].give.V.INFIN+SM) [1], rwber (rubber.N.M.SG) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], saim (fat.N.M.SG) [1], saith (seven.NUM) [1], sbeliau (spell.N.F.PL) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], soffa (sofa.N.F.SG) [1], soser (saucer.N.F.SG) [1], soseri (saucer.N.F.PL) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [1], ta (be.IM) [1], tair (three.NUM.F) [1], tanc (tank.N.M.SG) [1], tarddu (originate.V.INFIN) [1], tasai (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [1], te (tea.N.M.SG) [1], teg (fair.ADJ) [1], teisen (cake.N.F.SG) [1], teledu (television.N.M.SG) [1], teliffon (telephone.N.M.SG) [1], tendio (tend.V.INFIN) [1], treulio (spend.V.INFIN.[or].digest.V.INFIN) [1], tri (three.NUM.M) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], troed (foot.N.MF.SG.[or].turn.V.3S.IMPER) [1], tu (side.N.M.SG) [1], tuag (towards.PREP) [1], un_ai (either.ADV) [1], waith (time.N.F.SG+SM) [1], ŵan (now.ADV) [1], wartheg (cattle.N.M.PL+SM) [1], watsys (watches.N.F.PL) [1], welais (see.V.1S.PAST+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], wna (do.V.1S.PRES+SM) [1], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], yli (you_know.IM) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yn_dydan (be.V.1P.PRES.TAG) [1], yno (there.ADV) [1], yntau (he.PRON.EMPH.M.3S) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1], ystyr (meaning.N.M.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (189)

oh (oh.IM) [67], ah (ah.IM) [33], Alwyn (name) [5], Gaiman (name) [5], Esquel (name) [4], Bennet (name) [3], Lucy (name) [3], Merfyn (name) [3], Patagones (name) [3], siesta (siesta.N.F.SG) [3], Begw_Grug (name) [2], Geraint (name) [2], Joaquin (name) [2], Julia (name) [2], Mare (name) [2], Rivadavia (name) [2], Adler (name) [1], Baenas (name) [1], Barcelona (name) [1], Barri (name) [1], Beto (name) [1], Bonetto (name) [1], Branwen (name) [1], Branwen_Huws (name) [1], Carenza (name) [1], Claire (name) [1], Corn (name) [1], Cristian (name) [1], Drelew (name) [1], Eduardo_Morales (name) [1], Edwards (name) [1], Esyllt_Tegid (name) [1], Eurig_Llywelyn (name) [1], Evans (name) [1], Flora (name) [1], Gareth_Prys (name) [1], Geraint_Davies (name) [1], Herman (name) [1], idea (notion.N.F.SG.[or].contrive.V.2S.IMPER.[or].contrive.V.3S.PRES) [1], Isabel (name) [1], Joaquin_Dyfed (name) [1], Joseph_Parry (name) [1], Julia_Marquez (name) [1], Lena (name) [1], Ned (name) [1], Neuquén (name) [1], Perno (name) [1], Plottier (name) [1], Roberto (name) [1], Rocío (name) [1], Rosa (name) [1], Sali (name) [1], Sebastián (name) [1], Selena (name) [1], Siân (name) [1], Siwan (name) [1], Sylvia_Huws (name) [1], Tom_Harris (name) [1], Total (name) [1], Trefor (name) [1], Trelew (name) [1], Trevelin (name) [1], Tudur (name) [1], Villa_Regina (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

freezer (freezer.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (39)

claro (of_course.E) [2], de (of.PREP) [2], gasoil (diesel.N.M.SG) [2], acá (here.ADV) [1], argentino (argentine.ADJ.M.SG) [1], bueno (well.E) [1], cinco (five.NUM) [1], cincuenta (fifty.NUM) [1], clavel (carnation.N.M.SG) [1], claveles (carnation.N.M.PL) [1], cuatro (four.NUM) [1], diciembre (December.N.M.SG) [1], empanadas (turnover.N.F.PL) [1], farmacia (pharmacy.N.F.SG) [1], folclore (folklore.N.M.SG) [1], hace (do.V.3S.PRES) [1], heladeras (refrigerator.N.F.PL) [1], hospedaje (accommodation.N.M.SG) [1], intendente (intendant.N.M) [1], la (the.DET.DEF.F.SG) [1], mil (thousand.NUM) [1], moto (motorbike.N.F.SG) [1], no (not.ADV) [1], perillas (knob.N.F.PL) [1], peso (weight.N.M.SG) [1], qué (how.ADV) [1], qué (what.INT) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], roca (rock.N.F.SG) [1], seguros (sure.ADJ.M.PL.[or].sure.N.M.PL) [1], sémola (semolina.N.F.SG) [1], señora (lady.N.F.SG) [1], tal (such.ADJ.MF.SG) [1], también (too.ADV) [1], tiene (have.V.3S.PRES) [1], y (and.CONJ) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia31: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.