PATAGONIA - Patagonia3
Word frequency

Words with language tag: cym (4675)

yn (PRT) [334], mae (be.V.3S.PRES) [148], a (and.CONJ) [140], yr (the.DET.DEF) [137], ia (yes.ADV) [130], ie (yes.ADV) [116], uh (er.IM) [106], nhw (they.PRON.3P) [99], oedd (be.V.3S.IMPERF) [99], ni (we.PRON.1P) [98], i (to.PREP) [91], y (the.DET.DEF) [78], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [77], i (I.PRON.1S) [68], wedi (after.PREP) [66], wel (well.IM) [64], yn (in.PREP) [57], o (of.PREP) [52], ond (but.CONJ) [50], dyna (that_is.ADV) [45], hi (she.PRON.F.3S) [42], mynd (go.V.INFIN) [42], fo (he.PRON.M.3S) [40], ac (and.CONJ) [39], o (he.PRON.M.3S) [39], ddim (not.ADV+SM) [36], wedyn (afterwards.ADV) [36], ynde (isn't_it.IM) [34], um (um.IM) [32], dan (be.V.1P.PRES) [29], dw (be.V.1S.PRES) [29], oedden (be.V.3P.IMPERF) [29], achos (because.CONJ) [28], dod (come.V.INFIN) [28], yma (here.ADV) [27], bod (be.V.INFIN) [26], hefyd (also.ADV) [25], cael (get.V.INFIN) [22], ar (on.PREP) [21], efo (with.PREP) [20], yna (there.ADV) [20], bobl (people.N.F.SG+SM) [19], fan (place.N.MF.SG+SM) [19], hen (old.ADJ) [19], iawn (very.ADV) [19], oedden (be.V.1P.IMPERF) [19], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [18], pan (when.CONJ) [18], ti (you.PRON.2S) [18], ysgol (school.N.F.SG) [18], fel (like.CONJ) [17], mi (PRT.AFF) [17], maen (be.V.3P.PRES) [16], ein (our.ADJ.POSS.1P) [15], lot (lot.QUAN) [15], mm (mm.IM) [15], na (no.ADV) [15], licio (like.V.INFIN) [14], wlad (country.N.F.SG+SM) [14], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [14], fferm (farm.N.F.SG) [13], ydy (be.V.3S.PRES) [13], nawr (now.ADV) [12], sy (be.V.3S.PRES.REL) [12], un (one.NUM) [12], drosodd (over.ADV+SM) [11], fi (I.PRON.1S+SM) [11], gweld (see.V.INFIN) [11], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [11], mam (mother.N.F.SG) [11], â (with.PREP) [10], amser (time.N.M.SG) [10], byw (live.V.INFIN) [10], dim (not.ADV) [10], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [10], fy (my.ADJ.POSS.1S) [10], gobeithio (hope.V.INFIN) [10], nain (grandmother.N.F.SG) [10], pethau (things.N.M.PL) [10], wyth (eight.NUM) [10], be (what.INT) [9], bob (each.PREQ+SM) [9], codi (lift.V.INFIN) [9], de (be.IM+SM) [9], dysgu (teach.V.INFIN) [9], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [9], isio (want.N.M.SG) [9], neu (or.CONJ) [9], popeth (everything.N.M.SG) [9], taid (grandfather.N.M.SG) [9], capel (chapel.N.M.SG) [8], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [8], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [8], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [8], i_gyd (all.ADJ) [8], rhai (some.PRON) [8], te (tea.N.M.SG) [8], teimlo (feel.V.INFIN) [8], wneud (make.V.INFIN+SM) [8], bach (small.ADJ) [7], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [7], dros (over.PREP+SM) [7], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [7], fawr (big.ADJ+SM) [7], felly (so.ADV) [7], hyfryd (delightful.ADJ) [7], mil (thousand.N.F.SG) [7], mwy (more.ADJ.COMP) [7], neis (nice.ADJ) [7], o (from.PREP) [7], oedden (be.V.13P.IMPERF) [7], ofnadwy (terrible.ADJ) [7], pedwar (four.NUM.M) [7], wyt (be.V.2S.PRES) [7], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [7], yn_ôl (back.ADV) [7], ar_ôl (after.PREP) [6], at (to.PREP) [6], dydd (day.N.M.SG) [6], e (he.PRON.M.3S) [6], fod (be.V.INFIN+SM) [6], fynd (go.V.INFIN+SM) [6], gallu (be_able.V.INFIN) [6], gwaith (work.N.M.SG) [6], gweithio (work.V.INFIN) [6], iawn (OK.ADV) [6], mor (so.ADV) [6], newid (change.V.INFIN) [6], rhyfel (war.N.MF.SG) [6], siŵr (sure.ADJ) [6], wrth (by.PREP) [6], yno (there.ADV) [6], barchus (respectful.ADJ+SM) [5], bell (far.ADJ+SM) [5], ben (head.N.M.SG+SM) [5], beth_bynnag (anyway.ADV) [5], blant (child.N.M.PL+SM) [5], camlesi (canal.N.F.PL) [5], canu (sing.V.INFIN) [5], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [5], ddod (come.V.INFIN+SM) [5], enw (name.N.M.SG) [5], erbyn (by.PREP) [5], eu (their.ADJ.POSS.3P) [5], falch (proud.ADJ+SM) [5], fues (be.V.1S.PAST+SM) [5], fydden (be.V.3P.COND+SM) [5], gorsedd (Gorsedd.N.F.SG) [5], gwneud (make.V.INFIN) [5], helpu (help.V.INFIN) [5], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [5], i_lawr (down.ADV) [5], lle (where.INT) [5], methu (fail.V.INFIN) [5], mister (mr.N.M.SG) [5], misus (Mrs.N.F.SG) [5], modd (means.N.M.SG) [5], na (PRT.NEG) [5], nhad (father.N.M.SG+NM) [5], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [5], plant (child.N.M.PL) [5], rhaid (necessity.N.M.SG) [5], rhywun (someone.N.M.SG) [5], Saesneg (English.N.F.SG) [5], sir (county.N.F.SG) [5], un_deg (ten.NUM) [5], wahanol (different.ADJ+SM) [5], allan (out.ADV) [4], am (for.PREP) [4], arall (other.ADJ) [4], buaswn (be.V.1S.PLUPERF) [4], cant (hundred.N.M.SG) [4], capeli (chapels.N.M.PL) [4], cofio (remember.V.INFIN) [4], cyntaf (first.ORD) [4], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [4], ddiolchgar (thankful.ADJ+SM) [4], deud (say.V.INFIN) [4], dim_byd (nothing.ADV) [4], doedden (be.V.3P.IMPERF.NEG) [4], draw (yonder.ADV) [4], dweud (say.V.INFIN) [4], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [4], eto (again.ADV) [4], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [4], ganolraddol (intermediate.ADJ+SM) [4], gefn (back.N.M.SG+SM) [4], glawio (rain.V.INFIN) [4], gorffen (complete.V.INFIN) [4], gwybod (know.V.INFIN) [4], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [4], hir (long.ADJ) [4], hwylus (convenient.ADJ) [4], hyn (this.PRON.DEM.SP) [4], Indiaid (name) [4], llwch (dust.N.M.SG) [4], meddwl (think.V.INFIN) [4], mewn (in.PREP) [4], oed (age.N.M.SG) [4], parch (respect.N.M.SG) [4], parchu (respect.V.INFIN) [4], pres (money.N.M.SG) [4], saer (carpenter.N.M.SG) [4], sut (how.INT) [4], tad (father.N.M.SG) [4], teulu (family.N.M.SG) [4], wrth_gwrs (of_course.ADV) [4], addysg (education.N.F.SG) [3], adeg (time.N.F.SG) [3], anti (aunt.N.F.SG) [3], ar_gyfer (for.PREP) [3], beth (what.INT) [3], biti (pity.N.M.SG+SM) [3], blynyddoedd (years.N.F.PL) [3], braidd (rather.ADV) [3], brysur (busy.ADJ+SM) [3], bydd (be.V.3S.FUT) [3], cadw (keep.V.INFIN) [3], colli (lose.V.INFIN) [3], credu (believe.V.INFIN) [3], cwrdd (meeting.N.M.SG) [3], cylch (circle.N.M.SG) [3], cyn (before.PREP) [3], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [3], cystadleuol (competitive.ADJ) [3], dada (Daddy.N.M.SG) [3], daith (journey.N.F.SG+SM) [3], dau (two.NUM.M) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [3], ddwy (two.NUM.F+SM) [3], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [3], dim_ond (only.ADV) [3], do (yes.ADV.PAST) [3], dyddiau (day.N.M.PL) [3], farwodd (die.V.3S.PAST+SM) [3], ffermio (farm.V.INFIN) [3], fysa (finger.V.3S.PRES+SM) [3], galed (hard.ADJ+SM) [3], galw (call.V.INFIN) [3], ganu (sing.V.INFIN+SM) [3], gen (with.PREP) [3], gorau (best.ADJ.SUP) [3], Gwener (Friday.N.F.SG) [3], gyda (with.PREP) [3], heb (without.PREP) [3], hel (collect.V.INFIN) [3], hela (hunt.V.INFIN) [3], hôl (track.N.M.SG+H) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], ifanc (young.ADJ) [3], i_fewn (in.PREP) [3], jam (jam.N.M.SG) [3], lawr (down.ADV) [3], man (place.N.MF.SG) [3], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [3], naw (nine.NUM) [3], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [3], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [3], o_hyd (always.ADV) [3], pawb (everyone.PRON) [3], peth (thing.N.M.SG) [3], pobl (people.N.F.SG) [3], pryd (when.INT) [3], pump (five.NUM) [3], rhewi (freeze.V.INFIN) [3], ry (too.ADJ+SM) [3], trio (try.V.INFIN) [3], tsiawns (chance.N.F.SG) [3], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [3], yr (that.PRON.REL) [3], adra (homewards.ADV) [2], aeth (go.V.3S.PAST) [2], agos (near.ADJ) [2], altro (alter.V.INFIN) [2], ardal (region.N.F.SG) [2], bargen (bargain.N.F.SG) [2], bellach (far.ADJ.COMP+SM) [2], bendigedig (wonderful.ADJ) [2], berffaith (perfect.ADJ+SM) [2], bethau (things.N.M.PL+SM) [2], blwc (pluck.N.M.SG+SM) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], buasai (be.V.3S.PLUPERF) [2], byd (world.N.M.SG) [2], canol (middle.N.M.SG) [2], cartre (home.N.M.SG) [2], ceffyl (horse.N.M.SG) [2], chwe (six.NUM) [2], chwech (six.NUM) [2], chwmni (company.N.M.SG+AM) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], cymdeithas (society.N.F.SG) [2], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [2], dad (father.N.M.SG+SM) [2], dawel (quiet.ADJ+SM) [2], ddaethon (come.V.3P.PAST+SM) [2], ddau (two.NUM.M+SM) [2], ddeud (say.V.INFIN+SM) [2], ddi (she.PRON.F.3S) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], dechrau (begin.V.INFIN) [2], di (you.PRON.2S+SM) [2], digon (enough.QUAN) [2], disgwyl (expect.V.INFIN) [2], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], dri (three.NUM.M+SM) [2], dy (your.ADJ.POSS.2S) [2], dylsen (ought_to.V.3P.PLUPERF) [2], ein_gilydd (each_other.PRON.1P) [2], eleni (this year.ADV) [2], er (er.IM) [2], eraill (others.PRON) [2], es (go.V.1S.PAST) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], ferch (girl.N.F.SG+SM) [2], fewn (in.PREP+SM) [2], ffeindio (find.V.INFIN) [2], ffrind (friend.N.M.SG) [2], ffrindiau (friends.N.M.PL) [2], ffrwythau (fruits.N.M.PL) [2], fory (tomorrow.ADV) [2], fu (be.V.3S.PAST+SM) [2], fynwent (graveyard.N.F.SG+SM) [2], fyw (live.V.INFIN+SM) [2], gair (word.N.M.SG) [2], gartre (home.N.M.SG+SM) [2], gefais (get.V.1S.PAST+SM) [2], gwartheg (cattle.N.M.PL) [2], gwynt (wind.N.M.SG) [2], gyfforddus (comfortable.ADJ+SM) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [2], gyrru (drive.V.INFIN) [2], haeddu (deserve.V.INFIN) [2], heddiw (today.ADV) [2], hedfan (fly.V.INFIN) [2], hogan (girl.N.F.SG) [2], hunan (self.PRON.SG) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], llai (smaller.ADJ.COMP) [2], llawn (full.ADJ) [2], lle (place.N.M.SG) [2], lwcus (lucky.ADJ) [2], marwolaeth (death.N.F.SG) [2], mefus (strawberries.N.F.PL) [2], merch (girl.N.F.SG) [2], merched (girl.N.F.PL) [2], mherthnasau (relations.N.F.PL+NM) [2], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], nos (night.N.F.SG) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oglau (smell.N.M.PL) [2], orsedd (Gorsedd.N.F.SG+SM) [2], os (if.CONJ) [2], Parch (name) [2], perthyn (belong.V.INFIN) [2], pob (each.PREQ) [2], rhagor (more.QUAN) [2], rhan (part.N.F.SG) [2], rhoid (give.V.INFIN) [2], roedden (be.V.3P.IMPERF) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [2], rywun (someone.N.M.SG+SM) [2], saith_deg (seventy.NUM) [2], sbesial (special.ADJ) [2], siarad (talk.V.INFIN) [2], stydio (study.V.INFIN) [2], tair (three.NUM.F) [2], telefision (television.N.M.SG) [2], tlws (pretty.ADJ) [2], tri (three.NUM.M) [2], tri_deg (thirty.NUM) [2], tro (turn.N.M.SG) [2], tysa (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [2], Urdd (Urdd.N.F.SG) [2], wahaniaeth (difference.N.M.SG+SM) [2], waith (time.N.F.SG+SM) [2], weithio (work.V.INFIN+SM) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], Wladfa (name) [2], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [2], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [2], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [2], wraig (wife.N.F.SG+SM) [2], y (that.PRON.REL) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], ymdrechu (strive.V.INFIN) [2], ymlaen (forward.ADV) [2], ymyl (edge.N.F.SG) [2], yng (my.ADJ.POSS.1S) [2], adref (homewards.ADV) [1], adrodd (recite.V.INFIN) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], ail (second.ORD) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arglwydd (lord.N.M.SG) [1], arhoson (wait.V.3P.PAST) [1], arian (money.N.M.SG) [1], arnyn (on_them.PREP+PRON.3P) [1], aros (wait.V.INFIN) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], bachgen (boy.N.M.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], baith (prairie.N.M.SG+SM) [1], banc (bank.N.M.SG) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], beic (bike.N.M.SG) [1], berchen (owner.N.M.SG+SM) [1], berthnasau (relations.N.F.PL+SM) [1], beryg (danger.N.M.SG+SM) [1], blinedig (tiring.ADJ) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], blynedd (years.N.F.PL) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], brif (principal.PREQ+SM) [1], briodi (marry.V.INFIN+SM) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bwysig (important.ADJ+SM) [1], bydden (be.V.3P.COND) [1], byddet (be.V.2S.COND) [1], byswn (finger.V.1S.IMPERF) [1], byth (never.ADV) [1], cadeiriau (chairs.N.F.PL) [1], Caerfyrddin (Carmarthen.NAME.PLACE) [1], cân (song.N.F.SG) [1], car (car.N.M.SG) [1], cartref (home.N.M.SG) [1], ceir (cars.N.M.PL) [1], cerddau (songs.N.F.PL) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], chwaer (sister.N.F.SG) [1], chwaith (neither.ADV) [1], cig (meat.N.M.SG) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], croesawu (welcome.V.INFIN) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cydio (grip.V.INFIN) [1], cyhyd (as long.ADJ) [1], cymeryd (take.V.INFIN) [1], Cymreig (Welsh.ADJ) [1], cynradd (primary.ADJ) [1], cynta (first.ORD) [1], cyrraedd (arrive.V.2S.IMPER) [1], da (good.ADJ) [1], daeson (come.V.3P.PAST) [1], daid (grandfather.N.M.SG+SM) [1], dair (three.NUM.F+SM) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dan (until.PREP+SM.[or].under.PREP.[or].be.V.1P.PRES) [1], dan (under.PREP.[or].until.PREP+SM.[or].be.V.1P.PRES) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], daw (come.V.3S.PRES) [1], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], ddiflas (annoying.ADJ+SM) [1], ddigalon (disheartened.ADJ+SM) [1], ddim_ond (only.ADV+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], ddos (dose.N.F.SG+SM) [1], ddrud (expensive.ADJ+SM) [1], ddwedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], ddylai (ought_to.V.3S.IMPERF+SM) [1], ddysgais (teach.V.1S.PAST+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], debyg (similar.ADJ+SM) [1], defaid (sheep.N.F.PL) [1], deg (ten.NUM) [1], deuddeg (twelve.NUM) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], diolch (thank.V.INFIN) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], doeddwn (be.V.1S.IMPERF.NEG) [1], dorri (break.V.INFIN+SM) [1], dorrodd (break.V.3S.PAST+SM) [1], dosbarthiadau (classes.N.M.PL) [1], drostyn (over_them.PREP+PRON.3P+SM) [1], drwm (heavy.ADJ+SM) [1], drwy (through.PREP+SM) [1], dŵad (come.V.INFIN) [1], dŵr (water.N.M.SG) [1], dwy (two.NUM.F) [1], dyddiol (daily.ADJ) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], dyma (this_is.ADV) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], edmygu (admire.V.INFIN) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], efallai (perhaps.CONJ) [1], efeilliaid (twin.N.M.PL+SM) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], eithriadol (exceptional.ADJ) [1], ennill (win.V.INFIN) [1], estron (foreigner.N.M.SG) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], fagu (rear.V.INFIN+SM) [1], fam (mother.N.F.SG+SM) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], fe (he.PRON.M.3S) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffordd (way.N.F.SG) [1], ffyrdd (way.N.M.PL) [1], flinedig (tiring.ADJ+SM) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fuasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [1], fyglyd (clammy.ADJ+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], gadael (leave.V.INFIN) [1], gael (get.V.INFIN+SM) [1], gallwn (be_able.V.1P.IMPER) [1], gân (song.N.F.SG+SM) [1], gartrefol (homely.ADJ+SM) [1], gas (gas.N.M.SG) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], geni (be_born.V.INFIN) [1], glaw (rain.N.M.SG) [1], gloch (bell.N.F.SG+SM) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], greadures (creature.N.F.SG+SM) [1], groesawus (welcoming.ADJ+SM) [1], grwpiau (groups.N.M.PL) [1], gryf (strong.ADJ+SM) [1], gwahanol (different.ADJ) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gweddi (prayer.N.M.SG) [1], gweithiais (work.V.1S.PAST) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], gwerth (value.N.M.SG.[or].sell.V.3S.PRES) [1], gwir (truth.N.M.SG) [1], gwisgo (dress.V.INFIN) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gylch (circle.N.M.SG+SM) [1], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], haf (summer.N.M.SG) [1], handi (handy.ADJ) [1], hanes (story.N.M.SG) [1], hanner (half.N.M.SG) [1], heblaw (without.PREP) [1], hefo (with.PREP+H) [1], henach (old.ADJ.COMP) [1], henaf (old.ADJ.SUP) [1], het (hat.N.F.SG) [1], hosbital (hospital.N.F.SG) [1], hunain (self.PRON.PL) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], hynna (that.PRON.DEM.SP) [1], iaith (language.N.F.SG) [1], ieuenctid (youth.N.M.SG) [1], jyst (just.ADV) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], llall (other.PRON) [1], llawer (many.QUAN) [1], llety (lodging.N.M.SG) [1], lloau (calf.N.M.PL) [1], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [1], mawr (big.ADJ) [1], meddai (say.V.3S.IMPERF) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], meddwl (thought.N.M.SG) [1], mis (month.N.M.SG) [1], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [1], morwyr (sailor.N.M.PL) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], mynydd (mountain.N.M.SG) [1], mynyddoedd (mountains.N.M.PL) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], na (than.CONJ) [1], nac (PRT.NEG) [1], nadyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], naethon (do.V.3P.PAST) [1], nag (than.CONJ) [1], nawdegfed (ninetieth.ORD) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], ngeni (be_born.V.INFIN+NM) [1], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oddi (from.PREP) [1], offis (office.N.F.SG) [1], ofn (fear.N.M.SG) [1], onibai (unless.CONJ) [1], oparesion (operation.N.M.SG) [1], pa (which.ADJ) [1], pac (pack.N.M.SG) [1], paned (cupful.N.M.SG) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], pasbort (passport.N.M.SG) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], penderfynu (decide.V.INFIN) [1], pennod (chapter.N.F.SG) [1], perthnasau (relations.N.F.PL) [1], petrol (petrol.N.M.SG) [1], plên (aeroplane.N.M.SG) [1], plwc (pluck.N.M.SG) [1], pregethwr (preacher.N.M.SG) [1], pregethwyr (preachers.N.M.PL) [1], prif (principal.PREQ) [1], prin (scarce.ADJ) [1], proffeswrs (professor.N.M.PL) [1], radio (radio.N.M.SG) [1], raid (necessity.N.M.SG+SM) [1], rhag (from.PREP) [1], rhai (some.PREQ) [1], rhaw (spade.N.F.SG) [1], rheini (those.PRON) [1], rhy (too.ADJ) [1], rhyfedd (strange.ADJ) [1], rhyfeddodau (marvels.N.M.PL) [1], roedd (be.V.3S.IMPERF) [1], roid (give.V.INFIN+SM) [1], rŵan (now.ADV) [1], rydyn (be.V.3P.PRES) [1], ryw (some.PREQ+SM) [1], rywbryd (at_some_stage.ADV+SM) [1], rywdro (some_time.ADV+SM) [1], sach (sack.N.F.SG) [1], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [1], saith (seven.NUM) [1], Sara_Mary (name) [1], sefodd (stand.V.3S.PAST) [1], sipsiwns (gypsies.N.M.PL) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], sylweddoli (realise.V.INFIN) [1], tacluso (tidy.V.INFIN) [1], tarten (tart.N.F.SG) [1], teisen (cake.N.F.SG) [1], teisennod (cake.N.F.PL) [1], teithio (travel.V.INFIN) [1], thad (father.N.M.SG+AM) [1], ticed (ticket.N.F.SG) [1], tra (while.CONJ) [1], traed (feet.N.MF.SG) [1], trethi (taxes.N.F.PL) [1], Treuddyn (name) [1], trwy (through.PREP) [1], trwyn (nose.N.M.SG) [1], tua (towards.PREP) [1], tuag (towards.PREP) [1], twtsiad (touch.V.INFIN) [1], tyswn (be.V.1S.PLUPERF.HYP) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], wyrion (grandson.N.M.PL) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], ydan (be.V.1P.PRES) [1], yncl (uncle.N.M.SG) [1], yndo (didn't_it.IM) [1], yndyfe (doesn't_it.IM) [1], yn_erbyn (against.PREP) [1], ysbryd (spirit.N.M.SG) [1], yw (be.V.3S.PRES) [1],

Words with language tag: cym&spa (192)

oh (oh.IM) [54], ah (ah.IM) [18], Bryn_Gwyn (name) [9], Gaiman (name) [7], Buenos_Aires (name) [6], Bethesda (name) [4], Griffiths (name) [4], Treuddyn (name) [4], Camwy (name) [3], Córdoba (name) [3], Esquel (name) [3], Rhiwlas (name) [3], Talysarn (name) [3], Alan (name) [2], Alun (name) [2], Bethan_Dafydd (name) [2], Bethel (name) [2], Catherine (name) [2], C_W_Jones (name) [2], Haf_Owen (name) [2], Helena (name) [2], Iago (name) [2], Lewis (name) [2], Llwyn_Celyn (name) [2], Talsarn (name) [2], Trelew (name) [2], Wladfa (name) [2], Aberaeron (name) [1], Aberteifi (name) [1], Alaw (name) [1], Alun_Huws (name) [1], Bariloche (name) [1], Batagonia (name) [1], Branwen (name) [1], Bron_y_Gan (name) [1], Buenos (name) [1], Carys_James (name) [1], Comodoro (name) [1], Corwen (name) [1], Dolafon (name) [1], Dylan_Davies (name) [1], Edryd (name) [1], Eleanor (name) [1], Enlli (name) [1], Fangor (name) [1], Fflint (name) [1], Heulfryn_Lewis (name) [1], Huws (name) [1], London_Bank (name) [1], Maes_yr (name) [1], Maes_yr_Haf (name) [1], Mali (name) [1], Mared (name) [1], Myfi (name) [1], Nesta (name) [1], Nia (name) [1], Patagonia (name) [1], Rawson (name) [1], Rhian (name) [1], Robert_Owen_Jones (name) [1], Sion (name) [1], Sioned (name) [1], Sioned_Jones (name) [1], Sion_Tomos (name) [1], Sir_Aberteifi (name) [1], Soar (name) [1], Tomos_Huws_Parry (name) [1], Tregaron (name) [1], Tŷ_yr_Halen (name) [1], Vaughan (name) [1],

Words with language tag: eng (31)

governor (governor.N.SG) [3], culture (culture.N.SG) [2], to (to.PREP) [2], why (why.REL) [2], airport (airport.N.SG) [1], cave (cave.N.SG) [1], class (class.N.SG) [1], dear (dear.ADJ) [1], do (do.V.PRES) [1], effort (effort.N.SG) [1], engineers (engineer.N.PL) [1], five (five.NUM) [1], go (go.V.INFIN) [1], Latin (Latin.N.SG) [1], luggage (luggage.N.SG) [1], me (me.PRON.OBJ.1S) [1], medicine (medicine.N.SG) [1], mini (mini.ADJ) [1], office (office.N.SG) [1], president (president.N.SG) [1], tarts (tart.N.PL) [1], that (that.DEM.FAR) [1], thirty (thirty.NUM) [1], want (want.V.2SP.PRES) [1], wilderness (wilderness.N.SG) [1], you (you.PRON.SUB.2SP) [1],

Words with language tag: spa (15)

bueno (well.E) [3], computación (computation.N.F.SG) [2], álgebra (algebra.N.F.SG) [1], cómo (how.INT) [1], cultura (culture.N.F.SG) [1], dice (tell.V.3S.PRES) [1], este (this.PRON.DEM.M.SG) [1], esto (this.PRON.DEM.NT.SG) [1], lástima (pity.N.F.SG) [1], qué (what.INT) [1], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [1], (yes.ADV) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia3: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.