PATAGONIA - Patagonia43
Word frequency

Words with language tag: cym (2164)

yn (PRT) [126], yr (the.DET.DEF) [76], mae (be.V.3S.PRES) [70], a (and.CONJ) [52], i (to.PREP) [50], ie (yes.ADV) [49], o (he.PRON.M.3S) [48], y (the.DET.DEF) [45], uh (er.IM) [42], oedd (be.V.3S.IMPERF) [39], wedi (after.PREP) [37], efo (with.PREP) [34], o (of.PREP) [31], yn (in.PREP) [31], nhw (they.PRON.3P) [30], hi (she.PRON.F.3S) [28], ond (but.CONJ) [26], yna (there.ADV) [26], i (I.PRON.1S) [24], ti (you.PRON.2S) [24], ddim (not.ADV+SM) [20], dw (be.V.1S.PRES) [19], fo (he.PRON.M.3S) [18], ydy (be.V.3S.PRES) [17], cael (get.V.INFIN) [16], am (for.PREP) [15], gweld (see.V.INFIN) [14], rŵan (now.ADV) [14], dod (come.V.INFIN) [13], hefyd (also.ADV) [13], mynd (go.V.INFIN) [13], neu (or.CONJ) [13], yma (here.ADV) [13], bobl (people.N.F.SG+SM) [12], siarad (talk.V.INFIN) [12], wedyn (afterwards.ADV) [12], ar (on.PREP) [11], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [11], wneud (make.V.INFIN+SM) [11], bod (be.V.INFIN) [10], dyna (that_is.ADV) [10], fel (like.CONJ) [10], llyfr (book.N.M.SG) [10], dau (two.NUM.M) [9], fan (place.N.MF.SG+SM) [9], fi (I.PRON.1S+SM) [9], maen (be.V.3P.PRES) [9], (house.N.M.SG) [9], un (one.NUM) [9], â (with.PREP) [8], na (no.ADV) [8], ni (we.PRON.1P) [8], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [8], pan (when.CONJ) [8], prynu (buy.V.INFIN) [8], sy (be.V.3S.PRES.REL) [8], be (what.INT) [7], byw (live.V.INFIN) [7], dim (not.ADV) [7], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [7], hanner (half.N.M.SG) [7], i_gyd (all.ADJ) [7], pwy (who.PRON) [7], sgwrsio (chat.V.INFIN) [7], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [7], eleni (this year.ADV) [6], enw (name.N.M.SG) [6], gant (hundred.N.M.SG+SM) [6], hen (old.ADJ) [6], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [6], meddwl (think.V.INFIN) [6], mmhm (mmhm.IM) [6], rei (some.PRON+SM) [6], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [6], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [6], yn_ôl (back.ADV) [6], achos (because.CONJ) [5], arfer (use.V.INFIN) [5], ddeud (say.V.INFIN+SM) [5], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [5], do (yes.ADV.PAST) [5], geiriau (words.N.M.PL) [5], llythyrau (letters.N.M.PL) [5], mwy (more.ADJ.COMP) [5], pethau (things.N.M.PL) [5], sgwrs (chat.N.F.SG) [5], to (roof.N.M.SG) [5], wel (well.IM) [5], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [5], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [5], adre (home.ADV) [4], allan (out.ADV) [4], arall (other.ADJ) [4], cadw (keep.V.INFIN) [4], chwaith (neither.ADV) [4], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [4], eraill (others.PRON) [4], gwair (hay.N.M.SG) [4], gwerthu (sell.V.INFIN) [4], gwybod (know.V.INFIN) [4], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [4], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [4], iawn (very.ADV) [4], llyfrau (books.N.M.PL) [4], lyfrau (books.N.M.PL+SM) [4], naddo (no.ADV.PAST) [4], naturiol (natural.ADJ) [4], o_gwmpas (around.ADV) [4], plant (child.N.M.PL) [4], raid (necessity.N.M.SG+SM) [4], rheina (those.PRON) [4], weld (see.V.INFIN+SM) [4], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [4], wrth_gwrs (of_course.ADV) [4], ymlaen (forward.ADV) [4], ac (and.CONJ) [3], adrodd (recite.V.INFIN) [3], ambell (occasional.PREQ) [3], anodd (difficult.ADJ) [3], arferiad (custom.N.MF.SG) [3], ar_ôl (after.PREP) [3], bach (small.ADJ) [3], barod (ready.ADJ+SM) [3], blino (tire.V.INFIN) [3], chwilio (search.V.INFIN) [3], coed (trees.N.F.PL) [3], côr (choir.N.M.SG) [3], cynhaea (unk) [3], dan (be.V.1P.PRES) [3], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddau (two.NUM.M+SM) [3], diwetha (last.ADJ) [3], dyn (man.N.M.SG) [3], eiriau (words.N.M.PL+SM) [3], erbyn (by.PREP) [3], fath (type.N.F.SG+SM) [3], ffarm (farm.N.F.SG) [3], fynd (go.V.INFIN+SM) [3], fyny (up.ADV) [3], gallu (be_able.V.INFIN) [3], hawdd (easy.ADJ) [3], heb (without.PREP) [3], helpu (help.V.INFIN) [3], hunan (self.PRON.SG) [3], hyn (this.PRON.DEM.SP) [3], llawer (many.QUAN) [3], lle (place.N.M.SG) [3], lot (lot.QUAN) [3], methu (fail.V.INFIN) [3], mm (mm.IM) [3], nag (than.CONJ) [3], nesa (next.ADJ.SUP) [3], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [3], oedden (be.V.3P.IMPERF) [3], siarad (talk.V.2S.IMPER) [3], siŵr (sure.ADJ) [3], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [3], tân (fire.N.M.SG) [3], teulu (family.N.M.SG) [3], trafferth (trouble.N.MF.SG) [3], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [3], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], ŵyn (lambs.N.M.PL) [3], wyt (be.V.2S.PRES) [3], ychydig (a_little.QUAN) [3], adeg (time.N.F.SG) [2], amdani (for_her.PREP+PRON.F.3S) [2], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [2], amser (time.N.M.SG) [2], ar_hyd (along.PREP) [2], aros (wait.V.INFIN) [2], at (to.PREP) [2], atgofion (reminders.N.M.PL) [2], beth (thing.N.M.SG+SM) [2], blant (child.N.M.PL+SM) [2], blwyddyn (year.N.F.SG) [2], blynyddoedd (years.N.F.PL) [2], brif (principal.PREQ+SM) [2], bryd (time.N.M.SG+SM) [2], ceffyl (horse.N.M.SG) [2], cofio (remember.V.INFIN) [2], corau (choirs.N.M.PL) [2], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [2], dal (still.ADV) [2], ddod (come.V.INFIN+SM) [2], diddorol (interesting.ADJ) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [2], diweddar (recent.ADJ) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], draw (yonder.ADV) [2], dre (town.N.F.SG+SM) [2], drws (door.N.M.SG) [2], dydd (day.N.M.SG) [2], dyffryn (valley.N.M.SG) [2], dysgu (teach.V.INFIN) [2], dysgwyr (learners.N.M.PL) [2], efallai (perhaps.CONJ) [2], er (er.IM) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], felly (so.ADV) [2], ffermydd (farms.N.F.PL) [2], ffordd (way.N.F.SG) [2], gael (get.V.INFIN+SM) [2], gafael (grasp.V.INFIN) [2], gen (with.PREP) [2], gwahanol (different.ADJ) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gwas (servant.N.M.SG) [2], gweddill (remnant.N.M.SG.[or].remainder.N.M.SG) [2], gwir (truth.N.M.SG) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [2], Gymro (Welsh_person.N.M.SG+SM) [2], hirdaith (long_journey.N.F.SG) [2], hynna (that.PRON.DEM.SP) [2], lawr (down.ADV) [2], lluniau (pictures.N.M.PL) [2], llyfrgell (library.N.M.SG) [2], lyfr (book.N.M.SG+SM) [2], marchnad (market.N.F.SG) [2], marw (die.V.INFIN) [2], meddai (say.V.3S.IMPERF) [2], Mercher (Wednesday.N.F.SG) [2], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [2], neis (nice.ADJ) [2], newydd (new.ADJ) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [2], oen (lamb.N.M.SG) [2], ofnadwy (terrible.ADJ) [2], o_gwbl (at_all.ADV) [2], penwythnos (weekend.N.M.SG) [2], pris (price.N.M.SG) [2], problem (problem.N.MF.SG) [2], Rhyd_yr_Indiaid (name) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], ryw (some.PREQ+SM) [2], Saesneg (English.N.F.SG) [2], sut (how.INT) [2], sylwi (notice.V.INFIN) [2], syth (straight.ADJ) [2], torri (break.V.INFIN) [2], troi (turn.V.INFIN) [2], tyfu (grow.V.INFIN) [2], um (um.IM) [2], unig (only.PREQ) [2], waith (work.N.M.SG+SM) [2], weithiau (times.N.F.PL+SM) [2], weithio (work.V.INFIN+SM) [2], werthu (sell.V.INFIN+SM) [2], Wladfa (name) [2], ydw (be.V.1S.PRES) [2], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [2], ysgrifennu (write.V.INFIN) [2], â (as.CONJ) [1], acen (accent.N.F.SG) [1], adeiladu (build.V.INFIN) [1], adroddiad (report.N.M.SG) [1], adroddiadau (reports.N.M.PL) [1], anifail (animal.N.M.SG) [1], anti (aunt.N.F.SG) [1], ara (unk) [1], araf (slow.ADJ) [1], arbennig (special.ADJ) [1], ardderchog (excellent.ADJ) [1], arnyn (on_them.PREP+PRON.3P) [1], arwain (lead.V.INFIN) [1], basio (pass.V.INFIN+SM) [1], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], bennod (chapter.N.F.SG+SM) [1], benthyg (lend.V.INFIN) [1], beth (what.INT) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], bildio (build.V.INFIN) [1], blaen (front.N.M.SG) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], borfa (pasture.N.F.SG+SM) [1], braidd (rather.ADV) [1], bris (price.N.M.SG+SM) [1], brysur (busy.ADJ+SM) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bynnag (ever.ADJ) [1], byth (never.ADV) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], canu (sing.V.INFIN) [1], casglu (collect.V.INFIN) [1], chwe_deg (sixty.NUM) [1], chwe_degau (unk) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], coes (leg.N.F.SG) [1], copi (copy.N.M.SG) [1], Côr_Madryn (name) [1], costio (cost.V.INFIN) [1], credu (believe.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cwbl (all.ADJ) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], Cymreigaidd (name) [1], Cymro (Welsh_person.N.M.SG) [1], cynhesu (warm.V.INFIN) [1], cystadleuaeth (competition.N.F.SG) [1], cystadlu (compete.V.INFIN) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], dafad (sheep.N.F.SG) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], ddaethon (come.V.3P.PAST+SM) [1], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddifri (serious.ADJ+SM) [1], ddiweddar (recent.ADJ+SM) [1], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddrud (expensive.ADJ+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], defnyddiau (materials.N.M.PL) [1], deg (ten.NUM) [1], deintydd (dentist.N.M.SG) [1], deud (say.V.INFIN) [1], diddordeb (interest.N.M.SG) [1], digon (enough.QUAN) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], doth (come.V.3S.PAST) [1], dref (town.N.F.SG+SM) [1], dwbl (double.N.M.SG) [1], dwlu (dote.V.INFIN) [1], dwyt (be.V.2S.PRES.NEG) [1], dydd_Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [1], e (he.PRON.M.3S) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], eisiau (want.N.M.SG) [1], eistedd (sit.V.3S.PRES.[or].sit.V.INFIN) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], erioed (never.ADV) [1], ers (since.PREP) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], fildio (build.V.INFIN+SM) [1], fis (month.N.M.SG+SM) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fues (be.V.1S.PAST+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fwynhau (enjoy.V.INFIN+SM) [1], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], gall (sane.ADJ+SM.[or].be_able.V.2S.IMPER.[or].be_able.V.3S.PRES) [1], gallu (capability.N.M.SG) [1], gasglu (collect.V.INFIN+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM.[or].get.V.1S.IMPERF+SM) [1], geirfa (vocabulary.N.F.SG) [1], geith (get.V.3S.PRES+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], go (rather.ADV) [1], gobeithio (hope.V.INFIN) [1], goed (trees.N.F.PL+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], gogledd (north.N.M.SG) [1], golwg (view.N.F.SG) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gweithio (work.V.INFIN) [1], gwestai (hotels.N.M.PL.[or].guest.N.M.SG) [1], gwobrau (prizes.N.MF.PL) [1], gwraig (wife.N.F.SG) [1], gwrdd (meet.V.INFIN+SM) [1], gyfarfod (meet.V.INFIN+SM) [1], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], haf (summer.N.M.SG) [1], hanes (story.N.M.SG) [1], hapus (happy.ADJ) [1], hel (collect.V.INFIN) [1], heneiddio (age.V.INFIN) [1], hir (long.ADJ) [1], hólides (holidays.N.M.PL) [1], holl (all.PREQ) [1], hotels (hotel.N.F.PL) [1], hunangofiant (autobiography.N.M.SG) [1], hwnna (that.ADJ.DEM.M.SG) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], ia (yes.ADV) [1], iawn (OK.ADV) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], i_ffwrdd (out.ADV) [1], i_fyny (up.ADV) [1], isio (want.N.M.SG) [1], iwsio (use.V.INFIN) [1], jyst (just.ADV) [1], lai (smaller.ADJ.COMP+SM) [1], lew (lion.N.M.SG+SM) [1], licio (like.V.INFIN) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], llall (other.PRON) [1], llawn (full.ADJ) [1], lle (where.INT) [1], lleol (local.ADJ) [1], lliwgar (colourful.ADJ) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], llwyddo (succeed.V.INFIN) [1], llynedd (last year.ADV) [1], mab (son.N.M.SG) [1], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [1], mawr (big.ADJ) [1], medden (own.V.3P.IMPER) [1], merch (girl.N.F.SG) [1], modur (motor.N.M.SG) [1], mor (so.ADV) [1], mwya (biggest.ADJ.SUP) [1], na ((n)or.CONJ) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [1], neuadd (hall.N.F.SG) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nid ((it is) not.ADV) [1], nodi (note.V.INFIN) [1], nôl (fetch.V.INFIN) [1], nos (night.N.F.SG) [1], nwy (gas.N.M.SG) [1], o (from.PREP) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oddi (from.PREP) [1], oedden (be.V.1P.IMPERF) [1], o_gwmpas (around.ADV.[or].around.PREP) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], oriau (hours.N.F.PL) [1], os (if.CONJ) [1], pa (which.ADJ) [1], pawb (everyone.PRON) [1], pentre (village.N.M.SG) [1], peth (thing.N.M.SG) [1], popeth (everything.N.M.SG) [1], pryd (when.INT) [1], rei (some.PREQ+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rhagor (more.QUAN) [1], rhai (some.PREQ) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhoid (give.V.0.IMPERF.[or].give.V.INFIN) [1], rhoid (give.V.INFIN) [1], Rhyd (name) [1], rhywle (somewhere.N.M.SG) [1], roid (give.V.INFIN+SM) [1], rywbryd (at_some_stage.ADV+SM) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], saithdegau (seventies.N.M.PL) [1], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [1], sefyllfa (situation.N.F.SG) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], stydio (study.V.INFIN) [1], syniad (idea.N.M.SG) [1], termau (terms.N.M.PL) [1], trafod (discuss.V.INFIN) [1], trio (try.V.INFIN) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], tryc (truck.N.M.SG) [1], tua (towards.PREP) [1], twristiaeth (tourism.N.F.SG) [1], tybed (I wonder.ADV) [1], ugain (twenty.NUM) [1], wahanol (different.ADJ+SM) [1], waith (work.N.F.SG+SM) [1], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [1], wobr (prize.N.MF.SG+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wyth (eight.NUM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], ymwelwyr (visitors.N.M.PL) [1], ynddo (in_him.PREP+PRON.M.3S) [1], yn_doeddech (be.V.2P.IMPERF.TAG) [1], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [1],

Words with language tag: cym&spa (87)

ah (ah.IM) [10], Gaiman (name) [4], Grace (name) [4], Neuquén (name) [4], Martin (name) [3], oh (oh.IM) [3], Richards (name) [3], Valmai (name) [3], aha (unk) [2], Alfred (name) [2], Angharad (name) [2], Caergwrle (name) [2], Catrin (name) [2], Emyr (name) [2], Gwen (name) [2], Jamie (name) [2], Malcolm (name) [2], Mari_Emlyn (name) [2], Osian (name) [2], Robert (name) [2], Victor (name) [2], Wrecsam (name) [2], Anna (name) [1], Armando (name) [1], besos (kiss.N.M.PL.[or].weight.N.M.PL+SM) [1], Elin_Mai (name) [1], Ellis (name) [1], Elvey_Macdonald (name) [1], Esquel (name) [1], Fiona (name) [1], Geraint (name) [1], Geraint_Pritchard (name) [1], Heulwen (name) [1], Kyffin_Williams (name) [1], Llinos (name) [1], Lowri (name) [1], Mair (name) [1], Maria_Carmen (name) [1], Nia (name) [1], Robina (name) [1], Seion (name) [1], Selena_Ferrari (name) [1], Sian_Emlyn (name) [1], Tom_Owen (name) [1], Torres (name) [1], Trelew (name) [1], Williams (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

specific (specific.ADJ) [1],

Words with language tag: spa (12)

turismo (tourism.N.M.SG) [2], así (thus.ADV) [1], bah (bah.IM) [1], de (of.PREP) [1], en (in.PREP) [1], estancias (stay.N.F.PL) [1], guía (guide.N.F.SG.[or].guide.V.2S.IMPER.[or].guide.V.3S.PRES) [1], guía (guide.N.F.SG) [1], licenciatura (degree.N.F.SG) [1], materiales (material.ADJ.M.PL.[or].material.N.M.PL) [1], que (that.CONJ) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia43: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.