PATAGONIA - Patagonia39
Word frequency for speaker LIA

Words with language tag: cym (2956)

yn (PRT) [221], ia (yes.ADV) [115], a (and.CONJ) [105], i (I.PRON.1S) [94], mae (be.V.3S.PRES) [78], i (to.PREP) [65], oedd (be.V.3S.IMPERF) [61], y (the.DET.DEF) [51], na (no.ADV) [50], dyna (that_is.ADV) [48], o (he.PRON.M.3S) [48], yr (the.DET.DEF) [45], ond (but.CONJ) [42], fo (he.PRON.M.3S) [41], dw (be.V.1S.PRES) [39], o (of.PREP) [38], uh (er.IM) [38], mynd (go.V.INFIN) [37], nhw (they.PRON.3P) [37], ni (we.PRON.1P) [37], yna (there.ADV) [34], wedi (after.PREP) [32], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [31], yn (in.PREP) [30], ddim (not.ADV+SM) [29], wedyn (afterwards.ADV) [29], wneud (make.V.INFIN+SM) [25], mi (PRT.AFF) [24], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [24], ie (yes.ADV) [23], wel (well.IM) [23], fan (place.N.MF.SG+SM) [22], efo (with.PREP) [19], dod (come.V.INFIN) [18], bobl (people.N.F.SG+SM) [17], ti (you.PRON.2S) [17], maen (be.V.3P.PRES) [16], fel (like.CONJ) [15], cael (get.V.INFIN) [14], deud (say.V.INFIN) [14], ynde (isn't_it.IM) [14], achos (because.CONJ) [13], iawn (OK.ADV) [13], am (for.PREP) [12], dim (not.ADV) [12], gwybod (know.V.INFIN) [12], pan (when.CONJ) [12], siarad (talk.V.INFIN) [12], un (one.NUM) [12], dan (be.V.1P.PRES) [11], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [11], lot (lot.QUAN) [11], oedden (be.V.3P.IMPERF) [11], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [10], hefyd (also.ADV) [10], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [10], oedden (be.V.1P.IMPERF) [10], amser (time.N.M.SG) [9], ar (on.PREP) [9], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [9], hynna (that.PRON.DEM.SP) [9], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [9], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [9], ydy (be.V.3S.PRES) [9], â (with.PREP) [8], arall (other.ADJ) [8], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [8], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [8], hi (she.PRON.F.3S) [8], hwyl (fun.N.F.SG) [8], ifanc (young.ADJ) [8], lle (where.INT) [8], mm (mm.IM) [8], nain (grandmother.N.F.SG) [8], neb (anyone.PRON) [8], o (from.PREP) [8], siŵr (sure.ADJ) [8], sy (be.V.3S.PRES.REL) [8], taid (grandfather.N.M.SG) [8], um (um.IM) [8], be (what.INT) [7], credu (believe.V.INFIN) [7], darllen (read.V.INFIN) [7], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [7], gallu (be_able.V.INFIN) [7], jyst (just.ADV) [7], nawr (now.ADV) [7], plant (child.N.M.PL) [7], rai (some.PRON+SM) [7], yma (here.ADV) [7], allan (out.ADV) [6], bach (small.ADJ) [6], bob (each.PREQ+SM) [6], criw (crew.N.M.SG) [6], fi (I.PRON.1S+SM) [6], gaeson (get.V.1P.PAST+SM) [6], ges (get.V.1S.PAST+SM) [6], isio (want.N.M.SG) [6], neis (nice.ADJ) [6], weithiau (times.N.F.PL+SM) [6], ychydig (a_little.QUAN) [6], arfer (use.V.INFIN) [5], bod (be.V.INFIN) [5], chwarae (play.V.INFIN) [5], do (yes.ADV.PAST) [5], es (go.V.1S.PAST) [5], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [5], gwaith (work.N.M.SG) [5], gweld (see.V.INFIN) [5], gymaint (so much.ADJ+SM) [5], hapus (happy.ADJ) [5], licio (like.V.INFIN) [5], llawer (many.QUAN) [5], mewn (in.PREP) [5], pam (why?.ADV) [5], peth (thing.N.M.SG) [5], popeth (everything.N.M.SG) [5], rywun (someone.N.M.SG+SM) [5], ymlaen (forward.ADV) [5], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [5], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [5], ar_ôl (after.PREP) [4], beth (what.INT) [4], chwaith (neither.ADV) [4], cofio (remember.V.INFIN) [4], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [4], erbyn (by.PREP) [4], erioed (never.ADV) [4], fath (type.N.F.SG+SM) [4], gael (get.V.INFIN+SM) [4], hynny (that.PRON.DEM.SP) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], meddwl (think.V.INFIN) [4], merched (girl.N.F.PL) [4], mor (so.ADV) [4], oer (cold.ADJ) [4], paratoi (prepare.V.INFIN) [4], raid (necessity.N.M.SG+SM) [4], well (better.ADJ.COMP+SM) [4], wir (true.ADJ+SM) [4], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [4], yn_ôl (back.ADV) [4], anodd (difficult.ADJ) [3], aros (wait.V.INFIN) [3], barod (ready.ADJ+SM) [3], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [3], blant (child.N.M.PL+SM) [3], canu (sing.V.INFIN) [3], ddeg (ten.NUM+SM) [3], ddeud (say.V.INFIN+SM) [3], dechrau (begin.V.INFIN) [3], di (you.PRON.2S+SM) [3], diwrnod (day.N.M.SG) [3], efallai (perhaps.CONJ) [3], fewn (in.PREP+SM) [3], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [3], gen (with.PREP) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], hawdd (easy.ADJ) [3], hyn (this.PRON.DEM.SP) [3], iaith (language.N.F.SG) [3], iawn (very.ADV) [3], intrest (interest.N.M.SG) [3], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [3], na ((n)or.CONJ) [3], nac (PRT.NEG) [3], newydd (new.ADJ) [3], os (if.CONJ) [3], pawb (everyone.PRON) [3], pêl_droed (football.N.F.SG) [3], ta (be.IM) [3], teimlo (feel.V.INFIN) [3], teisennod (cake.N.F.PL) [3], teledu (televise.V.INFIN) [3], torri (break.V.INFIN) [3], trwy (through.PREP) [3], wahanol (different.ADJ+SM) [3], wyt (be.V.2S.PRES) [3], ysgol (school.N.F.SG) [3], aeson (go.V.1P.PAST) [2], amdan (for_them.PREP+PRON.3P) [2], anghofiais (forget.V.1S.PAST) [2], arferiad (custom.N.MF.SG) [2], arnon (on_us.PREP+PRON.1P) [2], at (to.PREP) [2], basai (be.V.3S.PLUPERF) [2], bethau (things.N.M.PL+SM) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], bws (bus.N.M.SG) [2], bydd (be.V.3S.FUT) [2], ceffyl (horse.N.M.SG) [2], chwech (six.NUM) [2], clywed (hear.V.INFIN) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], cwrdd (meeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN) [2], cyfieithu (translate.V.INFIN) [2], cymeryd (take.V.INFIN) [2], dada (Daddy.N.M.SG) [2], dal (continue.V.2S.IMPER) [2], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [2], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [2], ddigon (enough.QUAN+SM) [2], ddiolchgar (thankful.ADJ+SM) [2], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [2], deall (understand.V.INFIN) [2], derbyn (receive.V.INFIN.[or].accept.V.INFIN) [2], deuddeg (twelve.NUM) [2], dim_ond (only.ADV) [2], diolch (thank.V.INFIN) [2], disgwyl (expect.V.INFIN) [2], dre (town.N.F.SG+SM) [2], dydd (day.N.M.SG) [2], edrych (look.V.INFIN) [2], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [2], ein (our.ADJ.POSS.1P) [2], enjoio (enjoy.V.INFIN) [2], fe (PRT.AFF) [2], ferch (girl.N.F.SG+SM) [2], ffermydd (farms.N.F.PL) [2], ffwrn (oven.N.F.SG) [2], fues (be.V.1S.PAST+SM) [2], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [2], fynd (go.V.INFIN+SM) [2], ganu (sing.V.INFIN+SM) [2], gefn (back.N.M.SG+SM) [2], glaw (rain.N.M.SG) [2], golwg (view.N.F.SG) [2], griw (crew.N.M.SG+SM) [2], gwrando (listen.V.INFIN) [2], gynta (first.ORD+SM) [2], heb (without.PREP) [2], hen (old.ADJ) [2], hiraeth (longing.N.M.SG) [2], hufen (cream.N.M.SG) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [2], le (place.N.M.SG+SM) [2], llaeth (milk.N.M.SG) [2], llall (other.PRON) [2], lle (place.N.M.SG) [2], Llundain (London.N.F.SG.PLACE) [2], llywodraeth (government.N.F.SG) [2], mam (mother.N.F.SG) [2], mawr (big.ADJ) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [2], neu (or.CONJ) [2], north (north.N.M.SG) [2], nos (night.N.F.SG) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], paid (stop.V.2S.IMPER) [2], pres (money.N.M.SG) [2], program (programme.N.M.SG) [2], pwy (who.PRON) [2], rhy (too.ADJ) [2], roid (give.V.INFIN+SM) [2], rygbi (rugby.N.M.SG) [2], ryw (some.PREQ+SM) [2], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [2], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [2], sefyll (stand.V.INFIN) [2], sgwrs (chat.N.F.SG) [2], slo (slow.ADJ) [2], sut (how.INT) [2], swper (supper.N.MF.SG) [2], taw (that.CONJ) [2], teledu (television.N.M.SG) [2], (house.N.M.SG) [2], wahaniaeth (difference.N.M.SG+SM) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [2], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [2], wrth (by.PREP) [2], â (as.CONJ) [1], ac (and.CONJ) [1], adrès (address.N.M.SG) [1], adrodd (recite.V.INFIN) [1], afon (river.N.F.SG) [1], agos (near.ADJ) [1], amryw (several.PREQ) [1], annwyd (cold.N.M.SG) [1], athrawon (teachers.N.M.PL) [1], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], awr (hour.N.F.SG) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], bechgyn (boys.N.M.PL) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], biti (pity.N.M.SG+SM) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], bosib (possible.ADJ+SM) [1], braf (fine.ADJ) [1], bres (money.N.M.SG+SM) [1], bwrw (strike.V.INFIN) [1], bwyta (eat.V.INFIN) [1], byd (world.N.M.SG) [1], byw (live.V.INFIN) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], caniatâd (permission.N.M.SG) [1], capel (chapel.N.M.SG) [1], cartrefol (homely.ADJ) [1], chi (you.PRON.2P) [1], chwarter (quarter.N.M.SG) [1], cinio (dinner.N.M.SG) [1], cnocio (knock.V.INFIN) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], consert (concert.N.M.SG) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], cymdeithas (society.N.F.SG) [1], cyn (before.PREP) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dal (still.ADV) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], dawel (quiet.ADJ+SM) [1], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [1], ddawnsio (dance.V.INFIN+SM) [1], ddechreuon (beginnings.N.M.PL+SM.[or].begin.V.1P.PAST+SM.[or].begin.V.3P.PAST+SM) [1], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [1], ddiarth (strange.ADJ+SM) [1], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [1], ddod (come.V.INFIN+SM) [1], ddost (come.V.2S.PAST+SM) [1], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddwy (two.NUM.F+SM) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], de (south.N.M.SG.[or].right.N.M.SG.[or].tea.N.M.SG+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], deall (understand.V.3S.PRES.[or].understand.V.INFIN) [1], deledu (televise.V.INFIN+SM) [1], dewach (fat.ADJ.COMP+SM) [1], dewis (choose.V.INFIN) [1], digon (enough.QUAN) [1], digwydd (happen.V.INFIN) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], dim_byd (nothing.ADV) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], diwetha (last.ADJ) [1], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [1], draw (yonder.ADV) [1], drud (expensive.ADJ) [1], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [1], Dyffryn (name) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], e (he.PRON.M.3S) [1], eira (snow.N.M.SG) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], enw (name.N.M.SG) [1], eraill (others.PRON) [1], ers_talwm (for_some_time.ADV) [1], eto (again.ADV) [1], fagais (rear.V.1S.PAST+SM) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], fentro (venture.V.INFIN+SM) [1], ffrind (friend.N.M.SG) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], frysio (hurry.V.INFIN+SM) [1], fuest (be.V.2S.PAST+SM) [1], fy (my.ADJ.POSS.1S) [1], fyny (up.ADV) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], gallet (be_able.V.2S.IMPERF) [1], gei (get.V.2S.PRES+SM) [1], gilydd (other.N.M.SG+SM) [1], glawio (rain.V.INFIN) [1], gobaith (hope.N.M.SG) [1], goed (trees.N.F.PL+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [1], gwario (spend.V.INFIN) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwpaniad (cupful.N.M.SG+SM) [1], gwyntog (windy.ADJ) [1], gyda (with.PREP) [1], gymdeithas (society.N.F.SG+SM) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], haeddu (deserve.V.INFIN) [1], hanner (half.N.M.SG) [1], haul (sun.N.M.SG) [1], heddiw (today.ADV) [1], helpu (help.V.INFIN) [1], henaf (old.ADJ.SUP) [1], heno (tonight.ADV) [1], henw (name.N.M.SG+H) [1], hoffi (like.V.INFIN) [1], hogan (girl.N.F.SG) [1], hogyn (lad.N.M.SG) [1], hunan (self.PRON.SG) [1], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hwyr (late.ADJ) [1], hyfryd (delightful.ADJ) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ieuengaf (youngest.ADJ) [1], jôcs (joke.N.F.PL) [1], lefydd (places.N.M.PL+SM) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], llynedd (last year.ADV) [1], luniau (pictures.N.M.PL+SM) [1], lwc (luck.N.F.SG) [1], lwmp (lump.N.M.SG) [1], man (place.N.MF.SG) [1], mhen (head.N.M.SG+NM) [1], mil (thousand.N.F.SG) [1], mrawd (brother.N.M.SG+NM) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], naci (no.ADV) [1], naddo (no.ADV.PAST) [1], nag (than.CONJ) [1], naw (nine.NUM) [1], naw_deg (ninety.NUM) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], newid (change.V.INFIN) [1], ngwddw (neck.N.M.SG+NM) [1], nhwythau (they.PRON.EMPH.3P) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], ochr (side.N.F.SG) [1], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], pêl (ball.N.F.SG) [1], pethau (things.N.M.PL) [1], plât (plate.N.M.SG) [1], plên (aeroplane.N.M.SG) [1], pleser (pleasure.N.M.SG) [1], pob (each.PREQ) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], porfa (pasture.N.F.SG) [1], pwdin (pudding.N.M.SG) [1], radio (radio.N.M.SG) [1], rhydd (free.ADJ) [1], rhyddid (freedom.N.M.SG) [1], rhyfedd (strange.ADJ) [1], sand (sand.N.M.SG) [1], Sbaen (name) [1], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [1], sbâr (spare.ADJ) [1], siarad (talk.V.2S.IMPER) [1], siareda (talk.V.2S.IMPER) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], stydio (study.V.INFIN) [1], sychu (dry.V.INFIN) [1], syth (straight.ADJ) [1], taclus (tidy.ADJ) [1], tad (father.N.M.SG) [1], tawel (quiet.ADJ) [1], tawelwch (quiet.N.M.SG.[or].silence.V.2P.IMPER.[or].silence.V.2P.PRES) [1], te (tea.N.M.SG) [1], tir (land.N.M.SG) [1], troi (turn.V.INFIN) [1], tu_fewn (inside.ADV) [1], tyfu (grow.V.INFIN) [1], ugain (twenty.NUM) [1], Urdd (Urdd.N.F.SG) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [1], wnewch (do.V.2P.PRES+SM) [1], wnewn (do.V.1S.PRES+SM) [1], wrando (listen.V.INFIN+SM) [1], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [1], wyau (eggs.N.M.PL) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], wyddost (know.V.2S.PRES+SM) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], ymdrech (effort.N.MF.SG) [1], ynddo (in_him.PREP+PRON.M.3S) [1], yr (that.PRON.REL) [1],

Words with language tag: cym&spa (96)

ah (ah.IM) [25], eh (eh.IM) [11], Trevelin (name) [8], oh (oh.IM) [6], Port_Talbot (name) [5], Buenos_Aires (name) [4], Gaiman (name) [4], Jane (name) [3], Barcelona (name) [2], Casa_Verde (name) [2], Deina (name) [2], Gruffudd (name) [2], Marco (name) [2], Sali (name) [2], Veronica (name) [2], Ariannin (name) [1], Chubut (name) [1], Cordoba (name) [1], Côr_Seion (name) [1], Dafydd (name) [1], Emily (name) [1], Esquel (name) [1], Fangor (name) [1], Fontana (name) [1], Hefin_Francis (name) [1], Lara (name) [1], Madrid (name) [1], O_Farell (name) [1], taxi (taxi.N.M.SG) [1], Tomas (name) [1], Wil (name) [1],

Words with language tag: eng (2)

feast (feast.N.SG) [1], Italy (name) [1],

Words with language tag: spa (22)

ajá (aha.IM) [3], muy (very.ADV) [2], ah (ah.IM) [1], ay (oh.IM) [1], bosques (wood.N.M.PL) [1], bueno (well.E) [1], cómo (how.INT) [1], ecología (ecology.N.F.SG) [1], en (in.PREP) [1], era (be.V.13S.IMPERF) [1], lector (reader.N.M.SG) [1], linda (beautiful.ADJ.F.SG) [1], Londres (name) [1], mira (look.V.2S.IMPER) [1], nacional (national.ADJ.M.SG) [1], no (not.ADV) [1], periodista (journalist.N.M) [1], polideportivo (sports_centre.N.M.SG) [1], vos (you.PRON.SUB.2S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia39: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.