PATAGONIA - Patagonia21
Word frequency for speaker LIN

Words with language tag: cym (1057)

yn (PRT) [86], a (and.CONJ) [45], uh (er.IM) [39], i (to.PREP) [38], yr (the.DET.DEF) [35], mae (be.V.3S.PRES) [30], y (the.DET.DEF) [28], ni (we.PRON.1P) [24], ia (yes.ADV) [23], oedd (be.V.3S.IMPERF) [22], dw (be.V.1S.PRES) [17], i (I.PRON.1S) [17], nhw (they.PRON.3P) [16], hi (she.PRON.F.3S) [15], yn (in.PREP) [15], ond (but.CONJ) [13], wedi (after.PREP) [13], wneud (make.V.INFIN+SM) [13], dim (not.ADV) [12], yna (there.ADV) [12], oedden (be.V.1P.IMPERF) [11], fi (I.PRON.1S+SM) [10], mynd (go.V.INFIN) [9], o (he.PRON.M.3S) [9], ti (you.PRON.2S) [9], um (um.IM) [9], ddim (not.ADV+SM) [8], efo (with.PREP) [8], maen (be.V.3P.PRES) [8], bathio (bathe.V.INFIN) [7], oedden (be.V.13P.IMPERF) [7], pryd (when.INT) [7], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [7], cael (get.V.INFIN) [6], lle (where.INT) [6], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [6], un (one.NUM) [6], be (what.INT) [5], bwrdd (table.N.M.SG) [5], fel (like.CONJ) [5], mam (mother.N.F.SG) [5], na (no.ADV) [5], o (of.PREP) [5], am (for.PREP) [4], bach (small.ADJ) [4], bwyta (eat.V.INFIN) [4], codi (lift.V.INFIN) [4], cofio (remember.V.INFIN) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], lle (place.N.M.SG) [4], mm (mm.IM) [4], môr (sea.N.M.SG) [4], oedda (be.V.2S.IMPERF) [4], oedden (be.V.3P.IMPERF) [4], (house.N.M.SG) [4], wedyn (afterwards.ADV) [4], adre (home.ADV) [3], afon (river.N.F.SG) [3], allan (out.ADV) [3], ar_ôl (after.PREP) [3], cwcio (cook.V.INFIN) [3], cweir (beating.N.F.SG) [3], dada (Daddy.N.M.SG) [3], dod (come.V.INFIN) [3], fach (small.ADJ+SM) [3], fferm (farm.N.F.SG) [3], fo (he.PRON.M.3S) [3], fyw (live.V.INFIN+SM) [3], hogan (girl.N.F.SG) [3], iawn (OK.ADV) [3], lan (shore.N.F.SG+SM) [3], licio (like.V.INFIN) [3], Mam (name) [3], nain (grandmother.N.F.SG) [3], ochr (side.N.F.SG) [3], roid (give.V.INFIN+SM) [3], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [3], wyt (be.V.2S.PRES) [3], ydy (be.V.3S.PRES) [3], â (with.PREP) [2], annwyl (dear.ADJ) [2], awydd (desire.N.M.SG) [2], bechgyn (boys.N.M.PL) [2], bod (be.V.INFIN) [2], chwilio (search.V.INFIN) [2], cwinsys (quince.N.M.PL) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], ddoe (yesterday.ADV) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], dydd (day.N.M.SG) [2], dyna (that_is.ADV) [2], eistedd (sit.V.INFIN) [2], eto (again.ADV) [2], fath (type.N.F.SG+SM) [2], fwyaf (biggest.ADJ+SM) [2], gadael (leave.V.INFIN) [2], grêps (grapes.N.M.SG) [2], gynno (with_him.PREP+PRON.M.3S) [2], hadau (seed.N.M.PL) [2], hefyd (also.ADV) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], llosgi (burn.V.INFIN) [2], llosgodd (burn.V.3S.PAST) [2], mmhm (mmhm.IM) [2], mor (so.ADV) [2], nac (PRT.NEG) [2], neu (or.CONJ) [2], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [2], plant (child.N.M.PL) [2], plyms (plums.N.M.PL) [2], pwdin (pudding.N.M.SG) [2], rai (some.PRON+SM) [2], rhaid (necessity.N.M.SG) [2], ryw (some.PREQ+SM) [2], siarad (talk.V.INFIN) [2], siwgwr (sugar.N.M.SG) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], te (tea.N.M.SG) [2], tynnu (draw.V.INFIN) [2], unig (only.PREQ) [2], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], y (that.PRON.REL) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], achub (save.V.INFIN) [1], adref (homewards.ADV) [1], aeddfedu (mature.V.INFIN) [1], agosa (close.ADJ.SUP) [1], amdani (for_her.PREP+PRON.F.3S) [1], amryw (several.PREQ) [1], amser (time.N.M.SG) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arfer (habit.N.M.SG) [1], babi (baby.N.MF.SG) [1], bedrŵm (bedroom.N.F.SG) [1], berwi (boil.V.INFIN) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], beth (what.INT) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], blynyddoedd (years.N.F.PL) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], bobl (people.N.F.SG+SM) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], bore (morning.N.M.SG) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], chi (you.PRON.2P) [1], chwaith (neither.ADV) [1], clais (bruise.N.M.SG) [1], colled (loss.N.MF.SG.[or].lose.V.3S.IMPER) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], cusanu (kiss.V.INFIN) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], damp (damp.ADJ+SM) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], dde (south.N.M.SG+SM.[or].right.N.M.SG+SM) [1], ddrwg (bad.ADJ+SM) [1], deud (say.V.INFIN) [1], difrifol (serious.ADJ) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwrnod (day.N.M.SG) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], dro (turn.N.M.SG+SM) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], eleni (this year.ADV) [1], er (er.IM) [1], eraill (others.PRON) [1], ers (since.PREP) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fewn (in.PREP+SM) [1], ffenestri (windows.N.F.PL) [1], fis (month.N.M.SG+SM) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fu (be.V.3S.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [1], fynd (go.V.INFIN+SM) [1], gael (get.V.INFIN+SM) [1], gaethon (get.V.1P.PAST+SM) [1], gallu (be_able.V.INFIN) [1], gest (get.V.2S.PAST+SM) [1], glan (shore.N.F.SG) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gweld (see.V.INFIN) [1], gwely (bed.N.M.SG) [1], gwialen (rod.N.F.SG) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwybod (know.V.INFIN) [1], gwylltio (fly_into a temper.V.INFIN) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gyfnodau (periods.N.M.PL+SM) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], hawdd (easy.ADJ) [1], heb (without.PREP) [1], help (help.N.SG) [1], hen (old.ADJ) [1], hir (long.ADJ) [1], hoffi (like.V.INFIN) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hyll (ugly.ADJ) [1], hynny (that.PRON.DEM.SP) [1], iawn (very.ADV) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], i_fyny (up.ADV) [1], i_gyd (all.ADJ) [1], iogwrt (yoghurt.N.M.SG) [1], isio (want.N.M.SG) [1], iwsio (use.V.INFIN) [1], jam (jam.N.M.SG) [1], jeli (jelly.N.M.SG) [1], lân (clean.ADJ+SM) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], llawn (full.ADJ) [1], llawr (floor.N.M.SG) [1], lluchio (throw.V.INFIN) [1], llynedd (last year.ADV) [1], lot (lot.QUAN) [1], mamau (mothers.N.F.PL) [1], meddwl (think.V.INFIN) [1], menthyg (lend.V.INFIN+NM) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], mis (month.N.M.SG) [1], modryb (aunt.N.F.SG) [1], mwy (more.ADJ.COMP) [1], na ((n)or.CONJ) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], na (PRT.NEG) [1], nawr (now.ADV) [1], neis (nice.ADJ) [1], neithiwr (last_night.ADV) [1], nesaf (next.ADJ.SUP) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nôl (fetch.V.INFIN) [1], oer (cold.ADJ) [1], ofn (fear.N.M.SG) [1], ofnadwy (terrible.ADJ) [1], orwedd (lie_down.V.INFIN+SM) [1], pantri (pantry.N.M.SG) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], peswch (cough.N.M.SG.[or].cough.V.3S.PRES.[or].cough.V.INFIN) [1], pigog (spiky.ADJ) [1], pob (each.PREQ) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], pump (five.NUM) [1], raid (necessity.N.M.SG+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rew (ice.N.M.SG+SM) [1], rhag (from.PREP) [1], rhai (some.PRON) [1], rheina (those.PRON) [1], rhyw (some.PREQ) [1], rŵm (room.N.F.SG) [1], rwmsys (room.N.F.PL) [1], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [1], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [1], sgert (skirt.N.F.SG) [1], sied (shed.N.M.SG) [1], siŵr (sure.ADJ) [1], storm (storm.N.F.SG) [1], Sul (Sunday.N.M.SG) [1], switsian (switch.V.3P.FUT) [1], swper (supper.N.MF.SG) [1], sy (be.V.3S.PRES.REL) [1], tad (father.N.M.SG) [1], tadau (fathers.N.M.PL) [1], taid (grandfather.N.M.SG) [1], teisennod (cake.N.F.PL) [1], teulu (family.N.M.SG) [1], teuluoedd (families.N.M.PL) [1], trafferthus (troublesome.ADJ) [1], waith (work.N.F.SG+SM) [1], weithiau (times.N.F.PL+SM) [1], weld (see.V.INFIN+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], yli (you_know.IM) [1], yma (here.ADV) [1], ymdrech (effort.N.MF.SG) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], yn_ôl (back.ADV) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (131)

eh (eh.IM) [39], Roberto (name) [7], Terri (name) [5], ah (ah.IM) [4], Chile (name) [4], Laura (name) [4], Alberto (name) [3], Bertha (name) [3], Mariana (name) [3], Viña (name) [3], Ann (name) [2], Antonio (name) [2], Argentina (name) [2], Gwawr (name) [2], López (name) [2], Oscar (name) [2], Trelew (name) [2], Tucumán (name) [2], Albert (name) [1], Amelia (name) [1], Anastasia (name) [1], Andrés (name) [1], Annie (name) [1], Antonia (name) [1], Bolsón (name) [1], Carla (name) [1], Carlos (name) [1], Castro (name) [1], Davies (name) [1], Diana (name) [1], Don (name) [1], El_Chaltén (name) [1], Elma (name) [1], Esperanza (name) [1], Esquel (name) [1], Fredy (name) [1], Futaleufu (name) [1], Gales (name) [1], Gwyneth (name) [1], hmm (unk) [1], Jonathan (name) [1], Lowri (name) [1], Luisa (name) [1], Mar_del_Plata (name) [1], Mendoza (name) [1], Myfyr (name) [1], Pérez (name) [1], Puerto_Monte (name) [1], Santiago (name) [1], Sean (name) [1], Sonia (name) [1], Susan (name) [1], Tammy (name) [1], Temuco (name) [1], Tim (name) [1], Tom (name) [1], Tomy (name) [1], Trevelin (name) [1],

Words with language tag: eng (3)

citrus (citrus.N.SG) [1], feast (feast.N.SG) [1], uhhuh (uhhuh.IM) [1],

Words with language tag: eng&spa (2)

Ana (name) [1], Pérez (name) [1],

Words with language tag: spa (1962)

no (not.ADV) [98], (yes.ADV) [90], y (and.CONJ) [73], a (to.PREP) [56], la (the.DET.DEF.F.SG) [56], de (of.PREP) [51], que (that.CONJ) [49], en (in.PREP) [37], pero (but.CONJ) [35], el (the.DET.DEF.M.SG) [34], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [34], con (with.PREP) [27], es (be.V.3S.PRES) [27], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [26], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [24], los (the.DET.DEF.M.PL) [22], por (for.PREP) [21], un (one.DET.INDEF.M.SG) [20], que (that.PRON.REL) [17], una (a.DET.INDEF.F.SG) [16], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [14], porque (because.CONJ) [14], claro (of_course.E) [13], estaba (be.V.13S.IMPERF) [12], para (for.PREP) [12], la (her.PRON.OBJ.F.3S) [11], las (the.DET.DEF.F.PL) [11], más (more.ADV) [11], ahora (now.ADV) [10], lo (the.DET.DEF.NT.SG) [10], si (if.CONJ) [10], comen (eat.V.3P.PRES) [9], como (like.CONJ) [9], ves (see.V.2S.PRES) [9], así (thus.ADV) [8], cuando (when.CONJ) [8], ella (she.PRON.SUB.F.3S) [8], era (be.V.13S.IMPERF) [8], o (or.CONJ) [8], también (too.ADV) [8], vamos (go.V.1P.PRES) [8], ya (already.ADV) [8], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [7], comer (eat.V.INFIN) [7], dos (two.NUM) [7], entre (between.PREP) [7], hasta (until.PREP) [7], le (him.PRON.OBL.MF.23S) [7], montaña (mountain.N.F.SG) [7], qué (what.INT) [7], siempre (always.ADV) [7], ve (see.V.3S.PRES) [7], acá (here.ADV) [6], antes (before.ADV) [6], casa (house.N.F.SG) [6], chicos (lad.N.M.PL) [6], eran (be.V.3P.IMPERF) [6], había (have.V.13S.IMPERF) [6], nosotros (we.PRON.SUB.M.1P) [6], (know.V.1S.PRES) [6], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [6], van (go.V.3P.PRES) [6], vez (time.N.F.SG) [6], algo (something.PRON.M.SG) [5], cuatro (four.NUM) [5], ir (go.V.INFIN) [5], mayor (main.ADJ.M.SG.[or].main.N.M) [5], mi (my.ADJ.POSS.MF.1S.SG) [5], muy (very.ADV) [5], nos (us.PRON.OBL.MF.1P) [5], papá (daddy.N.M.SG) [5], ser (be.V.INFIN) [5], son (be.V.3P.PRES) [5], soy (be.V.1S.PRES) [5], tiene (have.V.3S.PRES) [5], va (go.V.3S.PRES) [5], ahí (there.ADV) [4], año (year.N.M.SG) [4], bueno (well.E) [4], cómo (how.INT) [4], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [4], después (afterwards.ADV) [4], dicen (tell.V.3P.PRES) [4], donde (where.REL) [4], entonces (then.ADV) [4], haber (have.V.INFIN) [4], hay (there_is.V.3S.PRES) [4], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [4], mesa (table.N.F.SG) [4], mis (my.ADJ.POSS.MF.1S.PL) [4], poner (put.V.INFIN) [4], ruta (route.N.F.SG) [4], todo (all.ADJ.M.SG) [4], tres (three.NUM) [4], viste (see.V.2S.PAST) [4], años (year.N.M.PL) [3], bien (well.ADV) [3], cama (bed.N.F.SG) [3], come (eat.V.2S.IMPER.[or].eat.V.3S.PRES) [3], compro (buy.V.1S.PRES) [3], conocer (meet.V.INFIN) [3], cosas (thing.N.F.PL) [3], desde (since.PREP) [3], dulce (sweet.ADJ.M.SG) [3], dulces (sweet.ADJ.M.PL) [3], él (he.PRON.SUB.M.3S) [3], ellos (they.PRON.SUB.M.3P) [3], ese (that.ADJ.DEM.M.SG) [3], estaban (be.V.3P.IMPERF) [3], familia (family.N.F.SG) [3], fue (be.V.3S.PAST) [3], hijos (son.N.M.PL) [3], mío (of_mine.ADJ.POSS.MF.1S.M.SG) [3], muchas (much.ADJ.F.PL) [3], ocho (eight.NUM) [3], otro (other.PRON.M.SG) [3], saben (know.V.3P.PRES) [3], sabés (know.V.2S.PRES) [3], sea (be.V.13S.SUBJ.PRES) [3], sola (only.ADJ.F.SG) [3], tal (such.ADJ.MF.SG) [3], todo (everything.PRON.M.SG) [3], unos (one.DET.INDEF.M.PL) [3], vas (go.V.2S.PRES) [3], vivía (live.V.13S.IMPERF) [3], vos (you.PRON.SUB.2S) [3], además (moreover.ADV) [2], adentro (inside.ADV) [2], agarró (grab.V.3S.PAST) [2], ajá (aha.IM) [2], almuerzo (breakfast.N.M.SG) [2], avanzando (advance.V.PRESPART) [2], canal (channel.N.M.SG) [2], cartero (postman.N.M.SG) [2], casada (marry.V.F.SG.PASTPART) [2], casas (household.N.F.PL) [2], chacra (farm.N.F.SG) [2], chuño (potato_flour.N.M.SG) [2], cincuenta (fifty.NUM) [2], ciudad (town.N.F.SG) [2], cosa (thing.N.F.SG) [2], departamento (department.N.M.SG) [2], día (day.N.M.SG) [2], dice (tell.V.3S.PRES) [2], dio (give.V.3S.PAST) [2], distintas (distinct.ADJ.F.PL) [2], ellas (they.PRON.SUB.F.3P) [2], esa (that.ADJ.DEM.F.SG) [2], esas (that.PRON.DEM.F.PL) [2], ese (that.PRON.DEM.M.SG) [2], especial (special.ADJ.M.SG) [2], esta (this.ADJ.DEM.F.SG) [2], está (be.V.3S.PRES) [2], estamos (be.V.1P.PRES) [2], están (be.V.3P.PRES) [2], grande (large.ADJ.M.SG) [2], ha (have.V.3S.PRES) [2], hacia (toward.PREP) [2], hacía (do.V.13S.IMPERF) [2], hecho (do.V.PASTPART) [2], helada (frost.N.F.SG) [2], hermana (sister.N.F.SG) [2], hija (daughter.N.F.SG) [2], hubiese (have.V.13S.SUBJ.IMPERF) [2], humitos (fume.N.M.PL.DIM) [2], invento (invention.N.M.SG) [2], lado (side.N.M.SG) [2], les (them.PRON.OBL.MF.23P) [2], mano (hand.N.F.SG) [2], menos (less.ADV.[or].except.PREP) [2], menos (less.ADV) [2], meses (month.N.M.PL) [2], metí (put.V.1S.PAST) [2], momento (momentum.N.M.SG) [2], mosquitos (mosquito.N.M.PL) [2], nada (nothing.PRON) [2], ningún (no.ADJ.M.SG) [2], norte (north.N.M.SG) [2], nuestra (our.ADJ.POSS.MF.1P.F.SG) [2], nueve (nine.NUM) [2], nunca (never.ADV) [2], otra (other.PRON.F.SG) [2], otros (others.PRON.M.PL) [2], papás (daddy.N.M.PL) [2], parece (seem.V.3S.PRES) [2], peladito (bare.ADJ.M.SG.DIM) [2], pintón (ripening.ADJ) [2], plato (plate.N.M.SG) [2], primos (prime.ADJ.M.PL) [2], quería (want.V.13S.IMPERF) [2], quiere (want.V.2S.IMPER.[or].want.V.3S.PRES) [2], quizá (perhaps.ADV) [2], remolacha (beetroot.N.F.SG) [2], reunión (meeting.N.F.SG) [2], sabía (know.V.13S.IMPERF) [2], se (be.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [2], seis (six.NUM) [2], sido (be.V.PASTPART) [2], siete (seven.NUM) [2], sin (without.PREP) [2], sólido (solid.ADJ.M.SG.[or].solid.N.M.SG) [2], tan (so.ADV) [2], tantos (so_much.ADJ.M.PL) [2], (tea.N.M.SG) [2], tener (have.V.INFIN) [2], tenía (have.V.13S.IMPERF) [2], teníamos (have.V.1P.IMPERF) [2], tiempo (time.N.M.SG) [2], tienen (have.V.3P.PRES) [2], todos (all.ADJ.M.PL) [2], todos (everything.PRON.M.PL) [2], tu (your.ADJ.POSS.MF.2S.SG) [2], varón (man.N.M.SG) [2], veces (time.N.F.PL) [2], vemos (see.V.1P.PRES) [2], vos (you.PRON.OBJ.2S) [2], yendo (go.V.PRESPART) [2], abocamos (unk) [1], aca (unk) [1], acuerdo (arrangement.N.M.SG.[or].remind.V.1S.PRES) [1], acuerdo (arrangement.N.M.SG) [1], afuera (outside.ADV) [1], agarrar (grab.V.INFIN) [1], agarraron (grab.V.3P.PAST) [1], agradecerle (appreciate.V.INFIN+LE[PRON.MF.3S]) [1], agua (water.N.F.SG) [1], ah (ah.IM) [1], algún (some.ADJ.M.SG) [1], alguna (some.PRON.F.SG) [1], allá (there.ADV) [1], almorzar (have_lunch.V.INFIN) [1], alpargata (sandal.N.F.SG) [1], alpargatazo (sandal.N.M.SG.AUG) [1], alquiló (rent.V.3S.PAST) [1], alto (high.ADJ.M.SG.[or].high.ADV) [1], amarillas (yellow.ADJ.F.PL) [1], amiga (friend.N.F.SG) [1], amigo (friend.N.M.SG) [1], andan (walk.V.3P.PRES) [1], anterior (previous.ADJ.M.SG) [1], aparato (device.N.M.SG) [1], aprendiendo (learn.V.PRESPART) [1], árboles (tree.N.M.PL) [1], asado (barbecue.N.M.SG) [1], aspersores (sprinkler.N.M.PL) [1], aunque (though.CONJ) [1], averiguá (find_out.V.2S.IMPER) [1], averiguaba (find_out.V.13S.IMPERF) [1], azúcar (sugar.N.M.SG) [1], bajás (lower.V.2S.PRES) [1], bajo (low.ADJ.M.SG) [1], bellísimo (beautiful.ADJ.M.SG.AUG) [1], bicharracos (bug.N.M.PL.AUG) [1], bicharro (bug.N.M.SG) [1], bien (good.N.M.SG) [1], bigotes (moustache.N.M.PL) [1], bonito (pretty.ADJ.M.SG) [1], botellitas (ampul.N.F.PL) [1], buscaba (seek.V.13S.IMPERF) [1], buscando (seek.V.PRESPART) [1], cabeza (head.N.F.SG) [1], caen (fall.V.3P.PRES) [1], caer (fall.V.INFIN) [1], caídas (fall.N.F.PL.[or].fall.V.F.PL.PASTPART) [1], calabaza (pumpkin.N.F.SG) [1], cambiado (shift.V.PASTPART) [1], cambiamos (shift.V.1P.PAST.[or].shift.V.1P.PRES) [1], cambio (switch.N.M.SG) [1], caminos (way.N.M.PL) [1], camorrerita (hooligan.N.F.SG.DIM) [1], campiña (countryside.N.F.SG) [1], canoso (grey-haired.ADJ.M.SG) [1], caprichosos (wayward.ADJ.M.PL) [1], caramelo (candy.N.M.SG) [1], casa (house.N.F.SG.[or].marry.V.2S.IMPER.[or].marry.V.3S.PRES) [1], casados (marry.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].marry.V.M.PL.PASTPART) [1], cascada (waterfall.N.F.SG.[or].crack.V.F.SG.PASTPART) [1], casero (home-made.N.M.SG) [1], casi (nearly.ADV) [1], centro (centre.N.M.SG) [1], cerca (near.ADV.[or].wall.N.F.SG.[or].hover.V.2S.IMPER.[or].hover.V.3S.PRES) [1], cerezas (cherry.N.F.PL) [1], chaquetas (jacket.N.F.PL) [1], chico (lad.N.M.SG) [1], chiquititos (kid.N.M.PL.DIM.DIM) [1], cierto (certain.ADJ.M.SG) [1], cinco (five.NUM) [1], ciruelas (plum.N.F.PL) [1], cisterna (cistern.N.F.SG) [1], cisternas (unk) [1], citrus (unk) [1], clima (climate.N.M.SG) [1], color (colour.N.M.SG) [1], columna (column.N.F.SG) [1], combatir (combat.V.INFIN) [1], comíamos (eat.V.1P.IMPERF) [1], comida (meal.N.F.SG) [1], comiera (eat.V.13S.SUBJ.IMPERF) [1], como (eat.V.1S.PRES) [1], conitos (cone.N.M.PL.DIM) [1], contaba (explain.V.13S.IMPERF) [1], correr (run.V.INFIN) [1], corría (run.V.13S.IMPERF) [1], corriendo (run.V.PRESPART) [1], corriéndola (run.V.PRESPART.PRECLITIC+LA[PRON.F.3S]) [1], cosas (thing.N.F.PL.[or].sew.V.2S.SUBJ.PRES) [1], cosquillita (tickle.N.F.SG.DIM) [1], costado (side.N.M.SG.[or].cost.V.PASTPART) [1], creo (believe.V.1S.PRES.[or].create.V.1S.PRES) [1], cuadra (block.N.F.SG) [1], cuál (which.PRON.INT.MF.SG) [1], cualquier (whatever.ADJ.MF.SG) [1], cuán (how.ADV) [1], cuántos (how_many.ADJ.INT.M.PL) [1], cuarenta (forty.NUM) [1], cuarto (fourth.N.M.SG) [1], cuenta (tally.N.F.SG) [1], cuenta (tally.N.F.SG.[or].explain.V.2S.IMPER.[or].explain.V.3S.PRES) [1], cuidado (care_for.V.PASTPART) [1], da (give.V.3S.PRES) [1], debe (owe.V.2S.IMPER.[or].owe.V.3S.PRES) [1], deben (owe.V.3P.PRES) [1], debes (owe.V.2S.PRES) [1], decía (tell.V.13S.IMPERF) [1], dejaban (let.V.3P.IMPERF) [1], dejan (let.V.3P.PRES) [1], dejar (let.V.INFIN) [1], dejé (let.V.1S.PAST) [1], derecha (right.N.F.SG) [1], desilusiona (disillusion.V.2S.IMPER.[or].disillusion.V.3S.PRES) [1], desparraman (scatter.V.3P.PRES) [1], días (day.N.M.PL) [1], digan (tell.V.3P.SUBJ.PRES) [1], dijeron (tell.V.3P.PAST) [1], dijiste (tell.V.2S.PAST) [1], dijo (tell.V.3S.PAST) [1], dios (god.N.M.SG.[or].tell.V.2S.IMPER+OS[PRON.MF.2P]) [1], dolió (hurt.V.3S.PAST) [1], dónde (where.INT) [1], dormíamos (sleep.V.1P.IMPERF) [1], doy (give.V.1S.PRES) [1], dudas (doubt.N.F.PL) [1], durante (throughout.PREP) [1], ecológico (ecological.ADJ.M.SG) [1], edad (age.N.F.SG) [1], ella (she.PRON.OBJ.F.3S) [1], empecé (start.V.1S.PAST) [1], encanta (bewitch.V.3S.PRES) [1], encontré (find.V.1S.PAST) [1], entendía (understand.V.13S.IMPERF) [1], entrar (enter.V.INFIN) [1], esa (that.PRON.DEM.F.SG) [1], esos (that.PRON.DEM.M.PL) [1], espantada (scare.V.F.SG.PASTPART) [1], espanto (scare.V.1S.PRES) [1], espectáculo (show.N.M.SG) [1], esposo (husband.N.M.SG) [1], estábamos (be.V.1P.IMPERF) [1], estado (be.V.PASTPART) [1], estar (be.V.INFIN) [1], estas (this.PRON.DEM.F.PL) [1], este (this.ADJ.DEM.M.SG) [1], este (this.PRON.DEM.M.SG) [1], esto (this.PRON.DEM.NT.SG) [1], experiencia (experience.N.F.SG) [1], extraña (weird.ADJ.F.SG) [1], feast (unk) [1], fideos (noodle.N.M.PL) [1], fíjate (fix.V.2S.IMPER.PRECLITIC+TE[PRON.MF.2S]) [1], final (final.ADJ.MF.SG) [1], firme (firm.ADJ.M.SG.[or].sign.V.13S.SUBJ.PRES) [1], forma (shape.N.F.SG) [1], foto (photo.N.F.SG) [1], frío (chill.N.M.SG) [1], frontera (frontier.N.F.SG) [1], fui (go.V.1S.PAST) [1], fuimos (go.V.1P.PAST) [1], funcionan (work.V.3P.PRES) [1], galesa (Welsh.ADJ.F.SG) [1], grandes (large.ADJ.M.PL) [1], grave (grave.ADJ.M.SG.[or].tax.V.13S.SUBJ.PRES) [1], guía (guide.N.F.SG) [1], gusta (like.V.3S.PRES) [1], gustan (like.V.3P.PRES) [1], habían (have.V.3P.IMPERF) [1], hace (do.V.3S.PRES) [1], hacen (do.V.3P.PRES) [1], hacer (do.V.INFIN) [1], hacerlas (do.V.INFIN+LAS[PRON.F.3P]) [1], hacerle (do.V.INFIN+LE[PRON.MF.3S]) [1], hacerte (do.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], haga (do.V.13S.SUBJ.PRES) [1], hago (do.V.1S.PRES) [1], han (have.V.3P.PRES) [1], haya (have.V.13S.SUBJ.PRES) [1], heladas (freezing.ADJ.F.PL.[or].frost.N.F.PL) [1], hermanas (sister.N.F.PL) [1], hermanos (sister.N.M.PL) [1], hice (do.V.1S.PAST) [1], hicimos (do.V.1P.PAST) [1], hiciste (do.V.2S.PAST) [1], hielo (ice.N.M.SG) [1], hígado (liver.N.M.SG) [1], hizo (do.V.3S.PAST) [1], hombre (man.N.M.SG) [1], hora (time.N.F.SG) [1], horas (time.N.F.PL) [1], horizonte (horizon.N.M.SG) [1], horrible (horrible.ADJ.M.SG) [1], hospital (hospital.N.M.SG) [1], hubiesen (have.V.3P.SUBJ.IMPERF) [1], hubieses (have.V.2S.SUBJ.IMPERF) [1], humo (smoke.N.M.SG) [1], ibas (go.V.2S.IMPERF) [1], impresión (printing.N.F.SG) [1], irme (go.V.INFIN+ME[PRON.MF.1S]) [1], lados (side.N.M.PL) [1], lejos (far.ADV) [1], límites (limit.N.M.PL) [1], lindo (cute.ADJ.M.SG) [1], llama (call.V.3S.PRES) [1], llamaba (call.V.13S.IMPERF) [1], llegaba (get.V.13S.IMPERF) [1], llegué (get.V.1S.PAST) [1], loca (mad.ADJ.F.SG) [1], lugares (place.N.M.PL) [1], mal (poorly.ADJ.M.SG) [1], mamá (mum.N.F.SG) [1], mami (Mummy.N.F.SG) [1], mandan (order.V.3P.PRES) [1], matrimonio (marriage.N.M.SG) [1], medio (half.ADJ.M.SG) [1], medio (half.ADJ.M.SG.[or].half.ADV.[or].middle.N.M.SG.[or].intervene.V.1S.PRES) [1], menor (minor.ADJ.M.SG.[or].minor.N.M) [1], menor (minor.N.M) [1], meten (put.V.3P.PRES) [1], meterte (put.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], minipimer (unk) [1], mismo (same.ADJ.M.SG) [1], montañas (mountain.N.F.PL) [1], montón (pile.N.M.SG) [1], moscas (fly.N.F.PL) [1], murió (die.V.3S.PAST) [1], nacido (be_born.V.PASTPART) [1], ni (nor.CONJ) [1], nietas (granddaughter.N.F.PL) [1], ninguno (none.PRON.M.SG) [1], noviembre (November.N.M.SG) [1], nuestros (our.ADJ.POSS.MF.1P.M.PL) [1], nuevo (new.ADJ.M.SG) [1], ochenta (eighty.NUM) [1], ocurre (occur.V.3S.PRES) [1], ofrecido (offer.V.PASTPART) [1], Olga (name) [1], oportunidades (opportunity.N.F.PL) [1], otras (other.ADJ.F.PL) [1], padres (father.N.M.PL) [1], paisaje (landscape.N.M.SG) [1], pan (bread.N.M.SG) [1], paradas (stall.V.F.PL.PASTPART) [1], parecido (alike.N.M.SG) [1], pariente (relative.N.M) [1], parte (part.N.F.SG) [1], pasado (past.ADJ.M.SG) [1], pasás (pass.V.2S.PRES) [1], pasear (stroll.V.INFIN) [1], pasó (pass.V.3S.PAST) [1], pedazo (piece.N.M.SG) [1], pegó (punch.V.3S.PAST) [1], pelada (shell.V.F.SG.PASTPART) [1], peladas (shell.V.F.PL.PASTPART) [1], pelo (shell.V.1S.PRES) [1], pensé (think.V.1S.PAST) [1], Pérez (name) [1], picoteando (nibble.V.PRESPART) [1], picotenado (unk) [1], pies (foot.N.M.PL) [1], pileta (swimming_pool.N.F.SG) [1], piquitos (peak.N.M.PL.DIM) [1], piso (floor.N.M.SG.[or].step.V.1S.PRES) [1], piso (floor.N.M.SG) [1], poco (little.ADJ.M.SG) [1], pocos (few.PRON.M.PL) [1], podés (be_able.V.2S.PRES) [1], pone (put.V.3S.PRES) [1], ponían (put.V.3P.IMPERF) [1], poquito (little.ADJ.M.SG.DIM) [1], prácticamente (practically.ADV) [1], preciosísimo (precious.ADJ.M.SG.AUG) [1], primas (prime.ADJ.F.PL) [1], primer (first.ORD.M.SG) [1], primera (first.ORD.F.SG) [1], probable (prospective.ADJ.M.SG) [1], pudo (be_able.V.3S.PAST) [1], puedan (be_able.V.3P.SUBJ.PRES) [1], puede (be_able.V.2S.IMPER.[or].be_able.V.3S.PRES) [1], puras (pure.ADJ.F.PL) [1], que (than.CONJ) [1], qué (how.ADV) [1], quedan (stay.V.3P.PRES) [1], quedó (stay.V.3S.PAST) [1], querer (want.V.INFIN) [1], queriendo (want.V.PRESPART) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], raras (rare.ADJ.F.PL) [1], raro (rare.ADJ.M.SG) [1], reboleando (throw.V.PRESPART.INTENS) [1], recuerdo (recall.V.1S.PRES) [1], resulta (result.V.2S.IMPER) [1], Roberto (name) [1], rocas (rock.N.F.PL) [1], rosa (pink.N.F.SG.[or].pink.N.M.SG) [1], sacan (remove.V.3P.PRES) [1], sale (exit.V.3S.PRES) [1], salen (exit.V.3P.PRES) [1], salí (exit.V.1S.PAST) [1], salía (exit.V.13S.IMPERF) [1], salir (exit.V.INFIN) [1], salvo (except.PREP.[or].save.V.1S.PRES) [1], salvó (save.V.3S.PAST) [1], secuencia (sequence.N.F.SG) [1], seguidos (follow.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].follow.V.M.PL.PASTPART) [1], seguro (sure.ADJ.M.SG.[or].sure.ADV.[or].sure.N.M.SG) [1], sembrar (seed.V.INFIN) [1], señor (gentleman.N.M.SG) [1], sentía (feel.V.13S.IMPERF) [1], servido (serve.V.PASTPART) [1], setenta (seventy.NUM) [1], sientan (sit.V.3P.PRES.[or].feel.V.3P.SUBJ.PRES) [1], siguen (follow.V.3P.PRES) [1], sillas (chair.N.F.PL) [1], sillita (chair.N.F.SG.DIM) [1], sistema (system.N.M.SG) [1], sobre (over.PREP) [1], sobrina (niece.N.F.SG) [1], sobrino (nephew.N.M.SG) [1], sombras (shadow.N.F.PL) [1], son (sound.N.M.SG) [1], subí (rise.V.1S.PAST) [1], suelo (soil.N.M.SG.[or].be_accustomed.V.1S.PRES) [1], supongo (suppose.V.1S.PRES) [1], sur (south.N.M.SG) [1], sus (his.ADJ.POSS.MF.3SP.PL) [1], tábanos (horsefly.N.M.PL) [1], tampoco (neither.ADV) [1], tanto (so_much.ADJ.M.SG) [1], tapan (cover.V.3P.PRES) [1], telefónica (telephone.ADJ.F.SG) [1], tendría (have.V.13S.COND) [1], tenemos (have.V.1P.PRES) [1], tenés (have.V.2S.PRES) [1], tía (aunt.N.F.SG) [1], tío (uncle.N.M.SG) [1], tíos (uncle.N.M.PL) [1], tirando (throw.V.PRESPART) [1], tirándolo (throw.V.PRESPART.PRECLITIC+LO[PRON.M.3S]) [1], tiró (throw.V.3S.PAST) [1], todas (everything.PRON.F.PL) [1], todo (all.ADJ.M.SG.[or].everything.PRON.M.SG) [1], todos (all.ADJ.M.PL.[or].everything.PRON.M.PL) [1], tomado (take.V.PASTPART) [1], tomates (tomato.N.M.PL) [1], trabajo (work.N.M.SG.[or].work.V.1S.PRES) [1], tranquilos (quiet.ADJ.M.PL) [1], (you.PRON.SUB.MF.2S) [1], tus (your.ADJ.POSS.MF.2S.PL) [1], tuvo (have.V.3S.PAST) [1], una (a.DET.INDEF.F.SG.[or].one.PRON.F.SG.[or].unite.V.13S.SUBJ.PRES) [1], única (unique.ADJ.F.SG) [1], uno (one.PRON.M.SG) [1], Urquiza (name) [1], usando (use.V.PRESPART) [1], vegetación (vegetation.N.F.SG) [1], veían (see.V.3P.IMPERF) [1], ven (see.V.3P.PRES) [1], ver (see.V.INFIN) [1], vereda (footpath.N.F.SG) [1], vertebral (vertebral.ADJ.M.SG) [1], vi (see.V.1S.PAST) [1], viendo (see.V.PRESPART) [1], viene (come.V.3S.PRES) [1], vienen (come.V.3P.PRES) [1], viernes (Friday.N.M) [1], vino (come.V.3S.PAST) [1], vista (view.N.F.SG) [1], viven (live.V.3P.PRES) [1], vivíamos (live.V.1P.IMPERF) [1], vivían (live.V.3P.IMPERF) [1], vivido (live.V.PASTPART) [1], vivir (live.V.INFIN) [1], volcancitos (volcano.N.M.PL.DIM) [1], volcanes (volcano.N.M.PL) [1], yerno (son_in_law.N.M.SG) [1], zapallo (pumpkin.N.M.SG) [1], zapallos (pumpkin.N.M.PL) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia21: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.