PATAGONIA - Patagonia33
Word frequency

Words with language tag: cym (2211)

yn (PRT) [144], i (to.PREP) [76], mae (be.V.3S.PRES) [70], a (and.CONJ) [55], nhw (they.PRON.3P) [51], uh (er.IM) [51], y (the.DET.DEF) [39], i (I.PRON.1S) [37], ia (yes.ADV) [34], mynd (go.V.INFIN) [33], yr (the.DET.DEF) [33], o (of.PREP) [32], wedi (after.PREP) [32], ddim (not.ADV+SM) [30], mm (mm.IM) [29], o (he.PRON.M.3S) [29], yn (in.PREP) [28], ond (but.CONJ) [26], dw (be.V.1S.PRES) [25], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [24], un (one.NUM) [23], isio (want.N.M.SG) [21], ti (you.PRON.2S) [20], na (no.ADV) [19], siŵr (sure.ADJ) [19], maen (be.V.3P.PRES) [18], am (for.PREP) [17], iawn (very.ADV) [17], neu (or.CONJ) [17], um (um.IM) [17], efo (with.PREP) [15], wel (well.IM) [15], ni (we.PRON.1P) [14], oedd (be.V.3S.IMPERF) [14], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [14], wedyn (afterwards.ADV) [14], lle (where.INT) [13], bach (small.ADJ) [12], dydd (day.N.M.SG) [12], sy (be.V.3S.PRES.REL) [12], gwybod (know.V.INFIN) [11], pedwar (four.NUM.M) [11], tri (three.NUM.M) [11], bws (bus.N.M.SG) [10], dau (two.NUM.M) [10], dod (come.V.INFIN) [10], fel (like.CONJ) [10], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [10], gallu (be_able.V.INFIN) [10], pa (which.ADJ) [10], wyth (eight.NUM) [10], arall (other.ADJ) [9], bod (be.V.INFIN) [9], bydd (be.V.3S.FUT) [9], fod (be.V.INFIN+SM) [9], meddwl (think.V.INFIN) [9], mmhm (mmhm.IM) [9], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [9], pwy (who.PRON) [9], raid (necessity.N.M.SG+SM) [9], amser (time.N.M.SG) [8], awr (hour.N.F.SG) [8], chi (you.PRON.2P) [8], digon (enough.QUAN) [8], ffordd (way.N.F.SG) [8], os (if.CONJ) [8], siarad (talk.V.INFIN) [8], wneud (make.V.INFIN+SM) [8], ydy (be.V.3S.PRES) [8], yna (there.ADV) [8], â (with.PREP) [7], be (what.INT) [7], bore (morning.N.M.SG) [7], da (good.ADJ) [7], dim (not.ADV) [7], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [7], i_gyd (all.ADJ) [7], ryw (some.PREQ+SM) [7], saith (seven.NUM) [7], saith_deg (seventy.NUM) [7], bob (each.PREQ+SM) [6], cael (get.V.INFIN) [6], cig (meat.N.M.SG) [6], cychwyn (start.V.INFIN) [6], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [6], hym (hmm.IM) [6], iawn (OK.ADV) [6], naw (nine.NUM) [6], ticed (ticket.N.F.SG) [6], weld (see.V.INFIN+SM) [6], westy (hotel.N.M.SG+SM) [6], yn_ôl (back.ADV) [6], deud (say.V.INFIN) [5], efallai (perhaps.CONJ) [5], fo (he.PRON.M.3S) [5], fydden (be.V.3P.COND+SM) [5], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [5], mawr (big.ADJ) [5], pobl (people.N.F.SG) [5], rŵan (now.ADV) [5], trên (train.N.M.SG) [5], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [5], ac (and.CONJ) [4], angen (need.N.M.SG) [4], ceffylau (horses.N.M.PL) [4], cysgu (sleep.V.INFIN) [4], dach (be.V.2P.PRES) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], dim_byd (nothing.ADV) [4], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [4], erbyn (by.PREP) [4], ffonio (phone.V.INFIN) [4], fi (I.PRON.1S+SM) [4], fory (tomorrow.ADV) [4], gloch (bell.N.F.SG+SM) [4], gwahodd (invite.V.INFIN) [4], hen (old.ADJ) [4], heno (tonight.ADV) [4], hwyl (fun.N.F.SG) [4], Llun (Monday.N.M.SG) [4], lot (lot.QUAN) [4], pnawn (afternoon.N.M.SG) [4], pump (five.NUM) [4], reit (quite.ADV) [4], tipyn (little_bit.N.M.SG) [4], (house.N.M.SG) [4], tynnu (draw.V.INFIN) [4], w (ooh.IM) [4], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [4], yma (here.ADV) [4], ysgol (school.N.F.SG) [4], anfon (send.V.INFIN) [3], ar (on.PREP) [3], aros (wait.V.INFIN) [3], babi (baby.N.MF.SG) [3], beth (what.INT) [3], bobl (people.N.F.SG+SM) [3], bump (five.NUM+SM) [3], can (can.N.M.SG) [3], cinio (dinner.N.M.SG) [3], cofio (remember.V.INFIN) [3], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddau (two.NUM.M+SM) [3], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [3], ddrud (expensive.ADJ+SM) [3], dechrau (begin.V.INFIN) [3], do (yes.ADV.PAST) [3], doler (dollar.N.F.SG) [3], drefnu (arrange.V.INFIN+SM) [3], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [3], enw (name.N.M.SG) [3], fan (place.N.MF.SG+SM) [3], fasen (be.V.3P.PLUPERF+SM) [3], fawr (big.ADJ+SM) [3], fynd (go.V.INFIN+SM) [3], gallu (capability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN) [3], gwahanol (different.ADJ) [3], gweld (see.V.INFIN) [3], hanner (half.N.M.SG) [3], ie (yes.ADV) [3], licio (like.V.INFIN) [3], llun (picture.N.M.SG) [3], nôl (fetch.V.INFIN) [3], pawb (everyone.PRON) [3], prynu (buy.V.INFIN) [3], roi (give.V.INFIN+SM) [3], talu (pay.V.INFIN) [3], tan (until.PREP) [3], tua (towards.PREP) [3], un_deg (ten.NUM) [3], wna (do.V.1S.PRES+SM) [3], wyt (be.V.2S.PRES) [3], afon (river.N.F.SG) [2], agor (open.V.INFIN) [2], bysus (buses.N.M.PL) [2], canol (middle.N.M.SG) [2], canu (sing.V.INFIN) [2], cesys (cases.N.M.PL.[or].cases.N.M.PL) [2], chwaith (neither.ADV) [2], chwech (six.NUM) [2], coginio (cook.V.INFIN) [2], croeso (welcome.N.M.SG) [2], cwmni (company.N.M.SG) [2], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [2], cymryd (take.V.INFIN) [2], dangos (show.V.INFIN) [2], ddeg (ten.NUM+SM) [2], ddeud (say.V.INFIN+SM) [2], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [2], ddigon (enough.QUAN+SM) [2], ddoe (yesterday.ADV) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], diwrnod (day.N.M.SG) [2], draw (yonder.ADV) [2], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [2], dyna (that_is.ADV) [2], e_bost (email.N.M.SG) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], fyny (up.ADV) [2], gael (get.V.INFIN+SM) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], gorfod (have_to.V.INFIN) [2], gormod (too_much.QUANT) [2], gynnar (early.ADJ+SM) [2], hapus (happy.ADJ) [2], heddiw (today.ADV) [2], hefyd (also.ADV) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [2], hynny (that.PRON.DEM.SP) [2], llanw (incoming tide.N.M.SG.[or].fill.V.INFIN) [2], lle (place.N.M.SG) [2], llyfr (book.N.M.SG) [2], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [2], mewn (in.PREP) [2], mi (I.PRON.1S) [2], mi (PRT.AFF) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], nac (PRT.NEG) [2], nos (night.N.F.SG) [2], o (from.PREP) [2], oed (age.N.M.SG) [2], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [2], paid (stop.V.2S.IMPER) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], pris (price.N.M.SG) [2], pysgota (fish.V.INFIN) [2], rhywbeth (something.N.M.SG) [2], rywbryd (at_some_stage.ADV+SM) [2], rywun (someone.N.M.SG+SM) [2], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [2], sôn (mention.V.INFIN) [2], swper (supper.N.MF.SG) [2], syniad (idea.N.M.SG) [2], tebyg (similar.ADJ) [2], trefnu (arrange.V.INFIN) [2], ymlacio (relax.V.INFIN) [2], achos (because.CONJ) [1], allan (out.ADV) [1], allwn (be_able.V.1P.PRES+SM) [1], amdanach (for_you.PREP+PRON.2P) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], arian (money.N.M.SG) [1], ar_ôl (after.PREP) [1], at (to.PREP) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], basai (be.V.3S.PLUPERF) [1], basen (be.V.3P.PLUPERF) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], beth_bynnag (anyway.ADV) [1], blinedig (tiring.ADJ) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], braf (fine.ADJ) [1], brecwast (breakfast.N.MF.SG) [1], brynu (buy.V.INFIN+SM) [1], brysio (hurry.V.INFIN) [1], bwyta (eat.V.INFIN) [1], bydden (be.V.3P.COND) [1], byw (live.V.INFIN) [1], capel (chapel.N.M.SG) [1], cês (case.N.M.SG) [1], chwarae (play.V.INFIN) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], coed (trees.N.F.PL) [1], cofia (remember.V.2S.IMPER) [1], côr (choir.N.M.SG) [1], costio (cost.V.INFIN) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cwmnïau (companies.N.M.PL) [1], cwtsh (hug.N.M.SG) [1], cyfeiriad (direction.N.M.SG) [1], cyn (before.PREP) [1], cynnwys (content.N.M.SG.[or].contain.V.INFIN) [1], cyntaf (first.ORD) [1], cyrraedd (arrive.V.2S.IMPER) [1], dal (tall.ADJ+SM.[or].continue.V.2S.IMPER.[or].continue.V.INFIN) [1], dal (still.ADV) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dala (pay.V.3S.PRES+SM) [1], dan (under.PREP.[or].until.PREP+SM.[or].be.V.1P.PRES) [1], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], ddillad (clothes.N.M.PL+SM) [1], ddim_ond (only.ADV+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddod (come.V.INFIN+SM) [1], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddown (come.V.1P.PRES+SM.[or].come.V.1S.IMPERF+SM) [1], ddrwg (bad.ADJ+SM) [1], deg (ten.NUM) [1], deudodd (say.V.3S.PAST) [1], di (you.PRON.2S+SM) [1], diddorol (interesting.ADJ) [1], dim_ond (only.ADV) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], dref (town.N.F.SG+SM) [1], drws (door.N.M.SG) [1], drwy (through.PREP+SM) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dŵr (water.N.M.SG) [1], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [1], eidion (bullock.N.M.SG) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], eith (go.V.ES.PRES) [1], ella (maybe.ADV) [1], en (with.PREP+SM) [1], faint (how_much.INT) [1], fasech (be.V.2P.PLUPERF+SM) [1], fasen (be.V.1P.PLUPERF+SM) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], felly (so.ADV) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], fferm (farm.N.F.SG) [1], ffermiau (farm.N.F.PL) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], frechdan (sandwich.N.F.SG+SM) [1], fws (bus.N.M.SG+SM) [1], fys (finger.N.M.SG+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gei (get.V.2S.PRES+SM) [1], gen (with.PREP) [1], gesys (cases.N.M.PL+SM.[or].cases.N.M.PL+SM) [1], gewch (get.V.2P.PRES+SM) [1], ginio (dinner.N.M.SG+SM) [1], gitâr (guitar.N.M.SG) [1], goed (trees.N.F.PL+SM) [1], go_iawn (really.ADV) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gweithio (work.V.INFIN) [1], gwely (bed.N.M.SG) [1], gwesty (hotel.N.M.SG) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gynnau (light.V.INFIN+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], hanesyddol (historical.ADJ) [1], hei (sow.V.2S.PRES) [1], heol (road.N.F.SG) [1], hi (she.PRON.F.3S) [1], hon (this.PRON.DEM.F.SG) [1], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [1], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], i_lawr (down.ADV) [1], le (place.N.M.SG+SM) [1], llanw (fill.V.INFIN) [1], llanw (incoming tide.N.M.SG) [1], llawer (many.QUAN) [1], mam (mother.N.F.SG) [1], Melba (name) [1], melyn (yellow.ADJ) [1], mini (mini.ADJ) [1], minibws (minibus.N.M.SG) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], mwynhewch (enjoy.V.2P.IMPER) [1], na (PRT.NEG) [1], nain (grandmother.N.F.SG) [1], neb (anyone.PRON) [1], neis (nice.ADJ) [1], nesaf (next.ADJ.SUP) [1], noson (night.N.F.SG) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oen (lamb.N.M.SG) [1], oes (age.N.F.SG) [1], pam (why?.ADV) [1], pan (when.CONJ) [1], peth (thing.N.M.SG) [1], pethau (things.N.M.PL) [1], pob (each.PREQ) [1], pry (insect.N.M.SG) [1], pysgota (fish.V.2S.IMPER) [1], pysgota (fish.V.2S.IMPER.[or].fish.V.3S.PRES.[or].fish.V.INFIN) [1], rhaid (necessity.N.M.SG) [1], rhain (these.PRON) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhywun (someone.N.M.SG) [1], roid (give.V.INFIN+SM) [1], Saesneg (English.N.F.SG) [1], sba (unk) [1], so (so.CONJ) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], Sul (Sunday.N.M.SG) [1], sut (how.INT) [1], syth (straight.ADJ) [1], ta (be.IM) [1], tacsis (taxis.N.M.PL) [1], tai (houses.N.M.PL) [1], taith (journey.N.F.SG) [1], tân (fire.N.M.SG) [1], tasen (be.V.3P.PLUPERF.HYP) [1], teithio (travel.V.INFIN) [1], toes (unk) [1], trio (try.V.INFIN) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], tybed (I wonder.ADV) [1], unarddeg (an eleven.N.M.SG) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], weithiau (times.N.F.PL+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], werth (sell.V.3S.PRES+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrthyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], wsti (know.V.2S.PRES) [1], y (that.PRON.REL) [1], yli (you_know.IM) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yn_does (be.V.3S.PRES.INDEF.TAG) [1],

Words with language tag: cym&spa (193)

ah (ah.IM) [28], oh (oh.IM) [19], eh (eh.IM) [18], Catrin (name) [15], Mickey (name) [8], Bariloche (name) [7], Euros (name) [7], Gwyneth (name) [6], Calafate (name) [4], Penri (name) [4], Tecka (name) [4], Buenos_Aires (name) [3], Clara (name) [3], Luis (name) [3], Paul (name) [3], Rhys (name) [3], Súnica (name) [3], Aires (name) [2], Anthony (name) [2], Buenos (name) [2], Cronómetro (name) [2], Daniels (name) [2], Elena (name) [2], Estancias (name) [2], Gustavo (name) [2], Luisito (name) [2], Mabli (name) [2], mama (mum.N.F.SG.[or].suck.V.2S.IMPER.[or].suck.V.3S.PRES) [2], Melba (name) [2], San_Martin (name) [2], Thomas (name) [2], Trevelin (name) [2], Vargas (name) [2], Via_Bariloche (name) [2], Via_Tac (name) [2], Ana (name) [1], Andesmar (name) [1], Chile (name) [1], Cierra (name) [1], Colorada (name) [1], Corcovado (name) [1], Derwen (name) [1], Elsa (name) [1], Federico (name) [1], Lyn (name) [1], Mynydd_Llwyd (name) [1], Olga (name) [1], Pentre_Sydyn (name) [1], Refleros (name) [1], Rhian (name) [1], Rowland (name) [1], Sandra (name) [1], spa (spa.N.M.SG) [1], William (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

fridge (fridge.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (1303)

no (not.ADV) [85], (yes.ADV) [44], a (to.PREP) [43], que (that.CONJ) [27], bueno (well.E) [26], y (and.CONJ) [24], pero (but.CONJ) [23], el (the.DET.DEF.M.SG) [21], de (of.PREP) [20], un (one.DET.INDEF.M.SG) [20], una (a.DET.INDEF.F.SG) [18], con (with.PREP) [17], la (the.DET.DEF.F.SG) [17], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [17], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [16], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [15], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [15], acá (here.ADV) [14], es (be.V.3S.PRES) [14], qué (what.INT) [13], que (that.PRON.REL) [12], ver (see.V.INFIN) [12], ahí (there.ADV) [11], así (thus.ADV) [11], chocolate (chocolate.N.M.SG) [11], para (for.PREP) [10], si (if.CONJ) [9], viste (see.V.2S.PAST) [9], como (like.CONJ) [8], los (the.DET.DEF.M.PL) [8], más (more.ADV) [8], muy (very.ADV) [8], por (for.PREP) [8], qué (how.ADV) [8], bien (well.ADV) [7], en (in.PREP) [7], está (be.V.3S.PRES) [7], hacer (do.V.INFIN) [7], mami (Mummy.N.F.SG) [7], porque (because.CONJ) [7], tiene (have.V.3S.PRES) [7], vos (you.PRON.SUB.2S) [7], ahora (now.ADV) [6], cómo (how.INT) [6], dice (tell.V.3S.PRES) [6], mirá (look.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [6], vamos (go.V.1P.PRES) [6], ay (oh.IM) [5], cable (wire.N.M.SG) [5], claro (of_course.E) [5], las (the.DET.DEF.F.PL) [5], nada (nothing.PRON) [5], ojos (eye.N.M.PL) [5], anoche (.ADV.[or].last_night.ADV) [4], asado (barbecue.N.M.SG) [4], cara (face.N.F.SG) [4], charlar (chat.V.INFIN) [4], cuando (when.CONJ) [4], era (era.N.F.SG) [4], estaba (be.V.13S.IMPERF) [4], este (this.PRON.DEM.M.SG) [4], este (this.ADJ.DEM.M.SG) [4], esto (this.PRON.DEM.NT.SG) [4], lo (the.DET.DEF.NT.SG) [4], otra (other.ADJ.F.SG) [4], puro (pure.ADJ.M.SG) [4], robot (robot.N.M.SG) [4], (know.V.1S.PRES) [4], sola (only.ADJ.F.SG) [4], va (go.V.3S.PRES) [4], voy (go.V.1S.PRES) [4], ajá (aha.IM) [3], andá (walk.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [3], chica (lad.N.F.SG) [3], ciento (hundred.N.M.SG) [3], ciruela (plum.N.F.SG) [3], comer (eat.V.INFIN) [3], cosa (thing.N.F.SG) [3], dibujito (drawing.N.M.SG.DIM) [3], diciendo (tell.V.PRESPART) [3], dos (two.NUM) [3], entonces (then.ADV) [3], esta (this.PRON.DEM.F.SG) [3], esta (this.ADJ.DEM.F.SG) [3], estoy (be.V.1S.PRES) [3], gusta (like.V.3S.PRES) [3], haber (have.V.INFIN) [3], había (have.V.13S.IMPERF) [3], hay (there_is.V.3S.PRES) [3], ido (go.V.PASTPART) [3], lado (side.N.M.SG) [3], llegó (get.V.3S.PAST) [3], llores (weep.V.2S.SUBJ.PRES) [3], ni (nor.CONJ) [3], nuez (walnut.N.F.SG) [3], otro (other.PRON.M.SG) [3], pasto (pasture.N.M.SG) [3], platos (plate.N.M.PL) [3], rico (nice.ADJ.M.SG) [3], sale (exit.V.3S.PRES) [3], sin (without.PREP) [3], treinta (thirty.NUM) [3], vez (time.N.F.SG) [3], viva (live.ADJ.F.SG.[or].live.V.13S.SUBJ.PRES) [3], adentro (inside.ADV) [2], agarrá (grab.V.2S.IMPER) [2], armadas (arm.V.F.PL.PASTPART) [2], boca (mouth.N.F.SG) [2], buena (well.ADJ.F.SG) [2], Catrin (name) [2], centro (centre.N.M.SG) [2], color (colour.N.M.SG) [2], comés (eat.V.2S.PRES) [2], cómetelo (eat.V.2S.IMPER.PRECLITIC+TE[PRON.MF.2S] LO[PRON.M.3S]) [2], comiendo (eat.V.PRESPART) [2], contaste (explain.V.2S.PAST) [2], cortando (cut.V.PRESPART) [2], dale (give.V.2S.IMPER+LE[PRON.MF.3S]) [2], dientes (tooth.N.M.PL) [2], dijo (tell.V.3S.PAST) [2], dólares (dollar.N.M.PL) [2], dónde (where.INT) [2], doy (give.V.1S.PRES) [2], esa (that.ADJ.DEM.F.SG) [2], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [2], estaban (be.V.3P.IMPERF) [2], estás (be.V.2S.PRES) [2], flor (flower.N.F.SG) [2], fue (go.V.3S.PAST) [2], fueran (be.V.3P.SUBJ.IMPERF) [2], gente (people.N.F.SG) [2], golpear (strike.V.INFIN) [2], hago (do.V.1S.PRES) [2], hoy (today.ADV) [2], idea (notion.N.F.SG.[or].contrive.V.2S.IMPER.[or].contrive.V.3S.PRES) [2], informal (informal.ADJ.M.SG) [2], intención (intention.N.F.SG) [2], ir (go.V.INFIN) [2], la (her.PRON.OBJ.F.3S) [2], le (him.PRON.OBL.MF.23S) [2], lindo (cute.ADJ.M.SG) [2], llama (call.V.3S.PRES) [2], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [2], lugar (place.N.M.SG) [2], mesa (table.N.F.SG) [2], mesas (table.N.F.PL) [2], música (music.N.F.SG) [2], nadie (no-one.PRON) [2], necesito (need.V.1S.PRES) [2], nosotros (we.PRON.SUB.M.1P) [2], números (numeral.N.M.PL) [2], o (or.CONJ) [2], ocho (eight.NUM) [2], otro (other.ADJ.M.SG) [2], parece (seem.V.3S.PRES) [2], pintála (paint.V.2P.IMPER.PRECLITIC+LA[PRON.F.3S]) [2], pises (step.V.2S.SUBJ.PRES) [2], poner (put.V.INFIN) [2], ponerlo (put.V.INFIN+LO[PRON.M.3S]) [2], puestos (put.ADJ.M.PL) [2], quién (who.INT.MF.SG) [2], sabés (know.V.2S.PRES) [2], salían (exit.V.3P.IMPERF) [2], salió (exit.V.3S.PAST) [2], siete (seven.NUM) [2], sillones (armchair.N.M.PL) [2], también (too.ADV) [2], tanto (so_much.ADJ.M.SG) [2], tengo (have.V.1S.PRES) [2], tiempo (time.N.M.SG) [2], todavía (yet.ADV) [2], todo (everything.PRON.M.SG) [2], todo (all.ADJ.M.SG) [2], todos (everything.PRON.M.PL) [2], uno (one.NUM) [2], uno (one.PRON.M.SG) [2], unos (one.DET.INDEF.M.PL) [2], vení (come.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [2], ves (see.V.2S.PRES) [2], vos (you.PRON.OBJ.2S) [2], ya (already.ADV) [2], abiertos (open.ADJ.M.PL) [1], acuerde (remind.V.13S.SUBJ.PRES) [1], agradecimiento (gratitude.N.M.SG) [1], ah (ah.IM) [1], Alba (name) [1], algo (something.PRON.M.SG) [1], algún (some.ADJ.M.SG) [1], alguna (some.PRON.F.SG) [1], allá (there.ADV) [1], ante (elk.PREP) [1], aparatico (apparatus.N.M.SG) [1], apuradas (hurry.N.F.SG) [1], Argentina (name) [1], armar (arm.V.INFIN) [1], arriba (up.ADV) [1], bajaban (lower.V.3P.IMPERF) [1], bien (good.N.M.SG) [1], bonito (pretty.ADJ.M.SG) [1], buenas (well.ADJ.F.PL) [1], buenísimo (well.ADJ.M.SG.AUG) [1], bueno (well.ADJ.M.SG.[or].well.E) [1], buscar (seek.V.INFIN) [1], cagada (shit.V.F.SG.PASTPART) [1], cama (bed.N.F.SG) [1], cambio (switch.N.M.SG) [1], canta (sing.V.3S.PRES) [1], cantar (sing.V.INFIN) [1], cantaste (sing.V.2S.PAST) [1], cantó (sing.V.3S.PAST) [1], capaz (capable.ADJ.M.SG) [1], casual (casual.ADJ.M.SG) [1], chicos (lad.N.M.PL) [1], Chocolate (name) [1], cinco (five.NUM) [1], coma (coma.N.F.SG.[or].coma.N.M.SG.[or].eat.V.13S.SUBJ.PRES) [1], cómete (eat.V.2S.IMPER.PRECLITIC+TE[PRON.MF.2S]) [1], comían (eat.V.3P.IMPERF) [1], como (eat.V.1S.PRES) [1], cóndors (condor.N.M.PL) [1], convenciones (convention.N.F.PL) [1], cosa (thing.N.F.SG.[or].sew.V.13S.SUBJ.PRES) [1], cosas (sew.V.2S.SUBJ.PRES) [1], cosita (thing.N.F.SG.DIM) [1], coso (thing.N.M.SG) [1], costadito (side.N.M.SG.DIM) [1], cremita (cream.N.F.SG.DIM) [1], creo (believe.V.1S.PRES) [1], cuánto (how_much.ADJ.INT.M.SG.[or].how_much.PRON.INT.M.SG) [1], cuatro (four.NUM) [1], cuidado (care.N.M.SG.[or].care_for.V.PASTPART) [1], das (give.V.2S.PRES) [1], deben (owe.V.3P.PRES) [1], decidir (decide.V.INFIN) [1], decir (tell.V.INFIN) [1], decís (tell.V.2P.PRES) [1], déjalo (let.V.2S.IMPER.PRECLITIC+LO[PRON.M.3S]) [1], dejar (let.V.INFIN) [1], demagógico (demagogic.ADJ.M.SG) [1], despacito (slowly.ADV) [1], después (afterwards.ADV) [1], día (day.N.M.SG) [1], días (day.N.M.PL) [1], dibujo (drawing.N.M.SG) [1], digo (tell.V.1S.PRES) [1], directamente (straight.ADV) [1], discurso (speech.N.M.SG) [1], dormir (sleep.V.INFIN) [1], dueño (owner.N.M.SG) [1], dulce (sweet.ADJ.M.SG) [1], él (he.PRON.SUB.M.3S) [1], ella (she.PRON.SUB.F.3S) [1], ellos (they.PRON.SUB.M.3P) [1], empezar (begin.V.INFIN) [1], enseñe (teach.V.13S.SUBJ.PRES) [1], enseño (teach.V.1S.PRES) [1], entraran (enter.V.3P.SUBJ.IMPERF) [1], entre (between.PREP) [1], epa (hey.E) [1], era (be.V.13S.IMPERF) [1], esas (that.PRON.DEM.F.PL) [1], escribir (write.V.INFIN) [1], escribo (write.V.1S.PRES) [1], ese (that.ADJ.DEM.M.SG) [1], espera (wait.V.2S.IMPER.[or].wait.V.3S.PRES) [1], esperame (wait.V.2S.IMPER+ME[PRON.MF.1S]) [1], ésta (this.PRON.DEM.F.SG) [1], este (East.N.M.SG) [1], estilo (style.N.M.SG) [1], estos (this.ADJ.DEM.M.PL) [1], excursiones (excursion.N.F.PL) [1], florcita (flower.N.F.SG.DIM) [1], formalidad (formality.N.F.SG) [1], fue (be.V.3S.PAST) [1], galés (Welsh.N.M.SG) [1], galeses (Welsh.N.M.PL) [1], gérmenes (germ.N.M.PL) [1], golpeás (strike.V.2S.PRES) [1], golpeés (strike.V.2S.SUBJ.PRES) [1], grabarte (record.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], grande (large.ADJ.M.SG) [1], grandes (large.ADJ.M.PL) [1], granja (farm.N.F.SG) [1], guardado (save.V.PASTPART) [1], gusto (taste.N.M.SG) [1], hablado (talk.V.PASTPART) [1], hablando (talk.V.PRESPART) [1], hablar (talk.V.INFIN) [1], habría (have.V.13S.COND) [1], hace (do.V.3S.PRES) [1], hagamos (do.V.1P.SUBJ.PRES) [1], hagas (do.V.2S.SUBJ.PRES) [1], hecho (do.V.PASTPART) [1], hiciste (do.V.2S.PAST) [1], hija (daughter.N.F.SG) [1], iba (go.V.13S.IMPERF) [1], iban (go.V.3P.IMPERF) [1], incómodos (uncomfortable.ADJ.M.PL) [1], inteligente (intelligent.ADJ.M.SG) [1], invitamos (invite.V.1P.PAST.[or].invite.V.1P.PRES) [1], jugaron (play.V.3P.PAST) [1], jugaste (play.V.2S.PAST) [1], juguito (juice.N.M.SG.DIM) [1], lápiz (pencil.N.M.SG) [1], largar (give.V.INFIN) [1], lástima (pity.N.F.SG) [1], leche (milk.N.F.SG) [1], lío (wrap.V.1S.PRES) [1], llegado (get.V.PASTPART) [1], llegué (get.V.1S.PAST) [1], llorando (weep.V.PRESPART) [1], luego (next.ADV) [1], Luis (name) [1], madera (lumber.N.F.SG) [1], mañana (morning.N.F.SG) [1], manteles (tablecloth.N.M.PL) [1], medio (half.ADJ.M.SG.[or].half.ADV.[or].middle.N.M.SG.[or].intervene.V.1S.PRES) [1], Melba (name) [1], menos (less.ADV) [1], (me.PRON.PREP.MF.1S) [1], mira (look.V.2S.IMPER) [1], mira (look.V.3S.PRES) [1], naranja (orange.N.F.SG) [1], ningún (no.ADJ.M.SG) [1], nivel (level.N.M.SG) [1], noche (night.N.F.SG) [1], oís (hear.V.2P.PRES) [1], oíste (hear.V.2S.PAST) [1], otra (other.PRON.F.SG) [1], palabrita (word.N.F.SG.DIM) [1], papa (pope.N.M.SG) [1], papá (daddy.N.M.SG) [1], parados (unemployed.ADJ.M.PL.[or].unemployed.N.M.PL.[or].stall.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].stall.V.M.PL.PASTPART) [1], parados (stall.V.M.PL.PASTPART) [1], parece (seem.V.2S.IMPER.[or].seem.V.3S.PRES) [1], parte (part.N.F.SG.[or].split.V.2S.IMPER.[or].split.V.3S.PRES) [1], pensaba (think.V.13S.IMPERF) [1], pescar (fish.V.INFIN) [1], pintala (paint.V.2S.IMPER+LA[PRON.F.3S]) [1], píntala (paint.V.2S.IMPER.PRECLITIC+LA[PRON.F.3S]) [1], pintar (paint.V.INFIN) [1], poco (little.ADJ.M.SG) [1], podés (be_able.V.2S.PRES) [1], podrían (be_able.V.3P.COND) [1], ponemos (put.V.1P.PRES) [1], ponerla (put.V.INFIN+LA[PRON.F.3S]) [1], ponerle (put.V.INFIN+LE[PRON.MF.3S]) [1], poniendo (put.V.PRESPART) [1], precio (price.N.M.SG) [1], preguntó (ask.V.3S.PAST) [1], premio (prize.N.M.SG) [1], primero (first.ADV) [1], puede (be_able.V.2S.IMPER.[or].be_able.V.3S.PRES) [1], puerta (door.N.F.SG) [1], pues (then.CONJ) [1], puntas (tip.N.F.PL) [1], pusimos (put.V.1P.PAST) [1], que (that.CONJ.[or].than.CONJ) [1], que (than.CONJ) [1], quede (stay.V.13S.SUBJ.PRES) [1], queremos (want.V.1P.PRES) [1], querés (want.V.2S.PRES) [1], quien (whom.PRON.REL) [1], quiere (want.V.3S.PRES) [1], quieren (want.V.3P.PRES) [1], rato (while.N.M.SG) [1], redondita (round.ADJ.F.SG.DIM) [1], relajan (relax.V.3P.PRES) [1], repente (suddenly.ADV) [1], resto (remainder.N.M.SG) [1], rompen (smash.V.3P.PRES) [1], sabé (know.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], sacaron (remove.V.3P.PAST) [1], saques (kickoff.N.M.PL.[or].remove.V.2S.SUBJ.PRES) [1], (be.V.2S.IMPER) [1], segundo (second.N.M.SG) [1], sentar (sit.V.INFIN) [1], sentaran (sit.V.3P.SUBJ.IMPERF) [1], sentarse (sit.V.INFIN+SE[PRON.MF.3S]) [1], sentarte (sit.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], ser (be.V.INFIN) [1], siempre (always.ADV) [1], siendo (be.V.PRESPART) [1], sienta (feel.V.13S.SUBJ.PRES.[or].sit.V.3S.PRES) [1], siguen (follow.V.3P.PRES) [1], sillas (chair.N.F.PL) [1], sos (be.V.2S.PRES) [1], tampoco (neither.ADV) [1], tan (so.ADV) [1], teléfono (telephone.N.M.SG) [1], telita (cloth.N.F.SG.DIM) [1], tendríamos (have.V.1P.COND) [1], tenemos (have.V.1P.PRES) [1], tenga (have.V.13S.SUBJ.PRES) [1], tenían (have.V.3P.IMPERF) [1], terminalo (finish.V.2S.IMPER+LO[PRON.M.3S]) [1], tienen (have.V.3P.PRES) [1], todos (all.ADJ.M.PL) [1], tomá (take.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], tomar (take.V.INFIN) [1], tonta (silly.ADJ.F.SG) [1], tonto (silly.ADJ.M.SG) [1], traste (devastation.N.M.SG) [1], tres (three.NUM) [1], trufa (truffle.N.F.SG) [1], tu (your.ADJ.POSS.MF.2S.SG) [1], (you.PRON.SUB.MF.2S) [1], tuvieron (have.V.3P.PAST) [1], usted (you.PRON.SUB.MF.3S) [1], vale (cost.V.2S.IMPER.[or].cost.V.3S.PRES) [1], vale (cost.V.2S.IMPER) [1], van (go.V.3P.PRES) [1], vas (go.V.2S.PRES) [1], ve (go.V.2S.IMPER.[or].see.V.2S.IMPER) [1], ve (see.V.2S.IMPER.[or].go.V.2S.IMPER.[or].see.V.3S.PRES) [1], veinte (twenty.NUM) [1], venía (come.V.13S.IMPERF) [1], verdulería (greengrocer.N.F.SG) [1], vi (see.V.1S.PAST) [1], viven (live.V.3P.PRES) [1], volvió (return.V.3S.PAST) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia33: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.