PATAGONIA - Patagonia5
Word frequency for speaker GLO

Words with language tag: cym (1341)

yn (PRT) [86], mae (be.V.3S.PRES) [41], i (to.PREP) [37], a (and.CONJ) [34], y (the.DET.DEF) [30], uh (er.IM) [28], wedi (after.PREP) [27], ni (we.PRON.1P) [26], yr (the.DET.DEF) [26], ia (yes.ADV) [22], ie (yes.ADV) [22], ti (you.PRON.2S) [22], um (um.IM) [18], ar (on.PREP) [16], nhw (they.PRON.3P) [16], wel (well.IM) [16], i (I.PRON.1S) [15], yn (in.PREP) [15], mynd (go.V.INFIN) [14], dan (be.V.1P.PRES) [11], gallu (be_able.V.INFIN) [11], iawn (very.ADV) [11], o (of.PREP) [11], yna (there.ADV) [11], bod (be.V.INFIN) [10], ddim (not.ADV+SM) [10], efo (with.PREP) [9], na (no.ADV) [9], ond (but.CONJ) [9], ac (and.CONJ) [8], hi (she.PRON.F.3S) [8], meddwl (think.V.INFIN) [8], o (he.PRON.M.3S) [8], oedd (be.V.3S.IMPERF) [8], wyt (be.V.2S.PRES) [8], am (for.PREP) [7], basai (be.V.3S.PLUPERF) [7], be (what.INT) [7], deud (say.V.INFIN) [7], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [7], fan (place.N.MF.SG+SM) [7], fo (he.PRON.M.3S) [7], gwneud (make.V.INFIN) [7], raid (necessity.N.M.SG+SM) [7], wedyn (afterwards.ADV) [7], â (with.PREP) [6], debyg (similar.ADJ+SM) [6], di (you.PRON.2S+SM) [6], dw (be.V.1S.PRES) [6], dyna (that_is.ADV) [6], fel (like.CONJ) [6], rywun (someone.N.M.SG+SM) [6], achos (because.CONJ) [5], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [5], bobl (people.N.F.SG+SM) [5], cael (get.V.INFIN) [5], canu (sing.V.INFIN) [5], cofio (remember.V.INFIN) [5], dysgu (teach.V.INFIN) [5], fynd (go.V.INFIN+SM) [5], gael (get.V.INFIN+SM) [5], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [5], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [5], lle (where.INT) [5], maen (be.V.3P.PRES) [5], mewn (in.PREP) [5], mi (PRT.AFF) [5], mm (mm.IM) [5], siŵr (sure.ADJ) [5], ymlaen (forward.ADV) [5], aml (frequent.ADJ) [4], amser (time.N.M.SG) [4], cadw (keep.V.INFIN) [4], chi (you.PRON.2P) [4], dod (come.V.INFIN) [4], drws (door.N.M.SG) [4], hoffi (like.V.INFIN) [4], isio (want.N.M.SG) [4], mor (so.ADV) [4], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [4], pan (when.CONJ) [4], traddodiadau (traditions.N.M.PL) [4], wneud (make.V.INFIN+SM) [4], wrth (by.PREP) [4], yn_de (isn't_it.IM) [4], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [4], byddi (be.V.2S.FUT) [3], chwaith (neither.ADV) [3], cig (meat.N.M.SG) [3], ddod (come.V.INFIN+SM) [3], deuawd (duet.N.F.SG) [3], dim (not.ADV) [3], drio (try.V.INFIN+SM) [3], dydd (day.N.M.SG) [3], eto (again.ADV) [3], felly (so.ADV) [3], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [3], gweithio (work.V.INFIN) [3], gyfeillion (mates.N.M.PL+SM) [3], heddiw (today.ADV) [3], hen (old.ADJ) [3], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], lawer (many.QUAN+SM) [3], llawer (many.QUAN) [3], lle (place.N.M.SG) [3], newydd (new.ADJ) [3], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [3], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [3], os (if.CONJ) [3], popeth (everything.N.M.SG) [3], siarad (talk.V.INFIN) [3], Sul (Sunday.N.M.SG) [3], wir (true.ADJ+SM) [3], ynde (isn't_it.IM) [3], alli (be_able.V.2S.PRES+SM) [2], anghofio (forget.V.INFIN) [2], arall (other.ADJ) [2], ar_ôl (after.PREP) [2], at (to.PREP) [2], bach (small.ADJ) [2], baset (be.V.2S.PLUPERF) [2], beth (what.INT) [2], chwarae (play.V.INFIN) [2], chwbl (all.ADJ+AM) [2], dach (be.V.2P.PRES) [2], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], dy (your.ADJ.POSS.2S) [2], dywed (say.V.2S.IMPER) [2], edrych (look.V.INFIN) [2], eich (your.ADJ.POSS.2P) [2], ein (our.ADJ.POSS.1P) [2], eistedd (sit.V.INFIN) [2], er_mwyn (for_the_sake_of.PREP) [2], eu (their.ADJ.POSS.3P) [2], fewn (in.PREP+SM) [2], ffôn (phone.N.M.SG) [2], ffordd (way.N.F.SG) [2], fod (be.V.INFIN+SM) [2], fyw (live.V.INFIN+SM) [2], gadw (keep.V.INFIN+SM) [2], ganu (sing.V.INFIN+SM) [2], gen (with.PREP) [2], gof (memory.N.M.SG+SM) [2], gwahanol (different.ADJ) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gweld (see.V.INFIN) [2], gwybod (know.V.INFIN) [2], gwyliau (holidays.N.F.PL) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [2], hefyd (also.ADV) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hwyrach (perhaps.ADV) [2], hyfryd (delightful.ADJ) [2], hym (hmm.IM) [2], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [2], i_fyny (up.ADV) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], le (place.N.M.SG+SM) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], nac (PRT.NEG) [2], neb (anyone.PRON) [2], oedden (be.V.1P.IMPERF) [2], oedden (be.V.3P.IMPERF) [2], pasio (pass.V.INFIN) [2], pwdin (pudding.N.M.SG) [2], pwy (who.PRON) [2], reis (rice.N.M.SG) [2], rost (roast.ADJ+SM) [2], rŵan (now.ADV) [2], ryw (some.PREQ+SM) [2], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [2], stôf (stove.N.F.SG) [2], sy (be.V.3S.PRES.REL) [2], trybini (misfortune.N.G.SG) [2], un (one.NUM) [2], wyddost (know.V.2S.PRES+SM) [2], ydw (be.V.1S.PRES) [2], ydy (be.V.3S.PRES) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], yma (here.ADV) [2], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], â (as.CONJ) [1], adre (home.ADV) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], agor (open.V.INFIN) [1], agored (open.ADJ.[or].open.V.3S.IMPER) [1], agos (near.ADJ) [1], agosâ (approach.V.3S.PRES) [1], allan (out.ADV) [1], allu (be_able.V.INFIN+SM) [1], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], arwain (lead.V.INFIN) [1], awn (go.V.1P.PRES) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], basan (be.V.1P.PLUPERF) [1], basech (be.V.2P.PLUPERF) [1], basen (be.V.1P.PLUPERF) [1], basiwn (pass.V.1P.PRES+SM) [1], bendith (blessing.N.F.SG) [1], bennod (chapter.N.F.SG+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], bractisio (practice.V.INFIN+SM) [1], buon (be.V.3P.PAST) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bwysig (important.ADJ+SM) [1], bydd (be.V.3S.FUT) [1], byddan (be.V.3P.FUT) [1], bys (pea.N.F.PL+SM.[or].finger.N.M.SG) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], cadeirydd (chairman.N.M.SG) [1], canmlwyddiant (centenary.N.M.SG) [1], cof (memory.N.M.SG) [1], credu (believe.V.INFIN) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG) [1], cymanfa (assembly.N.F.SG) [1], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [1], da (be.IM+SM) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dau (two.NUM.M) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], ddarn (piece.N.M.SG+SM) [1], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [1], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [1], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [1], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [1], ddiolch (thank.V.INFIN+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], dim_ond (only.ADV) [1], diwrnod (day.N.M.SG) [1], doedden (be.V.3P.IMPERF.NEG) [1], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [1], dro (turn.N.M.SG+SM) [1], drosto (over_him.PREP+PRON.M.3S+SM) [1], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [1], Dyffryn (name) [1], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], emyn (hymn.N.M.SG) [1], emynau (hymns.N.M.PL) [1], erbyn (by.PREP) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], fath (type.N.F.SG+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], fedri (be_able.V.2S.PRES+SM) [1], ffwrn (oven.N.F.SG) [1], fi (I.PRON.1S+SM) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fwyd (food.N.M.SG+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fyddi (be.V.2S.FUT+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], gam (step.V.INFIN+SM) [1], gapel (chapel.N.M.SG+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM.[or].get.V.1S.IMPERF+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], godi (lift.V.INFIN+SM) [1], gofio (remember.V.INFIN+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], golli (lose.V.INFIN+SM) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], greaduriaid (creatures.N.M.PL+SM) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwcio (cook.V.INFIN+SM) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], Gwener (Friday.N.F.SG) [1], gwlad (country.N.F.SG) [1], gwmpas (round.N.M.SG+SM) [1], gwrando (listen.V.INFIN) [1], gwrdd (meeting.V.INFIN+SM) [1], gwrdd (meet.V.INFIN+SM) [1], gyfle (opportunity.N.M.SG+SM) [1], gymdeithas (society.N.F.SG+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], heb (without.PREP) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hwyl (fun.N.F.SG) [1], hwylus (convenient.ADJ) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], hynny (that.PRON.DEM.SP) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], iaith (language.N.F.SG) [1], iawn (OK.ADV) [1], iechyd (health.N.M.SG) [1], ifainc (young.ADJ) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], lan (shore.N.F.SG+SM) [1], lawr (down.ADV) [1], le (where.INT+SM) [1], llais (voice.N.M.SG) [1], llwyddo (succeed.V.INFIN) [1], lot (lot.QUAN) [1], lwcus (lucky.ADJ) [1], mam (mother.N.F.SG) [1], mawr (big.ADJ) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], mmhm (mmhm.IM) [1], môr (sea.N.M.SG) [1], motor (car.N.M.SG) [1], mynydd (mountain.N.M.SG) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (PRT.NEG) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], naddo (no.ADV.PAST) [1], neis (nice.ADJ) [1], neu (or.CONJ) [1], o_blaen (before.ADV) [1], organ (organ.N.F.SG) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], pawb (everyone.PRON) [1], pethau (things.N.M.PL) [1], pregeth (sermon.N.F.SG) [1], reit (quite.ADV) [1], rheisins (raisins.N.M.PL) [1], rhew (ice.N.M.SG) [1], rhif (number.N.M.SG) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhyfeddol (wonderful.ADJ) [1], roi (give.V.INFIN+SM) [1], rostio (roast.V.INFIN+SM) [1], rown (give.V.1P.PRES+SM) [1], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [1], salm (psalm.N.F.SG) [1], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], sgwrs (chat.N.F.SG) [1], sgwrsio (chat.V.INFIN) [1], sut (how.INT) [1], syrnêm (surname.N.M.SG) [1], tân (fire.N.M.SG) [1], tasen (be.V.3P.PLUPERF.HYP) [1], teithio (travel.V.INFIN) [1], teulu (family.N.M.SG) [1], tithau (you.PRON.EMPH.2S) [1], tonau (tones.N.F.PL) [1], tra (while.CONJ) [1], traed (feet.N.MF.SG) [1], tri (three.NUM.M) [1], triawd (trio.N.M.SG) [1], trist (sad.ADJ) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], w (ooh.IM) [1], wahanol (different.ADJ+SM) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], weld (see.V.INFIN+SM) [1], werthfawr (valuable.ADJ+SM) [1], wrando (listen.V.INFIN+SM) [1], wrthot (to you.PREP+PRON.2S) [1], wyliau (holidays.N.F.PL+SM) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], yfe (isn't_it.IM.TAG) [1], ymhell (afar.ADV) [1], ynddo (in_him.PREP+PRON.M.3S) [1], yn_do (wasn't_it.IM) [1], yrru (drive.V.INFIN+SM) [1], ysbryd (spirit.N.M.SG) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (38)

oh (oh.IM) [8], eh (eh.IM) [4], Pamela (name) [3], ah (ah.IM) [2], Linda (name) [2], Margaret (name) [2], Alan (name) [1], Arglwydd_dyma_fi (name) [1], Bariloche (name) [1], Beryl (name) [1], Carwyn (name) [1], Daniel (name) [1], Gaiman (name) [1], Ignacio (name) [1], Misiones (name) [1], No_Me_Dejes (name) [1], Paid_â'm_gadael (name) [1], Pedro (name) [1], Peredur (name) [1], Rawson (name) [1], Santa_Cruz (name) [1], Serena (name) [1], Trevelin (name) [1],

Words with language tag: spa (54)

cómo (how.INT) [5], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [5], dice (tell.V.3S.PRES) [4], no (not.ADV) [3], que (that.CONJ) [3], este (this.PRON.DEM.M.SG) [2], este (East.N.M.SG) [2], bien (well.ADV) [1], bueno (well.E) [1], cataratas (cataract.N.F.PL) [1], cuánto (how_much.ADJ.INT.M.SG.[or].how_much.PRON.INT.M.SG) [1], decir (tell.V.INFIN) [1], el (the.DET.DEF.M.SG) [1], en (in.PREP) [1], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [1], está (be.V.3S.PRES) [1], exactamente (just.ADV) [1], galés (Welsh.N.M.SG) [1], glaciar (glacier.N.M.SG) [1], guía (guide.V.2S.IMPER) [1], hablamos (talk.V.1P.PAST.[or].talk.V.1P.PRES) [1], la (the.DET.DEF.F.SG) [1], llama (call.V.3S.PRES) [1], más (more.ADV) [1], mirá (look.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], muchacho (boy.N.F.SG) [1], muy (very.ADV) [1], nada (nothing.PRON) [1], para (for.PREP) [1], pastor (pastor.N.M.SG) [1], (know.V.1S.PRES) [1], (yes.ADV) [1], telefónica (telephone.ADJ.F.SG) [1], tenés (have.V.2S.PRES) [1], terminés (finish.V.2S.SUBJ.PRES) [1], tradición (tradition.N.F.SG) [1], vos (you.PRON.SUB.2S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia5: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.