PATAGONIA - Patagonia34
Word frequency for speaker CAA

Words with language tag: cym (1318)

yn (PRT) [75], ia (yes.ADV) [73], mae (be.V.3S.PRES) [51], na (no.ADV) [39], i (I.PRON.1S) [38], y (the.DET.DEF) [35], yr (the.DET.DEF) [34], a (and.CONJ) [32], i (to.PREP) [32], uh (er.IM) [27], oedd (be.V.3S.IMPERF) [20], ie (yes.ADV) [19], ond (but.CONJ) [19], hi (she.PRON.F.3S) [18], ddim (not.ADV+SM) [17], yn (in.PREP) [17], dw (be.V.1S.PRES) [16], nhw (they.PRON.3P) [15], wneud (make.V.INFIN+SM) [14], efo (with.PREP) [13], o (of.PREP) [13], wedi (after.PREP) [12], fel (like.CONJ) [11], ti (you.PRON.2S) [11], wel (well.IM) [11], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [11], mynd (go.V.INFIN) [10], neu (or.CONJ) [10], o (he.PRON.M.3S) [10], yna (there.ADV) [10], felly (so.ADV) [9], ni (we.PRON.1P) [9], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [9], achos (because.CONJ) [8], maen (be.V.3P.PRES) [8], meddwl (think.V.INFIN) [8], be (what.INT) [7], efallai (perhaps.CONJ) [7], gallu (be_able.V.INFIN) [7], mm (mm.IM) [7], â (with.PREP) [6], siarad (talk.V.INFIN) [6], ar (on.PREP) [5], dim (not.ADV) [5], pam (why?.ADV) [5], pan (when.CONJ) [5], pethau (things.N.M.PL) [5], raid (necessity.N.M.SG+SM) [5], rŵan (now.ADV) [5], un (one.NUM) [5], am (for.PREP) [4], bach (small.ADJ) [4], ble (where.INT) [4], bod (be.V.INFIN) [4], cael (get.V.INFIN) [4], da (good.ADJ) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], dechrau (begin.V.INFIN) [4], dydd (day.N.M.SG) [4], golchi (wash.V.INFIN) [4], iawn (very.ADV) [4], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [4], um (um.IM) [4], ac (and.CONJ) [3], bethau (things.N.M.PL+SM) [3], bob (each.PREQ+SM) [3], cariad (love.N.MF.SG) [3], chi (you.PRON.2P) [3], daeth (come.V.3S.PAST) [3], defnydd (material.N.M.SG) [3], doctor (doctor.N.M.SG) [3], doeddwn (be.V.1S.IMPERF.NEG) [3], dweud (say.V.INFIN) [3], dŵr (water.N.M.SG) [3], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [3], dyma (this_is.ADV) [3], fan (place.N.MF.SG+SM) [3], heb (without.PREP) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], hysbysebu (advertise.V.INFIN) [3], mor (so.ADV) [3], mwy (more.ADJ.COMP) [3], neis (nice.ADJ) [3], plant (child.N.M.PL) [3], plastig (plastic.N.M.SG) [3], sy (be.V.3S.PRES.REL) [3], tro (turn.N.M.SG) [3], wedyn (afterwards.ADV) [3], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [3], weld (see.V.INFIN+SM) [3], ydw (be.V.1S.PRES) [3], ydy (be.V.3S.PRES) [3], anfon (send.V.INFIN) [2], arbennig (special.ADJ) [2], ar_gyfer (for.PREP) [2], ar_ôl (after.PREP) [2], at (to.PREP) [2], barnwr (judge.N.M.SG) [2], bobl (people.N.F.SG+SM) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], cofio (remember.V.INFIN) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], coridor (corridor.N.M.SG) [2], cymaint (so much.ADJ) [2], cynt (earlier.ADJ) [2], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [2], ddistaw (silent.ADJ+SM) [2], ddrud (expensive.ADJ+SM) [2], dillad (clothes.N.M.PL) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], diwetha (last.ADJ) [2], diwrnod (day.N.M.SG) [2], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [2], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [2], ein (our.ADJ.POSS.1P) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [2], ferch (girl.N.F.SG+SM) [2], ffit (fit.ADJ) [2], fi (I.PRON.1S+SM) [2], fod (be.V.INFIN+SM) [2], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [2], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gwybod (know.V.INFIN) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], hefyd (also.ADV) [2], hyfryd (delightful.ADJ) [2], Iau (Thursday.N.M.SG) [2], lai (smaller.ADJ.COMP+SM) [2], lle (place.N.M.SG) [2], Llun (Monday.N.M.SG) [2], lot (lot.QUAN) [2], math (type.N.F.SG) [2], mêc (make.N.M.SG) [2], mi (PRT.AFF) [2], mis (month.N.M.SG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [2], na (who_not.PRON.REL.NEG) [2], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [2], neithiwr (last_night.ADV) [2], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [2], o_gwbl (at_all.ADV) [2], oherwydd (because.CONJ) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], pnawn (afternoon.N.M.SG) [2], pob (each.PREQ) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], pryd (when.INT) [2], roeddwn (be.V.1S.IMPERF) [2], sefyll (stand.V.INFIN) [2], siŵr (sure.ADJ) [2], sylweddoli (realise.V.INFIN) [2], syniad (idea.N.M.SG) [2], teithio (travel.V.INFIN) [2], torri (break.V.INFIN) [2], tri (three.NUM.M) [2], unwaith (once.ADV) [2], Urdd (Urdd.N.F.SG) [2], welais (see.V.1S.PAST+SM) [2], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [2], yma (here.ADV) [2], adeilad (building.N.MF.SG) [1], amser (time.N.M.SG) [1], angen (need.N.M.SG) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], anrhegion (presents.N.F.PL) [1], arall (other.ADJ) [1], ardderchog (excellent.ADJ) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arfer (habit.N.M.SG) [1], arna (on_me.PREP+PRON.1S) [1], awdur (author.N.M.SG) [1], babis (baby.N.M.SG) [1], basa (be.V.1S.PLUPERF) [1], bechod (how_sad.IM) [1], blodau (flowers.N.M.PL) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], bron (almost.ADV.[or].breast.N.F.SG) [1], buodd (be.V.3S.PAST) [1], bwyta (eat.V.INFIN) [1], bydd (be.V.3S.FUT) [1], caled (hard.ADJ) [1], canu (sing.V.INFIN) [1], cardigan (cardigan.N.M.SG) [1], cau (close.V.INFIN) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], chwaer (sister.N.F.SG) [1], chwarae (game.N.M.SG) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], cwpwrdd (cupboard.N.M.SG) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cymharu (compare.V.INFIN) [1], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cyn (before.PREP) [1], cynta (first.ORD) [1], darn (piece.N.M.SG) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddechreuodd (begin.V.3S.PAST+SM) [1], ddes (come.V.1S.PAST+SM) [1], ddigwyddodd (happen.V.3S.PAST+SM) [1], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddiwedd (end.N.M.SG+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [1], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], dechreuodd (begin.V.3S.PAST) [1], degfed (tenth.ORD) [1], di (you.PRON.2S+SM) [1], di_Cymraeg (non-Welsh.ADJ) [1], diddorol (interesting.ADJ) [1], difrifol (serious.ADJ) [1], digon (enough.QUAN) [1], dilledyn (garment.N.M.SG) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [1], dim_ond (only.ADV) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], do (yes.ADV.PAST) [1], dod (come.V.INFIN) [1], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], dros (over.PREP+SM) [1], du (black.ADJ) [1], du (side.N.M.SG+SM) [1], dywedodd (say.V.3S.PAST) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [1], eistedd (sit.V.3S.PRES.[or].sit.V.INFIN) [1], eistedd (sit.V.INFIN) [1], enfilop (envelope.N.M.SG) [1], enghraifft (example.N.F.SG) [1], enw (name.N.M.SG) [1], er (er.IM) [1], erbyn (by.PREP) [1], eto (again.ADV) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], feithrin (nurture.V.INFIN+SM) [1], ffair (fair.N.F.SG) [1], fisgedi (biscuits.N.F.PL+SM.[or].biscuits.N.F.PL+SM) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], fo (he.PRON.M.3S) [1], fuest (be.V.2S.PAST+SM) [1], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [1], gael (get.V.INFIN+SM) [1], gafon (get.V.1P.PAST+SM) [1], ganddi (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ganolfan (centre.N.MF.SG+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gei (get.V.2S.PRES+SM) [1], gen (with.PREP) [1], ges (get.V.1S.PAST+SM) [1], glanhau (clean.V.INFIN) [1], golwg (view.N.F.SG) [1], gorfod (have_to.V.INFIN) [1], gwaed (blood.N.M.SG) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], gynnon (with_us.PREP+PRON.1P) [1], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [1], haf (summer.N.M.SG) [1], hir (long.ADJ) [1], hoffi (like.V.INFIN) [1], hogan (girl.N.F.SG) [1], huh (huh.IM) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hwnna (that.ADJ.DEM.M.SG) [1], iaith (language.N.F.SG) [1], iawn (OK.ADV) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], i_fewn (in.PREP) [1], isel (low.ADJ) [1], isio (want.N.M.SG) [1], lawer (many.QUAN+SM) [1], llawer (many.QUAN) [1], lliw (colour.N.M.SG) [1], llongyfarch (congratulate.V.INFIN) [1], llygaid (eyes.N.M.PL) [1], losin (sweets.N.F.PL) [1], mam (mother.N.F.SG) [1], mamau (mothers.N.F.PL) [1], mami (mammy.N.F.SG) [1], mawr (big.ADJ) [1], meddal (soft.ADJ) [1], mewn (in.PREP) [1], mi (I.PRON.1S) [1], na (PRT.NEG) [1], na (than.CONJ) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], nawfed (ninth.ORD) [1], newid (change.V.INFIN) [1], os (if.CONJ) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], para (last.V.INFIN) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], peiriant (machine.N.M.SG) [1], penblwydd (birthday.N.M.SG) [1], penwythnos (weekend.N.M.SG) [1], person (person.N.M.SG) [1], phob (each.PREQ+AM) [1], pob_dim (everything.N.M.SG) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], practis (practice.N.M.SG) [1], priodi (marry.V.INFIN) [1], problem (problem.N.MF.SG) [1], prynu (buy.V.INFIN) [1], pump (five.NUM) [1], pwy (who.PRON) [1], pythefnos (fortnight.N.MF.SG) [1], rai (some.PRON+SM) [1], rhaglen (programme.N.F.SG) [1], roedd (be.V.3S.IMPERF) [1], roi (give.V.INFIN+SM) [1], ryw (some.PREQ+SM) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], Saesneg (English.N.F.SG) [1], Saeson (name) [1], sbïa (look.V.2S.IMPER) [1], siaced (jacket.N.F.SG) [1], siwtio (suit.V.INFIN) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], sori (sorry.E) [1], sut (how.INT) [1], swyddfa (office.N.F.SG) [1], syrpréis (surprise.N.M.SG) [1], Tachwedd (November.N.M.SG) [1], te (tea.N.M.SG) [1], tebyg (similar.ADJ) [1], teg (fair.ADJ) [1], teulu (family.N.M.SG) [1], tîm (team.N.M.SG) [1], trio (try.V.INFIN) [1], trwy (through.PREP) [1], twtsio (touch.V.INFIN) [1], waed (blood.N.M.SG+SM) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], weithiau (times.N.F.PL+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wn (know.V.1S.PRES+SM) [1], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrth_gwrs (of_course.ADV) [1], wyddost (know.V.2S.PRES+SM) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], yn_ôl (back.ADV) [1], yr (that.PRON.REL) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (65)

ah (ah.IM) [18], eh (eh.IM) [11], oh (oh.IM) [9], Elin (name) [6], Nain (name) [3], Carys (name) [2], Joaquina (name) [2], Anita (name) [1], Dilys (name) [1], Elliw (name) [1], Gloria (name) [1], Guiomar (name) [1], Jennifer (name) [1], Lago_Puelo (name) [1], Madryn (name) [1], Margaret (name) [1], Mari (name) [1], Neal (name) [1], Sasha (name) [1], Sioned (name) [1], Trelew (name) [1],

Words with language tag: eng (2)

period (period.N.SG) [1], wow (wow.IM) [1],

Words with language tag: spa (229)

no (not.ADV) [18], (yes.ADV) [17], a (to.PREP) [6], de (of.PREP) [5], el (the.DET.DEF.M.SG) [5], lo (the.DET.DEF.NT.SG) [5], que (that.PRON.REL) [5], que (that.CONJ) [5], bien (well.ADV) [4], todo (all.ADJ.M.SG) [4], expedientes (file.N.M.PL) [3], iba (go.V.13S.IMPERF) [3], musculosa (vest.N.F.SG) [3], muy (very.ADV) [3], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [3], ajá (aha.IM) [2], cargo (post.N.M.SG) [2], como (like.CONJ) [2], como (eat.V.1S.PRES) [2], con (with.PREP) [2], dormir (sleep.V.INFIN) [2], es (be.V.3S.PRES) [2], está (be.V.3S.PRES) [2], estaba (be.V.13S.IMPERF) [2], ir (go.V.INFIN) [2], le (him.PRON.OBL.MF.23S) [2], los (the.DET.DEF.M.PL) [2], más (more.ADV) [2], papá (daddy.N.M.SG) [2], quiere (want.V.2S.IMPER.[or].want.V.3S.PRES) [2], sabía (know.V.13S.IMPERF) [2], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [2], sentate (sit.V.2P.IMPER.PRECLITIC+TE[PRON.MF.2S]) [2], si (if.CONJ) [2], un (one.DET.INDEF.M.SG) [2], ver (see.V.INFIN) [2], y (and.CONJ) [2], acá (here.ADV) [1], accesoria (outbuilding.M.F.SG) [1], ahí (there.ADV) [1], Alberto (name) [1], aprendiste (learn.V.2S.PAST) [1], asignar (assign.V.INFIN) [1], ay (oh.IM) [1], azúcar (sugar.N.M.SG) [1], beso (kiss.N.M.SG) [1], biológica (biological.ADJ.F.SG) [1], bueno (well.ADJ.M.SG.[or].well.E) [1], bueno (well.E) [1], cae (fall.V.3S.PRES) [1], cargar (load.V.INFIN) [1], chiquitita (small.ADJ.F.SG.DIM.DIM) [1], claro (of_course.E) [1], come (eat.V.3S.PRES) [1], cosas (thing.N.F.PL) [1], coso (thing.N.M.SG) [1], cubano (cuban.ADJ.M.SG) [1], dale (give.V.2S.IMPER+LE[PRON.MF.3S]) [1], débil (weak.ADJ.M.SG) [1], di (give.V.1S.PAST.[or].tell.V.2S.IMPER) [1], dibujo (drawing.N.M.SG) [1], digamos (tell.V.1P.SUBJ.PRES) [1], dulcero (sweet_tooth.N.M.SG) [1], encargado (attendant.N.M.SG) [1], encías (gums.N.F.PL) [1], encima (uppermost.ADV) [1], entonces (then.ADV) [1], entra (enter.V.3S.PRES) [1], era (be.V.13S.IMPERF) [1], esas (that.ADJ.DEM.F.PL) [1], esas (that.PRON.DEM.F.PL) [1], ese (that.PRON.DEM.M.SG) [1], finito (finite.ADJ.M.SG) [1], fiscalía (prosecutor's_office.N.F.SG) [1], fue (go.V.3S.PAST) [1], goma (rubber.N.F.SG) [1], gustan (like.V.3P.PRES) [1], hablá (talk.V.2P.IMPER.PRECLITIC) [1], hablar (talk.V.INFIN) [1], hacer (do.V.INFIN) [1], heladería (.N.F.SG) [1], hisopo (hyssop.N.M.SG) [1], hisopos (hyssop.N.M.PL) [1], hola (hi.E) [1], hoy (today.ADV) [1], informes (report.N.M.PL) [1], la (her.PRON.OBJ.F.3S) [1], la (the.DET.DEF.F.SG) [1], lavar (wash.V.INFIN) [1], lindo (cute.ADJ.M.SG) [1], lleva (wear.V.3S.PRES) [1], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [1], mal (poorly.ADJ.M.SG.[or].poorly.ADV.[or].poorly.N.M.SG) [1], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [1], micrófono (microphone.N.M.SG) [1], milhojas (millefeuille.N.F.PL) [1], muestra (sample.N.F.SG) [1], ni (nor.CONJ) [1], o (or.CONJ) [1], oficios (job.N.M.PL) [1], para (for.PREP) [1], perezosa (lazy.ADJ.F.SG) [1], pobrecita (poor.ADJ.F.SG.DIM) [1], porque (because.CONJ) [1], practicamos (practise.V.1P.PAST.[or].practise.V.1P.PRES) [1], procuración (power_of_attorney.N.F.SG) [1], qué (how.ADV) [1], querés (want.V.2S.PRES) [1], resulta (result.V.3S.PRES) [1], sábado (Saturday.N.M.SG) [1], sacó (remove.V.3S.PAST) [1], sale (exit.V.3S.PRES) [1], saliva (saliva.N.F.SG) [1], saques (kickoff.N.M.PL.[or].remove.V.2S.SUBJ.PRES) [1], se (to_him.PRON.INDIR.MF.3SP) [1], (know.V.1S.PRES) [1], secretaria (secretary.N.F.SG) [1], sería (be.V.13S.COND) [1], silencio (silence.N.M.SG) [1], sobre (over.PREP) [1], también (too.ADV) [1], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [1], termina (finish.V.2S.IMPER) [1], tiempo (time.N.M.SG) [1], tintorería (dry_cleaner.N.F.SG) [1], todas (all.ADJ.F.PL) [1], uy (phew.E) [1], veinticinco (twenty_five.NUM) [1], veintinueve (twenty_nine.NUM) [1], veintiocho (twenty_eight.NUM) [1], veintiséis (twenty_six.NUM) [1], veintisiete (twenty_seven.NUM) [1], vos (you.PRON.SUB.2S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia34: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.