PATAGONIA - Patagonia12
Word frequency for speaker MAN

Words with language tag: cym (2112)

yn (PRT) [146], yr (the.DET.DEF) [80], ia (yes.ADV) [78], mae (be.V.3S.PRES) [74], i (to.PREP) [73], i (I.PRON.1S) [70], dw (be.V.1S.PRES) [69], a (and.CONJ) [60], mynd (go.V.INFIN) [54], o (of.PREP) [43], wedi (after.PREP) [39], yn (in.PREP) [32], na (no.ADV) [28], wel (well.IM) [26], cael (get.V.INFIN) [25], ond (but.CONJ) [25], ti (you.PRON.2S) [25], ddim (not.ADV+SM) [24], nhw (they.PRON.3P) [24], fi (I.PRON.1S+SM) [22], efo (with.PREP) [21], ie (yes.ADV) [21], amser (time.N.M.SG) [18], neis (nice.ADJ) [16], gweld (see.V.INFIN) [14], maen (be.V.3P.PRES) [14], wneud (make.V.INFIN+SM) [14], y (the.DET.DEF) [14], bwyd (food.N.M.SG) [13], ni (we.PRON.1P) [13], o (he.PRON.M.3S) [13], um (um.IM) [13], wedyn (afterwards.ADV) [13], achos (because.CONJ) [12], gloch (bell.N.F.SG+SM) [12], iawn (very.ADV) [12], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [12], yna (there.ADV) [12], am (for.PREP) [11], bod (be.V.INFIN) [11], fan (place.N.MF.SG+SM) [11], gorfod (have_to.V.INFIN) [11], mm (mm.IM) [11], prifysgol (university.N.F.SG) [11], gweithio (work.V.INFIN) [10], yma (here.ADV) [10], ysgol (school.N.F.SG) [10], dan (be.V.1P.PRES) [9], dod (come.V.INFIN) [9], felly (so.ADV) [9], hefyd (also.ADV) [9], mwy (more.ADJ.COMP) [9], rŵan (now.ADV) [9], uh (er.IM) [9], arbennig (special.ADJ) [8], beth (what.INT) [8], hi (she.PRON.F.3S) [8], iawn (OK.ADV) [8], oedda (be.V.2S.IMPERF) [8], un (one.NUM) [8], ac (and.CONJ) [7], aros (wait.V.INFIN) [7], chi (you.PRON.2P) [7], gorod (have_to.V.INFIN) [7], isio (want.N.M.SG) [7], oedd (be.V.3S.IMPERF) [7], pobl (people.N.F.SG) [7], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [7], wyt (be.V.2S.PRES) [7], dechrau (begin.V.INFIN) [6], dydd (day.N.M.SG) [6], ffliw (flu.N.M.SG) [6], hanner (half.N.M.SG) [6], popeth (everything.N.M.SG) [6], yn_ôl (back.ADV) [6], barod (ready.ADJ+SM) [5], credu (believe.V.INFIN) [5], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [5], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [5], faint (size.N.M.SG+SM) [5], lot (lot.QUAN) [5], mewn (in.PREP) [5], neithiwr (last_night.ADV) [5], neu (or.CONJ) [5], ofnadwy (terrible.ADJ) [5], parti (party.N.M.SG) [5], trefnu (arrange.V.INFIN) [5], ydy (be.V.3S.PRES) [5], allan (out.ADV) [4], ar (on.PREP) [4], ar_ôl (after.PREP) [4], bach (small.ADJ) [4], blodau (flowers.N.M.PL) [4], briodi (marry.V.INFIN+SM) [4], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [4], darfod (expire.V.INFIN) [4], dawnsio (dance.V.INFIN) [4], deud (say.V.INFIN) [4], fo (he.PRON.M.3S) [4], gwaith (work.N.M.SG) [4], heddiw (today.ADV) [4], hoffi (like.V.INFIN) [4], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [4], llawer (many.QUAN) [4], munud (minute.N.M.SG) [4], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [4], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [4], pam (why?.ADV) [4], roid (give.V.INFIN+SM) [4], siŵr (sure.ADJ) [4], teulu (family.N.M.SG) [4], tipyn (little_bit.N.M.SG) [4], anodd (difficult.ADJ) [3], awyren (aeroplane.N.F.SG) [3], blino (tire.V.INFIN) [3], bobl (people.N.F.SG+SM) [3], brysur (busy.ADJ+SM) [3], byw (live.V.INFIN) [3], canu (sing.V.INFIN) [3], chdi (you.PRON.2S) [3], chwarae (play.V.INFIN) [3], chwe_deg (sixty.NUM) [3], coginio (cook.V.INFIN) [3], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [3], dach (be.V.2P.PRES) [3], digon (enough.QUAN) [3], dim (not.ADV) [3], dyna (that_is.ADV) [3], ers (since.PREP) [3], fel (like.CONJ) [3], fory (tomorrow.ADV) [3], gael (get.V.INFIN+SM) [3], gwahanol (different.ADJ) [3], gwybod (know.V.INFIN) [3], gynno (with_him.PREP+PRON.M.3S) [3], hwyrach (perhaps.ADV) [3], mam (mother.N.F.SG) [3], os (if.CONJ) [3], pan (when.CONJ) [3], pryd (when.INT) [3], pwy (who.PRON) [3], saith (seven.NUM) [3], symud (move.V.INFIN) [3], (house.N.M.SG) [3], â (with.PREP) [2], adre (home.ADV) [2], Ariannin (Argentina.N.F.SG.PLACE) [2], astudio (study.V.INFIN) [2], bedyddio (baptise.V.INFIN) [2], blwyddyn (year.N.F.SG) [2], blynedd (years.N.F.PL) [2], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], bwriadu (intend.V.INFIN) [2], bywyd (life.N.M.SG) [2], clywed (hear.V.INFIN) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], cwmni (company.N.M.SG) [2], cymeryd (take.V.INFIN) [2], cyn (before.PREP) [2], dathlu (celebrate.V.INFIN) [2], dau (two.NUM.M) [2], dda (good.ADJ+SM) [2], deg (ten.NUM) [2], do (yes.ADV.PAST) [2], edrych (look.V.INFIN) [2], eraill (others.PRON) [2], Ewrop (Europe.NAME.PLACE) [2], ffarm (farm.N.F.SG) [2], ffrindiau (friends.N.M.PL) [2], ffwrn (oven.N.F.SG) [2], Gwener (Friday.N.F.SG) [2], gwerin (folk.N.F.SG) [2], heno (tonight.ADV) [2], hunan (self.PRON.SG) [2], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [2], licio (like.V.INFIN) [2], llosgi (burn.V.INFIN) [2], mmhm (mmhm.IM) [2], newyddion (news.N.M.PL) [2], oedden (be.V.3P.IMPERF) [2], plant (child.N.M.PL) [2], presento (present.V.INFIN) [2], rosod (rose.N.M.PL+SM) [2], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [2], stydio (study.V.INFIN) [2], sy (be.V.3S.PRES.REL) [2], sydyn (sudden.ADJ) [2], taith (journey.N.F.SG) [2], tatws (potatoes.N.F.PL) [2], teledu (televise.V.INFIN) [2], tua (towards.PREP) [2], unrhyw (any.ADJ) [2], wahanol (different.ADJ+SM) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], ych_a_fi (yuck.E) [2], altro (alter.V.INFIN) [1], andros (exceptionally.ADV) [1], anfon (send.V.INFIN) [1], annwyd (cold.N.M.SG) [1], arall (other.ADJ) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arholiadau (examinations.N.M.PL) [1], awr (hour.N.F.SG) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], basio (pass.V.INFIN+SM) [1], be (what.INT) [1], becws (bakehouse.N.M.SG) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], blant (child.N.M.PL+SM) [1], ble (where.INT) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], bwrw (strike.V.INFIN) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], cartref (home.N.M.SG) [1], casáu (hate.V.INFIN) [1], Catholig (name) [1], cerddoriaeth (music.N.F.SG) [1], chwaith (neither.ADV) [1], chwech (six.NUM) [1], cofio (remember.V.INFIN) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], cyflym (fast.ADJ) [1], cymanfa (assembly.N.F.SG) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], cynnar (early.ADJ) [1], cynta (first.ORD) [1], da (be.IM+SM) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [1], ddeud (say.V.INFIN+SM) [1], ddinas (city.N.F.SG+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], de (be.IM+SM) [1], dibynnu (depend.V.INFIN) [1], digwydd (happen.V.INFIN) [1], dim_byd (nothing.ADV) [1], diog (lazy.ADJ) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dosbarthu (distribute.V.INFIN) [1], drama (drama.N.F.SG) [1], droi (turn.V.INFIN+SM) [1], dwy (two.NUM.F) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], dyddiau (day.N.M.PL) [1], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [1], dysgu (teach.V.INFIN) [1], Eidal (name) [1], enfawr (enormous.ADJ) [1], erbyn (by.PREP) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], fath (type.N.F.SG+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], fedyddio (baptise.V.INFIN+SM) [1], ffarwelio (farewell.V.INFIN) [1], ffonio (phone.V.INFIN) [1], Ffrainc (France.N.F.SG.PLACE) [1], ffrind (friend.N.M.SG) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], fwyd (food.N.M.SG+SM) [1], fynd (go.V.INFIN+SM) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], galed (hard.ADJ+SM) [1], gilydd (other.N.M.SG+SM) [1], ginio (dinner.N.M.SG+SM) [1], glaw (rain.N.M.SG) [1], glawio (rain.V.INFIN) [1], glywed (hear.V.INFIN+SM) [1], gobeithio (hope.V.INFIN) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwrando (listen.V.INFIN) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], gyna (with_you.PREP+PRON.2S) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], gynnaf (light.V.1S.PRES+SM) [1], gynnar (early.ADJ+SM) [1], gynnon (with_us.PREP+PRON.1P) [1], gyntaf (first.ORD+SM) [1], hedfan (fly.V.INFIN) [1], hel (collect.V.INFIN) [1], helpu (help.V.INFIN) [1], holl (all.PREQ) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hwyl (fun.N.F.SG) [1], hym (hmm.IM) [1], hynna (that.PRON.DEM.SP) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], Iau (Thursday.N.M.SG) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], i_ffwrdd (out.ADV) [1], jest (just.ADV) [1], jyst (just.ADV) [1], le (where.INT+SM) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], llenyddiaeth (literature.N.F.SG) [1], lliwiau (colours.N.M.PL) [1], marciau (marks.N.M.PL) [1], meddwl (think.V.INFIN) [1], medru (be_able.V.INFIN) [1], mi (PRT.AFF) [1], mil (thousand.N.F.SG) [1], mis (month.N.M.SG) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], na (PRT.NEG) [1], naw (nine.NUM) [1], neges (message.N.F.SG) [1], nerfs (nerve.N.F.PL) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], nesaf (next.ADJ.SUP) [1], nôl (fetch.V.INFIN) [1], nos (night.N.F.SG) [1], noson (night.N.F.SG) [1], o (from.PREP) [1], oed (age.N.M.SG) [1], oeddaf (be.V.1S.IMPERF) [1], oedden (be.V.1P.IMPERF) [1], oer (cold.ADJ) [1], oglau (smell.N.M.PL) [1], o_gwbl (at_all.ADV) [1], organ (organ.N.F.SG) [1], pa (which.ADJ) [1], paned (cupful.N.M.SG) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], peth (thing.N.M.SG) [1], pethau (things.N.M.PL) [1], piti (pity.N.M.SG) [1], potyn (pot.N.M.SG) [1], profiad (experience.N.M.SG) [1], prynhawn (afternoon.N.M.SG) [1], pump (five.NUM) [1], rei (some.PRON+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rhaglenni (programmes.N.F.PL.[or].programme.V.2S.PRES) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhuban (ribbon.N.M.SG) [1], rwyt (be.V.2S.PRES) [1], Sbaen (name) [1], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [1], siarad (talk.V.INFIN) [1], sŵn (noise.N.M.SG) [1], syth (straight.ADJ) [1], taid (grandfather.N.M.SG) [1], tecst (text.N.M.SG) [1], teledu (television.N.M.SG) [1], trafaelu (labour.V.INFIN) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], tynnu (draw.V.INFIN) [1], tywydd (weather.N.M.SG) [1], ŵan (now.ADV) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], wyth (eight.NUM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], y (that.PRON.REL) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], ymyl (edge.N.F.SG) [1], ysgolion (schools.N.F.PL) [1],

Words with language tag: cym&spa (80)

oh (oh.IM) [28], Córdoba (name) [6], Mam (name) [5], Buenos_Aires (name) [4], Samuel (name) [4], Twm (name) [3], ah (ah.IM) [2], Bryn (name) [2], Nain (name) [2], Taid (name) [2], Andes (name) [1], Beryl_Phillips (name) [1], Camwy (name) [1], Dad (name) [1], Edwards (name) [1], Elwyn (name) [1], Gaiman (name) [1], Guillermo (name) [1], Guillermo_Lewis (name) [1], Gutiérrez (name) [1], lasaña (lasagne.N.F.SG) [1], Lewis (name) [1], Martin (name) [1], Natalia (name) [1], o_k (OK.ADV) [1], Raimundo_Davies (name) [1], Raimundo_Garcia (name) [1], Rodrigo (name) [1], Steffan (name) [1], Trelew (name) [1], Treorci (name) [1], Trystan (name) [1],

Words with language tag: spa (12)

talleres (workshop.N.M.PL) [4], (yes.ADV) [2], bueno (well.E) [1], desmayó (faint.V.3S.PAST) [1], florero (vase.N.M.SG) [1], folclore (folklore.N.M.SG) [1], orquídeas (orchid.N.F.PL) [1], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia12: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.