SIARAD - Fusser27
Word frequency for speaker LIS

Words with language tag: cym (2407)

yn (PRT) [171], i (PRON.1S) [143], dw (be.1S.PRES) [77], a (and) [70], mae (be.3S.PRES) [70], fel (like) [68], fi (PRON.1S) [45], oedd (be.3S.IMP) [44], y (DET) [38], yn (in) [38], yr (DET) [37], mynd (go.NONFIN) [36], fe (PRON.3SM) [33], gyda (with) [33], nhw (PRON.3PL) [33], e (PRON.3SM) [32], wedi (PRT.PAST) [31], ni (PRON.1PL) [30], o'n (be.1S.IMP) [30], ond (but) [28], i (PRT) [25], i (to) [25], achos (because) [24], ar (on) [23], ti (PRON.2S) [23], un (one) [22], yna (there) [22], meddwl (think.NONFIN) [21], o (of) [21], hi (PRON.3SF) [19], o (PRON.3SM) [17], fo (PRON.3SM) [16], lan (up) [16], mae (be.3PL.PRES) [14], hwnna (that_one) [13], sy (be.PRES.REL) [13], dweud (say.NONFIN) [12], gael (get.NONFIN) [12], mor (so) [12], pan (when) [12], sa (NEG) [12], wedyn (after) [12], wneud (do.NONFIN) [12], byth (never) [10], hefyd (also) [10], neu (or) [10], ddim (NEG) [9], isie (want) [9], mas (out) [9], na (no) [9], nawr (now) [9], am (for) [8], bod (be.NONFIN) [8], dim (NEG) [8], dod (come.NONFIN) [8], gwybod (know.NONFIN) [8], hyn (this) [8], rhywbeth (something) [8], yma (here) [8], yw (be.3S.PRES) [8], â (with) [7], aethon (go.1PL.PAST) [7], ar_gyfer (for) [7], byw (live.NONFIN) [7], cwrdd (meet.NONFIN) [7], fan (place) [7], hoffi (like.NONFIN) [7], isio (want) [7], aeth (go.3S.PAST) [6], arall (other) [6], chi (PRON.2PL) [6], dda (good) [6], dyna (there) [6], falle (maybe) [6], ffrind (friend) [6], fynd (go.NONFIN) [6], gweld (see.NONFIN) [6], hynny (that) [6], lawr (down) [6], nos (night) [6], Prydain (Britain) [6], wnes (do.1S.PAST) [6], aros (stay.NONFIN) [5], blwyddyn (year) [5], diwedd (end) [5], dydd (day) [5], es (go.1S.PAST) [5], eto (again) [5], fydden (be.1S.CONDIT) [5], i_gyd (all) [5], os (if) [5], peth (thing) [5], rhedeg (run.NONFIN) [5], siarad (talk.NONFIN) [5], wythnos (week) [5], amboutu (about) [4], awr (hour) [4], beth (what) [4], darllen (read.NONFIN) [4], dechrau (start.NONFIN) [4], eitha (quite) [4], flwyddyn (year) [4], isio (want.NONFIN) [4], joio (enjoy.NONFIN) [4], mwy (more) [4], nôl (back) [4], rhoi (put.NONFIN) [4], wnaeth (do.3S.PAST) [4], yndy (be.3S.PRES) [4], arfer (use.NONFIN) [3], bach (little) [3], barod (ready) [3], be (what) [3], ble (where) [3], bryd (time) [3], bwys (side) [3], cofio (remember.NONFIN) [3], dau (two.M) [3], edrych (look.NONFIN) [3], ffindio (find.NONFIN) [3], ffordd (way) [3], ffrindiau (friends) [3], fyddai (be.3S.CONDIT) [3], gallu (can.NONFIN) [3], gwylio (watch.NONFIN) [3], haf (summer) [3], hanner (half) [3], hwnna (that) [3], isie (want.NONFIN) [3], Iwerddon (Ireland) [3], llyfrau (books) [3], Mam_gu (Mam_gu) [3], mewn (in) [3], nain (nain) [3], o (from) [3], penwythnos (weekend) [3], plant (children) [3], rhai (ones) [3], rhaid (necessity) [3], rhywle (somewhere) [3], Sul (Sunday) [3], tair (three.F) [3], timod (know.2S) [3], tua (about) [3], (house) [3], unrhyw (any) [3], w (be.1S.PRES) [3], wnaethon (do.1PL.PAST) [3], ydy (be.3S.PRES) [3], yn_dyn (be.3PL.PRES.NEG) [3], yn_dyw (be.3S.PRES.NEG) [3], aethon (go.3PL.PAST) [2], Almaen (Germany) [2], am (about) [2], ambell (some) [2], amdano (about.3SM) [2], amser (time) [2], arian (money) [2], ble (place) [2], bydd (be.3S.FUT) [2], byddai (be.3S.CONDIT) [2], casáu (hate.NONFIN) [2], cefn (back) [2], cerdded (walk.NONFIN) [2], cerddoriaeth (music) [2], cyn (before) [2], ddoe (yesterday) [2], deall (understand) [2], deg (ten) [2], dihuno (wake.NONFIN) [2], diwethaf (last) [2], does (be.3S.PRES.NEG) [2], dros (over) [2], e_bostio (e_mail.NONFIN) [2], falle (perhaps) [2], fath (kind) [2], Ffrainc (France) [2], Ffrangeg (French) [2], fod (be.NONFIN) [2], fydd (be.3S.FUT) [2], ganol (middle) [2], gorau (best) [2], gwahanol (different) [2], gwyliau (holidays) [2], gymaint (amount) [2], heddiw (today) [2], llaeth (milk) [2], mam_gu (grandmother) [2], Mam_gu (Grandmother) [2], Mehefin (June) [2], milltir (mile) [2], mis (month) [2], mynydd (mountain) [2], oen (lamb) [2], oes (be.3S.PRES) [2], o'n (be.3PL.IMP) [2], Pasg (Easter) [2], paso (pass.NONFIN) [2], pigo (pick.NONFIN) [2], popeth (everything) [2], pwy (who) [2], rhyw (some) [2], Sadwrn (Saturday) [2], smo (NEG) [2], syrffio (surf.NONFIN) [2], taw (PRT) [2], teulu (family) [2], tri (three.M) [2], trio (try.NONFIN) [2], trwy (through) [2], tywyllu (darken.NONFIN) [2], unwaith (once) [2], wedyn (then) [2], yn_dyfe (PRT.INT.NEG) [2], yn_ôl (back) [2], ysgrifennu (write.NONFIN) [2], A (A) [1], acen (accent) [1], adael (leave.NONFIN) [1], adeiladu (build.NONFIN) [1], agos (close.NONFIN) [1], Aifft (Egypt) [1], amdanaf (about.1S) [1], amserau (times) [1], arno (on.3SM) [1], arnon (on.1PL) [1], ar_ôl (after) [1], arwyddo (sign.NONFIN) [1], awr (walk.NONFIN) [1], bach (small) [1], bai (fault) [1], bant (away) [1], bert (pretty) [1], beth (thing) [1], blasu (taste.NONFIN) [1], bore (morning) [1], brawd (brother) [1], bron (almost) [1], bwrw (strike.NONFIN) [1], bwrw (cast.NONFIN) [1], bwyta (eat.NONFIN) [1], bydd (be.1S.FUT) [1], bydda (be.1S.FUT) [1], byddaf (be.1S.FUT) [1], byddwn (be.1S.CONDIT) [1], bys (finger) [1], bysedd (fingers) [1], cael (get.NONFIN) [1], Caerdydd (Cardiff) [1], campio (camp.NONFIN) [1], caru (love.NONFIN) [1], cath (cat) [1], cemeg (chemistry) [1], cerdded (like) [1], chwaer (sister) [1], chwarae (play.NONFIN) [1], chwech (six) [1], chwech_deg (sixty) [1], ciwrio (cure.NONFIN) [1], clywed (hear.NONFIN) [1], cnoi (chew.NONFIN) [1], Cofis (people_from_Caernarfon) [1], colli (lose.NONFIN) [1], coryn (spider) [1], cwpwrdd (cupboard) [1], cymerodd (take.1PL.PAST) [1], Cymraeg (Welsh) [1], Cymru (Wales) [1], cymryd (take.NONFIN) [1], cynta (first) [1], cysgu (sleep.NONFIN) [1], daethon (come.1PL) [1], dala (hold.NONFIN) [1], ddigon (enough) [1], ddiwrnod (day) [1], De (South) [1], defnyddio (use.NONFIN) [1], degpunt (ten_pounds) [1], dest (come.2S.PAST) [1], deud (say.NONFIN) [1], diawl (devil) [1], dibynnu (depend.NONFIN) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], dillad (clothes) [1], dilyn (follow.NONFIN) [1], dim_byd (nothing) [1], dim_ond (only) [1], disgled (cuppa) [1], do (yes) [1], dod (down) [1], doniol (funny) [1], draw (far) [1], draw (over) [1], drud (expensive) [1], dwy (two.F) [1], dwythaf (last) [1], dylen (should.1PL.CONDIT) [1], dylen (should.3PL.CONDIT) [1], dylet (should.2S.CONDIT) [1], dyma (here) [1], dysgu (learn.NONFIN) [1], dywedais (say.1S.PAST) [1], dywedodd (say.3S.PAST) [1], e_bost (e_mail) [1], ei (POSS.3SF) [1], ei_gilydd (each_other) [1], eira (snow) [1], eisie (want) [1], eleni (this_year) [1], enw (name) [1], enwau (names) [1], est (go.2S.PAST) [1], eto (yet) [1], fach (little) [1], faint (amount) [1], fas (out) [1], faswn (be.1S.CONDIT) [1], fel ([=?) [1], fel (circular) [1], ffeithiau (facts) [1], ffilmiau (films) [1], fforddio (afford.NONFIN) [1], fodlon (willing) [1], fodlon (content) [1], fory (tomorrow) [1], fwy (bigger) [1], fwyaf (biggest) [1], fyddwn (be.1S.CONDIT) [1], gaeth (get.3S.PAST) [1], gaethon (get.1PL.PAST) [1], galw (call.NONFIN) [1], gelli (can.2S.NONPAST) [1], glas (blue) [1], glaw (rain) [1], gloch (clock) [1], gofalu (care.NONFIN) [1], gwael (bad) [1], gwaith (work) [1], gwallt (hair) [1], gwared (riddance) [1], gwastraffu (waste.NONFIN) [1], gweithio (work.NONFIN) [1], gwelais (see.1S.PAST) [1], gweld (see) [1], gwell (better) [1], gwelon (see.1PL.PAST) [1], gweud (say.NONFIN) [1], gwlad (country) [1], gwyliau (holiday) [1], gynno (with.3PL) [1], hanes (history) [1], hapus (happy) [1], hen (old) [1], hewl (road) [1], hi (PRON.3SM) [1], hir (long) [1], holl (all) [1], hon (this_one) [1], hwnnw (that_one) [1], hyd_yn_oed (even_though) [1], hyn (here) [1], hynna (that) [1], i_ffwrdd (away) [1], i_lawr (down) [1], lan (way) [1], lawr (more) [1], Llun (Monday) [1], llynedd (last_year) [1], Lun (Monday) [1], mab (son) [1], mabiau (sons) [1], mam_gu (mam_gu) [1], marw (die.NONFIN) [1], mawr (big) [1], meddwi (intoxicate.NONFIN) [1], mi (PRT) [1], munud (minute) [1], Nadolig (Christmas) [1], nain (grandmother) [1], naw (nine) [1], nesaf (next) [1], newydd (new) [1], nhw (PRON.1PL) [1], nofio (swim.NONFIN) [1], noswaith (evening) [1], ochr (side) [1], oedd (be.1S.IMP) [1], oes (if) [1], ofn (fear.NONFIN) [1], ofn (fear) [1], o_gwbl (at_all) [1], o'n (be.1PL.IMP) [1], o'n (be.3S.IMP) [1], o't (be.2S.IMP) [1], pawb (everyone) [1], pedwar (four.M) [1], pêl (ball) [1], pen (head) [1], pethau (things) [1], priodas (wedding) [1], pryd (when) [1], pryd (time) [1], pump (five) [1], pymtheg (fifteen) [1], raid (necessity) [1], rejistro (register.NONFIN) [1], rhan (part) [1], rheina (those) [1], rhif (number) [1], rhoi (put.2S.IMPER) [1], rhyngrwyd (internet) [1], rhywbeth (somethine) [1], rhywun (someone) [1], rywbeth (something) [1], Saesneg (English) [1], sanau (socks) [1], Sbaen (Spain) [1], Sbaeneg (Spanish) [1], seicoleg (psychology) [1], sêr (stars) [1], sgramo (scratch.NONFIN) [1], siglo (shake.NONFIN) [1], siopa (shop.NONFIN) [1], sledo (sledge.NONFIN) [1], swnio (sound.NONFIN) [1], ta_beth (anyway) [1], tair (PRT.PAST) [1], tamaid (piece) [1], tamaid (a_little) [1], tan (until) [1], te (then) [1], teithio (travel.NONFIN) [1], teledu (here) [1], traed (feet) [1], traeno (train.NONFIN) [1], trapo (trap.NONFIN) [1], troi (turn.NONFIN) [1], trydydd (third) [1], tsieca (check.2S.IMPER) [1], tu (side) [1], tybed (wonder) [1], tyfu (grow.NONFIN) [1], tynnu (pull.NONFIN) [1], tywyll (dark) [1], unig (only) [1], wâc (walk) [1], waith (time) [1], waith (times) [1], wedi (ni@1]) [1], wedi (past) [1], wedi (PRT.PASTcome.NONFIN) [1], weithiau (times) [1], well (better) [1], wnaetho (do.3S.PAST) [1], wnaethon (do.3PL.PAST) [1], wneud (make.NONFIN) [1], wyt (be.2S.PRES) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], yfory (tomorrow) [1], ym (in) [1], ymdrechu (strive.NONFIN) [1], ymlaen (on) [1], yna (that) [1], yn_doedd (yes) [1], yndw (be.1S.PRES) [1], yn_dych (be.2PL.PRES.NEG) [1], yn_dyn (be.3PL.PRES) [1], yr (DETtelevision) [1], ysbyty (hospital) [1], ystod (range) [1],

Words with language tag: cym&eng (375)

um (IM) [32], yeah () [29], so (so) [25], just (just) [24], oh (IM) [19], yeah (yeah) [18], stuff (stuff) [9], well (well) [9], Lily (Lily) [7], cool () [6], lot (lot) [6], Kristen (Kristen) [5], landlord (landlord) [5], mmm () [5], cute (cute) [4], er (IM) [4], oh () [4], sure (sure) [4], dad (father) [3], list (list) [3], mam (Mother) [3], nice (nice) [3], Race_For_Life (Race_For_Life) [3], Tesco (Tesco) [3], um () [3], ah (IM) [2], Babysitter's_Club (Babysitter''s_Club) [2], Bangor (Bangor) [2], cancer (cancer) [2], club (club) [2], cool (cool) [2], Hawaii (Hawaii) [2], horrible (horrible) [2], J_J_B (J_J_B) [2], mam (mother) [2], Marvin (Marvin) [2], maths (maths) [2], Primark (Primark) [2], sorry () [2], stuck (stuck) [2], top (top) [2], Wrexham (Wrexham) [2], wrong (wrong) [2], ah () [1], Alan_Shearer (Alan_Shearer) [1], alright (alright) [1], America (America) [1], aww (IM) [1], aww () [1], bag (bag) [1], barbecues (barbecues) [1], belt (belt) [1], Blodwen (Blodwen) [1], change () [1], Charlie_and_the_Chocolate_Factory (Charlie_and_the_Chocolate_Factory) [1], Cheshire_Oaks (Cheshire_Oaks) [1], Corpse_Bride (Corpse_Bride) [1], couple (couple) [1], C_S_Lewis (C_S_Lewis) [1], Dad (Dad) [1], deep () [1], dolphins (dolphins) [1], Donnie_Darko (Donnie_Darko) [1], d_v_d (d_v_d) [1], Enid_Blyton (Enid_Blyton) [1], eucalyptus (eucalyptus) [1], exam (exam) [1], Fangor (Bangor) [1], fence (fence) [1], film (film) [1], forest (forest) [1], frock (frock) [1], golf (golf) [1], Green_Street (Green_Street) [1], group (group) [1], Harry_Potter (Harry_Potter) [1], Heath (Heath) [1], holiday (holiday) [1], horse (horse) [1], Humourate (Humourate) [1], ideas (ideas) [1], ironic (ironic) [1], j_c_b (j_c_b) [1], Jennifer (Jennifer) [1], koala (koala) [1], level (level) [1], Lily () [1], Lion_King (Lion_King) [1], machines (machines) [1], Maesgeirchen (up) [1], menthol (menthol) [1], Middlesex (Middlesex) [1], mmm (IM) [1], number () [1], Oasis (Oasis) [1], o_k (o_k) [1], ooh () [1], pony (pony) [1], problem (problem) [1], proper (proper) [1], right (round) [1], Roald_Dahl (Roald_Dahl) [1], room (room) [1], round (Maesgeirchen) [1], round (round) [1], sad (sad) [1], Shakespeare (Shakespeare) [1], shark (shark) [1], sharks (sharks) [1], Sin_City (Sin_City) [1], Sin_City () [1], Singapore (Singapore) [1], size (size) [1], Steve (Steve) [1], still (still) [1], stress (stress) [1], student (student) [1], style (style) [1], sweet (sweet) [1], Sweet_Valley_High (Sweet_Valley_High) [1], symptoms (symptoms) [1], team (team) [1], Tesco_Extra (Tesco_Extra) [1], Tim_Burton (Tim_Burton) [1], t_shirt (t_shirt) [1], uncle (uncle) [1], video (video) [1], well () [1], Whitesands (Whitesands) [1],

Words with language tag: eng (332)

really (really) [17], though (though) [17], of (of) [6], because (because) [5], British (British) [5], May (May) [4], there () [4], writer (writer) [4], a (a) [3], actually (actually) [3], dress (dress) [3], gym (gym) [3], lovely (lovely) [3], massive (massive) [3], American (American) [2], and () [2], awesome (awesome) [2], ballgown (ballgown) [2], Chinese (Chinese) [2], country (country) [2], course (course) [2], funny (funny) [2], in (in) [2], like (like) [2], messed (messed) [2], photography (photography) [2], production (production) [2], really () [2], signpost (signpost) [2], stats (stats) [2], thinking (thinking) [2], up (up) [2], website (website) [2], year (year) [2], abroad (abroad) [1], all () [1], alone (alone) [1], Americans (Americans) [1], and (and) [1], apparently (apparently) [1], a_s (a_s) [1], attachment (attachment) [1], babysitters (babysitters'') [1], bank (bank) [1], bears (bears) [1], blonde (blonde) [1], Britain (Britain) [1], Canaries (Canaries) [1], cause (cause) [1], chewing_gum (chewing_gum) [1], circular (route) [1], commercial (commercial) [1], commercial () [1], commercialised (commercialised) [1], completely (completely) [1], confused (confused) [1], contract (contract) [1], count () [1], cuddly (cuddly) [1], daywear (daywear) [1], depressing (depressing) [1], don't (don''t) [1], dressy (dressy) [1], drink (drink) [1], eleventh (eleventh) [1], eveningwear (eveningwear) [1], five () [1], flipping (flipping) [1], flowy (flowy) [1], for (for) [1], get () [1], good (good) [1], gosh (gosh) [1], gutted (gutted) [1], home (home) [1], house (house) [1], hundred (hundred) [1], I (I) [1], I () [1], in () [1], industry (industry) [1], intranet (intranet) [1], Jersey (Jersey) [1], jogging () [1], know (know) [1], leaf (leaf) [1], let (let) [1], loads (loads) [1], long (long) [1], metres (metres) [1], migraines (migraines) [1], my (my) [1], neverending () [1], not () [1], nowadays (nowadays) [1], overcustomised (overcustomised) [1], overrated (overrated) [1], poets (poets) [1], proposals (proposals) [1], range (range) [1], reading (reading) [1], release () [1], riding (riding) [1], river (river) [1], route (right) [1], running (running) [1], seventh (seventh) [1], seventh (eleventh) [1], sleeping (sleeping) [1], slush (slush) [1], snow (snow) [1], spiders (spiders) [1], steam (steam) [1], St_Mary's (St_Mary''s) [1], study (study) [1], subject (subject) [1], surf (surf) [1], ten (ten) [1], terminal (terminal) [1], that's () [1], the (the) [1], thing (thing) [1], things (things) [1], thirteenth (thirteenth) [1], times (times) [1], toes (toes) [1], uppy (uppy) [1], useful (useful) [1], vicious (vicious) [1], volcanoes (volcanoes) [1], walk (walk) [1], we () [1], week (week) [1], what () [1], wishful (wishful) [1], withdrawal (withdrawal) [1], you () [1], you're () [1],

Words with language tag: eng+cym (23)

love_o (love.NONFIN) [4], sponsor_o (sponsor.NONFIN) [4], adopt_io (adopt.NONFIN) [1], bray_o (bray.NONFIN) [1], bruise_o (bruise.NONFIN) [1], cringe_io (cringe.NONFIN) [1], dress_o (dress.NONFIN) [1], explode_o (explode.NONFIN) [1], jog_o (jog.NONFIN) [1], love_io (love.NONFIN) [1], phrase_o (phrase.NONFIN) [1], recognise_io (recognise.NONFIN) [1], steal_o (steal.NONFIN) [1], surprise_o (surprise.NONFIN) [1], swell_o (swell.NONFIN) [1], swim_o (swim.NONFIN) [1], time_io (time.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

fusser27: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.