PATAGONIA - Patagonia5
Word frequency for speaker ANA

Words with language tag: cym (1618)

yn (PRT) [110], i (to.PREP) [52], y (the.DET.DEF) [46], i (I.PRON.1S) [41], a (and.CONJ) [39], mae (be.V.3S.PRES) [36], yr (the.DET.DEF) [34], uh (er.IM) [32], yn (in.PREP) [26], ie (yes.ADV) [25], o (of.PREP) [25], wedi (after.PREP) [25], ond (but.CONJ) [22], yna (there.ADV) [20], dw (be.V.1S.PRES) [18], ti (you.PRON.2S) [18], dyna (that_is.ADV) [16], ni (we.PRON.1P) [16], am (for.PREP) [15], bod (be.V.INFIN) [15], deud (say.V.INFIN) [15], mynd (go.V.INFIN) [15], ddim (not.ADV+SM) [14], o (he.PRON.M.3S) [14], ac (and.CONJ) [13], ar (on.PREP) [13], ia (yes.ADV) [12], mi (PRT.AFF) [12], wel (well.IM) [12], be (what.INT) [10], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [10], gael (get.V.INFIN+SM) [10], neu (or.CONJ) [10], oedd (be.V.3S.IMPERF) [10], fynd (go.V.INFIN+SM) [9], canu (sing.V.INFIN) [8], gwir (truth.N.M.SG) [8], nhw (they.PRON.3P) [8], os (if.CONJ) [8], rywun (someone.N.M.SG+SM) [8], achos (because.CONJ) [7], cael (get.V.INFIN) [7], fi (I.PRON.1S+SM) [7], wneud (make.V.INFIN+SM) [7], cofio (remember.V.INFIN) [6], fel (like.CONJ) [6], felly (so.ADV) [6], fo (he.PRON.M.3S) [6], gallu (be_able.V.INFIN) [6], hi (she.PRON.F.3S) [6], na (no.ADV) [6], neb (anyone.PRON) [6], raid (necessity.N.M.SG+SM) [6], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [6], um (um.IM) [6], un (one.NUM) [6], wyt (be.V.2S.PRES) [6], â (with.PREP) [5], ddeud (say.V.INFIN+SM) [5], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [5], gweithio (work.V.INFIN) [5], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [5], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [5], mewn (in.PREP) [5], mm (mm.IM) [5], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [5], ryw (some.PREQ+SM) [5], ychydig (a_little.QUAN) [5], yma (here.ADV) [5], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [5], chi (you.PRON.2P) [4], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [4], ddiolchgar (thankful.ADJ+SM) [4], diolch (thanks.N.M.SG) [4], eu (their.ADJ.POSS.3P) [4], fan (place.N.MF.SG+SM) [4], ffordd (way.N.F.SG) [4], fod (be.V.INFIN+SM) [4], geiriau (words.N.M.PL) [4], gen (with.PREP) [4], gwneud (make.V.INFIN) [4], heb (without.PREP) [4], hefyd (also.ADV) [4], lle (place.N.M.SG) [4], mor (so.ADV) [4], nos (night.N.F.SG) [4], onest (honest.ADJ+SM) [4], plant (child.N.M.PL) [4], siarad (talk.V.INFIN) [4], siŵr (sure.ADJ) [4], wedyn (afterwards.ADV) [4], wir (true.ADJ+SM) [4], amser (time.N.M.SG) [3], ardderchog (excellent.ADJ) [3], bethau (things.N.M.PL+SM) [3], credu (believe.V.INFIN) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [3], ddod (come.V.INFIN+SM) [3], dydd (day.N.M.SG) [3], dysgu (teach.V.INFIN) [3], ein (our.ADJ.POSS.1P) [3], er (er.IM) [3], eraill (others.PRON) [3], fath (type.N.F.SG+SM) [3], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [3], fy (my.ADJ.POSS.1S) [3], hunan (self.PRON.SG) [3], hym (hmm.IM) [3], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], iawn (OK.ADV) [3], iawn (very.ADV) [3], lawer (many.QUAN+SM) [3], licio (like.V.INFIN) [3], lle (where.INT) [3], meddyliau (thoughts.N.M.PL) [3], mynydd (mountain.N.M.SG) [3], oedden (be.V.1P.IMPERF) [3], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [3], pan (when.CONJ) [3], roi (give.V.INFIN+SM) [3], sy (be.V.3S.PRES.REL) [3], wlad (country.N.F.SG+SM) [3], wyddost (know.V.2S.PRES+SM) [3], alla (be_able.V.1S.PRES+SM) [2], allwn (be_able.V.1P.PRES+SM) [2], ar_ôl (after.PREP) [2], bach (small.ADJ) [2], basai (be.V.3S.PLUPERF) [2], beth (what.INT) [2], bob (each.PREQ+SM) [2], bydd (be.V.3S.FUT) [2], bydda (be.V.1S.FUT) [2], capel (chapel.N.M.SG) [2], cig (meat.N.M.SG) [2], cyfle (opportunity.N.M.SG) [2], cymaint (so much.ADJ) [2], cymanfa (assembly.N.F.SG) [2], dal (continue.V.INFIN) [2], dan (be.V.1P.PRES) [2], darllen (read.V.INFIN) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], debyg (similar.ADJ+SM) [2], dechrau (beginning.N.M.SG) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], draw (yonder.ADV) [2], drosodd (over.ADV+SM) [2], drws (door.N.M.SG) [2], dwy (two.NUM.F) [2], dy (your.ADJ.POSS.2S) [2], dyffryn (valley.N.M.SG) [2], efallai (perhaps.CONJ) [2], efo (with.PREP) [2], fach (small.ADJ+SM) [2], fedra (be_able.V.1S.PRES+SM) [2], ffarm (farm.N.F.SG) [2], fory (tomorrow.ADV) [2], fraint (privilege.N.MF.SG+SM) [2], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [2], fyswn (finger.V.1S.IMPERF+SM) [2], fyw (live.V.INFIN+SM) [2], gadw (keep.V.INFIN+SM) [2], galla (be_able.V.1S.PRES) [2], ganu (sing.V.INFIN+SM) [2], gonsert (concert.N.M.SG+SM) [2], gwelwch (see.V.2P.IMPER) [2], hawdd (easy.ADJ) [2], heddiw (today.ADV) [2], hen (old.ADJ) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hyd (length.N.M.SG) [2], lefydd (places.N.M.PL+SM) [2], llawer (many.QUAN) [2], meddwl (think.V.INFIN) [2], misus (Mrs.N.F.SG) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], nag (than.CONJ) [2], naw_deg (ninety.NUM) [2], nawr (now.ADV) [2], nesa (next.ADJ.SUP) [2], ngolwg (view.N.F.SG+NM) [2], oedden (be.V.3P.IMPERF) [2], ofn (fear.N.M.SG) [2], pawb (everyone.PRON) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], pobl (people.N.F.SG) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], pump (five.NUM) [2], rhew (ice.N.M.SG) [2], rhyfedd (strange.ADJ) [2], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [2], setla (settle.V.3S.PRES) [2], sgwrs (chat.N.F.SG) [2], sôn (mention.V.INFIN) [2], Sul (Sunday.N.M.SG) [2], teimlo (feel.V.INFIN) [2], trio (try.V.INFIN) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], wyliau (holidays.N.F.PL+SM) [2], ydy (be.V.3S.PRES) [2], ynde (isn't_it.IM) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], â (as.PREP) [1], adre (home.ADV) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], afael (grasp.V.INFIN+SM) [1], afon (river.N.F.SG) [1], ag (as.PREP) [1], air (word.N.M.SG+SM) [1], alla (be_able.V.13S.PRES+SM) [1], amdana (for_me.PREP+PRON.1S) [1], amdani (for_her.PREP+PRON.F.3S) [1], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [1], aml (frequent.ADJ) [1], arbennig (special.ADJ) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arferion (habits.N.M.PL) [1], Arglwydd (name) [1], arian (money.N.M.SG) [1], arwain (lead.V.INFIN) [1], atoch (to_you.PREP+PRON.2P) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], awyren (aeroplane.N.F.SG) [1], bas (bass.ADJ) [1], baset (be.V.2S.PLUPERF) [1], bedair (four.NUM.F+SM) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], bellach (far.ADJ.COMP+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], beryg (danger.N.M.SG+SM) [1], beth_bynnag (anyway.ADV) [1], blaen (front.N.M.SG) [1], blant (child.N.M.PL+SM) [1], blentyn (child.N.M.SG+SM) [1], blynedd (years.N.F.PL) [1], bobl (people.N.F.SG+SM) [1], boblogi (populate.V.INFIN+SM) [1], bosib (possible.ADJ+SM) [1], brenin (king.N.M.SG) [1], buon (be.V.3P.PAST) [1], caletach (hard.ADJ.COMP) [1], chael (get.V.INFIN+AM) [1], chaeson (get.V.1P.PAST+AM) [1], chroesi (cross.V.INFIN+AM) [1], chwarae (play.V.INFIN) [1], chwi (you.PRON) [1], cinio (dinner.N.M.SG) [1], claddu (bury.V.INFIN) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], cyfeiliant (accompany.V.3P.PRES) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cynnig (offer.V.INFIN) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], dada (Daddy.N.M.SG) [1], dair (three.NUM.F+SM) [1], daliwch (continue.V.2P.IMPER) [1], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], Dduw (name) [1], ddyddie (day.N.M.PL+SM) [1], dechrau (begin.V.INFIN) [1], deuaf (come.V.1S.PRES) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], dim_ond (only.ADV) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], do (yes.ADV.PAST) [1], dod (come.V.INFIN) [1], dro (turn.N.M.SG+SM) [1], Dyffryn (name) [1], dynes (woman.N.F.SG) [1], eisio (want.N.M.SG) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], emyn (hymn.N.M.SG) [1], emynydd (hymn.N.M.PL) [1], enw (name.N.M.SG) [1], enwedig (especially.ADJ) [1], erbyn (by.PREP) [1], er_gwaetha (in_spite_of.PREP) [1], ers (since.PREP) [1], ers_talwm (for_some_time.ADV) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], eto (again.ADV) [1], fagu (rear.V.INFIN+SM) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], feddwl (thought.N.M.SG+SM.[or].think.V.3S.PRES+SM.[or].think.V.INFIN+SM) [1], fendith (blessing.N.F.SG+SM.[or].remedy.V.3S.FUT+SM) [1], fentro (venture.V.INFIN+SM) [1], ffwrdd (way.N.M.SG) [1], fodlon (content.ADJ+SM) [1], fu (be.V.3S.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], fysai (finger.V.3S.IMPERF+SM) [1], gaeaf (winter.N.M.SG) [1], gafael (grasp.V.INFIN) [1], Gaiman (name) [1], gallu (capability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN) [1], galw (call.V.INFIN) [1], gân (song.N.F.SG+SM) [1], gana (sing.V.3S.PRES+SM) [1], gant (hundred.N.M.SG+SM) [1], gas (nasty.ADJ+SM) [1], gastiog (contrary.ADJ) [1], gau (close.V.INFIN+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gerbyd (carriage.N.M.SG+SM) [1], ges (get.V.1S.PAST+SM) [1], go (rather.ADV) [1], gofalu (take_care.V.INFIN) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], goginio (cook.V.INFIN+SM) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gwaelod (bottom.N.M.SG) [1], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwch (boat.N.M.SG+SM) [1], Gweddi (name) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], gwmni (company.N.M.SG+SM) [1], gŵr (man.N.M.SG) [1], gwybod (know.V.INFIN) [1], gyda (with.PREP) [1], gyfeillion (mates.N.M.PL+SM) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], gymeryd (take.V.INFIN+SM) [1], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gynna (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], gynno (with_him.PREP+PRON.M.3S) [1], gynnon (with_us.PREP+PRON.1P) [1], hamser (time.N.M.SG+H) [1], hapus (happy.ADJ) [1], harferion (habits.N.M.PL+H) [1], heblaw (without.PREP) [1], hólides (holidays.N.M.PL) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hwyluso (ease.V.INFIN) [1], hwyrach (perhaps.ADV) [1], hyfryd (delightful.ADJ) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], iechyd (health.N.M.SG) [1], Iesu (name) [1], i_ffwrdd (out.ADV) [1], isio (want.N.M.SG) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], lan (shore.N.F.SG+SM) [1], lân (clean.ADJ+SM) [1], lew (lion.N.M.SG+SM) [1], lîgs (league.N.M.SG) [1], lot (lot.QUAN) [1], lwcus (lucky.ADJ) [1], mae'r (unk) [1], magu (rear.V.INFIN) [1], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [1], mawr (big.ADJ) [1], meddai (say.V.3S.IMPERF) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], mhob (each.PREQ+NM) [1], mi (I.PRON.1S) [1], mis (month.N.M.SG) [1], mlaen (front.N.M.SG+NM) [1], môr (sea.N.M.SG) [1], na (PRT.NEG) [1], nac (PRT.NEG) [1], naddo (no.ADV.PAST) [1], neis (nice.ADJ) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nghof (memory.N.M.SG+NM) [1], nghwmpas (round.N.M.SG+NM) [1], nghyfeillion (mates.N.M.PL+NM) [1], ngorau (best.ADJ.SUP+NM) [1], nofio (swim.V.INFIN) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oddi (from.PREP) [1], oedden (be.V.13P.IMPERF) [1], ofnadwy (terrible.ADJ) [1], organ (organ.N.F.SG) [1], Paid_â'm_gadael_dirion_Iesu (name) [1], pam (why?.ADV) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], pedwarawd (quartet.N.M.SG) [1], pedwar_deg (forty.NUM) [1], peidio (stop.V.INFIN) [1], pennod (chapter.N.F.SG) [1], phlentyn (child.N.M.SG+AM) [1], piti (pity.N.M.SG) [1], posib (possible.ADJ) [1], pryd (time.N.M.SG) [1], pwdin (pudding.N.M.SG) [1], reis (rice.N.M.SG) [1], rhai (some.PRON) [1], rhwng (between.PREP) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], ry (too.ADJ+SM.[or].give.V.3S.PRES+SM) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], Salem (name) [1], sgwâr (square.N.M.SG) [1], solffeuo (sing_solfa.V.INFIN) [1], sŵn (noise.N.M.SG) [1], ta (be.IM) [1], talu (pay.V.INFIN) [1], tasai (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [1], tatws (potatoes.N.F.PL) [1], tebyg (similar.ADJ) [1], teithio (travel.V.INFIN) [1], tlotaf (poorest.ADJ) [1], tôn (tone.N.F.SG) [1], tra (very.ADV.[or].while.CONJ) [1], tre (town.N.F.SG) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], troi (turn.V.INFIN) [1], trwy (through.PREP) [1], tua (towards.PREP) [1], unig (only.PREQ) [1], waelod (bottom.N.M.SG+SM) [1], waeth (worse.ADJ.COMP+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], werth (value.N.M.SG+SM) [1], wn (know.V.1S.PRES+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrthat (to_you.PREP+PRON.2S) [1], wrthoch (to_you.PREP+PRON.2P) [1], wrthych (to_you.PREP+PRON.2P) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], yli (you_know.IM) [1], ym (in.PREP) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yn_de (isn't_it.IM) [1], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], yng (my.ADJ.POSS.1S) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (42)

oh (oh.IM) [17], ah (ah.IM) [3], Andes (name) [2], eh (eh.IM) [2], Gaiman (name) [2], Rawson (name) [2], Alan_Williams (name) [1], Baca (name) [1], Bariloche (name) [1], Drofadulog (name) [1], Elwyn_Lloyd (name) [1], Ignacio (name) [1], Mam (name) [1], Nita (name) [1], Peredur (name) [1], piano (piano.N.M.SG) [1], radio (radio.N.F.SG) [1], Sara (name) [1], Sian (name) [1], Trevelin (name) [1],

Words with language tag: spa (14)

Argentina (name) [2], para (for.PREP) [2], que (that.CONJ) [2], (yes.ADV) [2], vengan (come.V.3P.SUBJ.PRES) [2], cataratas (cataract.N.F.PL) [1], claro (of_course.E) [1], cuánto (how_much.ADJ.INT.M.SG.[or].how_much.PRON.INT.M.SG) [1], no (not.ADV) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia5: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.