PATAGONIA - Patagonia43
Word frequency for speaker SAN

Words with language tag: cym (1484)

yn (PRT) [90], mae (be.V.3S.PRES) [52], yr (the.DET.DEF) [52], i (to.PREP) [38], a (and.CONJ) [33], y (the.DET.DEF) [31], ie (yes.ADV) [30], o (he.PRON.M.3S) [29], efo (with.PREP) [27], uh (er.IM) [26], hi (she.PRON.F.3S) [24], nhw (they.PRON.3P) [24], oedd (be.V.3S.IMPERF) [23], yn (in.PREP) [23], wedi (after.PREP) [21], o (of.PREP) [20], ti (you.PRON.2S) [19], ond (but.CONJ) [18], yna (there.ADV) [15], am (for.PREP) [12], ddim (not.ADV+SM) [12], fo (he.PRON.M.3S) [12], hefyd (also.ADV) [12], ydy (be.V.3S.PRES) [12], i (I.PRON.1S) [11], mynd (go.V.INFIN) [11], neu (or.CONJ) [11], cael (get.V.INFIN) [10], dod (come.V.INFIN) [10], yma (here.ADV) [10], bobl (people.N.F.SG+SM) [9], dw (be.V.1S.PRES) [9], dyna (that_is.ADV) [9], fel (like.CONJ) [9], gweld (see.V.INFIN) [9], llyfr (book.N.M.SG) [9], wedyn (afterwards.ADV) [9], rŵan (now.ADV) [8], un (one.NUM) [8], â (with.PREP) [7], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [7], fan (place.N.MF.SG+SM) [7], maen (be.V.3P.PRES) [7], sgwrsio (chat.V.INFIN) [7], sy (be.V.3S.PRES.REL) [7], (house.N.M.SG) [7], ar (on.PREP) [6], enw (name.N.M.SG) [6], na (no.ADV) [6], ni (we.PRON.1P) [6], pan (when.CONJ) [6], rei (some.PRON+SM) [6], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [6], wneud (make.V.INFIN+SM) [6], achos (because.CONJ) [5], dim (not.ADV) [5], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [5], fi (I.PRON.1S+SM) [5], geiriau (words.N.M.PL) [5], llythyrau (letters.N.M.PL) [5], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [5], prynu (buy.V.INFIN) [5], siarad (talk.V.INFIN) [5], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [5], yn_ôl (back.ADV) [5], allan (out.ADV) [4], arall (other.ADJ) [4], be (what.INT) [4], bod (be.V.INFIN) [4], byw (live.V.INFIN) [4], dau (two.NUM.M) [4], ddeud (say.V.INFIN+SM) [4], eleni (this year.ADV) [4], hanner (half.N.M.SG) [4], hen (old.ADJ) [4], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], llyfrau (books.N.M.PL) [4], pwy (who.PRON) [4], sgwrs (chat.N.F.SG) [4], wel (well.IM) [4], weld (see.V.INFIN+SM) [4], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [4], wrth_gwrs (of_course.ADV) [4], ymlaen (forward.ADV) [4], adre (home.ADV) [3], adrodd (recite.V.INFIN) [3], anodd (difficult.ADJ) [3], arfer (use.V.INFIN) [3], ar_ôl (after.PREP) [3], cadw (keep.V.INFIN) [3], chwaith (neither.ADV) [3], chwilio (search.V.INFIN) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [3], dyn (man.N.M.SG) [3], erbyn (by.PREP) [3], fath (type.N.F.SG+SM) [3], fynd (go.V.INFIN+SM) [3], gwybod (know.V.INFIN) [3], iawn (very.ADV) [3], lle (place.N.M.SG) [3], lyfrau (books.N.M.PL+SM) [3], meddwl (think.V.INFIN) [3], mwy (more.ADJ.COMP) [3], naturiol (natural.ADJ) [3], oedden (be.V.3P.IMPERF) [3], o_gwmpas (around.ADV) [3], plant (child.N.M.PL) [3], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [3], siŵr (sure.ADJ) [3], to (roof.N.M.SG) [3], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], adeg (time.N.F.SG) [2], amdani (for_her.PREP+PRON.F.3S) [2], amser (time.N.M.SG) [2], arferiad (custom.N.MF.SG) [2], ar_hyd (along.PREP) [2], at (to.PREP) [2], atgofion (reminders.N.M.PL) [2], bach (small.ADJ) [2], barod (ready.ADJ+SM) [2], beth (thing.N.M.SG+SM) [2], blant (child.N.M.PL+SM) [2], blino (tire.V.INFIN) [2], blynyddoedd (years.N.F.PL) [2], coed (trees.N.F.PL) [2], cofio (remember.V.INFIN) [2], corau (choirs.N.M.PL) [2], dal (still.ADV) [2], ddau (two.NUM.M+SM) [2], ddod (come.V.INFIN+SM) [2], diddorol (interesting.ADJ) [2], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [2], diweddar (recent.ADJ) [2], dre (town.N.F.SG+SM) [2], drws (door.N.M.SG) [2], dydd (day.N.M.SG) [2], dysgu (teach.V.INFIN) [2], dysgwyr (learners.N.M.PL) [2], efallai (perhaps.CONJ) [2], eiriau (words.N.M.PL+SM) [2], eraill (others.PRON) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], felly (so.ADV) [2], gael (get.V.INFIN+SM) [2], gallu (be_able.V.INFIN) [2], gant (hundred.N.M.SG+SM) [2], gwahanol (different.ADJ) [2], gwas (servant.N.M.SG) [2], gwerthu (sell.V.INFIN) [2], gwir (truth.N.M.SG) [2], hawdd (easy.ADJ) [2], heb (without.PREP) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [2], llawer (many.QUAN) [2], lluniau (pictures.N.M.PL) [2], llyfrgell (library.N.M.SG) [2], marw (die.V.INFIN) [2], meddai (say.V.3S.IMPERF) [2], Mercher (Wednesday.N.F.SG) [2], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [2], nesa (next.ADJ.SUP) [2], newydd (new.ADJ) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [2], oen (lamb.N.M.SG) [2], o_gwbl (at_all.ADV) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], pris (price.N.M.SG) [2], problem (problem.N.MF.SG) [2], raid (necessity.N.M.SG+SM) [2], rheina (those.PRON) [2], ryw (some.PREQ+SM) [2], Saesneg (English.N.F.SG) [2], sut (how.INT) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], syth (straight.ADJ) [2], troi (turn.V.INFIN) [2], tyfu (grow.V.INFIN) [2], um (um.IM) [2], weithiau (times.N.F.PL+SM) [2], weithio (work.V.INFIN+SM) [2], Wladfa (name) [2], ŵyn (lambs.N.M.PL) [2], ychydig (a_little.QUAN) [2], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [2], ysgrifennu (write.V.INFIN) [2], â (as.CONJ) [1], acen (accent.N.F.SG) [1], adeiladu (build.V.INFIN) [1], adroddiad (report.N.M.SG) [1], adroddiadau (reports.N.M.PL) [1], ambell (occasional.PREQ) [1], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [1], anifail (animal.N.M.SG) [1], anti (aunt.N.F.SG) [1], ara (unk) [1], arbennig (special.ADJ) [1], arnyn (on_them.PREP+PRON.3P) [1], aros (wait.V.INFIN) [1], basio (pass.V.INFIN+SM) [1], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], bennod (chapter.N.F.SG+SM) [1], benthyg (lend.V.INFIN) [1], bildio (build.V.INFIN) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], borfa (pasture.N.F.SG+SM) [1], braidd (rather.ADV) [1], brif (principal.PREQ+SM) [1], bris (price.N.M.SG+SM) [1], brysur (busy.ADJ+SM) [1], bynnag (ever.ADJ) [1], byth (never.ADV) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], canu (sing.V.INFIN) [1], casglu (collect.V.INFIN) [1], ceffyl (horse.N.M.SG) [1], chwe_deg (sixty.NUM) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], coes (leg.N.F.SG) [1], copi (copy.N.M.SG) [1], côr (choir.N.M.SG) [1], Côr_Madryn (name) [1], costio (cost.V.INFIN) [1], credu (believe.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cwrdd (meet.V.INFIN) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], Cymreigaidd (name) [1], Cymro (Welsh_person.N.M.SG) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cynhaea (unk) [1], cynhesu (warm.V.INFIN) [1], cystadlu (compete.V.INFIN) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], dafad (sheep.N.F.SG) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dan (be.V.1P.PRES) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [1], ddaethon (come.V.3P.PAST+SM) [1], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddifri (serious.ADJ+SM) [1], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddrud (expensive.ADJ+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], defnyddiau (materials.N.M.PL) [1], deg (ten.NUM) [1], deintydd (dentist.N.M.SG) [1], diddordeb (interest.N.M.SG) [1], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], diwetha (last.ADJ) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [1], doth (come.V.3S.PAST) [1], draw (yonder.ADV) [1], dref (town.N.F.SG+SM) [1], dwlu (dote.V.INFIN) [1], dwyt (be.V.2S.PRES.NEG) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], eisiau (want.N.M.SG) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], er (er.IM) [1], ers (since.PREP) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], ffermydd (farms.N.F.PL) [1], ffordd (way.N.F.SG) [1], fildio (build.V.INFIN+SM) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fues (be.V.1S.PAST+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fwynhau (enjoy.V.INFIN+SM) [1], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], gafael (grasp.V.INFIN) [1], gallu (capability.N.M.SG) [1], gasglu (collect.V.INFIN+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM.[or].get.V.1S.IMPERF+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], geirfa (vocabulary.N.F.SG) [1], geith (get.V.3S.PRES+SM) [1], gen (with.PREP) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], gogledd (north.N.M.SG) [1], golwg (view.N.F.SG) [1], gwair (hay.N.M.SG) [1], gwaith (work.N.M.SG) [1], gweddill (remnant.N.M.SG.[or].remainder.N.M.SG) [1], gweithio (work.V.INFIN) [1], gwestai (hotels.N.M.PL.[or].guest.N.M.SG) [1], gwobrau (prizes.N.MF.PL) [1], gwraig (wife.N.F.SG) [1], gyfarfod (meet.V.INFIN+SM) [1], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], Gymro (Welsh_person.N.M.SG+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], hanes (story.N.M.SG) [1], heneiddio (age.V.INFIN) [1], hirdaith (long_journey.N.F.SG) [1], hólides (holidays.N.M.PL) [1], holl (all.PREQ) [1], hotels (hotel.N.F.PL) [1], hunan (self.PRON.SG) [1], hunangofiant (autobiography.N.M.SG) [1], hwnna (that.ADJ.DEM.M.SG) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], hynna (that.PRON.DEM.SP) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], ia (yes.ADV) [1], iawn (OK.ADV) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], i_ffwrdd (out.ADV) [1], i_fyny (up.ADV) [1], isio (want.N.M.SG) [1], jyst (just.ADV) [1], lawr (down.ADV) [1], licio (like.V.INFIN) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], llawn (full.ADJ) [1], lle (where.INT) [1], lleol (local.ADJ) [1], lliwgar (colourful.ADJ) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], llwyddo (succeed.V.INFIN) [1], llynedd (last year.ADV) [1], lot (lot.QUAN) [1], lyfr (book.N.M.SG+SM) [1], mab (son.N.M.SG) [1], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [1], mawr (big.ADJ) [1], medden (own.V.3P.IMPER) [1], merch (girl.N.F.SG) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], mor (so.ADV) [1], mwya (biggest.ADJ.SUP) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [1], neis (nice.ADJ) [1], neuadd (hall.N.F.SG) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nid ((it is) not.ADV) [1], nos (night.N.F.SG) [1], nwy (gas.N.M.SG) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oddi (from.PREP) [1], oedden (be.V.1P.IMPERF) [1], o_gwmpas (around.ADV.[or].around.PREP) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], os (if.CONJ) [1], pawb (everyone.PRON) [1], pentre (village.N.M.SG) [1], penwythnos (weekend.N.M.SG) [1], peth (thing.N.M.SG) [1], popeth (everything.N.M.SG) [1], pryd (when.INT) [1], rei (some.PREQ+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhoid (give.V.0.IMPERF.[or].give.V.INFIN) [1], Rhyd_yr_Indiaid (name) [1], rhywle (somewhere.N.M.SG) [1], roi (give.V.INFIN+SM) [1], roid (give.V.INFIN+SM) [1], rywbryd (at_some_stage.ADV+SM) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], saithdegau (seventies.N.M.PL) [1], sefyllfa (situation.N.F.SG) [1], siarad (talk.V.2S.IMPER) [1], stydio (study.V.INFIN) [1], syniad (idea.N.M.SG) [1], tân (fire.N.M.SG) [1], termau (terms.N.M.PL) [1], teulu (family.N.M.SG) [1], trafferth (trouble.N.MF.SG) [1], trio (try.V.INFIN) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], tryc (truck.N.M.SG) [1], tua (towards.PREP) [1], twristiaeth (tourism.N.F.SG) [1], tybed (I wonder.ADV) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], werthu (sell.V.INFIN+SM) [1], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [1], wobr (prize.N.MF.SG+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wyt (be.V.2S.PRES) [1], wyth (eight.NUM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], ymwelwyr (visitors.N.M.PL) [1], yn_doeddech (be.V.2P.IMPERF.TAG) [1],

Words with language tag: cym&spa (70)

ah (ah.IM) [7], Gaiman (name) [4], Grace (name) [4], Neuquén (name) [3], oh (oh.IM) [3], Angharad (name) [2], Caergwrle (name) [2], Gwen (name) [2], Malcolm (name) [2], Mari_Emlyn (name) [2], Martin (name) [2], Osian (name) [2], Robert (name) [2], Valmai (name) [2], Victor (name) [2], Alfred (name) [1], Armando (name) [1], besos (kiss.N.M.PL.[or].weight.N.M.PL+SM) [1], Catrin (name) [1], Elin_Mai (name) [1], Ellis (name) [1], Elvey_Macdonald (name) [1], Emyr (name) [1], Esquel (name) [1], Fiona (name) [1], Geraint (name) [1], Geraint_Pritchard (name) [1], Heulwen (name) [1], Jamie (name) [1], Kyffin_Williams (name) [1], Llinos (name) [1], Lowri (name) [1], Mair (name) [1], Maria_Carmen (name) [1], Nia (name) [1], Richards (name) [1], Robina (name) [1], Seion (name) [1], Selena_Ferrari (name) [1], Sian_Emlyn (name) [1], Tom_Owen (name) [1], Torres (name) [1], Trelew (name) [1], Wrecsam (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

specific (specific.ADJ) [1],

Words with language tag: spa (10)

turismo (tourism.N.M.SG) [2], así (thus.ADV) [1], de (of.PREP) [1], en (in.PREP) [1], estancias (stay.N.F.PL) [1], guía (guide.N.F.SG) [1], guía (guide.N.F.SG.[or].guide.V.2S.IMPER.[or].guide.V.3S.PRES) [1], licenciatura (degree.N.F.SG) [1], que (that.CONJ) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia43: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.