PATAGONIA - Patagonia6
Word frequency for speaker SAR

Words with language tag: cym (4078)

yn (PRT) [287], a (and.CONJ) [172], yr (the.DET.DEF) [138], oedd (be.V.3S.IMPERF) [136], i (to.PREP) [107], nhw (they.PRON.3P) [93], y (the.DET.DEF) [81], ac (and.CONJ) [71], o (he.PRON.M.3S) [61], mae (be.V.3S.PRES) [59], o (of.PREP) [55], mynd (go.V.INFIN) [52], i (I.PRON.1S) [51], ddim (not.ADV+SM) [50], yna (there.ADV) [48], yn (in.PREP) [47], wedi (after.PREP) [46], ni (we.PRON.1P) [44], bod (be.V.INFIN) [38], achos (because.CONJ) [33], mi (PRT.AFF) [33], oedden (be.V.3P.IMPERF) [33], hi (she.PRON.F.3S) [32], uh (er.IM) [32], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [30], ryw (some.PREQ+SM) [30], wedyn (afterwards.ADV) [30], ar (on.PREP) [28], efo (with.PREP) [28], un (one.NUM) [24], ond (but.CONJ) [23], am (for.PREP) [21], dod (come.V.INFIN) [21], hanes (story.N.M.SG) [20], be (what.INT) [19], dw (be.V.1S.PRES) [19], bach (small.ADJ) [18], wneud (make.V.INFIN+SM) [18], ynde (isn't_it.IM) [18], ysgol (school.N.F.SG) [18], fan (place.N.MF.SG+SM) [17], maen (be.V.3P.PRES) [17], deud (say.V.INFIN) [16], chi (you.PRON.2P) [14], yn_ôl (back.ADV) [14], allan (out.ADV) [13], oedden (be.V.1P.IMPERF) [13], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [13], cael (get.V.INFIN) [12], ffarm (farm.N.F.SG) [12], gallu (be_able.V.INFIN) [12], lle (where.INT) [12], yma (here.ADV) [12], dim (not.ADV) [11], dysgu (teach.V.INFIN) [11], fo (he.PRON.M.3S) [11], hyn (this.PRON.DEM.SP) [11], ia (yes.ADV) [11], meddwl (think.V.INFIN) [11], um (um.IM) [11], fel (like.CONJ) [10], lawr (down.ADV) [10], lot (lot.QUAN) [10], mam (mother.N.F.SG) [10], nawr (now.ADV) [10], plant (child.N.M.PL) [10], â (with.PREP) [9], bethau (things.N.M.PL+SM) [9], bob (each.PREQ+SM) [9], bobl (people.N.F.SG+SM) [9], byw (live.V.INFIN) [9], dyna (that_is.ADV) [9], enw (name.N.M.SG) [9], gael (get.V.INFIN+SM) [9], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [9], Indiaid (name) [9], neb (anyone.PRON) [9], sy (be.V.3S.PRES.REL) [9], aeth (go.V.3S.PAST) [8], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [8], erbyn (by.PREP) [8], felly (so.ADV) [8], fi (I.PRON.1S+SM) [8], gwybod (know.V.INFIN) [8], gyda (with.PREP) [8], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [8], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [8], siarad (talk.V.INFIN) [8], ti (you.PRON.2S) [8], wel (well.IM) [8], ychydig (a_little.QUAN) [8], ydy (be.V.3S.PRES) [8], arall (other.ADJ) [7], dan (be.V.1P.PRES) [7], ddeud (say.V.INFIN+SM) [7], ddyn (man.N.M.SG+SM) [7], dyn (man.N.M.SG) [7], fach (small.ADJ+SM) [7], ffordd (way.N.F.SG) [7], lle (place.N.M.SG) [7], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [7], neis (nice.ADJ) [7], ofnadwy (terrible.ADJ) [7], pan (when.CONJ) [7], (house.N.M.SG) [7], wrth (by.PREP) [7], amser (time.N.M.SG) [6], at (to.PREP) [6], darllen (read.V.INFIN) [6], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [6], dim_ond (only.ADV) [6], galw (call.V.INFIN) [6], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [6], i_gyd (all.ADJ) [6], lawer (many.QUAN+SM) [6], llall (other.PRON) [6], llawer (many.QUAN) [6], meddai (say.V.3S.IMPERF) [6], raid (necessity.N.M.SG+SM) [6], roi (give.V.INFIN+SM) [6], sefyll (stand.V.INFIN) [6], arian (money.N.M.SG) [5], ar_ôl (after.PREP) [5], colli (lose.V.INFIN) [5], debyg (similar.ADJ+SM) [5], dim_byd (nothing.ADV) [5], ein (our.ADJ.POSS.1P) [5], ferch (girl.N.F.SG+SM) [5], gair (word.N.M.SG) [5], gyrru (drive.V.INFIN) [5], hen (old.ADJ) [5], hynny (that.PRON.DEM.SP) [5], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [5], iawn (OK.ADV) [5], iawn (very.ADV) [5], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [5], ieir (hens.N.F.PL) [5], isio (want.N.M.SG) [5], llyfr (book.N.M.SG) [5], merch (girl.N.F.SG) [5], mewn (in.PREP) [5], misus (Mrs.N.F.SG) [5], nain (grandmother.N.F.SG) [5], neu (or.CONJ) [5], o (from.PREP) [5], peth (thing.N.M.SG) [5], pwy (who.PRON) [5], rai (some.PREQ+SM) [5], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [5], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [5], teulu (family.N.M.SG) [5], trwy (through.PREP) [5], athro (teacher.N.M.SG) [4], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [4], bore (morning.N.M.SG) [4], capel (chapel.N.M.SG) [4], chwaer (sister.N.F.SG) [4], coed (trees.N.F.PL) [4], cofio (remember.V.INFIN) [4], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [4], dach (be.V.2P.PRES) [4], dada (Daddy.N.M.SG) [4], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [4], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [4], deall (understand.V.INFIN) [4], dŵr (water.N.M.SG) [4], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [4], eraill (others.PRON) [4], erioed (never.ADV) [4], eu (their.ADJ.POSS.3P) [4], farwodd (die.V.3S.PAST+SM) [4], ffermydd (farms.N.F.PL) [4], fynd (go.V.INFIN+SM) [4], hefyd (also.ADV) [4], hela (hunt.V.INFIN) [4], hir (long.ADJ) [4], jyst (just.ADV) [4], licio (like.V.INFIN) [4], na (no.ADV) [4], ofn (fear.N.M.SG) [4], os (if.CONJ) [4], pawb (everyone.PRON) [4], plentyn (child.N.M.SG) [4], pryd (when.INT) [4], rai (some.PRON+SM) [4], sôn (mention.V.INFIN) [4], tasai (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [4], tir (land.N.M.SG) [4], wagan (wagon.N.F.SG) [4], wlad (country.N.F.SG+SM) [4], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [4], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [4], wraig (wife.N.F.SG+SM) [4], y (that.PRON.REL) [4], afon (river.N.F.SG) [3], aml (frequent.ADJ) [3], ardderchog (excellent.ADJ) [3], bachgen (boy.N.M.SG) [3], beth (thing.N.M.SG+SM) [3], blant (child.N.M.PL+SM) [3], ceffylau (horses.N.M.PL) [3], clywed (hear.V.INFIN) [3], da (good.ADJ) [3], dal (continue.V.INFIN) [3], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [3], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [3], de (be.IM+SM) [3], dechrau (begin.V.INFIN) [3], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [3], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [3], dwyn (take.V.INFIN) [3], dydd (day.N.M.SG) [3], dyffryn (valley.N.M.SG) [3], dyma (this_is.ADV) [3], e (he.PRON.M.3S) [3], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [3], ers_talwm (for_some_time.ADV) [3], eto (again.ADV) [3], fath (type.N.F.SG+SM) [3], fawr (big.ADJ+SM) [3], fod (be.V.INFIN+SM) [3], frawd (brother.N.M.SG+SM) [3], fy (my.ADJ.POSS.1S) [3], gafodd (get.V.3S.PAST+SM) [3], gorffen (complete.V.INFIN) [3], gwaith (work.N.M.SG) [3], gweithio (work.V.INFIN) [3], gweld (see.V.INFIN) [3], gwragedd (wives.N.F.PL) [3], gymaint (so much.ADJ+SM) [3], heb (without.PREP) [3], helpu (help.V.INFIN) [3], hyd (length.N.M.SG) [3], hynaf (older.ADJ) [3], iaith (language.N.F.SG) [3], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [3], lleuad (moon.N.F.SG) [3], lyfr (book.N.M.SG+SM) [3], marw (die.V.INFIN) [3], mawr (big.ADJ) [3], mhlant (child.N.M.PL+NM) [3], mis (month.N.M.SG) [3], na ((n)or.CONJ) [3], peidiwch (stop.V.2P.IMPER) [3], pobl (people.N.F.SG) [3], rheina (those.PRON) [3], rhoi (give.V.INFIN) [3], rhyw (some.PREQ) [3], roth (give.V.3S.PAST) [3], rywdro (some_time.ADV+SM) [3], Saesneg (English.N.F.SG) [3], sâl (ill.ADJ) [3], sut (how.INT) [3], syrthio (fall.V.INFIN) [3], tad (father.N.M.SG) [3], tai (houses.N.M.PL) [3], wragedd (wives.N.F.PL+SM) [3], wrtho (to_him.PREP+PRON.M.3S) [3], ymlaen (forward.ADV) [3], ymyl (edge.N.F.SG) [3], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [3], yr (that.PRON.REL) [3], ac_ati (and_so_on.ADV) [2], acw (over there.ADV) [2], aeson (go.V.1P.PAST) [2], amdanyn (for_them.PREP+PRON.3P) [2], andros (exceptionally.ADV) [2], anifeiliaid (animals.N.M.PL) [2], awn (go.V.1P.PRES) [2], bechgyn (boys.N.M.PL) [2], Beibl (Bible.N.M.SG) [2], blynyddau (years.N.F.PL) [2], briod (proper.ADJ+SM) [2], bryniau (hill.N.M.PL) [2], bues (be.V.1S.PAST) [2], buodd (be.V.3S.PAST) [2], buon (be.V.3P.PAST) [2], byth (never.ADV) [2], caib (pickaxe.N.F.SG) [2], camp (achievement.N.F.SG) [2], capten (captain.N.M.SG) [2], chaeson (get.V.1P.PAST+AM) [2], chwarae (play.V.INFIN) [2], chwbl (all.ADJ+AM) [2], clinig (clinic.N.M.SG) [2], codi (lift.V.INFIN) [2], cwbl (all.ADJ) [2], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [2], cyn (before.PREP) [2], cysgu (sleep.V.INFIN) [2], daith (journey.N.F.SG+SM) [2], dda (good.ADJ+SM) [2], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [2], ddiffyg (lack.N.M.SG+SM) [2], ddigon (enough.QUAN+SM) [2], ddwy (two.NUM.F+SM) [2], di (you.PRON.2S+SM) [2], diffyg (lack.N.M.SG) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], dillad (clothes.N.M.PL) [2], dre (town.N.F.SG+SM) [2], drio (try.V.INFIN+SM) [2], dro (turn.N.M.SG+SM) [2], Duw (name) [2], dwy (two.NUM.F) [2], edrych (look.V.INFIN) [2], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [2], er (er.IM) [2], er_mwyn (for_the_sake_of.PREP) [2], ers (since.PREP) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], ffwrdd (way.N.M.SG) [2], finnau (I.PRON.EMPH.1S+SM) [2], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [2], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [2], gardd (garden.N.F.SG) [2], gen (with.PREP) [2], ges (get.V.1S.PAST+SM) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], gwaith (time.N.F.SG) [2], hanner (half.N.M.SG) [2], hel (collect.V.INFIN) [2], hogan (girl.N.F.SG) [2], hunan (self.PRON.SG) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hynna (that.PRON.DEM.SP) [2], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [2], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], ie (yes.ADV) [2], jelws (jealous.ADJ) [2], joinio (join.V.INFIN) [2], le (place.N.M.SG+SM) [2], le (where.INT+SM) [2], lladd (kill.V.INFIN) [2], lleill (others.PRON) [2], llythyr (letter.N.M.SG) [2], lwcus (lucky.ADJ) [2], lysiau (vegetables.N.M.PL+SM) [2], meddyg (doctor.N.M.SG) [2], methu (fail.V.INFIN) [2], mi (I.PRON.1S) [2], mm (mm.IM) [2], mmhm (mmhm.IM) [2], na (PRT.NEG) [2], nac (PRT.NEG) [2], naw (nine.NUM) [2], newydd (new.ADJ) [2], nôl (fetch.V.INFIN) [2], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], ofalus (careful.ADJ+SM) [2], pam (why?.ADV) [2], pennill (verse.N.M.SG) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], plygu (fold.V.INFIN) [2], pob (each.PREQ) [2], pump (five.NUM) [2], ran (part.N.F.SG+SM) [2], reit (quite.ADV) [2], rhai (some.PRON) [2], rhaw (spade.N.F.SG) [2], roedd (be.V.3S.IMPERF) [2], rownd (round.N.F.SG) [2], rŵan (now.ADV) [2], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [2], sêr (stars.N.F.PL) [2], siŵr (sure.ADJ) [2], stori (story.N.F.SG) [2], sylwi (notice.V.INFIN) [2], taid (grandfather.N.M.SG) [2], talu (pay.V.INFIN) [2], tan (until.PREP) [2], tân (fire.N.M.SG) [2], telerau (terms.N.M.PL) [2], torri (break.V.INFIN) [2], tra (while.CONJ) [2], tri (three.NUM.M) [2], twp (stupid.ADJ) [2], un_deg (ten.NUM) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [2], wnân (do.V.3P.PRES+SM) [2], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [2], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [2], wybod (know.V.INFIN+SM) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], ysgoloriaeth (scholarship.N.F.SG) [2], a (who.PRON.REL) [1], â (as.CONJ) [1], Abel (name) [1], addysg (education.N.F.SG) [1], agor (open.V.INFIN) [1], alla (be_able.V.1S.PRES+SM) [1], allen (be_able.V.1P.IMPERF+SM) [1], ambell (occasional.PREQ) [1], amcan (objective.N.M.SG) [1], amdan (for_them.PREP+PRON.3P) [1], amdanon (for_us.PREP+PRON.1P) [1], amddiffyn (defend.V.INFIN) [1], anaf (wound.N.M.SG) [1], anfantais (disadvantage.N.F.SG) [1], anferth (huge.ADJ) [1], anthem (anthem.N.F.SG) [1], arad (plough.N.M.SG) [1], archwilio (inspect.V.INFIN) [1], ardd (garden.N.F.SG+SM) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], arferiad (custom.N.MF.SG) [1], arglwydd (lord.N.M.SG) [1], arnaf (on_me.PREP+PRON.1S) [1], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ar_wahân (separate.ADV) [1], arwain (lead.V.INFIN) [1], atebodd (answer.V.3S.PAST) [1], atyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], bapur (paper.N.M.SG+SM) [1], bâr (pair.N.M.SG+SM) [1], barchus (respectful.ADJ+SM) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], basai (be.V.3S.PLUPERF) [1], basiodd (pass.V.3S.PAST+SM) [1], batrwm (pattern.N.M.SG+SM) [1], beirdd (poets.N.M.PL) [1], berffaith (perfect.ADJ+SM) [1], blentyn (child.N.M.SG+SM) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], blynyddoedd (years.N.F.PL) [1], bodd (pleasure.N.M.SG) [1], boncyn (hillock.N.M.SG+SM) [1], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [1], borfa (pasture.N.F.SG+SM) [1], brawd (brother.N.M.SG) [1], bregethwr (preacher.N.M.SG+SM) [1], brifathrawes (headmistress.N.F.SG+SM) [1], brin (scarce.ADJ+SM) [1], briodais (marry.V.1S.PAST+SM) [1], briodi (marry.V.INFIN+SM) [1], briododd (marry.V.3S.PAST+SM) [1], brynodd (buy.V.3S.PAST+SM) [1], brysur (busy.ADJ+SM) [1], buest (be.V.2S.PAST) [1], bwlch (space.N.M.SG) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bwydydd (foods.N.M.PL) [1], bwysig (important.ADJ+SM) [1], bwyta (eat.V.INFIN) [1], byd (world.N.M.SG) [1], bydwraig (midwife.N.F.SG) [1], bys (pea.N.F.PL+SM.[or].finger.N.M.SG) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], caeson (get.V.1P.PAST) [1], Cain (name) [1], canlyn (follow.V.INFIN) [1], canol (middle.N.M.SG) [1], canser (cancer.N.M.SG) [1], cant (hundred.N.M.SG) [1], capeli (chapels.N.M.PL) [1], cario (carry.V.INFIN) [1], casglu (collect.V.INFIN) [1], cau (close.V.INFIN) [1], cefn (back.N.M.SG) [1], cenhades (missionary.N.F.SG) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], chael (get.V.INFIN+AM) [1], chaen (get.V.1P.IMPERF+AM) [1], chapel (chapel.N.M.SG+AM) [1], cheith (get.V.3S.PRES+AM) [1], chewch (get.V.2P.PRES+AM) [1], chofies (remember.V.1S.PAST+AM) [1], chwaith (neither.ADV) [1], chwerthin (laugh.V.INFIN) [1], chwiorydd (sisters.N.F.PL) [1], chwyn (complaint.N.MF.SG+AM) [1], cig (meat.N.M.SG) [1], cloeon (locks.N.M.PL) [1], cofia (remember.V.2S.IMPER) [1], credu (believe.V.INFIN) [1], crwyn (skins.N.M.PL) [1], cryf (strong.ADJ) [1], cwbwl (all.ADJ) [1], cwch (boat.N.M.SG) [1], cwt (hut.N.M.SG) [1], cwympo (fall.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cyfeiriad (direction.N.M.SG) [1], cyfle (opportunity.N.M.SG) [1], cyflog (wage.N.MF.SG) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cymysgu (mix.V.INFIN) [1], cynt (earlier.ADJ) [1], cywion (chick.N.M.PL) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], dalentog (talented.ADJ+SM) [1], dan (under.PREP.[or].until.PREP+SM.[or].be.V.1P.PRES) [1], darn (piece.N.M.SG) [1], dau (two.NUM.M) [1], ddaliodd (continue.V.3S.PAST+SM) [1], ddarllenais (read.V.1S.PAST+SM) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [1], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [1], ddelwau (image.N.F.PL+SM) [1], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [1], ddi (she.PRON.F.3S) [1], ddifater (indifferent.ADJ+SM) [1], ddifri (serious.ADJ+SM) [1], ddigwyddodd (happen.V.3S.PAST+SM) [1], ddiwedd (end.N.M.SG+SM) [1], ddiweddar (recent.ADJ+SM) [1], ddod (come.V.INFIN+SM) [1], ddweud (say.V.INFIN+SM) [1], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [1], ddyddiol (daily.ADJ+SM) [1], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [1], ddynion (men.N.M.PL+SM) [1], ddysgodd (teach.V.3S.PAST+SM) [1], dechrau (beginning.N.M.SG) [1], dendio (tend.V.INFIN+SM) [1], deudwch (say.V.2P.PRES) [1], deulu (family.N.M.SG+SM) [1], diar (dear.IM) [1], dibynnu (depend.V.INFIN) [1], diddordeb (interest.N.M.SG) [1], dim (nothing.N.M.SG) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], diolcha (thank.V.2S.IMPER) [1], diwedd (end.N.M.SG) [1], dlawd (poor.ADJ+SM) [1], doctor (doctor.N.M.SG) [1], doctoriaid (doctor.N.M.PL) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], draed (feet.N.MF.SG+SM) [1], drafferth (trouble.N.MF.SG+SM) [1], drafod (discuss.V.INFIN+SM) [1], dramp (tramp.N.M.SG+SM) [1], dras (kin.N.F.SG+SM) [1], draw (yonder.ADV) [1], drwg (bad.ADJ) [1], drysau (doors.N.M.PL) [1], du (black.ADJ) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dyfod (come.V.INFIN) [1], dyfrio (water.V.INFIN) [1], dynion (men.N.M.PL) [1], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [1], efallai (perhaps.CONJ) [1], emyn (hymn.N.M.SG) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], est (go.V.2S.PAST) [1], etifeddwyr (heir.N.M.PL) [1], faban (baby.N.M.SG+SM) [1], fachgen (boy.N.M.SG+SM) [1], falch (proud.ADJ+SM) [1], fam (mother.N.F.SG+SM) [1], farw (die.V.INFIN+SM) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], feddyliodd (think.V.3S.PAST+SM) [1], fentrais (venture.V.1S.PAST+SM) [1], ferwi (boil.V.INFIN+SM) [1], ffrind (friend.N.M.SG) [1], ffrindiau (friends.N.M.PL) [1], ffrynt (front.N.M.SG) [1], flwydd (year.N.F.SG+SM) [1], flynyddau (years.N.F.PL+SM) [1], foch (pigs.N.M.PL+SM) [1], fodryb (aunt.N.F.SG+SM) [1], forwyn (maid.N.F.SG+SM) [1], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [1], fwyaf (biggest.ADJ+SM) [1], fwyd (food.N.M.SG+SM) [1], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [1], fydwraig (midwife.N.F.SG+SM) [1], fyntau (he.PRON.EMPH.M.3S) [1], fyny (up.ADV) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], ga (get.V.1S.PRES+SM) [1], gadael (leave.V.INFIN) [1], gadawa (leave.V.3S.PRES) [1], gadawodd (leave.V.3S.PAST) [1], gaeaf (winter.N.M.SG) [1], gaeson (get.V.1P.PAST+SM) [1], gallu (capability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN) [1], gau (close.V.INFIN+SM) [1], gawson (get.V.3P.PAST+SM) [1], gefn (back.N.M.SG+SM) [1], gefnau (backs.N.M.PL+SM) [1], gegin (kitchen.N.F.SG+SM) [1], gerbyd (carriage.N.M.SG+SM) [1], glwyddau (lies.N.M.PL+SM) [1], go (rather.ADV) [1], godro (milk.V.INFIN) [1], goesgoch (redshank.N.M.SG+SM) [1], goll (missing.ADJ+SM) [1], gollodd (lose.V.3S.PAST+SM) [1], golwg (view.N.F.SG) [1], gôr (choir.N.M.SG+SM) [1], gorfod (have_to.V.INFIN) [1], gorwyrion (great-grandson.N.M.PL) [1], grefft (handicraft.N.F.SG+SM) [1], griw (crew.N.M.SG+SM) [1], Groeg (Greek.N.F.SG) [1], grwt (lad.N.M.SG+SM) [1], gul (narrow.ADJ+SM) [1], gwaelod (bottom.N.M.SG) [1], gwair (hay.N.M.SG) [1], gwella (improve.V.INFIN) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwr (fringe.N.M.SG+SM) [1], gŵr (man.N.M.SG) [1], gwraig (wife.N.F.SG) [1], gwrthod (refuse.V.INFIN) [1], gwympo (fall.V.INFIN+SM) [1], gwŷr (men.N.M.PL) [1], gydiol (connected.ADJ+SM) [1], gymdeithas (society.N.F.SG+SM) [1], gymdogion (neighbours.N.M.PL+SM) [1], Gymraes (Welsh_person.N.F.SG+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gymwynasgar (kind.ADJ+SM) [1], gynt (earlier.ADJ+SM) [1], gynta (first.ORD+SM) [1], gysgu (sleep.V.INFIN+SM) [1], gyson (even.ADJ+SM.[or].constant.ADJ+SM) [1], gystal (so good.ADJ+SM) [1], gywennod (pullet.N.F.PL+SM) [1], gywir (correct.ADJ+SM) [1], hau (sow.V.INFIN) [1], hawlio (claim.V.INFIN) [1], heblaw (without.PREP) [1], help (help.N.SG) [1], hithau (she.PRON.EMPH.F.3S) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], holl (all.PREQ) [1], hon (this.PRON.DEM.F.SG) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hwy (they.PRON.3P) [1], hwyr (late.ADJ) [1], Hydref (October.N.M.SG) [1], iâr (hen.N.F.SG) [1], iechyd (health.N.M.SG) [1], iengach (young.ADJ.COMP) [1], ifanc (young.ADJ) [1], i_mewn (in.ADV) [1], india_corn (maize.N.M.SG) [1], insbecto (inspect.V.INFIN) [1], Ionawr (January.N.M.SG) [1], isa (lowest.ADJ) [1], iwsio (use.V.INFIN) [1], jelysrwydd (jealousy.N.M.SG) [1], Lladin (Latin.N.F.SG) [1], llenwi (fill.V.INFIN) [1], lloft (room.N.F.SG) [1], llosgi (burn.V.INFIN) [1], llyfrau (books.N.M.PL) [1], llysiau (vegetables.N.M.PL) [1], lwc (luck.N.F.SG) [1], lyfrau (books.N.M.PL+SM) [1], mab (son.N.M.SG) [1], machgen (boy.N.M.SG+NM) [1], man (place.N.MF.SG) [1], mantais (advantage.N.F.SG) [1], marc (mark.N.M.SG) [1], mater (matter.N.M.SG) [1], mentrodd (venture.V.3S.PAST) [1], merched (girl.N.F.PL) [1], mil (thousand.N.F.SG) [1], minnau (I.PRON.EMPH.1S) [1], miss (miss.N.F.SG) [1], mister (mr.N.M.SG) [1], mo (not.ADV) [1], modd (means.N.M.SG) [1], mor (so.ADV) [1], môr (sea.N.M.SG) [1], morwr (sailor.N.M.SG) [1], mwd (mud.N.M.SG) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], naw_deg (ninety.NUM) [1], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [1], ngwaith (work.N.M.SG+NM) [1], nhad (father.N.M.SG+NM) [1], nodiadau (notes.N.M.PL) [1], nofel (novel.N.F.SG) [1], nos (night.N.F.SG) [1], ochrau (sides.N.F.PL) [1], oed (age.N.M.SG) [1], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], o_gwbl (at_all.ADV) [1], o_gwmpas (around.ADV) [1], ohonach (from_you.PREP+PRON.2P) [1], ohonon (from_us.PREP+PRON.1P) [1], orffen (complete.V.INFIN+SM) [1], orwedd (lie_down.V.3S.PRES+SM.[or].lie_down.V.INFIN+SM) [1], pa (which.ADJ) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], parch (respect.N.M.SG) [1], Patagonia (name) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], peidio (stop.V.INFIN) [1], peiriannau (machines.N.M.PL) [1], penillion (verses.N.M.PL) [1], pennau_gliniau (knee.N.M.PL) [1], perthyn (belong.V.INFIN) [1], piau (own.V.INFIN) [1], popeth (everything.N.M.SG) [1], posibl (possible.ADJ) [1], prif (principal.PREQ) [1], prifathro (headmaster.N.M.SG) [1], priodi (marry.V.INFIN) [1], prynhawn (afternoon.N.M.SG) [1], prynu (buy.V.INFIN) [1], pymtheg (fifteen.NUM) [1], ragrith (hypocrisy.N.M.SG+SM) [1], Rawson (name) [1], rei (some.PRON+SM) [1], reina (those.PRON+SM) [1], rhag (from.PREP) [1], rhagbrawf (preliminary_round.N.G.SG) [1], rhannu (divide.V.INFIN) [1], rhei (some.PRON) [1], rheini (those.PRON) [1], rhyfedd (strange.ADJ) [1], rhyngddo (between him.PREP+PRON.M.3S) [1], rhyngtho (between.PREP) [1], roedden (be.V.3P.IMPERF) [1], roeddwn (be.V.1S.IMPERF) [1], rowch (give.V.2P.PRES+SM) [1], rywfaint (amount.N.M.SG+SM) [1], rywrai (some_people.PRON+SM) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], saer (carpenter.N.M.SG) [1], saith (seven.NUM) [1], salwch (illness.N.M.SG) [1], sawl (several.ADJ) [1], sectau (sect.N.F.PL) [1], sefodd (stand.V.3S.PAST) [1], sefon (stand.V.3P.PAST) [1], sgrifennu (write.V.INFIN) [1], siarad (talk.V.2S.IMPER) [1], siarp (sharp.ADJ) [1], so (so.CONJ) [1], stumog (stomach.N.F.SG) [1], stydio (study.V.INFIN) [1], swrth (sullen.ADJ) [1], ta_beth (anyway.ADV) [1], tawel (quiet.ADJ) [1], teimlo (feel.V.INFIN) [1], teithwyr (travellers.N.M.PL) [1], tendio (tend.V.INFIN) [1], thad (father.N.M.SG+AM) [1], tipyn (little_bit.N.M.SG) [1], tirfeddianwyr (landowner.N.M.PL) [1], tlodi (poverty.N.M.SG) [1], top (top.N.M.SG) [1], trafferth (trouble.N.MF.SG) [1], trefnu (arrange.V.INFIN) [1], tri_deg (thirty.NUM) [1], trin (treat.V.INFIN) [1], trio (try.V.INFIN) [1], tua (towards.PREP) [1], twrn (turn.N.M.SG) [1], tynnu (draw.V.INFIN) [1], unig (only.PREQ) [1], waeth (worse.ADJ.COMP+SM) [1], wair (hay.N.M.SG+SM) [1], waith (time.N.F.SG+SM) [1], wanach (weak.ADJ.COMP) [1], weddw (widowed.ADJ+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], weli (see.V.2S.PRES+SM) [1], welsoch (see.V.2P.PAST+SM) [1], welson (see.V.1P.PAST+SM) [1], werth (value.N.M.SG+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM.[or].do.V.1S.IMPERF+SM) [1], wnei (do.V.2S.PRES+SM) [1], wrando (listen.V.INFIN+SM) [1], wrth_gwrs (of_course.ADV) [1], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ŵyr (grandson.N.M.SG) [1], wyrion (grandson.N.M.PL) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], ymladd (fight.V.INFIN) [1], ymosod (attack.V.INFIN) [1], yn_doedden (be.V.3P.IMPERF.TAG) [1], yn_does (be.V.3S.PRES.INDEF.TAG) [1], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], yn_erbyn (against.PREP) [1], yng (my.ADJ.POSS.1S) [1], yno (there.ADV) [1],

Words with language tag: cym&spa (126)

ah (ah.IM) [7], Emilio (name) [6], Pantglas (name) [6], Rawson (name) [6], eh (eh.IM) [5], Dolafon (name) [4], Edwards (name) [4], Elsie (name) [3], Hughes (name) [3], Nel_Fach_Y_Bwcs (name) [3], oh (oh.IM) [3], Sam_Rhys (name) [3], Trelew (name) [3], Diana (name) [2], Dylan (name) [2], Humphreys (name) [2], Julia (name) [2], Llinos (name) [2], Ni_Phlygwn_Byth_I_Lawr (name) [2], Patagonia (name) [2], Tecwyn_Edwards (name) [2], Tehuelches (name) [2], Tomos (name) [2], Aled (name) [1], Aled_Jones (name) [1], Alun (name) [1], anemia (anaemia.N.F.SG) [1], bastor (pastor.N.M.SG+SM) [1], Berwyn_Wyn (name) [1], Catrin_Llwyd_Eleri (name) [1], Ceri_Tomos (name) [1], Cerys (name) [1], Dafydd_Edwards (name) [1], Ddolafon (name) [1], Diana_Williams (name) [1], Donald (name) [1], Douglas_Green (name) [1], Dowlais (name) [1], Drelew (name) [1], Eduardo_Tomos (name) [1], Eleri (name) [1], Fabio_González (name) [1], Gaiman (name) [1], Glancaeron (name) [1], Hawys_Dafydd (name) [1], Helen (name) [1], Heulwen (name) [1], huh (unk) [1], Huws_Maeloch (name) [1], Iago (name) [1], Jaime (name) [1], Maeloch (name) [1], Marge (name) [1], Meirug_Jones (name) [1], Morris_ap_Gwilym (name) [1], Moses_Jones (name) [1], Nel (name) [1], Niwbwrch (name) [1], Pedro_Pena_Santiago (name) [1], Penri (name) [1], Peter_Green (name) [1], poni (pony.N.M.SG) [1], Porth_Madryn (name) [1], Price (name) [1], Regina (name) [1], Rhodri_Jones (name) [1], Santiago (name) [1], Sara (name) [1], Sara_Morris (name) [1], Sioned_Orwig (name) [1], Siwan (name) [1], Trefor_Abraham_Huws (name) [1], Williams (name) [1],

Words with language tag: spa (34)

comisaría (commissariat.N.F.SG) [4], notas (note.N.F.PL) [3], castellano (Spanish.N.M.SG) [2], en (in.PREP) [2], galés (Welsh.N.M.SG) [2], bien (good.N.M.SG) [1], bisnietos (great-grandson.N.M.PL) [1], calladito (quiet.ADJ.M.SG.DIM) [1], central (centre.N.F.SG) [1], dirección (direction.N.F.SG) [1], está (be.V.3S.PRES) [1], gallinero (chicken_farmer.N.M.SG) [1], hermana (sister.N.F.SG) [1], juega (play.V.3S.PRES) [1], mi (my.ADJ.POSS.MF.1S.SG) [1], nietos (grandson.N.M.PL) [1], partera (midwife.N.F.SG) [1], pero (but.CONJ) [1], petiso (pony.N.M.SG) [1], preliminares (preliminary.ADJ.M.PL) [1], primaria (primary.ADJ.F.SG) [1], que (that.PRON.REL) [1], revisar (review.V.INFIN) [1], sorgo (sorghum.N.M.SG) [1], toldos (awning.N.M.PL) [1], viene (come.V.3S.PRES) [1],

Words with language tag: spa+cym (1)

corral_iau (farmyard.N.M.SG) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia6: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.