PATAGONIA - Patagonia41
Word frequency for speaker DOM

Words with language tag: cym (897)

ie (yes.ADV) [60], yn (PRT) [60], mae (be.V.3S.PRES) [25], y (the.DET.DEF) [23], dyna (that_is.ADV) [19], fo (he.PRON.M.3S) [18], uh (er.IM) [18], yr (the.DET.DEF) [18], i (I.PRON.1S) [17], a (and.CONJ) [16], i (to.PREP) [15], dw (be.V.1S.PRES) [14], ni (we.PRON.1P) [14], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [14], nhw (they.PRON.3P) [13], yna (there.ADV) [12], o (of.PREP) [11], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [10], na (no.ADV) [10], siŵr (sure.ADJ) [10], ynde (isn't_it.IM) [10], ddim (not.ADV+SM) [9], oedd (be.V.3S.IMPERF) [9], mm (mm.IM) [8], wedi (after.PREP) [8], ond (but.CONJ) [7], yn (in.PREP) [7], o (he.PRON.M.3S) [6], raid (necessity.N.M.SG+SM) [6], te (tea.N.M.SG) [6], arall (other.ADJ) [5], bydd (be.V.3S.FUT) [5], efo (with.PREP) [5], iawn (very.ADV) [5], iawn (OK.ADV) [5], maen (be.V.3P.PRES) [5], patsh (patch.N.M.SG) [5], pwy (who.PRON) [5], um (um.IM) [5], wir (true.ADJ+SM) [5], ydy (be.V.3S.PRES) [5], yma (here.ADV) [5], bach (small.ADJ) [4], cofio (remember.V.INFIN) [4], credu (believe.V.INFIN) [4], gadair (chair.N.F.SG+SM) [4], gael (get.V.INFIN+SM) [4], mi (PRT.AFF) [4], neis (nice.ADJ) [4], peth (thing.N.M.SG) [4], ti (you.PRON.2S) [4], yn_de (isn't_it.IM) [4], â (with.PREP) [3], am (for.PREP) [3], awr (hour.N.F.SG) [3], beth (what.INT) [3], blwyddyn (year.N.F.SG) [3], bobl (people.N.F.SG+SM) [3], bod (be.V.INFIN) [3], cael (get.V.INFIN) [3], canu (sing.V.INFIN) [3], criw (crew.N.M.SG) [3], dyn (man.N.M.SG) [3], e (he.PRON.M.3S) [3], fan (place.N.MF.SG+SM) [3], fel (like.CONJ) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], gweld (see.V.INFIN) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], lle (where.INT) [3], mmhm (mmhm.IM) [3], mynd (go.V.INFIN) [3], oedden (be.V.1P.IMPERF) [3], rywun (someone.N.M.SG+SM) [3], trefnu (arrange.V.INFIN) [3], un (one.NUM) [3], wel (well.IM) [3], wneud (make.V.INFIN+SM) [3], ymlaen (forward.ADV) [3], allan (out.ADV) [2], anrhegion (presents.N.F.PL) [2], arfer (use.V.INFIN) [2], arferiad (custom.N.MF.SG) [2], awn (go.V.1P.PRES) [2], blancedi (blanket.N.M.SG) [2], byw (live.V.INFIN) [2], capel (chapel.N.M.SG) [2], da (good.ADJ) [2], de (be.IM+SM) [2], dechrau (begin.V.INFIN) [2], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [2], dim (not.ADV) [2], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [2], dod (come.V.INFIN) [2], drefnu (arrange.V.INFIN+SM) [2], dwy (two.NUM.F) [2], erbyn (by.PREP) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], haearn (iron.N.M.SG) [2], heffer (heifer.N.F.SG) [2], hefyd (also.ADV) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [2], ifainc (young.ADJ) [2], ifanc (young.ADJ) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], lladd (kill.V.INFIN) [2], llawr (floor.N.M.SG) [2], merched (girl.N.F.PL) [2], mor (so.ADV) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], nesa (next.ADJ.SUP) [2], o (from.PREP) [2], ochr (side.N.F.SG) [2], oed (age.N.M.SG) [2], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [2], o_hyd (always.ADV) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], ran (part.N.F.SG+SM) [2], rŵan (now.ADV) [2], sachedi (bag.N.F.PL) [2], sgwrs (chat.N.F.SG) [2], sosban (saucepan.N.F.SG) [2], tywydd (weather.N.M.SG) [2], wedyn (afterwards.ADV) [2], weld (see.V.INFIN+SM) [2], ychydig (a_little.QUAN) [2], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], ynte (or.CONJ) [2], achos (cause.N.M.SG) [1], achos (because.CONJ) [1], agos (near.ADJ) [1], amdan (for_them.PREP+PRON.3P) [1], amlach (often.ADJ.COMP) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], anrheg (present.N.F.SG) [1], ar (on.PREP) [1], â'r (name) [1], arian (money.N.M.SG) [1], ar_ôl (after.PREP) [1], bawb (everyone.PRON+SM) [1], bechgyn (boys.N.M.PL) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], berchennog (owner.N.M.SG+SM) [1], beth_bynnag (anyway.ADV) [1], blant (child.N.M.PL+SM) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bwynt (point.N.M.SG+SM) [1], cantorion (singer.N.M.PL) [1], cerrig (stones.N.F.PL) [1], chwilio (search.V.INFIN) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], cwbl (all.ADJ) [1], cwestiwn (question.N.M.SG.[or].hold_an inquiry.V.1P.IMPER.[or].hold_an inquiry.V.1P.PRES.[or].hold_an inquiry.V.1S.IMPERF) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN) [1], cwrdd (meeting.N.M.SG) [1], cwympo (fall.V.INFIN) [1], cyfarfod (meeting.N.M.SG) [1], cyfforddus (comfortable.ADJ) [1], cymdeithas (society.N.F.SG) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cynta (first.ORD) [1], cysidro (consider.V.INFIN) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dau (two.NUM.M) [1], daw (come.V.3S.PRES) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], ddau (two.NUM.M+SM) [1], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], deud (say.V.INFIN) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwrnod (day.N.M.SG) [1], dri_deg (thirty.NUM+SM) [1], dydd (day.N.M.SG) [1], ein (our.ADJ.POSS.1P) [1], eistedd (sit.V.INFIN) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], Elwyn (name) [1], enw (name.N.M.SG) [1], erioed (never.ADV) [1], ers (since.PREP) [1], Fawrth (March.N.M.SG+SM.[or].Mars.N.M.SG+SM.[or].Tuesday.N.M.SG+SM) [1], fechgyn (boys.N.M.PL+SM) [1], felly (so.ADV) [1], fflàg (flag.N.F.SG) [1], ffonio (phone.V.INFIN) [1], fuan (soon.ADJ+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fyddan (be.V.3P.FUT+SM) [1], fyn (insist.V.3S.PRES+SM) [1], gen (with.PREP) [1], goch (red.ADJ+SM) [1], gofio (remember.V.INFIN+SM) [1], gonsert (concert.N.M.SG+SM) [1], gorfod (have_to.V.INFIN) [1], graig (rock.N.F.PL+SM) [1], griw (crew.N.M.SG+SM) [1], gwaith (work.N.M.SG) [1], gwreiddiau (roots.N.M.PL) [1], gwybod (know.V.INFIN) [1], Gŵyl_Ddewi (name) [1], Gŵyl_Dewi (St_David's_Day.N.F.SG) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], hapus (happy.ADJ) [1], hawddach (easy.ADJ.COMP) [1], hawsach (easy.ADJ.COMP) [1], hi (she.PRON.F.3S) [1], hoffi (like.V.INFIN) [1], hogan (girl.N.F.SG) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], le (place.N.M.SG+SM) [1], lluchio (throw.V.INFIN) [1], mab (son.N.M.SG) [1], Mawrth (March.N.M.SG.[or].Tuesday.N.M.SG.[or].Mars.N.M.SG) [1], meddwl (thought.N.M.SG.[or].think.V.2S.IMPER.[or].think.V.3S.PRES.[or].think.V.INFIN) [1], merch (girl.N.F.SG) [1], na ((n)or.CONJ) [1], nawr (now.ADV) [1], neu (or.CONJ) [1], nhad (father.N.M.SG+NM) [1], oedden (be.V.13P.IMPERF) [1], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [1], ohono (from_him.PREP+PRON.M.3S) [1], pa (which.ADJ) [1], pan (when.CONJ) [1], perthyn (belong.V.INFIN) [1], plant (child.N.M.PL) [1], pob (each.PREQ) [1], Prydain (Britain.N.F.SG.PLACE) [1], pwnc (subject.N.M.SG) [1], pwtyn (pet.N.M.SG) [1], pwyllgor (committee.N.M.SG) [1], rannu (divide.V.INFIN+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rhwng (between.PREP) [1], rhyw (some.PREQ) [1], roi (give.V.INFIN+SM) [1], ryw (some.PREQ+SM) [1], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [1], sef (namely.CONJ) [1], siarad (talk.V.INFIN) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], Sul (Sunday.N.M.SG) [1], sut (how.INT) [1], sy (be.V.3S.PRES.REL) [1], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [1], sylweddoli (realise.V.INFIN) [1], taclo (tackle.V.INFIN) [1], taclu (tackle.V.INFIN) [1], talwm (long_time.N.M.SG) [1], tân (fire.N.M.SG) [1], te (be.IM) [1], to (roof.N.M.SG) [1], Tommy_Davies (name) [1], torri (break.V.INFIN) [1], wir (truth.N.M.SG+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], ynddon (in_them.PREP+PRON.3P) [1], yn_do (wasn't_it.IM) [1], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1], ysgolion (schools.N.F.PL) [1],

Words with language tag: cym&spa (49)

ah (ah.IM) [8], oh (oh.IM) [6], Twm_Williams (name) [4], Anselmo (name) [2], Carla (name) [2], Cordoba (name) [2], eh (eh.IM) [2], pickup (pickup.N.M.SG) [2], Bobby (name) [1], Carys (name) [1], Drelew (name) [1], Drevelin (name) [1], Eben_Morris (name) [1], Eddie (name) [1], Eifion_Pritchard (name) [1], Glenys (name) [1], Hunydd_Matthews (name) [1], John (name) [1], Liani (name) [1], Mansel (name) [1], Mansel_Davies (name) [1], Melia (name) [1], Nedw (name) [1], Powell (name) [1], Richard (name) [1], (tea.N.M.SG) [1], Tommy_Davies (name) [1], Trelew (name) [1], Wendy_Price (name) [1],

Words with language tag: spa (32)

bueno (well.E) [4], el (the.DET.DEF.M.SG) [3], ajá (aha.IM) [2], bien (well.ADV) [2], hoy (today.ADV) [2], muy (very.ADV) [2], no (not.ADV) [2], preparó (prime.V.3S.PAST) [2], andamos (walk.V.1P.PRES) [1], así (thus.ADV) [1], ay (oh.IM) [1], che (mate.N.M.SG) [1], cómo (how.INT) [1], de (of.PREP) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], estirálo (strain.V.2P.IMPER.PRECLITIC+LO[PRON.M.3S]) [1], noviembre (November.N.M.SG) [1], que (that.PRON.REL) [1], Rifleros (name) [1], (yes.ADV) [1], veinticinco (twenty_five.NUM) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia41: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.