PATAGONIA - Patagonia5: Glossed version

Get Flash to see this player.

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1ANAohCS dyna fo .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  oh, there we are
2ANAxxx bod ni heb ddim (.) cyfeiliant na dim_byd .
  bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P hebwithout.PREP ddimnothing.N.M.SG+SM cyfeiliantaccompany.V.3P.PRES nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG dim_bydnothing.ADV .
  [...] that we have no accompaniment or anything
3ANAfydd raid i ni gael pianoCS i [/] i wneud o yn well .
  fyddbe.V.3S.FUT+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P gaelget.V.INFIN+SM pianopiano.N.M.SG ito.PREP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM .
  we'll have to get a piano to do it better
4GLO&=laughs .
  .
  
5ANA+< +, tro nesa .
  troturn.V.2S.IMPER nesanext.ADJ.SUP .
  ...next time
6GLOfydd raid i ni ddysgu chwarae o (y)r newydd .
  fyddbe.V.3S.FUT+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P ddysguteach.V.INFIN+SM chwaraeplay.V.INFIN oof.PREP yrthe.DET.DEF newyddnew.ADJ .
  we'll have to learn to play all over again
7ANAmi gana i er_gwaetha naw_deg (.) tra galla i wneud ryw sŵn bach (.) dw i (y)n siŵr ar_ôl canu ar hyd yn oes .
  miPRT.AFF ganasing.V.3S.PRES+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S er_gwaethain_spite_of.PREP naw_degninety.NUM travery.ADV.[or].while.CONJ gallabe_able.V.1S.PRES iI.PRON.1S wneudmake.V.INFIN+SM rywsome.PREQ+SM sŵnnoise.N.M.SG bachsmall.ADJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siŵrsure.ADJ ar_ôlafter.PREP canusing.V.INFIN aron.PREP hydlength.N.M.SG ynPRT oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  I shall sing even though I'm ninety, while I can make some small noise, I'm sure, after singing all my life.
8GLO+< &=laughs .
  .
  
9GLOraid bod â ysbryd i &n [/] i wneud yn +...
  raidnecessity.N.M.SG+SM bodbe.V.INFIN âwith.PREP ysbrydspirit.N.M.SG ito.PREP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ynPRT .
  you have to have some spirit to do it...
10ANA+< ia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
11ANAia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
12ANAa gallu gwneud .
  aand.CONJ gallube_able.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN .
  and be able to do it
13GLO+< mae werthfawr iawn .
  maebe.V.3S.PRES werthfawrvaluable.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  it's very worthwhile
14ANAdiolch i (y)r brenin mawr bod rywun yn gallu (.) ychydig ond wel +...
  diolchthanks.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF breninking.N.M.SG mawrbig.ADJ bodbe.V.INFIN rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN ychydiga_little.QUAN ondbut.CONJ welwell.IM .
  thanks be to the great king that anyone can, a little bit, but, well...
15GLO+< mm ia .
  mmmm.IM iayes.ADV .
  mm yes
16GLOmae rywun yn uh (..) cofio am rywbeth mae wedi dysgu pan oedd o (y)n fach yn_dydy (.) ac yn anghofio pethau mae o wedi dysgu rŵan yn hen .
  maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT uher.IM cofioremember.V.INFIN amfor.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG acand.CONJ ynPRT anghofioforget.V.INFIN pethauthings.N.M.PL maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN rŵannow.ADV ynPRT henold.ADJ .
  a person will remember something he's learnt when he was small, won't he, and forget things he's learnt now when old.
17ANA+< yn gallu .
  ynPRT gallube_able.V.INFIN .
  able to
18ANA+< hym +...
  hymhmm.IM .
  
19ANAâ deud y gwir dw i (y)n cofio mwy (.) amdana fy hunan pan o(eddw)n i (y)n blentyn (.) nag &rər ryw dair bedair blynedd yn_ôl .
  âwith.PREP deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP amdanafor_me.PREP+PRON.1S fymy.ADJ.POSS.1S hunanself.PRON.SG panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT blentynchild.N.M.SG+SM nagthan.CONJ rywsome.PREQ+SM dairthree.NUM.F+SM bedairfour.NUM.F+SM blyneddyears.N.F.PL yn_ôlback.ADV .
  really I remember more about myself when I was a child than some three, four years ago
20GLOond wyt ti (y)n [/] uh yn lwcus bod gen ti (.) gof .
  ondbut.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT uher.IM ynPRT lwcuslucky.ADJ bodbe.V.INFIN genwith.PREP tiyou.PRON.2S gofmemory.N.M.SG+SM .
  but you're lucky that you have the memory
21ANAhym +...
  hymhmm.IM .
  
22GLOnac oes gen i ddim y cof yna .
  nacPRT.NEG oesbe.V.3S.PRES.INDEF genwith.PREP iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF cofmemory.N.M.SG ynathere.ADV .
  I don't have that [kind of] memory
23ANAmae [//] mi alla fentro bod yn ddiolchgar (.) am gymaint o bethau .
  maebe.V.3S.PRES miPRT.AFF allabe_able.V.13S.PRES+SM fentroventure.V.INFIN+SM bodbe.V.INFIN ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM amfor.PREP gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM .
  I can dare to be grateful about so many things
24GLO+< dw i +//.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S .
  I...
25GLOie .
  ieyes.ADV .
  yes
26ANA+< am (.) iechyd dw i (we)di gael .
  amfor.PREP iechydhealth.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gaelget.V.INFIN+SM .
  for the health I've had
27ANAam (.) fel ydw i â cymaint o flynyddoedd .
  amfor.PREP fellike.CONJ ydwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S âwith.PREP cymaintso much.ADJ oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM .
  for how I am at so many years of age
28GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
29ANAam gyfeillion .
  amfor.PREP gyfeillionmates.N.M.PL+SM .
  for friends
30ANAam gwmni .
  amfor.PREP gwmnicompany.N.M.SG+SM .
  for company
31ANApawb o nghwmpas .
  pawbeveryone.PRON oof.PREP nghwmpasround.N.M.SG+NM .
  everyone around me
32GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
33ANAdw i yn ddiolchgar .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM .
  I am grateful
34GLOpan mae rywun yn gweld o (e)i gwmpas bobl (.) yn (.) pasio (.) bywyd trist iawn o achos eu iechyd (.) mae o meddwl bod o wedi cael bendith (.) fawr iawn ar (.) fyw mor hen ac yn gallu (.) gwneud drosto ei hun bopeth .
  panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN oof.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S gwmpasround.N.M.SG+SM boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT pasiopass.V.INFIN bywydlife.N.M.SG tristsad.ADJ iawnvery.ADV ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S achosbecause.CONJ eutheir.ADJ.POSS.3P iechydhealth.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN bendithblessing.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aron.PREP fywlive.V.INFIN+SM morso.ADV henold.ADJ acand.CONJ ynPRT gallube_able.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN drostoover_him.PREP+PRON.M.3S+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S hunself.PRON.SG bopetheverything.N.M.SG+SM .
  when a person sees people around him living very sad lives because of their health, it means that he has received very great blessings to have lived so long and to be able to do everything for himself.
35ANAmm .
  mmmm.IM .
  
36ANAac am y cyfle o gael sgwrs fach fel hyn .
  acand.CONJ amfor.PREP ythe.DET.DEF cyfleopportunity.N.M.SG oof.PREP gaelget.V.INFIN+SM sgwrschat.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  and for the opportunity to have a little chat like this.
37GLOia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
38ANAer [///] ie .
  erer.IM ieyes.ADV .
  although... yes
39GLOmae hwn yn gyfle (..) i ddiolch amdano fo hefyd yndy ?
  maebe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG ynPRT gyfleopportunity.N.M.SG+SM ito.PREP ddiolchthank.V.INFIN+SM amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S hefydalso.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  this is an opportunity to give thanks for too, isn't it?
40ANA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
41ANAdiolch i (y)r blant am ddod (.) deud y gwir .
  diolchthanks.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF blantchild.N.M.PL+SM amfor.PREP ddodcome.V.INFIN+SM deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  thank the children for coming, really
42GLO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
43GLO+< bobl (.) ifainc yn gwneud gwaith mor +...
  boblpeople.N.F.SG+SM ifaincyoung.ADJ ynPRT gwneudmake.V.INFIN gwaithwork.N.M.SG morso.ADV .
  young people doing work that's so...
44ANAie .
  ieyes.ADV .
  yes
45GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
46GLO+, bwysig yndy (.) ia .
  bwysigimportant.ADJ+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH iayes.ADV .
  ...important, isn't it, yes
47ANAchaeson ni ddim y [//] yr uh cyfle mae plant nawr yn gael .
  chaesonget.V.1P.PAST+AM niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF uher.IM cyfleopportunity.N.M.SG maebe.V.3S.PRES plantchild.N.M.PL nawrnow.ADV ynPRT gaelget.V.INFIN+SM .
  we didn't have the opportunity that children now have
48ANAoedd yna [/] yna ddim pethau yn [/] yn ein gafael ni nac oedd <i wneu(d)> [/] i wneud pethau ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM pethauthings.N.M.PL ynPRT ynPRT einour.ADJ.POSS.1P gafaelgrasp.V.INFIN niwe.PRON.1P nacPRT.NEG oeddbe.V.3S.IMPERF ito.PREP.[or].I.PRON.1S wneudmake.V.INFIN+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM pethauthings.N.M.PL ?
  there weren't any things that took hold of us, were there, to do things?
49ANAdyna be oedd yn digwydd .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT digwyddhappen.V.INFIN .
  that's what used to happen
50GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
51GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
52ANAa wedyn mae gen i (..) ofn bod (y)na rywun yn uh galw wrth y drws .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES genwith.PREP iI.PRON.1S ofnfear.N.M.SG bodbe.V.INFIN ynathere.ADV rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT uher.IM galwcall.V.INFIN wrthby.PREP ythe.DET.DEF drwsdoor.N.M.SG .
  and then I'm afraid there might be someone calling at the door.
53ANAfydd raid i mi fynd i +/.
  fyddbe.V.3S.FUT+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP miI.PRON.1S fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP .
  I'll have to go and...
54GLO+< (ba)set ti (y)n edrych xxx +/?
  basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT edrychlook.V.INFIN ?
  could you look..?
55IGN+< iawn .
  iawnOK.ADV .
  right
56GLOna drws .
  nano.ADV drwsdoor.N.M.SG .
  no, the door
57GLOmae (y)r drws yn uh agored .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF drwsdoor.N.M.SG ynPRT uher.IM agoredopen.ADJ.[or].open.V.3S.IMPER .
  the door is open
58CRI+< ahCS .
  ahah.IM .
  
59CRImae (y)n +...
  maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  it's...
60FRAxxx .
  .
  [...]
61GLOdw i ddim yn deall .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN .
  I don't understand
62ANA[- spa] para que vengan .
  parafor.PREP quethat.CONJ vengancome.V.3P.SUBJ.PRES .
  for them to come.
63GLOehCS ?
  eheh.IM ?
  what?
64IGN&=cough .
  .
  
65ANA[- spa] para que vengan .
  parafor.PREP quethat.CONJ vengancome.V.3P.SUBJ.PRES .
  for them to come.
66GLO[- spa] ahCS para que terminés ?
  ahah.IM parafor.PREP quethat.CONJ terminésfinish.V.2S.SUBJ.PRES ?
  ah, so that you can finish?
67ANA[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
68GLO[- spa] no tenés más este (..) nada que decir ?
  nonot.ADV tenéshave.V.2S.PRES másmore.ADV esteEast.N.M.SG nadanothing.PRON quethat.CONJ decirtell.V.INFIN ?
  you don't have anything else to say?
69GLOxxx (dy)na tithau (y)n sgwrsio gymaint .
  dynathat_is.ADV tithauyou.PRON.EMPH.2S ynPRT sgwrsiochat.V.INFIN gymaintso much.ADJ+SM .
  [..] there you are talking so much.
70ANA+< dw i (y)n uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT uher.IM .
  I, er....
71CRI[- spa] y IgnacioCS no dijo nada ?
  yand.CONJ Ignacioname nonot.ADV dijotell.V.3S.PAST nadanothing.PRON ?
  and Ignacio did not say anything?
72IGN[- spa] no es que yo no .
  nonot.ADV esbe.V.3S.PRES quethat.CONJ yoI.PRON.SUB.MF.1S nonot.ADV .
  no, it's that I do not.
73GLOmae xxx +/.
  maebe.V.3S.PRES .
  Ign(acio) is...
74IGN[- spa] no puedo con +//.
  nonot.ADV puedobe_able.V.1S.PRES conwith.PREP .
  no, I can't with...
75CRI[- spa] no .
  nonot.ADV .
  no.
76GLObe uh ti (y)n ?
  bewhat.INT uher.IM tiyou.PRON.2S ynPRT ?
  what, er, do you..?
77IGN+< xxx .
  .
  [...]
78ANA<wyt ti (y)n> [/] uh wyt ti (y)n dal <ar dy> [/] ar dy um (.) feddwl o fynd i (y)r capel dydd Sul ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT uher.IM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dalcontinue.V.INFIN aron.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S aron.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S umum.IM feddwlthought.N.M.SG+SM.[or].think.V.3S.PRES+SM.[or].think.V.INFIN+SM oof.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG ?
  are you still thinking of going to chapel on Sunday?
79IGN+< xxx .
  .
  [...]
80GLOydw .
  ydwbe.V.1S.PRES .
  yes
81ANAohCS dyna rywbeth go lew .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM gorather.ADV lewlion.N.M.SG+SM .
  oh, that's something good
82GLO+< +, os bydd gwrdd .
  osif.CONJ byddbe.V.3S.FUT gwrddmeet.V.INFIN+SM .
  if there is a meeting
83ANAa mi fydda i (y)na os bydda i (y)n teimlo (..) rhywbeth yn debyg fel be mae rywun i fod .
  aand.CONJ miPRT.AFF fyddabe.V.1S.FUT+SM iI.PRON.1S ynathere.ADV osif.CONJ byddabe.V.1S.FUT iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN rhywbethsomething.N.M.SG ynPRT debygsimilar.ADJ+SM fellike.CONJ bewhat.INT maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ito.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  and I will be there if I feel anything like one is supposed to
84GLO+< um +...
  umum.IM .
  
85GLOdw i ddim yn gwybod os byddan nhw (y)n cadw gwrdd uh wrth bod uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ byddanbe.V.3P.FUT nhwthey.PRON.3P ynPRT cadwkeep.V.INFIN gwrddmeeting.V.INFIN+SM uher.IM wrthby.PREP bodbe.V.INFIN uher.IM .
  I'm not sure whether they'll hold a meeting, because...
86ANA+< xxx .
  .
  [...]
87ANA++ cymanfa ?
  cymanfaassembly.N.F.SG ?
  festival?
88GLOia .
  iayes.ADV .
  yes.
89GLOa (y)r gymanfa a (y)r busnes bod y [/] y teulu yna mewn trybini ynde .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF gymanfaassembly.N.F.SG+SM aand.CONJ yrthe.DET.DEF busnesbusiness.N.MF.SG bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG ynathere.ADV mewnin.PREP trybinimisfortune.N.G.SG yndeisn't_it.IM .
  and the hymn festival, and that business about that family in trouble
90ANA+< ohCS mm (.) ie .
  ohoh.IM mmmm.IM ieyes.ADV .
  oh, mm, yes
91ANAcymanfa ar_ôl eisteddfod .
  cymanfaassembly.N.F.SG ar_ôlafter.PREP eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  a hymn festival after the Eisteddfod
92ANAa mae honno (y)n werth i_w chael hefyd .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES honnothat.PRON.DEM.F.SG ynPRT werthvalue.N.M.SG+SM i_wto_his/her/their.PREP+POSS.3SP chaelget.V.INFIN+AM hefydalso.ADV .
  and that's worth having too
93GLOwel i gadw erbyn dydd Sul wedyn ?
  welwell.IM ito.PREP gadwkeep.V.INFIN+SM erbynby.PREP dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG wedynafterwards.ADV ?
  well, to keep until the next Sunday
94ANAond mae raid gofalu roi o mewn pryd i (y)r [//] uh (.) i [/] i SaraCS &i &u roi o ar y (.) radioCS .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM gofalutake_care.V.INFIN roigive.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S mewnin.PREP prydtime.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM ito.PREP ito.PREP Saraname roigive.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S aron.PREP ythe.DET.DEF radioradio.N.F.SG .
  but must be careful to give it in time for Sara to put it on the radio
95GLO+< ohCS mae isio (.) deud wrth PamelaCS +...
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN wrthby.PREP Pamelaname .
  oh, Pamela needs to be told...
96GLOgofio [/] cofio gofyn i PamelaCS <er_mwyn> [/] uh er_mwyn iddi hi gael edrych fewn i +...
  gofioremember.V.INFIN+SM cofioremember.V.INFIN gofynask.V.INFIN ito.PREP Pamelaname er_mwynfor_the_sake_of.PREP uher.IM er_mwynfor_the_sake_of.PREP iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S gaelget.V.INFIN+SM edrychlook.V.INFIN fewnin.PREP+SM ito.PREP .
  remember to ask Pamela so that she can look into...
97ANA+< ie ie (.) wir .
  ieyes.ADV ieyes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes, yes, indeed.
98GLOfel bod bobl yn gwybod .
  fellike.CONJ bodbe.V.INFIN boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  so that people know
99ANA&ji ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes.
100GLO+, be sy (y)n digwydd (.) ie .
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT digwyddhappen.V.INFIN ieyes.ADV .
  ...what's happening, yes.
101ANAachos piti bod neb yn mynd yna a cael y drws yn gau yndy ?
  achosbecause.CONJ pitipity.N.M.SG bodbe.V.INFIN nebanyone.PRON ynPRT myndgo.V.INFIN ynathere.ADV aand.CONJ caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF drwsdoor.N.M.SG ynPRT gauclose.V.INFIN+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  because it's a pity no one goes there and gets the door locked, isn't it?
102GLOie .
  ieyes.ADV .
  yes
103ANAie .
  ieyes.ADV .
  yes
104GLOie wir .
  ieyes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
105ANAond os bydd (y)na rywbeth fe fydda i (y)n [/] (.) yn trio ngorau .
  ondbut.CONJ osif.CONJ byddbe.V.3S.FUT ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM fePRT.AFF fyddabe.V.1S.FUT+SM iI.PRON.1S ynPRT ynPRT triotry.V.INFIN ngoraubest.ADJ.SUP+NM .
  but if there is something then I will try my best
106ANAta be bydd yn [/] yn lwcus [?] .
  tabe.IM bewhat.INT byddbe.V.3S.FUT ynPRT ynPRT lwcuslucky.ADJ .
  or else, what, it will be lucky
107ANAond fydd yn neis iawn gwybod bod ti yn mynd .
  ondbut.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ynPRT neisnice.ADJ iawnvery.ADV gwybodknow.V.INFIN bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN .
  but it will be very nice to know that you are going
108GLOwyt ti mynd i drio mynd ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP driotry.V.INFIN+SM myndgo.V.INFIN ?
  are you going to try and go?
109ANAyndw .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  yes
110GLOwyt ?
  wytbe.V.2S.PRES ?
  you are?
111GLOdw i (y)n credu (ba)swn i (y)n gallu fel o(eddw)n i (y)n deu(d) (wr)thot ti yn aml (ba)swn i (y)n gallu agor y drws mawr (..) a mynd fewn efo (y)r motor at y drws .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN fellike.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthotto you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S ynPRT amlfrequent.ADJ baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN agoropen.V.INFIN ythe.DET.DEF drwsdoor.N.M.SG mawrbig.ADJ aand.CONJ myndgo.V.INFIN fewnin.PREP+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF motorcar.N.M.SG atto.PREP ythe.DET.DEF drwsdoor.N.M.SG .
  I think I would be able to, as I was telling you often, I would be able to open the big door, and go in with the car to the door
112GLOa wedyn (ba)sai ddim raid [?] i ti gerdded y dau gam .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV basaibe.V.3S.PLUPERF ddimnot.ADV+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S gerddedwalk.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF dautwo.NUM.M gamstep.V.INFIN+SM .
  and then you would not have to walk the two steps.
113GLO(ba)sen ni (y)n gallu gwneud felly ?
  basenbe.V.1P.PLUPERF niwe.PRON.1P ynPRT gallube_able.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN fellyso.ADV ?
  could we do that?
114GLOdim ond deud wrth CarwynCS mewn amser .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ deudsay.V.INFIN wrthby.PREP Carwynname mewnin.PREP amsertime.N.M.SG .
  just tell Carwyn in time
115ANA+< mm xxx .
  mmmm.IM .
  
116ANAmi setla i (..) yn rhyfedd .
  miPRT.AFF setlasettle.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S ynPRT rhyfeddstrange.ADJ .
  I'll settle in strangely
117GLOuh ?
  uher.IM ?
  huh?
118ANAmi setla i yn rhyfedd .
  miPRT.AFF setlasettle.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S ynPRT rhyfeddstrange.ADJ .
  I'll settle in strangely
119ANAbydda i (y)n teimlo +/.
  byddabe.V.1S.FUT iI.PRON.1S ynPRT teimlofeel.V.INFIN .
  I'll feel...
120GLO+< achos wedyn uh &hə hym (.) byddi [/] byddi di (y)n gallu eistedd .
  achosbecause.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM hymhmm.IM byddibe.V.2S.FUT byddibe.V.2S.FUT diyou.PRON.2S+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN eisteddsit.V.INFIN .
  because then you'll be able to sit
121GLOdim isio ti godi na ddim_byd .
  dimnot.ADV isiowant.N.M.SG tiyou.PRON.2S godilift.V.INFIN+SM nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG ddim_bydnothing.ADV+SM .
  you don't have to get up or anything
122ANArywbeth tebyg i heddiw .
  rywbethsomething.N.M.SG+SM tebygsimilar.ADJ ito.PREP heddiwtoday.ADV .
  something similar to today
123GLOall(i) [/] alli di uh arwain y cwrdd a esteS [/] (.) a canu a chwbl o wrth eistedd .
  allibe_able.V.2S.PRES+SM allibe_able.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM uher.IM arwainlead.V.INFIN ythe.DET.DEF cwrddmeeting.N.M.SG aand.CONJ esteEast.N.M.SG aand.CONJ canusing.V.INFIN aand.CONJ chwblall.ADJ+AM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S wrthby.PREP eisteddsit.V.INFIN .
  you could lead the meeting and... and sing and everything sitting down
124ANAohCS (we)dyn [?] mae ngolwg wedi mynd .
  ohoh.IM wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ngolwgview.N.F.SG+NM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  oh, my sight has gone
125ANAdoes galla i (ddi)m +/.
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG gallabe_able.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM .
  I can't...
126GLOgwneud (.) i ti fod fel cadeirydd .
  gwneudmake.V.INFIN ito.PREP tiyou.PRON.2S fodbe.V.INFIN+SM fellike.CONJ cadeiryddchairman.N.M.SG .
  making you be like a chairman
127ANA&=laughs .
  .
  
128GLOynde ?
  yndeisn't_it.IM ?
  right?
129ANAmae ngolwg wedi mynd .
  maebe.V.3S.PRES ngolwgview.N.F.SG+NM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  my sight has gone
130ANAfedra i ddim darllen pennod na &m emyn na dim_byd ac uh dim_ond canu (y)r peth dw i (y)n wybod ar yng nghof .
  fedrabe_able.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM darllenread.V.INFIN pennodchapter.N.F.SG na(n)or.CONJ emynhymn.N.M.SG nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG dim_bydnothing.ADV acand.CONJ uher.IM dim_ondonly.ADV canusing.V.INFIN yrthe.DET.DEF peththing.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT wybodknow.V.INFIN+SM aron.PREP yngmy.ADJ.POSS.1S nghofmemory.N.M.SG+NM .
  I can't read a chapter or a hymn or anything, and can only sing what I know from memory
131GLO+< hwyrach bod ti (y)n gallu salm ar dy gof ?
  hwyrachperhaps.ADV bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN salmpsalm.N.F.SG aron.PREP dyyour.ADJ.POSS.2S gofmemory.N.M.SG+SM ?
  perhaps you could manage a psalm from memory?
132ANAum +...
  umum.IM .
  
133GLOti (we)di ddysgu aml un mae (y)n debyg .
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP ddysguteach.V.INFIN+SM amlfrequent.ADJ unone.NUM maebe.V.3S.PRES ynPRT debygsimilar.ADJ+SM .
  you've probably learnt the odd one
134ANAdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
135ANAdiolch am hynny .
  diolchthanks.N.M.SG amfor.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP .
  thanks be for that
136GLOa (ba)set ti (y)n gallu gwneud hynny (ba)sai hwnnw (y)n wel +...
  aand.CONJ basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP basaibe.V.3S.PLUPERF hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ynPRT welwell.IM .
  and if you could do that, that would be, well...
137ANAond wyddost ti be ?
  ondbut.CONJ wyddostknow.V.2S.PRES+SM tiyou.PRON.2S bewhat.INT ?
  but do you know what?
138ANA&mə yn Gymraeg dw i wedi dysgu nhw a waeth i fi hefyd eu [?] deud nhw yn Gymraeg yn fan (y)na .
  ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN nhwthey.PRON.3P aand.CONJ waethworse.ADJ.COMP+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM hefydalso.ADV eutheir.ADJ.POSS.3P deudsay.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  I've learnt them in Welsh, and I may as well say them in Welsh there
139GLOohCS paid â meddwl !
  ohoh.IM paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP meddwlthink.V.INFIN !
  oh, think nothing of it
140GLOmae (y)na &m dim_ond PamelaCS &s a (y)r pastorS (ba)sai ddim yn dy ddeall di .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV dim_ondonly.ADV Pamelaname aand.CONJ yrthe.DET.DEF pastorpastor.N.M.SG basaibe.V.3S.PLUPERF ddimnot.ADV+SM ynPRT dyyour.ADJ.POSS.2S ddeallunderstand.V.INFIN+SM diyou.PRON.2S+SM .
  there's only Pamela and the minister who wouldn't understand you
141ANAachos mi [/] uh mi es i &r ryw [/] ryw ddiwrnod ers (..) dipyn yn_ôl i uh um gwahodd nhw i ddeud Gweddi (y)r Arglwydd yn Gymraeg .
  achosbecause.CONJ miPRT.AFF uher.IM miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S rywsome.PREQ+SM rywsome.PREQ+SM ddiwrnodday.N.M.SG+SM erssince.PREP dipynlittle_bit.N.M.SG+SM yn_ôlback.ADV ito.PREP uher.IM umum.IM gwahoddinvite.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM Gweddiname yrthe.DET.DEF Arglwyddname ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  because one day a while ago I invited them to say the Lord's Prayer in Welsh
142GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
143ANAa mi ges i deud &i hi fy hunan .
  aand.CONJ miPRT.AFF gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S deudsay.V.INFIN hishe.PRON.F.3S fymy.ADJ.POSS.1S hunanself.PRON.SG .
  and I got to say it myself
144GLO[- spa] ohCS bueno !
  ohoh.IM buenowell.E !
  oh, good!
145ANA+< a wedyn uh +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM .
  and then...
146GLOond fan (y)na wy(ddo)st ti i ti deud yn Gymraeg a deud um +...
  ondbut.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV wyddostknow.V.2S.PRES+SM tiyou.PRON.2S ito.PREP tiyou.PRON.2S deudsay.V.INFIN ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM aand.CONJ deudsay.V.INFIN umum.IM .
  but there you know you would say it in Welsh and say, um...
147ANApawb ddeud fel gallu ti feddwl ?
  pawbeveryone.PRON ddeudsay.V.INFIN+SM fellike.CONJ gallucapability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN tiyou.PRON.2S feddwlthink.V.INFIN+SM ?
  everyone says as they're able, you mean?
148GLO+, +< uh rhif y bennod .
  uher.IM rhifnumber.N.M.SG ythe.DET.DEF bennodchapter.N.F.SG+SM .
  ... the chapter number.
149GLOa maen nhw (y)n gallu mynd â hi &ŋ (.) yn [/] yn Sbanish tra byddi di (y)n ei deud yn Gymraeg .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN âwith.PREP hishe.PRON.F.3S ynPRT ynin.PREP SbanishSpanish.N.F.SG trawhile.CONJ byddibe.V.2S.FUT diyou.PRON.2S+SM ynPRT eiher.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES deudsay.V.INFIN ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  and they can take it in Spanish while you say it in Welsh
150ANAalla i felly efallai .
  allabe_able.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S fellyso.ADV efallaiperhaps.CONJ .
  I could do like that, maybe
151GLO+< a wedyn mae uh +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES uher.IM .
  and then...
152GLOo(eddw)n i awydd gwa(ho)dd uh BerylCS (.) i ganu deuawd efo fi ryw dro yn y gapel bach .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S awydddesire.N.M.SG gwahoddinvite.V.INFIN uher.IM Berylname ito.PREP ganusing.V.INFIN+SM deuawdduet.N.F.SG efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM rywsome.PREQ+SM droturn.N.M.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF gapelchapel.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ .
  I was keen to intvite Beryl to sing a duet with me some time in the little chapel
153ANA+< wel iawn .
  welwell.IM iawnOK.ADV .
  well, fine
154GLO+, iddi ddod yn &gwm +/.
  iddito_her.PREP+PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ynPRT .
  for her to come as com(pany)...
155ANA+< dw i wedi canu efo hi ers_talwm <yn y> [//] yn DrofadulogCS (.) pan oedden [//] oedd hi (.) ychydig mwy na phlentyn .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP canusing.V.INFIN efowith.PREP hishe.PRON.F.3S ers_talwmfor_some_time.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP Drofadulogname panwhen.CONJ oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ychydiga_little.QUAN mwymore.ADJ.COMP na(n)or.CONJ phlentynchild.N.M.SG+AM .
  I've sung with her long ago in Drofadulog, when she was little more than a child
156GLOwyt ti (y)n cofio ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN ?
  do you remember?
157CRImmhm yndw .
  mmhmmmhm.IM yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  mmhm, I do.
158ANAa NitaCS wedi gwneud y geiriau yn y &s Sbaeneg i ni gael canu yn lle +/.
  aand.CONJ Nitaname wediafter.PREP gwneudmake.V.INFIN ythe.DET.DEF geiriauwords.N.M.PL ynin.PREP ythe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG ito.PREP niwe.PRON.1P gaelget.V.INFIN+SM canusing.V.INFIN ynin.PREP llewhere.INT .
  and Nita had done the words in Spanish for us to sing, instead of...
159GLOa xxx pwy ddarn oedd hi ?
  aand.CONJ pwywho.PRON ddarnpiece.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ?
  and which piece was it?
160ANAum +...
  umum.IM .
  um...
161GLOArglwydd_dyma_fiCS ?
  Arglwydd_dyma_finame ?
  Arglwydd dyma fi ? [Welsh hymn, lit. "Lord, here I am"]
162GLOwyt ti (y)n cofio pwy oedd hi ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ?
  do you remember which it was?
163FRA+< Arglwydd_dyma_fiCS ?
  Arglwydd_dyma_finame ?
  Arglwydd dyma fi ?
164ANA[- spa] no .
  nonot.ADV .
  no
165FRAxxx .
  .
  [...]
166ANA+< uh +...
  uher.IM .
  
167GLO+< ie ?
  ieyes.ADV ?
  yes?
168FRA[- spa] lo [/] lo ven ?
  lothe.DET.DEF.NT.SG lohim.PRON.OBJ.M.3S vensee.V.3P.PRES ?
  do you see it ?
169GLOwel +/.
  welwell.IM .
  well...
170ANAahCS Paid_â'm_gadael_dirion_Iesu !
  ahah.IM Paid_â'm_gadael_dirion_Iesuname !
  ah, Paid â'm gadael, dirion Iesu ! [Welsh hymn, lit. "Do not leave me, dear Jesus"]
171FRA[- spa] ahCS Paid_â'm_gadaelCS sí sí !
  ahah.IM Paid_â'm_gadaelname yes.ADV yes.ADV !
  ah, Do not leave me, yes yes!
172GLO+< ahCS Paid_â'm_gadaelCS !
  ahah.IM Paid_â'm_gadaelname !
  ah, Do not leave me!
173GLONo_Me_DejesCS .
  No_Me_Dejesname .
  Do not leave me .
174ANAia .
  iayes.ADV .
  yes
175ANAyli dw i (y)n cofio yn go_lew (.) achos mae <(y)n aml> [?] +/.
  yliyou_know.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN ynPRT go_lewrather.ADV achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT amlfrequent.ADJ .
  you see, I remember quite well, because it often...
176GLOie o(eddw)n i meddwl diwrnod o_blaen (ba)sai &m [//] (ba)sai (.) iddi hi ddod i wrando ar pregeth ac um +...
  ieyes.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV basaibe.V.3S.PLUPERF basaibe.V.3S.PLUPERF iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP wrandolisten.V.INFIN+SM aron.PREP pregethsermon.N.F.SG acand.CONJ umum.IM .
  yes, I was thinking the other day it would... for her to come and listen to a sermon and, um...
177GLOac esteS +/.
  acand.CONJ estethis.PRON.DEM.M.SG .
  and this...
178ANA++ canu ?
  canusing.V.INFIN ?
  ...sing?
179GLO+, canu deuawd efo hi .
  canusing.V.INFIN deuawdduet.N.F.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  sing a duet with her
180ANA+< ohCS fasai hynny (y)n fendith heb sôn am +/.
  ohoh.IM fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM hynnythat.PRON.DEM.SP ynPRT fendithblessing.N.F.SG+SM.[or].remedy.V.3S.FUT+SM hebwithout.PREP sônmention.V.INFIN amfor.PREP .
  oh, that would be a blessing, let alone...
181GLO+< achos (ba)sai LindaCS (y)n chwarae (y)r organ ?
  achosbecause.CONJ basaibe.V.3S.PLUPERF Lindaname ynPRT chwaraeplay.V.INFIN yrthe.DET.DEF organorgan.N.F.SG ?
  because Linda would play the organ?
182ANAia .
  iayes.ADV .
  yes
183GLOa dan ni bob &ə dydd Gwener efo PedroCS a SerenaCS (y)n canu emynau fan hyn .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG efowith.PREP Pedroname aand.CONJ Serenaname ynPRT canusing.V.INFIN emynauhymns.N.M.PL fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  and we sing hymns every Friday here with Pedro and Serena
184GLOa dan ni <(y)n dysgu um> [//] (.) yn dysgu tonau â tri llais .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT dysguteach.V.INFIN umum.IM ynPRT dysguteach.V.INFIN tonautones.N.F.PL âwith.PREP trithree.NUM.M llaisvoice.N.M.SG .
  and we're learning tones for three voices
185GLOa oedden ni wedi meddwl +/.
  aand.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN .
  and we had thought...
186ANA+< ohCS o(eddw)n i (y)n canu hwnnw ond .
  ohoh.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT canusing.V.INFIN hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ondbut.CONJ .
  oh, I used to sing those, but
187ANAdw i ddim yn gallu darllen yr [//] y geiriau .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN darllenread.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF geiriauwords.N.M.PL .
  I can't read the words
188ANAa wedyn uh +//.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM .
  and then...
189ANAdw i (y)n cofio geiriau Cymraeg .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN geiriauwords.N.M.PL CymraegWelsh.N.F.SG .
  I remember Welsh words,
190ANAond fedra i ddim cofio geiriau Sbaeneg .
  ondbut.CONJ fedrabe_able.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM cofioremember.V.INFIN geiriauwords.N.M.PL SbaenegSpanish.N.F.SG .
  but I can't remember Spanish words.
191GLO+< oedden ni wedi meddwl canu dydd Sul rŵan ond &uθ .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN canusing.V.INFIN dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG rŵannow.ADV ondbut.CONJ .
  we were thinking of singing this Sunday but
192GLOdoedden ni ddim yn cofio am [/] um (.) am y gymanfa .
  doeddenbe.V.3P.IMPERF.NEG niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN amfor.PREP umum.IM amfor.PREP ythe.DET.DEF gymanfaassembly.N.F.SG+SM .
  we hadn't remembered about the Cymanfa (hymn festival).
193GLOxxx <mae AlanCS a DanielCS> [//] maen nhw ddim yn golli cymanfa .
  maebe.V.3S.PRES Alanname aand.CONJ Danielname maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gollilose.V.INFIN+SM cymanfaassembly.N.F.SG .
  Alan and Daniel, they aren't going to miss a hymn festival
194GLOa wedyn mae LindaCS a (e)i mam y greaduriaid mewn trybini .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES Lindaname aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG ythe.DET.DEF greaduriaidcreatures.N.M.PL+SM mewnin.PREP trybinimisfortune.N.G.SG .
  and then Linda and her mother, poor things, are in trouble
195GLOa wedyn (wydd)ost ti fydden nhw +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wyddostknow.V.2S.PRES+SM tiyou.PRON.2S fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P .
  and then you know they will...
196GLOa wedyn fydd raid i (.) yrru ymlaen am ddydd Sul arall siŵr .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV fyddbe.V.3S.FUT+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP yrrudrive.V.INFIN+SM ymlaenforward.ADV amfor.PREP ddyddday.N.M.SG+SM SulSunday.N.M.SG arallother.ADJ siŵrsure.ADJ .
  and then we'll have to press forward onto another Sunday, no doubt
197GLOond dan ni (y)n siŵr o ganu triawd .
  ondbut.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT siŵrsure.ADJ oof.PREP ganusing.V.INFIN+SM triawdtrio.N.M.SG .
  but we'll certainly sing a trio
198GLOie ?
  ieyes.ADV ?
  yes?
199GLOdan ni wedi canu deuawd efo IgnacioCS .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP canusing.V.INFIN deuawdduet.N.F.SG efowith.PREP Ignacioname .
  we've sung a duet with Ignacio
200ANAa dan ni wedi canu pedwarawd o (y)r plant (.) â fi (y)n canu bas (o)s gwelwch yn dda .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP canusing.V.INFIN pedwarawdquartet.N.M.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL âwith.PREP fiI.PRON.1S+SM ynPRT canusing.V.INFIN basbass.ADJ osif.CONJ gwelwchsee.V.2P.IMPER ynPRT ddagood.ADJ+SM .
  and we've sung a quartet of the children, with me singing bass, if you please
201GLO[- spa] +< ohCS está muy bien .
  ohoh.IM estábe.V.3S.PRES muyvery.ADV bienwell.ADV .
  oh, it is very nice.
202GLOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
203GLOdan ni (we)di pasio amser mor neis fan hyn efo (y)r +...
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP pasiopass.V.INFIN amsertime.N.M.SG morso.ADV neisnice.ADJ fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP efowith.PREP yrthe.DET.DEF .
  we've had such good times here with...
204GLOpan oedden nhw (y)n dod i_gyd i bractisio (y)r [//] y Gymraeg pan oedd yr ysgol Gymraeg yn uh <cael ei> [//] (.) mynd ymlaen yn fan hyn yn RawsonCS .
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN i_gydall.ADJ ito.PREP bractisiopractice.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF GymraegWelsh.N.F.SG+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynPRT uher.IM caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Rawsonname .
  when they used to all come to practise Welsh, when the Welsh school was being... was going ahead here in Rawson
205ANAond mae raid i fi ddeud (.) yr un fath â (y)r emynydd +"/.
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM ddeudsay.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM âas.PREP yrthe.DET.DEF emynyddhymn.N.M.PL .
  but I have to say the same as the hymn-writer:
206ANA+" mae nghyfeillion adre (y)n mynd o fy mlaen o un i un .
  maebe.V.3S.PRES nghyfeillionmates.N.M.PL+NM adrehome.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN oof.PREP fymy.ADJ.POSS.1S mlaenfront.N.M.SG+NM ohe.PRON.M.3S unone.NUM ito.PREP unone.NUM .
  my friends at home are going before me one by one
207GLOwel xxx +/.
  welwell.IM .
  well [...]
208ANA+" rhai fu (y)n teithio dyffryn BacaCS .
  rhaisome.PRON fube.V.3S.PAST+SM ynPRT teithiotravel.V.INFIN dyffrynvalley.N.M.SG Bacaname .
  those who have travelled the valley of Baca
209GLOmae raid gwneud eto (y)r un fath â mae (y)r emyn yn deud ond .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM gwneudmake.V.INFIN etoagain.ADV yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF emynhymn.N.M.SG ynPRT deudsay.V.INFIN ondbut.CONJ .
  we will have to do again as the hymn says but...
210ANA+" &ti gyda mi tua Salem lân .
  gydawith.PREP miPRT.AFF tuatowards.PREP Salemname lânclean.ADJ+SM .
  with me to holy Salem
211GLOmae gyfeillion newydd yn dod .
  maebe.V.3S.PRES gyfeillionmates.N.M.PL+SM newyddnew.ADJ ynPRT dodcome.V.INFIN .
  new friends come.
212ANAmm +...
  mmmm.IM .
  mm
213GLOa mae rywun yn uh +//.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT uher.IM .
  and a person does...
214GLOmi agosâ i at y gyfeillion newydd (.) heb anghofio (y)r hen gyfeillion .
  miPRT.AFF agosâapproach.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S atto.PREP ythe.DET.DEF gyfeillionmates.N.M.PL+SM newyddnew.ADJ hebwithout.PREP anghofioforget.V.INFIN yrthe.DET.DEF henold.ADJ gyfeillionmates.N.M.PL+SM .
  I shall draw near to the new friends, without forgetting the old friends
215GLOti ddim yn meddwl ?
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT meddwlthink.V.INFIN ?
  don't you think?
216ANAmm +...
  mmmm.IM .
  mm
217GLOfelly mae hi .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's how it is
218GLOia mae pawb yn mynd â [//] ar_ôl ei [/] ei waith hefyd um +...
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP ar_ôlafter.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S eihis.ADJ.POSS.M.3S waithwork.N.M.SG+SM hefydalso.ADV umum.IM .
  yes, everyone is going after work as well
219GLOachos bobl uh oedd yn gweithio i_gyd oedden nhw yn_de ?
  achosbecause.CONJ boblpeople.N.F.SG+SM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT gweithiowork.V.INFIN i_gydall.ADJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yn_deisn't_it.IM ?
  because they were all people who worked, weren't they?
220ANAwel wyddost ti be ?
  welwell.IM wyddostknow.V.2S.PRES+SM tiyou.PRON.2S bewhat.INT ?
  well, you know what?
221ANAmae hynny wedi mynd ychydig bach ar [/] yr [//] y ffordd o fyw hefyd .
  maebe.V.3S.PRES hynnythat.PRON.DEM.SP wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ychydiga_little.QUAN bachsmall.ADJ aron.PREP yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF fforddway.N.F.SG oof.PREP fywlive.V.INFIN+SM hefydalso.ADV .
  that has become somewhat the way of life, a little, too
222ANAachos pan oeddwn i (y)n cael yn magu (.) oedd (y)na weithio caletach .
  achosbecause.CONJ panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN ynPRT magurear.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV weithiowork.V.INFIN+SM caletachhard.ADJ.COMP .
  because when I was being brought up there was harder work.
223ANAoe(dd) bethau ofnadwy (y)n [/] yn [/] yn digwydd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF bethauthings.N.M.PL+SM ofnadwyterrible.ADJ ynPRT ynPRT ynPRT digwyddhappen.V.INFIN .
  awful things used to happen
224GLOohCS debyg iawn !
  ohoh.IM debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV !
  oh, very likely!
225ANAac yn gallu gweithio dada a MamCS yn y dydd (.) a (ei)n dysgu ni ganu neu chwarae (y)r organ neu [/] neu [/] neu beth oedd eisio neu [/] neu solffeuo neu &g arwain tôn yn y nos .
  acand.CONJ ynPRT gallube_able.V.INFIN gweithiowork.V.INFIN dadaDaddy.N.M.SG aand.CONJ Mamname ynin.PREP ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG aand.CONJ einour.ADJ.POSS.1P dysguteach.V.INFIN niwe.PRON.1P ganusing.V.INFIN+SM neuor.CONJ chwaraeplay.V.INFIN yrthe.DET.DEF organorgan.N.F.SG neuor.CONJ neuor.CONJ neuor.CONJ bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF eisiowant.N.M.SG neuor.CONJ neuor.CONJ solffeuosing_solfa.V.INFIN neuor.CONJ arwainlead.V.INFIN tôntone.N.F.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG .
  and Dada and Mam were able to work in the day and teach us to sing or play the organ or whatever was needed, or singing sol-fa, or leading a tune, at night.
226GLO+< ia debyg iawn .
  iayes.ADV debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  yes, sure
227ANAa mynd (..) lîgs i_ffwrdd i [/] i [/] i ganu .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN lîgsleague.N.M.SG i_ffwrddout.ADV ito.PREP ito.PREP ito.PREP ganusing.V.INFIN+SM .
  and going [absolutely] miles away to sing
228ANAa chroesi (y)r afon i fynd <i go(nsert)> [/] i gonsert trwy gwch .
  aand.CONJ chroesicross.V.INFIN+AM yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP gonsertconcert.N.M.SG+SM ito.PREP gonsertconcert.N.M.SG+SM trwythrough.PREP gwchboat.N.M.SG+SM .
  and crossing the river to go to a concert, by boat
229GLOac ar eich traed siŵr yn aml .
  acand.CONJ aron.PREP eichyour.ADJ.POSS.2P traedfeet.N.MF.SG siŵrsure.ADJ ynPRT amlfrequent.ADJ .
  and on foot often, no doubt
230ANA+< a [/] a +/.
  aand.CONJ aand.CONJ .
  and...
231ANAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
232GLO+< yn aml iawn .
  ynPRT amlfrequent.ADJ iawnvery.ADV .
  very often
233ANAia ia ia yn y nos .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG .
  yes, yes, in the night
234ANAyn y nos yn y gaeaf .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF gaeafwinter.N.M.SG .
  in the night in winter
235GLO+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
236GLOmae (y)r um +/.
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF umum.IM .
  the...
237ANA+< a felly oedden ni (y)n gwneud yn y +...
  aand.CONJ fellyso.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT gwneudmake.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  and that's what we did, in the...
238GLO+< &=exhales .
  .
  
239ANAa dyna be oedd yn uh +//.
  aand.CONJ dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT uher.IM .
  and that's what, er...
240ANAwel dyna fel oedden nhw (y)n pasio eu hamser .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fellike.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT pasiopass.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P hamsertime.N.M.SG+H .
  well, that's how they spent their time
241ANAoedden nhw (y)n disgwyl i (y)r nos ddod a paratoi popeth a mynd (.) i (y)r ysgol gân .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT disgwylexpect.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF nosnight.N.F.SG ddodcome.V.INFIN+SM aand.CONJ paratoiprepare.V.INFIN popetheverything.N.M.SG aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG gânsong.N.F.SG+SM .
  they waited for night to come and got everything ready and went to singing school
242GLOmae popeth wedi rhoi tro +...
  maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG wediafter.PREP rhoigive.V.INFIN troturn.N.M.SG .
  everything has given a turn...
243ANAa nawr os na fyddai fo (y)n ei gerbyd ardderchog (.) gawn ni ddim dwy sgwâr ffwrdd o wrthat ti .
  aand.CONJ nawrnow.ADV osif.CONJ naPRT.NEG fyddaibe.V.3S.COND+SM fohe.PRON.M.3S ynPRT eihis.ADJ.POSS.M.3S gerbydcarriage.N.M.SG+SM ardderchogexcellent.ADJ gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM dwytwo.NUM.F sgwârsquare.N.M.SG ffwrddway.N.M.SG ohe.PRON.M.3S wrthatto_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S .
  and now unless it's in a really excellent coach, we won't get two squares' length away from you
244GLOna .
  nano.ADV .
  no
245ANAa deud y gwir yn onest .
  aand.CONJ deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG ynPRT onesthonest.ADJ+SM .
  really honestly
246GLOpopeth i gael i [/] i fynd yn_de yn +...
  popetheverything.N.M.SG ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM ito.PREP ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM yn_deisn't_it.IM ynPRT .
  everything available to go, isn't it, in...
247ANA+< xxx .
  .
  [...]
248ANApopeth wedi mynd mor hawdd nes bod o (y)n (.) cael peidio ei wneud yn y diwedd .
  popetheverything.N.M.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV hawddeasy.ADJ nesnearer.ADJ.COMP bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT caelget.V.INFIN peidiostop.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF diweddend.N.M.SG .
  everything has become so easy that in the end it doesn't get done
249GLO+< xxx .
  .
  [...]
250GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
251ANAo mor hawdd .
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S morso.ADV hawddeasy.ADJ .
  from [being] so easy
252GLOmae lot o +//.
  maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP .
  there's a lot of...
253GLOoedd dim gymaint yr amser hynny o bethau i dynnu rywun <oedd (y)na mewn> [?] ffordd chwaith nac oedd ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF dimnot.ADV gymaintso much.ADJ+SM yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP oof.PREP bethauthings.N.M.PL+SM ito.PREP dynnudraw.V.INFIN+SM rywunsomeone.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV mewnin.PREP fforddway.N.F.SG chwaithneither.ADV nacPRT.NEG oeddbe.V.3S.IMPERF ?
  there weren't, at that time, so many things to pull you in, were there, in a way, either?
254ANAahCS na .
  ahah.IM nano.ADV .
  oh, no
255ANA&me meddyliau eraill hefyd .
  meddyliauthoughts.N.M.PL eraillothers.PRON hefydalso.ADV .
  other thoughts too
256ANAmeddyliau erai(ll) +//.
  meddyliauthoughts.N.M.PL eraillothers.PRON .
  other thoughts
257GLO+< hym ?
  hymhmm.IM ?
  
258ANAmeddyliau eraill .
  meddyliauthoughts.N.M.PL eraillothers.PRON .
  other thoughts
259ANAy bobl yn meddwl am rywbeth gwell ac yn +/.
  ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT meddwlthink.V.INFIN amfor.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM gwellbetter.ADJ.COMP acand.CONJ ynPRT .
  people thinking about something better and...
260GLOdebyg iawn .
  debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  very likely
261ANAac yn +...
  acand.CONJ ynPRT .
  and...
262GLOmae (.) popeth fel (y)na (y)n +/.
  maebe.V.3S.PRES popetheverything.N.M.SG fellike.CONJ ynathere.ADV ynPRT .
  everything like that...
263ANA+, dysgu eu plant felly .
  dysguteach.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P plantchild.N.M.PL fellyso.ADV .
  ...teach their children likewise.
264ANAond (.) mi ddaw .
  ondbut.CONJ miPRT.AFF ddawcome.V.3S.PRES+SM .
  but, it will come
265GLO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
266GLOmae gwaith ni (y)dy dal (.) ymlaen â beth dan ni wedi dysgu de ?
  maebe.V.3S.PRES gwaithwork.N.M.SG niwe.PRON.1P ydybe.V.3S.PRES dalcontinue.V.INFIN ymlaenforward.ADV âwith.PREP bethwhat.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN debe.IM+SM ?
  our job is to hold on to what we have learnt, isn't it?
267ANA+< mae'r amser eto siŵr .
  mae'runk amsertime.N.M.SG etoagain.ADV siŵrsure.ADJ .
  there's still time, sure
268GLOi drio i gael gweld os <gawn ni allu yn> [?] rywle .
  ito.PREP driotry.V.INFIN+SM ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM gweldsee.V.INFIN osif.CONJ gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P allube_able.V.INFIN+SM ynin.PREP rywlesomewhere.N.M.SG+SM .
  to try and see if we can be able to somewhere
269GLOmi ddaw rywun i +...
  miPRT.AFF ddawcome.V.3S.PRES+SM rywunsomeone.N.M.SG+SM ito.PREP .
  someone will come to...
270ANA+" daliwch afael .
  daliwchcontinue.V.2P.IMPER afaelgrasp.V.INFIN+SM .
  hold on
271ANAmeddai (y)r Iesu +".
  meddaisay.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF Iesuname .
  said Jesus
272ANA+" deuaf atoch chwi .
  deuafcome.V.1S.PRES atochto_you.PREP+PRON.2P chwiyou.PRON .
  I am coming to you
273GLOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
274GLO&=laughs .
  .
  
275ANAa dyna be dw i (y)n meddwl wneud .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV bewhat.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM .
  and that's what I intend to do
276ANAac er bod y sgwrs yn ardderchog <mae gen i> [//] dw i (y)n credu bod raid i fi fynd i (.) dechrau hwyl(us)o [?] (y)r cinio .
  acand.CONJ erer.IM bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF sgwrschat.N.F.SG ynPRT ardderchogexcellent.ADJ maebe.V.3S.PRES genwith.PREP iI.PRON.1S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP dechraubegin.V.INFIN hwylusoease.V.INFIN yrthe.DET.DEF ciniodinner.N.M.SG .
  and although the discussion is excellent, I think I have to go and start to prepare lunch.
277GLO&=laugh .
  .
  
278GLOwel be wyt ti (y)n mynd i gwcio heddiw yfe ?
  welwell.IM bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gwciocook.V.INFIN+SM heddiwtoday.ADV yfeisn't_it.IM.TAG ?
  well, what are you going to cook today, eh?
279GLObe ti (y)n mynd i wneud am fwyd heddiw ?
  bewhat.INT tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM amfor.PREP fwydfood.N.M.SG+SM heddiwtoday.ADV ?
  what are you going to make for food today?
280GLO&=laugh !
  !
  
281GLO&=laugh .
  .
  
282ANAwn i ddim .
  wnknow.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM .
  I don't know
283IGNa finnau ddim yn gwybod eto !
  aand.CONJ finnauI.PRON.EMPH.1S+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN etoagain.ADV !
  and I don't know yet!
284ANA+< cig w(edi) +/.
  cigmeat.N.M.SG wediafter.PREP .
  meat...
285ANAxxx .
  .
  [...]
286CRI&=laugh .
  .
  
287ANAcig wedi goginio .
  cigmeat.N.M.SG wediafter.PREP goginiocook.V.INFIN+SM .
  cooked meat
288IGNehCS !
  eheh.IM !
  
289GLO&=laugh !
  !
  
290IGN+< neis ia !
  neisnice.ADJ iayes.ADV !
  nice, eh?
291IGNdigon o cig !
  digonenough.QUAN oof.PREP cigmeat.N.M.SG !
  enough meat
292GLOcig rost ?
  cigmeat.N.M.SG rostroast.ADJ+SM ?
  roasted meat?
293ANA+< <dyna ti> [/] dyna ti &ni IgnacioCS .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S Ignacioname .
  there you are, Ignacio
294GLOcig rost neu allan ar y [/] y lle tân ?
  cigmeat.N.M.SG rostroast.ADJ+SM neuor.CONJ allanout.ADV aron.PREP ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG tânfire.N.M.SG ?
  roasted meat, or outside on the fire ?
295ANAie ohCS ie !
  ieyes.ADV ohoh.IM ieyes.ADV !
  yes, oh yes
296GLOna yn y stôf ?
  nano.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF stôfstove.N.F.SG ?
  no, in the stove?
297ANA+< ardderchog xxx +/.
  ardderchogexcellent.ADJ .
  excellent...
298GLOyn y stôf ?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF stôfstove.N.F.SG ?
  in the stove?
299ANAie .
  ieyes.ADV .
  yes
300IGNstôf .
  stôfstove.N.F.SG .
  stove
301GLOwel a be fyddi di wneud efo fo ?
  welwell.IM aand.CONJ bewhat.INT fyddibe.V.2S.FUT+SM diyou.PRON.2S+SM wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP fohe.PRON.M.3S ?
  well, and what will you make with it?
302IGNcig wedi rostio ?
  cigmeat.N.M.SG wediafter.PREP rostioroast.V.INFIN+SM ?
  roast meat?
303GLOcig wedi rostio a be arall efo fo ?
  cigmeat.N.M.SG wediafter.PREP rostioroast.V.INFIN+SM aand.CONJ bewhat.INT arallother.ADJ efowith.PREP fohe.PRON.M.3S ?
  roast meat and what else with it?
304IGNehCS !
  eheh.IM !
  hey!
305ANAa tatws .
  aand.CONJ tatwspotatoes.N.F.PL .
  and potatoes
306IGN+< dipyn bach o tatws ie ?
  dipynlittle_bit.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ oof.PREP tatwspotatoes.N.F.PL ieyes.ADV ?
  some potatoes, right?
307GLO&=laugh !
  !
  
308CRIa wedyn pwdin reis !
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV pwdinpudding.N.M.SG reisrice.N.M.SG !
  and then rice pudding!
309IGN&=laugh !
  !
  
310GLO<pwdin reis ie> [=! laughs] !
  pwdinpudding.N.M.SG reisrice.N.M.SG ieyes.ADV !
  rice pudding, yes
311GLOpwdin reis wedi wneud yn y ffwrn um a be &m ?
  pwdinpudding.N.M.SG reisrice.N.M.SG wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF ffwrnoven.N.F.SG umum.IM aand.CONJ bewhat.INT ?
  rice pudding made in the oven, and what?
312ANAdyna ti beth oedden ni plant yn fodlon talu am eu gael nhw .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S bethwhat.INT oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P plantchild.N.M.PL ynPRT fodloncontent.ADJ+SM talupay.V.INFIN amfor.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P gaelget.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P .
  that's what we children were willing to pay to have
313GLO+< a rheisins ynddo fo ie ?
  aand.CONJ rheisinsraisins.N.M.PL ynddoin_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S ieyes.ADV ?
  with raisins in it, right?
314CRImmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
315ANApwdin reis .
  pwdinpudding.N.M.SG reisrice.N.M.SG .
  rice pudding
316ANAoes neb yn cofio amdano fo heddiw .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF nebanyone.PRON ynPRT cofioremember.V.INFIN amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S heddiwtoday.ADV .
  nobody remembers it today
317CRIwel dw i yn gofio .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gofioremember.V.INFIN+SM .
  well, I remember
318CRI&=laugh !
  !
  
319GLO+< wel (.) mi rown ni (y)r sgwrs i_fyny am heddiw .
  welwell.IM miPRT.AFF rowngive.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P yrthe.DET.DEF sgwrschat.N.F.SG i_fynyup.ADV amfor.PREP heddiwtoday.ADV .
  well, we'll give up the discussion for today
320GLOa mi awn ni (y)mlaen ryw ddiwrnod eto .
  aand.CONJ miPRT.AFF awngo.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ymlaenforward.ADV rywsome.PREQ+SM ddiwrnodday.N.M.SG+SM etoagain.ADV .
  and we'll carry on some other day
321ANA+< ie siŵr .
  ieyes.ADV siŵrsure.ADJ .
  yes, sure
322ANAia neu fydd gynnon ni ddim i gael erbyn fory .
  iayes.ADV neuor.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM gynnonwith_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM erbynby.PREP forytomorrow.ADV .
  yes, or else we'll have nothing left by tomorrow
323GLOia .
  iayes.ADV .
  yes.
324GLO&=laugh .
  .
  
325IGN+< &=laugh .
  .
  
326GLO<felly da> [?] .
  fellyso.ADV dabe.IM+SM .
  so, good.
327CRIxxx .
  .
  
328ANAxxx .
  .
  
329GLO[- spa] cuánto hablamos .
  cuántohow_much.ADJ.INT.M.SG.[or].how_much.PRON.INT.M.SG hablamostalk.V.1P.PAST.[or].talk.V.1P.PRES .
  how much did we talk?
330RES+< helo !
  helohunt.V.3S.SUBJ !
  hello.
331ANA[- spa] cuánto xxx ?
  cuántohow_much.ADJ.INT.M.SG.[or].how_much.PRON.INT.M.SG ?
  how much [...]
332RESwww .
  .
  
333RESwww .
  .
  
334ANAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
335RESwww .
  .
  
336RESwww .
  .
  
337RESwww .
  .
  
338RESwww .
  .
  
339ANAwel a deud y gwir yn onest wrthych chi mae (y)n well gen i beidio cofio amdani hi !
  welwell.IM aand.CONJ deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG ynPRT onesthonest.ADJ+SM wrthychto_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P maebe.V.3S.PRES ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM genwith.PREP iI.PRON.1S beidiostop.V.INFIN+SM cofioremember.V.INFIN amdanifor_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S !
  well, really to be honest with you I'd rather not remember about her!
340IGN&=laugh !
  !
  
341RES&=laugh !
  !
  
342GLO&=laugh !
  !
  
343ANAdyna (y)r gwir yn onest !
  dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG ynPRT onesthonest.ADJ+SM !
  that's the truth, honestly!
344RESwww .
  .
  
345GLOdach chi wedi roi eich bys yn y lle &=laugh +...
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP roigive.V.INFIN+SM eichyour.ADJ.POSS.2P byspea.N.F.PL+SM.[or].finger.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG .
  you've put your finger on somewhere...
346RESwww .
  .
  
347RESwww .
  .
  
348RESwww .
  .
  
349ANAyn (.) lle buon ni ?
  ynin.PREP llewhere.INT buonbe.V.3P.PAST niwe.PRON.1P ?
  where we were?
350RESwww .
  .
  
351GLOlle aethon ni ar ein gwyliau !
  llewhere.INT aethongo.V.3P.PAST niwe.PRON.1P aron.PREP einour.ADJ.POSS.1P gwyliauholidays.N.F.PL !
  where we went on holiday!
352ANAohCS !
  ohoh.IM !
  oh!
353RES+< www .
  .
  
354ANAohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
355RESwww .
  .
  
356RESwww .
  .
  
357GLO&=laugh .
  .
  
358GLOwel +/.
  welwell.IM .
  well...
359ANAwel, uh +...
  welwell.IM uher.IM .
  well...
360GLOlle wyt ti meddwl mynd y blwyddyn yma ?
  llewhere.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S meddwlthink.V.INFIN myndgo.V.INFIN ythe.DET.DEF blwyddynyear.N.F.SG ymahere.ADV ?
  where are you thinking of going this year?
361ANA+< <wyt ti> [/] <wyt ti> [/] <wyt ti wedi> [/] uh wyt ti (we)di [/] wedi gofyn rywbeth ryfedd iawn i fi .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP uher.IM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP wediafter.PREP gofynask.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ryfeddstrange.ADJ+SM iawnvery.ADV ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  you've asked me something very strange
362ANAachos dw i wedi gweithio ar y ffarm ar hyd yn oes .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gweithiowork.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG aron.PREP hydlength.N.M.SG ynPRT oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  because I've worked on the farm all my life
363ANAa dw i ddim wedi gael [//] clywed xxx sôn am wyliau (.) mewn naw_deg o flynyddoedd !
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gaelget.V.INFIN+SM clywedhear.V.INFIN sônmention.V.INFIN amfor.PREP wyliauholidays.N.F.PL+SM mewnin.PREP naw_degninety.NUM oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM !
  and I've not even heard of holidays, in ninety years!
364GLO&=laugh !
  !
  
365GLOwel !
  welwell.IM !
  well!
366ANAa deud y gwir .
  aand.CONJ deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  to tell the truth
367ANAond mae (y)na lot o lefydd yn yr ArgentinaS (y)ma i fynd (.) (ta)sai rywun yn [/] yn gallu .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP lefyddplaces.N.M.PL+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF Argentinaname ymahere.ADV ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM tasaibe.V.3S.PLUPERF.HYP rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT ynPRT gallube_able.V.INFIN .
  but there are lots of places here in Argentina to go if you're able
368GLO+< wel +...
  welwell.IM .
  well
369GLO+< siŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  sure
370GLOmm esoSS queS noSS .
  mmmm.IM esothat.PRON.DEM.NT.SG yes.ADV quethat.CONJ nonot.ADV know.V.1S.PRES .
  mm this I really do not know.
371GLOum +...
  umum.IM .
  um...
372ANA+< lle (ba)set ti (y)n licio mynd ?
  llewhere.INT basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ?
  where would you like to go?
373ANAi um BarilocheCS ?
  ito.PREP umum.IM Barilochename ?
  to Bariloche?
374GLOwel dw i (we)di bod yn BarilocheCS .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP Barilochename .
  well, I've been to Bariloche
375ANA+< neu +/.
  neuor.CONJ .
  or...
376GLOmae o (y)n le hyfryd iawn yndy i fynd <ar y> [//] ar ei wyliau ydy .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT leplace.N.M.SG+SM hyfryddelightful.ADJ iawnvery.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ito.PREP.[or].I.PRON.1S fyndgo.V.INFIN+SM aron.PREP ythe.DET.DEF aron.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S wyliauholidays.N.F.PL+SM ydybe.V.3S.PRES .
  it's a very beautiful place to go on your holidays, indeed
377ANA+< wel wyddost ti be ?
  welwell.IM wyddostknow.V.2S.PRES+SM tiyou.PRON.2S bewhat.INT ?
  well, do you know what?
378ANAfyswn i (y)n licio +//.
  fyswnfinger.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN .
  I'd like...
379ANAer bod fi mor hen +...
  erer.IM bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM morso.ADV henold.ADJ .
  even though I am so old...
380ANAmi fysai (y)n dda gen i gymeryd awyren a mynd draw i Gymru fory nesa !
  miPRT.AFF fysaifinger.V.3S.IMPERF+SM ynPRT ddagood.ADJ+SM genwith.PREP iI.PRON.1S gymerydtake.V.INFIN+SM awyrenaeroplane.N.F.SG aand.CONJ myndgo.V.INFIN drawyonder.ADV ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM forytomorrow.ADV nesanext.ADJ.SUP !
  I would like to get on a plane and go over to Wales, tomorrow!
381GLO&=laugh .
  .
  
382ANAdyna be fyswn i (y)n licio .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT fyswnfinger.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN .
  that's what I'd like
383GLOohCS wel wel !
  ohoh.IM welwell.IM welwell.IM !
  oh, well, well!
384GLOhwyrach (ba)sai rywun yn +...
  hwyrachperhaps.ADV basaibe.V.3S.PLUPERF rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT .
  maybe if somebody...
385ANAna mae (y)n beryg bod yr amser drosodd i fi beth_bynnag .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT berygdanger.N.M.SG+SM bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG drosoddover.ADV+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM beth_bynnaganyway.ADV .
  no, I'm afraid the time is up, for me anyway
386ANAmae o ry +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S rytoo.ADJ+SM.[or].give.V.3S.PRES+SM .
  it's too...
387ANAond mae o yna .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynathere.ADV .
  but, it's there
388GLOond fydd raid i ni +/.
  ondbut.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P .
  but we'll have to...
389ANAddim fath ag o (y)r blaen .
  ddimnot.ADV+SM fathtype.N.F.SG+SM agas.PREP oof.PREP yrthe.DET.DEF blaenfront.N.M.SG .
  not like before
390GLO+, drio gael lle bach mwy agos <dan ni> [?] mynd !
  driotry.V.INFIN+SM gaelget.V.INFIN+SM lleplace.N.M.SG bachsmall.ADJ mwymore.ADJ.COMP agosnear.ADJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P myndgo.V.INFIN !
  ...try and find somewhere a little nearer and we'll go!
391ANA&=laugh ohCS na !
  ohoh.IM nano.ADV !
  oh, no!
392GLO(ba)swn i yn &hə [/] yn hoffi +//.
  baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT ynPRT hoffilike.V.INFIN .
  I would like...
393GLOdw i (we)di bod [?] (.) meddwl ar hyd yr amser (ba)swn i (y)n hoffi mynd i (y)r uh MisionesCS i (y)r cataratasS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN meddwlthink.V.INFIN aron.PREP hydlength.N.M.SG yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM Misionesname ito.PREP yrthe.DET.DEF cataratascataract.N.F.PL .
  I've been thinking the whole time that I'd like to go to Misiones, to the waterfalls
394ANA+< ahCS .
  ahah.IM .
  
395GLO(dy)na le (ba)swn i (y)n (.) hoffi nabod ia .
  dynathat_is.ADV lewhere.INT+SM baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN nabodknow_someone.V.INFIN iayes.ADV .
  that's a place I would like to get to know
396ANA[- spa] +< cataratas .
  cataratascataract.N.F.PL .
  waterfalls
397IGN+< gogledd ?
  gogleddnorth.N.M.SG ?
  north?
398GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
399GLOond mae o (y)n +/.
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT .
  but it's...
400ANA+< mae (y)na lefydd hyfryd yn yr ArgentinaS (y)ma i weld nhw (ba)sai &g [/] (ba)sai gynna i ffordd i fynd ac amser .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lefyddplaces.N.M.PL+SM hyfryddelightful.ADJ ynin.PREP yrthe.DET.DEF Argentinaname ymahere.ADV ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P basaibe.V.3S.PLUPERF basaibe.V.3S.PLUPERF gynnawith_her.PREP+PRON.F.3S ito.PREP fforddway.N.F.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM acand.CONJ amsertime.N.M.SG .
  there are beautiful places here in Argentina to see, if I had a way of getting there, and time.
401GLO+< oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  there are
402GLO+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
403ANAond y peth (.) yr un sy (y)n gweithio mewn tre <mae o> [//] wel mae o (y)n cael ei [/] (.) ei ddyddie hólides .
  ondbut.CONJ ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG yrthe.DET.DEF unone.NUM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gweithiowork.V.INFIN mewnin.PREP tretown.N.F.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S welwell.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S eihis.ADJ.POSS.M.3S ddyddieday.N.M.PL+SM hólidesholidays.N.M.PL .
  but the thing [is], whoever works in town gets days off, holidays
404ANAac uh (..) xxx sy (y)n gweithio ar ei ben ei hunan ac yn enwedig ar y ffarm wel uh (doe)s gynno fo ddim (.) cynnig i fynd ar [/] ar wyliau heblaw bod nhw (y)n nofio mewn arian .
  acand.CONJ uher.IM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gweithiowork.V.INFIN aron.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S benhead.N.M.SG+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG acand.CONJ ynPRT enwedigespecially.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG welwell.IM uher.IM doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG gynnowith_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM cynnigoffer.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM aron.PREP aron.PREP wyliauholidays.N.F.PL+SM heblawwithout.PREP bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT nofioswim.V.INFIN mewnin.PREP arianmoney.N.M.SG .
  and [..] who works on their own, and especially on the farm, well, they have no opportunity to go on holiday, unless they're swimming in money
405GLO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
406IGNdach chi (y)n [//] yn nabod y cataratasS ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN ythe.DET.DEF cataratascataract.N.F.PL ?
  do you know the waterfalls?
407GLOna (y)dw .
  nano.ADV ydwbe.V.1S.PRES .
  no
408IGN<na fi> [?].
  nano.ADV fiI.PRON.1S+SM .
  nor do I.
409GLOdach chi chwaith ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P chwaithneither.ADV ?
  do you either?
410IGNna .
  nano.ADV .
  no
411GLObeth sy (y)n digwydd fan hyn mae (y)r um (.) um +//.
  bethwhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT digwyddhappen.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF umum.IM umum.IM .
  what happens here is that the, um...
412GLOcómoS seS diceS (.) um +...
  cómohow.INT seself.PRON.REFL.MF.3SP dicetell.V.3S.PRES umum.IM .
  how do you say, um...
413GLOmae isio mynd ymhell iawn (.) i gael mynd i rywle ynde ?
  maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ymhellafar.ADV iawnOK.ADV ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP rywlesomewhere.N.M.SG+SM yndeisn't_it.IM ?
  you have to go very far away to get anywhere, don't you?
414IGN+< ia yn bell ia .
  iayes.ADV ynPRT bellfar.ADJ+SM iayes.ADV .
  yes, far away, yes
415GLO(dy)na chi yr uh +...
  dynathat_is.ADV chiyou.PRON.2P yrthe.DET.DEF uher.IM .
  there you go, the...
416GLOmynd lawr i Santa_CruzCS fel buon ni .
  myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV ito.PREP Santa_Cruzname fellike.CONJ buonbe.V.3P.PAST niwe.PRON.1P .
  go down to Santa Cruz as we did
417IGNxxx .
  .
  [...]
418GLO+< mae (y)na le hyfryd fan (y)na yn um +...
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV leplace.N.M.SG+SM hyfryddelightful.ADJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ynPRT umum.IM .
  there's a lovely place there at...
419CRIahCS Perito_MorenoCS ?
  ahah.IM Perito_Morenoname ?
  ah, Perito Moreno?
420ANAxxx .
  .
  [...]
421GLO+< ehCS ?
  eheh.IM ?
  
422CRI[- spa] glaciar Perito_MorenoCS ?
  glaciarglacier.N.M.SG Perito_Morenoname ?
  Perito Moreno glacier?
423GLO[- spa] exactamente !
  exactamentejust.ADV !
  exactly!
424GLOmae hwnnw (y)n +/.
  maebe.V.3S.PRES hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ynPRT .
  that's...
425ANACymraeg os gwelwch chi (y)n dda !
  CymraegWelsh.N.F.SG osif.CONJ gwelwchsee.V.2P.IMPER chiyou.PRON.2P ynPRT ddagood.ADJ+SM !
  Welsh, please!
426IGN&=laugh .
  .
  
427GLOfedri +/.
  fedribe_able.V.2S.PRES+SM .
  you can...
428FRAdw i (ddi)m (y)n gallu deud yr xxx +/.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN deudsay.V.INFIN yrthe.DET.DEF .
  I can't say the [...]
429GLO+< dywed [/] (.) dywed di yn Gymraeg a gawn weld sut +...
  dywedsay.V.2S.IMPER dywedsay.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM aand.CONJ gawnget.V.1P.PRES+SM.[or].get.V.1S.IMPERF+SM weldsee.V.INFIN+SM suthow.INT .
  you say it in Welsh and we'll see how...
430FRA&=laugh .
  .
  
431GLO[- spa] cómo se dice <glaciar> ["] en galés ?
  cómohow.INT seself.PRON.REFL.MF.3SP dicetell.V.3S.PRES glaciarglacier.N.M.SG enin.PREP galésWelsh.N.M.SG ?
  how do you say glacier in Welsh?
432ANAmynydd rhew .
  mynyddmountain.N.M.SG rhewice.N.M.SG .
  mynydd rhew [lit: ice mountain]
433GLOehCS ?
  eheh.IM ?
  what?
434ANAmynydd rhew .
  mynyddmountain.N.M.SG rhewice.N.M.SG .
  mynydd rhew
435GLOia ?
  iayes.ADV ?
  really?
436FRAmynydd rhew ?
  mynyddmountain.N.M.SG rhewice.N.M.SG ?
  mynydd rhew?
437ANAmynydd .
  mynyddmountain.N.M.SG .
  mountain
438GLOmynydd rhew !
  mynyddmountain.N.M.SG rhewice.N.M.SG !
  
439FRA+< mynydd rhew !
  mynyddmountain.N.M.SG rhewice.N.M.SG !
  
440ANA[- spa] claro .
  claroof_course.E .
  sure
441FRA[- spa] y Perito_MorenoCS ?
  yand.CONJ Perito_Morenoname ?
  and Perito Moreno?
442ANAohCS &sk dim posib deud hwnnw yn Gymraeg siŵr .
  ohoh.IM dimnothing.N.M.SG posibpossible.ADJ deudsay.V.INFIN hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM siŵrsure.ADJ .
  oh, you can't say that in Welsh, I'm sure
443GLO&=laugh .
  .
  
444ANAond os ti (ddi)m isio deud ei enw o ddim ond deud y lle .
  ondbut.CONJ osif.CONJ tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S enwname.N.M.SG oof.PREP ddimnothing.N.M.SG+SM ondbut.CONJ deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG .
  but if you don't want to say its name just say the place
445GLOdan ni ddim wedi cael hwyl ar ein gwyliau naddo ?
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG aron.PREP einour.ADJ.POSS.1P gwyliauholidays.N.F.PL naddono.ADV.PAST ?
  we haven't had fun on our holidays, have we?
446ANAehCS ?
  eheh.IM ?
  what?
447GLOdan ni ddim wedi cael lle <dan ni (y)n> [?] +...
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN llewhere.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT .
  we haven't had it where we've...
448GLO+, i fynd +...
  ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  ...to go...
449ANAnaddo a deud y gwir .
  naddono.ADV.PAST aand.CONJ deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG .
  no, not really
450GLO+< +, meddwl am fynd +...
  meddwlthink.V.2S.IMPER amfor.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  ...thinking of going...
451ANAdwy dynes heb xxx +/.
  dwytwo.NUM.F dyneswoman.N.F.SG hebwithout.PREP .
  two women without [..] ...
452GLO+< mae raid i ni sefyll adre flwyddyn yma eto .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P sefyllstand.V.INFIN adrehome.ADV flwyddynyear.N.F.SG+SM ymahere.ADV etoagain.ADV .
  we'll have to stay home this year again
453ANA&=laugh .
  .
  
454GLO&=laugh .
  .
  
455ANAie &s dyna be allwn ni wneud (.) hwyrach .
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT allwnbe_able.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P wneudmake.V.INFIN+SM hwyrachperhaps.ADV .
  yes, that's what we could do, perhaps
456CRI+< cerwch i TrevelinCS neu uh +...
  cerwchlove.V.2P.IMPER ito.PREP Trevelinname neuor.CONJ uher.IM .
  go to Trevelin, or er...
457ANAac um +...
  acand.CONJ umum.IM .
  and, um...
458GLOie !
  ieyes.ADV !
  yes!
459ANAa gwneud yn fawr o (y)r fraint dan ni (y)n gael o fynd fel oedden ni (y)n deud yn y dechrau i lan y môr am dro .
  aand.CONJ gwneudmake.V.INFIN ynPRT fawrbig.ADJ+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF fraintprivilege.N.MF.SG+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gaelget.V.INFIN+SM oof.PREP fyndgo.V.INFIN+SM fellike.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT deudsay.V.INFIN ynPRT ythe.DET.DEF dechraubeginning.N.M.SG ito.PREP lanshore.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF môrsea.N.M.SG amfor.PREP droturn.N.M.SG+SM .
  and make the most of the privilege we have of going, as we were saying at the start, to the seaside, for a trip
460GLOie &=laugh dyna fo !
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S !
  yes, there we are!
461GLOwel dyna fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we are
462GLOmi basiwn ni nhw ar y lan y môr .
  miPRT.AFF basiwnpass.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P nhwthey.PRON.3P aron.PREP ythe.DET.DEF lanshore.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF môrsea.N.M.SG .
  we'll spend them at the seaside
463GLOdim isio lle gorau .
  dimnot.ADV isiowant.N.M.SG llewhere.INT goraubest.ADJ.SUP .
  no need for the best place
464GLOlle gwell .
  llewhere.INT gwellbetter.ADJ.COMP .
  a better place
465ANAhym +...
  hymhmm.IM .
  hmm
466GLOac yn hwylus i fynd a dod a chwbl .
  acand.CONJ ynPRT hwylusconvenient.ADJ ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM aand.CONJ dodcome.V.INFIN aand.CONJ chwblall.ADJ+AM .
  and convenient to come and go and everything
467GLOwel +...
  welwell.IM .
  well...
468GLOdan ni wedi cyrraedd yn_ôl ehCS esteS MargaretCS ?
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN yn_ôlback.ADV eheh.IM estethis.PRON.DEM.M.SG Margaretname ?
  we've come back to it, haven't we, Margaret ?
469ANA+< os +...
  osif.CONJ .
  if...
470IGN&=laugh .
  .
  
471ANA&=laugh .
  .
  
472GLO&=laugh .
  .
  
473GLO(dy)dy MargaretCS ddim yn gwrando .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG Margaretname ddimnot.ADV+SM ynPRT gwrandolisten.V.INFIN .
  Margaret isn't listening
474ANA&ehe ?
  ?
  eh?
475GLO[- spa] cómo se llama el muchacho ?
  cómohow.INT seself.PRON.REFL.MF.3SP llamacall.V.3S.PRES elthe.DET.DEF.M.SG muchachoboy.N.F.SG ?
  What is the boy's name?
476CRIPeredurCS .
  Peredurname .
  
477ANAPeredurCS .
  Peredurname .
  
478GLOPeredurCS ?
  Peredurname ?
  
479CRIPeredurCS .
  Peredurname .
  
480GLOwel miráS vosS !
  welwell.IM mirálook.V.2P.IMPER.PRECLITIC vosyou.PRON.SUB.2S !
  well, see.
481IGNwedi teithio a wedi dod yn_ôl ia ?
  wediafter.PREP teithiotravel.V.INFIN aand.CONJ wediafter.PREP dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV iayes.ADV ?
  travelled and come back, eh?
482GLOwedi teithio a +...
  wediafter.PREP teithiotravel.V.INFIN aand.CONJ .
  travelled and...
483IGN++ a wedi dod yn_ôl .
  aand.CONJ wediafter.PREP dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  ...and come back
484GLO+, a wedi dod yn_ôl .
  aand.CONJ wediafter.PREP dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  ...and come back
485RESwww .
  .
  
486RESwww .
  .
  
487RESwww .
  .
  
488GLO+< um +...
  umum.IM .
  um...
489RESwww .
  .
  
490RESwww .
  .
  
491RESwww .
  .
  
492ANAyn [///] uh uh yma yn RawsonCS ?
  ynPRT uher.IM uher.IM ymahere.ADV ynin.PREP Rawsonname ?
  here in Rawson?
493RESwww .
  .
  
494ANA+< ohCS ychydig iawn .
  ohoh.IM ychydiga_little.QUAN iawnOK.ADV .
  oh, very few
495RESwww .
  .
  
496ANA+< &mb ohCS ychydig iawn ia .
  ohoh.IM ychydiga_little.QUAN iawnOK.ADV iayes.ADV .
  oh, very few, yes
497ANAoedd uh [///] mae misus [/] uh misus Elwyn_LloydCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM maebe.V.3S.PRES misusMrs.N.F.SG uher.IM misusMrs.N.F.SG Elwyn_Lloydname .
  there's Mrs Elwyn Lloyd
498ANAond mae hi wedi claddu ei gŵr ddoe .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP claddubury.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S gŵrman.N.M.SG ddoeyesterday.ADV .
  but she's buried her husband yesterday
499ANAfydd hi ddim mewn [?] llawer o [/] (.) o awydd (.) siarad â neb .
  fyddbe.V.3S.FUT+SM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM mewnin.PREP llawermany.QUAN oof.PREP oof.PREP awydddesire.N.M.SG siaradtalk.V.INFIN âwith.PREP nebanyone.PRON .
  she won't be very keen to talk to anyone
500RES+< www .
  .
  
501ANAyr unig un alla i ddeud (wr)thoch chi .
  yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ unone.NUM allabe_able.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S ddeudsay.V.INFIN+SM wrthochto_you.PREP+PRON.2P chiyou.PRON.2P .
  the only one I can tell you
502ANAa mae Alan_WilliamsCS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Alan_Williamsname .
  and there's Alan Williams
503ANAond mae o mor gastiog i siarad Cymraeg â sy bosib i rywun fod .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S morso.ADV gastiogcontrary.ADJ ito.PREP siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG âwith.PREP sybe.V.3S.PRES.REL bosibpossible.ADJ+SM ito.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM fodbe.V.INFIN+SM .
  but he's as tricky about speaking Welsh as anyone can be
504GLOohCS na xxx .
  ohoh.IM nano.ADV .
  oh no [...]
505ANAofn methu ond wel +...
  ofnfear.N.M.SG methufail.V.INFIN ondbut.CONJ welwell.IM .
  afraid to get it wrong but well...
506GLOna .
  nano.ADV .
  no
507GLOuh (ba)san ni (y)n gallu siarad ar y ffôn efo nhw .
  uher.IM basanbe.V.1P.PLUPERF niwe.PRON.1P ynPRT gallube_able.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  we could speak to them on the phone
508GLO(ta)sen nhw (y)n gallu siarad .
  tasenbe.V.3P.PLUPERF.HYP nhwthey.PRON.3P ynPRT gallube_able.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN .
  if they were able to speak
509ANA+< &=laugh .
  .
  
510GLO(ba)sech chi (y)n uh hoffi siarad ar y ffôn, na ?
  basechbe.V.2P.PLUPERF chiyou.PRON.2P ynPRT uher.IM hoffilike.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG nano.ADV ?
  would you like to speak to them on the phone?
511IGNyndan .
  yndanbe.V.1P.PRES.EMPH .
  yes.
512RESwww .
  .
  
513ANA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
514RESwww .
  .
  
515ANAgwahaniaeth yr uh +...
  gwahaniaethdifference.N.M.SG yrthe.DET.DEF uher.IM .
  a difference of the, um...
516RES++ www .
  .
  
517ANA+, rhwng fan hyn gwaelod y dyffryn a (y)r AndesCS dach chi (y)n deud ?
  rhwngbetween.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP gwaelodbottom.N.M.SG ythe.DET.DEF dyffrynvalley.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF Andesname dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT deudsay.V.INFIN ?
  between here the bottom of the valley here and the Andes, you're saying?
518RES+< www .
  .
  
519RESwww .
  .
  
520ANAohCS wel oes .
  ohoh.IM welwell.IM oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  oh, well yes
521ANAmae (y)na [///] oes (y)na ddim cymaint o Gymry bellach <yn y> [/] (.) <yn y> [/] yn yr AndesCS ac yn fan hyn ynde ?
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV oesbe.V.3S.PRES.INDEF ynathere.ADV ddimnothing.N.M.SG+SM cymaintso much.ADJ oof.PREP GymryWelsh_people.N.M.PL+SM bellachfar.ADJ.COMP+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP yrthe.DET.DEF Andesname acand.CONJ ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP yndeisn't_it.IM ?
  there aren't as many Welsh people further into the Andes or here, are there?
522RES+< www .
  .
  
523ANAdyna +...
  dynathat_is.ADV .
  that...
524ANA<mae (y)na> [/] (.) mae (y)na lawer wedi mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  many have gone
525ANA(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there you are
526ANAmae (y)na lawer wedi mynd debyg iawn Cymry a [?] aeth i [/] uh (.) i uh (.) boblogi (y)r lle (.) yn y dechrau .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV CymryWelsh_people.N.M.PL aand.CONJ aethgo.V.3S.PAST ito.PREP.[or].I.PRON.1S uher.IM ito.PREP uher.IM boblogipopulate.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF lleplace.N.M.SG ynPRT ythe.DET.DEF dechraubeginning.N.M.SG .
  there are many who went, probably, Welsh people who went to populate the place, in the beginning
527ANAond dw i (y)n credu bod (y)na fwy o gadw ar y Cymraeg yn waelod y Dyffryn (y)ma nag uh +/.
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV fwymore.ADJ.COMP+SM oof.PREP gadwkeep.V.INFIN+SM aron.PREP ythe.DET.DEF CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT waelodbottom.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF Dyffrynname ymahere.ADV nagthan.CONJ uher.IM .
  but I think Welsh has been better preserved here at the bottom of the valley here than...
528GLO+< xxx .
  .
  [...]
529GLOyn TrevelinCS ?
  ynin.PREP Trevelinname ?
  in Trevelin?
530GLOsiŵr yn uh +/.
  siŵrsure.ADJ ynPRT uher.IM .
  certainly in...
531ANA+< ohCS efallai yn TrevelinCS .
  ohoh.IM efallaiperhaps.CONJ ynin.PREP Trevelinname .
  oh, maybe in Trevelin
532ANAond uh (y)r un fath (y)dy o <ddim os ti (y)n capel> [?] +...
  ondbut.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM osif.CONJ tiyou.PRON.2S ynPRT capelchapel.N.M.SG .
  but it's the same, not if you're in chapel...
533ANAmeddwl am uh SianCS wedi bod yn mynd (.) <bob pump> [//] uh bob mis oedd pump dydd Sul neu rywbeth felly a wedi roi fyny achos pobl ddim yn uh +...
  meddwlthink.V.2S.IMPER amfor.PREP uher.IM Sianname wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT myndgo.V.INFIN bobeach.PREQ+SM pumpfive.NUM uher.IM bobeach.PREQ+SM mismonth.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF pumpfive.NUM dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM fellyso.ADV aand.CONJ wediafter.PREP roigive.V.INFIN+SM fynyup.ADV achosbecause.CONJ poblpeople.N.F.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT uher.IM .
  thinking about Sian [who] had been going every month with five Sundays or something like that, and had given up because people weren't...
534GLO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
535ANAwel wedi troi i xxx ffordd uh y wlad o fyw yndy ?
  welwell.IM wediafter.PREP troiturn.V.INFIN ito.PREP fforddway.N.F.SG uher.IM ythe.DET.DEF wladcountry.N.F.SG+SM oof.PREP fywlive.V.INFIN+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  well, turned to the [..] way of life of the nation, right?
536GLO+< um +...
  umum.IM .
  um...
537GLOia fan hyn yn y Dyffryn mae o fwya .
  iayes.ADV fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP ythe.DET.DEF Dyffrynname maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S fwyabiggest.ADJ.SUP+SM .
  yes, here in the Valley it's more so.
538GLOac yn [/] uh yn y GaimanCS fel +/.
  acand.CONJ ynPRT uher.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname fellike.CONJ .
  and in Gaiman, like...
539ANA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
540ANA+< yn y Gaiman dyna fo .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  in Gaiman, that's it
541ANA(y)r [/] uh y lle mae o (y)n dal ymlaen .
  yrthe.DET.DEF uher.IM ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT dalcontinue.V.INFIN ymlaenforward.ADV .
  the place where it still holds on
542GLO+< (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
543GLO+< mae hi wedi cael cadw mwy o (y)r +...
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN cadwkeep.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP oof.PREP yrthe.DET.DEF .
  it has been able to preserve more of the...
544ANA+< a dw i (y)n credu mai RawsonCS (y)dy (y)r lle tlota(f) .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN maithat_it_is.CONJ.FOCUS Rawsonname ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF lleplace.N.M.SG tlotafpoorest.ADJ .
  and I think Rawson is the poorest place
545GLOia .
  iayes.ADV .
  yes
546ANA+, heb ddeud yn gas am neb .
  hebwithout.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM ynPRT gasnasty.ADJ+SM amfor.PREP nebanyone.PRON .
  ...without speaking ill of anyone
547GLO+< mae llawer o +/.
  maebe.V.3S.PRES llawermany.QUAN oof.PREP .
  there are many...
548GLOmae (y)na lawer o Gymry .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM oof.PREP GymryWelsh_people.N.M.PL+SM .
  there are a lot of Welsh people.
549GLOachos wyt ti (y)n cymryd um um +...
  achosbecause.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT cymrydtake.V.INFIN umum.IM umum.IM .
  because you take, um...
550ANAohCS ia ia .
  ohoh.IM iayes.ADV iayes.ADV .
  oh, yes
551ANAond neb yn uh +/.
  ondbut.CONJ nebanyone.PRON ynPRT uher.IM .
  but nobody...
552GLO[- spa] +< guía telefónica +/.
  guíaguide.V.2S.IMPER telefónicatelephone.ADJ.F.SG .
  ...the telephone directory...
553ANAneb wedi arfer efo (ei)n harferion xxx +/.
  nebanyone.PRON wediafter.PREP arferuse.V.INFIN efowith.PREP einour.ADJ.POSS.1P harferionhabits.N.M.PL+H .
  nobody is used to our customs [...]
554GLO+< a mae (y)na lawer o [/] uh o uh syrnêm Cymraeg .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM oof.PREP uher.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM syrnêmsurname.N.M.SG CymraegWelsh.N.F.SG .
  and there are a lot of Welsh surnames
555GLOond does neb yn gallu (y)r iaith .
  ondbut.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG nebanyone.PRON ynPRT gallube_able.V.INFIN yrthe.DET.DEF iaithlanguage.N.F.SG .
  but nobody knows the language
556IGNna .
  nano.ADV .
  no
557GLOna neb yn [/] uh yn gwneud dim ar y (.) gymdeithas chwaith yn_de ?
  nano.ADV nebanyone.PRON ynPRT uher.IM ynPRT gwneudmake.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG aron.PREP ythe.DET.DEF gymdeithassociety.N.F.SG+SM chwaithneither.ADV yn_deisn't_it.IM ?
  there's nobody doing anything on the community either, right?
558ANA+< na na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no
559ANAdyna pam dw i (y)n deud llawer o fynd i arferion y [/] &wʊ y wlad yn_de ?
  dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN llawermany.QUAN oof.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP arferionhabits.N.M.PL ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF wladcountry.N.F.SG+SM yn_deisn't_it.IM ?
  that's why I'm saying, a lot of going over to the customs of the nation, right?
560GLOmm debyg iawn ie .
  mmmm.IM debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV ieyes.ADV .
  mm, very likely, yes
561ANA+< ie (.) ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
562ANAond uh diolch (.) i Dduw .
  ondbut.CONJ uher.IM diolchthanks.N.M.SG ito.PREP Dduwname .
  but thank God
563GLO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
564ANAmae (.) dipyn o gadw yn fan hyn ac yn arbennig yn y GaimanCS .
  maebe.V.3S.PRES dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP gadwkeep.V.INFIN+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP acand.CONJ ynPRT arbennigspecial.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname .
  there is some preservation here, and especially in Gaiman
565ANAmae (y)na lawer <yn gweithio> [?] (y)n y GaimanCS (.) ym mhob ffordd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM ynPRT gweithiowork.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname ymin.PREP mhobeach.PREQ+NM fforddway.N.F.SG .
  many work in Gaiman, in every way
566GLOmm ia .
  mmmm.IM iayes.ADV .
  mm
567ANA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
568GLOohCS oes noS maen nhw wedi gweithio ac yn gweithio i gadw (y)r uh +...
  ohoh.IM oesbe.V.3S.PRES.INDEF nonot.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP gweithiowork.V.INFIN acand.CONJ ynPRT gweithiowork.V.INFIN ito.PREP gadwkeep.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF uher.IM .
  oh yes, no, they have worked, and are working to keep the, um...
569ANA+< yndy yndyn .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes, they are
570GLO+, i_fyny (y)r uh +...
  i_fynyup.ADV yrthe.DET.DEF uher.IM .
  ...up the, um...
571ANAac yn trio cael pobl i ddod a ryw bethau felly .
  acand.CONJ ynPRT triotry.V.INFIN caelget.V.INFIN poblpeople.N.F.SG ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM aand.CONJ rywsome.PREQ+SM bethauthings.N.M.PL+SM fellyso.ADV .
  and trying to get people to come along and things like that
572GLO[- spa] +< cómo se dice +..?
  cómohow.INT seself.PRON.REFL.MF.3SP dicetell.V.3S.PRES ?
  how do you say..?
573GLO[- spa] cómo se dice la tradición ?
  cómohow.INT seself.PRON.REFL.MF.3SP dicetell.V.3S.PRES lathe.DET.DEF.F.SG tradicióntradition.N.F.SG ?
  how do you say tradition?
574GLOtraddo(diadau) [/] (.) traddodiadau ie ydyn nhw ?
  traddodiadautraditions.N.M.PL traddodiadautraditions.N.M.PL ieyes.ADV ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ?
  traddodiadau, are they?
575GLOtraddodiadau ydyn nhw ie ?
  traddodiadautraditions.N.M.PL ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ieyes.ADV ?
  traddodiadau, are they, yes?
576ANA+< ohCS ie ie .
  ohoh.IM ieyes.ADV ieyes.ADV .
  oh yes, yes.
577ANAie wir .
  ieyes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
578GLOcadw nhw fyny .
  cadwkeep.V.INFIN nhwthey.PRON.3P fynyup.ADV .
  keeping them up
579GLOna maen nhw wedi (.) llwyddo reit dda wir .
  nano.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP llwyddosucceed.V.INFIN reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM wirtrue.ADJ+SM .
  no, they've succeeded very well, indeed
580GLOmaen nhw wedi +//.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP .
  they've...
581GLOar_ôl yr [//] um y canmlwyddiant mae (y)na <lawer wedi> [/] w llawer llawer wedi weithio yn_do ar y +...
  ar_ôlafter.PREP yrthe.DET.DEF umum.IM ythe.DET.DEF canmlwyddiantcentenary.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM wediafter.PREP wooh.IM llawermany.QUAN llawermany.QUAN wediafter.PREP weithiowork.V.INFIN+SM yn_dowasn't_it.IM aron.PREP ythe.DET.DEF .
  since the centenary many many have worked, haven't they, on the...
582ANA[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes
583GLOar ddod ymlaen .
  aron.PREP ddodcome.V.INFIN+SM ymlaenforward.ADV .
  on going forward
584ANA+< ond (.) mae raid i ni fod yn ddiolchgar .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM .
  but we need to be thankful
585ANAmae (y)na (..) gant (.) pedwar_deg pedwar o flynyddoedd wedi mynd drosodd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV ganthundred.N.M.SG+SM pedwar_degforty.NUM pedwarfour.NUM.M oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN drosoddover.ADV+SM .
  144 years have gone by
586ANAmi allwn fod yn ddiolchgar bod (y)na air o Gymraeg yn cael ei siarad yma .
  miPRT.AFF allwnbe_able.V.1P.PRES+SM fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddiolchgarthankful.ADJ+SM bodbe.V.INFIN ynathere.ADV airword.N.M.SG+SM oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynPRT caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S siaradtalk.V.INFIN ymahere.ADV .
  we can be grateful that even a word of Welsh is spoken here
587GLOmm na mae yn rhyfeddol bod o .
  mmmm.IM naPRT.NEG maebe.V.3S.PRES ynPRT rhyfeddolwonderful.ADJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  mm, no, it's amazing that it is
588ANA+< a deud y gwir yn onest .
  aand.CONJ deudsay.V.INFIN ythe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG ynPRT onesthonest.ADJ+SM .
  really honestly
589ANAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
590ANAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
591GLOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
592ANAa mae rywun yn hapus o weld rywun yn dod oddi draw i [/] i [//] (.) o (y)r hen (..) wlad fach .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT hapushappy.ADJ oof.PREP weldsee.V.INFIN+SM rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT dodcome.V.INFIN oddifrom.PREP drawyonder.ADV ito.PREP ito.PREP oof.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM fachsmall.ADJ+SM .
  and one is happy to see anyone coming over from the old little land
593ANA+, i gael (..) y fraint o siarad .
  ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF fraintprivilege.N.MF.SG+SM ohe.PRON.M.3S siaradtalk.V.INFIN .
  to have the privilege of speaking
594GLOie .
  ieyes.ADV .
  yes
595ANAachos felly mae rywun wedi cael ei fagu ynde ?
  achosbecause.CONJ fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S fagurear.V.INFIN+SM yndeisn't_it.IM ?
  because that's how someone's been raised, isn't it
596GLOdebyg iawn .
  debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  very likely
597GLOmae yn anodd iawn i +...
  maebe.V.3S.PRES ynPRT anodddifficult.ADJ iawnvery.ADV ito.PREP .
  it's very difficult to...
598GLO+, mor ychydig o bobl fod wedi (.) cadw eu uh (.) traddodiadau yn_dydy mewn gwlad wahanol .
  morso.ADV ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM fodbe.V.INFIN+SM wediafter.PREP cadwkeep.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P uher.IM traddodiadautraditions.N.M.PL yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG mewnin.PREP gwladcountry.N.F.SG wahanoldifferent.ADJ+SM .
  so few people to have preserved their traditions, isn't it, in a different country
599GLOgwahanol gwahanol yn_de i [/] i [/] (..) i_w ffordd nhw o &v [/] o fyw xxx .
  gwahanoldifferent.ADJ gwahanoldifferent.ADJ yn_deisn't_it.IM ito.PREP ito.PREP i_wto_his/her/their.PREP+POSS.3SP fforddway.N.F.SG nhwthey.PRON.3P ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S oof.PREP fywlive.V.INFIN+SM .
  totally different isn't it, to their own way of life [...]
600ANA&=cough .
  .
  

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia5: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.