PATAGONIA - Patagonia43: Glossed version

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1SANoes ŵyn bach efo ti eleni oes ?
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF ŵynlambs.N.M.PL bachsmall.ADJ efowith.PREP tiyou.PRON.2S elenithis year.ADV oesbe.V.3S.PRES.INDEF ?
  do you have any little lambs this year, yes?
2IGOoes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
3SANdyn nhw tyfu ?
  dynman.N.M.SG nhwthey.PRON.3P tyfugrow.V.INFIN ?
  are they growing?
4IGOyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes.
5SANpryd fydden nhw (y)n barod i werthu ?
  prydwhen.INT fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT barodready.ADJ+SM ito.PREP werthusell.V.INFIN+SM ?
  when will they be ready to sell?
6IGO+< xxx .
  .
  
7IGOmaen nhw (y)n barod (.) ar hyn o bryd .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT barodready.ADJ+SM aron.PREP hynthis.PRON.DEM.SP oof.PREP brydtime.N.M.SG+SM .
  they are ready now.
8SAN+< maen nhw (y)n barod rŵan (.) <y rei> [/] y rei mwya ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT barodready.ADJ+SM rŵannow.ADV ythe.DET.DEF reisome.PRON+SM ythe.DET.DEF reisome.PRON+SM mwyabiggest.ADJ.SUP ?
  they're ready now, the biggest ones?
9IGOyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes.
10SANerbyn Nadolig wedyn .
  erbynby.PREP NadoligChristmas.N.M.SG wedynafterwards.ADV .
  by Christmas then.
11IGOy [/] y gweddill wedyn [?] .
  ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF gweddillremnant.N.M.SG.[or].remainder.N.M.SG wedynafterwards.ADV .
  the rest then.
12SANy gweddill .
  ythe.DET.DEF gweddillremnant.N.M.SG.[or].remainder.N.M.SG .
  the rest.
13SANpwy bris fydd arnyn nhw eleni tybed ?
  pwywho.PRON brisprice.N.M.SG+SM fyddbe.V.3S.FUT+SM arnynon_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P elenithis year.ADV tybedI wonder.ADV ?
  what price will they be this year, I wonder?
14IGOdim llawer mwy na blwyddyn diwetha &=sigh er bod pethau eraill wedi mynd fyny (y)n ofnadwy .
  dimnot.ADV llawermany.QUAN mwymore.ADJ.COMP na(n)or.CONJ blwyddynyear.N.F.SG diwethalast.ADJ erer.IM bodbe.V.INFIN pethauthings.N.M.PL eraillothers.PRON wediafter.PREP myndgo.V.INFIN fynyup.ADV ynPRT ofnadwyterrible.ADJ .
  not much more than last year, although other things have gone up terribly.
15SAN+< pethau eraill wedi codi pris ond uh yr ŵyn ddim .
  pethauthings.N.M.PL eraillothers.PRON wediafter.PREP codilift.V.INFIN prisprice.N.M.SG ondbut.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF ŵynlambs.N.M.PL ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  other things have gone up in price but not the lambs.
16IGOddim .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  not at all.
17SANfaint oedd oen llynedd ?
  faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF oenlamb.N.M.SG llyneddlast year.ADV ?
  how much was a lamb last year?
18IGO+< xxx .
  .
  
19SANdau gant ?
  dautwo.NUM.M ganthundred.N.M.SG+SM ?
  200?
20IGO+< dau gant a &h uh mwy neu lai dau gant ac ugain dau gant (e)leni dau gant a hanner .
  dautwo.NUM.M ganthundred.N.M.SG+SM aand.CONJ uher.IM mwymore.ADJ.COMP neuor.CONJ laismaller.ADJ.COMP+SM dautwo.NUM.M ganthundred.N.M.SG+SM acand.CONJ ugaintwenty.NUM dautwo.NUM.M ganthundred.N.M.SG+SM elenithis year.ADV dautwo.NUM.M ganthundred.N.M.SG+SM aand.CONJ hannerhalf.N.M.SG .
  about 200 to 220, this year 250.
21SANdau gant a hanner o besosCS yr oen .
  dautwo.NUM.M ganthundred.N.M.SG+SM aand.CONJ hannerhalf.N.M.SG oof.PREP besoskiss.N.M.PL.[or].weight.N.M.PL+SM yrthe.DET.DEF oenlamb.N.M.SG .
  250 pesos per lamb.
22IGO+< xxx .
  .
  
23SANdim llawer .
  dimnot.ADV llawermany.QUAN .
  not much.
24IGOond mae pethau (we)di mynd [?] fyny (y)r dwbl .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL wediafter.PREP myndgo.V.INFIN fynyup.ADV yrthe.DET.DEF dwbldouble.N.M.SG .
  but things have gone up twice as much.
25SANie ie dyna (y)r &g gwir amdani .
  ieyes.ADV ieyes.ADV dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG amdanifor_her.PREP+PRON.F.3S .
  yes, that's the truth of it.
26IGO+< pethau eraill .
  pethauthings.N.M.PL eraillothers.PRON .
  other things.
27SANproblem .
  problemproblem.N.MF.SG .
  a problem.
28SANti gweld y cymdogion yn_doeddech [?] ?
  tiyou.PRON.2S gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF cymdogionneighbours.N.M.PL yn_doeddechbe.V.2P.IMPERF.TAG ?
  you've seen the neighbours, haven't you?
29SANMalcolmCS uh +...
  Malcolmname uher.IM .
  
30IGOdo wnaethon nhw helpu fi nodi (y)r ŵyn dydd_Sadwrn .
  doyes.ADV.PAST wnaethondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P helpuhelp.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM nodinote.V.INFIN yrthe.DET.DEF ŵynlambs.N.M.PL dydd_SadwrnSaturday.N.M.SG .
  yes, they helped me mark the lambs on Saturday.
31SANa maen nhw (y)n dal i helpu ti efo (y)r uh (.) heneiddio hefyd .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dalstill.ADV ito.PREP helpuhelp.V.INFIN tiyou.PRON.2S efowith.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM heneiddioage.V.INFIN hefydalso.ADV .
  and they're still helping you with growing old as well.
32IGO+< yndyn (..) yndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes, yes.
33SANMalcolmCS yn cael trafferth i gerdded efo (y)r coes .
  Malcolmname ynPRT caelget.V.INFIN trafferthtrouble.N.MF.SG ito.PREP gerddedwalk.V.INFIN+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF coesleg.N.F.SG .
  Malcolm's having trouble walking with his leg.
34IGO+< xxx .
  .
  
35SANa (y)r mab yn tyfu rŵan hefyd .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF mabson.N.M.SG ynPRT tyfugrow.V.INFIN rŵannow.ADV hefydalso.ADV .
  and the son growing up now as well.
36IGO+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
37SAN(y)dy TorresCS (y)r gwas o_gwmpas yr [/] y dyn sy (y)n helpu ti weithiau ?
  ydybe.V.3S.PRES Torresname yrthe.DET.DEF gwasservant.N.M.SG o_gwmpasaround.ADV.[or].around.PREP yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF dynman.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT helpuhelp.V.INFIN tiyou.PRON.2S weithiautimes.N.F.PL+SM ?
  is Torres, the lad around, the man who helps you sometimes?
38IGOambell i waith .
  ambelloccasional.PREQ ito.PREP waithwork.N.M.SG+SM .
  sometimes.
39SANmae o (y)n mynd a dod ia ?
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ dodcome.V.INFIN iayes.ADV ?
  he comes and goes, does he?
40IGO+< mae o [/] mae o adre ar hyn o bryd .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S adrehome.ADV aron.PREP hynthis.PRON.DEM.SP oof.PREP brydtime.N.M.SG+SM .
  he is at home at the moment.
41IGOmae o wedi torri &ɬ lot o goed tân a dw i methu gwerthu nhw .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP torribreak.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP goedtrees.N.F.PL+SM tânfire.N.M.SG aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S methufail.V.INFIN gwerthusell.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  he has cut a lot of fire wood and I can't sell it.
42IGOxxx ddim march(nad) [/] marchnad xxx .
  ddimnot.ADV+SM marchnadmarket.N.F.SG marchnadmarket.N.F.SG .
  [...] no market [...].
43SAN+< dim mynd ar y coed chwaith ?
  dimnot.ADV myndgo.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF coedtrees.N.F.PL chwaithneither.ADV ?
  the wood isn't selling either?
44IGOnag oes .
  nagthan.CONJ oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  no.
45SANwel mae (y)r nwy yn y dref (y)ma rŵan yn cynhesu .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF nwygas.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF dreftown.N.F.SG+SM ymahere.ADV rŵannow.ADV ynPRT cynhesuwarm.V.INFIN .
  well the gas in this town now is warming up.
46IGO+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
47SANa (we)dyn (dy)dy bobl ddim yn prynu coed tân .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG boblpeople.N.F.SG+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT prynubuy.V.INFIN coedtrees.N.F.PL tânfire.N.M.SG .
  then people don't buy firewood.
48SANdyna (y)r gwir amdani .
  dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF gwirtruth.N.M.SG amdanifor_her.PREP+PRON.F.3S .
  that's the truth of it.
49IGOie .
  ieyes.ADV .
  yes.
50IGOond i Rhyd_yr_Indiaid oedd uh o (y)n torri .
  ondbut.CONJ ito.PREP Rhyd_yr_Indiaidname oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S ynPRT torribreak.V.INFIN .
  but it was for Paso de Indios that he was cutting it.
51SANahCS gwerthu nhw draw yn Rhyd_yr_Indiaid ?
  ahah.IM gwerthusell.V.INFIN nhwthey.PRON.3P drawyonder.ADV ynin.PREP Rhyd_yr_Indiaidname ?
  ah, selling them over in Paso de Indios?
52IGOie .
  ieyes.ADV .
  
53SANa (dy)dy bobl ddim yn prynu nhw chwaith ?
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG boblpeople.N.F.SG+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT prynubuy.V.INFIN nhwthey.PRON.3P chwaithneither.ADV ?
  and people aren't buying them either?
54IGOxxx +/.
  .
  
55SAN+< dim pris ?
  dimnot.ADV prisprice.N.M.SG ?
  no price?
56IGOie &dir yr [//] ond mae (y)r WilliamsCS dim wedi dod o Rhyd i nôl y coed tân (y)na .
  ieyes.ADV yrthe.DET.DEF ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF Williamsname dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG wediafter.PREP dodcome.V.INFIN ofrom.PREP Rhydname ito.PREP nôlfetch.V.INFIN ythe.DET.DEF coedtrees.N.F.PL tânfire.N.M.SG ynathere.ADV .
  yes, but Williams hasn't come from Paso to collect that firewood.
57SAN+< a dod yn_ôl <yn y yn y> [/] yn y tryc .
  aand.CONJ dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF tryctruck.N.M.SG .
  and come back in the truck.
58IGO+< mae (we)di bod yn disgwyl am fis rŵan a (doe)s (y)na (ddi)m sôn amdano fo .
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT disgwylexpect.V.INFIN amfor.PREP fismonth.N.M.SG+SM rŵannow.ADV aand.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM sônmention.V.INFIN amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  we have waited for a month now, and there is no sign of him.
59IGOmethu cael gafael ynddo fo ar y ffôn chwaith .
  methufail.V.INFIN caelget.V.INFIN gafaelgrasp.V.INFIN ynddoin_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S aron.PREP ythe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG chwaithneither.ADV .
  can't get hold of him on the phone either.
60SAN+< ahCS .
  ahah.IM .
  
61SANproblem .
  problemproblem.N.MF.SG .
  a problem.
62SANwnest ti sgwrsio efo (.) VictorCS pan o(edde)t ti lawr yn [/] yn y dyffryn ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S sgwrsiochat.V.INFIN efowith.PREP Victorname panwhen.CONJ oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S lawrdown.ADV ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF dyffrynvalley.N.M.SG ?
  did you talk to Victor while you were down in the valley?
63IGOdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes.
64SANbe oedd o (y)n ddeud ?
  bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT ddeudsay.V.INFIN+SM ?
  what was he saying?
65SANsut mae pethau (y)n y ffarm efo fo ?
  suthow.INT maebe.V.3S.PRES pethauthings.N.M.PL ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG efowith.PREP fohe.PRON.M.3S ?
  how are things on the farm with him?
66IGOuh go lew (y)ma .
  uher.IM gorather.ADV lewlion.N.M.SG+SM ymahere.ADV .
  quite well.
67IGOmae o (y)n cael trafferth i werthu (y)r gwair .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT caelget.V.INFIN trafferthtrouble.N.MF.SG ito.PREP werthusell.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF gwairhay.N.M.SG .
  he has trouble selling the hay.
68IGO(dy)dy o (ddi)m yn hawdd ond mae o wedi [/] wedi gwerthu uh uh cynhaea blwyddyn diwetha i_gyd .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT hawddeasy.ADJ ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP wediafter.PREP gwerthusell.V.INFIN uher.IM uher.IM cynhaeaunk blwyddynyear.N.F.SG diwethalast.ADJ i_gydall.ADJ .
  it's not easy, but he has sold all of last year's harvest.
69SAN+< mae (we)di llwyddo eu [?] gwerthu ?
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP llwyddosucceed.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P gwerthusell.V.INFIN ?
  he's managed to sell them?
70SANbobl lleol ie (y)n prynu rei sy â ceffyl neu (.) dafad uh +//.
  boblpeople.N.F.SG+SM lleollocal.ADJ ieyes.ADV ynPRT prynubuy.V.INFIN reisome.PRON+SM sybe.V.3S.PRES.REL âwith.PREP ceffylhorse.N.M.SG neuor.CONJ dafadsheep.N.F.SG uher.IM .
  local people buying, ones with a horse or sheep, er...
71IGO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
72SAN+< &ni nid bobl yr estanciasS mawr o_gwbl .
  nid(it is) not.ADV boblpeople.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF estanciasstay.N.F.PL mawrbig.ADJ o_gwblat_all.ADV .
  not people from the big ranches at all.
73IGOna oedd [//] rheina oedd yn prynu o (y)r blaen iddo fo a rŵan bobl sy (we)di prynu darnau bach (.) o ffermydd <i wneud uh> [//] i byw ar y ffarm (dy)na i_gyd .
  nano.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF rheinathose.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT prynubuy.V.INFIN oof.PREP yrthe.DET.DEF blaenfront.N.M.SG iddoto_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S aand.CONJ rŵannow.ADV boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP prynubuy.V.INFIN darnaufragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL bachsmall.ADJ oof.PREP ffermyddfarms.N.F.PL ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM uher.IM ito.PREP bywlive.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG dynathat_is.ADV i_gydall.ADJ .
  no, those we buying from him before, but now people who have bought small pieces of farms to live on the farm, that's all.
74IGOa mae ceffyl neu ddau efo nhw a (we)dyn rheina sydd yn prynu gwair iddo rŵan .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ceffylhorse.N.M.SG neuor.CONJ ddautwo.NUM.M+SM efowith.PREP nhwthey.PRON.3P aand.CONJ wedynafterwards.ADV rheinathose.PRON syddbe.V.3S.PRES.REL ynPRT prynubuy.V.INFIN gwairhay.N.M.SG iddoto_him.PREP+PRON.M.3S rŵannow.ADV .
  and they have one or two horses and then these of the ones who buy hay from him now.
75SANmae (y)r holl sefyllfa (y)r ffermydd yn newid .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hollall.PREQ sefyllfasituation.N.F.SG yrthe.DET.DEF ffermyddfarms.N.F.PL ynPRT newidchange.V.INFIN .
  the whole situation of farms is changing.
76SANbobl dre yn prynu darnau i (.) gael tŷ .
  boblpeople.N.F.SG+SM dretown.N.F.SG+SM ynPRT prynubuy.V.INFIN darnaufragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM house.N.M.SG .
  town people buying plots to have a house.
77IGO+< darnau (.) i fyw .
  darnaufragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM .
  plots to live.
78SANtŷ penwythnos neu tŷ hólides neu tŷ +...
  house.N.M.SG penwythnosweekend.N.M.SG neuor.CONJ house.N.M.SG hólidesholidays.N.M.PL neuor.CONJ house.N.M.SG .
  a weekend home or a holiday home or a home...
79IGO+< penwythnos ie .
  penwythnosweekend.N.M.SG ieyes.ADV .
  weekend, yes
80SANa rheina (y)n cadw ryw anifail neu ddau a rheina sy (y)n prynu (y)r borfa iddo .
  aand.CONJ rheinathose.PRON ynPRT cadwkeep.V.INFIN rywsome.PREQ+SM anifailanimal.N.M.SG neuor.CONJ ddautwo.NUM.M+SM aand.CONJ rheinathose.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT prynubuy.V.INFIN yrthe.DET.DEF borfapasture.N.F.SG+SM iddoto_him.PREP+PRON.M.3S .
  and those keep an animal or two and those buy the grass from him.
81IGOie (y)r gwair hyn [?] .
  ieyes.ADV yrthe.DET.DEF gwairhay.N.M.SG hynthis.ADJ.DEM.SP .
  yes, this hay.
82SANie gwair .
  ieyes.ADV gwairhay.N.M.SG .
  yes, hay.
83SANohCS (dy)na fo .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  oh, that's it.
84SANa RobinaCS wnest ti sgwrsio efo hi o_gwbl ?
  aand.CONJ Robinaname wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S sgwrsiochat.V.INFIN efowith.PREP hishe.PRON.F.3S o_gwblat_all.ADV ?
  and Robina, did you talk to her at all?
85IGOnaddo wnes i (ddi)m gweld hi bahS (.) gweld hi xxx .
  naddono.ADV.PAST wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S bahbah.IM gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  no, I didn't see her, well, see her [...].
86SAN+< gweld hi ond ddim sgwrsio .
  gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ondbut.CONJ ddimnot.ADV+SM sgwrsiochat.V.INFIN .
  saw her but didn't talk.
87SAN<(y)dy (y)r gwas uh> [//] (y)dy (y)r uh dyn drws nesa (y)n dal i weithio efo VictorCS ?
  ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF gwasservant.N.M.SG uher.IM ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM dynman.N.M.SG drwsdoor.N.M.SG nesanext.ADJ.SUP ynPRT dalstill.ADV ito.PREP weithiowork.V.INFIN+SM efowith.PREP Victorname ?
  does the lad... does the man next door still work with Victor?
88SANoedd xxx +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  was...
89IGO+< yndy ond (dy)dy o (ddi)m yn byw rhagor ar y <ffarm efo fo> [?] .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT bywlive.V.INFIN rhagormore.QUAN aron.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG efowith.PREP fohe.PRON.M.3S .
  yes, but he doesn't live on the farm any more.
90SAN+< (dy)dy o (ddi)m yn byw drws nesa ahCS ie .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT bywlive.V.INFIN drwsdoor.N.M.SG nesanext.ADJ.SUP ahah.IM ieyes.ADV .
  he's not living next door, ah yes.
91IGOmae (we)di [?] cael ei tŷ ei hunan rŵan uh +...
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S house.N.M.SG eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG rŵannow.ADV uher.IM .
  he's got his own house now.
92SANond mae (y)n dod <i &w> [//] i [/] i weithio efo fo ?
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP ito.PREP weithiowork.V.INFIN+SM efowith.PREP fohe.PRON.M.3S ?
  but he still comes to work with him?
93IGOmm yndy mae o (y)n cael (.) hanner y cynhaea dw i (y)n meddwl .
  mmmm.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT caelget.V.INFIN hannerhalf.N.M.SG ythe.DET.DEF cynhaeaunk dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN .
  mm, yes, he gets half the harvest I think.
94SANhanner hanner .
  hannerhalf.N.M.SG hannerhalf.N.M.SG .
  half and half
95IGOie .
  ieyes.ADV .
  yes.
96SAN+< gweithio am hanner y cynhaea .
  gweithiowork.V.INFIN amfor.PREP hannerhalf.N.M.SG ythe.DET.DEF cynhaeaunk .
  working for half of the harvest.
97SANfues i gweld AngharadCS .
  fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S gweldsee.V.INFIN Angharadname .
  I saw Angharad.
98SANyn y GaimanCS a <mae hi a (y)r plant bach> [//] mae (y)n +...
  ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S aand.CONJ yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  in Gaiman, and she and the little children are...
99IGO+< do ?
  doyes.ADV.PAST ?
  
100IGO++ yn hapus ?
  ynPRT hapushappy.ADJ ?
  
101SANydyn a mae MartinCS wrthi (y)n bildio dw i meddwl .
  ydynbe.V.3P.PRES aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Martinname wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT bildiobuild.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN .
  yes, and Martin's busy building I think.
102SANwrthi (y)n wneud tŷ ie ?
  wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM house.N.M.SG ieyes.ADV ?
  busy making a house, right?
103IGO+< wneud [//] (.) ie a wedyn &d <rhoid y> [//] wneud y to ei hunan .
  wneudmake.V.INFIN+SM ieyes.ADV aand.CONJ wedynafterwards.ADV rhoidgive.V.INFIN ythe.DET.DEF wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF toroof.N.M.SG eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG .
  yes, and then doing the roof himself.
104SAN+< wrthi (y)n adeiladu tŷ .
  wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT adeiladubuild.V.INFIN house.N.M.SG .
  busy building a house.
105SANrhoid y to ei hunan .
  rhoidgive.V.0.IMPERF.[or].give.V.INFIN ythe.DET.DEF toroof.N.M.SG eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG .
  putting on the roof himself.
106SANdipyn o waith i (y)r (.) deintydd fynd ar ben to i roid y to ond (dy)na fo .
  dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP waithwork.N.M.SG+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF deintydddentist.N.M.SG fyndgo.V.INFIN+SM aron.PREP benhead.N.M.SG+SM toroof.N.M.SG ito.PREP roidgive.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF toroof.N.M.SG ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  quite a bit of work for a dentist, going up on a roof to put on the roof, but there you go.
107IGO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
108SANdyna (y)r ffordd o +...
  dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF fforddway.N.F.SG oof.PREP .
  that's the way to...
109IGO++ <o gall> [//] yr unig ffordd yn gallu wneud o xxx +/.
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S gallsane.ADJ+SM.[or].be_able.V.2S.IMPER.[or].be_able.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ fforddway.N.F.SG ynPRT gallube_able.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  the only way he can do it.
110SAN+< +, i gallu dal ymlaen i wneud y tŷ .
  ito.PREP gallucapability.N.M.SG dalcontinue.V.INFIN ymlaenforward.ADV ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  ... to be able to keep on making the house.
111IGOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  yes.
112SANie .
  ieyes.ADV .
  yes.
113SANa popeth wedi mynd yn ddrud a (.) fel (yn)a mae .
  aand.CONJ popetheverything.N.M.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ynPRT ddrudexpensive.ADJ+SM aand.CONJ fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  and everything's become expensive and that's how it is.
114IGOa maen nhw (y)n gobeithio dod yma haf nesa (y)ma rŵan .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gobeithiohope.V.INFIN dodcome.V.INFIN ymahere.ADV hafsummer.N.M.SG nesanext.ADJ.SUP ymahere.ADV rŵannow.ADV .
  and they are hoping to come here next summer.
115SANahCS neis <cwrdd â nhw dod â nhw (..)> [//] gweld nhw fel <maen nhw (y)n ddeud> [?] .
  ahah.IM neisnice.ADJ cwrddmeeting.N.M.SG.[or].meet.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P dodcome.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P fellike.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddeudsay.V.INFIN+SM .
  ah, nice to meet them, see them, as they say
116SANti (y)n cael sgwrs Cymraeg efo rywun arall yn [//] <ar_hyd lle (y)ma> [?] (y)n (.) hawdd rŵan xxx +//?
  tiyou.PRON.2S ynPRT caelget.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM arallother.ADJ ynPRT ar_hydalong.PREP lleplace.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT hawddeasy.ADJ rŵannow.ADV ?
  do you have a chat in Welsh with anyone else around here easily now [...] ...?
117IGO+< efo [?] JamieCS ac AnnaCS i_gyd .
  efowith.PREP Jamiename acand.CONJ Annaname i_gydall.ADJ .
  with Jamie and Anna, all of them.
118SAN+< JamieCS .
  Jamiename .
  
119SANdim ond ni .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ niwe.PRON.1P .
  only us.
120IGOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  yes.
121SANRobertCS ?
  Robertname ?
  
122SANna ti (ddi)m yn sgw(r)sio efo RobertCS byth .
  nano.ADV tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT sgwrsiochat.V.INFIN efowith.PREP Robertname bythnever.ADV .
  no, you never talk to Robert.
123SANa pwy Gymro arall sydd xxx ?
  aand.CONJ pwywho.PRON GymroWelsh_person.N.M.SG+SM arallother.ADJ syddbe.V.3S.PRES.REL ?
  and what other Welshmen are [...] ?
124IGO+< ambell i (y)chydig o (.) eiriau yn Gymraeg .
  ambelloccasional.PREQ ito.PREP ychydiga_little.QUAN oof.PREP eiriauwords.N.M.PL+SM ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  a few words in Welsh from time to time.
125SAN+< ++ o eiriau (dy)na i_gyd .
  oof.PREP eiriauwords.N.M.PL+SM dynathat_is.ADV i_gydall.ADJ .
  ...words, that's all.
126SANahCS ie .
  ahah.IM ieyes.ADV .
  ah yes.
127SANmae (y)r hen bobl wedi mynd .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  the old people have gone.
128SANa wedyn dwyt ti (ddi)m yn gallu cael llawer +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwytbe.V.2S.PRES.NEG tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN caelget.V.INFIN llawermany.QUAN .
  and so you can't get much...
129IGOyndy <yr hen bobl oedd yn arfer siarad> [?] +/.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yrthe.DET.DEF henold.ADJ boblpeople.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT arferuse.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN .
  yes, the old people who used to speak...
130SAN+< ++ oedd yn arfer sgwrsio Cymraeg yn naturiol .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT arferuse.V.INFIN sgwrsiochat.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT naturiolnatural.ADJ .
  who were used to speaking Welsh naturally.
131SANGeraintCS (.) mae o wedi marw wythnos diwetha Geraint_PritchardCS .
  Geraintname maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP marwdie.V.INFIN wythnosweek.N.F.SG diwethalast.ADJ Geraint_Pritchardname .
  Geraint, he died last week, Geraint Pritchard.
132IGOyr uh RichardsCS teulu RichardsCS .
  yrthe.DET.DEF uher.IM Richardsname teulufamily.N.M.SG Richardsname .
  the Richards, the Richards family.
133SANteulu RichardsCS i_gyd wedi mynd .
  teulufamily.N.M.SG Richardsname i_gydall.ADJ wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  the whole Richards family has gone.
134IGOxxx siarad Cymraeg efo xxx .
  siaradtalk.V.2S.IMPER CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP .
  [...] speaking Welsh with [...].
135SAN<oedden nhw> [/] oedden nhw (y)n Cymreigaidd (.) iawn .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynin.PREP Cymreigaiddname iawnOK.ADV .
  they were very Welsh.
136SANond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but that's it.
137SANllai bob tro .
  llaismaller.ADJ.COMP bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  less each time.
138SANdysgwyr sy o_gwmpas rŵan .
  dysgwyrlearners.N.M.PL sybe.V.3S.PRES.REL o_gwmpasaround.ADV rŵannow.ADV .
  it's learners who are around now.
139IGO+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  yes.
140SANa mwy anodd cael sgwrs Cymraeg efo (y)r dysgwyr .
  aand.CONJ mwymore.ADJ.COMP anodddifficult.ADJ caelget.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP yrthe.DET.DEF dysgwyrlearners.N.M.PL .
  and [it's] harder to have a Welsh conversation with the learners.
141IGOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
142IGOoedd a fi (y)n sylwi hynna efo MartinCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM ynPRT sylwinotice.V.INFIN hynnathat.PRON.DEM.SP efowith.PREP Martinname .
  yes, and I notice that with Martin.
143IGOoedd o wedi aros xxx Sbaeneg xxx rŵan mae o (y)n Gymro .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP aroswait.V.INFIN SbaenegSpanish.N.F.SG rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT GymroWelsh_person.N.M.SG+SM .
  he used to stick to Spanish, but now he is a Welshman.
144SAN+< ++ yn Cymro .
  ynPRT CymroWelsh_person.N.M.SG .
  ... is a Welshman.
145IGO<dw i> [/] dw i (y)n cael trafferth i cadw sgwrs yn Gymraeg efo fo .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN trafferthtrouble.N.MF.SG ito.PREP cadwkeep.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM efowith.PREP fohe.PRON.M.3S .
  I have trouble maintaining a conversation in Welsh with him.
146SAN+< ++ i +...
  ito.PREP .
  to...
147SANie .
  ieyes.ADV .
  yes.
148SANarferiad .
  arferiadcustom.N.MF.SG .
  a habit.
149IGOarferiad xxx .
  arferiadcustom.N.MF.SG .
  a habit, [...].
150SANfel (yn)a ydw i efo FionaCS hefyd yn cael gwaith (.) cadw (y)r sgwrs ymlaen .
  fellike.CONJ ynathere.ADV ydwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S efowith.PREP Fionaname hefydalso.ADV ynPRT caelget.V.INFIN gwaithwork.N.M.SG cadwkeep.V.INFIN yrthe.DET.DEF sgwrschat.N.F.SG ymlaenforward.ADV .
  I'm like that with Fiona as well, struggling to keep the conversation going.
151SANachos bod fi (we)di arfer siarad Sbaeneg efo hi .
  achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP arferuse.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN SbaenegSpanish.N.F.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  because I'm used to speaking Spanish with her.
152IGOie .
  ieyes.ADV .
  yes.
153SANarferiad efo hi hefyd ie .
  arferiadcustom.N.MF.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S hefydalso.ADV ieyes.ADV .
  habit with her too, yes.
154SANond mae MartinCS yn siarad yn dda yn_dydy ?
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES Martinname ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT ddagood.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  but Martin speaks well, doesn't he?
155IGOyndy ond uh +/.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ondbut.CONJ uher.IM .
  yes, but...
156SAN++ ond dim yn naturiol &=laugh .
  ondbut.CONJ dimnot.ADV ynPRT naturiolnatural.ADJ .
  ... but not naturally.
157IGOdim yn naturio(l) ti sylwi bod o ddim +/.
  dimnot.ADV ynPRT naturiolnatural.ADJ tiyou.PRON.2S sylwinotice.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  not naturally, you notice that he isn't...
158SAN+< ie mae costio xxx iddo .
  ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES costiocost.V.INFIN iddoto_him.PREP+PRON.M.3S .
  yes, it costs him [...].
159IGOie .
  ieyes.ADV .
  yes.
160SAN+< ie ie mae (y)r acen gogledd efo fo rŵan (y)r u(n) fath â AngharadCS .
  ieyes.ADV ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF acenaccent.N.F.SG gogleddnorth.N.M.SG efowith.PREP fohe.PRON.M.3S rŵannow.ADV yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ Angharadname .
  yes, he's got a northern accent now, the same as Angharad.
161IGO+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  yes.
162SANond uh (.) (dy)dy (y)r geirfa ddim yn +...
  ondbut.CONJ uher.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF geirfavocabulary.N.F.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT .
  but the vocabulary isn't...
163IGOxxx siarad yn araf .
  siaradtalk.V.2S.IMPER ynPRT arafslow.ADJ .
  [...] speaks slowly.
164SANsiarad yn ara deg ie a chwilio am y geiriau fath o beth (.) ie .
  siaradtalk.V.2S.IMPER ynPRT araunk degten.NUM ieyes.ADV aand.CONJ chwiliosearch.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF geiriauwords.N.M.PL fathtype.N.F.SG+SM oof.PREP beththing.N.M.SG+SM ieyes.ADV .
  speaking slowly, and searching for the words, kind of thing, yes.
165IGO+< uh xxx +/.
  uher.IM .
  uh,...
166SANond mae o (y)n dda iawn fel mae o wedi dysgu .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT ddagood.ADJ+SM iawnvery.ADV fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN .
  but he's very good the way he's learned.
167IGOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
168IGOond pan wyt ti (y)n siarad busnes mae (y)n hanner siarad yn Gymraeg a [?] dan ni (we)di arfer deud o (y)n Sbaeneg .
  ondbut.CONJ panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT siaradtalk.V.INFIN busnesbusiness.N.MF.SG maebe.V.3S.PRES ynPRT hannerhalf.N.M.SG siaradtalk.V.INFIN ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP arferuse.V.INFIN deudsay.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynin.PREP SbaenegSpanish.N.F.SG .
  but when you talk business he spekas half Welsh and we're used to saying it in Spanish.
169SANie (.) termau gwahanol geiriau gwahanol .
  ieyes.ADV termauterms.N.M.PL gwahanoldifferent.ADJ geiriauwords.N.M.PL gwahanoldifferent.ADJ .
  yes, different terms, different words.
170IGO<a (y)r> [/] a (y)r gwaith hefyd uh be oedd o (y)n +...
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF aand.CONJ yrthe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG hefydalso.ADV uher.IM bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT .
  and the work as well, what he had...
171IGO<yr uh> [//] beth oedd o (we)di iwsio i wneud y tŷ a (y)r to a (y)r wahanol uh +...
  yrthe.DET.DEF uher.IM bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP iwsiouse.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF house.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF toroof.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF wahanoldifferent.ADJ+SM uher.IM .
  what he had used to build the house and the roof and the different...
172SAN++ defnyddiau i_gyd .
  defnyddiaumaterials.N.M.PL i_gydall.ADJ .
  ... all the materials.
173IGO&tɪm ie materialesS ["] dan ni (y)n ddeud Sbanish .
  ieyes.ADV materialesmaterial.ADJ.M.PL.[or].material.N.M.PL danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ddeudsay.V.INFIN+SM SbanishSpanish.N.F.SG .
  yes, materiales we say in Spanish.
174SANmae geiriau [/] geiriau mwy specificE .
  maebe.V.3S.PRES geiriauwords.N.M.PL geiriauwords.N.M.PL mwymore.ADJ.COMP specificspecific.ADJ .
  there are more specific words.
175IGOie .
  ieyes.ADV .
  yes.
176SAN+< felly mwy anodd i +/.
  fellyso.ADV mwymore.ADJ.COMP anodddifficult.ADJ ito.PREP .
  so harder to...
177IGO+< <mae raid> [/] mae raid ti siarad Sbaeneg pan wyt ti (y)n siarad am bethau fel (y)na .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S siaradtalk.V.INFIN SbaenegSpanish.N.F.SG panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT siaradtalk.V.INFIN amfor.PREP bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  you have to speak Spanish when you talk about things like that.
178SAN+< ++ <am am> [/] am fildio neu am +...
  amfor.PREP amfor.PREP amfor.PREP fildiobuild.V.INFIN+SM neuor.CONJ amfor.PREP .
  about building or about .
179SANie fel (yn)a mae .
  ieyes.ADV fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  yes, that's how it is.
180SANwel pan mae (y)r Cymry yn dod xxx maen nhw chwilio am eiriau weithiau .
  welwell.IM panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P chwiliosearch.V.INFIN amfor.PREP eiriauwords.N.M.PL+SM weithiautimes.N.F.PL+SM .
  well, when the Welsh come, they're sometimes searching for words.
181SANmaen nhw (y)n troi i (y)r Saesneg i ddeud nhw hefyd .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT troiturn.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF SaesnegEnglish.N.F.SG ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P hefydalso.ADV .
  they switch to English to say them too.
182IGO+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
183SANa dan ni (y)n troi yma i (y)r Sbaeneg i [/] i ddeud yr un &k (.) geiriau .
  aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT troiturn.V.INFIN ymahere.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG ito.PREP ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM geiriauwords.N.M.PL .
  and we switch here to Spanish to say the same words.
184IGO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes.
185SANwnest ti gyfarfod criw AlfredCS eleni ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S gyfarfodmeet.V.INFIN+SM criwcrew.N.M.SG Alfredname elenithis year.ADV ?
  did you meet Alfred's group this year?
186SANna xxx +/.
  nano.ADV .
  no, xxx ...
187IGOnaddo .
  naddono.ADV.PAST .
  no.
188SANyn y GaimanCS wnest ti gweld nhw wedyn ?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P wedynafterwards.ADV ?
  was it in Gaiman you saw them after?
189IGOdo do dw i (ddi)m yn +//.
  doyes.ADV.PAST doyes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT .
  yes, yes, I don't...
190IGOoedd (yn)a gymaint o bobl (y)na ddim yn gwybod p(a) (y)r un oedd +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pawhich.ADJ yrthe.DET.DEF unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF .
  there were so many people there I don't know which one was...
191SAN+< dim sgwrsio efo nhw .
  dimnot.ADV sgwrsiochat.V.INFIN efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  ...didn't talk to them.
192SAN++ pwy oedd pwy yna .
  pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF pwywho.PRON ynathere.ADV .
  ...who was who there.
193IGO+, pwy oedd pwy yna .
  pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF pwywho.PRON ynathere.ADV .
  ...who was who there.
194SANpawb efo ei_gilydd <yn yr> [/] yn y neuadd .
  pawbeveryone.PRON efowith.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP ynin.PREP yrthe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF neuaddhall.N.F.SG .
  everyone together in the hall.
195IGOwnes i uh gwrdd â AlfredCS xxx yn yr uh gymanfa .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S uher.IM gwrddmeet.V.INFIN+SM âwith.PREP Alfredname ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM gymanfaassembly.N.F.SG+SM .
  I met Alfred [...] at the cymanfa [assembly]
196SANahCS ie wnes i weld o fan (y)na hefyd .
  ahah.IM ieyes.ADV wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S weldsee.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV hefydalso.ADV .
  oh yes, I saw him there too.
197SANa ddaethon ni syth ar i_fyny wedyn i (...) cychwyn am [/] am adre yn syth ar_ôl y gymanfa .
  aand.CONJ ddaethoncome.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P sythstraight.ADJ aron.PREP i_fynyup.ADV wedynafterwards.ADV ito.PREP cychwynstart.V.INFIN amfor.PREP amfor.PREP adrehome.ADV ynPRT sythstraight.ADJ ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF gymanfaassembly.N.F.SG+SM .
  and we got straight up afterwards to start for home, straight after the cymanfa [assembly].
198IGO+< mm .
  mmmm.IM .
  mm.
199SANti (we)di gweld Elin_MaiCS yn diweddar ?
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN Elin_Mainame ynPRT diweddarrecent.ADJ ?
  have you seen Elin Mai lately?
200SANmae hi yn [///] (.) cael dod adre mae .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN dodcome.V.INFIN adrehome.ADV maebe.V.3S.PRES .
  she's... she's allowed to come home.
201IGO+< na .
  nano.ADV .
  no.
202IGOnaddo .
  naddono.ADV.PAST .
  no.
203SANti (y)n siarad Cymraeg efo hi pan ti (y)n gweld hi ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S panwhen.CONJ tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ?
  do you talk Welsh with her when you see her?
204IGO+< yndw .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  yes I do.
205SANydy un o (y)r rei [//] ychydig rei eraill wyt ti (y)n (.) gallu sgwrsio .
  ydybe.V.3S.PRES unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF reisome.PRON+SM ychydiga_little.QUAN reisome.PRON+SM eraillothers.PRON wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN sgwrsiochat.V.INFIN .
  yes, one of the few others you can talk to.
206IGO+< ie ond dw i (ddi)m wedi gweld hi (y)n ddiweddar .
  ieyes.ADV ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT ddiweddarrecent.ADJ+SM .
  yes, but I haven't seen her lately.
207IGOnaddo .
  naddono.ADV.PAST .
  no.
208SANmae GwenCS wedyn EllisCS .
  maebe.V.3S.PRES Gwenname wedynafterwards.ADV Ellisname .
  then there's Gwen Ellis.
209SANmae HeulwenCS yn cael sgwrs Cymraeg efo GwenCS pan mae hi (y)n cwrdd â hi .
  maebe.V.3S.PRES Heulwenname ynPRT caelget.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG efowith.PREP Gwenname panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  Heulwen has a Welsh conversation with Gwen when she meets her.
210SANond (y)chydig o bobl sy (y)n siarad yn naturiol erbyn hyn .
  ondbut.CONJ ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT siaradtalk.V.INFIN ynPRT naturiolnatural.ADJ erbynby.PREP hynthis.PRON.DEM.SP .
  but few people speak it naturally by now.
211SANmae LlinosCS yn fan (y)na ochr arall yn (.) isio mynd i weld (..) uh EmyrCS .
  maebe.V.3S.PRES Llinosname ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ochrside.N.F.SG arallother.ADJ ynPRT isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM uher.IM Emyrname .
  Llinos there on the other side wants to go and see Emyr.
212SANachos mae o (y)n mynd fyny i NeuquénCS at OsianCS (..) dydd Mercher .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN fynyup.ADV ito.PREP Neuquénname atto.PREP Osianname dyddday.N.M.SG MercherWednesday.N.F.SG .
  because he's going up to Neuquén to see Osian on Wednesday.
213IGOa (y)dy o siarad Cymraeg ?
  aand.CONJ ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ?
  and does he speak Welsh?
214IGO(y)dy EmyrCS yn siarad Cymraeg ?
  ydybe.V.3S.PRES Emyrname ynPRT siaradtalk.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ?
  does Emyr speak Welsh?
215SAN+< ohCS mae +/.
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES .
  
216SANuh siŵr o fod .
  uher.IM siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM .
  er, I'm sure he does.
217SANgawn ni weld gawn [?] +//.
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P weldsee.V.INFIN+SM gawnget.V.1P.PRES+SM.[or].get.V.1S.IMPERF+SM .
  we'll see, we'll...
218SANa mae eisiau gweld Selena_FerrariCS hefyd .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES eisiauwant.N.M.SG gweldsee.V.INFIN Selena_Ferrariname hefydalso.ADV .
  and he wants to see Selena Ferrari too.
219SANa wedyn mae mynd (y)n_ôl wedyn i xxx lle ArmandoCS i fynd i aros at Maria_CarmenCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV wedynafterwards.ADV ito.PREP lleplace.N.M.SG Armandoname ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP aroswait.V.INFIN atto.PREP Maria_Carmenname .
  and then she's going back after [...] in Armando's place, to stay with Maria-Carmen.
220IGOahCS ie .
  ahah.IM ieyes.ADV .
  ah yes
221SAN[- spa] así que +...
  asíthus.ADV quethat.CONJ .
  so...
222SANmaen nhw (y)n siarad dipyn o Gymraeg wrth_gwrs .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM wrth_gwrsof_course.ADV .
  they speak a bit of Welsh, of course.
223SANa mae OsianCS wedi dysgu (y)n dda .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Osianname wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN ynPRT ddagood.ADJ+SM .
  and Osian has learnt well.
224SANmae o (y)n mwynhau .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT mwynhauenjoy.V.INFIN .
  he's enjoying it.
225IGO+< ydy mae o (y)n dod +/.
  ydybe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT dodcome.V.INFIN .
  yes, he's coming...
226SAN+< mae o o ddifri yn trio (.) cadw (y)r peth i fynd er bod o (y)n byw yn +/.
  maebe.V.3S.PRES oof.PREP ohe.PRON.M.3S ddifriserious.ADJ+SM ynPRT triotry.V.INFIN cadwkeep.V.INFIN yrthe.DET.DEF peththing.N.M.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM erer.IM bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT bywlive.V.INFIN ynPRT .
  he really is trying to keep it up even though he lives in...
227IGO++ NeuquénCS .
  Neuquénname .
  
228SAN+, yn NeuquénCS yn bell oddi <fa(n) (y)ma ydy> [?] .
  ynin.PREP Neuquénname ynPRT bellfar.ADJ+SM oddifrom.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ymahere.ADV ydybe.V.3S.PRES .
  in Neuquén, a long way from here, yes.
229IGOheb Cymry o_gwmpas .
  hebwithout.PREP CymryWelsh_people.N.M.PL o_gwmpasaround.ADV .
  with no Welsh people around
230SAN++ o_gwmpas ie .
  o_gwmpasaround.ADV ieyes.ADV .
  ...around, yes.
231SANdyna sy (y)n anodd ie .
  dynathat_is.ADV sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT anodddifficult.ADJ ieyes.ADV .
  that's what's hard, yes.
232IGOa be (y)dy waith o draw ?
  aand.CONJ bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES waithwork.N.F.SG+SM ohe.PRON.M.3S drawyonder.ADV ?
  and what's his work over there?
233SANuh wel rywbeth i wneud â twristiaeth .
  uher.IM welwell.IM rywbethsomething.N.M.SG+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM âwith.PREP twristiaethtourism.N.F.SG .
  er, well, something to do with tourism.
234SANuh o (we)di stydio fel licenciaturaS enS turismoS xxx .
  uher.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S wediafter.PREP stydiostudy.V.INFIN fellike.CONJ licenciaturadegree.N.F.SG enin.PREP turismotourism.N.M.SG .
  uh, has studied to graduate in tourism [...].
235SANuh (.) dw i credu mae xxx +//.
  uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S credubelieve.V.INFIN maebe.V.3S.PRES .
  I believe he...
236SANuh wel rywbeth i wneud efo ymwelwyr (.) hotels neu be(th) bynnag .
  uher.IM welwell.IM rywbethsomething.N.M.SG+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP ymwelwyrvisitors.N.M.PL hotelshotel.N.F.PL neuor.CONJ beththing.N.M.SG+SM bynnagever.ADJ .
  uh, well, something to do with visitors, hotels or whatever.
237SANgwestai .
  gwestaihotels.N.M.PL.[or].guest.N.M.SG .
  hotels.
238SANneu mynd â bobl o_gwmpas (e)fallai hefyd [?] guíaS .
  neuor.CONJ myndgo.V.INFIN âwith.PREP boblpeople.N.F.SG+SM o_gwmpasaround.ADV efallaiperhaps.CONJ hefydalso.ADV guíaguide.N.F.SG.[or].guide.V.2S.IMPER.[or].guide.V.3S.PRES .
  or taking people around maybe, as a guide.
239SANguíaS deS turismoS rywbeth fel (yn)a mae o .
  guíaguide.N.F.SG deof.PREP turismotourism.N.M.SG rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  tourist guide, he's something like that.
240IGO&=grunt .
  .
  
241SAN(d)w (ddi)m (gwy)bod faint o hynna sy mynd (y)mlaen yn NeuquénCS ond (.) fan (y)na mae o .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP hynnathat.PRON.DEM.SP sybe.V.3S.PRES.REL myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV ynin.PREP Neuquénname ondbut.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  I don't know how much of that goes on in Neuquén, but that's where he is.
242IGOoes (y)na teulu efo fo ?
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF ynathere.ADV teulufamily.N.M.SG efowith.PREP fohe.PRON.M.3S ?
  does he have a family?
243SANoes mae dau o blant efo fo .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF maebe.V.3S.PRES dautwo.NUM.M oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM efowith.PREP fohe.PRON.M.3S .
  yes, he has two children.
244IGOdau !
  dautwo.NUM.M !
  two!
245SANoes dau o blant .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF dautwo.NUM.M oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM .
  yes, two children.
246SANwnest ti fwynhau (y)r (ei)steddfod ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S fwynhauenjoy.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ?
  did you enjoy the Eisteddfod?
247IGOneis iawn .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  very nice
248SANcorau braidd yn (.) blino ar y diwedd y (.) nos .
  corauchoirs.N.M.PL braiddrather.ADV ynPRT blinotire.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF diweddend.N.M.SG ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG .
  choirs [were] pretty tired by the end of the night.
249IGO+< blino .
  blinotire.V.INFIN .
  tired.
250IGO<oedd yn> [?] hir ofnadwy .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT hirlong.ADJ ofnadwyterrible.ADJ .
  it was terribly long.
251SANoedden ni i_gyd wedi blino erbyn mae (y)r corau yn dod i golwg .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P i_gydall.ADJ wediafter.PREP blinotire.V.INFIN erbynby.PREP maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF corauchoirs.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP golwgview.N.F.SG .
  we were all tired before the choirs come into view.
252IGOwedi cael digon o (y)r [//] (.) gymaint o oriau eistedd lawr .
  wediafter.PREP caelget.V.INFIN digonenough.QUAN oof.PREP yrthe.DET.DEF gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP oriauhours.N.F.PL eisteddsit.V.3S.PRES.[or].sit.V.INFIN lawrdown.ADV .
  had enough of so many hours' sitting down
253SANie .
  ieyes.ADV .
  yes.
254SANoedd adrodd ymlaen ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF adroddrecite.V.INFIN ymlaenforward.ADV ?
  was there some recitation?
255SANambell i adroddiad ?
  ambelloccasional.PREQ ito.PREP adroddiadreport.N.M.SG ?
  the odd recitation?
256SANoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
257SANoeddet ti (y)na pan wnaeth NiaCS adrodd ?
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynathere.ADV panwhen.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM Nianame adroddrecite.V.INFIN ?
  were you there when Nia was reciting?
258IGO+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
259IGOdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes.
260IGOardderchog !
  ardderchogexcellent.ADJ !
  excellent!
261IGOy gorau i fi .
  ythe.DET.DEF goraubest.ADJ.SUP ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  the best, for me.
262SANoedd uh +//.
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM .
  
263SANbe (y)dy enw hi um +..?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG hishe.PRON.F.3S umum.IM ?
  what's her name, um..?
264SANgwraig Tom_OwenCS be (y)dy enw xxx ?
  gwraigwife.N.F.SG Tom_Owenname bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG ?
  Tom Owen's wife, what's [her] name?
265IGOCatrinCS .
  Catrinname .
  
266SANCatrinCS wedi methu cael amser i ddysgu adroddiadau Cymraeg (e)leni .
  Catrinname wediafter.PREP methufail.V.INFIN caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG ito.PREP ddysguteach.V.INFIN+SM adroddiadaureports.N.M.PL CymraegWelsh.N.F.SG elenithis year.ADV .
  Catrin's not had time to learn any Welsh recitations this year.
267SANoedd hi mor brysur efo (y)r côr achos bod LowriCS i_ffwrdd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S morso.ADV brysurbusy.ADJ+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN Lowriname i_ffwrddout.ADV .
  she was so busy with the choir because Lowri was away.
268SANneu oedd hi (y)n arfer cystadlu efo (y)r adrodd hefyd .
  neuor.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT arferuse.V.INFIN cystadlucompete.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF adroddrecite.V.INFIN hefydalso.ADV .
  or else she usually competes with the recitation too.
269IGO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
270IGOmae hi yn arwain y côr (e)leni .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT arwainlead.V.INFIN ythe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG elenithis year.ADV .
  she's leading the choir this year.
271SANie .
  ieyes.ADV .
  yes.
272SANCôr_Madryn wnaeth un o (y)r (.) gwobrau .
  Côr_Madrynname wnaethdo.V.3S.PAST+SM unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF gwobrauprizes.N.MF.PL .
  Côr Madryn got one of the prizes.
273SANuh canu Sbaeneg wrth_gwrs maen nhw (y)n cael wobr .
  uher.IM canusing.V.INFIN SbaenegSpanish.N.F.SG wrth_gwrsof_course.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN wobrprize.N.MF.SG+SM .
  for Spanish singing, of course, they get a prize.
274IGOa &km [/] a Cymraeg pwy +/?
  aand.CONJ aand.CONJ CymraegWelsh.N.F.SG pwywho.PRON ?
  and Welsh, who...
275SAN+< ohCS siŵr mai GaimanCS .
  ohoh.IM siŵrsure.ADJ maithat_it_is.CONJ.FOCUS Gaimanname .
  oh, Gaiman, I'm sure.
276IGOahaCS .
  ahaunk .
  aha.
277SANie ie neu TrelewCS dw (ddi)m yn cofio .
  ieyes.ADV ieyes.ADV neuor.CONJ Trelewname dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  yes, or Trelew, I can't remember.
278SANna GaimanCS siŵr .
  nano.ADV Gaimanname siŵrsure.ADJ .
  no, Gaiman, I'm sure.
279IGOie nhw oedd yr unig côr dw i (y)n meddwl yn yr uh brif cystadleuaeth .
  ieyes.ADV nhwthey.PRON.3P oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ côrchoir.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM brifprincipal.PREQ+SM cystadleuaethcompetition.N.F.SG .
  yes, they were the only choir, I think, in the main competition.
280SANuh Cymraeg ie ie ie .
  uher.IM CymraegWelsh.N.F.SG ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  Welsh, yes.
281SANachos does +//.
  achosbecause.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG .
  because there isn't...
282SANahCS SeionCS (e)fallai EsquelCS .
  ahah.IM Seionname efallaiperhaps.CONJ Esquelname .
  ah, maybe Seion, from Esquel.
283SANdw (ddi)m yn gwybod os oedden nhw +//.
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  I don't know whether they...
284SANna ddim yn y brif un chwaith .
  nano.ADV ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF brifprincipal.PREQ+SM unone.NUM chwaithneither.ADV .
  no, not in the main one either.
285IGOnag oedd xxx .
  nagthan.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF .
  no [...].
286SAN+< na na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no, no.
287SANti (y)n darllen rei o (y)r llyfrau (y)ma sydd fan hyn <yn yr> [/] yn yr (.) llyfrgell ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT darllenread.V.INFIN reisome.PRON+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF llyfraubooks.N.M.PL ymahere.ADV syddbe.V.3S.PRES.REL fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP yrthe.DET.DEF ynin.PREP yrthe.DET.DEF llyfrgelllibrary.N.M.SG ?
  do you read some of these books that are here in the library?
288IGO+< na(g) (y)dw .
  nagthan.CONJ ydwbe.V.1S.PRES .
  no.
289IGOdw i (y)n gweld <bod (y)na> [/] bod (y)na lot o lyfrau fan hyn .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV bodbe.V.INFIN ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP lyfraubooks.N.M.PL+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  I see that there are a lot of books here.
290SANoes lot o lyfrau plant yn fan hyn .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF lotlot.QUAN oof.PREP lyfraubooks.N.M.PL+SM plantchild.N.M.PL ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  yes, a lot of childrens' books here.
291IGOrhai plant xxx +/.
  rhaisome.PREQ plantchild.N.M.PL .
  children's ones...
292SANmae plant yn dwlu ar gweld y <lluniau &m> [//] (..) llyfrau llawn lluniau lliwgar .
  maebe.V.3S.PRES plantchild.N.M.PL ynPRT dwludote.V.INFIN aron.PREP gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF lluniaupictures.N.M.PL llyfraubooks.N.M.PL llawnfull.ADJ lluniaupictures.N.M.PL lliwgarcolourful.ADJ .
  children love to see books full of colourful pictures.
293IGOyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  they do.
294SANmae GraceCS newydd ddod â llyfr Kyffin_WilliamsCS yn_ôl i fi .
  maebe.V.3S.PRES Gracename newyddnew.ADJ ddodcome.V.INFIN+SM âwith.PREP llyfrbook.N.M.SG Kyffin_Williamsname yn_ôlback.ADV ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  Grace has just brought Kyffin Williams's book back to me.
295SANoedd hi (we)di xxx mwynhau (y)r bennod am [/] (.) am y Wladfa .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP mwynhauenjoy.V.INFIN yrthe.DET.DEF bennodchapter.N.F.SG+SM amfor.PREP amfor.PREP ythe.DET.DEF Wladfaname .
  she'd enjoyed the chapter on the [Patagonian] Settlement.
296SANond wrth_gwrs Saesneg mae o .
  ondbut.CONJ wrth_gwrsof_course.ADV SaesnegEnglish.N.F.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  but of course, it's in English.
297SANond +/.
  ondbut.CONJ .
  but...
298IGOhen lyfr ydy o ie ?
  henold.ADJ lyfrbook.N.M.SG+SM ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ieyes.ADV ?
  it's an old book, is it?
299SANllyfr oedd <efo ni> [//] efo dad adre oedd o .
  llyfrbook.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF efowith.PREP niwe.PRON.1P efowith.PREP dadfather.N.M.SG+SM adrehome.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  it was a book that we had... that Dad had at home.
300SANdw i (we)di +/.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP .
  I've...
301IGO+< wel fi erioed (we)di gweld e .
  welwell.IM fiI.PRON.1S+SM erioednever.ADV wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN ehe.PRON.M.3S .
  well, I've never seen it.
302SANoedd o (y)na ar_hyd yr amser <yn yr> [/] yn y llyfrgell .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynathere.ADV ar_hydalong.PREP yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF llyfrgelllibrary.N.M.SG .
  it was there in the library the whole time.
303SANoedd o (we)di gyrru o (y)n_ôl adeg [//] (.) ar_ôl iddo fo ysgrifennu .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP gyrrudrive.V.INFIN ohe.PRON.M.3S yn_ôlback.ADV adegtime.N.F.SG ar_ôlafter.PREP iddoto_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S ysgrifennuwrite.V.INFIN .
  he'd sent it back after he wrote it.
304SANrei blynyddoedd ar_ôl iddo ddod yma wnaeth o (y)sgrifennu o .
  reisome.PREQ+SM blynyddoeddyears.N.F.PL ar_ôlafter.PREP iddoto_him.PREP+PRON.M.3S ddodcome.V.INFIN+SM ymahere.ADV wnaethdo.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S ysgrifennuwrite.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  he wrote it some years after he came here.
305SANa wnaeth o roi copi .
  aand.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP roigive.V.INFIN+SM copicopy.N.M.SG .
  and he donated a copy.
306IGOyn y chwe_degau ?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF chwe_degauunk ?
  in the sixties?
307SANie .
  ieyes.ADV .
  yes.
308SANchwe_deg wyth oedd yma felly tua (y)r saithdegau rywbryd <oedd o (y)n> [//] oedd y llyfr yma (y)n dod allan .
  chwe_degsixty.NUM wytheight.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV fellyso.ADV tuatowards.PREP yrthe.DET.DEF saithdegauseventies.N.M.PL rywbrydat_some_stage.ADV+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG ymahere.ADV ynPRT dodcome.V.INFIN allanout.ADV .
  it was 1968 when he was here, so around the seventies this book came out.
309SANa mae GraceCS wedi gofyn i fi am llyfr ValmaiCS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Gracename wediafter.PREP gofynask.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM amfor.PREP llyfrbook.N.M.SG Valmainame .
  and Grace has asked me for Valmai's book.
310SANuh mae o gen i yn rhywle .
  uher.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S genwith.PREP iI.PRON.1S ynin.PREP rhywlesomewhere.N.M.SG .
  er, I have it somewhere.
311SANond dw i (ddi)m yn cofio weld o (y)n diweddar .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN weldsee.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT diweddarrecent.ADJ .
  but I don't remember seeing it lately.
312SANond mae <efo llyfrau> [/] (.) efo ll(yfrau) [//] hen lyfrau anti MairCS dw i meddwl .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES efowith.PREP llyfraubooks.N.M.PL efowith.PREP llyfraubooks.N.M.PL henold.ADJ lyfraubooks.N.M.PL+SM antiaunt.N.F.SG Mairname dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN .
  but it's with Auntie Mair's old books I think.
313SANmae raid fi chwilio amdano fo .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM fiI.PRON.1S+SM chwiliosearch.V.INFIN amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  I have to look for it.
314IGOValmaiCS oedd byw yn Gymru ?
  Valmainame oeddbe.V.3S.IMPERF bywlive.V.INFIN ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ?
  Valmai who lived in Wales?
315SANyn +//.
  ynPRT .
  in...
316SANie hi oedd (y)n byw (y)n CaergwrleCS fan (y)na .
  ieyes.ADV hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP Caergwrlename fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  yes, she lived there in Caergwrle.
317SANa (.) lle oedd y diddordeb achos oedd hi (y)n byw <yn yr un dre> [//] yn yr un pentre .
  aand.CONJ llewhere.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF diddordebinterest.N.M.SG achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM dretown.N.F.SG+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM pentrevillage.N.M.SG .
  and where the interest was, because she used to live in the same town, in the same village.
318IGOahCS WrecsamCS .
  ahah.IM Wrecsamname .
  ah, Wrexham!
319SAN+< ond doedd hi (ddi)m yn nabod hi .
  ondbut.CONJ doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  but she didn't know her.
320SANyr adeg hynny wrth_gwrs oedd hi (y)n fach .
  yrthe.DET.DEF adegtime.N.F.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP wrth_gwrsof_course.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  she was little then, of course.
321IGO+< &=grunt .
  .
  
322SANa mae (we)di marw ers blynyddoedd rŵan .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP marwdie.V.INFIN erssince.PREP blynyddoeddyears.N.F.PL rŵannow.ADV .
  she's been dead for years now.
323SANCaergwrleCS wrth ochr WrecsamCS .
  Caergwrlename wrthby.PREP ochrside.N.F.SG Wrecsamname .
  Caergwrle next to Wrexham.
324IGOac am be mae (y)r llyfr (y)na (y)n trafod ?
  acand.CONJ amfor.PREP bewhat.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG ynathere.ADV ynPRT trafoddiscuss.V.INFIN ?
  and what does that book talk about?
325SANuh hanes bywyd y &d uh +...
  uher.IM hanesstory.N.M.SG bywydlife.N.M.SG ythe.DET.DEF uher.IM .
  er, the life story of...
326IGO+< ++ dyffryn ?
  dyffrynvalley.N.M.SG ?
  ...valley?
327SAN+, ValmaiCS &g uh +//.
  Valmainame uher.IM .
  
328SANatgofion .
  atgofionreminders.N.M.PL .
  recollections.
329SANatgofion ["] neu (ry)wbeth fel (yn)a (y)dy <enw (y)r lle> [//] enw (y)r llyfr .
  atgofionreminders.N.M.PL neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG yrthe.DET.DEF lleplace.N.M.SG enwname.N.M.SG yrthe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG .
  atgofion or something like that is the name of the place... the name of the book
330IGO+< &=grunt .
  .
  
331SANa wedyn mae llyfr newydd wedi dod allan llyfr Mari_EmlynCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES llyfrbook.N.M.SG newyddnew.ADJ wediafter.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV llyfrbook.N.M.SG Mari_Emlynname .
  and then a new book has come out, Mari Emlyn's book.
332SANuh <llythyrau o (y)r Wladfa> ["] neu (ry)wbeth .
  uher.IM llythyrauletters.N.M.PL oof.PREP yrthe.DET.DEF Wladfaname neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  um, letters from the [Patagonian] Settlement or something.
333SANa mae hi mynd i basio fo i fi pan geith hi o (y)n_ôl rŵan dydd Mercher .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP basiopass.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S ito.PREP fiI.PRON.1S+SM panwhen.CONJ geithget.V.3S.PRES+SM hishe.PRON.F.3S oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S yn_ôlback.ADV rŵannow.ADV dyddday.N.M.SG MercherWednesday.N.F.SG .
  and she's going to pass it on to me when she gets it back now on Wednesday.
334SANmae o (y)n diddorol iawn meddai GraceCS .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT diddorolinteresting.ADJ iawnvery.ADV meddaisay.V.3S.IMPERF Gracename .
  it's very interesting, Grace says.
335SANhen hen lyfrau [//] uh llythyrau (y)dy rhan fwya o(ho)nyn nhw dw i meddwl .
  henold.ADJ henold.ADJ lyfraubooks.N.M.PL+SM uher.IM llythyrauletters.N.M.PL ydybe.V.3S.PRES rhanpart.N.F.SG fwyabiggest.ADJ.SUP+SM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN .
  most of them are very old books, er, letters, I think.
336IGO+< ahaCS .
  ahaunk .
  aha.
337SANdoth hi [///] ddoth Mari_EmlynCS merch Sian_EmlynCS yma (.) i gasglu (.) uh llythyrau .
  dothcome.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ddothcome.V.3S.PAST+SM Mari_Emlynname merchgirl.N.F.SG Sian_Emlynname ymahere.ADV ito.PREP gasglucollect.V.INFIN+SM uher.IM llythyrauletters.N.M.PL .
  Mari Emlyn, Sian Emlyn's daughter, came here to collect letters.
338IGO+< ahCS .
  ahah.IM .
  
339SANbobl yn benthyg nhw iddi .
  boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT benthyglend.V.INFIN nhwthey.PRON.3P iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  people lent them to her.
340SANa hi (y)n wneud (.) llyfr allan <o (y)r> [/] o (y)r llythyrau (y)ma .
  aand.CONJ hishe.PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM llyfrbook.N.M.SG allanout.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF oof.PREP yrthe.DET.DEF llythyrauletters.N.M.PL ymahere.ADV .
  and she made a book out of these letters.
341IGO+< o (y)r cwbl .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF cwblall.ADJ .
  from them all.
342SANa bod o (y)n ddiddorol medden nhw .
  aand.CONJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT ddiddorolinteresting.ADJ+SM meddenown.V.3P.IMPER nhwthey.PRON.3P .
  and it's interesting, they say.
343SANmae raid gwybod sut i wneud rywbeth fel (yn)a hefyd yn_dydy .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM gwybodknow.V.INFIN suthow.INT ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV hefydalso.ADV yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  you have to know how to do something like that too, don't you?
344SAN<mae (y)n> [//] (dy)dy o (ddi)m yn hawdd jyst (.) casglu llythyrau heb [/] (.) heb fath o ryw syniad arbennig .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT hawddeasy.ADJ jystjust.ADV casglucollect.V.INFIN llythyrauletters.N.M.PL hebwithout.PREP hebwithout.PREP fathtype.N.F.SG+SM ohe.PRON.M.3S rywsome.PREQ+SM syniadidea.N.M.SG arbennigspecial.ADJ .
  it's not easy to just collect letters without any kind of particular idea.
345IGO+< ++ hel .
  helcollect.V.INFIN .
  ...collecting.
346SANond oedd GraceCS wedi <cael o> [?] (y)n diddorol iawn meddai hi .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Gracename wediafter.PREP caelget.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT diddorolinteresting.ADJ iawnvery.ADV meddaisay.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  but Grace found it very interesting, she said.
347SANa mae (y)na ddau lyfr arall <wedi dod allan> [?] hefyd .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV ddautwo.NUM.M+SM lyfrbook.N.M.SG+SM arallother.ADJ wediafter.PREP dodcome.V.INFIN allanout.ADV hefydalso.ADV .
  and two other books have been published as well.
348SANuh un ydy uh hunangofiant um +...
  uher.IM unone.NUM ydybe.V.3S.PRES uher.IM hunangofiantautobiography.N.M.SG umum.IM .
  one is the autobiography of...
349SANbe (y)dy enw fo ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG fohe.PRON.M.3S ?
  what's his name?
350SANuh Elvey_MacdonaldCS .
  uher.IM Elvey_Macdonaldname .
  
351SANllwch ["] ydy enw hwnna .
  llwchdust.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG hwnnathat.ADJ.DEM.M.SG .
  that one is called Llwch [dust].
352IGOmm .
  mmmm.IM .
  mm.
353SAN(ba)swn i licio gael gafael ar y llyfr yna hefyd i ddarllen o .
  baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S liciolike.V.INFIN gaelget.V.INFIN+SM gafaelgrasp.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG ynathere.ADV hefydalso.ADV ito.PREP ddarllenread.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  I'd like to get hold of that book too, to read it.
354IGOdw i (we)di gorffen y llall <yr hirdaith> ["] .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN ythe.DET.DEF llallother.PRON yrthe.DET.DEF hirdaithlong_journey.N.F.SG .
  I've finished the other one called Yr Hirdaith [trekking].
355SANhirdaith ["] ie .
  hirdaithlong_journey.N.F.SG ieyes.ADV .
  Hirdaith [trek], yes.
356IGOxxx roi (y)n_ôl i ti .
  roigive.V.INFIN+SM yn_ôlback.ADV ito.PREP tiyou.PRON.2S .
  [...] give it back to you
357IGOdw i meddwl bod yn yr modur <gen i fan (y)na> [?] .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF modurmotor.N.M.SG genwith.PREP iI.PRON.1S fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  I think I have it in the car there.
358SAN+< reit .
  reitquite.ADV .
  right.
359SAN(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it.

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia43: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.