PATAGONIA - Patagonia36
Instances of yr

17DORmmhm a (y)r [?] gwynt .
  mmhmmmhm.IM aand.CONJ yrthe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG .
  mmhm, and the wind
79DORnain a (y)r plant .
  naingrandmother.N.F.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL .
  Grandma and the children
201DORwel mae (y)r hogan yn brysyr iawn yn yr ysgol .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG ynPRT brysyrunk iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  well, the girl is very busy at school
201DORwel mae (y)r hogan yn brysyr iawn yn yr ysgol .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG ynPRT brysyrunk iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  well, the girl is very busy at school
282DOR+< ond dw i (y)n prynu yn yr un stôr bob dydd .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT prynubuy.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM stôrstore.N.M.SG bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG .
  but I buy at the same store every day
331DORyn yr ysgolion &=sniff .
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolionschools.N.F.PL .
  in the schools
360DORond mae (y)r cymdoges isio ei wneud o .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cymdogesneighbour.N.F.SG isiowant.N.M.SG eihis.ADJ.POSS.M.3S wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  but the neighbour, she wants to do it
429DORehCS (.) mae (y)r bwa ar_ôl y glaw .
  eheh.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bwabow.N.M.SG ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF glawrain.N.M.SG .
  er, the rainbow is after the rain
446DORwel bod ti (we)di mynd i (y)r camp diwrnod o_blaen a gorfod troi (y)n_ôl .
  welwell.IM bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF campachievement.N.F.SG diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV aand.CONJ gorfodhave_to.V.INFIN troiturn.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  well, that you went to the camp the other day and had to turn back
586DORxxx ddoth i_fyny [/] i_fyny i (y)r AndesCS i fyw <efo ni> [?] .
  ddothcome.V.3S.PAST+SM i_fynyup.ADV i_fynyup.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF Andesname ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  [...] he came up to the Andes to live with us

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.