PATAGONIA - Patagonia36
Instances of wel

64DORwel dw i (y)n meddwl xxx un_deg pedwar xxx .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN un_degten.NUM pedwarfour.NUM.M .
  well, I think that [...] fourteen
88DORwel dw i (ddi)m yn siŵr iawn os oedd o (y)n mynd xxx wagenni .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN wagenniunk .
  well, I'm not quite sure whether he used to go [...] wagons
95DORwel ein tad ni oedd yn trafaeliwr .
  welwell.IM einour.ADJ.POSS.1P tadfather.N.M.SG niwe.PRON.1P oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT trafaeliwrunk .
  well, it was our father who was the travelling salesman
110DORwel dw i ddim yn siŵr iawn .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ iawnvery.ADV .
  well, I'm not quite sure
150DORwel dw i meddwl .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN .
  well, I think so
153DORwel mae <rhaid i mi> [?] fynd xxx ?
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP miI.PRON.1S fyndgo.V.INFIN+SM ?
  well, I have to go, [...]?
198DORwel mae hi awydd dod .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN .
  well, she wants to come
201DORwel mae (y)r hogan yn brysyr iawn yn yr ysgol .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG ynPRT brysyrunk iawnOK.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  well, the girl is very busy at school
228DORwel dw i (ddi)m yn gwybod .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  well, I don't know
255DORmm wel (ba)swn i licio (y)n iawn mynd ond [?] (.) dyna fo .
  mmmm.IM welwell.IM baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S liciolike.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV myndgo.V.INFIN ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  mm, well I'd really like to go but... there we are
267DORwel dw i (we)di wneud un heddiw .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM unone.NUM heddiwtoday.ADV .
  well, I've made one today
284DOR&=mumble wel mae raid i <fi edrych tu fewn> [?] .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM edrychlook.V.INFIN tuside.N.M.SG fewnin.PREP+SM .
  well, I'll have to look into it
287DORwel (dy)dy hi (dd)im gwybod yn iawn eto .
  welwell.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV etoagain.ADV .
  well, she doesn't really know yet
289DORwel (ba)sai hi (y)n licio dod ond xxx (dy)dy hi (ddi)m gallu dod .
  welwell.IM basaibe.V.3S.PLUPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT liciolike.V.INFIN dodcome.V.INFIN ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  well, she'd like to come, but [...] she can't come
349DORwel dydd Sadwrn oedd (y)na rywbeth yna .
  welwell.IM dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  well, on Saturday there was something there
363DORwel dw i ddim gwybod .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN .
  well, I don't know
446DORwel bod ti (we)di mynd i (y)r camp diwrnod o_blaen a gorfod troi (y)n_ôl .
  welwell.IM bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF campachievement.N.F.SG diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV aand.CONJ gorfodhave_to.V.INFIN troiturn.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  well, that you went to the camp the other day and had to turn back
579DORwel dw i ddim yn gwybod yn iawn .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  well I don't really know
585DOR+< wel dw i (ddi)m yn +/.
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT .
  well, I don't...
603DORwel mae (y)n beryg fydd [?] y bachgen (y)na (y)n gwlychu .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT berygdanger.N.M.SG+SM fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG ynathere.ADV ynPRT gwlychumoisten.V.INFIN .
  well, that boy's in danger of getting soaked

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia36: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.